10 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในเมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว

  • อ่าน (4,571)
  • By Webmaster
  • 03:42:38 | 7 ก.พ. 2566

10 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในเมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว

Top 10 Travel Destinations in Luang Prabang, Laos

           หลวงพระบางเมืองมรดกโลกที่ขึ้นชื่อ ด้วยวัดวาอารามเก่าแก่มากมาย มีบ้านเรือนอันเป็นเอกลักษณ์โคโลเนียลสไตล์ ตัวเมืองตั้งอยู่ริมน้ำโขงและน้ำคานที่ไหลมาบรรจบกันท่ามกลางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ และขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม และวิถีชีวิตของชาวหลวงพระบางจึงทำให้ที่นี่กลายเป็นดินแดนแห่งความศรัทธา


แผนที่แสดงระยะทางจากวัดพูสี (ใจกลางเมือง) ไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ

 

1. วัดพระธาตุพูสี (Wat Phu Si) พระธาตุสวยเด่นเป็นสง่าบนยอดเขา

             วัดพระธาตุพูสี อีกชื่อหนึ่งคือ “พูสวง” หรือ “พูซวง” แต่เมื่อมีฤาษีไปอาศัยอยู่ชาวบ้านจึงเรียกว่าพูฤาษี หรือ “พูษี” มาจนถึงปัจจุบัน ตั้งตระหง่านอยู่บนเขากลางเมืองซัว หรือหลวงพระบาง เป็นยอดเขาที่มีความสูงราว 150 เมตร การได้เดินขึ้นไปบนยอดภูษีทำให้เห็นเมืองหลวงพระบางได้โดยรอบ และเห็นสายน้ำโขงยาวไปจนสุดสายตา เป็นที่กล่าวกันว่ามาหลวงพระบาง ถ้าไม่ได้ขึ้นพูสี ก็เท่ากับว่ามาไม่ถึงหลวงพระบาง 

           ตัวพระธาตุเป็นทรงดอกบัวสี่เหลี่ยมทาสีทอง มีประเพณีสำคัญอย่างหนึ่ง ที่เกี่ยวข้องกับพูสี คือ การย่ำกลองบอกโมงยาม โดยตีกลองจากหอกลองบนยอดพูสีเพื่อบอกเวลาให้กับชาวเมืองหลวงพระบาง ซึ่งจะตีทุก 1 ชั่วยาม

ข้อมูลการเดินทาง

             - รถสกายแล็ป (ตุ๊กตุ๊ก) นักท่องเที่ยวสามารถเรียกรถหลังจากลงเครื่องที่สนามบินได้เลย ส่วนมากเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวที่เพิ่งเดินทางมาถึงและมีสัมภาระมาก โดยระบุจุดหมายเป็นหลวงพระบางเนื่องจากพระธาตุพูสีตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมือง จุดที่รถจะนำนักท่องเที่ยวมาส่งเป็นปกติ อัตราค่าโดยสารอยู่ที่ 50,000 กีบ/รอบ หลังจากนั้นการเดินขึ้นไปนมัสการพระธาตุ นักท่องเที่ยวต้องเดินเท้าขึ้นบันได 328 ขั้น

อัตราค่าเข้าชม : ราคา 20,000 กีบ/คน

เวลาเปิด–ปิด : เวลา 06.30 น. - 18.30 น.

พิกัด GPS : 19°53'24.8"N 102°08'13.2"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับพระธาตุพูสีได้ที่ : http://www.palanla.com/index.php?op=abroadLocation-detail&id=222
 

2. วัดใหม่สุวันนะพูมาราม (Vat May Souvannapoumaram)

             วัดใหม่สุวรรณภูมาราม หรือที่คนลาวเรียกสั้นๆ ว่า “วัดใหม่” เป็นวัดที่มีกำแพงหน้าอุโบสถสวยงามที่สุด กำแพงสีทองอร่ามนี้บอกเล่าเรื่องราวของพระเวชสันดรชาดกและรามเกียรติ์ได้อย่างดี ทำให้วัดใหม่สุวรรณภูมารามดูศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้นตั้งแต่เดินขึ้นมาที่ระเบียงอุโบสถ สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 20-21 และได้รับการอุปถัมภ์จากกษัตริย์จึงทำให้มีการบูรณะและสร้างเพิ่มเติมหลายครั้ง

ข้อมูลการเดินทาง

             - รถสกายแล็ป (ตุ๊กตุ๊ก) สามารถเรียกรถได้จากบริเวณโดยรอบ เนื่องจากเป็นบริเวณตัวเมืองจึงมีรถวิ่งผ่านให้เลือกได้ตลอด โดยราคาค่าแท็กซี่อยู่ที่ประมาณ 20,000 กีบ

             - รถจักรยานยนต์ (เช่า) อีกวิธีหนึ่งที่ได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยว ที่ชอบอิสระในการเดินทางด้วยตัวเอง สามารถเช่ารถได้ตามที่พักต่างๆ หรือซอยโจมา ซอยที่พักที่นักท่องเที่ยวนิยมเข้าไปใช้บริการเนื่องจากมีราคาค่อนข้างถูก ราคา 50,000 กีบ/วัน

อัตราค่าเข้าชม : ราคา 10,000 กีบ/คน

เวลาเปิด-ปิด : เปิดทำการทุกวัน เวลา 08.00 น. – 17.00 น.

พิกัด GPS : 19°53'26.0"N 102°08'05.9"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัดใหม่ฯได้ที่ : http://www.palanla.com/index.php?op=abroadLocation-detail&id=190
 

3. วัดวิชุนราช (Visounnarath Temple) พระธาตุรูปทรงแปลกที่สุด

             วัดวิชุนราช วัดเก่าแก่ของเมืองหลวงพระบาง ประตูไม้มีเอกลักษณ์ที่แกะสลักไว้อย่างสวยงาม และมีสถาปัตยกรรมแบบขอมที่ได้แบบมาจากปราสาทวัดภูแขวงจำปาศักดิ์ ในเขตลาวภาคใต้ จุดเด่นของวัดนี้คือพระธาตุหมากโม ซึ่งเป็นเจดีย์เก่าทรงแตงโมผ่าครึ่ง วัดนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2058 และในปี พ.ศ. 2343 เกิดการโจมตีจากพวกโจรธงดำ ทำให้วัดถูกทำลายไปส่วนหนึ่ง

ข้อมูลการเดินทาง

             - รถสกายแล็ป (ตุ๊กตุ๊ก) สามารถเรียกรถได้จากบริเวณโดยรอบ เนื่องจากเป็นบริเวณตัวเมืองจึงมีรถวิ่งผ่านให้เลือกได้ตลอด ราคาค่าโดยสาร 5,000 กีบ โดยประมาณ

             - รถจักรยานยนต์ (เช่า) ได้รับความนิยมมากในหมู่นักท่องเที่ยว ที่ชอบอิสระในการเดินทางด้วยตัวเอง สามารถเช่ารถได้ตามที่พักต่างๆ ราคาอยู่ที่ 50,000 กีบ/วัน

             - เดินเท้า เนื่องจากวัดพระธาตุหมากโมตั้งอยู่ใกล้กับพระธาตุพูสี ด้านฝั่งแม่น้ำคาน ไม่ได้ไกลจากตั้งเมือง นักท่องเที่ยวจึงสามารถเดินไปได้ โดยใช้เวลาประมาณ 5 นาที

อัตราค่าเข้าชม : คนละ 20,000 กีบ หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 40 บาท

เวลาเปิด-ปิด : เปิดทำการทุกวัน เวลา 08.00 น. – 17.00 น.

พิกัด GPS : 19°53'14.0"N 102°08'20.1"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัดวิชุนได้ที่ : http://www.palanla.com/index.php?op=abroadLocation-detail&id=189
 

4. วัดเชียงทอง (Xieng Thong Temple) อัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมสกุลช่างล้านช้าง

 

             วัดเชียงทอง นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไฮไลท์ของการมาเยือนเมืองมรดกโลกนี้ โดยเป็นวัดที่มีความสวยงามอลังการจนได้รับการยกย่องจากนักโบราณคดีว่าเป็นดั่ง “อัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมสกุลช่างล้านช้าง” ที่งดงามที่สุดในดินแดนลาว

           นอกจากนี้ยังเป็นวัดเดียวที่ไม่ถูกเผาทำลายในศึกฮ่อธงดำบุกปล้นเมืองหลวงพระบาง ใน พ.ศ. 2428 สิ่งก่อสร้างที่สำคัญ เช่น พระอุโบสถ พระธาตุ ฯลฯ ยังคงอยู่อย่างครบถ้วน และสมบูรณ์เหมือนเดิมทุกประการ นับเป็นตัวแทนของศิลปะสกุลช่างล้านช้างที่งดงามและสมบูรณ์ที่สุด

ข้อมูลการเดินทาง

              - รถสกายแล็ป (ตุ๊กตุ๊ก) สามารถเรียกรถได้จากบริเวณโดยรอบในตัวเมือง เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการความสะดวกสบายและไม่คุ้นเคยกับเส้นทางหรือมีสัมภาระมาก ราคาค่าโดยสาร 20,000 กีบ โดยประมาณ

              - รถจักรยานยนต์ (เช่า) เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบอิสระในการเดินทางด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะไปสถานที่ไหนหรือแวะพักเมื่อไรก็ได้ สามารถเช่ารถได้ตามที่พักต่างๆ หรือซอยโจมา ราคาอยู่ที่ 50,000กีบ/วัน โดยประมาณ

อัตราค่าเข้าชม : ราคา 20,000 กีบ/คน

เวลาเปิด–ปิด : เวลา 06.00 น. – 17.30 น.

พิกัด GPS : 19°53'51.1"N 102°08'35.2"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัดเชียงทองได้ที่ : http://www.palanla.com/index.php?op=abroadLocation-detail&id=188
 

5. พระบรมมหาราชวัง/พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ (Royal Palace Museum)

             พระราชวังหลวง ปัจจุบันถูกปรับให้เป็นหอพิพิธภัณฑ์หลวง โดยใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ จัดแสดงโบราณวัตถุและของมีค่า เช่น บัลลังก์ ธรรมาสน์ เครื่องสูงและราชูปโภคของเจ้าชีวิต พระพุทธรูป และวัตถุโบราณ รวมถึงของขวัญจากประเทศต่างๆ ถูกออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส ลักษณะอาคารเป็นชั้นเดี่ยวยกพื้นสูง ผสมผสานระหว่างฝรั่งเศสและลาว ภายในห้องยังมีฉากลับแลผ้าไหมปักลวดลาย ด้วยฝีมือ ประณีต และงาช้างแกะสลักอีกไม่น้อย ที่เหลือเป็นเครื่องราชกกุธภัณฑ์ ภาพบุคคล บรรณาการจากต่างชาติ และ งานศิลปะมากมายประดับกระเบื้องอยู่รอบตัวอาคาร

ข้อมูลการเดินทาง

             รถสกายแล็ป (ตุ๊กตุ๊ก) นักท่องเที่ยวสามารถเริ่มนั่งมาได้หลังจากลงเครื่องที่สนามบินแล้ว ส่วนมากเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวที่เพิ่งเดินทางมาถึงและมีสัมภาระมาก โดยระบุจุดหมายเป็นหลวงพระบางเนื่องจากพระราชวังหลวงตั้งอยู่ตรงข้ามวัดพระธาตุพูสีซึ่งเป็นบริเวณใจกลางเมือง จุดที่รถจะนำนักท่องเที่ยวมาส่งเป็นปกติ อัตราค่าโดยสารอยู่ที่ 50,000 กีบ/รอบ

อัตราค่าเข้าชม : ราคา 30,000 กีบ/คน

เวลาเปิด-ปิด : เปิดทำการทุกวัน ยกเว้นวันอังคาร

          ช่วงเช้า  8.00 น. - 11.30 น. ปิดขายบัตรเข้าชมสำหรับภาคเช้าเวลา 11.00 น.

          ช่วงบ่าย 13.30 น. - 16.00 น. ปิดขายบัตรเข้าชมสำหรับภาคบ่ายเวลา 15.30 น.

พิกัด GPS : 19°53'32.1"N 102°08'07.9"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับพระบรมมหาราชวังได้ที่ http://www.palanla.com/index.php?op=abroadLocation-detail&id=186
 

6. น้ำตกตาดกวางสี (Tat Kuang Si Waterfalls) สวรรค์แห่งหลวงพระบาง

             น้ำตกตาดกวางสี หรือ น้ำตกกวางสี เป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในหลวงพระบาง และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่นักท่องเที่ยวแถบยุโรปนิยมมาผจญภัย มีสะพานและเส้นทางเดินชมรอบๆน้ำตกและสามารถเลาะข้างน้ำตกไปชมน้ำตกชั้นบน สามารถเล่นน้ำบริเวณลำธารได้

           นอกจากนี้ยังมีศูนย์อนุรักษ์หมี ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมหมีจากการช่วยเหลือจากการค้าสัตว์ป่าในสถานที่ต่าง ๆ และจากการล่าสัตว์ของชาวบ้านในเมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว ซึ่งค่าเข้าชมน้ำตกกวางสีในส่วนหนึ่งก็เพื่อนำมาอนุรักษ์บำรุงหมี

ข้อมูลการเดินทาง

             - รถจักรยานยนต์ (เช่า) ให้ขับไปตามถนนเส้นทางหลวงหมายเลข 1 ทางทิศใต้ของหลวงพระบาง ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองไปโดยประมาณ 30 กิโลเมตร เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบอิสระในการเดินทาง ที่จะหยุดพักได้อย่างตามใจ ราคาอยู่ที่ 50,000 กีบ/วัน

             - รถจัมโบ้/สองแถว (เหมา) ซึ่งจะออกจากตลาดชาวเขาหรือตลาดม้ง ตรงสี่แยกใจกลางเมืองหลวงพระบาง เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่ต้องการขับรถเอง หรือมากันเป็นกลุ่ม ราคาตามตกลง

อัตราค่าเข้าชม :  ราคา 20,000 กีบ/คน

เวลาเปิด–ปิด : ตั้งแต่เวลา 06.00 น. - 17.30 น.

พิกัด GPS : 19°44'58.2"N 101°59'30.9"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตาดกวางสีได้ที่ http://www.palanla.com/index.php?op=abroadLocation-detail&id=219
 

7. ถ้ำปากอู (Pak Ou Caves)

             ถ้ำปากอู หรือ ถ้ำติ่ง เป็นถ้ำที่อยู่ปากทางสบอู ตั้งอยู่กลางภูเขาลูกใหญ่ที่ตั้งตระหง่านอยู่บนริมแม่น้ำโขง ห่างจากตัวเมืองหลวงพระบาง ประมาณ 25 กิโลเมตร ฝั่งตรงข้ามบ้านปากอู เป็นจุดเชื่อมของแม่น้ำ สองสาย คือแม่น้ำโขง และแม่น้ำอู มาบรรจบกัน จึงเป็นที่มาของ ชื่อ "ถ้าปากอู" แห่งนี้ ซึ่งถ้ำนี้มีความสำคัญมานานกับชาวลาว เพราะถือได้ว่าเป็นเทวสถานของเจ้าที่แม่น้ำ และสมัยโบราณใช้เป็นที่สักการะบวงสรวงดวงวิญญาณ  

ข้อมูลการเดินทาง

             รถจักรยานยนต์ (เช่า) นักท่องเที่ยวสามารถเช่ารถจักรยานยนต์ได้ตามที่พักหรือในซอยโจมา ซอยยอดนิยมของนักท่องเที่ยว แล้วขับไปตามถนนทางหลวงหมายเลข 13 ระยะทางโดยประมาณ 30 กิโลเมตร เลียบแม่น้ำโขงไปเรื่อยๆ จนถึงหมู่บ้านปากอูเพื่อขึ้นเรือข้ามไปยังถ้ำปากอู ราคาค่าเช่ารถอยู่ที่ 50,000 กีบ/วัน

             - เรือ นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เดินเรือบริเวณท่าเรือปากอูหรือท่าเรือช่างไหเพื่อเดินทางข้ามฝั่งไปยังถ้ำติ่งได้เลย โดยราคาค่าเรือประมาณ 5,000 กีบ/คน

อัตราค่าเข้าชม : ราคา 20,000 กีบ/คน

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น.

พิกัด GPS : 20°02'58.7"N 102°12'36.5"E

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับถ้ำปากอูได้ที่ : http://www.palanla.com/index.php?op=abroadLocation-detail&id=221
 

8. ตักบาตรข้าวเหนียว (Almsgiving with sticky rice) วัฒนธรรมอันเลื่องลือ

             การตักบาตรข้าวเหนียว ตอนเช้าในหลวงพระบาง ถือเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่ยังคงสืบทอดยึดถือปฏิบัติต่อเนื่องกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน นอกเหนือจากมนต์เสน่ห์ของสถาปัตยกรรม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติที่สวยงาม และเพราะเหตุผลนี้ หลวงพระบางจึงได้ขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก ด้านวัฒนธรรม

           นอกจากนี้การตักบาตรด้วยข้าวเหนียวมีมาตั้งแต่ศาสนาพุทธเข้ามาเผยแพร่ เพราะชาวหลวงพระบางรับประทานข้าวเหนียวเป็นอาหารหลัก มีข้าวเจ้าหรือข้าวสวยน้อยมาก นานๆ จึงจะมีการหุงข้าวเจ้า ยกเว้นในสมัยนี้

ข้อมูลการเดินทาง

 

             - เดินเท้า เนื่องจากเส้นทางที่พระเดินบิณฑบาตกันนั้นอยู่บริเวณใจกลางเมืองหลวงพระบางอยู่แล้ว จะพบเห็นพระบิณฑบาตจำนวนค่อนข้างมาก นักท่องเที่ยวจึงสามารถเข้าร่วมตักบาตรข้าวเหนียว ประเพณีที่เป็นอีกหนึ่งมนต์เสน่ห์ของหลวงพระบางได้เลย ณ บริเวณใจกลางเมือง

 

อัตราค่าเข้าชม : ไม่มีค่าใช้จ่าย

เวลาในการตักบาตร : 05.00 น. – 06.00 น.

ข้อควรปฏิบัติ : นักท่องเที่ยวควรอยู่ในท่าทีสำรวม และสุภาพ

พิกัด GPS : 19°53'10.9"N 102°08'09.8"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตักบาตรข้าวเหนียวได้ที่ : http://www.palanla.com/index.php?op=abroadLocation-detail&id=218
 

9. ตลาดเช้าหลวงพระบาง (Morning Market) มนต์เสน่ห์แห่งวิถีชีวิต

             ตลาดเช้าหลวงพระบาง เป็นตลาดสดแบบดั้งเดิมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศลาว ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านหลวงพระบาง ทั้งยังสามารถหาอาหารมื้อเช้ากินในราคาประหยัด ซึ่งส่วนมากนักท่องเที่ยวที่ใส่บาตรข้าวเหนียวเสร็จแล้ว จะนิยมแวะเดินชมตลาดเช้าหลวงพระบางก่อนไปเที่ยวต่อเนื่องจากอยู่ในเส้นทางที่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ เช่น พระธาตุพูสี พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง

ข้อมูลการเดินทาง

 

             - รถสกายแล็ป (ตุ๊กตุ๊ก) นักท่องเที่ยวสามารถเรียกรถได้จากบริเวณโดยรอบหรือจุดที่นักท่องเที่ยวอยู่ได้ตลอดเวลา เนื่องจากรถสกายแล็ปจะมีวิ่งอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ทำให้การเดินทางด้วยรถนี้เป็นที่นิยมและสะดวกสบาย โดยนักท่องเที่ยวต้องนั่งไปลงที่วัดใหม่ฯและเดินเท้าเข้าที่ตัวตลาดเอง

 

             - เดินเท้า เนื่องจากตลาดเช้าหลวงพระบางตั้งอยู่ขนานกับถนนสีสว่างวงศ์ ข้างโรงแรมรามายนะ และวัดใหม่สุวันนะพูมาราม ซึ่งเป็นบริเวณใจกลางหลวงพระบางจึงทำให้สามารถสังเกตเห็นได้ง่ายและเดินเท้าไปยังตลาดเช้าได้

อัตราค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าใช้จ่าย

เวลาเปิด–ปิด : 05.00 น. – 10.00 น.

พิกัด GPS : 19°53'28.5"N 102°08'03.5"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตลาดเช้าหลวงพระบางได้ที่ http://www.palanla.com/index.php?op=abroadLocation-detail&id=216
 

10. ตลาดมืด ณ หลวงพระบาง (Luang Prabang Night Market) สวรรค์ยามค่ำคืน ณ หลวงพระบาง

             ตลาดมืด หรือถนนข้าวเหนียว เป็นสีสันยามค่ำคืนของเมืองหลวงพระบาง เกิดขึ้นในหลวงพระบางระหว่างเวลา 17.00 น. เป็นต้นไป จนกระทั่งถึง 23.00 น. โดยถนนศรีสว่างวงศ์จะถูกแปรสภาพกลายเป็นตลาดขายของพื้นเมืองของชาวบ้านหลวงพระบาง ซึ่งรัฐบาลจัดให้ช่วงเวลาดังกล่าวของถนนสายนี้เป็นเวลาของถนนคนเดิน รถทุกชนิดจะไม่สามารถเข้าออกหรือแล่นผ่านได้ นับเป็นตลาดแห่งการค้าที่คึกคักของเมืองหลวงพระบางจนมีคำกล่าวที่ว่า “หากกรุงเทพฯ มีถนนข้าวสาร หลวงพระบางก็มีถนนข้าวเหนียว”

ข้อมูลการเดินทาง

             - เดินเท้า เนื่องจากตลาดมืดหรือถนนข้าวเหนียวเป็นตลาดกลางคืนที่มีระยะทางถึง 1 กิโลเมตร บนถนนศรีสว่างวงศ์ ครอบครองพื้นที่ใจกลางเมืองของหลวงพระบางเกือบทุกพื้นที่และยานพาหนะทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้ เพราะรัฐบาลได้กำหนดให้ระหว่างเวลา 17.00 น. เป็นต้นไป จนกระทั่งถึง 23.00 น. เป็นเวลาของถนนคนเดินนั่นเอง แต่ถึงอย่างไรนักท่องเที่ยวก็สามารถไปได้อย่างสะดวกและ หลวงพระบางไนท์มาร์เก็ต ก็เป็นที่สะดุดตาอย่างแน่นอน (สามารถนั่งรถสกายแล็ปจากสนามบินมายังตลาดมืดได้ในราคา 50,000 กีบ/รอบ)

อัตราค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม

เวลาเปิด–ปิด : เวลา 17.00 น. – 23.00 น.

พิกัด GPS : 19°53'21.3"N 102°08'01.4"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตลาดมืด ณ หลวงพระบางได้ที่ http://www.palanla.com/index.php?op=abroadLocation-detail&id=217

 

ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้ : เว็บไซต์พยากรณ์อากาศ www.accuweather.com

                    ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวในหลวงพระบาง http://uxolao.org/ และ http://www.fwab.org/fvc

                    สกุลเงินที่ใช้ : กีบ (LAK)

                    ตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ https://www.xe.com/currencyconverter/

                   

                    สถานเอกอัครราชทูตลาว ณ เวียงจันทร์ http://vientiane.thaiembassy.org
 

อัตราค่าบริการแท็กซี่/รถสกายแล็ป (ตุ๊กตุ๊ก) (TAXI FARE)


อัตราค่าครองชีพ (DAILY COST)


สภาพอากาศ (WEATHER)

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

10 สถานที่สวย...มหัศจรรย์กำแพงหมื่นลี้

กำแพงเมืองจีน หรือที่มีชื่อในภาษาจีนว่า ว่านลี่ฉางเฉิน (萬里長城 - กำแพงหมื่นลี้) เป็นหนึ่งในสิ่งปลูกสร้างด้วยฝีมือของมนุษย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง ถูกจัดให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกยุคกลาง และยังได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากยูเนสโกในปี ค.ศ. 1987

อ่านต่อ

7 พิกัด...ชมใบไม้เปลี่ยนสีรอบภูเขาไฟฟูจิ

เมื่อเข้าใกล้ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี อีกหนึ่งฤดูยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวหลายๆคนไม่ควรพลาดที่จะเดินทางไปยังแดนอาทิตย์อุทัย เพื่อสัมผัสกับความงดงามของใบไม้ที่ต่างพากันผลัดเปลี่ยนสีสันอย่างสดใสสวยงาม ท่ามกลางบรรยากาศอันสุดแสนจะอบอุ่น และโรแมนติก ซึ่งในปี 2023 นี้ก็ได้มีการคาดการณ์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสีตามพื้นที่ต่างๆของประเทศ ให้นักท่องเที่ยวได้แพลนการเดินทางไปชมได้อย่างถูกช่วงค่ะ

อ่านต่อ

10 อันดับตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในโลก

นอกเหนือจากองค์ความรู้ และความสามารถของบุคลากรภายในประเทศ ซึ่งจะเป็นสิ่งที่สามารถชี้วัดศักยภาพทางด้านเทคโนโลยี และความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจได้แล้ว ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่บ่งชี้สถานะทางการเงินของประเทศได้ นั่นก็คือ โครงสร้างของอาคารที่ยิ่งใหญ่ สูงเสียดฟ้า สวยงามตระการตา และทันสมัย ที่ทำหน้าที่เป็นทั้งสถานปฏิบัติการ สถาบันการเงิน ที่พักอาศัย ตลอดจนเป็นจุดชมวิวสำคัญของเมืองในประเทศนั้นๆ วันนี้ Palanla จะพาไปชมตึกระฟ้าที่ถูกจัดอันดับว่าเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกกันค่ะ

อ่านต่อ

10 ศาสนสถานแห่งศรัทธา...ที่ชื่อว่าสวยที่สุดในโลก

ศาสนสถานที่เราจะพาไปชมกันในวันนี้ ขึ้นชื่อว่าเป็นศาสนสถานที่มีความงดงามวิจิตรเป็นอันดับต้นๆของโลก มีทั้งที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ และทั้งที่เกิดจากการรังสรรค์ของธรรมชาติ ซึ่งล้วนเป็นผลงานที่แสดงออกมาได้อย่างน่าทึ่งเลยละค่ะ และไม่เพียงแต่ความงดงามที่ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัด แต่กลับสะท้อนถึงวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนพื้นเมือง และความศรัทธาของผู้คนออกมาได้เป็นอย่างดี จากองค์ประกอบทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมาข้างต้น ถูกผสมผสานกันออกมาอย่างมีเสน่ห์และลงตัว จนได้รับการขนานนามว่าเป็น ศาสนสถานที่สวยงามที่สุดโลก และควรค่าแก่การไปเยือนเป็นอย่างยิ่งค่ะ

อ่านต่อ

พิพิธภัณฑ์เมืองโฮจิมินห์ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

พิพิธภัณฑ์เมืองโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh City Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเมือง ภายในแสดงโบราณวัตถุในสมัยก่อนประวัติศาสตร์และเรื่องราวความเป็นมาเกี่ยวกับนครไซง่อนในอดีต

อ่านต่อ

ถนนหนังสือในนครโฮจิมินห์ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

ถนนหนังสือในนครโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh City Book Street) ไม่เพียงสร้างความประทับใจให้กับคนรักหนังสือเท่านั้น แต่ยังรวมถึงนักท่องเที่ยวที่มาเยือน และนอกจากดื่มด่ำไปกับโลกแห่งหนังสือแล้ว ยังสามารถจิบเครื่องดื่มในบรรยากาศสงบๆ ได้อีกด้วย

อ่านต่อ

ถนนคนเดินบุยเวียน เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

ถนนคนเดินบุยเวียน (Bui Vien Walking Street) หรือมีอีกชื่อว่า “ย่านแบ็คแพ็คไซ่ง่อน ฟามงูเหลา” (Pham Ngu Lao) เป็น "ถนนยุโรป" ที่เรียกได้ว่ามีชื่อเสียงที่สุดในเวียดนาม เป็นสถานที่ที่ต้องแวะเยี่ยมชมเมื่อมาเยือนเมืองไซ่ง่อนหรือโฮจิมินห์

อ่านต่อ

โรงละครโอเปร่า โฮจิมินห์ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

โรงละครโอเปร่า โฮจิมินห์ (Ho Chi Minh City Opera House) สถาปัตยกรรมยุคอาณานิคมฝรั่งเศสในเวียดนาม ที่มีอายุกว่า 300 ปี ในอดีตเคยมีบทบาทเป็นสำนักงานใหญ่ของสภาแห่งชาติเวียดนามใต้ ปัจจุบันยังคงทำหน้าที่เป็นโรงละครและสถานที่จัดแสดงงานต่างๆ

อ่านต่อ

โบสถ์ทันดินห์ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

โบสถ์ทันดินห์ (Tan Dinh Church) โบสถ์สีชมพูอ่อนหวาน ที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโรมันโดยมีส่วนผสมของศิลปะโกธิกและเรอเนซองส์เป็นหลัก และยังเป็นโบสถ์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของนครโฮจิมินห์

อ่านต่อ

เจดีย์บู้ล่อง เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

เจดีย์บู้ล่อง (Buu Long Pagoda) ในเมืองโฮจิมินห์เป็นเจดีย์ที่สวยที่สุดในเวียดนาม โดยมีองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมจากไทย พม่า อินเดีย และเวียดนามเอง เจดีย์ชนิดนี้มีเอกลักษณ์และไม่ค่อยพบในเวียดนาม คนท้องถิ่นตั้งชื่อเรียกให้ที่นี่ว่า “วัดไทย”

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ