พิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดี จังหวัดลำปาง ประเทศไทย

  • อ่าน (4,117)
  • ByWebmaster
  • 13:46:08 | 26 มี.ค. 2564

พิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดี จังหวัดลำปาง ประเทศไทย

Dhanabadee Ceramic Museum, Lampang Province, Thailand 

             พิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดี (Dhanabadee Ceramic Museum) สถานที่ที่จะพาผู้มาเยือนย้อนรอยกลับไปสู่ตำนานชามไก่นครลำปางอย่างเจาะลึกและได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนการผลิตอย่างใกล้ชิดตั้งแต่การขึ้นรูปจนออกจากเตาเผาก่อนจะมาเป็นเซรามิคหนึ่งใบ


ประวัติ

             ย้อนกลับไปเมื่อ พ.ศ.2498 นายอี้ (ซิมหยู) แซ่ฉิน ได้ค้นพบแร่ดินขาวครั้งแรกที่บ้านปางค่า อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง และได้ร่วมก่อตั้งโรงงานเซรามิคแห่งแรกของจังหวัดลำปาง เพื่อผลิตชามตราไก่ส่งขายไปทั่วประเทศ สร้างรายได้และชื่อเสียงให้กับจังหวัดลำปางจนถึงปัจจุบัน โดยเมื่อ พ.ศ.2508 ได้ก่อตั้งโรงงานธนบดีสกุล  ผลิตถ้วยขนมและถ้วยตะไลด้วยกรรมวิธีการผลิตแบบดั้งเดิม ตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบ จนถึงการเผาด้วยเตามังกร (เตาฟืนโบราณ) ปัจจุบันบุตรสาวและบุตรชาย ได้สืบถอดกิจการพัฒนาขึ้นเป็นรูปแบบบริษัท ต่อมาพ.ศ.2555 จึงได้รวบรวมเรื่องราวความเป็นต้นกำเนิดเซรามิคลำปาง และตำนาน “ชามไก่แห่งธนบดี” หนึ่งเดียวที่ยังคงอนุรักษ์ประวัติศาสตร์แห่งความภาคภูมิใจให้สมกับที่ลำปางเป็นเมืองแห่งเซรามิคของประเทศไทย

             ผลิตภัณฑ์เซรามิคของธนบดี มีการส่งออกไปยังตลาดโลกมากกว่า 70 ประเทศ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 จนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะในยุโรปและอเมริกาในตลาดสินค้าของตกแต่งบ้านระดับกลางถึงสูง ด้วยการออกแบบสินค้าเอง กว่าร้อยละ 90 ได้สร้างการยอมรับในเรื่องของการออกแบบที่นำสมัย คุณภาพที่ดี ราคาที่เหมาะสม และการจัดส่งที่ตรงต่อเวลา ทำให้ตลาดของธนบดีขยายตัวต่อเนื่องเพิ่มขึ้นทุกปี

             ภายในพิพิธภัณฑ์แสดงถึงประวัติของบริษัทในเครือธนบดี ต้นกำเนิดชามไก่ ต้นกำเนิดเซรามิคของเมืองลำปาง และมีการสาธิตการผลิตชามไก่แบบโบราณ รวมถึงกระบวนการผลิตเซรามิคสมัยใหม่ซึ่งเป็นเทคนิคที่สร้างชื่อเสียงให้ธนบดีเป็นที่รู้จักแก่นานาประเทศสาธิตให้นักท่องเที่ยวได้ชมอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังจะได้ชมบรรยากาศโรงถ้วยผลิตถ้วยขนมและถ้วยตะไลแห่งแรกในประเทศไทยเตามังกรโบราณ เตาเผาเซรามิคที่เก่าแก่ที่สุดในลำปางด้วย สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการทำกิจกรรม Work Shop ทดลองวาดลวดลายบนเซรามิคถ้วยฝีมือตนเองและนำไปใช้งานได้จริงก็สามารถทำได้เช่นกัน


อนุสาวรีย์อาปาอี้ (ซิมหยู) แซ่ฉิน ขนาดหนึ่งเท่าครึ่งของคนจริง ขึ้นรูปด้วยวิธีการเทน้ำดินด้วยดินขาวลำปาง เคลือบด้านสีขาวเพื่อเป็นเกียรติแก่อาปาอี้ ผู้ให้กำเนิดเซรามิคของจังหวัดลำปางและผู้ก่อตั้งโรงงานเซรามิคในเครือธนบดี


บรรยากาศส่วนจัดแสดงต่างๆ ภายในพิพิธภัณฑ์


ชามไก่ที่เล็กที่สุดในโลกที่จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดี


บรรยากาศโรงเรือนด้านนอก


บริเวณสำหรับทำการชุบเคลือบ


การเดินทางไปจังหวัดลำปาง

             - เครื่องบิน (Flight) การเดินทางโดยเครื่องบินจากสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิ ไปสนามบินจังหวัดลำปางใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที

             - รถยนต์ (Car/ Bus) การเดินทางโดยรถยนต์จากกรุงเทพฯ ไปจังหวัดลำปาง มีระยะทาง 600 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง 30 นาที   

             - รถไฟ (Train) การเดินทางโดยรถไฟจากกรุงเทพฯ ไปจังหวัดลำปาง ใช้เวลาเร็วสุดประมาณ 8 ชั่วโมง ทั้งนี้อาจใช้เวลานานกว่านี้ขึ้นอยู่กับประเภทของรถไฟ     


การเดินทางไปพิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดี

             พิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดี ตั้งอยู่ถนนวัดจองคำ พระบาทซอย 1 ต.พระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ห่างจากสถานีขนส่งจังหวัดลำปาง 4 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 10 นาที   


เวลาทำการเปิด – ปิด

             เปิดทุกวัน เวลา 09.00 – 17.00 น โดยมีบริการรอบนำชม ดังนี้

             รอบเช้า : 09.00 - 10.00 น./ 10.00 - 11.00 น./ 11.00 - 12.00 น. 

             รอบบ่าย : 13.00 - 14.00 น./ 14.00 - 15.00 น./ 15.00 - 16.00 น./ 16.00 - 17.00 น.


เจ้าหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดีกำลังสาธิตขั้นตอนต่างๆ ในการทำเซรามิค


อัตราค่าเข้าชม

             นักเรียน/นักศึกษา  30 บาท 

             ผู้ใหญ่ 60 บาท

             ชาวต่างชาติ 100 บาท 

             ผู้สูงอายุ 60 ปี / เด็กต่ำกว่า 13 ปี / นักบวชทุกศาสนา / ผู้พิการ  รับสิทธิ์เข้าชมฟรี


ภาพบนเป็นเตาแก๊สสำหรับเผาเซรามิค 


สิ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อไปเที่ยว

             ศึกษาวิถีชีวิตการทำเซรามิคลำปางและเรื่องราวความเป็นมาของชามไก่ 

             ชมเทคนิคการวาดลวดลายบนชามไก่แบบโบราณที่มีหนึ่งเดียวในประเทศ

             ชมกระบวนการผลิตเซรามิคสมัยใหม่ เทคนิคที่สร้างชื่อเสียงให้ธนบดี เป็นที่รู้จักแก่นานาประเทศ

             ชมวิถีชีวิตและบรรยากาศโรงถ้วยผลิตถ้วยขนมและถ้วยตะไลแห่งแรกในประเทศไทย

             ชมเตามังกรโบราณ เตาเผาเซรามิคที่เก่าแก่ที่สุดในลำปาง

             ชมชามไก่จิ๋วเล็กที่สุดในโลก, ชามไก่ทองคำ, ขลุ่ยเซรามิคเลาแรกของโลก, จานรองแก้วเซรามิคดูดน้ำ 

             กิจกรรม Work Shop ให้นักท่องเที่ยวได้วาดลวดลายบนเซรามิคถ้วยฝีมือตนเองและนำไปใช้งานได้จริง 


เตามังกรโบราณ


เจ้าหน้าที่นำชมกำลังอธิบายข้อมูลต่างๆ 


เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว

             สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี


             
นักท่องเที่ยวที่สนใจไปเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดี สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                         พิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดี จังหวัดลำปาง ประเทศไทย

                         (Dhanabadee Ceramic Museum, Lampang Province, Thailand)

                         ระดับความนิยม :

                         อัตราค่าเข้าชม : นักเรียน/นักศึกษา 30 บาท ผู้ใหญ่ 60 บาท

                                                 ชาวต่างชาติ 100 บาท ผู้สูงอายุ 60 ปี

                                                 เด็กต่ำกว่า 13 ปี, นักบวชทุกศาสนา และผู้พิการ รับสิทธิ์เข้าชมฟรี

                         เวลาทำการเปิด – ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 9.00 – 17.00 น.

                         ตั้งอยู่ที่ : 32 ถนนวัดจองคำ พระบาท ซอย 1 ต.พระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 

                         โทรศัพท์ : (+66) 054 821 558

                         เว็บไซต์ : https://dhanabadee.com

                         ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้ : พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com

                                       ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง https://lampang.mots.go.th

                                       ศูนย์ข้อมูลการเดินทางจังหวัดลำปาง http://www.lampang.go.th/travel/goto.htm

                                       ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยวประเทศไทย https://thai.tourismthailand.org

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

๑๒ วัดสวยในภาคเหนือ พุทธศิลป์แห่งอาณาจักรล้านนา

ภาคเหนือ เป็นหนึ่งในภูมิภาคของประเทศไทย ที่มีวิถีชีวิตของชาวพื้นเมือง และขนบธรรมเนียมประเพณีที่เรียบง่าย มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ และมีชื่อเสียงอยู่มากมาย รวมไปถึงมีผลงานพุทธศิลป์แบบล้านนาสุดแสนจะวิจิตร ที่สะท้อนออกมาในรูปแบบของสถาปัตยกรรมและประติมากรรมในวัดวาอารามต่าง ๆ เป็นเอกลักษณ์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวแวะมากราบสักการะ พร้อมชื่นชมผลงานศิลปะล้านนาที่อ่อนช้อย และทรงคุณค่า วันนี้ Palanla จึงจะขอชวนออกเดินทางไปเที่ยวชม และรับสิริมงคลกับ 12 วัดสวยในภาคเหนือกันค่ะ

อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ (Doi Inthanon National Park) สถานที่ท่องเที่ยวอันมีชื่อเสียงประจำจังหวัดเชียงใหม่ อุทยานที่สวยงาม และแวดล้อมไปด้วยทิวเขาสูงสลับซับซ้อน น้ำตก ถ้ำ ผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนในทุกๆปี

อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า (Phu Chi Fa National Park) ผืนป่าบนยอดดอยที่มีจุดชมทะเลหมอก พระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก ที่มีความสวยงามติดอันดับต้นๆ ของเมืองไทย

อ่านต่อ

วัดจามเทวี จังหวัดลำพูน ประเทศไทย

วัดจามเทวี (Wat Chamdhevi) วัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลำพูน ภายในวัดมีเจดีย์บรรจุอัฐิของพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญไชย วัดแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โบราณคดีที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยด้วย

อ่านต่อ

กู่ช้าง กู่ม้า จังหวัดลำพูน ประเทศไทย

กู่ช้าง กู่ม้า (Khu Chang – Khu Ma) เป็นโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดลำพูน โดยเชื่อว่ากู่ช้าง เป็นสุสานช้างศึกคู่บารมีของพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญชัย ส่วนกู่ม้า เป็นสุสานม้าทรงของพระโอรสในพระนางจามเทวี

อ่านต่อ

พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชราชานุสรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชราชานุสรณ์ (King Naresuan Stupa) เป็นอนุสรณ์สถานที่สร้างขึ้นในรูปแบบของสถูปเจดีย์พร้อมกับพระบรมรูปเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และรำลึกเหตุการณ์ครั้งที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเคยเสด็จมาประทับแรมที่เมืองงายแห่งนี้ก่อนกรีฑาทัพต่อไปยังเมืองอังวะของพม่าเมื่อปี พ.ศ. 2147 โดยสร้างขึ้นในบริเวณที่เคยเป็นเส้นทางเดินทัพเมื่อในอดีต นักท่องเที่ยวและชาวเมืองเชียงใหม่นิยมมาสักการะและขอพร นอกจากนี้ ภายในบริเวณยังมีส่วนนิทรรศการค่ายหลวงจำลองที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งกรมศิลปากรจัดสร้างขึ้นเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เที่ยวชมและเรียนรู้ประวัติศาสตร์อีกด้วย

อ่านต่อ

น้ำตกแม่สา จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

น้ำตกแม่สา (Mae Sa Waterfall) เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติยอดนิยมในอำเภอแม่ริม น้ำตกแห่งนี้เป็นน้ำตกขนาดใหญ่มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 10 ชั้น สามารถเดินขึ้นไปชมความงดงามในแต่ละชั้นได้ตามทางเดินที่ทางอุทยานจัดทำไว้ให้ และหากใครสนใจเล่นน้ำคลายร้อนก็สามารถลงเล่นน้ำได้เช่นกัน โดยชั้นที่เป็นที่นิยมคือชั้นที่ 3-6 เพราะค่อนข้างปลอดภัยและสามารถเล่นได้ทั้งครอบครัว นอกจากนี้ภายในบริเวณยังมีร้านค้า ร้านอาหาร และห้องน้ำให้บริการอีกด้วย

อ่านต่อ

อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง จังหวัดพะเยา ประเทศไทย

อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง (Pho Khun Ngam Muang Monument) เป็นอนุสาวรีย์ขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่หน้ากว๊านพะเยา สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงพ่อขุนงำเมือง กษัตริย์ลำดับที่ 9 แห่งเมืองภูกามยาวหรือพะเยาในปัจจุบัน โดยในสมัยที่พ่อขุนงำเมืองปกครองอาณาจักรพะเยานั้นทำให้พะเยาเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก จนกลายเป็นอาณาจักรใหญ่ 1 ใน 3 อาณาจักรของชนเผ่าไทยในแถบนี้ ได้แก่ อาณาจักรล้านนา อาณาจักรสุโขทัย และอาณาจักรพะเยา นั่นเอง เมื่อพะเยาได้รับการยกฐานะให้เป็นจังหวัดที่ 72 ในปีพ.ศ.2520 ชาวพะเยาจึงร่วมใจกันสร้างอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมืองขึ้น บริเวณสวนสาธารณะริมกว๊านพะเยา และกลายเป็นศูนย์รวมใจของชาวพะเยานับแต่นั้นเป็นต้นมา

อ่านต่อ

วัดศรีโคมคำ จังหวัดพะเยา ประเทศไทย

วัดศรีโคมคำ (Wat Si Khom Kham) เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองพะเยามาอย่างช้านาน ไฮไลท์ของวัดแห่งนี้คือองค์พระพุทธรูปที่มีนามว่าพระเจ้าตนหลวง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนองค์ใหญ่ที่สุดในล้านนา มีขนาดหน้าตักกว้าง 14 เมตร สูง 16 เมตร พระพุทธรูปพระเจ้าตนหลวงนอกจากจะเป็นเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองพะเยาแล้ว ยังเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของอาณาจักรล้านนาอีกด้วย โดยทุกวันวิสาขบูชาของทุกปี จะมีการจัดงานประเพณีนมัสการพระเจ้าตนหลวงเดือนแปดเป็งขึ้นที่วัดศรีโคมคำแห่งนี้ นอกจากนี้ภายในวัดยังมีผลงานจิตรกรรมฝาผนังอันวิจิตรงดงามจากฝีมือของศิลปินแห่งชาติอย่างท่านอังคาร กัลยาณพงศ์ให้เที่ยวชมอีกด้วย

อ่านต่อ

วัดพระธาตุจอมทอง จังหวัดพะเยา ประเทศไทย

วัดพระธาตุจอมทอง (Wat Phra That Chom Thong) เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองพะเยาที่ตั้งอยู่บนดอยจอมทอง และเป็นที่ประดิษฐานพระธาตุจอมทองซึ่งเป็นเจดีย์สีทองอร่ามองค์ใหญ่ที่สร้างด้วยศิลปะล้านนาอย่างงดงาม ภายในบรรจุเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ที่นี่จึงเป็นปูชนียสถานที่ชาวพะเยาเคารพศรัทธากันมาอย่างช้านาน นอกจากนี้ จากบริเวณด้านบนดอยยังเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ทางธรรมชาติที่สามารถมองเห็นป่าไม้และกว๊านพะเยาได้อย่างชัดเจนอีกด้วย

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ