7 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในเมืองกลาสโกว์ ประเทศสกอตแลนด์

  • อ่าน (3,530)
  • By Webmaster
  • 13:41:51 | 30 ม.ค. 2567

7 สถานท่องเที่ยวยอดนิยมในเมืองกลาสโกว์ ประเทศสกอตแลนด์

Top 7 Travel Destinations in Glasgow, Scotland

Top 7 Travel Destinations in Glasgow

             เมืองกลาสโกว์เป็นเมืองท่าริมแม่น้ำไคลด์ซึ่งอยู่ทางตะวันตกของสกอตแลนด์ เมืองกลาสโกว์มีชื่อเสียงทางด้านสถาปัตยกรรมแบบวิกตอเรียนและศิลปะสไตล์อาร์ตนูโว ซึ่งเป็นมรดกตกทอดจากความรุ่งเรืองในศตวรรษที่ 18-20 ของเมืองอันเนื่องมาจากการค้าและการต่อเรือ ปัจจุบันเมืองกลาสโกว์เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมแห่งชาติ และเป็นที่ตั้งของสถาบันสำคัญต่างๆ และสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งที่น่าเที่ยวชม วันนี้ทาง Palanla จึงได้รวบรวม 7 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเมืองกลาสโกว์มาฝากทุกท่านกันในบทความนี้

Top 7 Travel Destinations in Glasgow
แผนที่ 7 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเมืองกลาสโกว์ประเทศสกอตแลนด์
 

1. จัตุรัสจอร์จ

Top 7 Travel Destinations in Glasgow

             จัตุรัสจอร์จ (George Square) เป็นหนึ่งในหกจัตุรัสที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองกลาสโกว์ โดยจัตุรัสจอร์จเป็นจัตุรัสหลักของเมืองที่มีความเก่าแก่กว่าสามร้อยปี พื้นที่จัตุรัสรายล้อมด้วยอาคารสำคัญของเมือง นอกจากนี้ภายในบริเวณจัตุรัสยังเป็นที่ตั้งของรูปปั้นบุคคลสำคัญต่างๆ ของสกอตแลนด์แลนด์อีกด้วย ปัจจุบันพื้นที่ของจัตุรัสเป็นสถานที่นัดพบ ชุมนุม และจัดกิจกรรมประจำเมืองตามเทศกาลสำคัญต่างๆ ตลอดทั้งปี

การเดินทาง : เดินจากสถานี Glasgow Central Station ไปยัง จัตุรัสจอร์จ มีระยะทาง 850 เมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดตลอดเวลา / ร้านค้าเปิดปิดตามเวลาทำการ

พิกัด GPS : 55°51'40.1"N 4°15'01.5"W

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ จัตุรัสจอร์จ ได้ที่https://www.palanla.com/th/abroadLocation/detail/2528
 

2. ถนนบูคานัน

Top 7 Travel Destinations in Glasgow

             ถนนบูคานัน (Buchanan street) เป็นถนนชอปปิงสายหลักของเมืองกลาสโกว์ และเป็นย่านการค้าที่พลุกพล่านที่สุดของเมือง ภายในบริเวณเป็นที่ตั้งของอาคารร้านค้า ห้างสรรพสินค้า โรงแรม ร้านอาหาร พิพิธภัณฑ์ และสถานีรถไฟใต้ดิน นอกจากนี้ยังเป็นจุดถ่ายภาพความคึกคักของเมืองกลาสโกว์ท่ามกลางอาคารที่สร้างขึ้นในสไตล์วิกตอเรียนอย่างสวยงาม

การเดินทาง : เดินจากสถานี Glasgow Central Station ไปยัง ถนนบูคานัน มีระยะทาง 600 เมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดตลอดเวลา / ร้านค้าเปิดปิดตามเวลาทำการ

พิกัด GPS : 55°51'40.1"N 4°15'14.3"W

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ ถนนบูคานัน ได้ที่https://www.palanla.com/th/abroadLocation/detail/2529
 

3. พิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่

Top 7 Travel Destinations in Glasgow

             พิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ (Gallery of Modern Art / GoMA) ตั้งอยู่ภายในอาคารสไตล์นีโอคลาสสิกอันโอ่อ่าใจกลางเมืองกลาสโกว์บริเวณจตุรัสรอยัลเอ็กซ์เชนจ์ ภายในอาคารแบ่งเป็นแกลเลอรี่ต่างๆ ที่ใช้เก็บรักษาและจัดแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัยของศิลปินทั้งในและต่างประเทศ ถือเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ระดับโลกที่มีผู้มาเที่ยวชมแล้วกว่าล้านคน ที่นี่จึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ควรค่าแก่การเที่ยวชม

การเดินทาง : เดินจากสถานี Glasgow Central Station ไปยัง พิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ มีระยะทาง 650 เมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 10:00 - 17:00 น.

พิกัด GPS : 55°51'36.6"N 4°15'09.9"W

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ พิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ ได้ที่https://www.palanla.com/th/abroadLocation/detail/2531
 

4. มหาวิทยาลัยกลาสโกว์

Top 7 Travel Destinations in Glasgow

             มหาวิทยาลัยกลาสโกว์ (University of Glasgow) เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ของประเทศสกอตแลนด์ที่ติดหนึ่งในร้อยมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก ภายในบริเวณโดดเด่นด้วยอาคารปราสาทหลังใหญ่ที่สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมยุคกลางอย่างโอ่อ่า และมีความร่มรื่นจากต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อม สามารถเดินชมความสวยงามของอาคารและทิวทัศน์โดยรอบ รวมทั้งสามารถชมพิพิธภัณฑ์ที่ตั้งอยู่ด้านในได้โดยไม่เสียค่าเข้าชม

การเดินทาง : จากสถานี Glasgow Central Station เดินไปยังสถานี St. Enoch ประมาณ 400 เมตร เพื่อขึ้นรถไฟใต้ดินสาย Inner Circle via Kelvinbridge และไปลงที่สถานี Hillhead จากนั้น เดินต่อไปยังมหาวิทยาลัยกลาสโกว์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 17 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 7:00 - 17:00 น.

พิกัด GPS : 55°52'21.1"N 4°17'24.2"W

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยกลาสโกว์ ได้ที่https://www.palanla.com/th/abroadLocation/detail/2532
 

5. พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์เคลวินโกรฟ

Top 7 Travel Destinations in Glasgow

             พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์เคลวินโกรฟ (Kelvingrove Art Gallery & Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ที่มีผู้เข้าชมอันดับต้นๆ ของประเทศสกอตแลนด์ ที่นี่เปิดให้เข้าชมฟรี นักท่องเที่ยวจะได้ชมพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเรื่องราวหลากหลายสาขาวิชาที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลก อีกทั้งยังได้เที่ยวชมหอศิลป์เพื่อดูผลงานศิลปะยุโรปที่มีเอกลักษณ์ เป็นอีกสถานที่หนึ่งในเมืองกลาสโกว์ที่คุ้มค่าต่อการมาเที่ยวชมเป็นอย่างมาก

การเดินทาง : จากสถานี Glasgow Central Station ขึ้นรถประจำทางสาย 2Faifley ไปลงที่ป้าย Kelvingrove Art Galleries และเดินต่อไปยังพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์เคลวินโกรฟ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 17 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา 10:00 - 17:00 น.

                                วันศุกร์ - วันอาทิตย์ เวลา 11:00 - 17:00 น.

พิกัด GPS : 55°52'06.9"N 4°17'26.4"W

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์เคลวินโกรฟ ได้ที่https://www.palanla.com/th/abroadLocation/detail/2530
 

6. มหาวิหารกลาสโกว์

Top 7 Travel Destinations in Glasgow

             มหาวิหารกลาสโกว์ (Glasgow Cathedral) เป็นมหาวิหารเก่าแก่ในยุคกลางที่มีสภาพสมบูรณ์ที่สุดที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในประเทศสกอตแลนด์ ตัวอาคารมีอายุราวเก้าร้อยกว่าปี เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เพราะมีสถาปัตยกรรมที่หาชมได้ยาก อีกทั้งภายในยังตกแต่งอย่างวิจิตรงดงาม และมีโบราณวัตถุต่างๆ ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ให้เที่ยวชมอีกด้วย

การเดินทาง : จากสถานี Glasgow Central Station ขึ้นรถประจำทางสาย X19 ไปลงที่ป้าย St James Road และเดินต่อไปยังมหาวิหารกลาสโกว์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 9:30 - 17:00 น.

พิกัด GPS : 55°51'47.0"N 4°14'04.7"W

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ มหาวิหารกลาสโกว์ ได้ที่https://www.palanla.com/th/abroadLocation/detail/2533
 

7. สุสานกลาสโกว์

Top 7 Travel Destinations in Glasgow

             สุสานกลาสโกว์ (Glasgow Necropolis) เป็นสุสานสไตล์วิกตอเรียนที่ตั้งอยู่บนเนินเขา เริ่มมีการฝังศพมาตั้งแต่ช่วงต้นของศตวรรษที่ 18 โดยมีตั้งแต่ศพชาวบ้านธรรมดาไปจนถึงบุคคลสำคัญต่างๆ และมีตั้งแต่หลุมศพธรรมดาไปจนถึงหลุมศพที่สร้างเป็นอนุสาวรีย์อย่างยิ่งใหญ่ สามารถเดินเที่ยวชมสถาปัตยกรรมในรูปแบบอนุสรณ์สถานได้ตั้งแต่ตีนเขาไปจนถึงยอดเขา

การเดินทาง : จากสถานี Glasgow Central Station ขึ้นรถประจำทางสาย 57 ไปลงที่ป้าย Glebe Street และเดินต่อไปยังสุสานกลาสโกว์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 7:00 - 16:30 น.

พิกัด GPS : 55°51'45.7"N 4°13'52.8"W

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ สุสานกลาสโกว์ ได้ที่https://www.palanla.com/th/abroadLocation/detail/2534
 

ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้ : 

- เว็บไซต์พยากรณ์อากาศ
   
https://www.accuweather.com

- เว็บไซต์การท่องเที่ยวเมืองกลาสโกว์ 
   https://www.glasgow.gov.uk 

- สกุลเงินที่ใช้ : ยูโร (EUR)


แอปพลิเคชัน "บริการรถแท็กซี่" ในประเทศสกอตแลนด์

- Uber สามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store (iOS) และ Play Store (Android)

- Gett สามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store (iOS) และ Play Store (Android)


แอปพลิเคชัน "แผนที่ในการนำทาง" ในประเทศสกอตแลนด์

- Google Map สามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store (iOS) และ Play Store (Android)

 

 

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

ล่องบอลลูนชม 2 ดินแดนมรดกโลก…พุกาม & คัปปาโดเชีย

หากเอ่ยถึง “พุกาม” (Bagan) เชื่อว่าคงจะนึกถึงสิ่งอื่นใดไปไม่ได้ นอกจากทะเลเจดีย์นับพันที่สร้างมาตั้งแต่สมัยโบราณ ตั้งเรียงรายอยู่บริเวณพื้นที่ของเขตเขตมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมาร์ และหากเอ่ยถึง “คัปปาโดเชีย” (Cappadocia) ประเทศตุรกีหรือตุรเคีย แน่นอนว่าก็คงจะต้องมีภาพของบอลลูนหลากสีลอยล่องอยู่เหนือภูมิประเทศแปลกตา ที่เต็มไปด้วยกลุ่มภูเขาหินรูปกรวยโผล่ขึ้นมาจากพื้นดิน... ในครั้งนี้ Palanla จะพาออกเดินทางไปสัมผัสกับความน่าอัศจรรย์ของ 2 ดินแดนมรดกโลก “พุกาม” และ “คัปปาโดเชีย” ด้วยมุมมองจากบนท้องฟ้าผ่านการล่องบอลลูนลมร้อน พร้อมแล้วไปด้วยกัน!

อ่านต่อ

เกรย์ไฟรเออร์บ็อบบี้ (Greyfriars Bobby Statue) & ฮาจิโกะ (Hachiko)

สุนัข ได้ชื่อว่าเป็นเพื่อนที่แสนดีและซื่อสัตย์ของมนุษย์มายาวนานอยู่ทุกหนแห่งของโลกใบนี้ หลายๆ เรื่องราวถูกถ่ายทอดความประทับใจออกมาผ่านภาพยนตร์ หนังสือ ตลอดจนสร้างเป็นรูปปั้นอนุสรณ์สถานเพื่อเชิดชูและระลึกถึงความรักอันบริสุทธิ์ที่เจ้าตูบและมนุษย์มีต่อกัน เช่นเดียวกับรูปปั้นของสุนัขผู้ซื่อสัตย์ 2 แห่งที่ Palanla จะพาไปชมในวันนี้ ที่แรกคือ รูปปั้นสุนัขเกรย์ไฟรเออร์บ็อบบี้ (Greyfriars Bobby Statue) เมืองเอดินเบอระ ประเทศสกอตแลนด์ และอีกที่คือ รูปปั้นสุนัขฮาจิโกะ (Hachiko) ที่เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

อ่านต่อ

8 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี

อิสตันบูล (Istanbul) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นนคร 2 ทวีป ซึ่งมีช่องแคบบอสฟอรัสเป็นเส้นแบ่งระหว่างยุโรปและเอเชียแห่งนี้ คือเมืองที่รุ่มรวยไปด้วยประวัติศาสตร์ความเป็นมานับพันๆ ปี จึงไม่น่าแปลกใจหากอิสตันบลูจะเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวที่มีสถาปัตยกรรมเก่าแก่และงดงามทรงคุณค่ามากมายที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นยุโรปและเอเชียจากอดีตจนถึงปัจจุบัน Palanla จะพาไปชม 8 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเมืองอิสตันบูลที่หากมีโอกาสไปเยือนประเทศตุรกีไม่ควรพลาด

อ่านต่อ

ล่องเรือชมวิวช่องแคบบอสฟอรัส เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี

ช่องแคบบอสฟอรัส เป็นช่องแคบเล็กๆ ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของตุรกี เคยเป็นทั้งเส้นทางการค้าที่สำคัญ และยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญมาจนถึงปัจจุบัน การล่องเรือชมวิวช่องแคบบอสฟอรัส (Bosphorus Cruise) จึงเป็นวิธีที่ดีที่จะได้สัมผัสบรรยากาศ สถาปัตยกรรม และวัฒนธรรมที่หลากหลายของอิสตันบูล

อ่านต่อ

อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี

อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน (Yerebatan Sarnici) คือหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของตุรกี ดินแดนที่เต็มไปด้วยประวัติความเป็นมามากกว่าพันปี อุโมงค์เก่าแก่ขนาดใหญ่แห่งนี้คือสถานที่เก็บน้ำในสมัยโบราณที่ยังคงความยิ่งใหญ่และงดงาม กับเอกลักษณ์โดดเด่นอย่างเสากรีกที่ค้ำเรียงรายมากถึง 336 ต้น และเสาเมดูซ่าพร้อมตำนานที่เล่าขานกันมาหลายชั่วอายุคน รวมถึงซากโบราณของพระราชวังใต้ดินแห่งกรุงคอนสแตนติโนเปิลสมัยไบเซนไทน์อีกด้วย

อ่านต่อ

ตลาดเครื่องเทศ เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี

ตลาดเครื่องเทศ (Historical Spice Bazaar / Egyptıan Spıce Bazaar) ในอิสตันบูล เป็นหนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในโลก ตลาดแห่งนี้มีมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 ในสมัยจักรวรรดิออตโตมัน เดิมทีเป็นจุดแลกเปลี่ยนเครื่องเทศ ผ้าไหม และสินค้าอื่นๆ จากเอเชียมาสู่ยุโรป

อ่านต่อ

10 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในเมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี

บูดาเปสต์ (Budapest) เป็นเมืองหลวงของประเทศฮังการี ตัวเมืองถูกแบ่งออกเป็นสองฝั่งด้วยแม่น้ำดานูบที่ไหลผ่านกลางเมือง ทำให้ในเมืองเต็มไปด้วยบรรยากาศโรแมนติกจากสถาปัตยกรรมอันสวยงามเปี่ยมเสน่ห์ที่รอคอยให้นักท่องเที่ยวไปเยี่ยมเยือน Palanla ได้รวบรวมเอา 10 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในเมืองบูดาเปสต์มาให้แล้วในบทความนี้

อ่านต่อ

12 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเมืองปราก สาธารณรัฐเช็ก

ปราก (Prague) เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ก ประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลนี้ ตั้งอยู่ใจกลางของทวีปยุโรป ในอดีต เมืองปรากเคยเป็นศูนย์กลางการปกครองอันยิ่งใหญ่ของทวีปยุโรป ซึ่งอารยธรรมแห่งความยิ่งใหญ่ และเปี่ยมไปด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานนั้น ก็ยังคงสะท้อนอยู่ในวิถีชีวิตของชาวเมือง วัฒนธรรมประเพณี สถาปัตยกรรม ฯลฯ ราวกับมรดกที่สืบทอด และรักษากันมาอย่างดี จนถูกยกให้เป็นเมืองที่มีความน่าหลงใหล ควรค่าแก่การไปสัมผัสความเป็นยุโรปมากที่สุด โดยเมืองปรากยังได้รับการประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลก จากองค์การยูเนสโก (UNESCO) ด้วย ปัจจุบันเมืองนี้นับเป็นหนึ่งในหมุดหมายสำคัญ ของบรรดานักท่องเที่ยวที่มาเยือนทวีปยุโรป ไปชม 12 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเมืองปรากพร้อมๆ กันกับ Palanla!

อ่านต่อ

ถนนแฟชั่นบูดาเปสต์ เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี

ถนนแฟชั่นบูดาเปสต์ (Fashion Street Budapest) เป็นถนนช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงในใจกลางเมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี ถนนสายนี้เป็นที่รู้จักในด้านร้านค้าแฟชั่นชั้นนำจากแบรนด์ระดับโลก อาทิ Gucci, Louis Vuitton, Dior, Armani, Prada และ Chanel ถนนสายนี้ยังเต็มไปด้วยร้านอาหาร บาร์ และคาเฟ่มากมาย จึงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวและชาวเมืองบุดาเปสต์เองด้วย

อ่านต่อ

ล่องเรือดินเนอร์ในบูดาเปสต์ เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี

ล่องเรือดินเนอร์ในบูดาเปสต์ (Dinner Cruise Budapest) เป็นวิธียอดเยี่ยมในการชมความสวยงามของเมืองบูดาเปสต์ โดยขณะที่เรือล่องไปตามแม่น้ำดานูบ (Danube River) นักท่องเที่ยวจะได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่สวยงามของสะพาน พระราชวัง และสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ รวมทั้งอิ่มอร่อยกับอาหารรสเลิศและเครื่องดื่มแสนอร่อย

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ