พิพิธภัณฑ์อาจารย์มั่น ภูริทัตโต จังหวัดสกลนคร ประเทศไทย

  • อ่าน (4,406)
  • ByWebmaster
  • 02:05:54 | 27 ธ.ค. 2564

พิพิธภัณฑ์อาจารย์มั่น ภูริทัตโต จังหวัดสกลนคร ประเทศไทย

Ajarn Man Phurithatto Museum, Sakon Nakhon, Thailand 


พิพิธภัณฑ์อาจารย์มั่น ภูริทัตโต ตั้งอยู่ภายในวัดป่าสุทธาวาส 

             พิพิธภัณฑ์อาจารย์มั่น ภูริทัตโต (Ajarn Man Phurithatto Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต พระเกจิอาจารย์สายวิปัสสนาที่มีชื่อเสียงและมีศิษยานุศิษย์เป็นจำนวนมาก พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตั้งอยู่ภายในวัดป่าสุทธาวาส ภายในจัดแสดงเครื่องอัฐบริขาร รวมถึงข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ และประวัติของท่านให้ได้ศึกษาเที่ยวชม นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นขนาดเท่ารูปจริงในอิริยาบทนั่งสมาธิ และมีตู้กระจกบรรจุอัฐิของท่านที่แปรสภาพเป็นผลึกแก้วใสสีขาวอีกด้วย


แผนที่ตั้ง พิพิธภัณฑ์อาจารย์มั่น ภูริทัตโต (Ajarn Man Phurithatto Museum) จังหวัดสกลนคร ประเทศไทย


ประวัติ

             พิพิธภัณฑ์อาจารย์มั่น ภูริทัตโต ตั้งอยู่ภายในวัดป่าสุทธาวาส ที่ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร วัดแห่งนี้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2472 จากที่ดินที่ญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาได้ถวายให้หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล ได้นำมาสร้างวัด ในส่วนของพิพิธภัณฑ์อาจารย์มั่น ภูริทัตโต สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระอาจารย์มั่น และคำสอนของพระอาจารย์มั่น โดยตัวอาคารมีลักษณะเป็นอาคารสี่เหลี่ยมผืนผ้าชั้นเดียว หลังคาเป็นทรงไทยประยุกต์ ผนังด้านหน้าทางเข้าตัวอาคารมีรูปปั้นนูนสูงดินเผา เป็นภาพเล่าเรื่องธุดงควัตรของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ภายพิพิธภัณฑ์จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ดังนี้

             - เครื่องอัฐบริขาร เช่น สบง จีวร สังฆาฎิ บาตร รัดประคต และมีดโกน

             - เครื่องใช้ในการธุดงค์ เช่น กลด มุ้ง และ หมอน

             - เครื่องใช้ประจำวัน เช่น คนโทน้ำ จอกน้ำ มีด ช้อน ตลับและ สีผึ้ง

             - บริขารเบ็ดเตล็ด เช่น อ่างไม้บดยาและย้อมผ้า สมุนไพร ย่าม เชิงเทียน และกระถางธูป

ชีวประวัติพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต โดยย่อ

             พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นอาจารย์สอนธรรมทางวิปัสสนาที่มีศิษยานุศิษย์มากมายและเป็นที่เคารพนับถือเป็นอย่างมาก ท่านเกิดในสกุลแก่นแก้ว เมื่อวันที่ 20 เดือนมกราคม พ.ศ. 2413 ณ บ้านคำบง ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อท่านอายุได้ 15 ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณรในสำนักวัดบ้านคำบง แต่ในขณะที่ท่านอายุ 17 ปี บิดาได้ขอร้องให้ลาสิกขาเพื่อออกมาช่วยงานทางบ้าน ท่านจึงได้ลาสิกขาออกไปช่วยงาน และอำลาทางบ้านเพื่อกลับมาเตรียมตัวบวชอีกครั้งตอนอายุ 22 ปี โดยได้เข้าศึกษาธรรมในสำนักพระอาจารย์เสาร์ (หลวงปู่เสาร์) กันตสีโล ที่วัดเลียบในเมืองอุบลราชธานี

             จากนั้นในปีพ.ศ. 2436 ท่านได้เดินทางมาอุปสมบทที่วัดศรีทอง โดยมีพระอริยกวีเป็นพระอุปัชฌาย์ มีพระครูสีทาชยเสโนเป็นพระกรรมวาจาจารย์ และมีพระครูประจักษ์อุบลคุณเป็นพระอนุสาวนาจารย์ โดยพระอุปัชฌายะได้ขนานนามมคธให้ว่า "ภูริทัตโต" แปลว่า "ผู้ให้ปัญญา ผู้แจกจ่ายความฉลาด”

             เมื่ออุปสมบทเสร็จแล้วท่านได้เดินทางกลับมาศึกษาวิปัสสนาธุระกับพระอาจารย์เสาร์ กันตสีโล ที่วัดเลียบต่อไป และบำเพ็ญสมณธรรมในที่ต่างๆ รวมทั้งศึกษากับนักปราชญ์และพระอาจารย์ตามจังหวัดต่างๆ ในภาคอื่นๆ จนได้รับความรู้แจ่มแจ้งในพระธรรมวินัย และกลับมายังภาคอีสาน เพื่อทำการอบรมสั่งสอนสมถวิปัสสนาแก่สหธรรมิกและอุบาสกอุบาสิกาต่อไปจนมีผู้เลื่อมใสปฏิบัติตามมากขึ้นเป็นลำดับ และมีศิษยานุศิษย์แพร่หลายกระจายไปทั่วภาคอีสาน

             ในวัยชรานับแต่ปี พ.ศ.2484 เป็นต้นมา หลวงปู่มั่นมาพำนักอยู่ที่จังหวัดสกลนคร และได้อบรมสั่งสอนศิษยานุศิษย์ทางสมถวิปัสสนามากมายจนกระทั่งท่านละสังขารเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2492 ณ วัดป่าสุทธาวาส อำเภอเมืองสกลนคร

             สามารถอ่านชีวประวัติโดยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต http://www.luangpumun.org


พิพิธภัณฑ์อาจารย์มั่น ภูริทัตโต มีลักษณะเป็นอาคารสี่เหลี่ยมผืนผ้าชั้นเดียว และมีหลังคาเป็นทรงไทยประยุกต์


ภายในพิพิธภัณฑ์อาจารย์มั่น ภูริทัตโต


รูปปั้นพระอาจารย์มั่นในอิริยาบทนั่งสมาธิ


ข้าวของเครื่องใช้ของพระอาจารย์มั่นที่จัดแสดงอยู่ภายในพิพิธภัณฑ์


เครื่องใช้ประจำวันต่างๆ


เครื่องใช้เมื่อออกธุดงค์


จีวร ย่าม บาตร และเครื่องใช้ต่างๆ


เครื่องอัฐบริขารและผ้าอื่นๆ ของสงฆ์


บริเวณด้านนอกพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงประวัติของพระอาจารย์มั่น


ความงดงามของพระอุโบสถภายในวัดป่าสุทธาวาส 


การเดินทางจากกรุงเทพไปยังจังหวัดสกลนคร

             - รถยนต์ (Car) จากกรุงเทพไปยังจังหวัดสกลนครโดยรถยนต์มีระยะทางประมาณ 651 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9 ชั่วโมง

             - เครื่องบิน (Flight) จากกรุงเทพขึ้นเครื่องบินที่สนามบินดอนเมืองหรือสนามบินสุวรรณภูมิ และลงเครื่องที่สนามบินสกลนคร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที

             - ไม่มีสถานีรถไฟในจังหวัดสกลนคร แต่สามารถไปลงที่สถานีอุดรธานี แล้วต่อรถประจำทางหรือเหมารถมายังจังหวัดสกลนครได้

             - หากต้องการเดินทางโดยรถทัวร์ ให้ไปขึ้นรถที่สถานีขนส่งหมอชิต2 แล้วลงที่สถานีขนส่งสกลนคร โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลเวลาเดินรถ และค่าโดยสารได้ที่ https://ticket.transport.co.th/


การเดินทางไปพิพิธภัณฑ์อาจารย์มั่น ภูริทัตโต

             - รถยนต์ (Car) จากตัวเมืองสกลนคร ไปยัง พิพิธภัณฑ์อาจารย์มั่น ภูริทัตโต มีระยะทางประมาณ 2.7 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 นาที 

             สามารถเช่ารถขับหรือเหมารถโดยสารท้องถิ่นไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในจังหวัดสกลนครได้ตามความสะดวก


เวลาทำการเปิด-ปิด

             เปิดทุกวัน 06:00 น. - 18:00 น.


อัตราค่าเข้าชม

             ไม่เสียค่าเข้าชม


เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว

             ตลอดทั้งปี 


บรรยากาศที่สงบและพระอุโบสถที่งดงามภายในวัดป่าสุทธาวาส


             นักท่องเที่ยวที่สนใจมาเที่ยว พิพิธภัณฑ์อาจารย์มั่น ภูริทัตโต สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                         พิพิธภัณฑ์อาจารย์มั่น ภูริทัตโต จังหวัดสกลนคร ประเทศไทย

                         (Ajarn Man Phurithatto Museum, Sakon Nakhon, Thailand)

                         ระดับความนิยม : 

                         อัตราค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม

                         เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 06:00 น. - 18:00 น.

                         ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

                         สถานที่ตั้ง : จังหวัดสกลนคร ประเทศไทย

                         โทรศัพท์ : (+66) 042-811-895

                         เว็บไซต์ : https://bit.ly/3JlFlkW 

                         ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้ : เว็บไซต์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต http://www.luangpumun.org

                                          พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com   

                                          เว็บไซต์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร https://sakonnakhon.mots.go.th  

                                          เว็บไซต์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย https://thai.tourismthailand.org  

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

วัดบุไผ่ (วัดบ้านไร่ 2) จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

วัดบุไผ่ (วัดบ้านไร่ 2) Wat Bu Pai (Wat Ban Rai 2) เป็นวัดที่ตั้งตระหง่านบนเนินเขาในอำเภอวังน้ำเขียว ประดิษฐานรูปหล่อหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ หรือ พระเทพวิทยาคม พระเกจิดังวัดบ้านไร่องค์ใหญ่ที่สุดในโลก

อ่านต่อ

วัดแสงธรรมวังเขาเขียว จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

วัดแสงธรรมวังเขาเขียว (Wat Saeng Tham Wang Khao Khiao) เป็นที่ตั้งของพระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล พระมหาเจดีย์รูปทรงดอกบัวสีขาวตั้งตระหง่านสง่างามอยู่กลางคูน้ำ ท่ามกลางสวนหย่อมสีเขียวขนาดใหญ่และแวดล้อมด้วยหุบเขาสีเขียวขจีของอำเภอวังน้ำเขียว

อ่านต่อ

ผาเก็บตะวัน จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

ผาเก็บตะวัน (Pha Kep Tawan) หนึ่งในที่เที่ยววังน้ำเขียวที่เป็นจุดชมวิวที่มีทัศนียภาพสวยงาม แวดล้อมด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ เหมาะแก่การแวะมาชมวิวผ่อนคลาย หรือหากต้องการกางเต็นท์ค้างคืนก็ได้เช่นกัน

อ่านต่อ

วัดป่าโนนสวรรค์ จังหวัดร้อยเอ็ด ประเทศไทย

วัดป่าโนนสวรรค์ (Wat Pa Non Sawan) เป็นวัดที่มีชื่อเสียงของจังหวัดร้อยเอ็ด ภายในวัดมีความน่าตื่นตาตื่นใจของประติมากรรมปูนปั้นมากมายที่ถ่ายทอดเรื่องเกี่ยวกับพุทธประวัติ พระธรรมคำสอน รวมถึงวรรณคดีไทยชื่อดังต่างๆ ให้ได้เดินเที่ยวชม และภายในวัดยังโดดเด่นด้วยองค์เจดีย์ขนาดใหญ่ที่ตกแต่งอย่างงดงาม รวมถึงศิลปะการตกแต่งที่ใช้หม้อดินมาประดับในส่วนต่างๆ โดยรอบจนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว วัดแห่งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดร้อยเอ็ดที่ไม่ควรพลาดชม

อ่านต่อ

สวนหินผางาม จังหวัดเลย ประเทศไทย

สวนหินผางาม (Hin Pha Ngam Park) เป็นแนวภูเขาหินปูนอันสลับซับซ้อนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ มีทิวทัศน์อันสวยงามแปลกตาจนได้รับสมญานามว่าเป็นคุนหมิงเมืองเลย สามารถเดินชมสถานที่ไปตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ หรือจะนั่งรถอีแต๊กเข้าชมก็ได้ โดยจะมีเจ้าหน้าที่นำเที่ยวชมและบรรยายสถานที่เพื่อให้ความรู้ โดยนอกจากจะได้ชมหน้าผาหินปูนรูปร่างแปลกตากับโพรงถ้ำต่างๆ แล้ว นักท่องเที่ยวยังจะได้ชมต้นไม้หายาก และซากดึกดำบรรพ์ของปะการัง เปลือกหอย ซากพืขที่ฝังตัวอยู่ในหิน เนื่องจากในอดีตพื้นที่บริเวณนี้เคยเป็นท้องทะเลมาก่อน สวนหินผางามจึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สายธรรมชาติไม่ควรพลาดชมเป็นอย่างยิ่ง

อ่านต่อ

ลานคริสต์มาสภูเรือ จังหวัดเลย ประเทศไทย

ลานคริสต์มาสภูเรือ (Poinsettia Garden Phu Ruea) เป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินในช่วงเทศกาลฤดูหนาวปลายปีที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือนยังอำเภอภูเรือ ด้วยบรรยากาศของเทศกาลสวนดอกไม้เมืองหนาวที่จะจัดขึ้นในฤดูหนาวของทุกปี ทำให้ลานแห่งนี้เต็มไปด้วยพอยน์เซตเทียสีแดงซึ่งมีความสวยงามเป็นอย่างมากท่ามกลางสภาพอากาศที่เย็นสบาย สามารถเดินชมสวนและถ่ายภาพสวยๆ เก็บความประทับใจได้ตามอัธยาศัยโดยไม่เสียค่าเข้าชม

อ่านต่อ

น้ำตกเพียงดิน จังหวัดเลย ประเทศไทย

น้ำตกเพียงดิน (Peang Din Waterfall) เป็นน้ำตกขนาดกลางที่มีความร่มรื่นจากป่าไม้โดยรอบ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับความนิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวสายธรรมชาติและผู้ที่ชอบเล่นน้ำและสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด เพราะเป็นน้ำตกที่สามารถลงเล่นน้ำได้เพราะมีแอ่งน้ำขนาดใหญ่ อีกทั้งการเดินทางไปก็ค่อนข้างสะดวกเพราะไม่ต้องปีนป่ายหรือเดินเท้าในระยะไกลนัก อีกทั้งยังอยู่ใกล้กับสวนหินผางามหรือคุนหมิงเมืองเลยอีกด้วย

อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติภูลังกา จังหวัดนครพนม ประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติภูลังกา (Phu Langka National Park) เป็นพื้นที่ป่าและภูเขาที่ตั้งอยู่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ภายในอุทยานมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่งให้เที่ยวชม ไม่ว่าจะเป็นหน้าผา ถ้ำ และน้ำตก โดยสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลท์ในปัจจุบันคือ ถ้ำนาคา ที่เป็นถ้ำที่มีลักษณะของหินที่คล้ายกับงูใหญ่หรือพญานาค ซึ่งตรงตามความเชื่อเกี่ยวกับเจ้าปู่อือลือที่ถูกสาปให้เป็นพญานาคและถูกจองจำ นอกจากนี้ยังมีจุดชมทัศนียภาพของป่าเขาอีกหลายแห่งให้ได้เที่ยวชมอีกด้วย

อ่านต่อ

อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ จังหวัดนครพนม ประเทศไทย

อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh Museum) เป็นอนุสรณ์สถานที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของประเทศไทยและเวียดนาม เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์สมัยที่อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เคยเข้ามาพำนักในประเทศไทยในช่วงสงครามเวียดนามเพื่อกอบกู้เอกราชของเวียดนาม ภายในอนุสรณ์สถานมีซุ้มประตูและอาคารพิพิธภัณฑ์ที่สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานระหว่างไทยกับเวียดนามไว้อย่างงดงาม โดยภายในได้จัดแสดงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ครั้งนั้นและหุ่นท่านโฮจิมินห์เอาไว้ และยังมีอาคารจำลองบ้านพักของท่านโฮจิมินห์และข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ให้ผู้ที่สนใจได้เที่ยวชมอีกด้วย

อ่านต่อ

บ้านลุงโฮจิมินห์ จังหวัดนครพนม ประเทศไทย

บ้านลุงโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh’s House) หรือบ้านลุงโฮ เป็นบ้านที่เคยใช้เป็นที่พำนักของท่านประธานาธิบดีโฮจิมินห์ในช่วงกอบกู้เอกราชของเวียดนาม ปัจจุบันเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่จัดแสดงเรื่องราวที่สำคัญในครั้งนั้น รวมทั้งประวัติและข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ของท่านโฮจิมินห์ ตัวบ้านมีลักษณะเป็นบ้านโบราณที่สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมไทยผสมเวียดนามอย่างมีเอกลักษณ์ และโดยรอบยังมีความร่มรื่นจากต้นไม้นานาชนิดให้เที่ยวชมอีกด้วย

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ