วัดพระธาตุดอยเล็ง จังหวัดแพร่ ประเทศไทย

  • อ่าน (4,243)
  • ByWebmaster
  • 18:12:10 | 20 ม.ค. 2565

วัดพระธาตุดอยเล็ง จังหวัดแพร่ ประเทศไทย

Wat Phrathat Doi Leng, Phrae, Thailand

             วัดพระธาตุดอยเล็ง (Wat Phrathat Doi Leng) ปูชนียสถานสำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดแพร่ แม้ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างในปีใด ทว่ามีตำนานเล่าขานว่าองค์พระธาตุนั้นได้สร้างขึ้นพร้อมกับพระธาตุช่อแฮและพระธาตุจอมแจ้ง


ประวัติ

             วัดพระธาตุดอยเล็ง ตั้งอยู่ที่หมู่ 9 ถนนช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ โดยอยู่บนภูเขาสูงทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของพระธาตุช่อแฮ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าวัดแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อใดแต่วัดพระธาตุดอยเล็งก็ได้รับการบูรณะมาอย่างต่อเนื่องหลายสมัย สิ่งที่โดดเด่นภายในวัดพระธาตุดอยเล็งคือ พระธาตุสีขาวขนาดเล็ก กว้างราว 5 เมตร สูง 11 เมตร โดยจากคำบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ในอดีตนั้น ได้เชื่อมโยงเรื่องราวของทั้งสามพระธาตุที่สำคัญของจังหวัดแพร่ อันได้แก่ พระธาตุช่อแฮ พระธาตุจอมแจ้ง และพระธาตุดอยเล็ง ร้อยเรียงเข้าด้วยกันไว้ดังนี้

             ครั้งหนึ่ง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้เสด็จไปโปรดเวไนยสัตว์ที่ดอยลูกหนึ่งซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของดอยธชัคคะบรรพต ครั้นเสด็จมาถึงก็จวนแจ้ง จึงได้ชื่อว่าดอยจวนแจ้ง (ใกล้สว่าง) ซึ่งก็คือพระธาตุจอมแจ้งในปัจจุบัน หลังจากนั้นได้เสด็จมาทางทิศเหนือถึงธชัคคะบรรพตแล้วได้ประทับอยู่ที่นั่น ระหว่างนั้นมีขุนลัวะอ้ายก้อมเป็นผู้อุปฎฐากซึ่งได้มอบพระเกศาธาตุ นั่นก็คือพระธาตุช่อแฮในปัจจุบัน ต่อจากนั้นได้เสด็จขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ และประทับอยู่ดอยลูกหนึ่งที่สูงกว่าดอยลูกอื่นในเมืองโกศัย ซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทับแลดู ที่ภาษาเหนือเรียกกันว่า "เล็งผ่อ" และนี่เองได้กลายเป็น ที่มาของชื่อดอยเล็งในปัจจุบัน

             ทุกๆ ปี เมื่อถึงเดือน 4 ใต้ (เดือน 6 เหนือ) ขึ้น 15 ค่ำ ซึ่งตรงกับช่วงงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮของชาวแพร่ ที่วัดพระธาตุดอยเล็งก็จะมีการจัดงานประเพณีขึ้นดอยเล็งในช่วงเดียวกัน โดยจะมีประชาชนเดินทางขึ้นมาสักการะ เพื่อระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมๆ กับชมวิวอันงดงามของจังหวัดแพร่จากบนนี้


สถาปัตยกรรมที่งดงามภายในวัดพระธาตุดอยเล็ง


ภาพแกะสลักประตูงดงามวิจิตร


ทางขึ้นสู่องค์พระธาตุดอยเล็ง


พระอุโบสถไม้ของวัดพระธาตุดอยเล็ง


การเดินทางไปจังหวัดแพร่

             - รถยนต์ (Car/ Bus) การเดินทางโดยรถยนต์จากกรุงเทพฯ ไปแพร่ มีระยะทาง 558 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 7 ชั่วโมง 

             - รถไฟ (Train) การเดินทางโดยรถไฟจากกรุงเทพฯ ไปแพร่ ใช้เวลาประมาณ 10 ชั่วโมง

             - เครื่องบิน (Flight) การเดินทางโดยเครื่องบินจากสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิ ไปสนามบินแพร่ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที  


การเดินทางไปวัดพระธาตุดอยเล็ง

             วัดพระธาตุดอยเล็ง ตั้งอยู่ที่ หมู่ 9 ถนนช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ห่างจากตัวจังหวัด  13 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 25 นาที


เวลาทำการเปิด – ปิด

             เปิดทุกวัน เวลา 9.00 – 17.00 น.


องค์พระประธานที่ประดิษฐานภายในพระอุโบสถ


อัตราค่าเข้าชม

             ไม่เสียค่าเข้าชม


พระพุทธรูปปางนาคปรก


บรรยากาศรอบๆ วัด


สิ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อไปเที่ยววัดพระธาตุดอยเล็ง

             กราบสักการะพระธาตุดอยเล็งเพื่อความเป็นสิริมงคล และชมภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถ


เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว

             สามารถเที่ยวได้ตลอดปี


             นักท่องเที่ยวที่สนใจไปเที่ยวชม วัดพระธาตุดอยเล็ง สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                      วัดพระธาตุดอยเล็ง จังหวัดแพร่ ประเทศไทย

                      (Wat Phrathat Doi Leng, Phrae, Thailand)

                      ระดับความนิยม : 

                      อัตราค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม     

                      เวลาทำการเปิด – ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 9.00 – 17.00 น.

                      ตั้งอยู่ที่ : ตั้งอยู่ที่ หมู่ 9 ถนนช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

                      โทรศัพท์ : (+66) 5567 1466

                      เว็บไซต์ : -

                      ข้อมูลอื่นๆที่ควรรู้ : พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com/

                                       ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ https://phrae.mots.go.th/

                                      ศูนย์ข้อมูลการเดินทางจังหวัดแพร่ http://www.phrae.go.th/Tourist/communication.htm

                                      ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยวประเทศไทย https://thai.tourismthailand.org

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

8 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดพะเยา ประเทศไทย

จังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดทางภาคเหนือที่เต็มไปด้วยวัดสวยๆ หลายแห่งที่สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมล้านนาอย่างงดงาม และยังเป็นที่ตั้งของวนอุทยานภูลังกาที่มีธรรมชาติอันสวยงามและอุดมสมบูรณ์ รวมถึงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่อย่างกว๊านพะเยาให้เที่ยวชมอีกด้วย วันนี้ทาง Palanla จึงได้รวบรวมสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลท์ของจังหวัดพะเยามาฝากทุกท่านเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทริปเที่ยวเหนือกันในวัดหยุดที่กำลังจะมาถึงนี้

อ่านต่อ

วัดพระนั่งดิน จังหวัดพะเยา ประเทศไทย

วัดพระนั่งดิน (Wat Phra Nang Din) เป็นวัดเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพะเยา ไฮไลท์ของวัดแห่งนี้อยู่ที่องค์พระประธานภายในวิหารของวัด นามว่าพระเจ้านั่งดินที่ประดิษฐานอยู่บนพื้น ซึ่งต่างจากพระพุทธรูปทั่วไปที่ต้องประดิษฐานอยู่บนฐาน ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากในอดีตเกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ที่ไม่มีใครสามารถยกพระพุทธรูปขึ้นได้ แม้ต่อมาในยุคสมัยใหม่จะสามารถยกขึ้นประดิษฐานบนฐานได้ แต่หลังจากนั้นก็เกิดฟ้าผ่าลงหลังคาวิหารถึงสามครั้งจนต้องอัญเชิญพระพุทธรูปนี้ลงมาประดิษฐานไว้บนพื้นเช่นเดิม วัดแห่งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวและผู้มีจิตศรัทธาเป็นอย่างมาก

อ่านต่อ

จุดชมวิวภูลังกา จังหวัดพะเยา ประเทศไทย

จุดชมวิวภูลังกา (Phu Lanka Viewpoint) เป็นจุดชมวิวภายในวนอุทยานภูลังกาซึ่งเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของอำเภอเชียงคำและอำเภอปง ไฮไลท์ของจุดชมวิวนี้อยู่ที่สามารถชมทัศนียภาพของภูเขาและหน้าผาต่างๆ ได้แบบพาโนรามา มีความสวยงามแตกต่างกันไปตามแต่ละฤดูกาลและชมวิวได้ไกลถึงฝั่งลาว โดยช่วงเวลาที่ได้รับการยอมรับว่าสวยที่สุดคือช่วงปลายฝนต้นหนาวที่มีทะเลหมอกล่องลอยท่ามกลางยอดดอยและหน้าผา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับความนิยมที่สุดในจังหวัดพะเยา

อ่านต่อ

๑๒ วัดสวยในภาคเหนือ พุทธศิลป์แห่งอาณาจักรล้านนา

ภาคเหนือ เป็นหนึ่งในภูมิภาคของประเทศไทย ที่มีวิถีชีวิตของชาวพื้นเมือง และขนบธรรมเนียมประเพณีที่เรียบง่าย มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ และมีชื่อเสียงอยู่มากมาย รวมไปถึงมีผลงานพุทธศิลป์แบบล้านนาสุดแสนจะวิจิตร ที่สะท้อนออกมาในรูปแบบของสถาปัตยกรรมและประติมากรรมในวัดวาอารามต่าง ๆ เป็นเอกลักษณ์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวแวะมากราบสักการะ พร้อมชื่นชมผลงานศิลปะล้านนาที่อ่อนช้อย และทรงคุณค่า วันนี้ Palanla จึงจะขอชวนออกเดินทางไปเที่ยวชม และรับสิริมงคลกับ 12 วัดสวยในภาคเหนือกันค่ะ

อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ (Doi Inthanon National Park) สถานที่ท่องเที่ยวอันมีชื่อเสียงประจำจังหวัดเชียงใหม่ อุทยานที่สวยงาม และแวดล้อมไปด้วยทิวเขาสูงสลับซับซ้อน น้ำตก ถ้ำ ผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนในทุกๆปี

อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า (Phu Chi Fa National Park) ผืนป่าบนยอดดอยที่มีจุดชมทะเลหมอก พระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก ที่มีความสวยงามติดอันดับต้นๆ ของเมืองไทย

อ่านต่อ

วัดจามเทวี จังหวัดลำพูน ประเทศไทย

วัดจามเทวี (Wat Chamdhevi) วัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลำพูน ภายในวัดมีเจดีย์บรรจุอัฐิของพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญไชย วัดแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โบราณคดีที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยด้วย

อ่านต่อ

กู่ช้าง กู่ม้า จังหวัดลำพูน ประเทศไทย

กู่ช้าง กู่ม้า (Khu Chang – Khu Ma) เป็นโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดลำพูน โดยเชื่อว่ากู่ช้าง เป็นสุสานช้างศึกคู่บารมีของพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญชัย ส่วนกู่ม้า เป็นสุสานม้าทรงของพระโอรสในพระนางจามเทวี

อ่านต่อ

พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชราชานุสรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชราชานุสรณ์ (King Naresuan Stupa) เป็นอนุสรณ์สถานที่สร้างขึ้นในรูปแบบของสถูปเจดีย์พร้อมกับพระบรมรูปเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และรำลึกเหตุการณ์ครั้งที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเคยเสด็จมาประทับแรมที่เมืองงายแห่งนี้ก่อนกรีฑาทัพต่อไปยังเมืองอังวะของพม่าเมื่อปี พ.ศ. 2147 โดยสร้างขึ้นในบริเวณที่เคยเป็นเส้นทางเดินทัพเมื่อในอดีต นักท่องเที่ยวและชาวเมืองเชียงใหม่นิยมมาสักการะและขอพร นอกจากนี้ ภายในบริเวณยังมีส่วนนิทรรศการค่ายหลวงจำลองที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งกรมศิลปากรจัดสร้างขึ้นเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เที่ยวชมและเรียนรู้ประวัติศาสตร์อีกด้วย

อ่านต่อ

น้ำตกแม่สา จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

น้ำตกแม่สา (Mae Sa Waterfall) เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติยอดนิยมในอำเภอแม่ริม น้ำตกแห่งนี้เป็นน้ำตกขนาดใหญ่มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 10 ชั้น สามารถเดินขึ้นไปชมความงดงามในแต่ละชั้นได้ตามทางเดินที่ทางอุทยานจัดทำไว้ให้ และหากใครสนใจเล่นน้ำคลายร้อนก็สามารถลงเล่นน้ำได้เช่นกัน โดยชั้นที่เป็นที่นิยมคือชั้นที่ 3-6 เพราะค่อนข้างปลอดภัยและสามารถเล่นได้ทั้งครอบครัว นอกจากนี้ภายในบริเวณยังมีร้านค้า ร้านอาหาร และห้องน้ำให้บริการอีกด้วย

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ