พระบรมมหาราชวัง (พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ) หลวงพระบาง ประเทศลาว

  • อ่าน (4,925)
  • By Webmaster
  • 17:19:23 | 10 ส.ค. 2561

พระบรมมหาราชวัง (พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ) หลวงพระบาง ประเทศลาว

Royal Palace Museum, Luang Prabang, Laos


หอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง ซึ่งเมื่อก่อนเคยเป็นพระราชวังหลวง

             พระราชวังหลวง ปัจจุบันถูกปรับให้เป็นหอพิพิธภัณฑ์หลวง โดยใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ จัดแสดงโบราณวัตถุและของมีค่า เช่น บัลลังก์ ธรรมาสน์ เครื่องสูงและราชูปโภคของเจ้าชีวิต พระพุทธรูป และวัตถุโบราณ รวมถึงของขวัญจากประเทศต่างๆ



ประวัติความเป็นมา

           หอพิพิธภัณฑ์พระราชวังหรือหอคำ เดิมคือพระราชวังของเจ้ามหาชีวิตสายหลวงพระบาง จึงเรียกอีกชื่อว่า วังเจ้ามหาชีวิต สร้างเมื่อ พ.ศ. 2447 ในสมัยเจ้ามหาชีวิตสว่างวงศ์ สืบทอดต่อมาถึงสมัยเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวัฒนา พระมหากษัตริย์องค์สุดท้ายของลาว


เขตด้านนอกพระราชวังหลวง ตั้งอยู่บนถนนศรีสว่างวงศ์

           ลักษณะอาคารเป็นอาคารชั้นเดียวยกพื้นสูง ศิลปกรรมแบบยุโรปผสมผสานล้านช้างหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง หรือที่ชาวลาวเรียกว่า “การปลดปล่อย” รัฐบาลลาวจึงได้เปลี่ยนพระราชวังหลวงมาเป็น “หอพิพิธภัณฑ์” ใช้จัดแสดงโบราณวัตถุและของมีค่า เช่น บัลลังก์ ธรรมาสน์ เครื่องสูงและราชูปโภคของเจ้าชีวิต พระพุทธรูป และวัตถุโบราณ ของขวัญจากต่างประเทศต่างๆ

การเดินทางจากสนามบินเข้าตัวเมือง

             - รถแท็กซี่ เป็นวิธีการเดินทางที่นิยมมาก เนื่องจากมีความสะดวกสบาย โดยมีระยะทางประมาณ 5.7 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15-20 นาที อัตราค่าโดยสารมีสองรูปแบบคือ ราคา 50,000 กีบ/3 คน หรือจะจ่ายเป็นสกุลเงินไทยก็ได้ ประมาณ 200 บาท/3 คน เช่นเดียวกัน

             - รถโดยสารรับจ้างทั่วไป โดยนักท่องเที่ยวสามารถเดินออกจากสนามบินแล้วข้ามถนนมายังอีกฝั่ง จะมีรถตุ๊กตุ๊กวิ่งไปมาอยู่ตลอด สามารถต่อรองราคาแล้วระบุจุดหมายปลายทางได้ ราคาอยู่ที่ประมาณ 20,000 กีบ

             - รถเมล์ ต้องข้ามฝั่งเช่นเดียวกันกับรถโดยสารรับจ้างทั่วไป ซึ่งจะเป็นรถเมล์สีเขียววิ่งสวนกันไปมา ราคาอยู่ที่ 5,000 กีบ/คน แต่รถมาไม่ถี่นัก สามารถดู GPS ของรถเมล์ที่ต้องการได้ที่ https://lao.busnavi.asia/

การเดินทางจากตัวเมืองไปพระราชวังหลวง

             - เดินเท้า นักท่องเที่ยวสามารถเดินเท้าจากตัวเมืองไปยังสถานที่ท่องเที่ยวได้เลย เนื่องจากว่าพระราชวังหลวงตั้งอยู่ใจกลางเมืองพอดี ตรงข้ามกับพระธาตุภูษีซึ่งสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน

เวลาในการเปิด – ปิดทำการ

           มีทั้งหมด 2 ช่วง คือ

           ช่วงเช้า 8.00 น. - 11.30 น. ปิดขายบัตรเข้าชมสำหรับภาคเช้าเวลา 11.00 น.
           ช่วงบ่าย 13.30 น. - 16.00 น. ปิดขายบัตรเข้าชมสำหรับภาคบ่ายเวลา 15.30 น.


หอพระบาง สถานที่ประดิษฐาน พระบางพุทธลาวัล พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง


หอพระบาง สถานที่ประดิษฐาน พระบางพุทธลาวัล พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง (ด้านหน้า)

การซื้อบัตรเข้าชม

           อัตราค่าเข้าคนละ 30.000 กีบ สามารถซื้อได้ที่ทางเข้าพระราชวังหลวง


ด้านหน้าหอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ ช้างสามเศียรแสดงถึงเอกภาพของชาติ

เวลาที่เหมาะสมสำหรับท่องเที่ยว

           ตลอดทั้งปี หรือช่วงเช้า เพราะอากาศจะยังไม่ร้อนมากและช่วงเช้าแสงก็ทำให้นักท่องเที่ยวถ่ายรูปได้สวย

 
ทางเข้าหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบางที่มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาตลอดทั้งวัน

จุดท่องเที่ยวสำคัญ


โรงละครพระลักษณ์-พระราม ในเขตพระราชวังสำหรับแสดงโขน

โรงละครพระลักษณ์-พระราม

           เป็นโรงละครภายในราชวัง อยู่ตรงข้ามหอพระบาง มีการแสดง พระลักษณ์ พระราม ในเวลา 18.00 น. เป็นการแสดงของนักเรียน ซึ่งจัดแสดงช่วงก่อน 11.00 น. และอีกครั้งประมาณ 13.00 น.


ทางเข้าหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบางที่มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาตลอดทั้งวัน


รูปปั้นหน้าโรงละคร พระลักษณ์ – พระราม ในเขตพระบรมมหาราชวัง
 

หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง

           ตั้งอยู่กลางเมืองหลวงพระบาง ถูกออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส ลักษณะอาคารเป็นชั้นเดี่ยวยกพื้นสูง สถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส แต่เป็นการผสมผสานระหว่างฝรั่งเศสและลาว


หอพระบาง ที่ถูกออกแบบโดยชาวฝรั่งเศส

           ภายในห้องยังมีฉากลับแลผ้าไหมปักลวดลาย ด้วยฝีมือ ประณีต และงาช้างแกะสลักอีกไม่น้อย ที่เหลือเป็นเครื่องราชกกุธภัณฑ์ ภาพบุคคล บรรณาการจากต่างชาติ และ งานศิลปะมากมายและงานประดับกระเบื้องอยู่รอบๆ ตัวอาคาร

หอพระบาง


สถานที่ประดิษฐานพระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง

           สถานที่ประดิษฐานพระบาง พระคู่บ้านคู่เมือง จึงกลายเป็นที่มาของชื่อ “เมืองหลวงพระบาง” อันหมายถึงเมืองที่มี “พระบาง” ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางประทานอภัย ทั้งสองพระหัตถ์ หรือปางห้ามสมุทร เป็นศิลปะสมัยขอมหลังบายน มีน้ำหนักประมาณ 54 กิโลกรัม ประกอบด้วยทองคำ 90 เปอร์เซ็นต์ และในหอพระนี้ยังมีพระพุทธรูปนาคปรก สลักศิลาอีกสี่องค์

เวลาเปิด - ปิดทำการ

           เปิดให้เข้าชมทุกวัน (ยกเว้นวันอังคาร) มีทั้งหมด 2 ช่วงคือ

           ช่วงเช้า 8.00 น. - 11.30 น. ปิดขายบัตรเข้าชมสำหรับภาคเช้าเวลา 11.00 น.

           ช่วงบ่าย 13.30 น. - 16.00 น. ปิดขายบัตรเข้าชมสำหรับภาคบ่ายเวลา 15.30น.


ด้านข้างของหอพระบางแสดงให้เห็นถึงศิลปะขอมบายนหลังบายน


มุมมองหอพระบางจากด้านนอกเขตพระบรมมหาราชวัง

อัตราค่าเข้าชม 

           อัตราค่าเข้าคนละ 30.000 กีบ

ข้อมูลทั่วไปที่ควรรู้

           ภายในพระราชวังหลวง ห้ามการถ่ายรูปทุกชนิด ต้องฝากกระเป๋าไว้ในล็อคเกอร์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และต้องแต่งตัวให้สุภาพเรียบร้อย ไม่นุ่งสั้น หรือใส่เสื้อโชว์สัดส่วนใดๆ

 

           นักท่องเที่ยวที่สนใจไปเที่ยว พระบรมมหาราชวัง (พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ) สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                       พระบรมมหาราชวัง (พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ) หลวงพระบาง ประเทศลาว

                       (Royal Palace Museum, Luang Prabang, Laos)             

                       ระดับความนิยม

                       อัตราค่าเข้าชม : คนละ 30,000 กีบ

                       เวลาเปิด-ปิด : เปิดทำการทุกวัน ยกเว้นวันอังคาร

                                   ช่วงเช้า 8.00 น. - 11.30 น. ปิดขายบัตรเข้าชมสำหรับภาคเช้าเวลา 11.00 น.

                                   ช่วงบ่าย 13.30 น. - 16.00 น. ปิดขายบัตรเข้าชมสำหรับภาคบ่ายเวลา 15.30 น.

                      ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

                      สถานที่ตั้ง : ตั้งอยู่ที่ถนนสีสว่างวงศ์ ตรงข้ามวัดพูสี แขวงหลวงพระบาง ประเทศลาว

                      โทรศัพท์ : -

                      เว็บไซต์ : www.louangprabang.net

                      ข้อมูลอื่น ๆ ที่ควรรู้ : พยากรณ์อากาศ www.accuweather.com

                                        ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวในหลวงพระบาง http://uxolao.org/ และ http://www.fwab.org/fvc

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

10 สถานที่สวย...มหัศจรรย์กำแพงหมื่นลี้

กำแพงเมืองจีน หรือที่มีชื่อในภาษาจีนว่า ว่านลี่ฉางเฉิน (萬里長城 - กำแพงหมื่นลี้) เป็นหนึ่งในสิ่งปลูกสร้างด้วยฝีมือของมนุษย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง ถูกจัดให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกยุคกลาง และยังได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากยูเนสโกในปี ค.ศ. 1987

อ่านต่อ

7 พิกัด...ชมใบไม้เปลี่ยนสีรอบภูเขาไฟฟูจิ

เมื่อเข้าใกล้ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี อีกหนึ่งฤดูยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวหลายๆคนไม่ควรพลาดที่จะเดินทางไปยังแดนอาทิตย์อุทัย เพื่อสัมผัสกับความงดงามของใบไม้ที่ต่างพากันผลัดเปลี่ยนสีสันอย่างสดใสสวยงาม ท่ามกลางบรรยากาศอันสุดแสนจะอบอุ่น และโรแมนติก ซึ่งในปี 2023 นี้ก็ได้มีการคาดการณ์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสีตามพื้นที่ต่างๆของประเทศ ให้นักท่องเที่ยวได้แพลนการเดินทางไปชมได้อย่างถูกช่วงค่ะ

อ่านต่อ

10 อันดับตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในโลก

นอกเหนือจากองค์ความรู้ และความสามารถของบุคลากรภายในประเทศ ซึ่งจะเป็นสิ่งที่สามารถชี้วัดศักยภาพทางด้านเทคโนโลยี และความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจได้แล้ว ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่บ่งชี้สถานะทางการเงินของประเทศได้ นั่นก็คือ โครงสร้างของอาคารที่ยิ่งใหญ่ สูงเสียดฟ้า สวยงามตระการตา และทันสมัย ที่ทำหน้าที่เป็นทั้งสถานปฏิบัติการ สถาบันการเงิน ที่พักอาศัย ตลอดจนเป็นจุดชมวิวสำคัญของเมืองในประเทศนั้นๆ วันนี้ Palanla จะพาไปชมตึกระฟ้าที่ถูกจัดอันดับว่าเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกกันค่ะ

อ่านต่อ

10 ศาสนสถานแห่งศรัทธา...ที่ชื่อว่าสวยที่สุดในโลก

ศาสนสถานที่เราจะพาไปชมกันในวันนี้ ขึ้นชื่อว่าเป็นศาสนสถานที่มีความงดงามวิจิตรเป็นอันดับต้นๆของโลก มีทั้งที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ และทั้งที่เกิดจากการรังสรรค์ของธรรมชาติ ซึ่งล้วนเป็นผลงานที่แสดงออกมาได้อย่างน่าทึ่งเลยละค่ะ และไม่เพียงแต่ความงดงามที่ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัด แต่กลับสะท้อนถึงวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนพื้นเมือง และความศรัทธาของผู้คนออกมาได้เป็นอย่างดี จากองค์ประกอบทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมาข้างต้น ถูกผสมผสานกันออกมาอย่างมีเสน่ห์และลงตัว จนได้รับการขนานนามว่าเป็น ศาสนสถานที่สวยงามที่สุดโลก และควรค่าแก่การไปเยือนเป็นอย่างยิ่งค่ะ

อ่านต่อ

พิพิธภัณฑ์เมืองโฮจิมินห์ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

พิพิธภัณฑ์เมืองโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh City Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเมือง ภายในแสดงโบราณวัตถุในสมัยก่อนประวัติศาสตร์และเรื่องราวความเป็นมาเกี่ยวกับนครไซง่อนในอดีต

อ่านต่อ

ถนนหนังสือในนครโฮจิมินห์ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

ถนนหนังสือในนครโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh City Book Street) ไม่เพียงสร้างความประทับใจให้กับคนรักหนังสือเท่านั้น แต่ยังรวมถึงนักท่องเที่ยวที่มาเยือน และนอกจากดื่มด่ำไปกับโลกแห่งหนังสือแล้ว ยังสามารถจิบเครื่องดื่มในบรรยากาศสงบๆ ได้อีกด้วย

อ่านต่อ

ถนนคนเดินบุยเวียน เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

ถนนคนเดินบุยเวียน (Bui Vien Walking Street) หรือมีอีกชื่อว่า “ย่านแบ็คแพ็คไซ่ง่อน ฟามงูเหลา” (Pham Ngu Lao) เป็น "ถนนยุโรป" ที่เรียกได้ว่ามีชื่อเสียงที่สุดในเวียดนาม เป็นสถานที่ที่ต้องแวะเยี่ยมชมเมื่อมาเยือนเมืองไซ่ง่อนหรือโฮจิมินห์

อ่านต่อ

โรงละครโอเปร่า โฮจิมินห์ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

โรงละครโอเปร่า โฮจิมินห์ (Ho Chi Minh City Opera House) สถาปัตยกรรมยุคอาณานิคมฝรั่งเศสในเวียดนาม ที่มีอายุกว่า 300 ปี ในอดีตเคยมีบทบาทเป็นสำนักงานใหญ่ของสภาแห่งชาติเวียดนามใต้ ปัจจุบันยังคงทำหน้าที่เป็นโรงละครและสถานที่จัดแสดงงานต่างๆ

อ่านต่อ

โบสถ์ทันดินห์ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

โบสถ์ทันดินห์ (Tan Dinh Church) โบสถ์สีชมพูอ่อนหวาน ที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโรมันโดยมีส่วนผสมของศิลปะโกธิกและเรอเนซองส์เป็นหลัก และยังเป็นโบสถ์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของนครโฮจิมินห์

อ่านต่อ

เจดีย์บู้ล่อง เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

เจดีย์บู้ล่อง (Buu Long Pagoda) ในเมืองโฮจิมินห์เป็นเจดีย์ที่สวยที่สุดในเวียดนาม โดยมีองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมจากไทย พม่า อินเดีย และเวียดนามเอง เจดีย์ชนิดนี้มีเอกลักษณ์และไม่ค่อยพบในเวียดนาม คนท้องถิ่นตั้งชื่อเรียกให้ที่นี่ว่า “วัดไทย”

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ