8 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในจังหวัดมุกดาหาร ประเทศไทย

  • อ่าน (6,987)
  • ByWebmaster
  • 11:26:26 | 22 ต.ค. 2564

8 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในจังหวัดมุกดาหาร ประเทศไทย

Top 8 Travel Destinations in Mukdahan, Thailand

 

             จังหวัดมุกดาหารตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีพรมแดนทางด้านตะวันออกติดกับประเทศลาวโดยมีแม่น้ำโขงไหลกั้นพรมแดน จังหวัดมุกดาหารมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งทั้งธรรมชาติที่สวยงาม วัดวาอาราม ตลาดท้องถิ่น จุดชมวิวริมแม่น้ำโขง และแหล่งสักการะพญานาค มุกดาหารจึงเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวแดนอีสานที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว การเดินทางจากกรุงเทพโดยรถยนต์ใช้เวลาประมาณ 9 ชั่วโมง แต่สามารถเดินทางด้วยเครื่องบินได้เพื่อประหยัดเวลาโดยลงเครื่องที่สนามบินนครพนมที่อยู่ในจังหวัดใกล้เคียงและต่อรถมายังมุกดาหารประมาณ 2 ชั่วโมง วันนี้ Palanla ได้รวบรวม 8 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งจังหวัดมุกดาหารมาฝากกันในทริปนี้ 

 
แผนที่ 8 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดมุกดาหาร


1. ตลาดอินโดจีน (Indochina Market)

 

             ตลาดอินโดจีนเป็นตลาดท้องถิ่นขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงของภาคอีสาน  ตลาดแห่งนี้เป็นแหล่งรวมสินค้าอุปโภคบริโภคหลากหลายประเภทที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ เช่น จีน รัสเซีย เวียดนาม และลาว รวมถึงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของจังหวัดมุกดาหาร ที่นี่จึงเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมแวะมาหาซื้อของฝากและของที่ระลึก และยังเป็นศูนย์กลางการค้าของจังหวัดอีกด้วย

การเดินทาง : จากตัวเมืองมุกดาหารไปยังตลาดอินโดจีน มีระยะทางประมาณ 2.8 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 08:00 น. – 18:00 น.

พิกัด GPS : 16°32'27.9"N 104°43'55.4"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ ตลาดอินโดจีน ได้ที่ : https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=674


2. หอแก้วมุกดาหาร (Ho Kaeo Mukdahan)

 

             หอแก้วมุกดาหารเป็นหอชมเมืองที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลที่ 9 ในมหามงคลวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี ในปี พ.ศ.2539 ด้านบนเป็นจุดชมวิวความสูงราว 50 เมตรที่สามารถชมทัศนียภาพลำน้ำโขงและเมืองมุกดาหารได้รอบทิศ ทีนี่จึงเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กที่มีชื่อเสียงของจังหวัดมุกดาหาร

การเดินทาง : จากตลาดอินโดจีนไปยังหอแก้วมุกดาหาร มีระยะทางประมาณ 1.7 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 08:00 น. – 18:00 น.

พิกัด GPS : 16°31'33.4"N 104°43'59.0"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ หอแก้วมุกดาหาร ได้ที่ : https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=669


3. แก่งกะเบา (Kang Ka Bao)

 

             แก่งกะเบาเป็นแก่งหินและโขดหินที่ขวางกั้นลำน้ำโขง โดยสายน้ำจะไหลมากระทบแก่งหินและเกิดการกัดเซาะจนมีรูปร่างที่สวยงามแปลกตา โดยบางบริเวณจะมีลักษณะเหมือนหลุมลึก และบางแห่งก็เป็นโพรงเหมือนถ้ำใต้น้ำ ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนในช่วงฤดูแล้งที่แม่น้ำโขงลดระดับลง และในบริเวณบนฝั่งริมแก่งกะเบานั้นได้รับการปรับภูมิทัศน์ให้เป็นสวนสาธารณะที่มีความร่มรื่น และเป็นที่ตั้งของรูปปั้นพญานาคนามว่าพญาศรีภุชงค์มุกดานาคราช ที่นี่จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวและจุดชมวิวแม่น้ำโขงที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดมุกดาหาร

การเดินทาง : จากตลาดอินโดจีนไปยังแก่งกะเบา มีระยะทางประมาณ 30กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดตลอดเวลา

พิกัด GPS : 16°48'07.4"N 104°43'59.5"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ แก่งกะเบา ได้ที่ : https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=676


4. พญาศรีภุชงค์มุกดานาคราช (Phaya Sripuchong Mukdanakharat)

 

             พญาศรีภุชงค์มุกดานาคราชเป็นรูปปั้นองค์พญานาคสีขาวหมอกประดับด้วยเกล็ดหินอ่อนอย่างวิจิตรงดงาม ตั้งอยู่บริเวณลานริมฝั่งแม่น้ำโขงในพื้นที่ของแก่งกะเบา องค์พญานาคนี้เปรียบเสมือนพญานาคดิน ซึ่งเป็นหนึ่งในสามขององค์พญานาคแห่งมุกดาหาร มีความเชื่อกันว่าผู้ใดที่มาสักการะองค์พญานาคและลอดท้องพญานาคจะมีความสุขสมหวังดั่งคำอธิษฐาน ที่นี่จึงเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กที่นักท่องเที่ยวนิยมมาสักการะและขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล

การเดินทาง : จากตลาดอินโดจีนไปยังพญาศรีภุชงค์มุกดานาคราช มีระยะทางประมาณ 30.1 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดตลอดเวลา

พิกัด GPS : 16°48'08.8"N 104°43'59.9"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ พญาศรีภุชงค์มุกดานาคราช ได้ที่ : https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=673


5. จุดชมวิวสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 (Viewpoint of Thai-Lao Friendship Bridge 2)

 

             จุดชมวิวสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 เป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 ที่ทอดยาวจากฝั่งมุกดาหารข้ามแม่น้ำโขงไปยังฝั่งลาวในพื้นที่ของสะหวันนะเขตได้อย่างชัดเจน บริเวณจุดชมวิวเป็นทางเดินเลียบแม่น้ำโขง และมีบันไดสำหรับขึ้นลงริมฝั่งแม่น้ำ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และนั่งปิกนิกกันในช่วงเย็น อีกทั้งยังเป็นมุมถ่ายภาพแม่น้ำโขงที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดมุกดาหารอีกด้วย

การเดินทาง : จากตลาดอินโดจีนไปยังจุดชมวิวสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 มีระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดตลอดเวลา

พิกัด GPS : 16°35'46.9"N 104°44'07.6"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ จุดชมวิวสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 ได้ที่ : https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=675


6. ศาลพ่อปู่พญานาคอนันตนาคราช (Shrine of the Venerable Naga Ananta Nakarat)

 

             ศาลพ่อปู่พญานาคอนันตนาคราชโดดเด่นด้วยรูปปั้นองค์พญานาคอนันตนาคราชเลื้อยพันเสาสีทองและหันเศียรออกสู่แม่น้ำโขง ที่บริเวณริมสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 โดยมีความสูงเหนือสะพานมิตรภาพ องค์พญานาคอนันตนาคราชนี้เปรียบเสมือนพญานาคน้ำ ซึ่งเป็นหนึ่งในสามองค์พญานาคแห่งมุกดาหาร ที่นี่จึงเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กที่แสดงถึงความศรัทธาต่อพญานาคของผู้คนในแถบลุ่มแม่น้ำโขง นอกจากนี้ภายในบริเวณยังมีพิพิธภัณฑ์เพชรพญานาคที่จัดแสดงรูปปั้นพญานาค ประวัติความเป็นมา ความเชื่อและตำนาน รวมถึงหินรูปร่างสวยงามแปลกตามากมาย

การเดินทาง : จากตลาดอินโดจีนไปยังศาลพ่อปู่พญานาคอนันตนาคราช มีระยะทางประมาณ 6.5 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดตลอดเวลา ในส่วนของพิพิธภัณฑ์เปิด 9:00 – 18:00 น.

พิกัด GPS : 16°36'02.6"N 104°44'08.2"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ ศาลพ่อปู่พญานาคอนันตนาคราช ได้ที่ : https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=670


7. วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ (Wat Roi Phra Putthabat Phu Manorom)

 

             วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์เป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดมุกดาหารที่มีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่มีความสำคัญมากมาย เช่น รอยพระพุทธบาทจำลอง พระธาตุภูมโนรมย์ พระเจ้าองค์ใหญ่แก้วมุกดาศรีไตรรัตน์ และรูปปั้นพญานาคศรีมุกดามหามุนีนีลปาลนาคราช นอกจากนี้ วัดแห่งนี้ยังมีบรรยากาศที่ร่มรื่นเนื่องจากตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติมุกดาหาร จึงแวดล้อมไปด้วยป่าไม้อันเขียวขจี ซึ่งจากบริเวณองค์พระใหญ่ด้านบนเขาสามารถมองเห็นทัศนียภาพของลำน้ำโขงและภูมิประเทศของสองฟากฝั่งได้อย่างเต็มตา

การเดินทาง : จากตลาดอินโดจีนไปยังวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ มีระยะทางประมาณ 4.5 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 08:00 น. – 18:00 น.

พิกัด GPS : 16°30'00.8"N 104°43'43.0"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ ได้ที่ : https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=671


8. พญาศรีมุกดามหามุนีนีลปาลนาคราช (Phaya Sri Mukda Mahamuni Neilpal Nakharat)

 

             พญาศรีมุกดามหามุนีนีลปาลนาคราชเป็นรูปปั้นพญานาคองค์ใหญ่สีฟ้าอมเขียวซึ่งตั้งตระหง่านอย่างยิ่งใหญ่อยู่บนเขาภูมโนรมย์ภายในวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ โดยองค์พญานาคพญาศรีมุกดามหามุนีนีลปาลนาคราชนี้เปรียบเสมือนพญานาคฟ้า ซึ่งเป็นหนึ่งในสามองค์พญานาคแห่งมุกดาหารที่เชื่อกันว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักรักษาเมืองริมโขงให้ร่มเย็นเป็นสุข

การเดินทาง : จากตลาดอินโดจีนไปยังพญาศรีมุกดามหามุนีนีลปาลนาคราช มีระยะทางประมาณ 4.7 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 08:00 น. – 18:00 น.

พิกัด GPS : 16°29'56.4"N 104°43'47.1"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ พญาศรีมุกดามหามุนีนีลปาลนาคราช ได้ที่ : https://www.palanla.com/index.php?op=domesticLocation-detail&id=672


ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้
: เว็บไซต์พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com/ 

                    เว็บไซต์จังหวัดมุกดาหาร https://mukdahan.prd.go.th/     

                    การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) https://thai.tourismthailand.org/

                    บริการขนส่ง (รถทัวร์ประจำทาง) http://www.busticket.in.th , http://www.thairoute.com

                    สกุลเงินที่ใช้ : บาท (THB)

                    ตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ https://www.xe.com/currencyconverter/


แอปพลิเคชันแนะนำสำหรับเรียกใช้บริการรถแท็กซี่ในประเทศไทย

                   - Grab สามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store (iOS) และ Play Store (Android)


อัตราค่าบริการแท็กซี่ (
TAXI FARE)


อัตราค่าครองชีพ (
DAILY COST)


สภาพอากาศ (WEATHER)

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

วัดบุไผ่ (วัดบ้านไร่ 2) จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

วัดบุไผ่ (วัดบ้านไร่ 2) Wat Bu Pai (Wat Ban Rai 2) เป็นวัดที่ตั้งตระหง่านบนเนินเขาในอำเภอวังน้ำเขียว ประดิษฐานรูปหล่อหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ หรือ พระเทพวิทยาคม พระเกจิดังวัดบ้านไร่องค์ใหญ่ที่สุดในโลก

อ่านต่อ

วัดแสงธรรมวังเขาเขียว จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

วัดแสงธรรมวังเขาเขียว (Wat Saeng Tham Wang Khao Khiao) เป็นที่ตั้งของพระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล พระมหาเจดีย์รูปทรงดอกบัวสีขาวตั้งตระหง่านสง่างามอยู่กลางคูน้ำ ท่ามกลางสวนหย่อมสีเขียวขนาดใหญ่และแวดล้อมด้วยหุบเขาสีเขียวขจีของอำเภอวังน้ำเขียว

อ่านต่อ

ผาเก็บตะวัน จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

ผาเก็บตะวัน (Pha Kep Tawan) หนึ่งในที่เที่ยววังน้ำเขียวที่เป็นจุดชมวิวที่มีทัศนียภาพสวยงาม แวดล้อมด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ เหมาะแก่การแวะมาชมวิวผ่อนคลาย หรือหากต้องการกางเต็นท์ค้างคืนก็ได้เช่นกัน

อ่านต่อ

วัดป่าโนนสวรรค์ จังหวัดร้อยเอ็ด ประเทศไทย

วัดป่าโนนสวรรค์ (Wat Pa Non Sawan) เป็นวัดที่มีชื่อเสียงของจังหวัดร้อยเอ็ด ภายในวัดมีความน่าตื่นตาตื่นใจของประติมากรรมปูนปั้นมากมายที่ถ่ายทอดเรื่องเกี่ยวกับพุทธประวัติ พระธรรมคำสอน รวมถึงวรรณคดีไทยชื่อดังต่างๆ ให้ได้เดินเที่ยวชม และภายในวัดยังโดดเด่นด้วยองค์เจดีย์ขนาดใหญ่ที่ตกแต่งอย่างงดงาม รวมถึงศิลปะการตกแต่งที่ใช้หม้อดินมาประดับในส่วนต่างๆ โดยรอบจนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว วัดแห่งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดร้อยเอ็ดที่ไม่ควรพลาดชม

อ่านต่อ

สวนหินผางาม จังหวัดเลย ประเทศไทย

สวนหินผางาม (Hin Pha Ngam Park) เป็นแนวภูเขาหินปูนอันสลับซับซ้อนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ มีทิวทัศน์อันสวยงามแปลกตาจนได้รับสมญานามว่าเป็นคุนหมิงเมืองเลย สามารถเดินชมสถานที่ไปตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ หรือจะนั่งรถอีแต๊กเข้าชมก็ได้ โดยจะมีเจ้าหน้าที่นำเที่ยวชมและบรรยายสถานที่เพื่อให้ความรู้ โดยนอกจากจะได้ชมหน้าผาหินปูนรูปร่างแปลกตากับโพรงถ้ำต่างๆ แล้ว นักท่องเที่ยวยังจะได้ชมต้นไม้หายาก และซากดึกดำบรรพ์ของปะการัง เปลือกหอย ซากพืขที่ฝังตัวอยู่ในหิน เนื่องจากในอดีตพื้นที่บริเวณนี้เคยเป็นท้องทะเลมาก่อน สวนหินผางามจึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สายธรรมชาติไม่ควรพลาดชมเป็นอย่างยิ่ง

อ่านต่อ

ลานคริสต์มาสภูเรือ จังหวัดเลย ประเทศไทย

ลานคริสต์มาสภูเรือ (Poinsettia Garden Phu Ruea) เป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินในช่วงเทศกาลฤดูหนาวปลายปีที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือนยังอำเภอภูเรือ ด้วยบรรยากาศของเทศกาลสวนดอกไม้เมืองหนาวที่จะจัดขึ้นในฤดูหนาวของทุกปี ทำให้ลานแห่งนี้เต็มไปด้วยพอยน์เซตเทียสีแดงซึ่งมีความสวยงามเป็นอย่างมากท่ามกลางสภาพอากาศที่เย็นสบาย สามารถเดินชมสวนและถ่ายภาพสวยๆ เก็บความประทับใจได้ตามอัธยาศัยโดยไม่เสียค่าเข้าชม

อ่านต่อ

น้ำตกเพียงดิน จังหวัดเลย ประเทศไทย

น้ำตกเพียงดิน (Peang Din Waterfall) เป็นน้ำตกขนาดกลางที่มีความร่มรื่นจากป่าไม้โดยรอบ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับความนิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวสายธรรมชาติและผู้ที่ชอบเล่นน้ำและสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด เพราะเป็นน้ำตกที่สามารถลงเล่นน้ำได้เพราะมีแอ่งน้ำขนาดใหญ่ อีกทั้งการเดินทางไปก็ค่อนข้างสะดวกเพราะไม่ต้องปีนป่ายหรือเดินเท้าในระยะไกลนัก อีกทั้งยังอยู่ใกล้กับสวนหินผางามหรือคุนหมิงเมืองเลยอีกด้วย

อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติภูลังกา จังหวัดนครพนม ประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติภูลังกา (Phu Langka National Park) เป็นพื้นที่ป่าและภูเขาที่ตั้งอยู่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ภายในอุทยานมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่งให้เที่ยวชม ไม่ว่าจะเป็นหน้าผา ถ้ำ และน้ำตก โดยสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลท์ในปัจจุบันคือ ถ้ำนาคา ที่เป็นถ้ำที่มีลักษณะของหินที่คล้ายกับงูใหญ่หรือพญานาค ซึ่งตรงตามความเชื่อเกี่ยวกับเจ้าปู่อือลือที่ถูกสาปให้เป็นพญานาคและถูกจองจำ นอกจากนี้ยังมีจุดชมทัศนียภาพของป่าเขาอีกหลายแห่งให้ได้เที่ยวชมอีกด้วย

อ่านต่อ

อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ จังหวัดนครพนม ประเทศไทย

อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh Museum) เป็นอนุสรณ์สถานที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของประเทศไทยและเวียดนาม เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์สมัยที่อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เคยเข้ามาพำนักในประเทศไทยในช่วงสงครามเวียดนามเพื่อกอบกู้เอกราชของเวียดนาม ภายในอนุสรณ์สถานมีซุ้มประตูและอาคารพิพิธภัณฑ์ที่สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานระหว่างไทยกับเวียดนามไว้อย่างงดงาม โดยภายในได้จัดแสดงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ครั้งนั้นและหุ่นท่านโฮจิมินห์เอาไว้ และยังมีอาคารจำลองบ้านพักของท่านโฮจิมินห์และข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ให้ผู้ที่สนใจได้เที่ยวชมอีกด้วย

อ่านต่อ

บ้านลุงโฮจิมินห์ จังหวัดนครพนม ประเทศไทย

บ้านลุงโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh’s House) หรือบ้านลุงโฮ เป็นบ้านที่เคยใช้เป็นที่พำนักของท่านประธานาธิบดีโฮจิมินห์ในช่วงกอบกู้เอกราชของเวียดนาม ปัจจุบันเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่จัดแสดงเรื่องราวที่สำคัญในครั้งนั้น รวมทั้งประวัติและข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ของท่านโฮจิมินห์ ตัวบ้านมีลักษณะเป็นบ้านโบราณที่สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมไทยผสมเวียดนามอย่างมีเอกลักษณ์ และโดยรอบยังมีความร่มรื่นจากต้นไม้นานาชนิดให้เที่ยวชมอีกด้วย

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ