พิพิธภัณฑ์เมืองบรัสเซลส์ เมืองบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม

  • อ่าน (3,470)
  • By Webmaster
  • 08:50:36 | 16 ธ.ค. 2562

พิพิธภัณฑ์เมืองบรัสเซลส์ เมืองบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม

Brussels City Museum, Brussele, Belgium


อาคารแมซง ดูว์ รัว สถานที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์เมืองบรัสเซลส์

             พิพิธภัณฑ์เมืองบรัสเซลส์ (Brussels City Museum) สถานที่ซึ่งตั้งอยู่ภายในสถาปัตยกรรมมรดกโลกอย่างอาคารแมซง ดูว์ รัว แห่งนี้ คือพิพิธภัณฑ์ที่ถ่ายทอดเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของเมืองบรัสเซลส์ผ่านมรดกทางวัฒนธรรมกว่า 7,000 ชิ้น ทั้งงานประติมากรรม, ภาพวาด, สิ่งทอ, เครื่องแต่งกาย ฯลฯ ที่จะช่วยให้นักท่องเที่ยวเห็นภาพความยิ่งใหญ่ และเสน่ห์ชวนหลงใหลของเมืองได้แบบชัดเจน 


แผนที่ตั้ง พิพิธภัณฑ์เมืองบรัสเซลส์ เมืองบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม

ประวัติ


สถาปัตยกรรมของอาคารแมซง ดูว์ รัว

             พิพิธภัณฑ์เมืองบรัสเซลส์ (Brussels City Museum) พื้นที่จัดแสดงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของเมืองบรัสเซลส์มายาวนานตั้งแต่ปี ค.ศ. 1887 ตัวพิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่ในอาคารแมซง ดูว์ รัว (Maison do Rois) อาคารที่มีชื่อเสียงที่สุดหลังหนึ่งของเมืองบรัสเซลส์ ทำให้ก่อนที่ Palanla จะพาผู้อ่านเข้าไปท่องเที่ยวภายใน เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมสำคัญของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้กันดีกว่า เริ่มจากภาษาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในเมืองบรัสเซลส์มีอยู่สองภาษาคือภาษาฝรั่งเศส (France) กับภาษาดัตช์ (Dutch) ทำให้เป็นเรื่องปกติที่จะพบว่าสถานที่สำคัญหลายแห่งของเมืองจะมีชื่อเรียกอยู่สองภาษา ซึ่งอาคารที่ถูกใช้เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็มีอยู่สองชื่อคือ แมซง ดูว์ รัว (Maison do Rois) ในภาษาฝรั่งเศส / โบรดฮัส (Broodhuis) ในภาษาดัตช์ (แต่ในบทความจะขอเรียกชื่ออาคารเป็นภาษาฝรั่งเศสเพราะมีความเป็นสากล และถูกใช้กันแพร่หลายมากกว่า) ในอดีตพื้นที่บริเวณอาคารเคยเป็นที่ตั้งของตลาดขนมปังซึ่งข้อมูลตรงนี้มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นเมื่อพบว่า โบรดฮัส (Broodhuis) เป็นรากศัพท์ของคำว่า เบรด ฮอลล์ (Bread Hall) ที่แปลว่า ห้องโถงขนมปัง นั่นเอง โดยการก่อสร้างครั้งแรกของอาคารเริ่มต้นในปี ค.ศ. 1321และเป็นหนึ่งในสามโครงการก่อสร้างสำคัญทางเศรษฐกิจของเมืองในคริสต์ศตวรรษที่ 13 ที่จะแบ่งเป็นตลาดขนมปัง ตลาดผ้า และตลาดเนื้อ น่าเศร้าที่กาลเวลาทำให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมของอาคารแมซง ดูว์ รัว ในช่วงนั้นมีน้อยมาก จนมาปี ค.ศ. 1405 อาคารได้รับการบรูณะขึ้นใหม่อีกครั้ง และถูกปรับให้เป็นที่ทำการของหน่วยปกครองต่างๆ ในเมืองบรัสเซลส์ จนถึงปี ค.ศ. 1695 เมื่อกองทัพฝรั่งเศสในเหตุการณ์ปฎิวัติฝรั่งเศสได้เข้ามาบุกทำลายเมืองบรัสเซลส์


นักท่องเที่ยวที่มาเดินเล่นในจัตุรัสกร็อง ปลัส

           หลังจากยึดครองเบลเยียมได้สำเร็จ ทางฝรั่งเศสก็ได้สร้างอาคารแห่งนี้ขึ้นใหม่ และเปลี่ยนชื่อเป็นอาคารแมซง ดูว์ รัว (Maison do Rois) ซึ่งเป็นรากศัพท์ของคำว่า คิงส์เฮ้าส์ (King’s House) หรือแปลว่า บ้านของพระราชา ต่อมาในปี ค.ศ. 1860 บรัสเซลส์ได้ทำการซื้ออาคารคืนกลับมาจากบริษัทเอกชนที่ถือครองสิทธิของอาคารในตอนนั้น และทำการออกแบบใหม่ทั้งหมด โดยใช้หลักสถาปัตยกรรมของเออแณน วียอแล-เลอ-ดุก (Eugene Viollet-le-Duc) สถาปนิกที่มีส่วนสำคัญในการก่อตั้งสถาปัตยกรรมฟื้นฟูกอธิค (Neo-Gothic Architecture) แนวสถาปัตย์ที่พยายามฟื้นฟูสถาปัตยกรรมในยุคกลางให้กลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้ง ซึ่งเป็นสไตล์ที่ได้รับการยอมรับจนมีการประเมินกันว่าสิ่งก่อสร้างสไตล์ฟื้นฟูกอธิค มีมากกว่าสิ่งก่อสร้างกอธิคต้นฉบับจากยุคกลางซะอีก โดยอาคารแมซง ดูว์ รัว ก็เป็นสถาปัตยกรรมฟื้นฟูกอธิคที่งดงาม และสมบูรณ์แบบที่สุดหลังหนึ่งของบรัสเซลส์ จนได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกพร้อมกับพื้นที่ส่วนอื่นๆ ของจัตุรัสกลางเมืองบรัสเซลส์ (Grand Place) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ - ปัจจุบันอาคารประกอบไปด้วยซุ้มทางเดินสองชั้น ติดตั้งหอระฆังยอดแหลมอยู่ตรงกลาง และแวดล้อมไปด้วยรูปปั้น งานแกะสลัก ประติมากรรม ส่วนภายในจะมีหอศิลป์สองแห่ง หอคอยกลาง


สถาปัตยกรรมที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับอาคารแมซง ดูว์ รัว

           โดยพิพิธภัณฑ์เมืองบรัสเซลส์จะอยู่บริเวณชั้นสองของอาคาร เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ดำเนินงานด้านการวิจัย และรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของเมืองบรัสเซลส์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความเป็นมาของเมืองให้แก่คนในประเทศกับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน และเป็นที่จัดเก็บมรดกทางวัฒนธรรมของเมืองที่จัดแสดงอยู่กว่า 7,000 ชิ้น ทั้งงานประติมากรรม, ภาพวาด, สิ่งทอ, เครื่องแต่งกาย ฯลฯ มีนิทรรศการน่าสนใจหมุนเวียนมาสร้างความสนุกสนาน และสาระความรู้ให้ผู้เข้าชมตลอดปี ผลงานที่เป็นไฮไลท์หลักของพิพิธภัณฑ์จะมีตั้งแต่ ผ้าทอมือที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยก่อตั้งเมือง, คอลเลกชั่นภาพวาดของจิตกรเนเธอร์แลนด์ช่วงยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา (Renaissance), รูปปั้นดั้งเดิมของแมนเนแกน พิส (Manneken Pis) ประติมากรรมชื่อดังของบรัสเซลส์, แบบจำลองผังเมืองบรัสเซลส์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ฯลฯ เรียกว่าสมศักดิ์ศรีต่อการเป็นพิพิธภัณฑ์หลักของเมืองบรัสเซลส์ และต่อการตั้งอยู่ในอาคารที่มีชื่อเสียงที่สุดหลังหนึ่งของเมืองทีเดียว


แบบจำลองผังเมืองบรัสเซลส์


ประติมากรรมน่าสนใจภายในพิพิธภัณฑ์


งานแกะสลักนูนต่ำที่บอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เมืองบรัสเซลส์


ภาพเขียนรูปเหล่าผู้มีอิทธิพลสมัยอดีตของเมืองบรัสเซลส์


ภาพเขียนบอกเล่าพัฒนาการการก่อสร้างเมืองบรัสเซลส์


รูปถ่ายสถานที่สำคัญในเมืองบรัสเซลส์


บอร์ดนิทรรศการแสดงข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของเมืองบรัสเซลส์


บอร์ดนิทรรศการแสดงข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของเมืองบรัสเซลส์


ไทม์ไลน์แสดงข้อมูลเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงปีของเมืองบรัสเซลส์


ประติมากรรมรูปปั้นที่แสดงถึงวิถีชีวิตของชาวเมืองบรัสเซลส์ในสมัยอดีต


ภาพเขียนรูปเมืองบรัสเซลส์กำลังลุกเป็นไฟจากเหตุการณ์ปฎิวัติฝรั่งเศส


ภาพแสดงพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ต่างๆ ของเมืองบรัสเซลส์

  
ประติมากรรมน่าสนใจภายในพิพิธภัณฑ์


ตู้จัดแสดงเครื่องแต่งกายของรูปปั้นแมนเนแกน พิส

การเดินทางจากสนามบินบรัสเซลส์ซาเวนเทมไปยังสถานีรถไฟกลางเมืองบรัสเซลส์

             รถยนต์ จากสนามบินไปยังสถานีรถไฟกลางของเมืองบรัสเซลส์ (Brussels Centraal) ระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 32 นาที

             - รถบัส จากอาคารผู้โดยสารขาเข้าให้เดินไปขึ้นรถบัสที่สถานีรถบัสประจำสนามบิน โดยขึ้นรถบัสหมายเลข 12 ตรงไปยังสถานีรถไฟกลางเมืองบรัสเซลส์ (Brussels Centraal) ได้เลย ระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 34 นาที สามารถตรวจสอบตารางเวลาการเดินรถ ราคา และข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ https://www.delijn.be/nl/routeplanner/index.html

             - รถไฟ จากอาคารผู้โดยสารขาเข้าให้ลงไปขึ้นรถไฟ Airport City Express ที่ชั้นใต้ดินของอาคารเพื่อไปลงที่สถานีรถไฟกลางเมืองบรัสเซลส์ (Brussels Station) ระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 25 นาที  สามารถตรวจสอบตารางเวลาการเดินรถ ราคา และข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ https://www.belgiantrain.be/en

การเดินทางสถานีรถไฟกลางเมืองบรัสเซลล์ไปยังพิพิธภัณฑ์เมืองบรัสเซลส์

             - เดิน จากสถานีรถไฟกลางเมืองบรัสเซลส์สามารถเดินไปยังพิพิธภัณฑ์เมืองบรัสเซลส์ได้เลย ระยะทางประมาณ 500 เมตร ใช้เวลาเดินประมาณ 5 นาที

เวลาเปิด-ปิดทำการ

           เปิดให้เข้าชมวันอังคาร – อาทิตย์ เวลา 10:00 น. – 17:00 น. (ปิดทุกวันจันทร์และวันที่ 1 ม.ค. / 1 พ.ค. / 1 และ 11 พ.ย. / 25 ธ.ค.)


งานสิ่งทอที่บอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของเมืองบรัสเซลส์


โปสเตอร์รูปปั้นแมนเนแกน พิสที่สื่อถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานับตั้งแต่รูปปั้นถือกำเนิดขึ้น

อัตราค่าเข้าชม

           ผู้ใหญ่ 8 ยูโร / ผู้สูงอายุ 6 ยูโร / นักเรียน-นักศึกษา 4 ยูโร / ทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนเข้าชมฟรี


ตราสัญลักษณ์น่าสนใจภายในพิพิธภัณฑ์


ภาพเขียน รูปปั้น งานแกะสลักที่บอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของเมืองบรัสเซลส์

เวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว

           ตลอดทั้งปี


บรรยากาศยามเช้าตรู่ด้านหน้าอาคารแมซง ดูว์ รัว


           นักท่องเที่ยวที่สนใจไปเที่ยว พิพิธภัณฑ์เมืองบรัสเซลส์ สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                        พิพิธภัณฑ์เมืองบรัสเซลส์ เมืองบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม

                        (Brussels City Museum, Brussels , Belgium)

                        ระดับความนิยม

                        อัตราค่าเข้าชม : ผู้ใหญ่ 8 ยูโร / ผู้สูงอายุ 6 ยูโร / นักเรียน-นักศึกษา 4 ยูโร / ทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนเข้าชมฟรี

                        เวลาเปิด-ปิด : เปิดให้เข้าชมวันอังคาร – อาทิตย์ เวลา 10:00 น. – 17:00 น.

                                             (ปิดทุกวันจันทร์และวันที่ 1 ม.ค. / 1 พ.ค. / 1 และ 11 พ.ย. / 25 ธ.ค.)

                        ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

                        สถานที่ตั้ง : เมืองบรัสเซลส์, ประเทศเบลเยียม

                        โทรศัพท์ : (+32) 2-279-43-50

                        เว็บไซต์ : https://www.brusselscitymuseum.brussels/en

                        ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้ : เว็บไซต์สำนักงานการท่องเที่ยวประเทศเบลเยียม http://walloniabelgiumtourism.co.uk/

                                          เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสำนักงานเมืองบรัสเซลส์ https://www.brussels.be/

                                          เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองบรัสเซลส์ https://be.brussels/bruxelles

                                          เว็บไซต์สำหรับตรวจสอบสภาพอากาศ https://www.accuweather.com/

                                          เว็บไซต์การเดินทางขนส่งมวลชนของเมืองบรัสเซลส์ http://www.stib-mivb.be/index.htm?l=fr

 

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

ล่องบอลลูนชม 2 ดินแดนมรดกโลก…พุกาม & คัปปาโดเชีย

หากเอ่ยถึง “พุกาม” (Bagan) เชื่อว่าคงจะนึกถึงสิ่งอื่นใดไปไม่ได้ นอกจากทะเลเจดีย์นับพันที่สร้างมาตั้งแต่สมัยโบราณ ตั้งเรียงรายอยู่บริเวณพื้นที่ของเขตเขตมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมาร์ และหากเอ่ยถึง “คัปปาโดเชีย” (Cappadocia) ประเทศตุรกีหรือตุรเคีย แน่นอนว่าก็คงจะต้องมีภาพของบอลลูนหลากสีลอยล่องอยู่เหนือภูมิประเทศแปลกตา ที่เต็มไปด้วยกลุ่มภูเขาหินรูปกรวยโผล่ขึ้นมาจากพื้นดิน... ในครั้งนี้ Palanla จะพาออกเดินทางไปสัมผัสกับความน่าอัศจรรย์ของ 2 ดินแดนมรดกโลก “พุกาม” และ “คัปปาโดเชีย” ด้วยมุมมองจากบนท้องฟ้าผ่านการล่องบอลลูนลมร้อน พร้อมแล้วไปด้วยกัน!

อ่านต่อ

เกรย์ไฟรเออร์บ็อบบี้ (Greyfriars Bobby Statue) & ฮาจิโกะ (Hachiko)

สุนัข ได้ชื่อว่าเป็นเพื่อนที่แสนดีและซื่อสัตย์ของมนุษย์มายาวนานอยู่ทุกหนแห่งของโลกใบนี้ หลายๆ เรื่องราวถูกถ่ายทอดความประทับใจออกมาผ่านภาพยนตร์ หนังสือ ตลอดจนสร้างเป็นรูปปั้นอนุสรณ์สถานเพื่อเชิดชูและระลึกถึงความรักอันบริสุทธิ์ที่เจ้าตูบและมนุษย์มีต่อกัน เช่นเดียวกับรูปปั้นของสุนัขผู้ซื่อสัตย์ 2 แห่งที่ Palanla จะพาไปชมในวันนี้ ที่แรกคือ รูปปั้นสุนัขเกรย์ไฟรเออร์บ็อบบี้ (Greyfriars Bobby Statue) เมืองเอดินเบอระ ประเทศสกอตแลนด์ และอีกที่คือ รูปปั้นสุนัขฮาจิโกะ (Hachiko) ที่เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

อ่านต่อ

8 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี

อิสตันบูล (Istanbul) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นนคร 2 ทวีป ซึ่งมีช่องแคบบอสฟอรัสเป็นเส้นแบ่งระหว่างยุโรปและเอเชียแห่งนี้ คือเมืองที่รุ่มรวยไปด้วยประวัติศาสตร์ความเป็นมานับพันๆ ปี จึงไม่น่าแปลกใจหากอิสตันบลูจะเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวที่มีสถาปัตยกรรมเก่าแก่และงดงามทรงคุณค่ามากมายที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นยุโรปและเอเชียจากอดีตจนถึงปัจจุบัน Palanla จะพาไปชม 8 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเมืองอิสตันบูลที่หากมีโอกาสไปเยือนประเทศตุรกีไม่ควรพลาด

อ่านต่อ

ล่องเรือชมวิวช่องแคบบอสฟอรัส เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี

ช่องแคบบอสฟอรัส เป็นช่องแคบเล็กๆ ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของตุรกี เคยเป็นทั้งเส้นทางการค้าที่สำคัญ และยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญมาจนถึงปัจจุบัน การล่องเรือชมวิวช่องแคบบอสฟอรัส (Bosphorus Cruise) จึงเป็นวิธีที่ดีที่จะได้สัมผัสบรรยากาศ สถาปัตยกรรม และวัฒนธรรมที่หลากหลายของอิสตันบูล

อ่านต่อ

อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี

อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน (Yerebatan Sarnici) คือหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของตุรกี ดินแดนที่เต็มไปด้วยประวัติความเป็นมามากกว่าพันปี อุโมงค์เก่าแก่ขนาดใหญ่แห่งนี้คือสถานที่เก็บน้ำในสมัยโบราณที่ยังคงความยิ่งใหญ่และงดงาม กับเอกลักษณ์โดดเด่นอย่างเสากรีกที่ค้ำเรียงรายมากถึง 336 ต้น และเสาเมดูซ่าพร้อมตำนานที่เล่าขานกันมาหลายชั่วอายุคน รวมถึงซากโบราณของพระราชวังใต้ดินแห่งกรุงคอนสแตนติโนเปิลสมัยไบเซนไทน์อีกด้วย

อ่านต่อ

ตลาดเครื่องเทศ เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี

ตลาดเครื่องเทศ (Historical Spice Bazaar / Egyptıan Spıce Bazaar) ในอิสตันบูล เป็นหนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในโลก ตลาดแห่งนี้มีมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 ในสมัยจักรวรรดิออตโตมัน เดิมทีเป็นจุดแลกเปลี่ยนเครื่องเทศ ผ้าไหม และสินค้าอื่นๆ จากเอเชียมาสู่ยุโรป

อ่านต่อ

10 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในเมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี

บูดาเปสต์ (Budapest) เป็นเมืองหลวงของประเทศฮังการี ตัวเมืองถูกแบ่งออกเป็นสองฝั่งด้วยแม่น้ำดานูบที่ไหลผ่านกลางเมือง ทำให้ในเมืองเต็มไปด้วยบรรยากาศโรแมนติกจากสถาปัตยกรรมอันสวยงามเปี่ยมเสน่ห์ที่รอคอยให้นักท่องเที่ยวไปเยี่ยมเยือน Palanla ได้รวบรวมเอา 10 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในเมืองบูดาเปสต์มาให้แล้วในบทความนี้

อ่านต่อ

12 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเมืองปราก สาธารณรัฐเช็ก

ปราก (Prague) เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ก ประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลนี้ ตั้งอยู่ใจกลางของทวีปยุโรป ในอดีต เมืองปรากเคยเป็นศูนย์กลางการปกครองอันยิ่งใหญ่ของทวีปยุโรป ซึ่งอารยธรรมแห่งความยิ่งใหญ่ และเปี่ยมไปด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานนั้น ก็ยังคงสะท้อนอยู่ในวิถีชีวิตของชาวเมือง วัฒนธรรมประเพณี สถาปัตยกรรม ฯลฯ ราวกับมรดกที่สืบทอด และรักษากันมาอย่างดี จนถูกยกให้เป็นเมืองที่มีความน่าหลงใหล ควรค่าแก่การไปสัมผัสความเป็นยุโรปมากที่สุด โดยเมืองปรากยังได้รับการประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลก จากองค์การยูเนสโก (UNESCO) ด้วย ปัจจุบันเมืองนี้นับเป็นหนึ่งในหมุดหมายสำคัญ ของบรรดานักท่องเที่ยวที่มาเยือนทวีปยุโรป ไปชม 12 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเมืองปรากพร้อมๆ กันกับ Palanla!

อ่านต่อ

ถนนแฟชั่นบูดาเปสต์ เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี

ถนนแฟชั่นบูดาเปสต์ (Fashion Street Budapest) เป็นถนนช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงในใจกลางเมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี ถนนสายนี้เป็นที่รู้จักในด้านร้านค้าแฟชั่นชั้นนำจากแบรนด์ระดับโลก อาทิ Gucci, Louis Vuitton, Dior, Armani, Prada และ Chanel ถนนสายนี้ยังเต็มไปด้วยร้านอาหาร บาร์ และคาเฟ่มากมาย จึงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวและชาวเมืองบุดาเปสต์เองด้วย

อ่านต่อ

ล่องเรือดินเนอร์ในบูดาเปสต์ เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี

ล่องเรือดินเนอร์ในบูดาเปสต์ (Dinner Cruise Budapest) เป็นวิธียอดเยี่ยมในการชมความสวยงามของเมืองบูดาเปสต์ โดยขณะที่เรือล่องไปตามแม่น้ำดานูบ (Danube River) นักท่องเที่ยวจะได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่สวยงามของสะพาน พระราชวัง และสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ รวมทั้งอิ่มอร่อยกับอาหารรสเลิศและเครื่องดื่มแสนอร่อย

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ