8 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในจังหวัดตาก ประเทศไทย

  • อ่าน (1,716)
  • ByWebmaster
  • 14:13:52 | 19 ส.ค. 2565

8 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในจังหวัดตาก ประเทศไทย

Top 8 Travel Destinations in Tak, Thailand

             ตาก...จังหวัดเล็กๆ ทางภาคเหนือของประเทศไทย เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ ทั้งที่เที่ยวทางธรรมชาติ ตลาดชาวเขา วัดวาอารามสวยงามที่กรุ่นกลิ่นอายของศิลปะแบบพม่า รวมถึงสถานที่สำคัญหลายๆ แห่งที่เชื่อมโยงกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อดีตเจ้าเมืองตากซึ่งเป็นผู้กอบกู้เอกราชของชาติไทยจากพม่าเอาไว้ได้… Palanla ได้รวบรวมสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม 8 แห่งในจังหวัดตากมาฝากกัน


แผนที่แสดง 8 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดตาก


1. ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

             ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (Taksin Maharat Shrine) หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า "ศาลตากสินฯ" ตั้งอยู่ที่สี่แยก ถนนตากสินตัดกับถนนมหาดไทยบำรุง ใกล้สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวจังหวัดตาก เมืองที่พระมหากษัตริย์ในอดีตได้เสด็จมาชุมนุมกองทัพถึง 4 พระองค์ รวมถึงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่เคยได้รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งเป็นเจ้าเมืองตาก และเป็นผู้กอบกู้เอกราชของชาติไทยครั้งที่ 2 จากพม่าเอาไว้ได้ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นศาลาจตุรมุข หน้าศาลแขวนโคมจีนสีแดง ภายในมีภาพพระประวัติพระเจ้าตาก ด้านหลังศาลมีรูปปั้น และตุ๊กตาม้าศึก ช้างศึกจำนวนมากที่ผู้คนนำมาถวาย

เวลาทำการเปิด – ปิด : เปิดทุกวัน 24 ชั่วโมง

พิกัด GPS : 16°53'08.5"N 99°07'16.2"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้ที่ : https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=1055


2. สะพานสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี

             สะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี (Rattanakosin Memorial Bridge) ตั้งอยู่ที่ ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดตาก สะพานแขวนแห่งนี้สร้างเมื่อปีพ.ศ. 2525 ในวาระเฉลิมฉลองการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์มีอายุครบ 200 ปี เพื่อเชื่อมสองฝั่งแม่น้ำปิง ระหว่างเทศบาลเมืองตาก และตำบลป่ามะม่วง โครงสร้างของสะพานมีขนาดความกว้าง 250 เมตร ยาว 400 เมตร เป็นสะพานแขวนที่มีบรรยากาศโดยรอบรื่นรมย์และสวยงาม เหมาะสำหรับชมความงามของลำน้ำปิงที่ทอดตัวผ่านจังหวัดตาก ในยามค่ำคืนจะมีการประดับไฟสวยงาม บริเวณโดยรอบสะพานมีสวนเฉลิมพระเกียรติ และยังเป็นสถานที่ที่จังหวัดตากใช้จัดงาน “ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีปพันดวง” ซึ่งเป็นงานประเพณีประจำท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงของจังหวัดตากด้วย

เวลาทำการเปิด – ปิด : เปิดทุกวัน 24 ชั่วโมง

พิกัด GPS : 16°52'38.8"N 99°07'07.4"E  

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สะพานสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ได้ที่ : https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=1056


3. วัดไทยวัฒนาราม

             วัดไทยวัฒนาราม (Wat Thai Wattanaram)  ตั้งอยู่ที่บ้านแม่ตาวเมย หมู่ที่1 ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด วัดแห่งนี้สร้างโดยนายมุ้ง ชาวพม่าที่อพยพมาจากรัฐฉานเข้ามาอาศัยในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สถาปัตยกรรมภายในวัดเป็นลักษณะของสถาปัตยกรรมของพุทธศาสนานิกายมหายาน ซึ่งได้รับอิทธิพลศิลปะแบบไทยใหญ่ของพม่า โดดเด่นด้วยสีเหลืองทองอร่ามมีความงดงามวิจิตร รอบๆ บริเวณวัดมีสิ่งที่น่าสนใจหลายสิ่ง ได้แก่ วิหารสีทอง รูปปั้นหงส์คู่สีทอง พระเจดีย์โกนาวิน วิหารพระมหามุนีอันเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามุณี ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่จำลองมาจากพระพุทธมหามุณีอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวเมืองมัณฑเลย์ เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจังหวัดตากศรัทธาเลื่อมใสกันมาก

เวลาทำการเปิด – ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 07.00 -17.00 น.

พิกัด GPS : 16°41'52.5"N 98°31'41.2"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ วัดไทยวัฒนาราม ได้ที่ : https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=1053


4. ตลาดดอยมูเซอ(ใหม่)

             ตลาดดอยมูเซอ (ใหม่) (Doi Muser Market) เป็นตลาดที่ตั้งอยู่ริมถนนสายหลักเส้นทางแม่สอด – ตาก ตลาดแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักท่องเที่ยวที่กลับจากแม่สอดซึ่งมักจะมาแวะซื้อของฝากจำพวกผักสด ผลไม้เมือง และผลิตผลการเกษตรจากชาวมูเซอในละแวกนี้ก่อนเดินทางกลับ ภายในตลาดมูเซอ (ใหม่) จำหน่ายสินค้ามากมาย ทั้งผักสด ผลไม้เมืองเหนือนานาชนิด ผลิตผลการเกษตรจากชาวมูเซอในละแวกนี้ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถหาซื้อของฝากได้หลากหลายชนิด โดยจะเริ่มขายกันตั้งแต่เช้าถึงเย็นของทุกวัน บรรยากาศของตลาดนั้นก็คึกคักอยู่โดยตลอด พ่อค้าแม่ค้าที่บางส่วนยังคงแต่งกายด้วยชุดของชนเผ่ามูเซอมาขายของซึ่งเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของตลาดแห่งนี้

เวลาทำการเปิด – ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 08.00 -19.00 น.

พิกัด GPS : 16°45'28.2"N 98°54'58.4"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ตลาดดอยมูเซอ (ใหม่) ได้ที่ : https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=1050


5.ตลาดริมเมย

             ตลาดริมเมย (Rim Moei Market) หรือ “สุดประจิมที่ริมเมย" ตั้งอยู่ ตำบลท่าสายลวด สุดทางหลวงหมายเลข 105 (สายตาก - แม่สอด) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยอยู่ติดกับแม่น้ำเมย โดยมีฝั่งตรงข้ามเป็นเมืองเมียวดี ประเทศเมียนมา ตลาดริมเมยเป็นตลาดค้าขายสินค้าพื้นเมือง เครื่องอุปโภค บริโภคนานาชนิดทั้งของไทย พม่า จีน นอกจากนี้ตลาดริมเมยแห่งนี้ยังถือเป็นแหล่งค้าขายอัญมณีที่มีชื่อเสียงด้วย มีทั้งแบบแปรรูปเป็นอัญมณีแล้วและที่ยังไม่ได้แปรรูป ไม่ว่าจะเป็นหยก ทับทิม พลอย หรือเครื่องประดับที่ทำจากหิน โดยเฉพาะหยกเมียนมาที่ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงาม

เวลาทำการเปิด – ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 08.00 – 18.00 น.

พิกัด GPS : 16°41'31.2"N 98°31'03.4"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ตลาดริมเมย ได้ที่ : https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=1051


6. วัดพระบรมธาตุบ้านตาก

             วัดพระบรมธาตุบ้านตาก (Wat Phraborommathat Ban Tak) หรือ “วัดพระเจ้าทันใจ” ตั้งอยู่ ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองวัดหนึ่งของจังหวัดตาก วัดแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ 18 ภายในวัดมีพระบรมธาตุเจดีย์ เป็นพระธาตุประจำปีเกิดของปีมะเมีย ซึ่งได้มีการนำรูปทรงของเจดีย์ชเวดากองที่ประเทศเมียนมาสร้างครอบเจดีย์องค์เก่าโดยยังคงรูปทรงสมัยสุโขทัยเอาไว้ และสร้างพระบรมธาตุองค์เล็กๆ อีก 16 องค์รายรอบเจดีย์องค์ใหญ่ นอกจากนี้วัดพระบรมธาตุยังเป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าทันใจ พระพุทธรูปปางสมาธิอันเป็นที่เคารพเลื่อมใสของชาวจังหวัดตากด้วย

เวลาทำการเปิด – ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 06.00 - 18.00 น.

พิกัด GPS : 17°03'40.1"N 99°02'37.9"E 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ วัดพระบรมธาตุบ้านตาก ได้ที่ : https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=1054


7. เขื่อนภูมิพล

             เขื่อนภูมิพล (Bhumibol Dam) ตั้งอยู่ที่หมู่ 6 ตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก เป็นเขื่อนเอนกประสงค์แห่งแรกในประเทศไทย มีความสูงจากฐานถึงสันเขื่อน 154 เมตร สร้างเป็นเขื่อนคอนกรีตรูปโค้งขนาดใหญ่ที่สูงที่สุดในประเทศไทยและเอเชียอาคเนย์ นอกจากนี้ยังจัดอยู่ในอันดับ 8 ของโลกอีกด้วย เดิมทีเขื่อนแห่งนี้มีชื่อว่า “เขื่อนยันฮี” ต่อมาเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2500 ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานพระปรมาภิไธยให้เป็นชื่อเขื่อนว่า “เขื่อนภูมิพล” และได้เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2504  กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวนิยมเมื่อมาเที่ยวเขื่อนภูมิพลคือ พักผ่อนหย่อนใจชมวิวริมสันเขื่อน เดินป่าศึกษาธรรมชาติสองฝั่งลำน้ำปิงเหนืออ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลในเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่ตื่น ล่องแพหรือเรือในอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล และนั่งรถรางนำเที่ยวบริเวณรอบๆ

เวลาทำการเปิด – ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 07.00 -17.00 น.

พิกัด GPS : 17°14'28.3"N 98°58'21.0"E 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เขื่อนภูมิพล ได้ที่ : https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=1048 


8. เจดีย์ยุทธหัตถี

             เจดีย์ยุทธหัตถี (Chedi Yutthahatthi)  หรือ เจดีย์เฉลิมพระเกียรติพระเจ้ารามคำแหงมหาราช ที่คนท้องถิ่นเรียกกันทั่วไปเรียกว่า “เจดีย์ชนช้าง” เป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนฐานกว้าง 12 เมตร เรือนธาตุรูปสี่เหลี่ยมย่อมุม ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ ตั้งอยู่บนดอยช้างซึ่งเป็นเนินดินเล็กๆ ตรงข้ามกับวัดพระบรมธาตุ ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก เจดีย์ยุทธหัตถีแห่งนี้มีอายุเก่าแก่อายุกว่า 700 ปี สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยสุโขทัย ณ บริเวณที่พ่อขุนศรีอินทราทิตย์และพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเมื่อครั้งมีพระชนม์พรรษา 19 ปี ทรงได้กระทำยุทธหัตถีกับพ่อขุนสามชน เจ้าเมืองฉอดซึ่งยกทัพมาตีเมืองตาก และสามารถเอาชนะพ่อขุนสามชนได้ จนกระทั่งแตกพ่ายหนีไปในที่สุด

เวลาทำการเปิด – ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 06.00 – 18.00 น.

พิกัด GPS : 17°03'49.0"N 99°02'32.0"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เจดีย์ยุทธหัตถี ได้ที่ : https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=1049


ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้
: เว็บไซต์พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com/

                             เฟซบุ๊กการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตาก https://www.facebook.com/taktravel/

                             เว็บไซต์จังหวัดตาก http://web.tak.go.th

                             การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) https://thai.tourismthailand.org/

                             บริการขนส่ง (รถทัวร์ประจำทาง) http://www.busticket.in.th , http://www.thairoute.com


แอปพลิเคชันแนะนำสำหรับเรียกใช้บริการรถแท็กซี่ในประเทศไทย

                   - Grab สามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store (iOS) และ Play Store (Android)


อัตราค่าบริการแท็กซี่ (
TAXI FARE)


อัตราค่าครองชีพ (
DAILY COST)


สภาพอากาศ (WEATHER)

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

๑๒ วัดสวยในภาคเหนือ พุทธศิลป์แห่งอาณาจักรล้านนา

ภาคเหนือ เป็นหนึ่งในภูมิภาคของประเทศไทย ที่มีวิถีชีวิตของชาวพื้นเมือง และขนบธรรมเนียมประเพณีที่เรียบง่าย มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ และมีชื่อเสียงอยู่มากมาย รวมไปถึงมีผลงานพุทธศิลป์แบบล้านนาสุดแสนจะวิจิตร ที่สะท้อนออกมาในรูปแบบของสถาปัตยกรรมและประติมากรรมในวัดวาอารามต่าง ๆ เป็นเอกลักษณ์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวแวะมากราบสักการะ พร้อมชื่นชมผลงานศิลปะล้านนาที่อ่อนช้อย และทรงคุณค่า วันนี้ Palanla จึงจะขอชวนออกเดินทางไปเที่ยวชม และรับสิริมงคลกับ 12 วัดสวยในภาคเหนือกันค่ะ

อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ (Doi Inthanon National Park) สถานที่ท่องเที่ยวอันมีชื่อเสียงประจำจังหวัดเชียงใหม่ อุทยานที่สวยงาม และแวดล้อมไปด้วยทิวเขาสูงสลับซับซ้อน น้ำตก ถ้ำ ผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนในทุกๆปี

อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า (Phu Chi Fa National Park) ผืนป่าบนยอดดอยที่มีจุดชมทะเลหมอก พระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก ที่มีความสวยงามติดอันดับต้นๆ ของเมืองไทย

อ่านต่อ

วัดจามเทวี จังหวัดลำพูน ประเทศไทย

วัดจามเทวี (Wat Chamdhevi) วัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลำพูน ภายในวัดมีเจดีย์บรรจุอัฐิของพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญไชย วัดแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โบราณคดีที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยด้วย

อ่านต่อ

กู่ช้าง กู่ม้า จังหวัดลำพูน ประเทศไทย

กู่ช้าง กู่ม้า (Khu Chang – Khu Ma) เป็นโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดลำพูน โดยเชื่อว่ากู่ช้าง เป็นสุสานช้างศึกคู่บารมีของพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญชัย ส่วนกู่ม้า เป็นสุสานม้าทรงของพระโอรสในพระนางจามเทวี

อ่านต่อ

พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชราชานุสรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชราชานุสรณ์ (King Naresuan Stupa) เป็นอนุสรณ์สถานที่สร้างขึ้นในรูปแบบของสถูปเจดีย์พร้อมกับพระบรมรูปเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และรำลึกเหตุการณ์ครั้งที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเคยเสด็จมาประทับแรมที่เมืองงายแห่งนี้ก่อนกรีฑาทัพต่อไปยังเมืองอังวะของพม่าเมื่อปี พ.ศ. 2147 โดยสร้างขึ้นในบริเวณที่เคยเป็นเส้นทางเดินทัพเมื่อในอดีต นักท่องเที่ยวและชาวเมืองเชียงใหม่นิยมมาสักการะและขอพร นอกจากนี้ ภายในบริเวณยังมีส่วนนิทรรศการค่ายหลวงจำลองที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งกรมศิลปากรจัดสร้างขึ้นเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เที่ยวชมและเรียนรู้ประวัติศาสตร์อีกด้วย

อ่านต่อ

น้ำตกแม่สา จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

น้ำตกแม่สา (Mae Sa Waterfall) เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติยอดนิยมในอำเภอแม่ริม น้ำตกแห่งนี้เป็นน้ำตกขนาดใหญ่มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 10 ชั้น สามารถเดินขึ้นไปชมความงดงามในแต่ละชั้นได้ตามทางเดินที่ทางอุทยานจัดทำไว้ให้ และหากใครสนใจเล่นน้ำคลายร้อนก็สามารถลงเล่นน้ำได้เช่นกัน โดยชั้นที่เป็นที่นิยมคือชั้นที่ 3-6 เพราะค่อนข้างปลอดภัยและสามารถเล่นได้ทั้งครอบครัว นอกจากนี้ภายในบริเวณยังมีร้านค้า ร้านอาหาร และห้องน้ำให้บริการอีกด้วย

อ่านต่อ

อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง จังหวัดพะเยา ประเทศไทย

อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง (Pho Khun Ngam Muang Monument) เป็นอนุสาวรีย์ขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่หน้ากว๊านพะเยา สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงพ่อขุนงำเมือง กษัตริย์ลำดับที่ 9 แห่งเมืองภูกามยาวหรือพะเยาในปัจจุบัน โดยในสมัยที่พ่อขุนงำเมืองปกครองอาณาจักรพะเยานั้นทำให้พะเยาเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก จนกลายเป็นอาณาจักรใหญ่ 1 ใน 3 อาณาจักรของชนเผ่าไทยในแถบนี้ ได้แก่ อาณาจักรล้านนา อาณาจักรสุโขทัย และอาณาจักรพะเยา นั่นเอง เมื่อพะเยาได้รับการยกฐานะให้เป็นจังหวัดที่ 72 ในปีพ.ศ.2520 ชาวพะเยาจึงร่วมใจกันสร้างอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมืองขึ้น บริเวณสวนสาธารณะริมกว๊านพะเยา และกลายเป็นศูนย์รวมใจของชาวพะเยานับแต่นั้นเป็นต้นมา

อ่านต่อ

วัดศรีโคมคำ จังหวัดพะเยา ประเทศไทย

วัดศรีโคมคำ (Wat Si Khom Kham) เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองพะเยามาอย่างช้านาน ไฮไลท์ของวัดแห่งนี้คือองค์พระพุทธรูปที่มีนามว่าพระเจ้าตนหลวง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนองค์ใหญ่ที่สุดในล้านนา มีขนาดหน้าตักกว้าง 14 เมตร สูง 16 เมตร พระพุทธรูปพระเจ้าตนหลวงนอกจากจะเป็นเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองพะเยาแล้ว ยังเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของอาณาจักรล้านนาอีกด้วย โดยทุกวันวิสาขบูชาของทุกปี จะมีการจัดงานประเพณีนมัสการพระเจ้าตนหลวงเดือนแปดเป็งขึ้นที่วัดศรีโคมคำแห่งนี้ นอกจากนี้ภายในวัดยังมีผลงานจิตรกรรมฝาผนังอันวิจิตรงดงามจากฝีมือของศิลปินแห่งชาติอย่างท่านอังคาร กัลยาณพงศ์ให้เที่ยวชมอีกด้วย

อ่านต่อ

วัดพระธาตุจอมทอง จังหวัดพะเยา ประเทศไทย

วัดพระธาตุจอมทอง (Wat Phra That Chom Thong) เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองพะเยาที่ตั้งอยู่บนดอยจอมทอง และเป็นที่ประดิษฐานพระธาตุจอมทองซึ่งเป็นเจดีย์สีทองอร่ามองค์ใหญ่ที่สร้างด้วยศิลปะล้านนาอย่างงดงาม ภายในบรรจุเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ที่นี่จึงเป็นปูชนียสถานที่ชาวพะเยาเคารพศรัทธากันมาอย่างช้านาน นอกจากนี้ จากบริเวณด้านบนดอยยังเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ทางธรรมชาติที่สามารถมองเห็นป่าไม้และกว๊านพะเยาได้อย่างชัดเจนอีกด้วย

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ