13 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดสกลนคร ประเทศไทย

  • อ่าน (6,271)
  • ByWebmaster
  • 03:56:51 | 27 ธ.ค. 2564

13 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดสกลนคร ประเทศไทย

Top 13 Travel Destinations in Sakon Nakhon, Thailand

             จังหวัดสกลนครตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีความหลากหลายทางด้านสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ พุทธศาสนา อารยธรรมขอม และวัฒนธรรมท้องถิ่น จึงมีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายประเภทให้เที่ยวชม เช่น สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติภายในอุทยานแห่งชาติภูพาน พระธาตุเชิงชุมซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองและเป็นดั่งแลนด์มาร์กของจังหวัด บึงหนองหารที่เป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอยพระพุทธบาทน้ำทิพย์ที่เชื่อกันว่าเป็นพุทธบูชาที่เกิดขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ ไปจนถึงวัดป่าซึ่งเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์พระเกจิอาจารย์ชื่อดังอย่างหลวงปู่มั่นและหลวงปู่ฝั้น และรูปปั้นพญาเต่างอยที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งโชคลาภและอายุที่ยืนยาว ซึ่งในวันนี้ทาง Palanla ได้รวบรวม 13 สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสกลนครมาฝากกันในทริปนี้


แผนที่ 13 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดสกลนคร


1. วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร (Wat Phra That Choeng Chum Worawihan)

             วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารเป็นปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองสกลนครมาแต่โบราณ ภายในวัดเป็นที่ตั้งของพระธาตุเชิงชุมซึ่งเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูน ฐานรูปสี่เหลี่ยม ประดับด้วยยอดฉัตรทองคำ ความสูงโดยรวมประมาณ 24 เมตร สร้างขึ้นเพื่อครอบรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าสี่พระองค์ อันได้แก่ พระกกุสันทะ พระโกนาคม พระกัสสะปะ และพระโคดม หรือพระศรีอารยเมตตรัย นอกจากนี้ภายในวิหารของวัดพระธาตุเชิงชุมยังเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อองค์แสน ซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวสกลนครมาอย่างช้านานอีกด้วย

การเดินทาง : จากตัวเมืองสกลนคร ไปยังวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร มีระยะทางประมาณ 600 เมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 08:00 น. - 17:00 น.

พิกัด GPS : 17°09'53.2"N 104°09'10.8"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ได้ที่ : https://palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=478


2. พิพิธภัณฑ์อาจารย์มั่น ภูริทัตโต (Ajarn Man Phurithatto Museum)

             พิพิธภัณฑ์อาจารย์มั่น ภูริทัตโต ตั้งอยู่ภายในวัดป่าสุทธาวาส เป็นอาคารสี่เหลี่ยมผืนผ้าชั้นเดียว หลังคาเป็นทรงไทยประยุกต์ สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระอาจารย์มั่น และคำสอนของท่าน ภายในจัดแสดงรูปปั้นของพระอาจารย์มั่นในอิริยาบทนั่งสมาธิ และมีมุมจัดแสดงตู้กระจกบรรจุอัฐิของท่านที่แปรสภาพเป็นผลึกแก้วใสสีขาว นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงเครื่องอัฐบริขาร และข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ รวมถึงชีวประวัติของท่านให้ได้ศึกษาเที่ยวชมอีกด้วย

การเดินทาง : จากวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ไปยัง พิพิธภัณฑ์อาจารย์มั่น ภูริทัตโต มีระยะทางประมาณ  กิโลเมตร 2.7 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 06:00 น. - 18:00 น.

พิกัด GPS : 17°09'03.8"N 104°08'18.4"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ พิพิธภัณฑ์อาจารย์มั่น ภูริทัตโต ได้ที่https://palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=828


3. พิพิธภัณฑ์อาจารย์ฝั้น อาจาโร (Ajarn Fun Acharo Museum)

             พิพิธภัณฑ์อาจารย์ฝั้น อาจาโร ตั้งอยู่ในวัดป่าอุดมสมพร สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ผู้เป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงและเป็นศิษย์ของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ตัวอาคารพิพิธภัณฑ์สร้างเป็นรูปเจดีย์ฐานกลมกลีบบัวสามชั้นอย่างงดงาม ภายในจัดแสดงตู้กระจกบรรจุอัฐิ เครื่องอัฐบริขารที่ท่านใช้เมื่อยามมีชีวิตอยู่ และประวัติความเป็นมาตั้งแต่เกิดจนมรณภาพให้ผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาได้ศึกษาเที่ยวชมอีกด้วย

การเดินทาง : จากวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ไปยัง พิพิธภัณฑ์อาจารย์ฝั้น อาจาโร มีระยะทางประมาณ 42.3 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 06:00 น. – 18:00 น.

พิกัด GPS : 17°21'21.2"N 103°51'55.6"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ พิพิธภัณฑ์อาจารย์ฝั้น อาจาโร ได้ที่https://palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=827


4. พระธาตุนารายณ์เจงเวง (Phrathat Narai Cheng Weng)

             พระธาตุนารายณ์เจงเวงเป็นพระธาตุเก่าแก่ที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับพระธาตุเชิงชุม พระธาตุแห่งนี้สร้างด้วยหินทรายเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมบนฐานศิลาแลง มีลักษณะปรางค์แบบขอม และสลักลวดลายรูปพระนารายณ์บรรทมสินธุ์อย่างงดงามบริเวณหน้าบัน พระธาตุนารายณ์เจงเวงจึงเป็นอีกหนึ่งพระธาตุของเมืองสกลนครที่ชาวเมืองให้เคารพศรัทธากันมาอย่างช้านาน และเป็นโบราณสถานที่มีความสำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสกลนครอีกด้วย 

การเดินทาง : จากวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ไปยัง พระธาตุนารายณ์เจงเวง มีระยะทางประมาณ 7.8 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 13 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 06:00 น. - 18:00 น.

พิกัด GPS : 17°11'12.8"N 104°05'44.5"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ พระธาตุนารายณ์เจงเวง ได้ที่https://palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=826 


5. อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ (Chaloem Phrakiat Lotus Park)

             อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติเป็นบึงบัวบนพื้นที่ 10 ไร่ที่จัดแสดงบัวนานาพันธุ์ทั้งในและต่างประเทศที่มีความสวยงามเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไป และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสกลนครอีกด้วย โดยไฮไลท์ของการท่องเที่ยวอุทยานบัวแห่งนี้คือการเดินชมบัวบนสะพานที่ทอดยาวออกไปในบึงได้อย่างใกล้ชิด

การเดินทาง : จากวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ไปยัง อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ มีระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 08:00 น. - 18:00 น.

พิกัด GPS : 17°15'41.7"N 104°09'19.4"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ ได้ที่https://palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=831 


6. บึงหนองหาร (Nong Han Lake)

             บึงหนองหารเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ในตัวเมืองสกลนคร และเป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคนท้องถิ่นยังมีความเชื่อกันว่าที่นี่เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นทางเชื่อมระหว่างเมืองมนุษย์กับเมืองพญานาคที่จมอยู่ด้านล่างอีกด้วย นอกจากนี้ ที่นี่ยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดและนกน้ำที่สำคัญของประเทศไทย และยังเป็นจุดชมวิวที่มีความสวยงามซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวสกลนครอีกด้วย

การเดินทาง : จากวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ไปยัง บึงหนองหาร มีระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 25 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดตลอดเวลา

พิกัด GPS : 17°13'13.7"N 104°10'48.0"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ บึงหนองหาร ได้ที่ : https://palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=476


7. พญาเต่างอย (Praya Tao Ngoi)

             พญาเต่างอยเป็นรูปปั้นเต่าขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ที่สวนสาธารณะริมลำน้ำพุงในอำเภอเต่างอย รูปปั้นนี้เป็นสัญลักษณ์ของอำเภอเต่างอยและเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเคารพนับถือ โดยมีความเชื่อกันว่าถ้าได้สักการะบูชาจะเกิดโชคลาภและมีอายุที่ยืนยาว ด้วยเหตุนี้ ในทุกๆ วันจึงมีชาวบ้านและนักท่องเที่ยวเดินทางมาสักการะบูชาพญาเต่างอยและขอโชคลาภกันเป็นจำนวนมาก

การเดินทาง : จากวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ไปยัง พญาเต่างอย มีระยะทางประมาณ 21 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 06:00 น. – 18:00 น.

พิกัด GPS : 16°59'37.1"N 104°10'17.7"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ พญาเต่างอย ได้ที่https://palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=824 


8. วัดศิริมังคละเต่างอย (Wat Siri Mangkla Tao Ngoi)

             วัดศิริมังคละเต่างอยตั้งอยู่ในอําเภอเต่างอย ไม่ไกลจากจุดที่ตั้งของพญาเต่างอย เป็นวัดที่นักท่องเที่ยวที่มาสักการะพญาเต่างอยแล้วก็มักจะแวะมาเที่ยวยังวัดแห่งนี้อีกด้วย ภายในวัดศิริมังคละเต่างอยโดดเด่นด้วยองค์พระธาตุเต่างอยสีขาวที่ประดับด้วยลวดลายสีทองอย่างวิจิตรงดงาม ด้านในเป็นที่เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และยังมีความสวยงามจากจิตรกรรมฝาผนังให้เที่ยวชมอีกด้วย

การเดินทาง : จากวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ไปยัง วัดศิริมังคละเต่างอย มีระยะทางประมาณ 21.6 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 06:00 น. – 18:00 น.

พิกัด GPS : 16°59'35.8"N 104°10'29.2"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ วัดศิริมังคละเต่างอย ได้ที่https://palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=830 


9. วัดถ้ำผาแด่น (Wat Tham Pha Daen)

             วัดถ้ำผาแด่นเป็นวัดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพาน ภายในวัดมีประติมากรรมแกะสลักที่น่าตื่นตาตื่นใจ เช่น เจดีย์ก้อนหินสีทองขนาดใหญ่ที่สื่อถึงยอดเขาพระสุเมรุ องค์พญานาคปรกขนาดใหญ่ที่มีความงามสง่าน่าเกรงขาม รอยพุทธบาทขนาดใหญ่ที่ประชาชนมากราบไหว้สักการะ และยังเป็นสถานที่ที่พระเกจิอาจารย์ชื่อดังทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันใช้เป็นที่ปฏิบัติกรรมฐาน อีกทั้งยังมีจุดชมวิวธรรมชาติที่สวยงามอีกด้วย

การเดินทาง : จากวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ไปยัง วัดถ้ำผาแด่น มีระยะทางประมาณ 23 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 06:00 น. - 17:00 น.

พิกัด GPS : 17°01'51.7"N 104°04'23.2"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ วัดถ้ำผาแด่น ได้ที่ : https://palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=715


10. วัดพระพุทธบาทน้ำทิพย์ (Wat Phra Phutthabat Namthip)
    

             วัดพระพุทธบาทน้ำทิพย์เป็นวัดที่ตั้งอยู่กลางป่าในอำเภอภูพาน วัดแห่งนี้สร้างขึ้นใกล้กับบริเวณที่พบรอยพระพุทธบาทน้ำทิพย์ ซึ่งมีลักษณะเป็นรอยพระพุทธทับซ้อนกันเจ็ดรอยและมีน้ำไหลผ่านอยู่ตลอดเวลา จนกลายเป็นที่มาของชื่อวัดพระพุทธบาทน้ำทิพย์นั่นเอง ภายในวัดพระพุทธบาทน้ำทิพย์โดดเด่นด้วยพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมหลายองค์ประดิษฐานเรียงรายเป็นแถวสองฝั่ง บริเวณศูนย์กลางเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางพระนิพพานประทับนั่งอยู่บนบัลลังก์ ซึ่งเป็นหมู่องค์พระพุทธรูปที่มีเอกลักษณ์และมีความงดงามเป็นอย่างมาก

การเดินทาง : จากวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ไปยัง วัดพระพุทธบาทน้ำทิพย์ มีระยะทางประมาณ 46 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 06:00 น. – 18:00 น.

พิกัด GPS : 16°56'06.5"N 103°54'17.3"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ วัดพระพุทธบาทน้ำทิพย์ ได้ที่ : https://palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=829 


11. อุทยานแห่งชาติภูพาน (Phu Phan National Park)

             อุทยานแห่งชาติภูพานเป็นอุทยานที่ตั้งอยู่บริเวณแนวเทือกเขาภูพานซึ่งครอบคลุมพื้นที่ป่าในจังหวัดสกลนครและจังหวัดกาฬสินธุ์ ภายในมีป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์ และมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม เช่น น้ำตกคำหอม น้ำตกปรีชาสุขสันต์ ถ้ำเสรีไทย ผานางเมิน ผาเสวย และ พระธาตุภูเพ็ก และยังมีลานกางเต็นท์และที่พักไว้รองรับนักท่องเที่ยวสายธรรมชาติที่นิยมมาเที่ยวกันในช่วงฤดูหนาวอีกด้วย

การเดินทาง : จากวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ไปยัง อุทยานแห่งชาติภูพาน มีระยะทางประมาณ 27 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 06:00 น. – 18:00 น.

พิกัด GPS : 17°03'47.4"N 103°58'20.7"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ อุทยานแห่งชาติภูพาน ได้ที่https://palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=832 


12. น้ำตกคำหอม (Kham Hom Waterfall)

             น้ำตกคำหอมเป็นน้ำตกบนเทือกเขาภูพานที่มีบรรยากาศร่มรื่นและมีโขดหินน้อยใหญ่มากมาย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ประชาชนนิยมมาเล่นน้ำ นั่งปิกนิก และพักผ่อนหย่อนใจ ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวคือช่วงฤดูฝนเพราะจะมีน้ำตกในปริมาณมาก นอกจากนี้ เส้นทางสู่น้ำตกคำหอมบริเวณทางโค้งปิ้งงูยังเป็นจุดชมวิวเมืองสกลนครที่มีความสวยงามอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดอีกด้วย

การเดินทาง : จากวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ไปยัง น้ำตกคำหอม มีระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 06:00 น. – 18:00 น.

พิกัด GPS : 17°07'24.4"N 104°01'07.2"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ น้ำตกคำหอม ได้ที่ : https://palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=823 


13. พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ (Phu Phan Ratchaniwet Palace)

             พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์เป็นสถานที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศานุวงศ์เมื่อครั้งเสด็จแปรพระราชฐานเยี่ยมพสกนิกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยในระหว่างที่ไม่มีพระองค์ใดประทับอยู่จะเปิดให้ประชาชนเข้าไปเที่ยวชมสวนด้านใน บริเวณโดยรอบพระตำหนักตกแต่งด้วยสวนหลากหลายประเภทและมีต้นไม้นานาพันธุ์ โดยเฉพาะพันธุ์ไม้ดอกจากป่าภูพานสีสันสวยงามที่จะผลิบานในช่วงฤดูหนาว ที่นี่จึงเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่ควรแวะชมเมื่อมาเที่ยวยังอำเภอภูพาน

การเดินทาง : จากวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ไปยัง พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ มีระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 08:30 น. – 16:30 น.

พิกัด GPS : 17°07'18.0"N 104°01'37.2"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ ได้ที่https://palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=825 


ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้
: เว็บไซต์พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com/

                    เว็บไซต์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร https://sakonnakhon.mots.go.th

                    การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) https://thai.tourismthailand.org/

                    บริการขนส่ง (รถทัวร์ประจำทาง) http://www.busticket.in.th , http://www.thairoute.com


แอปพลิเคชันแนะนำสำหรับเรียกใช้บริการรถแท็กซี่ในประเทศไทย

                   - Grab สามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store (iOS) และ Play Store (Android)


อัตราค่าบริการแท็กซี่ (
TAXI FARE)


อัตราค่าครองชีพ (
DAILY COST)


สภาพอากาศ (WEATHER)

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

วัดบุไผ่ (วัดบ้านไร่ 2) จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

วัดบุไผ่ (วัดบ้านไร่ 2) Wat Bu Pai (Wat Ban Rai 2) เป็นวัดที่ตั้งตระหง่านบนเนินเขาในอำเภอวังน้ำเขียว ประดิษฐานรูปหล่อหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ หรือ พระเทพวิทยาคม พระเกจิดังวัดบ้านไร่องค์ใหญ่ที่สุดในโลก

อ่านต่อ

วัดแสงธรรมวังเขาเขียว จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

วัดแสงธรรมวังเขาเขียว (Wat Saeng Tham Wang Khao Khiao) เป็นที่ตั้งของพระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล พระมหาเจดีย์รูปทรงดอกบัวสีขาวตั้งตระหง่านสง่างามอยู่กลางคูน้ำ ท่ามกลางสวนหย่อมสีเขียวขนาดใหญ่และแวดล้อมด้วยหุบเขาสีเขียวขจีของอำเภอวังน้ำเขียว

อ่านต่อ

ผาเก็บตะวัน จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

ผาเก็บตะวัน (Pha Kep Tawan) หนึ่งในที่เที่ยววังน้ำเขียวที่เป็นจุดชมวิวที่มีทัศนียภาพสวยงาม แวดล้อมด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ เหมาะแก่การแวะมาชมวิวผ่อนคลาย หรือหากต้องการกางเต็นท์ค้างคืนก็ได้เช่นกัน

อ่านต่อ

วัดป่าโนนสวรรค์ จังหวัดร้อยเอ็ด ประเทศไทย

วัดป่าโนนสวรรค์ (Wat Pa Non Sawan) เป็นวัดที่มีชื่อเสียงของจังหวัดร้อยเอ็ด ภายในวัดมีความน่าตื่นตาตื่นใจของประติมากรรมปูนปั้นมากมายที่ถ่ายทอดเรื่องเกี่ยวกับพุทธประวัติ พระธรรมคำสอน รวมถึงวรรณคดีไทยชื่อดังต่างๆ ให้ได้เดินเที่ยวชม และภายในวัดยังโดดเด่นด้วยองค์เจดีย์ขนาดใหญ่ที่ตกแต่งอย่างงดงาม รวมถึงศิลปะการตกแต่งที่ใช้หม้อดินมาประดับในส่วนต่างๆ โดยรอบจนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว วัดแห่งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดร้อยเอ็ดที่ไม่ควรพลาดชม

อ่านต่อ

สวนหินผางาม จังหวัดเลย ประเทศไทย

สวนหินผางาม (Hin Pha Ngam Park) เป็นแนวภูเขาหินปูนอันสลับซับซ้อนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ มีทิวทัศน์อันสวยงามแปลกตาจนได้รับสมญานามว่าเป็นคุนหมิงเมืองเลย สามารถเดินชมสถานที่ไปตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ หรือจะนั่งรถอีแต๊กเข้าชมก็ได้ โดยจะมีเจ้าหน้าที่นำเที่ยวชมและบรรยายสถานที่เพื่อให้ความรู้ โดยนอกจากจะได้ชมหน้าผาหินปูนรูปร่างแปลกตากับโพรงถ้ำต่างๆ แล้ว นักท่องเที่ยวยังจะได้ชมต้นไม้หายาก และซากดึกดำบรรพ์ของปะการัง เปลือกหอย ซากพืขที่ฝังตัวอยู่ในหิน เนื่องจากในอดีตพื้นที่บริเวณนี้เคยเป็นท้องทะเลมาก่อน สวนหินผางามจึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สายธรรมชาติไม่ควรพลาดชมเป็นอย่างยิ่ง

อ่านต่อ

ลานคริสต์มาสภูเรือ จังหวัดเลย ประเทศไทย

ลานคริสต์มาสภูเรือ (Poinsettia Garden Phu Ruea) เป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินในช่วงเทศกาลฤดูหนาวปลายปีที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือนยังอำเภอภูเรือ ด้วยบรรยากาศของเทศกาลสวนดอกไม้เมืองหนาวที่จะจัดขึ้นในฤดูหนาวของทุกปี ทำให้ลานแห่งนี้เต็มไปด้วยพอยน์เซตเทียสีแดงซึ่งมีความสวยงามเป็นอย่างมากท่ามกลางสภาพอากาศที่เย็นสบาย สามารถเดินชมสวนและถ่ายภาพสวยๆ เก็บความประทับใจได้ตามอัธยาศัยโดยไม่เสียค่าเข้าชม

อ่านต่อ

น้ำตกเพียงดิน จังหวัดเลย ประเทศไทย

น้ำตกเพียงดิน (Peang Din Waterfall) เป็นน้ำตกขนาดกลางที่มีความร่มรื่นจากป่าไม้โดยรอบ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับความนิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวสายธรรมชาติและผู้ที่ชอบเล่นน้ำและสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด เพราะเป็นน้ำตกที่สามารถลงเล่นน้ำได้เพราะมีแอ่งน้ำขนาดใหญ่ อีกทั้งการเดินทางไปก็ค่อนข้างสะดวกเพราะไม่ต้องปีนป่ายหรือเดินเท้าในระยะไกลนัก อีกทั้งยังอยู่ใกล้กับสวนหินผางามหรือคุนหมิงเมืองเลยอีกด้วย

อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติภูลังกา จังหวัดนครพนม ประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติภูลังกา (Phu Langka National Park) เป็นพื้นที่ป่าและภูเขาที่ตั้งอยู่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ภายในอุทยานมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่งให้เที่ยวชม ไม่ว่าจะเป็นหน้าผา ถ้ำ และน้ำตก โดยสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลท์ในปัจจุบันคือ ถ้ำนาคา ที่เป็นถ้ำที่มีลักษณะของหินที่คล้ายกับงูใหญ่หรือพญานาค ซึ่งตรงตามความเชื่อเกี่ยวกับเจ้าปู่อือลือที่ถูกสาปให้เป็นพญานาคและถูกจองจำ นอกจากนี้ยังมีจุดชมทัศนียภาพของป่าเขาอีกหลายแห่งให้ได้เที่ยวชมอีกด้วย

อ่านต่อ

อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ จังหวัดนครพนม ประเทศไทย

อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh Museum) เป็นอนุสรณ์สถานที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของประเทศไทยและเวียดนาม เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์สมัยที่อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เคยเข้ามาพำนักในประเทศไทยในช่วงสงครามเวียดนามเพื่อกอบกู้เอกราชของเวียดนาม ภายในอนุสรณ์สถานมีซุ้มประตูและอาคารพิพิธภัณฑ์ที่สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานระหว่างไทยกับเวียดนามไว้อย่างงดงาม โดยภายในได้จัดแสดงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ครั้งนั้นและหุ่นท่านโฮจิมินห์เอาไว้ และยังมีอาคารจำลองบ้านพักของท่านโฮจิมินห์และข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ให้ผู้ที่สนใจได้เที่ยวชมอีกด้วย

อ่านต่อ

บ้านลุงโฮจิมินห์ จังหวัดนครพนม ประเทศไทย

บ้านลุงโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh’s House) หรือบ้านลุงโฮ เป็นบ้านที่เคยใช้เป็นที่พำนักของท่านประธานาธิบดีโฮจิมินห์ในช่วงกอบกู้เอกราชของเวียดนาม ปัจจุบันเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่จัดแสดงเรื่องราวที่สำคัญในครั้งนั้น รวมทั้งประวัติและข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ของท่านโฮจิมินห์ ตัวบ้านมีลักษณะเป็นบ้านโบราณที่สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมไทยผสมเวียดนามอย่างมีเอกลักษณ์ และโดยรอบยังมีความร่มรื่นจากต้นไม้นานาชนิดให้เที่ยวชมอีกด้วย

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ