10 ศาสนสถานแห่งศรัทธา...ที่ชื่อว่าสวยที่สุดในโลก

  • อ่าน (594)
  • By Webmaster
  • 10:43:46 | 10 พ.ค. 2567

10 ศาสนสถานแห่งศรัทธา...ที่ชื่อว่าสวยที่สุดในโลก

             ศาสนสถานที่เราจะพาไปชมกันในวันนี้ ขึ้นชื่อว่าเป็นศาสนสถานที่มีความงดงามวิจิตรเป็นอันดับต้นๆของโลก มีทั้งที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ และทั้งที่เกิดจากการรังสรรค์ของธรรมชาติ ซึ่งล้วนเป็นผลงานที่แสดงออกมาได้อย่างน่าทึ่งเลยละค่ะ และไม่เพียงแต่ความงดงามที่ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัด แต่กลับสะท้อนถึงวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนพื้นเมือง และความศรัทธาของผู้คนออกมาได้เป็นอย่างดี จากองค์ประกอบทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมาข้างต้น ถูกผสมผสานกันออกมาอย่างมีเสน่ห์และลงตัว จนได้รับการขนานนามว่าเป็น ศาสนสถานที่สวยงามที่สุดโลก และควรค่าแก่การไปเยือนเป็นอย่างยิ่งค่ะ


แผนที่ตั้ง 10 ศาสนสถานแห่งศรัทธา...ที่ชื่อว่าสวยที่สุดในโลก
 

1. วัดร่องขุ่น : ประเทศไทย

             วัดร่องขุ่น (Wat Rong Khun) ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย เป็นวัดที่สร้างขึ้นจากความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าของอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินเอกของไทย ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างมาจาก 3 สิ่ง ได้แก่ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยภายในวัดมีความวิจิตรงามราวกับดินแดนสวรรค์ ไฮไลท์ของวัดแห่งนี้อยู่ตรงพระอุโบสถสีขาวและผลงานประติมากรรมโดยรอบที่มีความสวยงามแปลกตาเป็นอย่างมาก วัดแห่งนี้จึงถือเป็นแลนด์มาร์กสำคัญของจังหวัดเชียงรายที่ไม่ควรพลาดชมเป็นอย่างยิ่ง

เวลาทำการเปิด - ปิด : เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.

พิกัด GPS : 19°49'27.2"N 99°45'48.4"E
 

2. เจดีย์ชเวดากอง : ประเทศพม่า

             เจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาเชียงกุตระ เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า เป็นมหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุด และมีความสำคัญสูงสุดของพม่า โดยคำว่า “ ชเว ” หมายถึง ทองคำ และ “ ดากอง ” คือ ชื่อเมืองย่างกุ้งในอดีต ด้วยความสูงของเจดีย์ที่สูงถึง 48 เมตร และความกว้างโดยประมาณ 105 เมตร จึงทำให้เจดีย์แห่งนี้ คือ ศาสนสถานที่โดดเด่นที่สุดในย่างกุ้ง  ความงดงามอร่ามตาขององค์เจดีย์ ล้วนแต่เกิดขึ้นจากความศรัทธาต่อองค์เจดีย์ของชาวพม่า ที่นิยมบริจาคเพชรพลอยของมีค่าต่างๆ ให้กับองค์เจดีย์ ว่ากันว่าที่องค์เจดีย์แห่งนี้มีเครื่องประดับมากกว่า 5,000 ชิ้นด้วยกัน โดยเฉพาะเพชรที่ประดับอยู่บนยอดเจดีย์นั้น กล่าวกันว่าขนาดใหญ่เท่าฝ่ามือคนเลยทีเดียว ส่วนด้านล่างรอบๆ เจดีย์จะเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปจำนวนมาก และมีไม้แกะสลักประดับอยู่อย่างสวยงาม ภายในเจดีย์เป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุในส่วนของเส้นผมจำนวน 8 เส้น

เวลาทำการเปิด - ปิด : เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 04.00 – 16.30 น.

พิกัด GPS : 16°47'53.9"N 96°08'58.6"E
 

3. นครวัด : ประเทศกัมพูชา

             นครวัด (Angkor Wat) ศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ที่เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา สร้างขึ้นในช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ 17 หรือในสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ซึ่งถือเป็นยุครุ่งเรืองของอาณาจักรขะแมร์ วัตถุประสงค์ในการสร้างนั้นเพื่ออุทิศถวายแก่พระวิษณุเทพในศาสนาฮินดูหรือศาสนาพราหมณ์ บริเวณโดยรอบมีพื้นที่กว่า 820,000 ตารางเมตร ใช้เวลาสร้างร่วม 100 ปี มีคูน้ำและกำแพงแก้วล้อมรอบองค์ปราสาทประธานและปราสาทเล็กสี่ด้าน อันเป็นการจำลองลักษณะจักรวาลตามคติของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู อีกทั้งภายในปราสาทยังเต็มไปด้วยผลงานศิลปกรรมที่ล้ำค่ามากมาย อาทิ ภาพแกะสลักนางอัปสรที่โด่งดังไปทั่วโลก รวมไปถึงรายละเอียดส่วนประกอบต่างๆของปราสาทที่ยากจะหาที่ไหนเทียบเคียงได้ ความยิ่งใหญ่ของนครวัดได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ของประเทศกัมพูชา ซึ่งปรากฏอยู่บนธงประจำชาติ และยังได้รับได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1992

เวลาทำการเปิด - ปิด : เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00 – 17.30 น.

พิกัด GPS : 13°24'44.8"N 103°52'01.2"E
 

4. บุโรพุทโธ : ประเทศอินโดนีเซีย

             บุโรพุทโธ (Borobudur) ตั้งอยู่บริเวณภาคกลางของเกาะชวาที่ เมืองมาเกอลัง (Magelang) ประเทศอินโดนีเซียถือเป็นศาสนสถานสำคัญแห่งอินโดนีเซีย และเป็นพุทธสถานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 7-9 หรือประมาณปี พ.ศ. 1393 มีลักษณะเป็นมหาสถูปซึ่งมีระเบียงซ้อนกันเป็นชั้นๆลดหลั่นขึ้นไปคล้ายพีระมิดบนฐานสี่เหลี่ยม ที่ชั้นบนสุดเป็นที่ตั้งของมหาเจดีย์องค์ประธาน ห้อมล้อมด้วยพระพุทธรูปจำนวน 72 องค์ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในเจดีย์ทรงระฆัง ฉลุเป็นช่องสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด สร้างอยู่บนเนินสูงจากพื้นดินราว 15 เมตร จึงเป็นที่มาของชื่อ “บุโรพุทโธ” ที่แปลว่า “วิหารที่สร้างบนภูเขาสูง” และยังได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1991 อีกด้วย

เวลาทำการเปิด - ปิด : เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.30 – 16.30 น.

พิกัด GPS : 7°36'28.8"S 110°12'16.0"E
 

5. พรัมบานัน : ประเทศอินโดนีเซีย

             พรัมบานัน (Prambanan) เทวสถานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอินโดนีเซีย และเป็นหนึ่งในเทวสถานในศาสนาฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ ตั้งอยู่บนเกาะจาวา (Java) ที่อยู่ห่างจากเมืองยอกยาการ์ตาไปทางตะวันออกประมาณ 18 กิโลเมตร โดดเด่นด้วยพระปรางค์ที่สร้างขึ้นด้วยหิน มีความสูงถึง 47 เมตร มหาวิหารมีลักษณะ ภายในบริเวณวัดมีเทวลัยหลัก 8 หลังอยู่ตรงกลาง รายล้อมด้วยเทวลัยขนาดเล็กเป็นบริวารอีกมากกว่า 200 หลัง และมีแนวกำแพงล้อมรอบ ทั้งหมดนี้สะท้อนถึงความความยิ่งใหญ่ ความงาม และความสำคัญของศาสนาฮินดูในอดีต จนได้รับการเลือกให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกจากองค์กร UNESCO เมื่อปี ค.ศ. 1991

เวลาทำการเปิด - ปิด : เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.30 – 17.00 น.

พิกัด GPS : 7°45'07.3"S 110°29'29.3"E
 

6. หอสักการะฟ้าเทียนถาน : ประเทศจีน

             หอสักการะฟ้าเทียนถาน (Temple of Heaven) เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่โด่งดังในเมืองปักกิ่ง เมืองหลวงของประเทศจีน สถานที่ที่ใช้ประกอบพิธีบวงสรวงต่อสวรรค์ตามคติความเชื่อของจีนโบราณ ตัวหอเป็นอาคารไม้สูง 3 ชั้น ตั้งอยู่บนฐานหินหยกขาว และมีตำหนักต่างๆรายล้อม อยู่บนพื้นที่กว่า 2,700,000 ตารางเมตร หรือ 1,668.75 ไร่ ทำให้หอสักการะฟ้าเทียนถานได้ชื่อว่าเป็นสถานที่เพื่อการประกอบพิธีบวงสรวงที่ใหญ่ที่สุดในโลก และได้รับการยกย่องจาก UNESCO ให้เป็นมรดกโลกในฐานะของสิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นด้านสถาปัตยกรรมการวางผัง และด้านวัฒนธรรม ที่สืบทอดต่อกันมายาวนานกว่า 2,000 ปีของประเทศจีน

เวลาทำการเปิด - ปิด : เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 – 20.00 น.

พิกัด GPS : 39°52'55.6"N 116°24'23.5"E
 

7. วัดชิออนอิน : ประเทศญี่ปุ่น

             วัดชิออนอิน (Chion-in Temple) ตั้งอยู่ในเขตฮิกาชิยาม่า ของเมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น เป็นวัดศูนย์กลางของพุทธศาสนานิกายโจโด ซึ่งเป็นนิกายที่มีชาวญี่ปุ่นนับถือมากที่สุด วัดแห่งนี้ยังสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1234 เพื่ออุทิศแด่พระภิกษุโฮเน็น ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งนิกายโจโด ที่มีคนให้ความนับถืออย่างมากในญี่ปุ่น โดยสิ่งก่อสร้างต่างๆ ภายในวัด ล้วนสร้างขึ้นให้มีความใหญ่โตเป็นอย่างมาก สะท้อนให้เห็นถึงพลังความศรัทธาในนิกายโจโดของชาวญี่ปุ่น ตั้งแต่ประตูซานมอน (Sanmon Gate) ประตูทางเข้าวัดที่มีความสูง 24 เมตร กว้าง 50 เมตร ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1619 และถือเป็นประตูซานมอนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุคนั้น รวมไปถึงระฆังยักษ์ (Temple Bell) ซึ่งสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1633 มีน้ำหนัก 74 ตัน และต้องใช้คนถึง 25 คนเพื่อตีระฆังนี้ให้ดัง นอกจากนี้ ภายในบริเวณก็ยังมีสวนญี่ปุ่น อย่าง Hojo garden และ Yuzen garden ไว้ให้เที่ยวชมอีกด้วย

เวลาทำการเปิด - ปิด : เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.

พิกัด GPS : 35°00'19.5"N 135°46'56.6"E
 

8. วิหารฮัมมันดิร ซาฮิบ : ประเทศอินเดีย

             วิหารฮัมมันดิร ซาฮิบ (Harmandir Sahib) หรือ วิหารทองคำ (The Golden Temple) ศูนย์รวมความศรัทธาของชาวซิกข์ ตั้งอยู่ในเมืองอมฤตสาร์ รัฐปัญจาบ ประเทศอินเดีย วิหารสีเหลืองทองอร่าม ถูกสร้างขึ้นกลางบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โซราวอร์ ภายในเป็นที่เก็บรักษาพระมหาคัมภีร์คุรุ กรันต สาหิบ (Guru Granth Sahib) คัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนา ที่ใช้เป็นหลักในการปฏิบัติตนและใช้ชีวิต นอกจากตัววิหารสีเหลืองทองอันโดดเด่น จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของวิหารแห่งนี้ คือ การสร้างประตูทางเข้าออก 4 ทิศ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการต้อนรับทุกคนที่มาเยือน โดยไม่มีการแบ่งแยกชนชั้นวรรณะ หรือแม้แต่ศาสนา ดังนั้น วิหารทองคำ ฮัมมันดิร ซาฮิบ จึงไม่ได้เป็นเพียงศาสนสถานสำคัญของชาวซิกข์เท่านั้น แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นพี่น้องและความเท่าเทียมกันของมนุษย์ทุกคน

เวลาทำการเปิด - ปิด : เปิดทุกวัน 24 ชั่วโมง

พิกัด GPS : 31°37'12.9"N 74°52'33.0"E
 

9. วัดศรีรังกัม : ประเทศอินเดีย

             วัดศรีรังกัม (Sri Ranganathaswamy Temple) เป็นศาสนสถานของศาสนาฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็น "ศาสนธานี" ที่สำคัญที่สุดของพระวิษณุ ตั้งอยู่ที่เมืองทามิลนาดู ประเทศอินเดีย วัดศรีรังกัม สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 10 ประกอบไปด้วย หอตัววิหารมีความสูง 236 ฟุต ประดับไปด้วยองค์เทพที่เพ้นท์ด้วยสีสันสดใส มีความเก่าแก่ทางด้านวัฒนธรรม และโดดเด่นด้วยผลงานทางสถาปัตยกรรมมิลักขะ อันประณีต ละเอียดอ่อน ผนวกกับสีสันและลวดลายบนรูปสลักเทวรูปที่งดงามสะดุดตา ปัจจุบันนี้ วัดศรีรังกัมก็ยังคงทำหน้าที่เป็น ศาสนสถานที่มีการประกอบพิธีบูชาอยู่

เวลาทำการเปิด - ปิด : เปิดทุกวัน ช่วงเช้า เวลา 05.30 - 08.30 น. 09.00 – 12.30 น.

                                                 ช่วงบ่าย/เย็น เวลา 15.00 – 17.30 น. 19.00 – 20.30 น.

พิกัด GPS : 10°51'44.7"N 78°41'23.9"E
 

10. วัดทักซัง : ประเทศภูฐาน

             วัดทักซัง (Taktsang Monastery) หรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่า วัดรังเสือ เป็นอารามริมผาบนภูเขาสูงกว่า 3,000 ฟุต หนึ่งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของโลก ตั้งอยู่บนผาสูงในหุบเขาพาโร ประเทศภูฐาน ศาสนสถานแห่งนี้ถือเป็นสถานที่แสวงบุญในเขตหิมาลัยที่ชาวภูฐานนิยมมามากที่สุด เพราะด้วยความเลื่อมใสศรัทธา และทัศนียภาพอันน่าตื่นตาตื่นใจของสถาปัตยกรรมบนผาแห่งนี้ จากพื้นดินสู่อารามวัดทักซังที่สูงเทียมฟ้า ใช้เวลาเดินเท้าประมาณ 2 ชั่วโมง ไปตามแนวผา แนวธงหลากสี และเดินขึ้นบันไดอีก 700 ขั้น ก็จะพบกับศาสนสถาน ท่ามกลางขุนเขาที่ขึ้นชื่อว่าสวยงามที่สุดในโลก

เวลาทำการเปิด - ปิด : เปิดทุกวัน ช่วงเช้า เวลา 08.00 - 13.00 น.

                                                 ช่วงบ่าย/เย็น เวลา 14.00 – 18.00 น.

พิกัด GPS : 27°29'19.7"N 89°21'31.5"E


 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

14 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

โตเกียว (Tokyo) เป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่นและยังครองตำแหน่งเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก จึงไม่น่าแปลกใจที่เมืองเก่าแก่ รุ่มรวยด้วยประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมแห่งนี้จะมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายให้ผู้มาเยือนได้ชม ตลอดจนเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก และนี่คือ 14 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในโตเกียวที่ Palanla ได้รวบรวมมาฝากกัน

อ่านต่อ

ย่านอูเอโนะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ย่านอูเอโนะ (Ueno) ในโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เป็นย่านประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญทางด้านวัฒนธรรมและศิลปะในมหานครโตเกียวของญี่ปุ่นมายาวนาน โดยเริ่มมีการสร้างรากฐานมาตั้งแต่ยุคเมจิ ปัจจุบันอูเอโนะเป็นย่านที่มีชีวิตชีวา ผสมผสานเสน่ห์ดั้งเดิมและความทันสมัยเข้าไว้ด้วยกัน รายล้อมไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจหลายแห่ง

อ่านต่อ

ศูนย์กลางการเงินโลกเซี่ยงไฮ้ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

ศูนย์กลางการเงินโลกเซี่ยงไฮ้ (Shanghai World Financial Center) อาคารความสูง 492 เมตร ซึ่งเคยเป็นตึกสูงที่สุดในประเทศจีน ก่อนที่จะถูกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ (Shanghai Tower) ชิงตำแหน่งนี้ไปครองในปี ค.ศ.2015

อ่านต่อ

วัดเต๋าฉินชี่ หยางเตี้ยน เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

วัดเต๋าฉินชี่ หยางเตี้ยน (Shanghai Qinci Yangdian Taoist Temple) แห่งเมืองเซี่ยงไฮ้ เป็นวัดลัทธิเต๋าที่เก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุดในเซี่ยงไฮ้ สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 3

อ่านต่อ

เซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

เซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ (Shanghai Tower) เป็นตึกที่สูงที่สุดในประเทศจีน กับความสูง 632 เมตร (2,073 ฟุต) ในย่านธุรกิจ Lujiazui ของเมืองเซี่ยงไฮ้

อ่านต่อ

11 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดคานากาว่า ประเทศญี่ปุ่น

จังหวัดคานากาว่า (Kanagawa) เป็นเขตปกครองตนเองที่ตั้งอยู่ใน ภูมิภาคคันโต ของประเทศญี่ปุ่น จังหวัดนี้เป็นที่ตั้งของเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงหลายเมืองด้วยกัน อาทิ คามาคุระ (Kamakura) โยโกฮาม่า (Yokohama) และฮาโกเน่ (Hakone)…Palanla ได้รวบรวมเอา 11 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดคานากาว่า ตั้งแต่ชายหาด พระใหญ่ วัดเก่าแก่ ศาลเจ้า ไชน่าทาวน์ สวนสนุก อควาเรียม ทะเลสาบ ไปจนถึงกระเช้าลอยฟ้าและจุดชมภูเขาไฟฟูจิ มาไว้แล้วในบทความนี้

อ่านต่อ

สวนหลิวหยวน เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน

สวนหลิวหยวน หรือ สวนสิงโต (Lion Forest Garden) เป็นสวนจีนโบราณที่สวยงาม ตั้งอยู่ในเมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน สวนแห่งนี้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของและชื่อหลายครั้งตลอดหลายศตวรรษ สวนหลิวหยวน ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในสวนคลาสสิกที่สำคัญที่สุดของซูโจว และเป็นส่วนหนึ่งของ "สวนคลาสสิกของซูโจว" ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยองค์การยูเนสโก (UNESCO) ในปี ค.ศ.2000

อ่านต่อ

สวนจัวเจิ้ง เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน

สวนจัวเจิ้ง (Humble Administrator’s Garden) เป็นสวนที่ใหญ่ที่สุดในซูโจวและได้ชื่อว่าเป็นสวนที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศจีนตอนใต้ สวนแห่งนี้ถูกใช้เป็นฉากหลังของภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์จีนหลายเรื่องด้วยกัน และได้รับการบันทึกให้เป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก (UNESCO) ในปี ค.ศ. 1997

อ่านต่อ

เนินเขาเสือ เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน

เนินเขาเสือ หรือเนินหู่ชิว (Tiger Hill) ได้ชื่อว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในซูโจว นักท่องเที่ยวนิยมปีนขึ้นไปชมทิวทัศน์ธรรมชาติที่มีเสน่ห์และโบราณวัตถุอันทรงคุณค่าของซูโจว ไม่ว่าจะเป็นหลุมศพโบราณ บ่อน้ำ เจดีย์ และห้องสมบัติ เหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสความสวยงามของทิวทัศน์ในวรรณคดีจีนโบราณ โดยที่นี่ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก (UNESCO) ด้วย

อ่านต่อ

ทะเลสาบจินจี เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน

ทะเลสาบจินจี (Jinji Lake) ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในซูโจว ซึ่งแวดล้อมไปด้วยสวนสาธารณะริมทะเลสาบ ศูนย์จัดแสดงสินค้า พิพิธภัณฑ์ โรงแรม ฯลฯ ถือเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งของเมืองซูโจว

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ