พิพิธภัณฑ์อาจารย์ฝั้น อาจาโร จังหวัดสกลนคร ประเทศไทย

  • อ่าน (4,629)
  • ByWebmaster
  • 01:50:54 | 27 ธ.ค. 2564

พิพิธภัณฑ์อาจารย์ฝั้น อาจาโร จังหวัดสกลนคร ประเทศไทย

Ajarn Fun Acharo Museum, Sakon Nakhon, Thailand


พิพิธภัณฑ์อาจารย์ฝั้น อาจาโร เป็นอาคารทรงเจดีย์ฐานกลมกลีบบัวสามชั้น 

             พิพิธภัณฑ์อาจารย์ฝั้น อาจาโร (Ajarn Fun Acharo Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสกลนคร ตัวอาคารพิพิธภัณฑ์สร้างเป็นทรงเจดีย์ฐานกลมกลีบบัวสามชั้นอย่างงดงาม ภายในจัดแสดงประวัติ ภาพถ่าย และเครื่องอัฐบริขารของพระอาจารย์ฝั้น นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นพระอาจารย์ฝั้นขนาดเท่ารูปจริงในอิริยาบทนั่งห้อยเท้าและถือไม้เท้าไว้ในมือ รวมถึงมีตู้กระจกบรรจุอัฐิให้ผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาได้ศึกษาเที่ยวชม


แผนที่ตั้ง พิพิธภัณฑ์อาจารย์ฝั้น อาจาโร (Ajarn Fun Acharo Museum) จังหวัดสกลนคร ประเทศไทย


ประวัติ

             พิพิธภัณฑ์อาจารย์ฝั้น อาจาโร ตั้งอยู่ที่วัดป่าอุดมสมพร ตำบลพรรณานิคม อำเภอพรรณนานิคม อาคารพิพิธภัณฑ์มีลักษณะเป็นทรงเจดีย์ฐานกลมกลีบบัวสามชั้น ภายในจัดแสดงเครื่องอัฐบริขารที่ท่านใช้เมื่อยามมีชีวิตอยู่ รวมทั้งมีการจัดแสดงประวัติความเป็นมาตั้งแต่เกิดจนมรณภาพ และยังมีรูปปั้นพระอาจารย์ฝั้นขนาดเท่ารูปจริงในอิริยาบทนั่งห้อยเท้าและถือไม้เท้าไว้ในมือ ใกล้กันมีตู้กระจกบรรจุอัฐิ

             พระอาจารย์ฝั้น  อาจาโร เป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงและเป็นศิษย์ของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต พระอาจารย์ฝั้นได้มรณภาพที่วัดป่าอุดมสมพรในคืนวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2520 รวมอายุได้ 78 ปี และหลังจากพระราชทานเพลิงศพท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วคณะศิษย์ทั้งฝ่ายบรรพชิตและฆราวาสได้มีการประชุมกันเพื่อจัดสร้างพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ขึ้นเพื่อที่ระลึกถึงพระอาจารย์ฝั้นผู้เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ โดยในปีพ.ศ. 2523 ได้มีการจัดสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์อาจารย์ฝั้น อาจาโรขึ้นบริเวณที่พระราชทานเพลิงศพของท่าน โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เสด็จมาวางศิลาฤกษ์ พิพิธภัณพ์แห่งนี้สร้างแล้วเสร็จในปี 2525

ชีวประวัติพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร โดยย่อ

             พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2442 ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 9 ปีกุน ที่ตำบลพรรณนา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยเกิดในตระกูลสุวรรณรงค์ซึ่งเป็นตระกูลเจ้าเมืองพรรณานิคมมาก่อน ท่านได้บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดโพนทองเมื่ออายุได้ 19 ปี ต่อมาเมื่ออายุครบ 20 ปีจึงได้อุปสมบทเป็นภิกษุที่วัดสิทธิบังคม บ้านไร่ อำเภอพรรณานิคม โดยมีพระครูป้องเป็นพระอุปัชฌาย์ และมีพระอาจารย์สังกับพระอาจารย์นวลเป็นพระกรรมวาจาจารย์

             ต่อมาในปี พ.ศ. 2463 พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ได้เดินทางมายังวัดบ้านม่วงไข่และได้แสดงธรรมเทศนาให้ชาวบ้านฟัง พระอาจารย์ฝั้นที่ได้ไปฟังอยู่ด้วยเช่นกันจึงเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระธรรมที่พระอาจารย์มั่นแสดง จึงขอมอบตัวเป็นศิษย์โดยทันที และได้ติดตามพระอาจารย์มั่นไปธุดงค์ในที่ต่างๆ พร้อมทั้งฝึกวิปัสสนากรรมฐาน ในปี พ.ศ. 2487 ท่านเดินทางกลับบ้านเกิดที่บ้านบะทอง และพักที่ป่าช้าใกล้ๆ กับหนองแวง ซึ่งต่อมาสถานที่แห่งนี้จึงได้ถูกจัดสร้างเป็น วัดป่าอุดมสมพรนั่นเอง

             จนกระทั่งในวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2520 เวลา 19.50 น. พระอาจารย์ฝั้นได้ละขันธ์ธาตุไปด้วยอาการสงบ โดยในวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2521พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ได้เสด็จฯ มาพระราชทานเพลิงศพ พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ณ วัดป่าอุดมสมพร เป็นกรณีพิเศษเป็นการส่วนพระองค์

             สามารถอ่านชีวประวัติของพระอาจารย์ฝั้น ภูริทัตโต โดยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.dharma-gateway.com/monk/monk_biography/lp-phun/lp-phun-hist-01-01.htm


ทางเดินกว้างทอดยาวสู่อาคารพิพิธภัณฑ์อาจารย์ฝั้น อาจาโร


พิพิธภัณฑ์อาจารย์ฝั้น อาจาโร ตั้งอยู่ภายในวัดป่าอุดมสมพร


บริเวณผนังอาคารสลักลวดลายเป็นรูปพระอาจารย์ฝั้นอย่างประณีตงดงาม


รูปปั้นพระอาจารย์ฝั้นในอิริยาบทนั่งห้อยเท้าและถือไม้เท้า


อัฐิของพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร


พื้นที่จัดแสดงเครื่องใช้ประจำวันของพระอาจารย์ฝั้นเมื่อยามมีชีวิต


พื้นที่จัดแสดงเครื่องอัฐบริขารและประวัติของพระอาจารย์ฝั้น


ภาพถ่ายพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร


เครื่องธุดงค์และเครื่องใช้ประเภทผ้า


บริเวณกำแพงด้านนอกประดับด้วยข้อความเกี่ยวกับหลักธรรม


การเดินทางจากกรุงเทพไปยังจังหวัดสกลนคร

             - รถยนต์ (Car) จากกรุงเทพไปยังจังหวัดสกลนครโดยรถยนต์มีระยะทางประมาณ 651 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9 ชั่วโมง

             - เครื่องบิน (Flight) จากกรุงเทพขึ้นเครื่องบินที่สนามบินดอนเมืองหรือสนามบินสุวรรณภูมิ และลงเครื่องที่สนามบินสกลนคร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที

             - ไม่มีสถานีรถไฟในจังหวัดสกลนคร แต่สามารถไปลงที่สถานีอุดรธานี แล้วต่อรถประจำทางหรือเหมารถมายังจังหวัดสกลนครได้

             - หากต้องการเดินทางโดยรถทัวร์ ให้ไปขึ้นรถที่สถานีขนส่งหมอชิต2 แล้วลงที่สถานีขนส่งสกลนคร โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลเวลาเดินรถ และค่าโดยสารได้ที่ https://ticket.transport.co.th/


การเดินทางไปพิพิธภัณฑ์อาจารย์ฝั้น อาจาโร

             - รถยนต์ (Car) จากตัวเมืองสกลนคร ไปยัง พิพิธภัณฑ์อาจารย์ฝั้น อาจาโร มีระยะทางประมาณ 42.3 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

             สามารถเช่ารถขับหรือเหมารถโดยสารท้องถิ่นไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในจังหวัดสกลนครได้ตามความสะดวก


เวลาทำการเปิด-ปิด

             เปิดทุกวัน 06:00 น. - 18:00 น.


อัตราค่าเข้าชม

             ไม่เสียค่าเข้าชม


เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว

             ตลอดทั้งปี 


มุมถ่ายภาพที่ระลึกที่มีฉากหลังเป็นพิพิธภัณฑ์ทรงเจดีย์ภายในวัดป่าอุดมสมพร


             
นักท่องเที่ยวที่สนใจมาเที่ยว พิพิธภัณฑ์อาจารย์ฝั้น อาจาโร สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                         พิพิธภัณฑ์อาจารย์ฝั้น อาจาโร จังหวัดสกลนคร ประเทศไทย

                         (Ajarn Fun Acharo Museum, Sakon Nakhon, Thailand)

                         ระดับความนิยม : 

                         อัตราค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม

                         เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 06:00 น. - 18:00 น.

                         ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

                         สถานที่ตั้ง : จังหวัดสกลนคร ประเทศไทย

                         โทรศัพท์ : (+66) 084-798-1394

                         เว็บไซต์ : https://db.sac.or.th/museum/museum-detail/1068

                         ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้ : พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com

                                        เว็บไซต์ชีวประวัติอาจารย์ฝั้น อาจาโร https://bit.ly/3sDY3OE 

                                        เว็บไซต์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร https://sakonnakhon.mots.go.th  

                                        เว็บไซต์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย https://thai.tourismthailand.org  

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

วัดบุไผ่ (วัดบ้านไร่ 2) จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

วัดบุไผ่ (วัดบ้านไร่ 2) Wat Bu Pai (Wat Ban Rai 2) เป็นวัดที่ตั้งตระหง่านบนเนินเขาในอำเภอวังน้ำเขียว ประดิษฐานรูปหล่อหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ หรือ พระเทพวิทยาคม พระเกจิดังวัดบ้านไร่องค์ใหญ่ที่สุดในโลก

อ่านต่อ

วัดแสงธรรมวังเขาเขียว จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

วัดแสงธรรมวังเขาเขียว (Wat Saeng Tham Wang Khao Khiao) เป็นที่ตั้งของพระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล พระมหาเจดีย์รูปทรงดอกบัวสีขาวตั้งตระหง่านสง่างามอยู่กลางคูน้ำ ท่ามกลางสวนหย่อมสีเขียวขนาดใหญ่และแวดล้อมด้วยหุบเขาสีเขียวขจีของอำเภอวังน้ำเขียว

อ่านต่อ

ผาเก็บตะวัน จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

ผาเก็บตะวัน (Pha Kep Tawan) หนึ่งในที่เที่ยววังน้ำเขียวที่เป็นจุดชมวิวที่มีทัศนียภาพสวยงาม แวดล้อมด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ เหมาะแก่การแวะมาชมวิวผ่อนคลาย หรือหากต้องการกางเต็นท์ค้างคืนก็ได้เช่นกัน

อ่านต่อ

วัดป่าโนนสวรรค์ จังหวัดร้อยเอ็ด ประเทศไทย

วัดป่าโนนสวรรค์ (Wat Pa Non Sawan) เป็นวัดที่มีชื่อเสียงของจังหวัดร้อยเอ็ด ภายในวัดมีความน่าตื่นตาตื่นใจของประติมากรรมปูนปั้นมากมายที่ถ่ายทอดเรื่องเกี่ยวกับพุทธประวัติ พระธรรมคำสอน รวมถึงวรรณคดีไทยชื่อดังต่างๆ ให้ได้เดินเที่ยวชม และภายในวัดยังโดดเด่นด้วยองค์เจดีย์ขนาดใหญ่ที่ตกแต่งอย่างงดงาม รวมถึงศิลปะการตกแต่งที่ใช้หม้อดินมาประดับในส่วนต่างๆ โดยรอบจนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว วัดแห่งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดร้อยเอ็ดที่ไม่ควรพลาดชม

อ่านต่อ

สวนหินผางาม จังหวัดเลย ประเทศไทย

สวนหินผางาม (Hin Pha Ngam Park) เป็นแนวภูเขาหินปูนอันสลับซับซ้อนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ มีทิวทัศน์อันสวยงามแปลกตาจนได้รับสมญานามว่าเป็นคุนหมิงเมืองเลย สามารถเดินชมสถานที่ไปตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ หรือจะนั่งรถอีแต๊กเข้าชมก็ได้ โดยจะมีเจ้าหน้าที่นำเที่ยวชมและบรรยายสถานที่เพื่อให้ความรู้ โดยนอกจากจะได้ชมหน้าผาหินปูนรูปร่างแปลกตากับโพรงถ้ำต่างๆ แล้ว นักท่องเที่ยวยังจะได้ชมต้นไม้หายาก และซากดึกดำบรรพ์ของปะการัง เปลือกหอย ซากพืขที่ฝังตัวอยู่ในหิน เนื่องจากในอดีตพื้นที่บริเวณนี้เคยเป็นท้องทะเลมาก่อน สวนหินผางามจึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สายธรรมชาติไม่ควรพลาดชมเป็นอย่างยิ่ง

อ่านต่อ

ลานคริสต์มาสภูเรือ จังหวัดเลย ประเทศไทย

ลานคริสต์มาสภูเรือ (Poinsettia Garden Phu Ruea) เป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินในช่วงเทศกาลฤดูหนาวปลายปีที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือนยังอำเภอภูเรือ ด้วยบรรยากาศของเทศกาลสวนดอกไม้เมืองหนาวที่จะจัดขึ้นในฤดูหนาวของทุกปี ทำให้ลานแห่งนี้เต็มไปด้วยพอยน์เซตเทียสีแดงซึ่งมีความสวยงามเป็นอย่างมากท่ามกลางสภาพอากาศที่เย็นสบาย สามารถเดินชมสวนและถ่ายภาพสวยๆ เก็บความประทับใจได้ตามอัธยาศัยโดยไม่เสียค่าเข้าชม

อ่านต่อ

น้ำตกเพียงดิน จังหวัดเลย ประเทศไทย

น้ำตกเพียงดิน (Peang Din Waterfall) เป็นน้ำตกขนาดกลางที่มีความร่มรื่นจากป่าไม้โดยรอบ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับความนิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวสายธรรมชาติและผู้ที่ชอบเล่นน้ำและสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด เพราะเป็นน้ำตกที่สามารถลงเล่นน้ำได้เพราะมีแอ่งน้ำขนาดใหญ่ อีกทั้งการเดินทางไปก็ค่อนข้างสะดวกเพราะไม่ต้องปีนป่ายหรือเดินเท้าในระยะไกลนัก อีกทั้งยังอยู่ใกล้กับสวนหินผางามหรือคุนหมิงเมืองเลยอีกด้วย

อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติภูลังกา จังหวัดนครพนม ประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติภูลังกา (Phu Langka National Park) เป็นพื้นที่ป่าและภูเขาที่ตั้งอยู่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ภายในอุทยานมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่งให้เที่ยวชม ไม่ว่าจะเป็นหน้าผา ถ้ำ และน้ำตก โดยสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลท์ในปัจจุบันคือ ถ้ำนาคา ที่เป็นถ้ำที่มีลักษณะของหินที่คล้ายกับงูใหญ่หรือพญานาค ซึ่งตรงตามความเชื่อเกี่ยวกับเจ้าปู่อือลือที่ถูกสาปให้เป็นพญานาคและถูกจองจำ นอกจากนี้ยังมีจุดชมทัศนียภาพของป่าเขาอีกหลายแห่งให้ได้เที่ยวชมอีกด้วย

อ่านต่อ

อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ จังหวัดนครพนม ประเทศไทย

อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh Museum) เป็นอนุสรณ์สถานที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของประเทศไทยและเวียดนาม เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์สมัยที่อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เคยเข้ามาพำนักในประเทศไทยในช่วงสงครามเวียดนามเพื่อกอบกู้เอกราชของเวียดนาม ภายในอนุสรณ์สถานมีซุ้มประตูและอาคารพิพิธภัณฑ์ที่สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานระหว่างไทยกับเวียดนามไว้อย่างงดงาม โดยภายในได้จัดแสดงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ครั้งนั้นและหุ่นท่านโฮจิมินห์เอาไว้ และยังมีอาคารจำลองบ้านพักของท่านโฮจิมินห์และข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ให้ผู้ที่สนใจได้เที่ยวชมอีกด้วย

อ่านต่อ

บ้านลุงโฮจิมินห์ จังหวัดนครพนม ประเทศไทย

บ้านลุงโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh’s House) หรือบ้านลุงโฮ เป็นบ้านที่เคยใช้เป็นที่พำนักของท่านประธานาธิบดีโฮจิมินห์ในช่วงกอบกู้เอกราชของเวียดนาม ปัจจุบันเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่จัดแสดงเรื่องราวที่สำคัญในครั้งนั้น รวมทั้งประวัติและข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ของท่านโฮจิมินห์ ตัวบ้านมีลักษณะเป็นบ้านโบราณที่สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมไทยผสมเวียดนามอย่างมีเอกลักษณ์ และโดยรอบยังมีความร่มรื่นจากต้นไม้นานาชนิดให้เที่ยวชมอีกด้วย

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ