อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย

  • อ่าน (6,844)
  • ByWebmaster
  • 11:48:43 | 13 มิ.ย. 2565

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย

Phu Hin Rong Kla National Park, Phitsanulok, Thailand 


ความสวยงามแปลกตาของลานหินปุ่มภายในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า 

             อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า (Phu Hin Rong Kla National Park) เป็นอุทยานที่มีพื้นที่ครอบคลุมบริเวณรอยต่อของสามจังหวัด ได้แก่ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ และอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ภายในอุทยานมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีสภาพทางธรณีวิทยาที่หลากหลายและสวยงามแปลกตา เช่น ลานหินปุ่ม ลานหินแตก และมีจุดชมวิวบริเวณหน้าผาหลายแห่ง อีกทั้งยังมีสถานที่ทางประวัติศาสตร์ของกลุ่มคอมมิวนิสต์ในอดีตซ่อนตัวอยู่ภายในป่าอีกด้วย 


แผนที่ตั้ง อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า (Phu Hin Rong Kla National Park) จังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย 


ประวัติ

             อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้ามีเนื้อที่ประมาณ 191,875 ไร่ สภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน และปกคลุมไปด้วยป่าไม้สามชนิด ได้แก่ ป่าเต็งรัง ป่าดิบเขา และป่าสนเขา มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,614 เมตร มีสภาพอากาศหนาวเย็นเกือบตลอดปี ภายในอุทยานมีสถานที่ที่น่าสนใจหลายแห่งทั้งความสวยงามแปลกตาทางธรรมชาติและสถานที่ทางประวัติศาสตร์ โดยสถานที่ที่เป็นไฮไลท์ของอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ได้แก่

             - ลานหินแตก อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯประมาณ 500 เมตร ลานบริเวณนี้มีลักษณะเป็นหินที่มีรอยแตกเป็นแนวยาวและเป็นร่องลึกลงไปเหมือนแผ่นดินแยก แต่ละรอยมีขนาดความกว้างและความลึกแตกต่างกันไป สันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากการโก่งตัวหรือเคลื่อนตัวของผิวโลกจึงทำให้มีสภาพทางธรณีวิทยาเช่นนี้

             - ลานหินปุ่ม อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 4 กิโลเมตรเป็นลานริมหน้าผาที่มีลักษณะเหมือนมีก้อนหินหลายก้อนผุดขึ้นมาจากลาน จึงมีสภาพทางธรณีวิทยาที่แปลกตาหาชมได้ยาก โดยหินเหล่านี้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 30 เซนติเมตร สูง 20-30 เซนติเมตร บริเวณนี้ยังเป็นจุดชมวิวที่ได้รับความนิยมอีกแห่งหนึ่งเพราะสามารถชมวิวบริเวณหน้าผาได้ในมุมกว้าง

             - ทุ่งดอกกระดาษ อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นจุดท่องเที่ยวที่อยู่ในโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดําริภูหินร่องกล้า โดยในฤดูหนาวดอกกระดาษหลากสีจะบานสะพรั่งปกคลุมทั่วทั้งเนินเขาริมหน้าผา เป็นจุดชมวิวและมุมถ่ายภาพที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

             - ผาชูธง อยู่ห่างจากลานหินปุ่มประมาณ 500 เมตร มีลักษณะเป็นหน้าผาสูงชันสามารถมองเห็นทิวทัศน์ทางธรรมชาติได้อย่างเต็มตา ในอดีตบริเวณนี้เคยเป็นสถานที่ที่ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์จะขึ้นไปชูธงแดงทุกครั้งที่รบชนะทหารของรัฐบาลและชูธงเพื่อส่งข่าวสาร จึงเป็นที่มาของชื่อผาชูธงนั่นเอง ปัจจุบันบริเวณยอดเขาเป็นจุดชมวิวเป็นที่ตั้งของธงชาติไทย

             - โรงเรียนการเมืองการทหาร อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯประมาณ 6 กิโลเมตร มีลักษณะเป็นบ้านหลังเล็กๆ จำนวน 31 หลัง ในอดีตเคยใช้เป็นสถานที่สำหรับให้การศึกษาตามแนวทางของลัทธิคอมมิวนิสต์ ภายในบ้านแต่ละหลังจะมีแคร่สำหรับนอน และโต๊ะสำหรับเขียนหนังสือ เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่แฝงตัวอยู่ภายในธรรมชาติ และเปิดให้ผู้ที่สนใจได้เดินเที่ยวชม


ลานหินปุ่มเป็นจุดชมวิวลานหินและทิวทัศน์ริมหน้าผา


หินมีลักษณะเหมือนผุดขึ้นมาจากบนหน้า มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 30 เซนติเมตร


เป็นสภาพทางธรณีวิทยาที่สวยงามแปลกตา


สามารถชมทิวทัศน์ได้รอบ


ลานหินแตก มีสภาพเป็นแนวหินแยกลึกลงไปบนพื้น


จุดชมวิวบริเวณผาชูธง


บริเวณผาชูธงก็เป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวมุมสูงที่ได้รับความนิยมเช่นกัน


จุดชมวิวริมหน้าผาอีกแห่งภายในอุทยานภูหินร่องกล้า


ภายในอุทยานยังมีผาหินรูปร่างแปลกตาอีกหลายแห่ง เช่น ผาหินกบ


ทุ่งดอกกระดาษสีสันสวยงามที่จะบานในฤดูหนาว


จุดชมวิวริมหน้าผาบริเวณทุ่งดอกกระดาษ


โรงเรียนการเมืองการทหารที่ในอดีตเคยใช้เป็นสถานที่สำหรับให้การศึกษาตามแนวทางของลัทธิคอมมิวนิสต์


การเดินทางจากกรุงเทพฯไปยังจังหวัดพิษณุโลก

             - รถยนต์ (Car) จากกรุงเทพฯ ไปยัง จังหวัดพิษณุโลกโดยรถยนต์มีระยะทางประมาณ 426 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง 50 นาที

             - รถไฟ (Train) จากกรุงเทพฯ ขึ้นรถไฟที่สถานีหัวลำโพงหรือสถานีบางซื่อ ลงที่สถานีพิษณุโลก ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง 30 นาที โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลเวลาเดินรถ และค่าโดยสารได้ที่เว็บไซต์การรถไฟแห่งประเทศไทย https://www.dticket.railway.co.th/DTicketPublicWeb/home/Home   

             - เครื่องบิน (Flight) จากกรุงเทพฯ ขึ้นเครื่องที่สนามบินดอนเมืองหรือสนามบินสุวรรณภูมิ และลงเครื่องที่สนามบินพิษณุโลก ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

             - อื่นๆ (others) หากต้องการเดินทางโดยรถทัวร์ ให้ไปขึ้นรถที่สถานีขนส่งหมอชิต2 แล้วลงที่สถานีขนส่งพิษณุโลก โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลเวลาเดินรถ และค่าโดยสารได้ที่ เว็บไซต์บริษัทขนส่งจำกัด (บขส) https://ticket.transport.co.th/


การเดินทางไปอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

             - รถยนต์ (Car) จากตัวเมืองพิษณุโลก ไปยัง อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า มีระยะทางประมาณ 122 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง

             สามารถเหมารถหรือเช่ารถรับจ้างไปยังสถานที่ต่างๆ ในจังหวัดพิษณุโลกได้ตามความสะดวก


เวลาทำการเปิด
-ปิด

             เปิดทุกวัน 05:30 น. – 19:00 น. 


อัตราค่าเข้าชม

             ผู้ใหญ่ 40 บาท เด็ก 20 บาท

             อัตราค่าบริการสำหรับยานพาหนะ :

                    - รถจักรยาน ไม่เสียค่าบริการ

                    - รถจักรยานยนต์ 20 บาท

                    - รถยนต์ 4 ล้อ 30 บาท

                    - รถยนต์ 6 ล้อ 100 บาท

                    - รถยนต์มากกว่า 6 ล้อขึ้นไป 200 บาท


เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว

             ตลอดทั้งปี แต่ถ้าต้องการชมทุ่งดอกไม้ควรมาเที่ยวในฤดูหนาว


             นักท่องเที่ยวที่สนใจมาเที่ยว อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                         อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย

                         (Phu Hin Rong Kla National Park, Phitsanulok, Thailand)

                         ระดับความนิยม : 

                         อัตราค่าเข้าชม: ผู้ใหญ่ 40 บาท เด็ก 20 บาท

                         เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 05:30 น. – 19:00 น.

                         ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

                         สถานที่ตั้ง : อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120 ประเทศไทย

                         โทรศัพท์ : (+66) 081-596-5977

                         เว็บไซต์ : http://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=790   

                         ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้ : พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com    

                                          เว็บไซต์จังหวัดพิษณุโลก http://www.phitsanulok.go.th

                                          เว็บไซต์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย https://thai.tourismthailand.org/Home

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

แจกพิกัด 14 อุทยานแห่งชาติทั่วไทย

อุทยานแห่งชาติ (National Park) สถานที่ท่องเที่ยวที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ มีพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่ใจดีคอยให้ข้อมูล มีที่พัก และอาหารไว้บริการในราคาย่อมเยา และยังมีจุดกางเต็นท์ให้นักท่องเที่ยวสายแคมปิ้งได้ดื่มด่ำธรรมชาติกันอย่างเพลิดเพลิน ในวันนี้ palanla เลยจะมาบอกพิกัด 14 อุทยานแห่งชาติที่กระจายอยู่ทั่วภูมิภาค และมีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทย ไว้ให้นักท่องเที่ยวสายธรรมชาติตามไปเช็คอินกัน

อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติเอราวัณ (Erawan National Park) สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญของจังหวัดกาญจนบุรี โดยพื้นที่ภายในประกอบไปด้วย น้ำตกเอราวัณ ถ้ำพระธาตุ และถ้ำวังบาดาล อุทยานแห่งชาติเอราวัณเคยได้รับรางวัลยอดเยี่ยมประเภทแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ภาคกลาง จากการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 6 ประจำปี 2549

อ่านต่อ

7 เส้นทางประวัติศาสตร์ภาคกลาง

หากเอ่ยถึงเรื่องราวในอดีตของชาติไทย คงมีหลากหลายเหตุการณ์ที่คงไว้ซึ่งประวัติศาสตร์สำคัญๆ แม้ในปัจจุบันนั้น จะเหลือเพียงซากปรักหักพังของโบราณสถาน และอนุสรณ์ของวีรชนบรรพบุรุษไทย แต่ก็ล้วนเป็นสิ่งเตือนใจให้ลูกหลานรำลึกถึงคุณงามความดีของบรรพบุรุษไทย และสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญครั้นอดีตอยู่เสมอ วันนี้ Palanla จะพาท่อง 7 เส้นทางประวัติศาสตร์ที่อยู่ในภูมิภาคกลาง อีกทั้งไม่ไกลจากกรุงเทพฯ อีกด้วยนะคะ แต่ละสถานที่นั้นมีสิ่งที่น่าสนใจ และมีความเป็นมาอย่างไร พร้อมแล้วตามไปเที่ยวได้เลยค่ะ

อ่านต่อ

วัดไชโยวรวิหาร จังหวัดอ่างทอง ประเทศไทย

วัดไชโยวรวิหาร (Wat Chaiyo Worawihan) วัดเก่าแก่ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา และต่อมาสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ได้มาสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 ทำให้“พระมหาพุทธพิมพ์” หรือ หลวงพ่อโต และวัดไชโยวรวิหารกลายเป็นที่รู้จักและเคารพศรัทธาสืบมาจนปัจจุบัน

อ่านต่อ

วัดหนองโพ (หลวงพ่อเดิม) จังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย

วัดหนองโพ (หลวงพ่อเดิม) Wat Nong Pho (Wat Luang Por Derm) วัดดังอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์ เป็นที่รู้จักในฐานะวัดของพระครูนิวาสธรรมขันธ์ (หลวงพ่อเดิม) พระเกจิชื่อดังกับมงคลของท่านคือมีดหมอ

อ่านต่อ

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย

บึงบอระเพ็ด (Bueng Borraped Swamp) บึงชื่อคุ้นหูในจังหวัดนครสวรรค์ เป็นบึงทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย บึงอันกว้างใหญ่แห่งนี้มีไฮไลต์คือทุ่งดอกบัวสีสันสวยงาม และบรรดานกน้ำหลากสายพันธุ์ที่มีให้ได้ชมกันอยู่โดยตลอด ส่วนในฤดูหนาวก็จะมีนอพยพจากทางตอนเหนือของโลกมาอาศัยอยู่รอบบึงแห่งนี้

อ่านต่อ

ตลาดร้อยปีชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย

ตลาดร้อยปีชุมแสง (Chum Saeng 100 Years Market) ชุมชนตลาดใกล้สถานีรถไฟชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ที่มีอายุเก่าแก่กว่าร้อยปี กับบรรยากาศที่ยังคงอบอวลไปด้วยความสวยงามคลาสสิก และของกินอร่อยๆ ให้ได้ลิ้มลอง

อ่านต่อ

พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย

เมื่อมาเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) (King Ramathibodi 1 Monument) ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาดมาสักการะปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ซึ่งถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวกรุงเก่า

อ่านต่อ

11 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในจังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย

จังหวัดพิษณุโลกตั้งอยู่บริเวณภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ภูเขาและป่าไม้ขนาดใหญ่จึงมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่ง โดยเฉพาะหน้าผา น้ำตก และทุ่งดอกไม้ภายในอุทยานแห่งชาติ นอกจากนี้จังหวัดพิษณุโลกยังเป็นเมืองประวัติศาสตร์อีกด้วย โดยมีการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีว่าพื้นที่บริเวณนี้มีการตั้งรกรากมาตั้งแต่ก่อนกรุงสุโขทัย ด้วยเหตุนี้จังหวัดพิษณุโลกจึงมีโบราณสถานและวัดวาอารามเก่าแก่ให้เที่ยวชมอีกด้วย ทาง Palanla จึงได้รวบรวม 11 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดพิษณุโลกมาฝากทุกท่านกันวันนี้เพื่อเป็นแนวทางในการท่องเที่ยวในวันหยุดครั้งหน้ากัน

อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง (Thung Salaeng Luang National Park) อุทยานฯ เก่าแก่อันดับ 3 ของประเทศ ฉายา “ทุ่งหญ้าสะวันนาเมืองไทย” กับพื้นที่กว้างขวางครอบคลุม 2 จังหวัด อุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์ไม้และสัตว์ป่านานาชนิด

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ