7 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในเมืองกลาสโกว์ ประเทศสกอตแลนด์

  • อ่าน (1,647)
  • By Webmaster
  • 11:24:49 | 20 ก.ย. 2566

7 สถานท่องเที่ยวยอดนิยมในเมืองกลาสโกว์ ประเทศสกอตแลนด์

Top 7 Travel Destinations in Glasgow, Scotland

Top 7 Travel Destinations in Glasgow

             เมืองกลาสโกว์เป็นเมืองท่าริมแม่น้ำไคลด์ซึ่งอยู่ทางตะวันตกของสกอตแลนด์ เมืองกลาสโกว์มีชื่อเสียงทางด้านสถาปัตยกรรมแบบวิกตอเรียนและศิลปะสไตล์อาร์ตนูโว ซึ่งเป็นมรดกตกทอดจากความรุ่งเรืองในศตวรรษที่ 18-20 ของเมืองอันเนื่องมาจากการค้าและการต่อเรือ ปัจจุบันเมืองกลาสโกว์เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมแห่งชาติ และเป็นที่ตั้งของสถาบันสำคัญต่างๆ และสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งที่น่าเที่ยวชม วันนี้ทาง Palanla จึงได้รวบรวม 7 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเมืองกลาสโกว์มาฝากทุกท่านกันในบทความนี้

Top 7 Travel Destinations in Glasgow
แผนที่ 7 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเมืองกลาสโกว์ประเทศสกอตแลนด์
 

1. จัตุรัสจอร์จ

Top 7 Travel Destinations in Glasgow

             จัตุรัสจอร์จ (George Square) เป็นหนึ่งในหกจัตุรัสที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองกลาสโกว์ โดยจัตุรัสจอร์จเป็นจัตุรัสหลักของเมืองที่มีความเก่าแก่กว่าสามร้อยปี พื้นที่จัตุรัสรายล้อมด้วยอาคารสำคัญของเมือง นอกจากนี้ภายในบริเวณจัตุรัสยังเป็นที่ตั้งของรูปปั้นบุคคลสำคัญต่างๆ ของสกอตแลนด์แลนด์อีกด้วย ปัจจุบันพื้นที่ของจัตุรัสเป็นสถานที่นัดพบ ชุมนุม และจัดกิจกรรมประจำเมืองตามเทศกาลสำคัญต่างๆ ตลอดทั้งปี

การเดินทาง : เดินจากสถานี Glasgow Central Station ไปยัง จัตุรัสจอร์จ มีระยะทาง 850 เมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดตลอดเวลา / ร้านค้าเปิดปิดตามเวลาทำการ

พิกัด GPS : 55°51'40.1"N 4°15'01.5"W

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ จัตุรัสจอร์จ ได้ที่https://www.palanla.com/th/abroadLocation/detail/2528
 

2. ถนนบูคานัน

Top 7 Travel Destinations in Glasgow

             ถนนบูคานัน (Buchanan street) เป็นถนนชอปปิงสายหลักของเมืองกลาสโกว์ และเป็นย่านการค้าที่พลุกพล่านที่สุดของเมือง ภายในบริเวณเป็นที่ตั้งของอาคารร้านค้า ห้างสรรพสินค้า โรงแรม ร้านอาหาร พิพิธภัณฑ์ และสถานีรถไฟใต้ดิน นอกจากนี้ยังเป็นจุดถ่ายภาพความคึกคักของเมืองกลาสโกว์ท่ามกลางอาคารที่สร้างขึ้นในสไตล์วิกตอเรียนอย่างสวยงาม

การเดินทาง : เดินจากสถานี Glasgow Central Station ไปยัง ถนนบูคานัน มีระยะทาง 600 เมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดตลอดเวลา / ร้านค้าเปิดปิดตามเวลาทำการ

พิกัด GPS : 55°51'40.1"N 4°15'14.3"W

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ ถนนบูคานัน ได้ที่https://www.palanla.com/th/abroadLocation/detail/2529
 

3. พิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่

Top 7 Travel Destinations in Glasgow

             พิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ (Gallery of Modern Art / GoMA) ตั้งอยู่ภายในอาคารสไตล์นีโอคลาสสิกอันโอ่อ่าใจกลางเมืองกลาสโกว์บริเวณจตุรัสรอยัลเอ็กซ์เชนจ์ ภายในอาคารแบ่งเป็นแกลเลอรี่ต่างๆ ที่ใช้เก็บรักษาและจัดแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัยของศิลปินทั้งในและต่างประเทศ ถือเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ระดับโลกที่มีผู้มาเที่ยวชมแล้วกว่าล้านคน ที่นี่จึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ควรค่าแก่การเที่ยวชม

การเดินทาง : เดินจากสถานี Glasgow Central Station ไปยัง พิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ มีระยะทาง 650 เมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 10:00 - 17:00 น.

พิกัด GPS : 55°51'36.6"N 4°15'09.9"W

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ พิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ ได้ที่https://www.palanla.com/th/abroadLocation/detail/2531
 

4. มหาวิทยาลัยกลาสโกว์

Top 7 Travel Destinations in Glasgow

             มหาวิทยาลัยกลาสโกว์ (University of Glasgow) เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ของประเทศสกอตแลนด์ที่ติดหนึ่งในร้อยมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก ภายในบริเวณโดดเด่นด้วยอาคารปราสาทหลังใหญ่ที่สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมยุคกลางอย่างโอ่อ่า และมีความร่มรื่นจากต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อม สามารถเดินชมความสวยงามของอาคารและทิวทัศน์โดยรอบ รวมทั้งสามารถชมพิพิธภัณฑ์ที่ตั้งอยู่ด้านในได้โดยไม่เสียค่าเข้าชม

การเดินทาง : จากสถานี Glasgow Central Station เดินไปยังสถานี St. Enoch ประมาณ 400 เมตร เพื่อขึ้นรถไฟใต้ดินสาย Inner Circle via Kelvinbridge และไปลงที่สถานี Hillhead จากนั้น เดินต่อไปยังมหาวิทยาลัยกลาสโกว์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 17 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 7:00 - 17:00 น.

พิกัด GPS : 55°52'21.1"N 4°17'24.2"W

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยกลาสโกว์ ได้ที่https://www.palanla.com/th/abroadLocation/detail/2532
 

5. พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์เคลวินโกรฟ

Top 7 Travel Destinations in Glasgow

             พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์เคลวินโกรฟ (Kelvingrove Art Gallery & Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ที่มีผู้เข้าชมอันดับต้นๆ ของประเทศสกอตแลนด์ ที่นี่เปิดให้เข้าชมฟรี นักท่องเที่ยวจะได้ชมพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเรื่องราวหลากหลายสาขาวิชาที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลก อีกทั้งยังได้เที่ยวชมหอศิลป์เพื่อดูผลงานศิลปะยุโรปที่มีเอกลักษณ์ เป็นอีกสถานที่หนึ่งในเมืองกลาสโกว์ที่คุ้มค่าต่อการมาเที่ยวชมเป็นอย่างมาก

การเดินทาง : จากสถานี Glasgow Central Station ขึ้นรถประจำทางสาย 2Faifley ไปลงที่ป้าย Kelvingrove Art Galleries และเดินต่อไปยังพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์เคลวินโกรฟ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 17 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา 10:00 - 17:00 น.

                                วันศุกร์ - วันอาทิตย์ เวลา 11:00 - 17:00 น.

พิกัด GPS : 55°52'06.9"N 4°17'26.4"W

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์เคลวินโกรฟ ได้ที่https://www.palanla.com/th/abroadLocation/detail/2530
 

6. มหาวิหารกลาสโกว์

Top 7 Travel Destinations in Glasgow

             มหาวิหารกลาสโกว์ (Glasgow Cathedral) เป็นมหาวิหารเก่าแก่ในยุคกลางที่มีสภาพสมบูรณ์ที่สุดที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในประเทศสกอตแลนด์ ตัวอาคารมีอายุราวเก้าร้อยกว่าปี เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เพราะมีสถาปัตยกรรมที่หาชมได้ยาก อีกทั้งภายในยังตกแต่งอย่างวิจิตรงดงาม และมีโบราณวัตถุต่างๆ ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ให้เที่ยวชมอีกด้วย

การเดินทาง : จากสถานี Glasgow Central Station ขึ้นรถประจำทางสาย X19 ไปลงที่ป้าย St James Road และเดินต่อไปยังมหาวิหารกลาสโกว์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 9:30 - 17:00 น.

พิกัด GPS : 55°51'47.0"N 4°14'04.7"W

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ มหาวิหารกลาสโกว์ ได้ที่https://www.palanla.com/th/abroadLocation/detail/2533
 

7. สุสานกลาสโกว์

Top 7 Travel Destinations in Glasgow

             สุสานกลาสโกว์ (Glasgow Necropolis) เป็นสุสานสไตล์วิกตอเรียนที่ตั้งอยู่บนเนินเขา เริ่มมีการฝังศพมาตั้งแต่ช่วงต้นของศตวรรษที่ 18 โดยมีตั้งแต่ศพชาวบ้านธรรมดาไปจนถึงบุคคลสำคัญต่างๆ และมีตั้งแต่หลุมศพธรรมดาไปจนถึงหลุมศพที่สร้างเป็นอนุสาวรีย์อย่างยิ่งใหญ่ สามารถเดินเที่ยวชมสถาปัตยกรรมในรูปแบบอนุสรณ์สถานได้ตั้งแต่ตีนเขาไปจนถึงยอดเขา

การเดินทาง : จากสถานี Glasgow Central Station ขึ้นรถประจำทางสาย 57 ไปลงที่ป้าย Glebe Street และเดินต่อไปยังสุสานกลาสโกว์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 7:00 - 16:30 น.

พิกัด GPS : 55°51'45.7"N 4°13'52.8"W

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ สุสานกลาสโกว์ ได้ที่https://www.palanla.com/th/abroadLocation/detail/2534
 

ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้ : เว็บไซต์พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com

                             เว็บไซต์การท่องเที่ยวเมืองกลาสโกว์ https://www.glasgow.gov.uk       

                             เว็บไซต์การท่องเที่ยวแห่งประเทศสกอตแลนด์ https://www.visitscotland.com

                             บริการขนส่ง https://www.travelinescotland.com/public-transport , https://www.transport.gov.scot/

                             สกุลเงินที่ใช้ : ยูโร (Euro)

                             ตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ https://www.xe.com/currencyconverter 
 

แอปพลิเคชันแนะนำสำหรับเรียกใช้บริการรถแท็กซี่ในประเทศสกอตแลนด์

             - Gett สามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store (iOS) และ Play Store (Android)

             - Uber สามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store (iOS) และ Play Store (Android)
 

อัตราค่าบริการแท็กซี่ (TAXI FARE)

Top 13 Travel Destinations in Edinburgh
 

อัตราค่าครองชีพ (DAILY COST)

Top 13 Travel Destinations in Edinburgh
 

สภาพอากาศ (WEATHER)

Top 13 Travel Destinations in Edinburgh

 

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

7 วันขับรถเที่ยวตะลุยแลปแลนด์

แลปแลนด์ (Lapland) ภูมิภาคซึ่งตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศฟินแลนด์ (Finland) นับเป็นจุดหมายหลักสำหรับนั่งท่องเที่ยวจากทั่วโลกรวมถึงพวกเราด้วยที่อยากจะเดินทางไปสัมผัสกับประสบการณ์ท่องเที่ยวฤดูหนาวแบบขั้วโลกเหนือ ไม่ว่าจะเป็นการพักอยู่ในที่พักแบบกระท่อมหลังคากระจกใสท่ามกลางบรรยากาศแวดล้อมของป่าสนและทุ่งหิมะขาวโพลนกว้างไกลสุดลูกหูลูกตา เฝ้ารอชมปรากฏการณ์แสงเหนือวาดลีลาอันสวยงามเหนือท้องฟ้าในยามค่ำคืน และทำกิจกรรมฤดูหนาวสนุกๆ อย่างการนั่งเลื่อนที่วิ่งลากโดยสุนัขฮัสกี้จอมพลัง ขับสโนวโมบิลออกไปตะลุยตกปลาน้ำแข็ง รวมถึงนั่งเลื่อนกวางเรนเดียร์ เที่ยวปราสาทหิมะ ไปเที่ยวหมู่บ้านซานต้าและชมเส้นวงกลมละติจูดอาร์กติก (Arctic Circle) ซึ่งเป็นหนึ่งในห้าเส้นสำคัญของโลกที่ลากผ่านเมืองโรวาเนียมี

อ่านต่อ

14 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดเนฟเชียร์ ประเทศตุรกี

หากเอ่ยถึงการท่องเที่ยวประเทศตุรกี เชื่อว่าหนึ่งในภาพที่หลายๆ คนมักจะนึกถึงเป็นอันดับต้นๆ คือภาพของบอลลูนลมร้อนหลากสีสันที่ลอยละล่องอยู่เต็มน่านฟ้า เหนือภูมิประเทศแปลกตาด้วยกลุ่มหินรูปทรงต่างๆ และสถานที่ที่ว่านี้ก็คือเนฟเชียร์ จังหวัดทางภาคกลางของตุรกีที่มีเมืองดังอย่างคัปปาโดเชียเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยว ในบทความนี้ Palanla ได้รวบรวมเอา 14 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดเนฟเชียร์มาให้ออกเดินทางสำรวจไปพร้อมๆ กัน

อ่านต่อ

8 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดอิซเมียร์ ประเทศตุรกี

อิซเมียร์ (Izmir) เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศตุรกี และเป็นท่าเรือที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากอิสตันบูล ซึ่งไม่เพียงแต่ความเป็นเมืองใหญ่ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจเท่านั้น ทว่าอิซเมียร์ยังรุ่มรวยไปด้วยภูมิหลังทางประวัติศาสตร์และสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่ง เชื่อว่า 8 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในอิซเมียร์ที่ Palanla ได้คัดสรรมาให้ได้ชมในบทความนี้จะทำให้คุณรู้จักอิซเมียร์มากขึ้นกว่าที่เคยอย่างแน่นอน

อ่านต่อ

7 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดเดนิซลี ประเทศตุรกี

เดนิซลี (Denizli) จังหวัดทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศตุรกีที่มีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจหลายแห่งให้สำรวจ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติมรดกโลกชื่อดังอย่างปามุคคาเล่ หรือเมืองโบราณเฮียราโพลิส และเมืองโบราณเลาดิเซียซึ่งเป็นศูนย์กลางที่สำคัญในสมัยโรมันและไบแซนไทน์มาก่อน Palanla ได้รวบรวม 7 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเดนิซลีมาให้ได้ชมกัน

อ่านต่อ

10 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในประเทศไอร์แลนด์เหนือ

ประเทศไอร์แลนด์เหนือตั้งอยู่ในทวีปยุโรปและเป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์เหนือมีชื่อเสียงทางด้านภูมิประเทศที่สวยงามและทิวทัศน์ทางธรรมชาติอันน่าหลงใหล อีกทั้งยังเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่มีพิพิธภัณฑ์และสถาปัตยกรรมต่างๆ ให้เที่ยวชมมากมายโดยมีสถานที่ท่องเที่ยวกระจายตัวอยู่ตามเมืองต่างๆ อย่างเช่นเมืองเบลฟาสต์ เมืองลอนดอนเดอร์รี่ และเมืองแถบชายฝั่งทะเล ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลท์ก็อย่างเช่น พิพิธภัณฑ์ไททานิกเบลฟาสต์ที่จัดแสดงเรื่องราวของเรือไททานิกอันโด่งดัง และไจแอนท์คอสเวย์ที่ได้รับเลือกให้เป็นแหล่งมรดกโลกแห่งองค์การยูเนสโก นอกจากนี้ยังมีสถานที่ที่น่าสนใจอีกมากมาย โดยทาง Palanla ได้รวบรวมมาฝากทุกท่านไว้ในบทความนี้

อ่านต่อ

สะพานเชือกคาร์ริก-อะ-รีด เขตอนุรักษ์แห่งชาติ ชายฝั่งคอสเวย์ ประเทศไอร์แลนด์เหนือ

สะพานเชือกคาร์ริก-อะ-รีด เขตอนุรักษ์แห่งชาติ (National Trust Carrick-a-Rede) เป็นสะพานเชือกความยาว 20 เมตรที่เชื่อมระหว่างพื้นที่ชายฝั่งกับเกาะหินคาร์ริก-อะ-รีดที่อยู่ตรงข้ามกัน ที่นี่เป็นจุดชมทิวทัศน์มหาสมุทรแอตแลนติกอันกว้างใหญ่พร้อมกับเส้นทางผจญภัยบนสะพานเชือกที่ทอดข้ามข้ามเหวลึก 30 เมตรไปสำรวจเกาะเบื้องหน้าซึ่งเป็นที่ตั้งของกระท่อมชาวประมงเก่าแก่ที่มีอายุราวสี่ร้อยกว่าปี ที่นี่จึงเป็นหนึ่งในจุดชมวิวและจุดถ่ายภาพที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก

อ่านต่อ

ปราสาทเบลฟาสต์ เมืองเบลฟาสต์ ประเทศไอร์แลนด์เหนือ

ปราสาทเบลฟาสต์ (Belfast Castle) เป็นคฤหาสน์เก่าแก่หลังใหญ่ที่สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมแบบสกอตต์บารอนอย่างงดงาม ถือเป็นแลนด์มาร์กขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่อย่างโดดเด่นบนเนินเขาเคฟฮิลล์ในเมืองเบลฟาสต์ นอกจากปราสาทเบลฟาสต์จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้ว ที่นี่ยังใช้เป็นสถานที่จัดงานสำคัญต่างๆ เช่น งานแต่งงานและการประชุมทางธุรกิจ นอกจากนี้ ด้วยพื้นที่เนินเขาที่อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 120 เมตร จึงทำให้ที่นี่เป็นจุดชมวิวเมืองเบลฟาสต์จากมุมสูงอีกด้วย

อ่านต่อ

ตลาดเซนต์จอร์จ เมืองเบลฟาสต์ ประเทศไอร์แลนด์เหนือ

ตลาดเซนต์จอร์จ (St George’s Market) เป็นตลาดในร่มสไตล์วิคตอเรียนแห่งสุดท้ายที่ยังเปิดทำการอยู่ในเมืองเบลฟาสต์ ตลาดแห่งนี้เปิดทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ช่วงสายถึงบ่ายสอง โดยมีแผงขายอาหาร สินค้าแฮนด์เมด และสินค้าหลากหลายประเภท ท่ามกลางดนตรีสดและบรรยากาศที่คึกคัก ตลาดแห่งนี้จึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของเมืองในทุกสุดสัปดาห์ นอกจากนี้ตลาดเซนต์จอร์จยังได้รับรางวัลทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศทางด้านผลผลิตสดใหม่ในท้องถิ่นและบรรยากาศที่ยอดเยี่ยม อีกทั้งยังได้รับการเสนอชื่อให้เป็นตลาดในร่มขนาดใหญ่ที่ดีที่สุดของสหราชอาณาจักรประจำปี 2023 จาก NABMA Great British Market Awards อีกด้วย

อ่านต่อ

กำแพงเมืองเดอร์รี เมืองลอนดอนเดอร์รี่ ประเทศไอร์แลนด์เหนือ

กำแพงเมืองเดอร์รี (The Derry Walls) เป็นอนุสรณ์สถานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไอร์แลนด์เหนือ และเป็นกำแพงเมืองที่ยาวที่สุดและมีความสมบูรณ์ที่สุดในบรรดาเมืองที่มีกำแพงล้อมรอบที่เหลืออีก 30 เมืองในไอร์แลนด์อีกด้วย กำแพงเมืองเดอร์รี่อยู่ใกล้กับแม่น้ำฟอยล์ มีประตูเมือง 7 ประตู ภายในกำแพงเมืองเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น ปราสาท ศาลากลาง และโบสถ์ ไฮไลท์ของกำแพงเมืองแห่งนี้คือปืนใหญ่จำนวน 22 กระบอกที่เรียงรายไปตามป้อมปราการของกำแพงเมือง ปืนเหล่านี้เป็นปืนโบราณจากศตวรรษที่ 16, 17 และ 18 โดยมีปืนโรริงเมกอันโด่งดังตั้งอยู่ที่ป้อมปราการที่อยู่ใกล้ประตูบิชอป กำแพงเมืองเดอร์รี่จึงถือเป็นแหล่งมรดกที่มีความสำคัญระดับชาติและเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่ควรแวะเที่ยวชม

อ่านต่อ

11 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ซูริค (Zurich) หนึ่งในเมืองที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลก และเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของยุโรปที่นักเดินทางทั่วโลกใฝ่ฝัน เพราะนอกจากมนต์เสน่ห์แห่งธรรมชาติอันงดงามบริสุทธิ์แล้ว ยังรุ่มรวยไปด้วยประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม Palanla ได้รวบรวมเอา 11 สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในซูริคมาฝากกัน

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ