7 เส้นทางประวัติศาสตร์ภาคกลาง

  • อ่าน (2,797)
  • ByWebmaster Webmaster
  • 14:17:22 | 3 เม.ย. 2566

7 เส้นทางประวัติศาสตร์ภาคกลาง

             หากเอ่ยถึงเรื่องราวในอดีตของชาติไทย คงมีหลากหลายเหตุการณ์ที่คงไว้ซึ่งประวัติศาสตร์สำคัญๆ แม้ในปัจจุบันนั้น จะเหลือเพียงซากปรักหักพังของโบราณสถาน และอนุสรณ์ของวีรชนบรรพบุรุษไทย แต่ก็ล้วนเป็นสิ่งเตือนใจให้ลูกหลานรำลึกถึงคุณงามความดีของบรรพบุรุษไทย และสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญครั้นอดีตอยู่เสมอ วันนี้ Palanla จะพาท่อง 7 เส้นทางประวัติศาสตร์ที่อยู่ในภูมิภาคกลาง อีกทั้งไม่ไกลจากกรุงเทพฯ อีกด้วยนะคะ แต่ละสถานที่นั้นมีสิ่งที่น่าสนใจ และมีความเป็นมาอย่างไร พร้อมแล้วตามไปเที่ยวได้เลยค่ะ


แผนที่ตั้ง 7 เส้นทางประวัติศาสตร์ภาคกลาง
 

1. อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

             อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา (Ayutthaya Historical Park)  เป็นเขตโบราณสถานครอบคลุมพื้นที่จำนวนกว่า 3,000 ไร่ และประกอบไปด้วยพระราชวัง วัด และโบราณสถานสำคัญจำนวน 28 แห่ง อุทยานแห่งนี้ได้รับการพิจารณาเป็นมรดกโลกเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2534 จากองค์กรยูเนสโก ในนาม “นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา” ด้วยเหตุผลว่า “เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงหลักฐานของวัฒนธรรมหรืออารยธรรมที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบันหรือว่าที่สาบสูญไปแล้ว”

เวลาทำการเปิด - ปิด : เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น.

พิกัด GPS : 14°21'02.5"N 100°33'25.4"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ได้ที่ : https://palanla.com/th/domesticLocation/detail/1333
 

2. พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา

             พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (King Naresuan The Great Monument) เป็นพระรูปทรงม้าศึก เหตุการณ์ตอนทรงม้าออกมาสังหาร “ลักไวทำมู” ทหารเอกของพระเจ้าหงสาวดี ประดิษฐานบนแท่นและลานหินสีขาว พร้อมเครื่องราชูปโภค 4 อย่าง ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินหญ้าสีเขียวในสวนสาธารณะสวยงาม โอบล้อมด้วยอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ในอดีตพื้นที่บริเวณนี้เคยเป็นสมรภูมิรบหลายต่อหลายครั้งด้วยกัน โดยเมื่อปีพ.ศ. 2129 สมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ทรงกระทำศึกที่บริเวณทุ่งภูเขาทอง และเป็นฝ่ายเอาชนะพม่าได้ในที่สุด ภูมิทัศน์บริเวณรอบๆ พระบรมราชานุสาวรีย์มีความสวยงาม ใกล้ๆ กันมีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และมีสวนสาธารณะบรรยากาศร่มรื่น สำหรับให้ประชาชนได้พักผ่อนหย่อนใจอีกด้วย

เวลาทำการเปิด – ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 06.00 – 20.00 น.

พิกัด GPS : 14°22'19.2"N 100°32'30.3"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้ที่https://palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=255
 

3. พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย จ.พระนครศรีอยุธยา

             พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย (Somdet Phra Suriyothai Monument) เป็นพระราชานุสาวรีย์แห่งวีรสตรีไทยสมัยอยุธยา หล่อด้วยสำริด มีขนาดหนึ่งเท่าครึ่งขององค์จริงประทับอยู่บนหลังพระคชาธาร ณ บริเวณทุ่งมะขามหย่องที่ในอดีตเคยเป็นสมรภูมิการสู้รบระหว่างไทยกับพม่าหลายต่อหลายครั้ง รวมถึงวีรกรรมครั้งยิ่งใหญ่คือเมื่อครั้งที่สมเด็จพระสุริโยทัย พระอัครมเหสีของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงทำยุทธหัตถีกับพระเจ้าแปรจนต้องพระแสงของ้าว สิ้นพระชนม์บนคอช้าง นอกจากองค์พระราชานุสาวรีย์อันเป็นที่เคารพบูชาของชาวจังหวัดอยุธยาแล้ว บริเวณทุ่งมะขามหย่องนี้ยังเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในด้านการป้องกันน้ำท่วม และเป็นแหล่งกักเก็บน้ำอีกด้วย

เวลาทำการเปิด – ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 09.00 - 17.00 น.

พิกัด GPS : 14°23'01.8"N 100°31'34.4"E

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย ได้ที่ : https://palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=256
 

4. พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี

             พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช (King Narai the Great Monument) เป็นพระบรมราชานุสาวรีย์ที่ประดิษฐานอยู่อย่างโดดเด่นกลางวงเวียนพระนารายณ์ และเป็นแลนด์มาร์กบริเวณใจกลางเมืองลพบุรี พระบรมราชานุสาวรีย์แห่งนี้เป็นพระบรมรูปโลหะรมดำ ขนาดเท่าครึ่งของพระองค์จริง ในพระอิริยาบทประทับยืน ผินพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก พระหัตถ์ขวาทรงพระแสงดาบ พระบาทซ้ายวางเยื้องมาข้างหน้าเล็กน้อย พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงคุณูปการณ์ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่ทรงมีต่ออาณาจักรอยุธยา และเมืองลพบุรี

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดตลอดเวลา

พิกัด GPS : 14°47'58.3"N 100°39'11.1"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ได้ที่ : https://palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=553
 

5. พระนารายณ์ราชนิเวศน์ จ.ลพบุรี

             พระนารายณ์ราชนิเวศน์ หรือ วังนารายณ์ (Phra Narai Ratchanivet) เป็นพระราชวังที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดให้สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระองค์ เพื่อใช้เป็นที่ประทับที่เมืองลพบุรี ที่นี่จึงเป็นทั้งที่ประทับ ออกว่าราชการ และต้อนรับแขกเมือง ปัจจุบันพระนารายณ์ราชนิเวศน์คงเหลือเพียงซากปรักหักพังและได้รับการบูรณะดูแลในฐานะโบราณสถานให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ ซึ่งนอกจากจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของอาคารต่างๆ ในอดีตแล้ว ภายในบริเวณยังมีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ให้ศึกษาเที่ยวชมอีกด้วย

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 07:00 – 17:30 น.

พิกัด GPS : 14°48'00.9"N 100°36'42.6"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ได้ที่ : https://palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=552
 

6. อนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี

             อนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน (Bang Rachan Memorial Park) ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 115 ไร่ ภายในบริเวณอุทยานค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โดดเด่นด้วยอนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจันเป็นรูปหล่อประติมากรรมของหัวหน้าชาวค่ายบางระจันทั้ง 11 คน ได้แก่ นายจันหนวดเขี้ยว นายโชติ นายดอก นายทองแก้ว นายทองเหม็น นายทองแสงใหญ่ นายแท่น นายเมือง พันเรือง ขุนสรรค์ และ นายอิน อนุสาวรีย์แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงวีรกรรมอันกล้าหาญของชาวบ้านบางระจันที่ช่วยต่อต้านทัพพม่า และรักษาบ้านเมืองไว้ได้เป็นเวลานานก่อนที่จะเสียกรุงศรีอยุธยาเมื่อปี พ.ศ.2310 ในปัจจุบัน มีการจำลองรูปแบบค่ายในสมัยโบราณ และมีอาคารศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์วีรชนค่ายบางระจันให้ได้เที่ยวชมอีกด้วย

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 09:00 – 18:45 น.

พิกัด GPS : 14°48'19.6"N 100°19'14.4"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ อนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน ได้ที่ : https://palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=585
 

7. พระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (อนุสรณ์ดอนเจดีย์) จ.สุพรรณบุรี

             พระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หรือ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ (Don Chedi Monument) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่งของประเทศไทย เพราะเป็นสถานที่ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีชนะสมเด็จพระมหาอุปราชาแห่งพม่า และได้ประกาศอิสรภาพไม่เป็นเมืองขึ้นของพม่าอีกต่อไป เมื่อชนะศึกแล้วจึงได้สร้างพระเจดีย์องค์นี้ขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ ปัจจุบันกองทัพบกได้สร้างพระเจดีย์ใหญ่ทรงลังกา ครอบพระเจดีย์องค์จริงที่พระนเรศวรมหาราชทรงสร้างเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะเมื่อปี พ.ศ. 2135 เอาไว้ ซึ่งเจดีย์องค์จริงได้ถูกค้นพบเมื่อปี พ.ศ. 2456 โดยเจ้าพระยาสุพรรณฯเป็นผู้ค้นพบ

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 06.00 – 18.00 น.    

พิกัด GPS : 14°37'59.9"N 100°01'16.1"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ พระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้ที่ : https://www.palanla.com/th/domesticLocation/detail/1451

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

แจกพิกัด 14 อุทยานแห่งชาติทั่วไทย

อุทยานแห่งชาติ (National Park) สถานที่ท่องเที่ยวที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ มีพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่ใจดีคอยให้ข้อมูล มีที่พัก และอาหารไว้บริการในราคาย่อมเยา และยังมีจุดกางเต็นท์ให้นักท่องเที่ยวสายแคมปิ้งได้ดื่มด่ำธรรมชาติกันอย่างเพลิดเพลิน ในวันนี้ palanla เลยจะมาบอกพิกัด 14 อุทยานแห่งชาติที่กระจายอยู่ทั่วภูมิภาค และมีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทย ไว้ให้นักท่องเที่ยวสายธรรมชาติตามไปเช็คอินกัน

อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติเอราวัณ (Erawan National Park) สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญของจังหวัดกาญจนบุรี โดยพื้นที่ภายในประกอบไปด้วย น้ำตกเอราวัณ ถ้ำพระธาตุ และถ้ำวังบาดาล อุทยานแห่งชาติเอราวัณเคยได้รับรางวัลยอดเยี่ยมประเภทแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ภาคกลาง จากการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 6 ประจำปี 2549

อ่านต่อ

วัดไชโยวรวิหาร จังหวัดอ่างทอง ประเทศไทย

วัดไชโยวรวิหาร (Wat Chaiyo Worawihan) วัดเก่าแก่ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา และต่อมาสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ได้มาสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 ทำให้“พระมหาพุทธพิมพ์” หรือ หลวงพ่อโต และวัดไชโยวรวิหารกลายเป็นที่รู้จักและเคารพศรัทธาสืบมาจนปัจจุบัน

อ่านต่อ

วัดหนองโพ (หลวงพ่อเดิม) จังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย

วัดหนองโพ (หลวงพ่อเดิม) Wat Nong Pho (Wat Luang Por Derm) วัดดังอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์ เป็นที่รู้จักในฐานะวัดของพระครูนิวาสธรรมขันธ์ (หลวงพ่อเดิม) พระเกจิชื่อดังกับมงคลของท่านคือมีดหมอ

อ่านต่อ

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย

บึงบอระเพ็ด (Bueng Borraped Swamp) บึงชื่อคุ้นหูในจังหวัดนครสวรรค์ เป็นบึงทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย บึงอันกว้างใหญ่แห่งนี้มีไฮไลต์คือทุ่งดอกบัวสีสันสวยงาม และบรรดานกน้ำหลากสายพันธุ์ที่มีให้ได้ชมกันอยู่โดยตลอด ส่วนในฤดูหนาวก็จะมีนอพยพจากทางตอนเหนือของโลกมาอาศัยอยู่รอบบึงแห่งนี้

อ่านต่อ

ตลาดร้อยปีชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย

ตลาดร้อยปีชุมแสง (Chum Saeng 100 Years Market) ชุมชนตลาดใกล้สถานีรถไฟชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ที่มีอายุเก่าแก่กว่าร้อยปี กับบรรยากาศที่ยังคงอบอวลไปด้วยความสวยงามคลาสสิก และของกินอร่อยๆ ให้ได้ลิ้มลอง

อ่านต่อ

พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย

เมื่อมาเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) (King Ramathibodi 1 Monument) ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาดมาสักการะปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ซึ่งถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวกรุงเก่า

อ่านต่อ

11 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในจังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย

จังหวัดพิษณุโลกตั้งอยู่บริเวณภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ภูเขาและป่าไม้ขนาดใหญ่จึงมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่ง โดยเฉพาะหน้าผา น้ำตก และทุ่งดอกไม้ภายในอุทยานแห่งชาติ นอกจากนี้จังหวัดพิษณุโลกยังเป็นเมืองประวัติศาสตร์อีกด้วย โดยมีการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีว่าพื้นที่บริเวณนี้มีการตั้งรกรากมาตั้งแต่ก่อนกรุงสุโขทัย ด้วยเหตุนี้จังหวัดพิษณุโลกจึงมีโบราณสถานและวัดวาอารามเก่าแก่ให้เที่ยวชมอีกด้วย ทาง Palanla จึงได้รวบรวม 11 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดพิษณุโลกมาฝากทุกท่านกันวันนี้เพื่อเป็นแนวทางในการท่องเที่ยวในวันหยุดครั้งหน้ากัน

อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง (Thung Salaeng Luang National Park) อุทยานฯ เก่าแก่อันดับ 3 ของประเทศ ฉายา “ทุ่งหญ้าสะวันนาเมืองไทย” กับพื้นที่กว้างขวางครอบคลุม 2 จังหวัด อุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์ไม้และสัตว์ป่านานาชนิด

อ่านต่อ

ชิงช้าต้นไม้ บ้านสวนชมวิวภูรักไทย จังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย

ชิงช้าต้นไม้ บ้านสวนชมวิวภูรักไทย (Wooden Swing at Ban Suan Chom View) จุดชมวิวบนต้นไม้ที่สามารถชมวิวสวยๆ ของทิวเขาและพื้นที่ราบรอยต่อของ 5 จังหวัด

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ