๑๒ วัดสวยในภาคเหนือ พุทธศิลป์แห่งอาณาจักรล้านนา

  • อ่าน (1,755)
  • ByWebmaster
  • 12:53:30 | 18 ส.ค. 2566

๑๒ วัดสวยในภาคเหนือ พุทธศิลป์แห่งอาณาจักรล้านนา

            ภาคเหนือ เป็นหนึ่งในภูมิภาคของประเทศไทย ที่มีวิถีชีวิตของชาวพื้นเมือง และขนบธรรมเนียมประเพณีที่เรียบง่าย มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ และมีชื่อเสียงอยู่มากมาย รวมไปถึงมีผลงานพุทธศิลป์แบบล้านนาสุดแสนจะวิจิตร ที่สะท้อนออกมาในรูปแบบของสถาปัตยกรรมและประติมากรรมในวัดวาอารามต่าง ๆ เป็นเอกลักษณ์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวแวะมากราบสักการะ พร้อมชื่นชมผลงานศิลปะล้านนาที่อ่อนช้อย และทรงคุณค่า วันนี้ Palanla จึงจะขอชวนออกเดินทางไปเที่ยวชม และรับสิริมงคลกับ 12 วัดสวยในภาคเหนือกันค่ะ


ตำแหน่งที่ตั้ง 12 วัดสวยในภาคเหนือ
 

1. วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี จ.แพร่

            วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี (Wat Phra That Suthon Mongkhon Khiri) ตั้งอยู่ที่อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมล้านนาแบบผสมผสานจากภูมิปัญญาอันลึกซึ้งของสล่า ช่างฝีมือชั้นยอดของภาคเหนือที่ร่วมกันก่อสร้างจนแล้วเสร็จ รวมไปถึงฝีมือในด้านงานแกะสลัก งานปั้นของท่านครูบาน้อยเจ้าอาวาสวัด ที่สามารถเขียนเรื่องราวพุทธประวัติออกมาได้อย่างงดงาม บรรยากาศภายในวัดแวดล้อมไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่หลายชนิด มีรูปปั้นยักษ์ 2 ตนยืนตระหง่านอยู่หน้าทางเข้าพระวิหาร และพระพุทธไสยาสน์ศิลปะแบบพม่า มีศาลาพิพิธภัณฑ์รูปทรงล้านนาที่สร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลัง และที่จัดแสดงโบราณวัตถุมีค่าของหัวเมืองฝ่ายเหนือไม่ว่าจะเป็น พระพุทธรูปต่างๆ เครื่องเขิน เครื่องดนตรีล้านนา อาวุธโบราณ รูปภาพเจ้านายฝ่ายเหนือ และภาพเหตุการณ์ในอดีตต่างๆ ความสวยงามและโดดเด่นของศิลปกรรมภายในวัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรีเหล่านี้ จึงเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้ผู้คนเดินทางมาเยี่ยมชมและกราบไหว้อยู่เสมอ

พิกัด GPS : 17°58'31.7"N 100°00'51.0"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี ได้ที่ : https://palanla.com/th/domesticLocation/detail/2085
 

2. วัดพระธาตุช่อแฮ จ.แพร่

            วัดพระธาตุช่อแฮ (Wat Phra That Cho Hae) พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ องค์พระธาตุช่อแฮเป็นเจดีย์ศิลปะเชียงแสน ด้วยความสูง 33 เมตร มีฐานสี่เหลี่ยมกว้างด้านละ 11 เมตร แบบแปดเหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสอง บุด้วยทองดอกบวบหรือทองจังโก ปล้องไฉนส่วนยอดฉัตรประดับตกแต่งด้วยเครื่องบนแบบล้านนามีความอ่อนช้อยงดงาม รอบองค์พระธาตุมีประตูเข้าออก 4 ทิศ ซุ้มประตูแต่ละด้านนั้นมีความงดงามแบบปราสาทล้านนา นอกจากวัดพระธาตุช่อแฮจะเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดแพร่แล้ว ยังเป็นพระธาตุประจำปีขาลด้วย โดยเชื่อว่าหากนำผ้าแพรสามสีไปถวายจะทำให้ชีวิตมีพลังคุ้มครองป้องกันศัตรูได้ กล่าวกันว่าหากมาเที่ยวจังหวัดแพร่แต่ไม่ได้มานมัสการพระธาตุช่อแฮก็เหมือนยังมาไม่ถึงจังหวัดแพร่

พิกัด GPS : 18°05'11.8"N 100°12'17.3"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ วัดพระธาตุช่อแฮ ได้ที่ : https://palanla.com/th/domesticLocation/detail/2083
 

3. วัดพระธาตุเขาน้อย จ.น่าน

            วัดพระธาตุเขาน้อย (Wat Phra That Khao Noi) ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดน่าน วัดแห่งนี้เป็นวัดราษฎร์ที่มีองค์พระธาตุตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อย เป็นศาสนสถานที่มีความเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของจังหวัด โดยสันนิษฐานว่าพระธาตุเขาน้อย มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับพระธาตุแช่แห้งที่เป็นพระธาตุประจำจังหวัดน่าน วัดพระธาตุเขาน้อยโดดเด่นด้วยพระธาตุเจดีย์องค์สีขาว ด้านในเป็นที่บรรจุพระเกศาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บริเวณลานชมวิวของวัดสามารถชมทัศนียภาพของตัวเมืองน่านจากมุมสูงได้อย่างเต็มตา และบริเวณนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหาอุดมมงคลนันทบุรีศรีน่านที่สูงตระหง่าน และงดงามเป็นอย่างมากอีกด้วย

พิกัด GPS : 18°46'10.7"N 100°45'01.6"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ วัดพระธาตุเขาน้อย ได้ที่ : https://palanla.com/th/domesticLocation/detail/2022
 

4. วัดพระธาตุดอยพระฌาน จ.ลำปาง

            วัดพระธาตุดอยพระฌาน (Wat Phra That Doi Phra Chan) ตั้งอยู่ที่อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบล้านนาดั้งเดิมซึ่งมีความอ่อนช้อยงดงาม ภายในวัดมีองค์พระธาตุเก่าแก่สีขาวยอดฉัตรสีทองอายุกว่า 100 ปี อันเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวลำปาง ทางเข้าด้านหน้ามีรูปปั้นนายทวาร รอบๆ บริเวณระเบียงวัดตกแต่งด้วยรูปปั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ส่วนด้านบนมีศาลที่ประดับด้วยลายกนก มีพระพุทธรูปสีทอง 5 องค์อยู่ทั้งสองด้าน  และด้านหน้ามีรูปหล่อของหลวงพ่อพระครูปัญญาวุฒิคุณผู้ก่อตั้งวัดแห่งนี้ วัดพระธาตุดอยพระฌานถือเป็นศาสนสถานและจุดชมวิวทะเลหมอกสุดอันซีนของจังหวัดลำปางที่คุ้มค่าแก่การไปเยือน

พิกัด GPS : 18°06'39.8"N 99°28'16.4"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ วัดพระธาตุดอยพระฌาน ได้ที่ : https://palanla.com/th/domesticLocation/detail/1604
 

5. วัดพระพุทธบาทสุทธาวาส จ.ลำปาง

            วัดพระพุทธบาทสุทธาวาส หรือ วัดเฉลิมพระเกียรติ (Wat Chalermprakiat) หนึ่งในอันซีนของจังหวัดลำปาง ตั้งอยู่บนภูเขาสูงใหญ่ในอำเภอแจ้ห่ม เดิมชื่อ วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า วัดพระพุทธบาทปู่ผาแดง ลักษณะอันโดดเด่นของวัดแห่งนี้ คือ องค์เจดีย์น้อยใหญ่กระจายไปตามยอดภูเขาหินปูน สร้างจากแรงศรัทธาของชาวบ้านร่วมกับพระสงฆ์ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) พระราชสมภพครบ 200 ปี เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2547 นอกจากความสวยงามขององค์เจดีย์น้อยใหญ่ที่เรียงรายอยู่บนยอดหินแล้ว จากพื้นที่บริเวณวัดนี้ยังสามารถมองเห็นทัศนียภาพของอำเภอแจ้ห่มได้อย่าง 180 องศา ซึ่งเป็นภาพที่สวยงาม และน่าตื่นตาตื่นใจยิ่ง

พิกัด GPS : 18°44'29.8"N 99°32'37.1"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ วัดพระพุทธบาทสุทธาวาส ได้ที่ : https://palanla.com/th/domesticLocation/detail/1609
 

6. วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จ.ลำพูน

            วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร (Wat Phra That Hari Phun Chai) ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวลำพูน ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี องค์เจดีย์เป็นแบบล้านนาไทยแท้ๆ ที่มีความงดงาม สมบูรณ์ และยังเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนที่เกิดปีระกาอีกด้วย ภายในวัดพระธาตุหริภุญชัย ยังมีสถานที่สำคัญอีกหลายแห่ง อาทิ วิหารพระเจ้าทันใจ วิหารพระเจ้าองค์แดง รอยพระพุทธบาทสี่ดวง วิหารพระนอน รวมไปถึงอาคารพิพิธภัณฑ์ 50 ปี ซึ่งเป็นสถานที่จัดแสดงวัตถุโบราณ และสิ่งของต่างๆอีกมากมาย ศาสนสถานแห่งนี้นอกจากจะงดงาม ทรงคุณค่า ทำให้จิตใจสงบสุข ร่มเย็นแล้ว ในขณะเดียวกันก็ยังเป็นแหล่งให้ความรู้ให้กับประชาชนอีกด้วย

พิกัด GPS : 18°34'37.6"N 99°00'30.5"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ได้ที่ : https://palanla.com/th/domesticLocation/detail/1502
 

7. วัดพระธาตุดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่

            วัดพระธาตุดอยสุเทพ (Wat Phra That Doi Suthep) พระอารามหลวงชั้นโท ที่มีชื่ออย่างเป็นทางการ คือ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นศาสนสถานและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอันเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด โดยวัดพระธาตุดอยสุเทพถูกตั้งชื่อตามพระธาตุที่ตั้งอยู่ด้านบนของดอยสุเทพ ซึ่งถือเป็นองค์พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเชียงใหม่ให้ความเคารพนับถือสืบเนื่องมาช้านาน ทั้งยังถือเป็น พระธาตุประจำตัวของผู้ที่เกิดในปีนักษัตรมะแม (ปีแพะ) อีกด้วย และด้วยความศรัทธานี้เอง ที่ทำให้วัดพระธาตุดอยสุเทพได้รับการทำนุบำรุงสืบต่อเนื่องมา จนภายในวัดเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมและประติมากรรมที่สวยงาม อันยากจะหาชื่นชมได้จากที่อื่น

พิกัด GPS : 18°48'17.9"N 98°55'17.8"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ได้ที่ : https://palanla.com/th/domesticLocation/detail/1348
 

8. วัดบ้านเด่น จ.เชียงใหม่

            วัดบ้านเด่น (Wat Ban Den) ตั้งอยู่ที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวัดที่สวยงามด้วยพุทธศิลป์แบบล้านนาประยุกต์ที่เห็นได้จากศาสนสถานหลายอย่างภายในวัด ได้แก่ วิหาร หอพระธรรม พระอุโบสถ มณฑปพระเศรษฐีนวโกฎิ ศาลายาว ศาลาพระอรหันต์ หอไตร หอกลอง กู่ของอดีตครูบา ที่ต่างมีเอกลักษณ์ของศิลปะล้านนาอันอ่อนช้อยงดงามโดยทางวัดมีแนวคิดที่ต้องการให้วัดเป็นสถานที่พักผ่อนทางจิตใจมากกว่าใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา นอกจากนี้ภายในวัดยังมีศาสนวัตถุประจำวัดที่สำคัญคือ พระแก้วเกล้าเจ้าบุญเรือง พระพุทธมหาบารมีศรีศากยวงศ์ และพระเจ้าทันใจ ให้ประชาชนได้กราบไหว้สักการะอีกด้วย

พิกัด GPS : 19°09'27.6"N 98°58'33.6"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ วัดบ้านเด่น ได้ที่ : https://palanla.com/th/domesticLocation/detail/1441
 

9. วัดร่องขุ่น จ.เชียงราย

            วัดร่องขุ่น (Wat Rong Khun) ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เป็นวัดที่สร้างขึ้นจากความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าของอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินเอกของไทย ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างมาจาก 3 สิ่ง ได้แก่ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยภายในวัดมีความวิจิตรงามราวกับดินแดนสวรรค์ ไฮไลท์ของวัดแห่งนี้อยู่ตรงพระอุโบสถสีขาวและผลงานประติมากรรมโดยรอบที่มีความสวยงามแปลกตาเป็นอย่างมาก วัดแห่งนี้จึงถือเป็นแลนด์มาร์กสำคัญของจังหวัดเชียงรายที่ไม่ควรพลาดชมเป็นอย่างยิ่ง

พิกัด GPS : 19°49'27.2"N 99°45'48.4"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ วัดร่องขุ่น ได้ที่ : https://palanla.com/th/domesticLocation/detail/1536
 

10. วัดร่องเสือเต้น จ.เชียงราย

            วัดร่องเสือเต้น (Wat Rong Suer Ten) ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เป็นวัดที่โดดเด่นด้วยวิหารโทนสีฟ้าอมน้ำเงินแซมทองที่มีความวิจิตรงดงามและสวยแปลกตาแตกต่างจากวัดทั่วไป วัดแห่งนี้สร้างและออกแบบโดยนายพุทธา กาบแก้ว หรือสล่านก ศิลปินพื้นบ้านชาวเชียงรายผู้เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินดัง ผู้สร้างสร้างวัดร่องขุ่นที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก ภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรัชมงคลบดีตรีโลกนาถสีขาวมุก บริเวณพระเศียรของพระพุทธรูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ นับเป็นอีกวัดของจังหวัดเชียงรายที่ไม่ควรพลาดมาเที่ยวชม

พิกัด GPS : 19°55'24.2"N 99°50'30.2"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ วัดร่องเสือเต้น ได้ที่ : https://palanla.com/th/domesticLocation/detail/1596
 

11. วัดห้วยปลากั้ง จ.เชียงราย

            วัดห้วยปลากั้ง (Wat Huay Pla Kang) ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เป็นวัดที่มีความสวยงามอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงราย วัดแห่งนี้มีเอกลักษณ์จาก องค์พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมสีขาวองค์ใหญ่ความสูง 69 เมตร ด้านในมี 23 ชั้นซึ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปชมทัศนียภาพที่สวยงามของเมืองเชียงรายได้ นอกจากนี้บริเวณใกล้กันยังเป็นที่ตั้งของพบโชคธรรมเจดีย์ซึ่งเป็นเจดีย์สูง 9 ชั้นทรงแหลม สร้างด้วยศิลปะแบบจีนผสมล้านนา ภายในมีพระพุทธรูปประดิษฐานประจำอยู่แต่ละชั้น สองสิ่งนี้สามารถมองเห็นได้จากในระยะไกล ถือเป็นแลนด์มาร์กที่มีความยิ่งใหญ่อีกแห่งหนึ่งของเชียงราย

พิกัด GPS : 19°56'59.4"N 99°48'23.1"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ วัดห้วยปลากั้ง ได้ที่ : https://palanla.com/th/domesticLocation/detail/1537
 

12. วัดพระธาตุดอยกองมู จ.แม่ฮ่องสอน

            วัดพระธาตุดอยกองมู (Wat Phrathat Doi Kongmu) เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง ที่ตั้งอยู่บนดอยกองมู ภายในอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายในวัดมีพระธาตุเจดีย์สีขาวสององค์ ตั้งตระหง่านตัดกับสีท้องฟ้า ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระธาตุของพระโมคคัลลานะ และพระสารีบุตร เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวเมืองแม่ฮ่องสอนมาอย่างช้านาน ในบริเวณใกล้ๆกันกับพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่ยังเป็นที่ตั้งของวิหารวัด มีลักษณะเป็นอาคารเปิดโล่ง ตกแต่งด้วยศิลปะไทใหญ่ นอกจากนี้บริเวณวัดยังเป็นจุดชมวิวเมืองแม่ฮ่องสอนที่มีความสวยงามเป็นอย่างมาก

พิกัด GPS : 19°18'00.2"N 97°57'37.8"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ วัดพระธาตุดอยกองมู ได้ที่ : https://www.palanla.com/th/domesticLocation/detail/1688

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

8 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดพะเยา ประเทศไทย

จังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดทางภาคเหนือที่เต็มไปด้วยวัดสวยๆ หลายแห่งที่สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมล้านนาอย่างงดงาม และยังเป็นที่ตั้งของวนอุทยานภูลังกาที่มีธรรมชาติอันสวยงามและอุดมสมบูรณ์ รวมถึงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่อย่างกว๊านพะเยาให้เที่ยวชมอีกด้วย วันนี้ทาง Palanla จึงได้รวบรวมสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลท์ของจังหวัดพะเยามาฝากทุกท่านเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทริปเที่ยวเหนือกันในวัดหยุดที่กำลังจะมาถึงนี้

อ่านต่อ

วัดพระนั่งดิน จังหวัดพะเยา ประเทศไทย

วัดพระนั่งดิน (Wat Phra Nang Din) เป็นวัดเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพะเยา ไฮไลท์ของวัดแห่งนี้อยู่ที่องค์พระประธานภายในวิหารของวัด นามว่าพระเจ้านั่งดินที่ประดิษฐานอยู่บนพื้น ซึ่งต่างจากพระพุทธรูปทั่วไปที่ต้องประดิษฐานอยู่บนฐาน ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากในอดีตเกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ที่ไม่มีใครสามารถยกพระพุทธรูปขึ้นได้ แม้ต่อมาในยุคสมัยใหม่จะสามารถยกขึ้นประดิษฐานบนฐานได้ แต่หลังจากนั้นก็เกิดฟ้าผ่าลงหลังคาวิหารถึงสามครั้งจนต้องอัญเชิญพระพุทธรูปนี้ลงมาประดิษฐานไว้บนพื้นเช่นเดิม วัดแห่งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวและผู้มีจิตศรัทธาเป็นอย่างมาก

อ่านต่อ

จุดชมวิวภูลังกา จังหวัดพะเยา ประเทศไทย

จุดชมวิวภูลังกา (Phu Lanka Viewpoint) เป็นจุดชมวิวภายในวนอุทยานภูลังกาซึ่งเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของอำเภอเชียงคำและอำเภอปง ไฮไลท์ของจุดชมวิวนี้อยู่ที่สามารถชมทัศนียภาพของภูเขาและหน้าผาต่างๆ ได้แบบพาโนรามา มีความสวยงามแตกต่างกันไปตามแต่ละฤดูกาลและชมวิวได้ไกลถึงฝั่งลาว โดยช่วงเวลาที่ได้รับการยอมรับว่าสวยที่สุดคือช่วงปลายฝนต้นหนาวที่มีทะเลหมอกล่องลอยท่ามกลางยอดดอยและหน้าผา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับความนิยมที่สุดในจังหวัดพะเยา

อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ (Doi Inthanon National Park) สถานที่ท่องเที่ยวอันมีชื่อเสียงประจำจังหวัดเชียงใหม่ อุทยานที่สวยงาม และแวดล้อมไปด้วยทิวเขาสูงสลับซับซ้อน น้ำตก ถ้ำ ผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนในทุกๆปี

อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า (Phu Chi Fa National Park) ผืนป่าบนยอดดอยที่มีจุดชมทะเลหมอก พระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก ที่มีความสวยงามติดอันดับต้นๆ ของเมืองไทย

อ่านต่อ

วัดจามเทวี จังหวัดลำพูน ประเทศไทย

วัดจามเทวี (Wat Chamdhevi) วัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลำพูน ภายในวัดมีเจดีย์บรรจุอัฐิของพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญไชย วัดแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โบราณคดีที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยด้วย

อ่านต่อ

กู่ช้าง กู่ม้า จังหวัดลำพูน ประเทศไทย

กู่ช้าง กู่ม้า (Khu Chang – Khu Ma) เป็นโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดลำพูน โดยเชื่อว่ากู่ช้าง เป็นสุสานช้างศึกคู่บารมีของพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญชัย ส่วนกู่ม้า เป็นสุสานม้าทรงของพระโอรสในพระนางจามเทวี

อ่านต่อ

พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชราชานุสรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชราชานุสรณ์ (King Naresuan Stupa) เป็นอนุสรณ์สถานที่สร้างขึ้นในรูปแบบของสถูปเจดีย์พร้อมกับพระบรมรูปเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และรำลึกเหตุการณ์ครั้งที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเคยเสด็จมาประทับแรมที่เมืองงายแห่งนี้ก่อนกรีฑาทัพต่อไปยังเมืองอังวะของพม่าเมื่อปี พ.ศ. 2147 โดยสร้างขึ้นในบริเวณที่เคยเป็นเส้นทางเดินทัพเมื่อในอดีต นักท่องเที่ยวและชาวเมืองเชียงใหม่นิยมมาสักการะและขอพร นอกจากนี้ ภายในบริเวณยังมีส่วนนิทรรศการค่ายหลวงจำลองที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งกรมศิลปากรจัดสร้างขึ้นเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เที่ยวชมและเรียนรู้ประวัติศาสตร์อีกด้วย

อ่านต่อ

น้ำตกแม่สา จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

น้ำตกแม่สา (Mae Sa Waterfall) เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติยอดนิยมในอำเภอแม่ริม น้ำตกแห่งนี้เป็นน้ำตกขนาดใหญ่มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 10 ชั้น สามารถเดินขึ้นไปชมความงดงามในแต่ละชั้นได้ตามทางเดินที่ทางอุทยานจัดทำไว้ให้ และหากใครสนใจเล่นน้ำคลายร้อนก็สามารถลงเล่นน้ำได้เช่นกัน โดยชั้นที่เป็นที่นิยมคือชั้นที่ 3-6 เพราะค่อนข้างปลอดภัยและสามารถเล่นได้ทั้งครอบครัว นอกจากนี้ภายในบริเวณยังมีร้านค้า ร้านอาหาร และห้องน้ำให้บริการอีกด้วย

อ่านต่อ

อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง จังหวัดพะเยา ประเทศไทย

อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง (Pho Khun Ngam Muang Monument) เป็นอนุสาวรีย์ขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่หน้ากว๊านพะเยา สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงพ่อขุนงำเมือง กษัตริย์ลำดับที่ 9 แห่งเมืองภูกามยาวหรือพะเยาในปัจจุบัน โดยในสมัยที่พ่อขุนงำเมืองปกครองอาณาจักรพะเยานั้นทำให้พะเยาเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก จนกลายเป็นอาณาจักรใหญ่ 1 ใน 3 อาณาจักรของชนเผ่าไทยในแถบนี้ ได้แก่ อาณาจักรล้านนา อาณาจักรสุโขทัย และอาณาจักรพะเยา นั่นเอง เมื่อพะเยาได้รับการยกฐานะให้เป็นจังหวัดที่ 72 ในปีพ.ศ.2520 ชาวพะเยาจึงร่วมใจกันสร้างอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมืองขึ้น บริเวณสวนสาธารณะริมกว๊านพะเยา และกลายเป็นศูนย์รวมใจของชาวพะเยานับแต่นั้นเป็นต้นมา

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ