พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

  • อ่าน (4,118)
  • ByWebmaster
  • 16:10:32 | 18 เม.ย. 2562

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Royal Barges Museum, Bangkok, Thailand


พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี

             พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี (Royal Barges Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเรือที่ใช้ในพระราชพิธี ตั้งอยู่ที่ถนนอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร ด้วยพื้นที่จำกัด จึงจัดแสดงเรือพระราชพิธีได้เพียง 8 ลำ จากเรือพระราชพิธีในกระบวนพยุหยาตราชลมารค จำนวน 52 ลำ นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบสำคัญของกระบวนเรือพระราชพิธี

         
แผนที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย


ประวัติ

             พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี แต่เดิมเป็นอู่เรือเก่า โรงเก็บเรือรบ และเรือพระที่นั่ง อยู่ในความดูแลของสำนักพระราชวัง และกองทัพเรือ เมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 โรงเก็บเรือ และเรือพระราชพิธีถูกระเบิดได้รับความเสียหาย ต่อมา ปี พ.ศ.2490 รัฐบาลจึงได้มอบหมายให้กรมศิลปากรทำการซ่อมแซมดูแลรักษาเรือพระราชพิธีที่ใช้ในกระบวนพยุหยาตราชลมารค รวมทั้งเรืออื่นๆ ที่ใช้ในพระราชพิธี จนกระทั่งเมื่อ พ.ศ. 2517 จึงได้รับการปรับปรุงขึ้นเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ


นิทรรศการแสดงประวัติความเป็นมา


เครื่องดนตรีที่ใช้ในขบวนเรือพระราชพิธี


เครื่องแต่งกายของฝีพายเรือรูปสัตว์


การเดินทางไป
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี

             - เรือ ท่าเรือที่ใกล้กับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี คือ ท่าเรือสะพานพระปิ่นเกล้า จากท่าเรือสะพานพระปิ่นเกล้า สามารถเดินมาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี ระยะทางประมาณ 950 เมตร ใช้เวลาประมาณ 11 นาที

             - รถประจำทาง มีรถประจำทางที่ผ่านพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธีคือ สาย 19, 57, 79, 80, 81, 91, 127, 146, 149

             - รถแท็กซี่ นักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการรถแท็กซี่ ราคาขึ้นอยู่กับระยะทางในการเดินทาง


เวลาทำการเปิด
– ปิด

           ทุกวัน เวลา 09.00 - 17.00


การซื้อบัตรเข้าชม

           ชาวไทย 20 บาท, ชาวต่างชาติ 100 บาท

           นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ พระภิกษุสามเณร และนักบวชในศาสนาต่างๆ เข้าชมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม


นักเรียนเดินชมพื้นที่จัดแสดงเรือพระราชพิธี


จุดท่องเที่ยวที่สำคัญของ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี

           พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี จัดแสดงเรือ 8 ลำ ได้แก่

           1. เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ โขนเรือเป็นรูปหงส์ เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 และเสร็จในสมัยรัชกาลที่ 6

           2. เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 กรมศิลปากรร่วมกับกองทัพเรือ และสำนักพระราชวังสร้างเรือลำนี้ใหม่ เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

           3. เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช โขนเรือเป็นรูปนาค 7 เศียร สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6

           4. เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 โขนเรือจำหลักลายปิดทองรูปพญานาคเล็กๆ จำนวนมาก

           5. เรืออสุรวายุภักษ์ เป็นเรือรูปสัตว์ โขนเรือสลักเป็นรูปยักษ์ กายเป็นนกสีครามปิดทองประดับกระจก

           6. เรือกระบี่ปราบเมืองมาร โขนเรือสลักรูปขุนกระบี่ ปิดทองประดับกระจก

           7. เรือครุฑเหินเห็จ ถูกระเบิดได้รับความเสียหายจากสงครามโลกครั้งที่ 2 พ.ศ. 2487 กรมศิลปากรจึงนำโขนเรือเดิมมาซ่อมแซมขึ้นใหม่

           8. เรือเอกชัยเหินหาว โขนเรือเขียนลวดลายเป็นรูปจระเข้หรือเหรา


แผ่นป้ายแสดงข้อมูลของเรือ


เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ นารายณ์ทรงสุบรรณ และเรือกระบี่ปราบเมืองมาร


ส่วนหัวเรือ


ลวดลายที่วิจิตรบรรจงของลำเรือ


บริเวณตอนกลางของเรือมีหลังคาปกคลุม


เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว

           ตลอดทั้งปี


ข้อมูลทั่วไปที่ควรรู้

           องค์การเรือโลกแห่งสหราชอาณาจักรได้มอบรางวัลมรดกทางทะเลขององค์กรเรือโลกแก่เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ โดยคณะกรรมการขององค์การฯ ได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญรางวัลมรดกทางทะเลโลกประจำปี ค.ศ.1992 แก่เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2539


           นักท่องเที่ยวที่สนใจไปเที่ยวชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                       พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

                       (Royal Barges Museum, Bangkok, Thailand)

                       ระดับความนิยม : 

                       อัตราค่าเข้าชม : ชาวไทย 20 บาท, ชาวต่างชาติ 100 บาท

                                    นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ พระภิกษุสามเณร และนักบวชในศาสนาต่างๆ เข้าชมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

                       เวลาเปิด – ปิด : ทุกวัน เวลา 09.00 - 17.00 น.

                       ตั้งอยู่ที่ : ถนนอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

                       โทรศัพท์ : (+66)0-2424-0004

                       เว็บไซต์ : https://bit.ly/2uCk6Ge

                       ข้อมูลอื่นๆที่ควรรู้ : พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com

                                       ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร https://bit.ly/2HIt51t

                                       ศูนย์ข้อมูลการเดินทางกรุงเทพมหานคร https://www.transitbangkok.com/th/

                                       ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยวประเทศไทย https://thai.tourismthailand.org

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

แจกพิกัด 14 อุทยานแห่งชาติทั่วไทย

อุทยานแห่งชาติ (National Park) สถานที่ท่องเที่ยวที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ มีพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่ใจดีคอยให้ข้อมูล มีที่พัก และอาหารไว้บริการในราคาย่อมเยา และยังมีจุดกางเต็นท์ให้นักท่องเที่ยวสายแคมปิ้งได้ดื่มด่ำธรรมชาติกันอย่างเพลิดเพลิน ในวันนี้ palanla เลยจะมาบอกพิกัด 14 อุทยานแห่งชาติที่กระจายอยู่ทั่วภูมิภาค และมีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทย ไว้ให้นักท่องเที่ยวสายธรรมชาติตามไปเช็คอินกัน

อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติเอราวัณ (Erawan National Park) สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญของจังหวัดกาญจนบุรี โดยพื้นที่ภายในประกอบไปด้วย น้ำตกเอราวัณ ถ้ำพระธาตุ และถ้ำวังบาดาล อุทยานแห่งชาติเอราวัณเคยได้รับรางวัลยอดเยี่ยมประเภทแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ภาคกลาง จากการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 6 ประจำปี 2549

อ่านต่อ

7 เส้นทางประวัติศาสตร์ภาคกลาง

หากเอ่ยถึงเรื่องราวในอดีตของชาติไทย คงมีหลากหลายเหตุการณ์ที่คงไว้ซึ่งประวัติศาสตร์สำคัญๆ แม้ในปัจจุบันนั้น จะเหลือเพียงซากปรักหักพังของโบราณสถาน และอนุสรณ์ของวีรชนบรรพบุรุษไทย แต่ก็ล้วนเป็นสิ่งเตือนใจให้ลูกหลานรำลึกถึงคุณงามความดีของบรรพบุรุษไทย และสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญครั้นอดีตอยู่เสมอ วันนี้ Palanla จะพาท่อง 7 เส้นทางประวัติศาสตร์ที่อยู่ในภูมิภาคกลาง อีกทั้งไม่ไกลจากกรุงเทพฯ อีกด้วยนะคะ แต่ละสถานที่นั้นมีสิ่งที่น่าสนใจ และมีความเป็นมาอย่างไร พร้อมแล้วตามไปเที่ยวได้เลยค่ะ

อ่านต่อ

วัดไชโยวรวิหาร จังหวัดอ่างทอง ประเทศไทย

วัดไชโยวรวิหาร (Wat Chaiyo Worawihan) วัดเก่าแก่ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา และต่อมาสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ได้มาสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 ทำให้“พระมหาพุทธพิมพ์” หรือ หลวงพ่อโต และวัดไชโยวรวิหารกลายเป็นที่รู้จักและเคารพศรัทธาสืบมาจนปัจจุบัน

อ่านต่อ

วัดหนองโพ (หลวงพ่อเดิม) จังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย

วัดหนองโพ (หลวงพ่อเดิม) Wat Nong Pho (Wat Luang Por Derm) วัดดังอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์ เป็นที่รู้จักในฐานะวัดของพระครูนิวาสธรรมขันธ์ (หลวงพ่อเดิม) พระเกจิชื่อดังกับมงคลของท่านคือมีดหมอ

อ่านต่อ

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย

บึงบอระเพ็ด (Bueng Borraped Swamp) บึงชื่อคุ้นหูในจังหวัดนครสวรรค์ เป็นบึงทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย บึงอันกว้างใหญ่แห่งนี้มีไฮไลต์คือทุ่งดอกบัวสีสันสวยงาม และบรรดานกน้ำหลากสายพันธุ์ที่มีให้ได้ชมกันอยู่โดยตลอด ส่วนในฤดูหนาวก็จะมีนอพยพจากทางตอนเหนือของโลกมาอาศัยอยู่รอบบึงแห่งนี้

อ่านต่อ

ตลาดร้อยปีชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย

ตลาดร้อยปีชุมแสง (Chum Saeng 100 Years Market) ชุมชนตลาดใกล้สถานีรถไฟชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ที่มีอายุเก่าแก่กว่าร้อยปี กับบรรยากาศที่ยังคงอบอวลไปด้วยความสวยงามคลาสสิก และของกินอร่อยๆ ให้ได้ลิ้มลอง

อ่านต่อ

พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย

เมื่อมาเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) (King Ramathibodi 1 Monument) ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาดมาสักการะปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ซึ่งถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวกรุงเก่า

อ่านต่อ

11 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในจังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย

จังหวัดพิษณุโลกตั้งอยู่บริเวณภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ภูเขาและป่าไม้ขนาดใหญ่จึงมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่ง โดยเฉพาะหน้าผา น้ำตก และทุ่งดอกไม้ภายในอุทยานแห่งชาติ นอกจากนี้จังหวัดพิษณุโลกยังเป็นเมืองประวัติศาสตร์อีกด้วย โดยมีการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีว่าพื้นที่บริเวณนี้มีการตั้งรกรากมาตั้งแต่ก่อนกรุงสุโขทัย ด้วยเหตุนี้จังหวัดพิษณุโลกจึงมีโบราณสถานและวัดวาอารามเก่าแก่ให้เที่ยวชมอีกด้วย ทาง Palanla จึงได้รวบรวม 11 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดพิษณุโลกมาฝากทุกท่านกันวันนี้เพื่อเป็นแนวทางในการท่องเที่ยวในวันหยุดครั้งหน้ากัน

อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง (Thung Salaeng Luang National Park) อุทยานฯ เก่าแก่อันดับ 3 ของประเทศ ฉายา “ทุ่งหญ้าสะวันนาเมืองไทย” กับพื้นที่กว้างขวางครอบคลุม 2 จังหวัด อุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์ไม้และสัตว์ป่านานาชนิด

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ