อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ประเทศไทย

  • อ่าน (1,647)
  • ByWebmaster
  • 10:24:41 | 10 ส.ค. 2565

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ประเทศไทย

Sukhothai Historical Park, Sukothai, Thailand


บรรยากาศยามพลบค่ำบริเวณโบราณสถานวัดมหาธาตุ วัดหลวงแห่งกรุงสุโขทัย 

             อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย (Sukhothai Historical Park) เป็นแหล่งโบราณสถานขนาดใหญ่ของกรุงสุโขทัยที่เคยเป็นศูนย์กลางการปกครอง เศรษฐกิจ และศิลปะวัฒนธรรมที่เคยรุ่งเรืองเมื่อในอดีตราวเจ็ดร้อยกว่าปีก่อน ภายในบริเวณมีโบราณอันทรงคุณค่ามากถึง 217 แห่ง ทั้งพระราชวัง วัดวาอาราม และเจดีย์ต่างๆ ให้เที่ยวชมศึกษา และอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยยังได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกอีกด้วย


แผนที่ตั้ง อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย (Sukhothai Historical Park) จังหวัดสุโขทัย ประเทศไทย 


ประวัติ

             อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย อุทยานประวัติศาสต์แห่งนี้มีพื้นที่ครอบคลุมโบราณสถานกรุงสุโขทัยซึ่งเป็นราชธานีเก่าที่เคยเป็นศูนย์กลางการปกครองของอาณาจักรสุโขทัยที่มีอำนาจรุ่งเรืองในช่วงพุธศตวรรษที่ 18–19 มีพื้นที่กว่า 70 ตารางกิโลเมตร โดยผังเมืองมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่ล้อมรอบด้วยกำแพงดินสามชั้นคั่นด้วยคูน้ำ สันนิษฐานว่ากำแพงเมืองชั้นในสร้างขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกที่สร้างเมือง แต่คูเมืองชั้นกลางและชั้นนอกสันนิษฐานว่าน่าจะสร้างในสมัยที่สุโขทัยอยู่ใต้อำนาจของอยุธยาแล้ว โดยกำแพงเมืองสุโขทัยมีความกว้างประมาณ 1,600 เมตร ยาวประมาณ 1,800 เมตร มีโบราณสถานสำคัญตั้งอยู่กลางเมือง และกระจายตัวไปทั่วทั้งเมือง ทางกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนพื้นที่บริเวณนี้โบราณสถานเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2518 และก่อตั้งเป็นโครงการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยในปีถัดมา แล้วเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันอาทิตย์ ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531 และยังได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกเมื่อวันที่ 12  ธันวาคม พ.ศ. 2534 อีกด้วย      

             โบราณสถานภายในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยมีจำนวน 217 แห่ง โดยสถานที่ที่สำคัญ อาทิเช่น อนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงฯ วัดตระพังทอง วัดช้างรอบ วัดมหาธาตุ วัดสระศรี เตาทุเรียง วัดสะพานหิน วัดชนะสงคราม วัดศรีสวาย วัดพระพายหลวง ทำนบพระร่วง เนินปราสาทพระร่วง ศาลตาผาแดง วัดศรีชุม วัดเชตุพน กำแพงเมือง วัดช้างล้อม วัดตระพังทองหลาง และวัดเจดีย์สี่ห้อง นอกจากนี้ภายในยังมีบริการรถรางนำชมรอบอุทยาน หากต้องการเข้าชมเป็นหมู่เป็นคณะและต้องการวิทยากรนำชม สามารถติดต่อสอบถามศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้ทางเข้าได้ตามความสะดวก


โบราณสถานภายในวัดศรีสวายมีลักษณะเด่นตรงพระปรางค์สามองค์ที่สร้างด้วยศิลปะลพบุรี


โบราณสถานบนเกาะกลางน้ำของวัดสระศรี


บริเวณศาลหลักเมืองซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของเสาหลักเมือง


ความงดงามอีกรูปแบบหนึ่งของโบราณสถานเมื่อเปิดไฟประดับในช่วงใกล้ค่ำ


สถานที่ที่เป็นไฮไลท์ของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยคือบริเวณพระพุทธรูปองค์ใหญ่ภายในวัดมหาธาตุ


ความงดงามของโบราณสถานที่เป็นหนึ่งในมรดกโลก


พระพุทธรูปที่ใช้ศิลปะสุโขทัยอันเก่าแก่ซึ่งได้รับอิทธิพลมจากลังกา


โบราณสถานที่ยังคงหลงเหลือรายละเอียดของสถาปัตยกรรมและลวดลายศิลปะเก่าแก่อย่างชัดเจน


การเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปยังจังหวัดสุโขทัย

             - รถยนต์ (Car) จากกรุงเทพฯ ไปยัง จังหวัดสุโขทัยโดยรถยนต์มีระยะทางประมาณ 442 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5-6 ชั่วโมง

             - รถไฟ (Train) จากกรุงเทพฯ ขึ้นรถไฟที่สถานีหัวลำโพงหรือสถานีบางซื่อ ไปลงที่สถานีพิษณุโลก ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6-7 ชั่วโมง แล้วเดินทางด้วยรถยนต์ต่อไปยังจังหวัดสุโขทัยอีกประมาณ 1 ชั่วโมง โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลเวลาเดินรถ และค่าโดยสารได้ที่เว็บไซต์การรถไฟแห่งประเทศไทย https://www.dticket.railway.co.th/DTicketPublicWeb/home/Home   

             - เครื่องบิน (Flight) จากกรุงเทพฯ ขึ้นเครื่องที่สนามบินดอนเมืองหรือสนามบินสุวรรณภูมิ และลงเครื่องที่สนามบินสุโขทัย ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที

             - อื่นๆ (others) หากต้องการเดินทางโดยรถทัวร์ ให้ไปขึ้นรถที่สถานีขนส่งหมอชิต2 แล้วลงที่สถานีขนส่งสุโขทัย โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลเวลาเดินรถ และค่าโดยสารได้ที่ เว็บไซต์บริษัทขนส่งจำกัด (บขส) https://ticket.transport.co.th/


การเดินทางไปอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

             - รถยนต์ (Car) จากตัวเมืองสุโขทัย ไปยัง อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย มีระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 17 นาที

             สามารถเหมารถหรือเช่ารถรับจ้างไปยังสถานที่ต่างๆ ในจังหวัดสุโขทัยได้ตามความสะดวก


เวลาทำการเปิด-ปิด

             เปิดทุกวัน 06:30 น. – 19:30 น.


อัตราค่าเข้าชม

ค่าเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย :

             ชาวไทย 10 บาท  ชาวต่างชาติ 40 บาท

ค่าบริการรถราง :

             ชาวไทย 10 บาท  ชาวต่างชาติ 20 บาท


เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว

             ตลอดทั้งปี 


             
นักท่องเที่ยวที่สนใจมาเที่ยว อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                         อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ประเทศไทย

                         (Sukhothai Historical Park, Sukothai, Thailand)

                         ระดับความนิยม : 

                         อัตราค่าเข้าชม: ชาวไทย 10 บาท ชาวต่างชาติ 40 บาท

                         เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 06:30 น. – 19:30 น.

                         ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

                         สถานที่ตั้ง : 498/12 หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64210 ประเทศไทย

                         โทรศัพท์ : (+66) 055-697-241

                         เว็บไซต์ : http://virtualhistoricalpark.finearts.go.th/sukhothai/index.php/th/, http://www.sukhothai.go.th/tour/tour_01.htm   

                         ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้ : พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com    

                                           เว็บไซต์จังหวัดสุโขทัย http://www.sukothai.go.th

                                           เว็บไซต์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย https://thai.tourismthailand.org/Home

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

๑๒ วัดสวยในภาคเหนือ พุทธศิลป์แห่งอาณาจักรล้านนา

ภาคเหนือ เป็นหนึ่งในภูมิภาคของประเทศไทย ที่มีวิถีชีวิตของชาวพื้นเมือง และขนบธรรมเนียมประเพณีที่เรียบง่าย มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ และมีชื่อเสียงอยู่มากมาย รวมไปถึงมีผลงานพุทธศิลป์แบบล้านนาสุดแสนจะวิจิตร ที่สะท้อนออกมาในรูปแบบของสถาปัตยกรรมและประติมากรรมในวัดวาอารามต่าง ๆ เป็นเอกลักษณ์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวแวะมากราบสักการะ พร้อมชื่นชมผลงานศิลปะล้านนาที่อ่อนช้อย และทรงคุณค่า วันนี้ Palanla จึงจะขอชวนออกเดินทางไปเที่ยวชม และรับสิริมงคลกับ 12 วัดสวยในภาคเหนือกันค่ะ

อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ (Doi Inthanon National Park) สถานที่ท่องเที่ยวอันมีชื่อเสียงประจำจังหวัดเชียงใหม่ อุทยานที่สวยงาม และแวดล้อมไปด้วยทิวเขาสูงสลับซับซ้อน น้ำตก ถ้ำ ผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนในทุกๆปี

อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า (Phu Chi Fa National Park) ผืนป่าบนยอดดอยที่มีจุดชมทะเลหมอก พระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก ที่มีความสวยงามติดอันดับต้นๆ ของเมืองไทย

อ่านต่อ

วัดจามเทวี จังหวัดลำพูน ประเทศไทย

วัดจามเทวี (Wat Chamdhevi) วัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลำพูน ภายในวัดมีเจดีย์บรรจุอัฐิของพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญไชย วัดแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โบราณคดีที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยด้วย

อ่านต่อ

กู่ช้าง กู่ม้า จังหวัดลำพูน ประเทศไทย

กู่ช้าง กู่ม้า (Khu Chang – Khu Ma) เป็นโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดลำพูน โดยเชื่อว่ากู่ช้าง เป็นสุสานช้างศึกคู่บารมีของพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญชัย ส่วนกู่ม้า เป็นสุสานม้าทรงของพระโอรสในพระนางจามเทวี

อ่านต่อ

พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชราชานุสรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชราชานุสรณ์ (King Naresuan Stupa) เป็นอนุสรณ์สถานที่สร้างขึ้นในรูปแบบของสถูปเจดีย์พร้อมกับพระบรมรูปเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และรำลึกเหตุการณ์ครั้งที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเคยเสด็จมาประทับแรมที่เมืองงายแห่งนี้ก่อนกรีฑาทัพต่อไปยังเมืองอังวะของพม่าเมื่อปี พ.ศ. 2147 โดยสร้างขึ้นในบริเวณที่เคยเป็นเส้นทางเดินทัพเมื่อในอดีต นักท่องเที่ยวและชาวเมืองเชียงใหม่นิยมมาสักการะและขอพร นอกจากนี้ ภายในบริเวณยังมีส่วนนิทรรศการค่ายหลวงจำลองที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งกรมศิลปากรจัดสร้างขึ้นเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เที่ยวชมและเรียนรู้ประวัติศาสตร์อีกด้วย

อ่านต่อ

น้ำตกแม่สา จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

น้ำตกแม่สา (Mae Sa Waterfall) เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติยอดนิยมในอำเภอแม่ริม น้ำตกแห่งนี้เป็นน้ำตกขนาดใหญ่มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 10 ชั้น สามารถเดินขึ้นไปชมความงดงามในแต่ละชั้นได้ตามทางเดินที่ทางอุทยานจัดทำไว้ให้ และหากใครสนใจเล่นน้ำคลายร้อนก็สามารถลงเล่นน้ำได้เช่นกัน โดยชั้นที่เป็นที่นิยมคือชั้นที่ 3-6 เพราะค่อนข้างปลอดภัยและสามารถเล่นได้ทั้งครอบครัว นอกจากนี้ภายในบริเวณยังมีร้านค้า ร้านอาหาร และห้องน้ำให้บริการอีกด้วย

อ่านต่อ

อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง จังหวัดพะเยา ประเทศไทย

อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง (Pho Khun Ngam Muang Monument) เป็นอนุสาวรีย์ขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่หน้ากว๊านพะเยา สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงพ่อขุนงำเมือง กษัตริย์ลำดับที่ 9 แห่งเมืองภูกามยาวหรือพะเยาในปัจจุบัน โดยในสมัยที่พ่อขุนงำเมืองปกครองอาณาจักรพะเยานั้นทำให้พะเยาเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก จนกลายเป็นอาณาจักรใหญ่ 1 ใน 3 อาณาจักรของชนเผ่าไทยในแถบนี้ ได้แก่ อาณาจักรล้านนา อาณาจักรสุโขทัย และอาณาจักรพะเยา นั่นเอง เมื่อพะเยาได้รับการยกฐานะให้เป็นจังหวัดที่ 72 ในปีพ.ศ.2520 ชาวพะเยาจึงร่วมใจกันสร้างอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมืองขึ้น บริเวณสวนสาธารณะริมกว๊านพะเยา และกลายเป็นศูนย์รวมใจของชาวพะเยานับแต่นั้นเป็นต้นมา

อ่านต่อ

วัดศรีโคมคำ จังหวัดพะเยา ประเทศไทย

วัดศรีโคมคำ (Wat Si Khom Kham) เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองพะเยามาอย่างช้านาน ไฮไลท์ของวัดแห่งนี้คือองค์พระพุทธรูปที่มีนามว่าพระเจ้าตนหลวง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนองค์ใหญ่ที่สุดในล้านนา มีขนาดหน้าตักกว้าง 14 เมตร สูง 16 เมตร พระพุทธรูปพระเจ้าตนหลวงนอกจากจะเป็นเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองพะเยาแล้ว ยังเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของอาณาจักรล้านนาอีกด้วย โดยทุกวันวิสาขบูชาของทุกปี จะมีการจัดงานประเพณีนมัสการพระเจ้าตนหลวงเดือนแปดเป็งขึ้นที่วัดศรีโคมคำแห่งนี้ นอกจากนี้ภายในวัดยังมีผลงานจิตรกรรมฝาผนังอันวิจิตรงดงามจากฝีมือของศิลปินแห่งชาติอย่างท่านอังคาร กัลยาณพงศ์ให้เที่ยวชมอีกด้วย

อ่านต่อ

วัดพระธาตุจอมทอง จังหวัดพะเยา ประเทศไทย

วัดพระธาตุจอมทอง (Wat Phra That Chom Thong) เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองพะเยาที่ตั้งอยู่บนดอยจอมทอง และเป็นที่ประดิษฐานพระธาตุจอมทองซึ่งเป็นเจดีย์สีทองอร่ามองค์ใหญ่ที่สร้างด้วยศิลปะล้านนาอย่างงดงาม ภายในบรรจุเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ที่นี่จึงเป็นปูชนียสถานที่ชาวพะเยาเคารพศรัทธากันมาอย่างช้านาน นอกจากนี้ จากบริเวณด้านบนดอยยังเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ทางธรรมชาติที่สามารถมองเห็นป่าไม้และกว๊านพะเยาได้อย่างชัดเจนอีกด้วย

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ