พิพิธภัณฑ์เมืองบรัสเซลส์ เมืองบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม

  • อ่าน (2,795)
  • By Webmaster
  • 08:50:36 | 16 ธ.ค. 2562

พิพิธภัณฑ์เมืองบรัสเซลส์ เมืองบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม

Brussels City Museum, Brussele, Belgium


อาคารแมซง ดูว์ รัว สถานที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์เมืองบรัสเซลส์

             พิพิธภัณฑ์เมืองบรัสเซลส์ (Brussels City Museum) สถานที่ซึ่งตั้งอยู่ภายในสถาปัตยกรรมมรดกโลกอย่างอาคารแมซง ดูว์ รัว แห่งนี้ คือพิพิธภัณฑ์ที่ถ่ายทอดเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของเมืองบรัสเซลส์ผ่านมรดกทางวัฒนธรรมกว่า 7,000 ชิ้น ทั้งงานประติมากรรม, ภาพวาด, สิ่งทอ, เครื่องแต่งกาย ฯลฯ ที่จะช่วยให้นักท่องเที่ยวเห็นภาพความยิ่งใหญ่ และเสน่ห์ชวนหลงใหลของเมืองได้แบบชัดเจน 


แผนที่ตั้ง พิพิธภัณฑ์เมืองบรัสเซลส์ เมืองบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม

ประวัติ


สถาปัตยกรรมของอาคารแมซง ดูว์ รัว

             พิพิธภัณฑ์เมืองบรัสเซลส์ (Brussels City Museum) พื้นที่จัดแสดงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของเมืองบรัสเซลส์มายาวนานตั้งแต่ปี ค.ศ. 1887 ตัวพิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่ในอาคารแมซง ดูว์ รัว (Maison do Rois) อาคารที่มีชื่อเสียงที่สุดหลังหนึ่งของเมืองบรัสเซลส์ ทำให้ก่อนที่ Palanla จะพาผู้อ่านเข้าไปท่องเที่ยวภายใน เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมสำคัญของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้กันดีกว่า เริ่มจากภาษาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในเมืองบรัสเซลส์มีอยู่สองภาษาคือภาษาฝรั่งเศส (France) กับภาษาดัตช์ (Dutch) ทำให้เป็นเรื่องปกติที่จะพบว่าสถานที่สำคัญหลายแห่งของเมืองจะมีชื่อเรียกอยู่สองภาษา ซึ่งอาคารที่ถูกใช้เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็มีอยู่สองชื่อคือ แมซง ดูว์ รัว (Maison do Rois) ในภาษาฝรั่งเศส / โบรดฮัส (Broodhuis) ในภาษาดัตช์ (แต่ในบทความจะขอเรียกชื่ออาคารเป็นภาษาฝรั่งเศสเพราะมีความเป็นสากล และถูกใช้กันแพร่หลายมากกว่า) ในอดีตพื้นที่บริเวณอาคารเคยเป็นที่ตั้งของตลาดขนมปังซึ่งข้อมูลตรงนี้มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นเมื่อพบว่า โบรดฮัส (Broodhuis) เป็นรากศัพท์ของคำว่า เบรด ฮอลล์ (Bread Hall) ที่แปลว่า ห้องโถงขนมปัง นั่นเอง โดยการก่อสร้างครั้งแรกของอาคารเริ่มต้นในปี ค.ศ. 1321และเป็นหนึ่งในสามโครงการก่อสร้างสำคัญทางเศรษฐกิจของเมืองในคริสต์ศตวรรษที่ 13 ที่จะแบ่งเป็นตลาดขนมปัง ตลาดผ้า และตลาดเนื้อ น่าเศร้าที่กาลเวลาทำให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมของอาคารแมซง ดูว์ รัว ในช่วงนั้นมีน้อยมาก จนมาปี ค.ศ. 1405 อาคารได้รับการบรูณะขึ้นใหม่อีกครั้ง และถูกปรับให้เป็นที่ทำการของหน่วยปกครองต่างๆ ในเมืองบรัสเซลส์ จนถึงปี ค.ศ. 1695 เมื่อกองทัพฝรั่งเศสในเหตุการณ์ปฎิวัติฝรั่งเศสได้เข้ามาบุกทำลายเมืองบรัสเซลส์


นักท่องเที่ยวที่มาเดินเล่นในจัตุรัสกร็อง ปลัส

           หลังจากยึดครองเบลเยียมได้สำเร็จ ทางฝรั่งเศสก็ได้สร้างอาคารแห่งนี้ขึ้นใหม่ และเปลี่ยนชื่อเป็นอาคารแมซง ดูว์ รัว (Maison do Rois) ซึ่งเป็นรากศัพท์ของคำว่า คิงส์เฮ้าส์ (King’s House) หรือแปลว่า บ้านของพระราชา ต่อมาในปี ค.ศ. 1860 บรัสเซลส์ได้ทำการซื้ออาคารคืนกลับมาจากบริษัทเอกชนที่ถือครองสิทธิของอาคารในตอนนั้น และทำการออกแบบใหม่ทั้งหมด โดยใช้หลักสถาปัตยกรรมของเออแณน วียอแล-เลอ-ดุก (Eugene Viollet-le-Duc) สถาปนิกที่มีส่วนสำคัญในการก่อตั้งสถาปัตยกรรมฟื้นฟูกอธิค (Neo-Gothic Architecture) แนวสถาปัตย์ที่พยายามฟื้นฟูสถาปัตยกรรมในยุคกลางให้กลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้ง ซึ่งเป็นสไตล์ที่ได้รับการยอมรับจนมีการประเมินกันว่าสิ่งก่อสร้างสไตล์ฟื้นฟูกอธิค มีมากกว่าสิ่งก่อสร้างกอธิคต้นฉบับจากยุคกลางซะอีก โดยอาคารแมซง ดูว์ รัว ก็เป็นสถาปัตยกรรมฟื้นฟูกอธิคที่งดงาม และสมบูรณ์แบบที่สุดหลังหนึ่งของบรัสเซลส์ จนได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกพร้อมกับพื้นที่ส่วนอื่นๆ ของจัตุรัสกลางเมืองบรัสเซลส์ (Grand Place) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ - ปัจจุบันอาคารประกอบไปด้วยซุ้มทางเดินสองชั้น ติดตั้งหอระฆังยอดแหลมอยู่ตรงกลาง และแวดล้อมไปด้วยรูปปั้น งานแกะสลัก ประติมากรรม ส่วนภายในจะมีหอศิลป์สองแห่ง หอคอยกลาง


สถาปัตยกรรมที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับอาคารแมซง ดูว์ รัว

           โดยพิพิธภัณฑ์เมืองบรัสเซลส์จะอยู่บริเวณชั้นสองของอาคาร เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ดำเนินงานด้านการวิจัย และรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของเมืองบรัสเซลส์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความเป็นมาของเมืองให้แก่คนในประเทศกับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน และเป็นที่จัดเก็บมรดกทางวัฒนธรรมของเมืองที่จัดแสดงอยู่กว่า 7,000 ชิ้น ทั้งงานประติมากรรม, ภาพวาด, สิ่งทอ, เครื่องแต่งกาย ฯลฯ มีนิทรรศการน่าสนใจหมุนเวียนมาสร้างความสนุกสนาน และสาระความรู้ให้ผู้เข้าชมตลอดปี ผลงานที่เป็นไฮไลท์หลักของพิพิธภัณฑ์จะมีตั้งแต่ ผ้าทอมือที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยก่อตั้งเมือง, คอลเลกชั่นภาพวาดของจิตกรเนเธอร์แลนด์ช่วงยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา (Renaissance), รูปปั้นดั้งเดิมของแมนเนแกน พิส (Manneken Pis) ประติมากรรมชื่อดังของบรัสเซลส์, แบบจำลองผังเมืองบรัสเซลส์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ฯลฯ เรียกว่าสมศักดิ์ศรีต่อการเป็นพิพิธภัณฑ์หลักของเมืองบรัสเซลส์ และต่อการตั้งอยู่ในอาคารที่มีชื่อเสียงที่สุดหลังหนึ่งของเมืองทีเดียว


แบบจำลองผังเมืองบรัสเซลส์


ประติมากรรมน่าสนใจภายในพิพิธภัณฑ์


งานแกะสลักนูนต่ำที่บอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เมืองบรัสเซลส์


ภาพเขียนรูปเหล่าผู้มีอิทธิพลสมัยอดีตของเมืองบรัสเซลส์


ภาพเขียนบอกเล่าพัฒนาการการก่อสร้างเมืองบรัสเซลส์


รูปถ่ายสถานที่สำคัญในเมืองบรัสเซลส์


บอร์ดนิทรรศการแสดงข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของเมืองบรัสเซลส์


บอร์ดนิทรรศการแสดงข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของเมืองบรัสเซลส์


ไทม์ไลน์แสดงข้อมูลเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงปีของเมืองบรัสเซลส์


ประติมากรรมรูปปั้นที่แสดงถึงวิถีชีวิตของชาวเมืองบรัสเซลส์ในสมัยอดีต


ภาพเขียนรูปเมืองบรัสเซลส์กำลังลุกเป็นไฟจากเหตุการณ์ปฎิวัติฝรั่งเศส


ภาพแสดงพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ต่างๆ ของเมืองบรัสเซลส์

  
ประติมากรรมน่าสนใจภายในพิพิธภัณฑ์


ตู้จัดแสดงเครื่องแต่งกายของรูปปั้นแมนเนแกน พิส

การเดินทางจากสนามบินบรัสเซลส์ซาเวนเทมไปยังสถานีรถไฟกลางเมืองบรัสเซลส์

             รถยนต์ จากสนามบินไปยังสถานีรถไฟกลางของเมืองบรัสเซลส์ (Brussels Centraal) ระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 32 นาที

             - รถบัส จากอาคารผู้โดยสารขาเข้าให้เดินไปขึ้นรถบัสที่สถานีรถบัสประจำสนามบิน โดยขึ้นรถบัสหมายเลข 12 ตรงไปยังสถานีรถไฟกลางเมืองบรัสเซลส์ (Brussels Centraal) ได้เลย ระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 34 นาที สามารถตรวจสอบตารางเวลาการเดินรถ ราคา และข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ https://www.delijn.be/nl/routeplanner/index.html

             - รถไฟ จากอาคารผู้โดยสารขาเข้าให้ลงไปขึ้นรถไฟ Airport City Express ที่ชั้นใต้ดินของอาคารเพื่อไปลงที่สถานีรถไฟกลางเมืองบรัสเซลส์ (Brussels Station) ระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 25 นาที  สามารถตรวจสอบตารางเวลาการเดินรถ ราคา และข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ https://www.belgiantrain.be/en

การเดินทางสถานีรถไฟกลางเมืองบรัสเซลล์ไปยังพิพิธภัณฑ์เมืองบรัสเซลส์

             - เดิน จากสถานีรถไฟกลางเมืองบรัสเซลส์สามารถเดินไปยังพิพิธภัณฑ์เมืองบรัสเซลส์ได้เลย ระยะทางประมาณ 500 เมตร ใช้เวลาเดินประมาณ 5 นาที

เวลาเปิด-ปิดทำการ

           เปิดให้เข้าชมวันอังคาร – อาทิตย์ เวลา 10:00 น. – 17:00 น. (ปิดทุกวันจันทร์และวันที่ 1 ม.ค. / 1 พ.ค. / 1 และ 11 พ.ย. / 25 ธ.ค.)


งานสิ่งทอที่บอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของเมืองบรัสเซลส์


โปสเตอร์รูปปั้นแมนเนแกน พิสที่สื่อถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานับตั้งแต่รูปปั้นถือกำเนิดขึ้น

อัตราค่าเข้าชม

           ผู้ใหญ่ 8 ยูโร / ผู้สูงอายุ 6 ยูโร / นักเรียน-นักศึกษา 4 ยูโร / ทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนเข้าชมฟรี


ตราสัญลักษณ์น่าสนใจภายในพิพิธภัณฑ์


ภาพเขียน รูปปั้น งานแกะสลักที่บอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของเมืองบรัสเซลส์

เวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว

           ตลอดทั้งปี


บรรยากาศยามเช้าตรู่ด้านหน้าอาคารแมซง ดูว์ รัว


           นักท่องเที่ยวที่สนใจไปเที่ยว พิพิธภัณฑ์เมืองบรัสเซลส์ สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                        พิพิธภัณฑ์เมืองบรัสเซลส์ เมืองบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม

                        (Brussels City Museum, Brussels , Belgium)

                        ระดับความนิยม

                        อัตราค่าเข้าชม : ผู้ใหญ่ 8 ยูโร / ผู้สูงอายุ 6 ยูโร / นักเรียน-นักศึกษา 4 ยูโร / ทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนเข้าชมฟรี

                        เวลาเปิด-ปิด : เปิดให้เข้าชมวันอังคาร – อาทิตย์ เวลา 10:00 น. – 17:00 น.

                                             (ปิดทุกวันจันทร์และวันที่ 1 ม.ค. / 1 พ.ค. / 1 และ 11 พ.ย. / 25 ธ.ค.)

                        ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

                        สถานที่ตั้ง : เมืองบรัสเซลส์, ประเทศเบลเยียม

                        โทรศัพท์ : (+32) 2-279-43-50

                        เว็บไซต์ : https://www.brusselscitymuseum.brussels/en

                        ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้ : เว็บไซต์สำนักงานการท่องเที่ยวประเทศเบลเยียม http://walloniabelgiumtourism.co.uk/

                                          เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสำนักงานเมืองบรัสเซลส์ https://www.brussels.be/

                                          เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองบรัสเซลส์ https://be.brussels/bruxelles

                                          เว็บไซต์สำหรับตรวจสอบสภาพอากาศ https://www.accuweather.com/

                                          เว็บไซต์การเดินทางขนส่งมวลชนของเมืองบรัสเซลส์ http://www.stib-mivb.be/index.htm?l=fr

 

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

15 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

กรุงลอนดอน (London) เป็นเมืองหลวงของประเทศอังกฤษ และสหราชอาณาจักร และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของสหภาพยุโรป นอกจากมหานครแห่งนี้จะเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้ว ลอนดอนยังเต็มไปด้วยสีสันแห่งแฟชั่น และศิลปะ ทำให้ที่นี่เป็นเมืองที่มีอิทธิพลไปทั่วโลก และเป็นที่เข้าใจกันว่าปัจจุบันลอนดอนกลายเป็นเมืองสากลหลักของโลก วันนี้ Palanla จะพาไปชม 15 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในลอนดอน ประเทศอังกฤษที่ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง

อ่านต่อ

หอนาฬิกาบิ๊กเบน กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร (อังกฤษ)

หอนาฬิกาบิ๊กเบน (Big Ben) เป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งในลอนดอนที่มีชื่อเสียงก้องโลก และเป็นสมบัติล้ำค่าของประเทศอังกฤษมานานกว่า 160 ปี โดยแต่เดิมนั้นคำว่าบิ๊กเบนเป็นชื่อของระฆังใบที่ใหญ่ที่สุดในหอนาฬิกา เรียกอีกอย่างว่า “มหาระฆัง” หรือ “เดอะเกรทเบลล์” มีน้ำหนักถึง 13 ตัน

อ่านต่อ

ทัวร์รถบัสฮอฟออน ฮอฟออฟ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร (อังกฤษ)

ทัวร์รถบัสฮอฟออน ฮอฟออฟ (Hop-On Hop-Off) ในลอนดอน เป็นวิธีท่องเที่ยวที่จะเปิดโอกาสให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม และชมแลนด์มาร์กสำคัญต่างๆ ของกรุงลอนดอนได้อย่างเรียกว่าน่าจะครบถ้วนมากที่สุดรูปแบบหนึ่งจากบนรถบัสเปิดประทุน พร้อมหูฟังที่สามารถเลือกเสียงบรรยายได้ถึง 5 ภาษา โดยสามารถขึ้นและลงรถบัสนี้ ณ จุดจอดใดก็ได้ที่กำหนดไว้ กี่ครั้งก็ได้ตามที่ต้องการ

อ่านต่อ

ถนนออกซ์ฟอร์ด กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร (อังกฤษ)

ถนนออกซ์ฟอร์ด (Oxford Street ) หนึ่งในถนนช้อปปิ้งที่คึกคักมากที่สุดของลอนดอน มีร้านขายสินค้าแบรนด์เนมขนาดใหญ่หลายแห่ง และยังมีร้านค้าขนาดใหญ่มากมายบนถนนสายนี้มากกว่า 300 ร้านค้า

อ่านต่อ

จัตุรัสรัฐสภา กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร (อังกฤษ)

จัตุรัสรัฐสภา (Parliament Square) เป็นจัตุรัสที่มีสนามหญ้าขนาดใหญ่ อาคารโดยรอบสวยงาม และมีรูปปั้นของบุคคลสำคัญของอังกฤษอยู่ทั่วจัตุรัส

อ่านต่อ

โซโห กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร (อังกฤษ)

มีคำกล่าวที่ว่า “หากมาลอนดอนเเล้วไม่ได้มาช้อปปิ้งที่ Soho ถือว่ายังเที่ยวไม่ครบ” เพราะย่านนี้รวมไว้ด้วยแหล่งช้อบปิ้งชั้นนำ และยังโดดเด่นด้วยร้านบูติกที่เรียกได้ว่าน่าสนใจที่สุดในลอนดอน

อ่านต่อ

เกล็นฟินแนน เวียดัคท์ เขตอินเวอร์เนส-ไชร์ ประเทศสกอตแลนด์

เกล็นฟินแนน เวียดัคท์ (Glenfinnan Viaduct) เป็นสะพานรถไฟคอนกรีตที่ยาวที่สุดของประเทศสกอตแลนด์ เส้นทางรถไฟนี้วิ่งระหว่างเมืองกลาสโกว์กับเมืองมัลเลก บรรยากาศสองข้างมีความสวยงามเป็นอย่างมากจากทิวทัศน์ของหุบเขา โดยเฉพาะบริเวณสะพานรถไฟที่ผ่านหมู่บ้านเกล็นฟินแนนที่จะมองเห็นทั้งหุบเขาและทะเลสาบน้ำจืดล็อกชิเอลอันกว้างใหญ่ สะพานรถไฟเกล็นฟินแนน เวียดัคท์ถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์หลายเรื่อง โดยโด่งดังมากที่สุดในภาพยนตร์เรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ที่ใช้เป็นฉากเส้นทางรถไฟไปฮอกวอตส์ ไฮไลท์การท่องเที่ยวที่นี่จะอยู่ในช่วงฤดูร้อนที่จะมีรถไฟจักรไอน้ำให้บริการตลอดเส้นทาง ซึ่งนอกจากจะได้ชมทิวทัศน์ที่สวยงามแล้วยังได้บรรยากาศคลาสสิกของรถไฟอีกด้วย

อ่านต่อ

ปราสาทสเตอร์ลิง เมืองสเตอร์ลิง ประเทศสกอตแลนด์

ปราสาทสเตอร์ลิง (Stirling Castle) เป็นหนึ่งในปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในสกอตแลนด์ และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และทางสถาปัตยกรรมมากที่สุดอีกด้วย ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวจากการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมยุคเรอเนซองส์กับสถาปัตยกรรมโกธิกตอนปลาย ทำให้ที่นี่เป็นหนึ่งในอาคารที่มีสถาปัตยกรรมน่าประทับใจที่สุดในสกอตแลนด์ และควรค่าแก่การเที่ยวชมเป็นอย่างมาก โดยไฮไลท์ของการเที่ยวชมปราสาทแห่งนี้คือการเดินชมบริเวณโดยรอบอาคารต่างๆ บริเวณห้องโถงใหญ่ ชมพรมทอมือเจ็ดผืนบนผนังห้องโถงชั้นใน สำรวจห้องใต้ดินของพระราชวัง และสวนควีนแอนน์ นอกจากนี้ยังมีส่วนของนิทรรศการปราสาท แกลเลอรี และพิพิธภัณฑ์การทหารให้เที่ยวชมอีกด้วย

อ่านต่อ

7 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในเมืองกลาสโกว์ ประเทศสกอตแลนด์

เมืองกลาสโกว์เป็นเมืองท่าริมแม่น้ำไคลด์ซึ่งอยู่ทางตะวันตกของสกอตแลนด์ เมืองกลาสโกว์มีชื่อเสียงทางด้านสถาปัตยกรรมแบบวิกตอเรียนและศิลปะสไตล์อาร์ตนูโว ซึ่งเป็นมรดกตกทอดจากความรุ่งเรืองในศตวรรษที่ 18-20 ของเมืองอันเนื่องมาจากการค้าและการต่อเรือ ปัจจุบันเมืองกลาสโกว์เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมแห่งชาติ และเป็นที่ตั้งของสถาบันสำคัญต่างๆ และสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งที่น่าเที่ยวชม วันนี้ทาง Palanla จึงได้รวบรวม 7 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเมืองกลาสโกว์มาฝากทุกท่านกันในบทความนี้

อ่านต่อ

สุสานกลาสโกว์ เมืองกลาสโกว์ ประเทศสกอตแลนด์

สุสานกลาสโกว์ (Glasgow Necropolis) เป็นสุสานสไตล์วิกตอเรียนที่ตั้งอยู่บนเนินเขาเตี้ยๆ ทางทิศตะวันออกของมหาวิหารกลาสโกว์ สุสานแห่งนี้เป็นที่ฝังศพของคนราวห้าหมื่นคน โดยมีทั้งสุสานธรรมดาไปจนถึงสุสานที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบอนุสรณ์ เช่น อนุสาวรีย์จอห์น เฮนรี อเล็กซานเดอร์ และอนุสาวรีย์ชาร์ลส์ เทนแนนต์ สุสานแห่งนี้เป็นหนึ่งในสุสานไม่กี่แห่งที่เก็บบันทึกข้อมูลผู้เสียชีวิต เช่น อาชีพ อายุ เพศ และสาเหตุการเสียชีวิต ปัจจุบันสุสานกลาสโกว์เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองกลาสโกว์ที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากไปเยือนในแต่ละปี เพราะเป็นสุสานเก่าที่มีสถาปัตยกรรมในรูปแบบอนุสรณ์สถานให้เที่ยวชมมากมายซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของสุสานแห่งนี้นั่นเอง

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ