พิพิธภัณฑ์พญาคันคาก จังหวัดยโสธร ประเทศไทย

  • อ่าน (8,504)
  • ByWebmaster
  • 17:30:42 | 6 พ.ค. 2564

พิพิธภัณฑ์พญาคันคาก จังหวัดยโสธร ประเทศไทย

Phaya Khan Khak Museum, Yasothon, Thailand 


พิพิธภัณฑ์พญาคันคากเป็นอาคารรูปร่างคางคกสีส้ม 

             พิพิธภัณฑ์พญาคันคาก (Phaya Khan Khak Museum) เป็นแลนด์มาร์กในรูปแบบอาคารรูปร่างคางคกสีส้มที่ตั้งตระหง่านอย่างยิ่งใหญ่อยู่ริมแม่น้ำทวน ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติของอำเภอเมืองยโสธร ภายในเป็นอาคารศูนย์การเรียนรู้ด้านชีววิทยาและระบบนิเวศน์ของสัตว์สะเทินสะเทินบก และนิทรรศการความเชื่อกับประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดยโสธร ด้านบนบริเวณปากคางคกเป็นจุดชมวิวเมืองยโสธรที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก


แผนที่ตั้ง พิพิธภัณฑ์พญาคันคาก (Phaya Khan Khak Museum) จังหวัดยโสธร ประเทศไทย


ประวัติ

             พิพิธภัณพ์พญาคันคากเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่สื่อถึงวัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อของชาวยโสธรได้อย่างชัดเจน เปิดอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2562 โดยภายในตัวอาคารพญาคันคากมีการจัดนิทรรศการทั้งหมด 5 ชั้น ดังนี้

                          ชั้นที่ 1 จัดแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติของพญาคันคาก และที่มาของพิพิธภัณฑ์

                          ชั้นที่ 2 จัดแสดงวงจรชีวิตของคางคก และสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกจำนวน 6 ชนิด

                          ชั้นที่ 3 เป็นพิพิธภัณฑ์บั้งไฟจำลอง และเรื่องราวของประเพณีบุญบั้งไฟ

                          ชั้นที่ 4 แผนที่แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดยโสธรทั้ง 9 อำเภอ

                          ชั้นที่ 5 เป็นจุดชมวิว บริเวณปากคันคาก

             นอกจากนี้ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกัน จะมีแลนด์มาร์กอีกแห่งหนึ่งเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์พญานาค ที่เรียกกันว่า วิมานพญาแถน โดยสองแลนด์มาร์กนี้มีที่มาที่ไปจากตำนานเรื่องราวระหว่างพญาแถนและพญาคันคาก ในครั้งที่พระพุทธเจ้าเสวยชาติเป็นพญาคางคกนามว่าพญาคันคากอยู่ใต้ต้นโพธิ์ในป่า โดยเป็นช่วงที่พญาแถนซึ่งเป็นเทวดาที่ดูแลโลกเบื้องล่างเกิดโกรธเคืองโลกมนุษย์เป็นอย่างมาก จึงบันดาลไม่ให้ฝนตกถึง 7 เดือน ก่อให้เกิดความลำบากอย่างแสนสาหัส พญาคันคากจึงรวบรวมกองทัพสัตว์ขึ้นไปรบกับพญาแถน ในที่สุดพญาแถนจึงยอมตกลงทำสัญญาสงบศึกกับพญาคันคากโดยตกลงกันว่า หากมนุษย์ส่งสัญญาณให้รู้ด้วยการจุดบั้งไฟขึ้นสู่ท้องฟ้าเมื่อไหร่ ให้พญาแถนบันดาลให้ฝนตกลงมา และหากเมื่อได้ยินเสียงกบหรือเขียดร้อง ให้รับรู้ว่าฝนได้ตกลงมาแล้ว จากตำนานดังกล่าวจึงเป็นที่มาของประเพณีงานบุญบั้งไฟซึ่งเป็นประเพณีที่มีชื่อเสียงของจังหวัดยโสธรที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในทุกๆ ปีในช่วงเดือนพฤษภาคม และเป็นที่มาของอาคารรูปทรงคางคกแห่งนี้นั่นเอง


พิพิธภัณฑ์พญาคันคากตั้งอยู่ริมแม่น้ำทวน


บริเวณพื้นที่จัดแสดงวงจรชีวิตของคางคก


โมเดลจำลองภายในท้องคางคก


บริเวณจัดแสดงชนิดของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก


บริเวณนิทรรศการบั้งไฟจำลองภายในพิพิธภัณฑ์


หุ่นจำลองประเพณีงานบุญบั้งไฟ ประเพณีประจำจังหวัดยโสธร


หุ่นจำลองขวบนแห่บั้งไฟ


การเดินทางจากกรุงเทพ ไปยัง จังหวัดยโสธร

             - รถยนต์ (Car) จากกรุงเทพไปยังจังหวัดยโสธรโดยรถยนต์มีระยะทางประมาณ 547 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง 20 นาที

หมายเหตุ - ไม่มีเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพไปยังจังหวัดยโยสร แต่สามารถลงเครื่องที่สนามบินในจังหวัดใกล้เคียงอย่างสนามบินอุบลราชธานี แล้วต่อรถรับจ้างท้องถิ่นหรือเหมารถมายังจังหวัดยโสธรได้

              - ไม่มีสถานีรถไฟในจังหวัดยโสธร แต่สามารถลงสถานีอุบลราชธานีแล้วต่อรถรับจ้างท้องถิ่นหรือเหมารถมายังจังหวัดยโสธรได้

              - หากต้องการเดินทางโดยรถทัวร์ ให้ไปขึ้นรถที่สถานีขนส่งหมอชิต2 โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลเวลาเดินรถ และค่าโดยสารได้ที่ https://www.busonlineticket.co.th/th/bus-terminal_th/mo-chit-bus-terminal-chatuchak


การเดินทางไปพิพิธภัณฑ์พญาคันคาก

             - รถยนต์ (Car) จากตัวเมืองยโสธรไปยังพิพิธภัณฑ์พญาคันคากมีระยะทางประมาณ 2.7 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 นาที

             นักท่องเที่ยวสามารถเช่ารถขับหรือเหมารถโดยสารท้องถิ่นไปยังพิพิธภัณฑ์พญาคันคากได้


เวลาทำการเปิด-ปิด

             วันจันทร์-ศุกร์ เปิดทำการเวลา 10.00-16.00 น.

             วันเสาร์-อาทิตย์ เปิดทำการเวลา 9.00-17.00 น.

             หยุดวันอังคาร


บริเวณสวนรอบๆ อาคารพิพิธภัณฑ์พญาคันคาก


อัตราค่าเข้าชม

             ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 40 บาท เด็ก 20 บาท


ทัศนียภาพริมแม่น้ำทวน


เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว

             ตลอดทั้งปี 


บริเวณมุมถ่ายภาพยอดนิยม


             นักท่องเที่ยวที่สนใจมาเที่ยว พิพิธภัณฑ์พญาคันคาก สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                         พิพิธภัณฑ์พญาคันคาก จังหวัดยโสธร ประเทศไทย

                         (Phaya Khan Khak Museum, Yasothon, Thailand)

                         ระดับความนิยม : 

                         อัตราค่าเข้าชม : ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 40 บาท เด็ก 20 บาท

                         เวลาเปิด-ปิด : วันจันทร์-ศุกร์ เปิดทำการเวลา 10.00-16.00 น.

                                              วันเสาร์-อาทิตย์ เปิดทำการเวลา 9.00-17.00 น.

                                              หยุดวันอังคาร

                         ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

                         สถานที่ตั้ง : จังหวัดยโสธร ประเทศไทย

                         โทรศัพท์ : (+66)096 897 7970

                         เว็บไซต์ : http://i-san.tourismthailand.org/4410/

                         ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้ : พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com/

                                          เว็บไซต์จังหวัดยโสธร https://yasothon.mots.go.th/index.php

                                          เว็บไซต์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ https://i-san.tourismthailand.org/

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

วัดบุไผ่ (วัดบ้านไร่ 2) จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

วัดบุไผ่ (วัดบ้านไร่ 2) Wat Bu Pai (Wat Ban Rai 2) เป็นวัดที่ตั้งตระหง่านบนเนินเขาในอำเภอวังน้ำเขียว ประดิษฐานรูปหล่อหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ หรือ พระเทพวิทยาคม พระเกจิดังวัดบ้านไร่องค์ใหญ่ที่สุดในโลก

อ่านต่อ

วัดแสงธรรมวังเขาเขียว จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

วัดแสงธรรมวังเขาเขียว (Wat Saeng Tham Wang Khao Khiao) เป็นที่ตั้งของพระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล พระมหาเจดีย์รูปทรงดอกบัวสีขาวตั้งตระหง่านสง่างามอยู่กลางคูน้ำ ท่ามกลางสวนหย่อมสีเขียวขนาดใหญ่และแวดล้อมด้วยหุบเขาสีเขียวขจีของอำเภอวังน้ำเขียว

อ่านต่อ

ผาเก็บตะวัน จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

ผาเก็บตะวัน (Pha Kep Tawan) หนึ่งในที่เที่ยววังน้ำเขียวที่เป็นจุดชมวิวที่มีทัศนียภาพสวยงาม แวดล้อมด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ เหมาะแก่การแวะมาชมวิวผ่อนคลาย หรือหากต้องการกางเต็นท์ค้างคืนก็ได้เช่นกัน

อ่านต่อ

วัดป่าโนนสวรรค์ จังหวัดร้อยเอ็ด ประเทศไทย

วัดป่าโนนสวรรค์ (Wat Pa Non Sawan) เป็นวัดที่มีชื่อเสียงของจังหวัดร้อยเอ็ด ภายในวัดมีความน่าตื่นตาตื่นใจของประติมากรรมปูนปั้นมากมายที่ถ่ายทอดเรื่องเกี่ยวกับพุทธประวัติ พระธรรมคำสอน รวมถึงวรรณคดีไทยชื่อดังต่างๆ ให้ได้เดินเที่ยวชม และภายในวัดยังโดดเด่นด้วยองค์เจดีย์ขนาดใหญ่ที่ตกแต่งอย่างงดงาม รวมถึงศิลปะการตกแต่งที่ใช้หม้อดินมาประดับในส่วนต่างๆ โดยรอบจนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว วัดแห่งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดร้อยเอ็ดที่ไม่ควรพลาดชม

อ่านต่อ

สวนหินผางาม จังหวัดเลย ประเทศไทย

สวนหินผางาม (Hin Pha Ngam Park) เป็นแนวภูเขาหินปูนอันสลับซับซ้อนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ มีทิวทัศน์อันสวยงามแปลกตาจนได้รับสมญานามว่าเป็นคุนหมิงเมืองเลย สามารถเดินชมสถานที่ไปตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ หรือจะนั่งรถอีแต๊กเข้าชมก็ได้ โดยจะมีเจ้าหน้าที่นำเที่ยวชมและบรรยายสถานที่เพื่อให้ความรู้ โดยนอกจากจะได้ชมหน้าผาหินปูนรูปร่างแปลกตากับโพรงถ้ำต่างๆ แล้ว นักท่องเที่ยวยังจะได้ชมต้นไม้หายาก และซากดึกดำบรรพ์ของปะการัง เปลือกหอย ซากพืขที่ฝังตัวอยู่ในหิน เนื่องจากในอดีตพื้นที่บริเวณนี้เคยเป็นท้องทะเลมาก่อน สวนหินผางามจึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สายธรรมชาติไม่ควรพลาดชมเป็นอย่างยิ่ง

อ่านต่อ

ลานคริสต์มาสภูเรือ จังหวัดเลย ประเทศไทย

ลานคริสต์มาสภูเรือ (Poinsettia Garden Phu Ruea) เป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินในช่วงเทศกาลฤดูหนาวปลายปีที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือนยังอำเภอภูเรือ ด้วยบรรยากาศของเทศกาลสวนดอกไม้เมืองหนาวที่จะจัดขึ้นในฤดูหนาวของทุกปี ทำให้ลานแห่งนี้เต็มไปด้วยพอยน์เซตเทียสีแดงซึ่งมีความสวยงามเป็นอย่างมากท่ามกลางสภาพอากาศที่เย็นสบาย สามารถเดินชมสวนและถ่ายภาพสวยๆ เก็บความประทับใจได้ตามอัธยาศัยโดยไม่เสียค่าเข้าชม

อ่านต่อ

น้ำตกเพียงดิน จังหวัดเลย ประเทศไทย

น้ำตกเพียงดิน (Peang Din Waterfall) เป็นน้ำตกขนาดกลางที่มีความร่มรื่นจากป่าไม้โดยรอบ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับความนิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวสายธรรมชาติและผู้ที่ชอบเล่นน้ำและสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด เพราะเป็นน้ำตกที่สามารถลงเล่นน้ำได้เพราะมีแอ่งน้ำขนาดใหญ่ อีกทั้งการเดินทางไปก็ค่อนข้างสะดวกเพราะไม่ต้องปีนป่ายหรือเดินเท้าในระยะไกลนัก อีกทั้งยังอยู่ใกล้กับสวนหินผางามหรือคุนหมิงเมืองเลยอีกด้วย

อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติภูลังกา จังหวัดนครพนม ประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติภูลังกา (Phu Langka National Park) เป็นพื้นที่ป่าและภูเขาที่ตั้งอยู่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ภายในอุทยานมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่งให้เที่ยวชม ไม่ว่าจะเป็นหน้าผา ถ้ำ และน้ำตก โดยสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลท์ในปัจจุบันคือ ถ้ำนาคา ที่เป็นถ้ำที่มีลักษณะของหินที่คล้ายกับงูใหญ่หรือพญานาค ซึ่งตรงตามความเชื่อเกี่ยวกับเจ้าปู่อือลือที่ถูกสาปให้เป็นพญานาคและถูกจองจำ นอกจากนี้ยังมีจุดชมทัศนียภาพของป่าเขาอีกหลายแห่งให้ได้เที่ยวชมอีกด้วย

อ่านต่อ

อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ จังหวัดนครพนม ประเทศไทย

อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh Museum) เป็นอนุสรณ์สถานที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของประเทศไทยและเวียดนาม เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์สมัยที่อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เคยเข้ามาพำนักในประเทศไทยในช่วงสงครามเวียดนามเพื่อกอบกู้เอกราชของเวียดนาม ภายในอนุสรณ์สถานมีซุ้มประตูและอาคารพิพิธภัณฑ์ที่สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานระหว่างไทยกับเวียดนามไว้อย่างงดงาม โดยภายในได้จัดแสดงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ครั้งนั้นและหุ่นท่านโฮจิมินห์เอาไว้ และยังมีอาคารจำลองบ้านพักของท่านโฮจิมินห์และข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ให้ผู้ที่สนใจได้เที่ยวชมอีกด้วย

อ่านต่อ

บ้านลุงโฮจิมินห์ จังหวัดนครพนม ประเทศไทย

บ้านลุงโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh’s House) หรือบ้านลุงโฮ เป็นบ้านที่เคยใช้เป็นที่พำนักของท่านประธานาธิบดีโฮจิมินห์ในช่วงกอบกู้เอกราชของเวียดนาม ปัจจุบันเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่จัดแสดงเรื่องราวที่สำคัญในครั้งนั้น รวมทั้งประวัติและข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ของท่านโฮจิมินห์ ตัวบ้านมีลักษณะเป็นบ้านโบราณที่สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมไทยผสมเวียดนามอย่างมีเอกลักษณ์ และโดยรอบยังมีความร่มรื่นจากต้นไม้นานาชนิดให้เที่ยวชมอีกด้วย

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ