พระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง ประเทศไทย

  • อ่าน (5,246)
  • ByWebmaster
  • 17:53:33 | 28 ต.ค. 2563

พระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง ประเทศไทย

Phra That Lampang Luang, Lampang Province, Thailand 

 

             วัดพระธาตุลำปางหลวง (Pra That Lampang Luang) เป็นพระธาตุประจำปีฉลู มีความยิ่งใหญ่และสง่างาม เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลำปางมาตั้งแต่สมัยพระนางจามเทวี นอกจากจะสร้างด้วยความงดงามประณีตแล้ว ยังได้รับการยกย่องว่าเป็นแหล่งรวมงานศิลปกรรมล้านนาที่สมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย โดยที่องค์ประกอบทางศิลปะหลายๆ อย่างไม่สามารถหาดูที่อื่นได้อีกแล้ว

 


ประวัติ

             วัดพระธาตุลำปางหลวงมีมาตั้งแต่สมัยพระนางจามเทวี หรือราวปลายพุทธศตวรรษที่ 20 เป็นวัดไม้เก่าแก่ที่มีสถาปัตยกรรมงดงามแบบล้านนา และมีความสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของไทย โดยได้มีการตั้งข้อสันนิษฐานว่า เดิมทีในเชียงใหม่และจังหวัดอื่นๆ ทางภาคเหนือคงมีโบราณสถานหลายแห่งที่สมบูรณ์ใกล้เคียงกับวัดพระธาตุลำปางหลวงอยู่ ทว่าพื้นที่เขตจังหวัดลำปางในอดีตไม่ค่อยได้รับผลกระทบจากสงครามระหว่างล้านนากับพม่ามากนัก วัดวาอารามสำคัญต่างๆ จึงไม่เสียหายและได้รับการดูแลอย่างสม่ำเสมอเรื่อยมา นอกจากเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลำปางแล้ว พระธาตุลำปางหลวงยังเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนปีฉลูด้วย

             ตามประวัติพระธาตุแห่งนี้เริ่มสร้างในปีฉลูและเสร็จสิ้นในปีฉลูเช่นเดียวกัน ที่ฐานขององค์พระธาตุลำปางหลวงเป็นบัวลูกแก้ว ส่วนองค์พระธาตุเป็นเจดีย์กลมทรงระฆังคว่ำ บ้างก็เรียกว่าเจดีย์แบบพุกามล้านนา ภายในองค์พระเจดีย์บรรจุพระเกศาและพระอัฐิธาตุจากพระนลาฎข้างขวาพระศอด้านหน้าและด้านหลัง ภายนอกปิดทองจังโกทั่วทั้งองค์เจดีย์ ส่วนยอดฉัตรนั้นทำด้วยทองคำมีลายสลักดุนเป็นลวดลายประจำยามแบบต่างๆ ซึ่งลักษณะเจดีย์แบบนี้ได้ส่งอิทธิพลต่อพระธาตุหริภุญไชย จังหวัดลำพูน และพระบรมธาตุจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ด้วย

             รอบๆ พระธาตุมีการล้อมด้วยรั้วเหล็ก โคมรั้ว มีซุ้มประตูโขงอยู่ทางทิศใต้ของพระธาตุ บริเวณรั้วทองเหลืองรอบองค์พระธาตุมีรูกระสุนปืนที่หนานทิพย์ช้างยิงปืนสังหารท้าวมหายศในช่วงพุทธศตวรรษที่ 23 ปรากฏอยู่ ภายในอาณาบริเวณอันกว้างขวางของพระธาตุลำปางหลวงประกอบด้วยวิหารสามหลัง ได้แก่ วิหารหลวง วิหารน้ำแต้ม และวิหารพระพุทธ  

             วิหารหลวง เป็นวิหารขนาดใหญ่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2019 โดยเจ้าหมื่นคำเป๊ก ภายในมีซุ้มปราสาททองอันเป็นที่ประดิษฐานพระประธานคือพระเจ้าล้านทอง ด้านหลังเป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าทันใจ บนแผงไม้คอสองมีภาพจิตรกรรมเก่าแก่งดงามเรื่องทศชาติและพรหมจักร วิหารพระพุทธ ไม่ปรากฏที่มาการสร้างแต่ประมาณการว่ามีอายุไม่ต่ำกว่า 700 ปี เดิมเป็นวิหารเปิดโล่ง หน้าบันเป็นลายดอกไม้ติดกระจกสี ภายในประดิษฐานพระประธานเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ อาคารก่ออิฐถือปูนพุทธศิลป์แบบศิลปะเชียงแสน และที่สำคัญยังปรากฏเงาพระธาตุภายในวิหารอีกด้วย   

             วิหารน้ำแต้ม คือวิหารที่ตั้งอยู่ทางด้านขวามือเมื่อหันหน้าเข้าหาวิหารหลวง วิหารแห่งนี้เรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่าวิหารภาพเขียนสี สร้างเมื่อ พ.ศ. 2044 เป็นวิหารเปิดโล่งที่เก่าแก่ที่สุดหลังหนึ่งในภาคเหนือ และคงรูปแบบของสถาปัตยกรรมไทยที่งดงาม เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัยหน้าตักกว้าง 1.25 เมตรสูง 1.25 เมตร โดยภายในวิหารไม่มีฝ้าเพดาน กำแพงด้านพระประธานเขียนภาพลายทองบนพื้นรักแดง มีภาพจิตรกรรมศิลปะล้านนาบนแผงไม้คอสองที่กล่าวกันว่าเก่าแก่ที่สุดและหลงเหลือเพียงแห่งเดียวในเมืองไทยอายุราวพุทธศตวรรษที่ 21 ภายในวิหารน้ำแต้มเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตหรือพระแก้วดอนเต้า และยังสามารถมองเห็นแสงหักเหปรากฏเป็นเงาพระธาตุและพระวิหารกลับหัว  

             วิหารพระพุทธ หรือ วิหารลายคำ ตามตำนานไม่ปรากฏว่าสร้างเมื่อใดและใครเป็นผู้สร้าง มีเพียงแต่การอ้างว่ามีมาก่อนแล้วประมาณ 700 ปีเศษ ภายในวิหารมีพระประธานองค์ใหญ่ที่มีความงดงามมาก เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยซึ่งเป็นศิลปะแบบเชียงแสน ก่อด้วยอิฐถือปูนลงรักปิดทอง หน้าตักกว้าง 209 นิ้ว สูง 225 นิ้ว

             นอกจากองค์ประกอบต่างๆ ที่สำคัญของวัดพระธาตุลำปางหลวงที่กล่าวมาแล้ว สิ่งหนึ่งที่เรียกว่าเป็นเอกลักษณ์สำคัญของสถานที่แห่งนี้ก็คือบรรดารถม้าชมเมืองที่ตกแต่งอย่างสวยงามคอยให้บริการแก่นักท่องเที่ยวอยู่บริเวณด้านหน้าวัดพระธาตุลำปางหลวง มีให้บริการตั้งแต่เช้าจรดเย็น โดยนักท่องเที่ยวสามารถกำหนดเส้นทางได้เองว่าต้องการนั่งไปที่ใดบ้าง ราคาขึ้นอยู่กับเส้นทางและระยะเวลาที่ใช้บริการ เช่น หากเลือกรอบวงเล็ก ราคา 200 บาท ใช้เวลา 20 นาที รอบวงใหญ่ ราคา 300 บาท ใช้เวลา 40 นาที  หรือหากเช่าเป็นชั่วโมง ราคาชั่วโมงละ 400 บาท 


รถม้า สัญลักษณ์ของจังหวัดลำปางบริเวณด้านหน้าพระธาตุลำปางหลวง


วัดพระธาตุลำปางหลวงอยู่ที่อำเภอเกาะคา ห่างจากตัวเมืองลำปางประมาณ 20 กิโลเมตร


วัดพระธาตุลำปางหลวงเป็นวัดไม้เก่าแก่สถาปัตยกรรมแบบล้านนาที่มีความสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของไทย


บันไดนาค


องค์พระธาตุลำปางหลวง

การเดินทางไปจังหวัดลำปาง

 

             - เครื่องบิน (Flight) การเดินทางโดยเครื่องบินจากสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิ ไปสนามบินจังหวัดลำปางใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง   15 นาที

             - รถยนต์ (Car/ Bus) การเดินทางโดยรถยนต์จากกรุงเทพฯ ไปจังหวัดลำปาง มีระยะทาง 600 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง 30 นาที   

             - รถไฟ (Train) การเดินทางโดยรถไฟจากกรุงเทพฯ ไปจังหวัดลำปาง ใช้เวลาเร็วสุดประมาณ 8 ชั่วโมง ทั้งนี้อาจใช้เวลานานกว่านี้ขึ้นอยู่กับประเภทของรถไฟ    


การเดินทางไปพระธาตุลำปางหลวง

             พระธาตุลำปางหลวงอยู่ห่างจากตัวเมืองลำปางประมาณ 20 กิโลเมตร หากไม่ได้เดินทางโดยรถส่วนตัว สามารถขึ้นรถสองแถวได้ที่ท่ารถเกาะคา แต่รถสองแถวนี้ก็ไม่ได้วิ่งไปถึงพระธาตุลำปางหลวง โดยรถสองแถวจะจอดที่หน้าโรงงานน้ำตาลแล้วต้องต่อรถมอเตอร์ไซค์ไปพระธาตุอีก วิธีที่สะดวกที่สุดคือเหมารถไปจากตัวจังหวัดลำปางเลยประมาณ 400 – 500 บาท


เวลาทำการเปิด – ปิด

             วัดพระธาตุลำปางหลวงเปิดทุกวันเวลา 07.30 - 17.00 น.


บรรยากาศส่วนต่างๆ รอบๆ บริเวณวัด


อัตราค่าเข้าชม

             ไม่เสียค่าเข้าชม


สิ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อไปเที่ยวพระธาตุลำปางหลวง

             สิ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อไปเที่ยวพระธาตุลำปางหลวงคือ กราบสักการะพระธาตุลำปางหลวง ชมความงดงาม เก่าแก่และทรงคุณค่าของวิหารให้ครบทั้งสามหลัง ทั้งวิหารหลวง วิหารน้ำแต้ม และวิหารพระพุทธ และชมพระธาตุกลับหัวอันเป็นหนึ่งในความมหัศจรรย์ที่น่าตื่นตาตื่นใจ

 
พระประธาน (พระเจ้าพระพุทธ)


เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว

             สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

 
พระเจ้าล้านทองที่ประดิษฐานอยู่ในวิหารหลวง (รูปซ้าย) ที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตหรือพระแก้วดอนเต้า พระพุทธรูปปางสมาธิแบบล้านนาที่สลักด้วยหยกสีเขียว (รูปขวา)


ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้

             หนานทิพย์ช้าง คือวีรบุรุษของชาวลำปางผู้รวบรวมพลทำการต่อสู้ทัพเจ้ามหายศจากพม่า โดยหนานทิพย์ช้างได้ลอบเข้ามาในวัดและใช้ปืนยิงท้าวมหายศซึ่งเป็นผู้นำทหารพม่าและเป็นเจ้าเมืองลำพูน (ในขณะนั้นเป็นเมืองขึ้นของพม่า) แล้วตีทัพลำพูนแตกพ่ายไป ปัจจุบันยังปรากฏรอยลูกปืนอยู่บนรั้วทองเหลืองที่ล้อมองค์พระธาตุเจดีย์ ต่อมาหนานทิพย์ช้างได้รับการสถาปนาขึ้นเป็น พระยาสุลวะลือไชยสงคราม เจ้าผู้ครองนครลำปาง และเป็นต้นตระกูล ณ ลำปาง เชื้อเจ็ดตน ณ เชียงใหม่ ณ ลำพูน ณ น่าน


             
นักท่องเที่ยวที่สนใจไปเที่ยวชม พระธาตุลำปางหลวง สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                         พระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง ประเทศไทย

                         (Phra That Lampang Luang, Lampang Province, Thailand)

                         ระดับความนิยม : 

                         อัตราค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม     

                         เวลาทำการเปิด – ปิด : วัดพระธาตุลำปางหลวงเปิดทุกวันเวลา 07.30-17.00 น.

                         ตั้งอยู่ที่ :  271 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จ.ลำปาง

                         โทรศัพท์ : (+66)  0 5324 8604    

                         เว็บไซต์ : -

                         ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้ : พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com

                                       ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง https://lampang.mots.go.th

                                       ศูนย์ข้อมูลการเดินทางจังหวัดลำปาง http://www.lampang.go.th/travel/goto.htm

                                       ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยวประเทศไทย https://thai.tourismthailand.org

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

๑๒ วัดสวยในภาคเหนือ พุทธศิลป์แห่งอาณาจักรล้านนา

ภาคเหนือ เป็นหนึ่งในภูมิภาคของประเทศไทย ที่มีวิถีชีวิตของชาวพื้นเมือง และขนบธรรมเนียมประเพณีที่เรียบง่าย มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ และมีชื่อเสียงอยู่มากมาย รวมไปถึงมีผลงานพุทธศิลป์แบบล้านนาสุดแสนจะวิจิตร ที่สะท้อนออกมาในรูปแบบของสถาปัตยกรรมและประติมากรรมในวัดวาอารามต่าง ๆ เป็นเอกลักษณ์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวแวะมากราบสักการะ พร้อมชื่นชมผลงานศิลปะล้านนาที่อ่อนช้อย และทรงคุณค่า วันนี้ Palanla จึงจะขอชวนออกเดินทางไปเที่ยวชม และรับสิริมงคลกับ 12 วัดสวยในภาคเหนือกันค่ะ

อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ (Doi Inthanon National Park) สถานที่ท่องเที่ยวอันมีชื่อเสียงประจำจังหวัดเชียงใหม่ อุทยานที่สวยงาม และแวดล้อมไปด้วยทิวเขาสูงสลับซับซ้อน น้ำตก ถ้ำ ผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนในทุกๆปี

อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า (Phu Chi Fa National Park) ผืนป่าบนยอดดอยที่มีจุดชมทะเลหมอก พระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก ที่มีความสวยงามติดอันดับต้นๆ ของเมืองไทย

อ่านต่อ

วัดจามเทวี จังหวัดลำพูน ประเทศไทย

วัดจามเทวี (Wat Chamdhevi) วัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลำพูน ภายในวัดมีเจดีย์บรรจุอัฐิของพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญไชย วัดแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โบราณคดีที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยด้วย

อ่านต่อ

กู่ช้าง กู่ม้า จังหวัดลำพูน ประเทศไทย

กู่ช้าง กู่ม้า (Khu Chang – Khu Ma) เป็นโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดลำพูน โดยเชื่อว่ากู่ช้าง เป็นสุสานช้างศึกคู่บารมีของพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญชัย ส่วนกู่ม้า เป็นสุสานม้าทรงของพระโอรสในพระนางจามเทวี

อ่านต่อ

พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชราชานุสรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชราชานุสรณ์ (King Naresuan Stupa) เป็นอนุสรณ์สถานที่สร้างขึ้นในรูปแบบของสถูปเจดีย์พร้อมกับพระบรมรูปเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และรำลึกเหตุการณ์ครั้งที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเคยเสด็จมาประทับแรมที่เมืองงายแห่งนี้ก่อนกรีฑาทัพต่อไปยังเมืองอังวะของพม่าเมื่อปี พ.ศ. 2147 โดยสร้างขึ้นในบริเวณที่เคยเป็นเส้นทางเดินทัพเมื่อในอดีต นักท่องเที่ยวและชาวเมืองเชียงใหม่นิยมมาสักการะและขอพร นอกจากนี้ ภายในบริเวณยังมีส่วนนิทรรศการค่ายหลวงจำลองที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งกรมศิลปากรจัดสร้างขึ้นเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เที่ยวชมและเรียนรู้ประวัติศาสตร์อีกด้วย

อ่านต่อ

น้ำตกแม่สา จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

น้ำตกแม่สา (Mae Sa Waterfall) เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติยอดนิยมในอำเภอแม่ริม น้ำตกแห่งนี้เป็นน้ำตกขนาดใหญ่มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 10 ชั้น สามารถเดินขึ้นไปชมความงดงามในแต่ละชั้นได้ตามทางเดินที่ทางอุทยานจัดทำไว้ให้ และหากใครสนใจเล่นน้ำคลายร้อนก็สามารถลงเล่นน้ำได้เช่นกัน โดยชั้นที่เป็นที่นิยมคือชั้นที่ 3-6 เพราะค่อนข้างปลอดภัยและสามารถเล่นได้ทั้งครอบครัว นอกจากนี้ภายในบริเวณยังมีร้านค้า ร้านอาหาร และห้องน้ำให้บริการอีกด้วย

อ่านต่อ

อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง จังหวัดพะเยา ประเทศไทย

อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง (Pho Khun Ngam Muang Monument) เป็นอนุสาวรีย์ขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่หน้ากว๊านพะเยา สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงพ่อขุนงำเมือง กษัตริย์ลำดับที่ 9 แห่งเมืองภูกามยาวหรือพะเยาในปัจจุบัน โดยในสมัยที่พ่อขุนงำเมืองปกครองอาณาจักรพะเยานั้นทำให้พะเยาเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก จนกลายเป็นอาณาจักรใหญ่ 1 ใน 3 อาณาจักรของชนเผ่าไทยในแถบนี้ ได้แก่ อาณาจักรล้านนา อาณาจักรสุโขทัย และอาณาจักรพะเยา นั่นเอง เมื่อพะเยาได้รับการยกฐานะให้เป็นจังหวัดที่ 72 ในปีพ.ศ.2520 ชาวพะเยาจึงร่วมใจกันสร้างอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมืองขึ้น บริเวณสวนสาธารณะริมกว๊านพะเยา และกลายเป็นศูนย์รวมใจของชาวพะเยานับแต่นั้นเป็นต้นมา

อ่านต่อ

วัดศรีโคมคำ จังหวัดพะเยา ประเทศไทย

วัดศรีโคมคำ (Wat Si Khom Kham) เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองพะเยามาอย่างช้านาน ไฮไลท์ของวัดแห่งนี้คือองค์พระพุทธรูปที่มีนามว่าพระเจ้าตนหลวง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนองค์ใหญ่ที่สุดในล้านนา มีขนาดหน้าตักกว้าง 14 เมตร สูง 16 เมตร พระพุทธรูปพระเจ้าตนหลวงนอกจากจะเป็นเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองพะเยาแล้ว ยังเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของอาณาจักรล้านนาอีกด้วย โดยทุกวันวิสาขบูชาของทุกปี จะมีการจัดงานประเพณีนมัสการพระเจ้าตนหลวงเดือนแปดเป็งขึ้นที่วัดศรีโคมคำแห่งนี้ นอกจากนี้ภายในวัดยังมีผลงานจิตรกรรมฝาผนังอันวิจิตรงดงามจากฝีมือของศิลปินแห่งชาติอย่างท่านอังคาร กัลยาณพงศ์ให้เที่ยวชมอีกด้วย

อ่านต่อ

วัดพระธาตุจอมทอง จังหวัดพะเยา ประเทศไทย

วัดพระธาตุจอมทอง (Wat Phra That Chom Thong) เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองพะเยาที่ตั้งอยู่บนดอยจอมทอง และเป็นที่ประดิษฐานพระธาตุจอมทองซึ่งเป็นเจดีย์สีทองอร่ามองค์ใหญ่ที่สร้างด้วยศิลปะล้านนาอย่างงดงาม ภายในบรรจุเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ที่นี่จึงเป็นปูชนียสถานที่ชาวพะเยาเคารพศรัทธากันมาอย่างช้านาน นอกจากนี้ จากบริเวณด้านบนดอยยังเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ทางธรรมชาติที่สามารถมองเห็นป่าไม้และกว๊านพะเยาได้อย่างชัดเจนอีกด้วย

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ