วัดจอมสวรรค์ จังหวัดแพร่ ประเทศไทย

  • อ่าน (4,462)
  • ByWebmaster
  • 18:03:38 | 20 ม.ค. 2565

วัดจอมสวรรค์ จังหวัดแพร่ ประเทศไทย

Wat Chom Sawan, Phrae, Thailand

             วัดจอมสวรรค์ (Wat Chom Sawan) เป็นวัดโบราณที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ถือเป็นโบราณสถานที่ทรงคุณค่าของจังหวัดแพร่ และยังเป็นวัดที่สร้างด้วยศิลปะไทใหญ่ที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่แห่งในประเทศไทย


ประวัติ

             วัดจอมสวรรค์ ตั้งอยู่บนถนนยันตรกิจโกศล ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ตามประวัติกล่าวว่าวัดแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อพ.ศ. 2437 โดยชาวเงี้ยวซึ่งมีถิ่นฐานอยู่ในพม่าและเดินทางมาค้าขายที่เมืองแพร่ โดยบางส่วนได้เข้าไปทำงานอยู่ในบริษัทอีสต์เอเซียติค ซึ่งเป็นบริษัทของชาวยุโรปที่ได้รับสัมปทานการทำไม้ในจังหวัดแพร่จนมีฐานะมั่งคั่งร่ำรวย ด้วยความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา พ่อเฒ่าคำอ่อง (ชาวเงี้ยว) จึงได้ร่วมมือกับพ่อฮ่อยกันตี (ต้นตระกูลเจริญกุศล) สร้างวัดจอมสวรรค์ขึ้นในปี พ.ศ.2437 ใช้เวลาสร้างประมาณ 5 ปี จึงแล้วเสร็จ ทว่าภายหลังเมื่อเกิดเหตุการณ์เงี้ยวปล้นเมืองแพร่ วัดแห่งนี้จึงถูกปล่อยทิ้งร้างให้ทรุดโทรมเป็นเวลานาน จนกระทั่งได้รับการบูรณะจากชาวไทใหญ่ในเวลาต่อมา

             สิ่งที่โดดเด่นภายในวัดแห่งนี้คือศาลาการเปรียญและกุฏิสร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง โดยมีหลังคาเล็กใหญ่ลดหลั่นกันเป็นชั้นรวม 9 ชั้น ฝาผนังแบ่งเป็นตอนๆ ภายในตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง เสาและเพดานประดับกระจกสีงดงาม มีบันไดขึ้นลงด้านหน้า 2 ข้าง ตกแต่งด้วยทองเหลืองโดยตีและเจาะให้เป็นลวดลายแบบพม่า เสาไม้ในส่วนของอาคารที่เป็นโบสถ์ลงรักปิดทอง ตกแต่งลวดลายคล้ายสีทองน้ำ มีข้อความเป็นภาษาพม่าจารึกไว้รอบเสาจำนวน 35 ต้น เสาอื่นๆ อีก 14 ต้น ลงรักปิดทองและประดับกระจกสี เป็นศิลปะที่ประณีต ทรงคุณค่าและสร้างความตื่นตาตื่นใจแก่ผู้ที่ได้ชม ส่วนเจดีย์ก็มีรูปแบบพม่า สร้างคล้ายกับเจดีย์ชเวดากอง คือ มีเจดีย์ประธานเป็นเจดีย์ใหญ่อยู่ตรงกลาง รายล้อมด้วยเจดีย์บริวารทั้ง 4 ด้าน ด้านละ 3 องค์

             นอกจากนี้ภายในวัดจอมสวรรค์ ยังมีโบราณวัตถุอันเป็นศิลปะล้ำค่าของเมืองแพร่และของชาติหลายอย่าง อาทิ คัมภีร์โบราณที่ทำจากงาช้างหรือคัมภีร์ปาติโมกข์ ที่ทำโดยนำงาช้างมาบดแล้วอัดเป็นแผ่นบางๆ, หลวงพ่อสานซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางสะดุ้งมาร หน้าตักกว้าง 54 เซนติเมตร สูง 80 เซนติเมตร ที่สร้างโดยใช้ไม้ไผ่สาน ลงรัก ปิดทอง, พระพุทธรูปงาช้างศิลปะแบบพม่า และเขียนลงรักแดง จารึกเป็นอักษรพม่าบุษบกลวดลายวิจิตรงดงาม ประดิษฐานพระพุทธรูปหินอ่อน กรมศิลปากรได้จดทะเบียนวัดแห่งนี้เป็นสมบัติของชาติเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2533 เพื่ออนุรักษ์โบราณสถานแห่งนี้ให้เป็นสมบัติอันล้ำค่าแก่คนรุ่นหลังสืบไป


วัดจอมสวรรค์


สถาปัตยกรรมแบบไทใหญ่อันงดงามและเป็นเอกลักษณ์ของวัดจอมสวรรค์


ศาลาการเปรียญและกุฏิสร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง  ภายในตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง


ปูชนียวัตถุภายในวัดจอมสวรรค์


เจดีย์รูปแบบพม่า สร้างคล้ายกับเจดีย์ชเวดากอง คือ มีเจดีย์ประธานตรงกลาง รายล้อมด้วยเจดีย์บริวาร


พระพุทธรูปศิลปะแบบพม่าภายในวัดจอมสวรรค์


การเดินทางไปจังหวัดแพร่

             - รถยนต์ (Car/ Bus) การเดินทางโดยรถยนต์จากกรุงเทพฯ ไปแพร่ มีระยะทาง 558 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 7 ชั่วโมง 

             - รถไฟ (Train) การเดินทางโดยรถไฟจากกรุงเทพฯ ไปแพร่ ใช้เวลาประมาณ 10 ชั่วโมง

             - เครื่องบิน (Flight) การเดินทางโดยเครื่องบินจากสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิ ไปสนามบินแพร่ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที  


การเดินทางไปวัดจอมสวรรค์

             วัดจอมสวรรค์ ตั้งอยู่ที่ ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ ห่างจากสถานีขนส่งจังหวัด 650 เมตร ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 3 นาที


เวลาทำการเปิด – ปิด

             เปิดทุกวัน เวลา 8.30 -16.30 น.


อัตราค่าเข้าชม

             ไม่เสียค่าเข้าชม


บรรยากาศบางส่วนภายในวัด


สิ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อไปเที่ยววัดจอมสวรรค์

             ชมสถาปัตยกรรมที่งดงามแบบไทใหญ่และชมโบราณวัตถุล้ำค่าของชาติภายในวัดจอมสวรรค์ พร้อมสักการะหลวงพ่อสานเพื่อความเป็นสิริมงคล


หลวงพ่อจอมสวรรค์

เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว

             สามารถเที่ยวได้ตลอดปี


             นักท่องเที่ยวที่สนใจไปเที่ยวชม วัดจอมสวรรค์ สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                      วัดจอมสวรรค์ จังหวัดแพร่ ประเทศไทย

                      (Wat Chom Sawan, Phrae, Thailand)

                      ระดับความนิยม : 

                      อัตราค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม     

                      เวลาทำการเปิด – ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 8.30 -16.30 น.

                      ตั้งอยู่ที่ : ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

                      โทรศัพท์ : (+66) 054 521 226

                      เว็บไซต์ : -

                      ข้อมูลอื่นๆที่ควรรู้ : พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com/

                                       ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ https://phrae.mots.go.th/

                                       ศูนย์ข้อมูลการเดินทางจังหวัดแพร่ http://www.phrae.go.th/Tourist/communication.htm

                                       ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยวประเทศไทย https://thai.tourismthailand.org

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

8 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดพะเยา ประเทศไทย

จังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดทางภาคเหนือที่เต็มไปด้วยวัดสวยๆ หลายแห่งที่สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมล้านนาอย่างงดงาม และยังเป็นที่ตั้งของวนอุทยานภูลังกาที่มีธรรมชาติอันสวยงามและอุดมสมบูรณ์ รวมถึงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่อย่างกว๊านพะเยาให้เที่ยวชมอีกด้วย วันนี้ทาง Palanla จึงได้รวบรวมสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลท์ของจังหวัดพะเยามาฝากทุกท่านเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทริปเที่ยวเหนือกันในวัดหยุดที่กำลังจะมาถึงนี้

อ่านต่อ

วัดพระนั่งดิน จังหวัดพะเยา ประเทศไทย

วัดพระนั่งดิน (Wat Phra Nang Din) เป็นวัดเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพะเยา ไฮไลท์ของวัดแห่งนี้อยู่ที่องค์พระประธานภายในวิหารของวัด นามว่าพระเจ้านั่งดินที่ประดิษฐานอยู่บนพื้น ซึ่งต่างจากพระพุทธรูปทั่วไปที่ต้องประดิษฐานอยู่บนฐาน ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากในอดีตเกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ที่ไม่มีใครสามารถยกพระพุทธรูปขึ้นได้ แม้ต่อมาในยุคสมัยใหม่จะสามารถยกขึ้นประดิษฐานบนฐานได้ แต่หลังจากนั้นก็เกิดฟ้าผ่าลงหลังคาวิหารถึงสามครั้งจนต้องอัญเชิญพระพุทธรูปนี้ลงมาประดิษฐานไว้บนพื้นเช่นเดิม วัดแห่งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวและผู้มีจิตศรัทธาเป็นอย่างมาก

อ่านต่อ

จุดชมวิวภูลังกา จังหวัดพะเยา ประเทศไทย

จุดชมวิวภูลังกา (Phu Lanka Viewpoint) เป็นจุดชมวิวภายในวนอุทยานภูลังกาซึ่งเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของอำเภอเชียงคำและอำเภอปง ไฮไลท์ของจุดชมวิวนี้อยู่ที่สามารถชมทัศนียภาพของภูเขาและหน้าผาต่างๆ ได้แบบพาโนรามา มีความสวยงามแตกต่างกันไปตามแต่ละฤดูกาลและชมวิวได้ไกลถึงฝั่งลาว โดยช่วงเวลาที่ได้รับการยอมรับว่าสวยที่สุดคือช่วงปลายฝนต้นหนาวที่มีทะเลหมอกล่องลอยท่ามกลางยอดดอยและหน้าผา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับความนิยมที่สุดในจังหวัดพะเยา

อ่านต่อ

๑๒ วัดสวยในภาคเหนือ พุทธศิลป์แห่งอาณาจักรล้านนา

ภาคเหนือ เป็นหนึ่งในภูมิภาคของประเทศไทย ที่มีวิถีชีวิตของชาวพื้นเมือง และขนบธรรมเนียมประเพณีที่เรียบง่าย มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ และมีชื่อเสียงอยู่มากมาย รวมไปถึงมีผลงานพุทธศิลป์แบบล้านนาสุดแสนจะวิจิตร ที่สะท้อนออกมาในรูปแบบของสถาปัตยกรรมและประติมากรรมในวัดวาอารามต่าง ๆ เป็นเอกลักษณ์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวแวะมากราบสักการะ พร้อมชื่นชมผลงานศิลปะล้านนาที่อ่อนช้อย และทรงคุณค่า วันนี้ Palanla จึงจะขอชวนออกเดินทางไปเที่ยวชม และรับสิริมงคลกับ 12 วัดสวยในภาคเหนือกันค่ะ

อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ (Doi Inthanon National Park) สถานที่ท่องเที่ยวอันมีชื่อเสียงประจำจังหวัดเชียงใหม่ อุทยานที่สวยงาม และแวดล้อมไปด้วยทิวเขาสูงสลับซับซ้อน น้ำตก ถ้ำ ผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนในทุกๆปี

อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า (Phu Chi Fa National Park) ผืนป่าบนยอดดอยที่มีจุดชมทะเลหมอก พระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก ที่มีความสวยงามติดอันดับต้นๆ ของเมืองไทย

อ่านต่อ

วัดจามเทวี จังหวัดลำพูน ประเทศไทย

วัดจามเทวี (Wat Chamdhevi) วัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลำพูน ภายในวัดมีเจดีย์บรรจุอัฐิของพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญไชย วัดแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โบราณคดีที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยด้วย

อ่านต่อ

กู่ช้าง กู่ม้า จังหวัดลำพูน ประเทศไทย

กู่ช้าง กู่ม้า (Khu Chang – Khu Ma) เป็นโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดลำพูน โดยเชื่อว่ากู่ช้าง เป็นสุสานช้างศึกคู่บารมีของพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญชัย ส่วนกู่ม้า เป็นสุสานม้าทรงของพระโอรสในพระนางจามเทวี

อ่านต่อ

พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชราชานุสรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชราชานุสรณ์ (King Naresuan Stupa) เป็นอนุสรณ์สถานที่สร้างขึ้นในรูปแบบของสถูปเจดีย์พร้อมกับพระบรมรูปเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และรำลึกเหตุการณ์ครั้งที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเคยเสด็จมาประทับแรมที่เมืองงายแห่งนี้ก่อนกรีฑาทัพต่อไปยังเมืองอังวะของพม่าเมื่อปี พ.ศ. 2147 โดยสร้างขึ้นในบริเวณที่เคยเป็นเส้นทางเดินทัพเมื่อในอดีต นักท่องเที่ยวและชาวเมืองเชียงใหม่นิยมมาสักการะและขอพร นอกจากนี้ ภายในบริเวณยังมีส่วนนิทรรศการค่ายหลวงจำลองที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งกรมศิลปากรจัดสร้างขึ้นเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เที่ยวชมและเรียนรู้ประวัติศาสตร์อีกด้วย

อ่านต่อ

น้ำตกแม่สา จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

น้ำตกแม่สา (Mae Sa Waterfall) เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติยอดนิยมในอำเภอแม่ริม น้ำตกแห่งนี้เป็นน้ำตกขนาดใหญ่มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 10 ชั้น สามารถเดินขึ้นไปชมความงดงามในแต่ละชั้นได้ตามทางเดินที่ทางอุทยานจัดทำไว้ให้ และหากใครสนใจเล่นน้ำคลายร้อนก็สามารถลงเล่นน้ำได้เช่นกัน โดยชั้นที่เป็นที่นิยมคือชั้นที่ 3-6 เพราะค่อนข้างปลอดภัยและสามารถเล่นได้ทั้งครอบครัว นอกจากนี้ภายในบริเวณยังมีร้านค้า ร้านอาหาร และห้องน้ำให้บริการอีกด้วย

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ