วัดพระพุทธบาทสุทธาวาส จังหวัดลำปาง ประเทศไทย

  • อ่าน (6,950)
  • ByWebmaster
  • 14:43:14 | 26 มี.ค. 2564

วัดพระพุทธบาทสุทธาวาส จังหวัดลำปาง ประเทศไทย

Wat Chalermprakiat, Lampang Province, Thailand

 

             วัดพระพุทธบาทสุทธาวาส หรือ วัดเฉลิมพระเกียรติ (Wat Chalermprakiat) หนึ่งในอันซีนของจังหวัดลำปาง โดดเด่นด้วยเจดีย์น้อยใหญ่กระจายไปตามยอดภูเขาหินปูน เป็นทัศนียภาพที่ดูแปลกตา และสามารถมองเห็นอำเภอแจ้ห่มได้กว้างถึง 180 องศา   

 


ประวัติ

             วัดพระพุทธบาทสุทธาวาส ชื่อเดิมคือ วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า วัดพระพุทธบาทปู่ผาแดง ตั้งอยู่บนภูเขาสูงใหญ่ในอำเภอแจ้ห่มซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเลเฉลี่ยประมาณ 800 เมตร และสูงจากอำเภอแจ้ห่มราว 500 เมตร ความโดดเด่นของวัดพระพุทธบาทสุทธาวาส คือองค์เจดีย์น้อยใหญ่เรียงตัวกระจายอยู่บนยอดหินตามแนวสันเขาหินปูนฝั่งด้านตะวันตกของอำเภอแจ้ห่ม เจดีย์เหล่านี้สร้างจากแรงศรัทธาของชาวบ้านร่วมกับพระสงฆ์ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) พระราชสมภพครบ 200 ปี เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2547

             ซึ่งนอกจากความสวยงามขององค์เจดีย์น้อยใหญ่ที่เรียงรายอยู่บนยอดหินแล้ว จากบนวัดนี้ยังสามารถมองเห็นทัศนียภาพของอำเภอแจ้ห่มได้อย่างกว้างไกล เป็นภาพที่สวยงามและน่าตื่นตาตื่นใจยิ่ง

             เมื่อเดินขึ้นไปด้านบนภูเขาบริเวณวัดจะแบ่งออกเป็นสองฝั่ง คือฝั่งทางด้านขวามือเป็นบันไดขึ้นไปบนองค์พระธาตุสีทอง ซึ่งจากมุมนี้จะมองเห็นอำเภอแจ้ห่มและแนวสันเขาหินปูนด้านทิศใต้ ส่วนทางด้านซ้ายมือจะเป็นบันไดขึ้นไปศาลาสวดมนต์ จากจุดชมวิวในมุมนี้จะเห็นเจดีย์น้อยใหญ่ที่เรียงตัวกระจายไปตามแนวสันเขาหินปูนด้านทิศเหนือ โดยบริเวณตรงกลางจะมีพระวิหาร ภายในมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปสักการะหรือนั่งพักรับลมเย็นๆ ได้

             การขึ้นไปชมวิวด้านบนวัดพระพุทธบาทสุทธาวาสนักท่องเที่ยวจะต้องนั่งรถขับเคลื่อนสี่ล้อของชาวบ้านที่มีให้บริการขึ้นไปเท่านั้น เนื่องจากทางชันและต้องอาศัยความชำนาญทาง ระยะทางที่ต้องนั่งรถขึ้นไปราวๆ 3.5 กิโลเมตร โดยมีค่าบริการไปกลับคนละ 90 บาทรวมค่าเข้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ซึ่งเมื่อรถขึ้นไปถึงจุดเดินเท้าด้านบนแล้วนักท่องเที่ยวต้องเดินขึ้นบันไดไปอีกประมาณ 800 ขั้นจึงจะถึงตัววัด

 
ถนนไปยังวัดพระพุทธบาทสุทธาวาส

 
เมื่อรถขึ้นมาถึงที่ราบแล้วต้องเดินขึ้นบันไดอีกประมาณ 800 ขั้นจึงจะถึงตัววัด

 
วัดพระพุทธบาทสุทธาวาส ชื่อเดิมคือ วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าวัดพระพุทธบาทปู่ผาแดง

 
พระพุทธรูปปางพระอิริยาบถยืนที่ประดิษฐานอยู่ศาลาไม้ภายในวัด

 
บรรยากาศงดงามน่าตื่นตาตื่นใจที่วัดพระพุทธบาทสุทธาวาส


การเดินทางไปจังหวัดลำปาง

 

             - เครื่องบิน (Flight) การเดินทางโดยเครื่องบินจากสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิ ไปสนามบินจังหวัดลำปางใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที

             - รถยนต์ (Car/ Bus) การเดินทางโดยรถยนต์จากกรุงเทพฯ ไปจังหวัดลำปาง มีระยะทาง 600 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง 30 นาที   

             - รถไฟ (Train) การเดินทางโดยรถไฟจากกรุงเทพฯ ไปจังหวัดลำปาง ใช้เวลาเร็วสุดประมาณ 8 ชั่วโมง ทั้งนี้อาจใช้เวลานานกว่านี้ขึ้นอยู่กับประเภทของรถไฟ    


การเดินทางไปวัดพระพุทธบาทสุทธาวาส

            วัดพระพุทธบาทสุทธาวาส ตั้งอยู่ที่ ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม ห่างจากตัวจังหวัดลำปาง 61 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 1 ชั่วโมง


เวลาทำการเปิด – ปิด

             เปิดทุกวัน เวลา 7.00 – 17.00 น.โดยประมาณ

 
บันไดทางเดินสู่จุดชมวิว

 
บริเวณที่นั่งพักชมวิวและรับลมเย็นๆ


อัตราค่าเข้าชม

             การขึ้นไปชมวิวด้านบนวัดพระพุทธบาทสุทธาวาสนักท่องเที่ยวจะต้องนั่งรถขับเคลื่อนสี่ล้อของชาวบ้านขึ้นไปเท่านั้น ซึ่งมีค่าบริการรถไปกลับคนละ 90 บาท เป็นราคาที่รวมค่าเข้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่า          


สิ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อไปเที่ยววัดพระพุทธบาทสุทธาวาส

             ขึ้นบันไดฝั่งทางด้านขวามือไปองค์พระธาตุสีทอง เพื่อชมทัศนียภาพที่สวยงามของอำเภอแจ้ห่มและแนวสันเขาหินปูนด้านทิศใต้

             ขึ้นบันไดฝั่งทางด้านซ้ายมือไปศาลาสวดมนต์ เพื่อชมทัศนียภาพสวยงามของเจดีย์น้อยใหญ่ที่เรียงตัวกระจายไปตามแนวสันเขาหินปูนด้านทิศเหนือ

 
นอกจากความสวยงามขององค์เจดีย์น้อยใหญ่ที่เรียงรายอยู่บนยอดหินแล้ว จากบนวัดนี้ยังสามารถมองเห็นทัศนียภาพของอำเภอแจ้ห่มได้อย่างกว้างไกล


เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว

             สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี


ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้

             มีข้อควรระวังสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการไปเที่ยววัดพระพุทธบาทสุทธาวาส ดังนี้

                    - เส้นทางมีความลาดชันมาก ต้องเดินขึ้นเขาตลอดทาง ไม่เหมาะกับเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว สุขภาพไม่แข็งแรง

                    - ควรสมรองเท้าเดินป่า หรือรองเท้าผ้าใบ

                    - ประเมินตนเองว่าเดินทางนี้ได้

                    - ไม่เดินออกนอกเส้นทางที่กำหนด

                    - ปฏิบัติตามป้ายเตือนที่ติดตั้งไว้ตามจุดต่างๆ โดยเคร่งครัด

                    - กลับออกมาก่อนเวลา 17.00 น. (หลังจากเวลานี้จะไม่มีรถให้บริการกลับลงไป)

                    - ระวังอันตราย หน้าผาสูงชัน

                    - ไม่ปีนป่ายก้อนหินหรือหน้าผา

                    - ห้ามล่าสัตว์ป่า

 


             
นักท่องเที่ยวที่สนใจไปเที่ยวชม วัดพระพุทธบาทสุทธาวาส สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                         วัดพระพุทธบาทสุทธาวาส จังหวัดลำปาง ประเทศไทย

                         (Wat Chalermprakiat, Lampang Province, Thailand)

                         ระดับความนิยม :

                         อัตราค่าเข้าชม : ค่าบริการรถขับเคลื่อนสี่ล้อของชาวบ้านเพื่อขึ้นไปชมวิว คนละ 90 บาท (ไป - กลับ) เป็นราคาที่รวมค่าเข้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่า

                         เวลาทำการเปิด – ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 7.00 – 17.00 น.โดยประมาณ

                         ตั้งอยู่ที่ : ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 

                         โทรศัพท์ : (+66) 093 173 2121

                         เว็บไซต์ : -

                         ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้ : พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com

                                       ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง https://lampang.mots.go.th

                                       ศูนย์ข้อมูลการเดินทางจังหวัดลำปาง http://www.lampang.go.th/travel/goto.htm

                                       ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยวประเทศไทย https://thai.tourismthailand.org

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

๑๒ วัดสวยในภาคเหนือ พุทธศิลป์แห่งอาณาจักรล้านนา

ภาคเหนือ เป็นหนึ่งในภูมิภาคของประเทศไทย ที่มีวิถีชีวิตของชาวพื้นเมือง และขนบธรรมเนียมประเพณีที่เรียบง่าย มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ และมีชื่อเสียงอยู่มากมาย รวมไปถึงมีผลงานพุทธศิลป์แบบล้านนาสุดแสนจะวิจิตร ที่สะท้อนออกมาในรูปแบบของสถาปัตยกรรมและประติมากรรมในวัดวาอารามต่าง ๆ เป็นเอกลักษณ์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวแวะมากราบสักการะ พร้อมชื่นชมผลงานศิลปะล้านนาที่อ่อนช้อย และทรงคุณค่า วันนี้ Palanla จึงจะขอชวนออกเดินทางไปเที่ยวชม และรับสิริมงคลกับ 12 วัดสวยในภาคเหนือกันค่ะ

อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ (Doi Inthanon National Park) สถานที่ท่องเที่ยวอันมีชื่อเสียงประจำจังหวัดเชียงใหม่ อุทยานที่สวยงาม และแวดล้อมไปด้วยทิวเขาสูงสลับซับซ้อน น้ำตก ถ้ำ ผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนในทุกๆปี

อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า (Phu Chi Fa National Park) ผืนป่าบนยอดดอยที่มีจุดชมทะเลหมอก พระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก ที่มีความสวยงามติดอันดับต้นๆ ของเมืองไทย

อ่านต่อ

วัดจามเทวี จังหวัดลำพูน ประเทศไทย

วัดจามเทวี (Wat Chamdhevi) วัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลำพูน ภายในวัดมีเจดีย์บรรจุอัฐิของพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญไชย วัดแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โบราณคดีที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยด้วย

อ่านต่อ

กู่ช้าง กู่ม้า จังหวัดลำพูน ประเทศไทย

กู่ช้าง กู่ม้า (Khu Chang – Khu Ma) เป็นโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดลำพูน โดยเชื่อว่ากู่ช้าง เป็นสุสานช้างศึกคู่บารมีของพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญชัย ส่วนกู่ม้า เป็นสุสานม้าทรงของพระโอรสในพระนางจามเทวี

อ่านต่อ

พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชราชานุสรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชราชานุสรณ์ (King Naresuan Stupa) เป็นอนุสรณ์สถานที่สร้างขึ้นในรูปแบบของสถูปเจดีย์พร้อมกับพระบรมรูปเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และรำลึกเหตุการณ์ครั้งที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเคยเสด็จมาประทับแรมที่เมืองงายแห่งนี้ก่อนกรีฑาทัพต่อไปยังเมืองอังวะของพม่าเมื่อปี พ.ศ. 2147 โดยสร้างขึ้นในบริเวณที่เคยเป็นเส้นทางเดินทัพเมื่อในอดีต นักท่องเที่ยวและชาวเมืองเชียงใหม่นิยมมาสักการะและขอพร นอกจากนี้ ภายในบริเวณยังมีส่วนนิทรรศการค่ายหลวงจำลองที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งกรมศิลปากรจัดสร้างขึ้นเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เที่ยวชมและเรียนรู้ประวัติศาสตร์อีกด้วย

อ่านต่อ

น้ำตกแม่สา จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

น้ำตกแม่สา (Mae Sa Waterfall) เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติยอดนิยมในอำเภอแม่ริม น้ำตกแห่งนี้เป็นน้ำตกขนาดใหญ่มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 10 ชั้น สามารถเดินขึ้นไปชมความงดงามในแต่ละชั้นได้ตามทางเดินที่ทางอุทยานจัดทำไว้ให้ และหากใครสนใจเล่นน้ำคลายร้อนก็สามารถลงเล่นน้ำได้เช่นกัน โดยชั้นที่เป็นที่นิยมคือชั้นที่ 3-6 เพราะค่อนข้างปลอดภัยและสามารถเล่นได้ทั้งครอบครัว นอกจากนี้ภายในบริเวณยังมีร้านค้า ร้านอาหาร และห้องน้ำให้บริการอีกด้วย

อ่านต่อ

อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง จังหวัดพะเยา ประเทศไทย

อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง (Pho Khun Ngam Muang Monument) เป็นอนุสาวรีย์ขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่หน้ากว๊านพะเยา สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงพ่อขุนงำเมือง กษัตริย์ลำดับที่ 9 แห่งเมืองภูกามยาวหรือพะเยาในปัจจุบัน โดยในสมัยที่พ่อขุนงำเมืองปกครองอาณาจักรพะเยานั้นทำให้พะเยาเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก จนกลายเป็นอาณาจักรใหญ่ 1 ใน 3 อาณาจักรของชนเผ่าไทยในแถบนี้ ได้แก่ อาณาจักรล้านนา อาณาจักรสุโขทัย และอาณาจักรพะเยา นั่นเอง เมื่อพะเยาได้รับการยกฐานะให้เป็นจังหวัดที่ 72 ในปีพ.ศ.2520 ชาวพะเยาจึงร่วมใจกันสร้างอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมืองขึ้น บริเวณสวนสาธารณะริมกว๊านพะเยา และกลายเป็นศูนย์รวมใจของชาวพะเยานับแต่นั้นเป็นต้นมา

อ่านต่อ

วัดศรีโคมคำ จังหวัดพะเยา ประเทศไทย

วัดศรีโคมคำ (Wat Si Khom Kham) เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองพะเยามาอย่างช้านาน ไฮไลท์ของวัดแห่งนี้คือองค์พระพุทธรูปที่มีนามว่าพระเจ้าตนหลวง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนองค์ใหญ่ที่สุดในล้านนา มีขนาดหน้าตักกว้าง 14 เมตร สูง 16 เมตร พระพุทธรูปพระเจ้าตนหลวงนอกจากจะเป็นเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองพะเยาแล้ว ยังเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของอาณาจักรล้านนาอีกด้วย โดยทุกวันวิสาขบูชาของทุกปี จะมีการจัดงานประเพณีนมัสการพระเจ้าตนหลวงเดือนแปดเป็งขึ้นที่วัดศรีโคมคำแห่งนี้ นอกจากนี้ภายในวัดยังมีผลงานจิตรกรรมฝาผนังอันวิจิตรงดงามจากฝีมือของศิลปินแห่งชาติอย่างท่านอังคาร กัลยาณพงศ์ให้เที่ยวชมอีกด้วย

อ่านต่อ

วัดพระธาตุจอมทอง จังหวัดพะเยา ประเทศไทย

วัดพระธาตุจอมทอง (Wat Phra That Chom Thong) เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองพะเยาที่ตั้งอยู่บนดอยจอมทอง และเป็นที่ประดิษฐานพระธาตุจอมทองซึ่งเป็นเจดีย์สีทองอร่ามองค์ใหญ่ที่สร้างด้วยศิลปะล้านนาอย่างงดงาม ภายในบรรจุเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ที่นี่จึงเป็นปูชนียสถานที่ชาวพะเยาเคารพศรัทธากันมาอย่างช้านาน นอกจากนี้ จากบริเวณด้านบนดอยยังเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ทางธรรมชาติที่สามารถมองเห็นป่าไม้และกว๊านพะเยาได้อย่างชัดเจนอีกด้วย

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ