พระใหญ่ไดบุทสึวัดเซเรียวจิ จังหวัดอาโอโมริ ประเทศญี่ปุ่น

  • อ่าน (975)
  • By Webmaster
  • 13:42:09 | 3 เม.ย. 2567

พระใหญ่ไดบุทสึวัดเซเรียวจิ จังหวัดอาโอโมริ ประเทศญี่ปุ่น

Showa Daibutsu Seiryu-Ji, Aomori, Japan

Showa Daibutsu Seiryu-Ji

             พระใหญ่ไดบุทสึวัดเซเรียวจิ (Showa Daibutsu Seiryu-Ji) หรือ พระพุทธรูปไดบุทสึแห่งยุคโชวะ เป็นพระพุทธรูปสำริดขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ความสูง 21.35 เมตร น้ำหนัก 77 ตันที่ประดิษฐานอยู่ภายในวัดเซเรียวจิ จังหวัดอาโอโมริ

Showa Daibutsu Seiryu-Ji
 

ประวัติ

             วัดเซเรียวจิ เป็นวัดที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันสงบร่มรื่นในจังหวัดอาโอโมริ ทางตอนเหนือสุดของเกาะฮอนชู วัดแห่งนี้สร้างขึ้นโดยพระริวโกะ โอดะ (Ryuko Oda) จากความศรัทธาที่มีต่อพระธรรมเทศนาและความเชื่อที่แน่วแน่ บริเวณเชิงเขาประดิษฐานพระใหญ่ไดบุทสึ เป็นพระพุทธรูปปางประทานพรที่สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1984 พระใหญ่องค์นี้ถือเป็นพระพุทธรูปสำริดขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นด้วยความสูง 21.35 เมตร และกว้าง 15 เมตร ซึ่งมีขนาดสูงกว่าพระใหญ่ของนาราและคามาคุระ  

             นอกจากพระใหญ่ไดบุทสึซึ่งเป็นตัวแทนของความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองแล้ว บริเวณอื่นๆ ภายในวัดยังมีอีกหลายจุดที่ให้ได้สักการะและชื่นชมดื่มด่ำกับธรรมชาติที่งดงามและเงียบสงบ ไม่ว่าจะเป็น เจดีย์ห้าชั้น เจดีย์ที่มีความสูง 39 เมตร ซึ่งสูงเป็นอันดับ 4 ในญี่ปุ่นรองจากวัดโทจิในเกียวโต วัดโคฟุคุจิในนารา และวัดเซ็นสึจิในคางาวะ คอนโดะ หรือห้องโถงใหญ่ของวัด เป็นศูนย์กลางของวัดที่ใช้จัดพิธี ภายในคอนโดะมีภาพวาดจำนวนมาก รวมไปถึงภาพ “โลกแห่งทารกในครรภ์” (Dainichi Nyorai) ประดับอยู่ ไคซันโด (Kaizandō) เป็นห้องโถงที่มีขนาดเล็กกว่าคอนโดะ มีรูปปั้นไม้ของทาคาฮิโร โอดะ ไคซังแห่งวัดเซริวจิประดิษฐานอยู่ โคยะซัง อาโอโมริ เบตสึอิน เป็นวัดเดียวที่ทาสีแดงสด เป็นที่ประดิษฐานของโคโบ ไดชิ คูไค ผู้ก่อตั้งนิกายชิงงน ชั้นที่ 1 เป็นที่สำหรับสวดมนต์และประดิษฐานกระดูกเพื่อเป็นโกศไว้อาลัย ในส่วนชั้น 2 จะเปิดให้ผู้เยี่ยมชมสามารถสัมผัสประสบการณ์การคัดลอกพระสูตรได้ นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่สำหรับสวดมนต์และจัดงานรำลึกต่างๆ สวน Forgetful Garden ภายในวัด เป็นสวนที่ชื่อสื่อถึงความหมายว่าเมื่อใครก็ตามที่มาชมความงามของสวนนี้แล้ว จงลืมทุกสิ่งที่วุ่นวายในชีวิตไปเสีย มิซึคาเกะ จิโซ รูปปั้นของพระพุทธเจ้าทรงโปรดสรรพสัตว์ที่ปรากฏในนรก เพื่อช่วยชีวิตสรรพสัตว์ทั้งหลาย นักท่องเที่ยวสามารถอธิษฐานขอพรและสักการะจิโซทั้งสองได้ น้ำตกคิโยทากิ จากคำกล่าวที่ว่าน้ำเป็นแหล่งกำเนิดของชีวิต และน้ำตกแห่งนี้จะทำให้รู้สึกถึงพลังแห่งชีวิต อากาศที่ใสสะอาดจากน้ำตกยังช่วยทำให้จิตใจสงบ ในสระน้ำเล็กๆ หน้าน้ำตกยังมีวาราเบะจิโซน่ายืนอยู่บนดอกบัวอีกด้วย     

Showa Daibutsu Seiryu-Ji
บรรยากาศภายในบริเวณวัดเซเรียวจิ

Showa Daibutsu Seiryu-Ji
สะพานสีแดงในวัดเซเรียวจิ

Showa Daibutsu Seiryu-Ji
สถาปัตยกรรมที่เต็มไปความประณีตและงดงามตามแบบญี่ปุ่น

Showa Daibutsu Seiryu-Ji
เจดีย์ห้าชั้น ความสูง 39 เมตร ซึ่งสูงเป็นอันดับ 4 ในประเทศญี่ปุ่น
 

การเดินทางจากโตเกียวไปอาโอโมริ

             อาโอโมริ เป็นจังหวัดเล็กๆ ทางตอนเหนือสุดของเกาะฮอนชูที่เป็นแผ่นดินหลักของญี่ปุ่น มีสนามบินอยู่ 2 แห่งคือสนามบิน มิซาวะ และ สนามบิน อาโอโมริ

             - รถไฟ จากสถานีโตเกียวถึง สถานีหลัก ชินอาโอโมริ สามารถนั่งชินกันเซ็นมาอย่างสะดวกสบาย ในเวลา 3 ชั่วโมง 18 นาที

             - รถบัส สามารถนั่งรถบัสจากเมืองต่างๆ ไปยังอาโอโมริได้เลย เช่น ขึ้นรถบัสจากสถานีชินจูกุ (Shinjuku) ตรงไปยังสถานีอาโอโมริ (Aomori station)
 

การเดินทางไปยังพระใหญ่ไดบุทสึวัดเซเรียวจิ

             - รถบัส จากชานชาลา 3  JR Aomori นั่งรถบัสสาย Showa Daibutsu / Kuwabara ใช้เวลา 45 นาที
 

เวลาเปิด-ปิด

             เดือนเมษายน – ตุลาคม  เปิดเวลา 8.00 – 17.30 น. เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม เปิด 9.00 - 16.30 น.

Showa Daibutsu Seiryu-Ji
หอระฆังภายในวัดเซเรียวจิ

Showa Daibutsu Seiryu-Ji
อาคารไม้สีแดงสด
 

อัตราค่าเข้าชม

             ผู้ใหญ่ราคา 400 เยน เด็ก (นักเรียนประถมขึ้นไป) ราคา 200 เยน

Showa Daibutsu Seiryu-Ji
พระใหญ่ไดบุทสึวัดเซเรียวจิ เป็นพระพุทธรูปสำริดขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ด้วยความสูง 21.35 เมตร และน้ำหนัก 77 ตัน

Showa Daibutsu Seiryu-Ji
บรรยากาศร่มรื่นและรูปเคารพต่างๆ ที่อยู่รอบๆ บริเวณวัด


เวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว

             สามารถเที่ยวได้ตลอดปี

Showa Daibutsu Seiryu-Ji


             นักท่องเที่ยวที่สนใจไปเที่ยว พระใหญ่ไดบุทสึวัดเซเรียวจิ สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                       ​พระใหญ่ไดบุทสึวัดเซเรียวจิ จังหวัดอาโอโมริ ประเทศญี่ปุ่น

                       (Showa Daibutsu Seiryu-Ji, Aomori, Japan)

                       ระดับความนิยม :

                       อัตราค่าเข้าชม : ผู้ใหญ่ราคา 400 เยน เด็ก (นักเรียนประถมขึ้นไป) ราคา 200 เยน

                       เวลาเปิด-ปิด : เดือนเมษายน – ตุลาคม  เปิดเวลา 8.00 – 17.30 น. เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม เปิด 9.00 - 16.30 น.

                       ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว : สามารถเที่ยวได้ตลอดปี

                       สถานที่ตั้ง : 45 Aza-yamazaki, Oaza-kuwabara,  Aomori-shi,  Aomori 030-0935, Japan

                       โทรศัพท์ : (+81) 17 726 2312

                       เว็บไซต์ : http://showa-daibutu.com

                       ข้อมูลอื่นๆที่ควรรู้ : เว็บไซต์องค์การการท่องเที่ยวญี่ปุ่น https://www.jnto.go.jp/eng/

                                                   เว็บไซต์ส่งเสริมการท่องเที่ยวอาโอโมริ https://aomori-tourism.com/en/

                                                   เว็บไซต์สำหรับตรวจสอบสภาพอากาศ https://www.accuweather.com/

                                                   เว็บไซต์การเดินทางขนส่งมวลชนญี่ปุ่น http://www.hyperdia.com/ 

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

ศูนย์กลางการเงินโลกเซี่ยงไฮ้ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

ศูนย์กลางการเงินโลกเซี่ยงไฮ้ (Shanghai World Financial Center) อาคารความสูง 492 เมตร ซึ่งเคยเป็นตึกสูงที่สุดในประเทศจีน ก่อนที่จะถูกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ (Shanghai Tower) ชิงตำแหน่งนี้ไปครองในปี ค.ศ.2015

อ่านต่อ

วัดเต๋าฉินชี่ หยางเตี้ยน เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

วัดเต๋าฉินชี่ หยางเตี้ยน (Shanghai Qinci Yangdian Taoist Temple) แห่งเมืองเซี่ยงไฮ้ เป็นวัดลัทธิเต๋าที่เก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุดในเซี่ยงไฮ้ สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 3

อ่านต่อ

เซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

เซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ (Shanghai Tower) เป็นตึกที่สูงที่สุดในประเทศจีน กับความสูง 632 เมตร (2,073 ฟุต) ในย่านธุรกิจ Lujiazui ของเมืองเซี่ยงไฮ้

อ่านต่อ

11 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดคานากาว่า ประเทศญี่ปุ่น

จังหวัดคานากาว่า (Kanagawa) เป็นเขตปกครองตนเองที่ตั้งอยู่ใน ภูมิภาคคันโต ของประเทศญี่ปุ่น จังหวัดนี้เป็นที่ตั้งของเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงหลายเมืองด้วยกัน อาทิ คามาคุระ (Kamakura) โยโกฮาม่า (Yokohama) และฮาโกเน่ (Hakone)…Palanla ได้รวบรวมเอา 11 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดคานากาว่า ตั้งแต่ชายหาด พระใหญ่ วัดเก่าแก่ ศาลเจ้า ไชน่าทาวน์ สวนสนุก อควาเรียม ทะเลสาบ ไปจนถึงกระเช้าลอยฟ้าและจุดชมภูเขาไฟฟูจิ มาไว้แล้วในบทความนี้

อ่านต่อ

สวนหลิวหยวน เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน

สวนหลิวหยวน หรือ สวนสิงโต (Lion Forest Garden) เป็นสวนจีนโบราณที่สวยงาม ตั้งอยู่ในเมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน สวนแห่งนี้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของและชื่อหลายครั้งตลอดหลายศตวรรษ สวนหลิวหยวน ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในสวนคลาสสิกที่สำคัญที่สุดของซูโจว และเป็นส่วนหนึ่งของ "สวนคลาสสิกของซูโจว" ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยองค์การยูเนสโก (UNESCO) ในปี ค.ศ.2000

อ่านต่อ

สวนจัวเจิ้ง เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน

สวนจัวเจิ้ง (Humble Administrator’s Garden) เป็นสวนที่ใหญ่ที่สุดในซูโจวและได้ชื่อว่าเป็นสวนที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศจีนตอนใต้ สวนแห่งนี้ถูกใช้เป็นฉากหลังของภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์จีนหลายเรื่องด้วยกัน และได้รับการบันทึกให้เป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก (UNESCO) ในปี ค.ศ. 1997

อ่านต่อ

เนินเขาเสือ เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน

เนินเขาเสือ หรือเนินหู่ชิว (Tiger Hill) ได้ชื่อว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในซูโจว นักท่องเที่ยวนิยมปีนขึ้นไปชมทิวทัศน์ธรรมชาติที่มีเสน่ห์และโบราณวัตถุอันทรงคุณค่าของซูโจว ไม่ว่าจะเป็นหลุมศพโบราณ บ่อน้ำ เจดีย์ และห้องสมบัติ เหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสความสวยงามของทิวทัศน์ในวรรณคดีจีนโบราณ โดยที่นี่ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก (UNESCO) ด้วย

อ่านต่อ

ทะเลสาบจินจี เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน

ทะเลสาบจินจี (Jinji Lake) ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในซูโจว ซึ่งแวดล้อมไปด้วยสวนสาธารณะริมทะเลสาบ ศูนย์จัดแสดงสินค้า พิพิธภัณฑ์ โรงแรม ฯลฯ ถือเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งของเมืองซูโจว

อ่านต่อ

ถนนซานถัง เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน

ถนนซานถัง (Shantang Street) ถนนโบราณที่มีความเก่าแก่เกือบ 1,200 ปี ครั้งหนึ่งถนนสายนี้เคยเป็นศูนย์กลางการค้าและวัฒนธรรมที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดในสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง ปัจจุบันซานถังยังคงเป็นถนนที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โดยได้รับการยกย่องว่าเป็น “ภาพย่อของซูโจวเก่า” และยังถูกจัดอันดับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับ AAAA ของประเทศ

อ่านต่อ

อุทยานวัฒนธรรมแห่งชาติคลองต้ายุ่น เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน

อุทยานวัฒนธรรมแห่งชาติคลองต้ายุ่น (Grand Canal National Culture Park) เป็นส่วนหนึ่งของคลองต้ายุ่นซึ่งทอดตัวยาวกว่า 3,000 กิโลเมตร และเป็นแหล่งหลอมรวมวัฒนธรรมสำคัญในประเทศจีนมานานกว่า 2,500 ปี ที่นี่ถือเป็นหนึ่งในจุดท่องเที่ยวยอดนิยมของเมืองซูโจว

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ