วัดเบียวโดอิน เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

  • อ่าน (473)
  • By Webmaster Webmaster
  • 17:15:09 | 22 มี.ค. 2566

วัดเบียวโดอิน เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

Byodoin Temple, Kyoto, Japan

Byodoin Temple

           วัดเบียวโดอิน (Byodoin Temple) สถานที่สำคัญและมีชื่อเสียงโด่งดังของเมืองอุจิ จังหวัดเกียวโต ซึ่งมีวิหารปรากฏอยู่บนเหรียญ 10 เยนของญี่ปุ่น และยังได้รับคัดเลือกจากองค์การยูเนสโก (Unesco) ให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกของญี่ปุ่นด้วย

Byodoin Temple


ประวัติ

           วัดเบียวโดอิน สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยเฮอันในปี ค.ศ. 1052 หรือราวๆ  1,000 ปีมาแล้ว แต่เดิมวัดเบียวโดอินถูกสร้างเพื่อเป็นบ้านพักตากอากาศของตระกูลฟุจิวะระ ซึ่งเป็นตระกูลขุนนางเก่าแก่ ต่อมาในปี ค.ศ. 1052 วัดแห่งนี้ถูกดัดแปลงเป็นวัดศาสนาพุทธ และได้มีการสร้างห้องโถงโฮโอโดะ หรือ อะมิดะ หรือที่รู้จักในนาม “ห้องโถงนกฟีนิกซ์” (Phoenix Hall ) ในปีถัดมา ห้องโถงที่ว่านี้มีลักษณะเป็นวิหารไม้สีแดงสดตั้งอยู่ตรงใจกลางวัด โดยตัววิหารนั้นเป็นโครงสร้างดั้งเดิมจากอดีต ด้านบนตรงมุมสันหลังคามีรูปปั้นนกโฮโอหรือที่ทั่วไปนิยมเรียกว่าฟีนิกซ์สองตัวยืนอยู่ ล้อมรอบด้วยบึงน้ำใสที่เต็มไปด้วยปลาคาร์พ

           บนเหรียญ 10 เยนของญี่ปุ่นจะเห็นห้องโถงโฮโอโดะ หรือ อะมิดะ หรือ ห้องโถงนกฟีนิกซ์ ชื่อของวัดเบียวโดอินแห่งนี้ปรากฏอยู่  เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในตัวอย่างของสถาปัตยกรรมทางศาสนาพุทธที่รู้จักอย่างกว้างขวางที่สุด แม้ว่าในช่วงหลายศตวรรษที่ผ่านมา อาคารต่างๆ ของวัดเบียวโดอินจะเสียหายและถูกทำลายหลายต่อหลายครั้ง แต่วิหารแห่งนี้เป็นหนึ่งในอาคารไม้เพียงไม่กี่หลังที่รอดพ้นจากการถูกทำลาย และเป็นโครงสร้างดั้งเดิมเพียงแห่งเดียวของวัดเบียวโดอินที่ยังคงหลงเหลืออยู่จนถึง ปัจจุบันมีการเปิดให้เข้าชมภายในห้องโถงนกฟีนิกซ์ โดยต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีก 300 เยน

           นอกจากไฮไลต์เด่นคือห้องโถงนกฟีนิกซ์แล้ว ภายในบริเวณอันกว้างขวางของวัดเบียวโดอินยังมีโซนที่น่าสนใจอื่นๆ อาทิ พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงข้าวของโบราณที่มีอายุกว่า 1,000 ปี  ร้านจำหน่ายชาพรีเมียม และศาลขนาดย่อมๆ ให้ผู้มาเยือนได้แวะสักการะขณะเดินชมสวนญี่ปุ่นรอบบริเวณวัดที่มีภูมิทัศน์สวยงามแห่งนี้ด้วย

Byodoin Temple
วัดเบียวโดอิน สร้างมาตั้งแต่สมัยเฮอัน ราวปี ค.ศ. 1052

Byodoin Temple
แต่เดิมวัดเบียวโดอินถูกสร้างเพื่อเป็นบ้านพักตากอากาศของตระกูลฟุจิวะระ ซึ่งเป็นตระกูลขุนนางเก่าแก่

Byodoin Temple
ต่อมาในปี ค.ศ. 1052 วัดแห่งนี้จึงถูกดัดแปลงให้เป็นวัดศาสนาพุทธ

Byodoin Temple
ภายในบริเวณอันกว้างขวางของวัดเบียวโดอินมีอาคารที่น่าสนใจหลายหลังด้วยกัน

Byodoin Temple
อาคารที่โดดเด่นที่สุดของวัดแห่งนี้คือ ห้องโถงโฮโอโดะ หรือ อะมิดะ หรือ ห้องโถงนกฟีนิกซ์เป็นวิหารซึ่งปรากฏอยู่บนเหรียญ 10 เยนของญี่ปุ่น

Byodoin Temple
เหรียญ 10 เยนของญี่ปุ่น

Byodoin Temple
ด้านบนตรงมุมสันหลังคามีรูปปั้นนกโฮโอหรือที่ทั่วไปนิยมเรียกว่าฟีนิกซ์สองตัวยืนอยู่

Byodoin Temple
ห้องโถงนี้มีลักษณะเป็นวิหารไม้สีแดงสดตั้งอยู่ใจกลางวัด โดยตัววิหารนั้นเป็นโครงสร้างดั้งเดิมจากอดีต

Byodoin Temple
ตัววิหารนั้นล้อมรอบด้วยด้วยบึงน้ำใส

Byodoin Temple
บรรยากาศทางเดินรอบๆ บริเวณวัด
 

การเดินทางจากสนามบินคันไซไปยังตัวเมืองเกียวโต

           - รถไฟด่วน (Kansai International Airport Express Haruka) สายฮารุกะประจำสนามบินนานาชาติคันไซ ซึ่งมีตัวสถานีที่เชื่อมต่อกับตัวอาคารผู้โดยสารของสนามบินโดยตรง นักท่องเที่ยวสามารถเดินไปยังสถานีประมาณ 500 เมตร โดยขึ้นที่ Kansai Kuko Daiichi Terminal มุ่งตรงเข้าเมืองเกียวโตลงที่สถานี Kyoto Station ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 45 นาที

การเดินทางจากตัวเมืองไปยังวัดเบียวโดอิน

           - รถไฟ จากสถานี Kyoto Station นั่งรถไฟสาย Nara ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 30 นาที ลงสถานี Uji Station และเดินต่อประมาณ 15 นาที
 

เวลาเปิด-ปิด

           เปิดทุกวัน เวลา 8.30 – 17.30 น.
 

อัตราค่าเข้าชม

           ตั๋วเข้าชมสวนและพิพิธภัณฑ์  600 เยน

           ตั๋วเข้าชม Phoenix Hall 300 เยน
 

เวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว

           สามารถเที่ยวได้ตลอดปี

Byodoin Temple


           นักท่องเที่ยวที่สนใจไปเที่ยว วัดเบียวโดอิน สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                       วัดเบียวโดอิน เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

                       (Byodoin, Kyoto, Japan)

                       ระดับความนิยม :

                       อัตราค่าเข้าชม : ตั๋วเข้าชมสวนและพิพิธภัณฑ์  600 เยน ตั๋วเข้าชม Phoenix Hall 300 เยน

                       เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 8.30 – 17.30 น.

                       ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว : สามารถเที่ยวได้ตลอดปี

                       สถานที่ตั้ง : Renge-116 Uji, Kyoto, Japan

                       โทรศัพท์ : (+81) 774-21-2861

                       เว็บไซต์ : www.byodoin.or.jp/en/

                       ข้อมูลอื่นๆที่ควรรู้ : เว็บไซต์องค์การการท่องเที่ยวญี่ปุ่น https://www.jnto.go.jp/eng/

                                                   เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งเมืองเกียวโต https://kyoto.travel/th

                                                   เว็บไซต์องค์การการท่องเที่ยวแห่งเมืองเกียวโต http://www.kyototourism.org/en/

                                                   เว็บไซต์สำหรับตรวจสอบสภาพอากาศ https://www.accuweather.com/

                                                   เว็บไซต์การเดินทางขนส่งมวลชนญี่ปุ่น http://www.hyperdia.com/

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

25 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

เกียวโต (Kyoto) มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย เพราะเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศญี่ปุ่นมาก่อน ที่นี่จึงเต็มไปด้วยร่องรอยของความเจริญรุ่งเรืองในอดีต ไม่ว่าจะเป็นวัดและศาลเจ้าเก่าแก่ที่มีความสวยงามและทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ทั้งยังเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองแห่งศิลปะและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นอย่างแท้จริง Palanla ได้รวบรวม 25 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเกียวโตมาให้ในบทความนี้

อ่านต่อ

15 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

โอซาก้า เป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทั้งทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การท่องเที่ยว และมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นมากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น ทั้งยังมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมกันหนาแน่น ตลอดปี เพราะมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจมากมาย แลนด์มาร์กสำคัญระดับโลก สถาปัตยกรรมสวยๆ ที่แสดงออกมาผ่านอาคาร บ้านเรือน รวมถึงโอซาก้ายังมีจุดเด่นในเรื่องของอาหาร การกิน ที่ขึ้นชื่อว่าอุดมสมบูรณ์ เพราะมีย่านของกินอร่อยๆ แทรกตัวอยู่แทบทุกพื้นที่ จนถูกยกให้เป็นหนึ่งในจังหวัดที่เต็มไปด้วยเสน่ห์เฉพาะของตัวเองที่มีเรื่องราว และสถานที่ให้ได้ไปเยี่ยมชมและเรียนรู้มากมาย

อ่านต่อ

ศาลเจ้าฟูจิซัง ฮอนกู เซนเง็น ไทฉะ จังหวัดชิซูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

ศาลเจ้าฟูจิซัง ฮอนกู เซนเง็น ไทฉะ (Fujisan Hongu Sengen Taisha) ศาลเจ้าอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี สร้างขึ้นเพื่อเป็นการบวงสรวงเทพเจ้าของภูเขา เพื่อให้หยุดการปะทุของภูเขาไฟฟูจิในช่วงที่มีการระเบิด ถือเป็นศาลเจ้าที่สำคัญที่สุดของภูมิภาค

อ่านต่อ

ทะเลสาบทานูกิ จังหวัดชิซูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

ทะเลสาบทานูกิ (Lake Tanuki) คือส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติฟูจิ ฮาโกเนะ อิซุ (Fuji-Hakone-Izu) ถือเป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิที่มีความสวยงามอีกแห่งหนึ่ง และมีบรรยากาศโดยรอบที่เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ ยังคงความเป็นธรรมชาติ

อ่านต่อ

วัดชิเทนโนจิ จังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

วัดชิเทนโนจิ (Shitennoji Temple) วัดชื่อดังเก่าแก่ของโอซาก้า ที่มีอายุกว่า 1,400 ปี กับเอกลักษณ์อันโดดเด่นคือเจดีย์ห้าชั้นที่มีความงดงามตามสไตล์ญี่ปุ่น และยังเป็นต้นแบบของเจดีย์แดงที่มีวิวภูเขาไฟฟูจิที่ปรากฏบ่อยๆ ตามภาพโปรโมทการท่องเที่ยวญี่ปุ่นนั่นเอง

อ่านต่อ

ริงคู พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต จังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

ริงคู พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต (Rinku Premiem Outlet) เอ้าท์เล็ตเซ็นเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นตะวันตก ฝั่งอยู่ตรงข้ามท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ

อ่านต่อ

ชิงช้าสวรรค์เท็มโปซาน จังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

ชิงช้าสวรรค์เท็มโปซาน (Tempozan Giant Ferris Wheel) ชิงช้าสวรรค์ขนาดมหึมาริมอ่าวในเมืองโอซาก้าที่เปิดให้บริการมานานกว่า 25 ปี ในอดีตยังเคยเป็นชิงช้าสวรรค์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลกด้วย

อ่านต่อ

โกเบ ซันดะ พรีเมียม เอาท์เล็ต จังหวัดเฮียวโงะ ประเทศญี่ปุ่น

โกเบ ซันดะ พรีเมียม เอาท์เล็ต (Kobe Sanda Premium Outlet) เอาท์เล็ตมอลล์บนพื้นที่เปิดโล่ง ที่มีสถาปัตยกรรมสวยงามทันสมัย แวดล้อมด้วยบรรยากาศดีๆ

อ่านต่อ

9 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในจังหวัดวาคายามะ ประเทศญี่ปุ่น

จังหวัดวาคายามะเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในแถบคันไซใกล้กับเมืองโอซาก้า เป็นจังหวัดติดทะเลอีกแห่งหนึ่งที่เดินทางสะดวกและมีสถานที่ที่น่าสนใจหลายแห่งให้ท่องเที่ยวได้ทั้งครอบครัว อีกทั้งยังขึ้นชื่อในเรื่องอาหารทะเลสดใหม่อีกด้วย วันนี้ทาง Palanla จึงได้รวบรวม 9 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดวาคายามะ มาฝากทุกท่านเพื่อเป็นแนวทางในการท่องเที่ยวแถบคันไซกันในบทความนี้

อ่านต่อ

ตลาดโทเระโทเระ จังหวัดวาคายามะ ประเทศญี่ปุ่น

ตลาดโทเระโทเระ (Toretore Market) เป็นตลาดอาหารทะเลที่มีชื่อเสียงของจังหวัดวาคายามะ ตลาดตั้งอยู่ภายในอาคารขนาดใหญ่ พื้นที่ภายในบริเวณสะอาดกว้างขวาง และจัดแบ่งเป็นโซนต่างๆ อย่างเป็นระเบียบ ง่ายต่อการเดินชมและเลือกซื้อ อาหารทะเลขึ้นชื่อของตลาดแห่งนี้คือปลาทะเลเพราะจังหวัดวาคายามะเป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลที่ทำการประมง อาหารทะเลที่นี่จึงสดใหม่และมีคุณภาพ และนอกจากจะมีอาหารทะเลสดๆ ให้เลือกซื้อแล้วยังมีของฝากต่างๆ ที่เป็นสินค้าท้องถิ่นในจังหวัดวาคายามะให้เลือกซื้ออีกด้วย อีกทั้งยังมีโซนของร้านอาหารต่างๆ ให้เลือกทานได้ตามใจชอบ

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ