อุทยานแห่งชาติผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย

  • อ่าน (7,021)
  • ByWebmaster
  • 17:15:01 | 20 เม.ย. 2564

อุทยานแห่งชาติผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย

Pha Taem National Park, Ubon Ratchathani, Thailand


ทัศนียภาพด้านบนผาของอุทยานแห่งชาติผาแต้ม 

             อุทยานแห่งชาติผาแต้ม (Pha Taem National Park) ตั้งอยู่บนเทือกเขาพนมดงรัก เป็นพื้นที่ทางธรรมชาติที่ได้รับการอนุรักษ์ โดยมีสิ่งที่น่าสนใจและควรไปเที่ยวชมมากมาย เช่น ภาพเขียนก่อนประวัติศาสตร์บริเวณริมหน้าผา เสาเฉลียงยักษ์ที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำและสายลมนับล้านปีจนมีรูปร่างแปลกตา จุดชมวิวแม่น้ำโขงจากบนหน้าผาสูง และยังเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกที่สวยงามอีกด้วย


แผนที่ตั้ง อุทยานแห่งชาติผาแต้ม (Pha Taem National Park) จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย


ประวัติ

             อุทยานแห่งชาติผาแต้มอยู่ในความดูแลของสำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีพื้นที่ติดกับประเทศลาวโดยมีแม่น้ำโขงเป็นเส้นแบ่งพรมแดนทางด้านทิศตะวันออกและทิศเหนือ มีเนื้อที่โดยรวมประมาณ 212,500 ไร่ กินอาณาบริเวณถึง 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอโขงเจียม อำเภอศรีเมืองใหม่ และอำเภอโพธิ์ไทร มีสภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงซึ่งมีความสูงเฉลี่ยประมาณ 200 เมตรจากระดับน้ำทะเล ปกคลุมไปด้วยป่าโปร่งและไม้เต็งรัง มีหน้าผาสูงชันหลายแห่ง โดยยอดเขาที่สูงที่สุดในเขตอุทยานแห่งชาติผาแต้ม คือยอดเขาภูจันทร์แดงซึ่งมีความสูงประมาณ 461 เมตร นอกจากนี้ภายในอุทยานยังมีสถานที่ที่มีความสวยงามทางธรรมชาติที่น่าสนใจอีกหลายแห่ง เช่น เสาเฉลียงซึ่งเป็นกลุ่มเสาหินรูปร่างแปลกตาที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำและลมเป็นเวลานับล้านปี ภาพเขียนก่อนประวัติศาสตร์ริมหน้าผาที่ยาวที่สุดในประเทศ ลานหิน ดงดอกไม้ และน้ำตกอีกมากมายที่อยู่ในอาณาบริเวณอุทยาน นอกจากนี้ภายในอุทยานยังมีบ้านพักและสถานที่กางเต็นท์ไว้ให้บริการกับนักท่องเที่ยวอีกด้วย โดยศูนย์บริการนักท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติผาแต้มจะอยู่บริเวณลานหินทรายของภูผาขาม  

             นอกจากนี้การเตรียมตัวไปเที่ยวอุทยานให้พร้อมก็เป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากในตอนกลางวันจะมีสภาพอากาศร้อน และแดดแรง นักท่องเที่ยวจึงควรพกอุปกรณ์กันแดดเช่น หมวก หรือ ร่ม และเลือกใส่เสื้อผ้าที่ให้ความทะมัดทะแมงคล่องตัวและระบายอากาศได้ดี อีกทั้งยังควรสวมรองเท้าผ้าใบเพื่อความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางบริเวณพื้นที่ที่อาจมีความลาดชัน  


ป้ายบอกจุดรอยต่อของภูเขาหิน


แถบหินด้านล่างคือหมวดหินเสาบัว แถบหินด้านบนที่ยื่นออกมาคือหมวดหินภูพาน


ภาพเขียนสีกลุ่มที่ 1 อยู่บริเวณผาขาม


ภาพเขียนสีกลุ่มที่ 1 เป็นภาพช้างและสัตว์สี่ขา ปัจจุบันสีค่อนข้างเลือนลางไปมากแล้ว (ขอขอบคุณภาพจาก http://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=3783)


ภาพเขียนสีกลุ่มที่ 2 อยู่บริเวณผาแต้ม ซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่ 1 ประมาณ 330 เมตร

 
ภาพเขียนสีกลุ่มที่ 2 จะเป็นภาพคน ภาพฝ่ามือ ภาพสัตว์ ภาพวัตถุ และภาพรูปทรงเรขาคณิต (ขอขอบคุณภาพจาก http://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=3782)


ภาพเขียนสีกลุ่มที่ 3 บริเวณผาหมอน อยู่ถัดจากภาพเขียนสีบริเวณผาแต้ม ประมาณ 800 เมตร (ขอขอบคุณภาพจาก http://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=3784)


ภาพเขียนสีกลุ่มที่ 3 บริเวณผาหมอน ส่วนใหญ่เป็นภาพคนนุ่งกระโปรง (ขอขอบคุณภาพจาก http://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=3784)


ทัศนียภาพบริเวณผาเจ๊ก ซึ่งเป็นจุดชมวิวบนหน้าผาอีกจุดของอุทยานแห่งชาติผาแต้มที่มีความสวยงาม (ขอขอบคุณภาพจาก http://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=3785)


จุดชมวิวบริเวณผาเมย (ขอขอบคุณภาพจาก http://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=3786)


บริเวณจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกบนผาแต้ม


จากด้านบนหน้าผาสามารถมองเห็นแม่น้ำโขงและฝั่งลาวที่อยู่ตรงกันข้าม


ทัศนียภาพทางธรรมชาติที่สวยงามของแม่น้ำโขงและพื้นที่ป่าด้านล่าง


จากด้านบนจะเห็นว่าในช่วงหน้าแล้ง แม่น้ำโขงได้ลดระดับลงจนในบางช่วงเห็นเป็นสันทรายโผล่ขึ้นมา


เสาเฉลียงซึ่งเป็นเสารูปร่างแปลกประหลาด เกิดจากการกัดเซาะของน้ำและลมเป็นเวลานับล้านปี มีความสูงประมาณ 20 เมตร


เสาเฉลียงนี้ประกอบด้วยหิน 2 ยุค หินท่อนบนคือหินยุคครีเตเชียส อายุราว 130 ปี ส่วนหินท่อนล่างแนวตั้งเป็นหินทรายในยุคไดโนเสาร์อายุราว 180 ล้านปี


น้ำตกแสงจันทร์เป็นหนึ่งในน้ำตกที่มีชื่อเสียงของอุทยานแห่งชาติผาแต้ม (ขอขอบคุณภาพจาก http://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=3793)


การเดินทางไปจังหวัดอุบลราชธานี

             - รถยนต์ (Car) จากกรุงเทพ ไปยัง จังหวัดอุบลราชธานี โดยรถยนต์ มีระยะทางประมาณ 606 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 ชั่วโมง 21 นาที

             - เครื่องบิน (Flight) จากกรุงเทพ ขึ้นเครื่องที่สนามบินดอนเมืองหรือสนามบินสุวรรณภูมิ และลงเครื่องที่สนามบินอุบลราชธานี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที

             - รถไฟ (Train) จากกรุงเทพ ขึ้นรถไฟที่สถานีหัวลำโพงหรือสถานีบางซื่อ ลงที่สถานีอุบลราชธานี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลเวลาเดินรถ และค่าโดยสารได้ที่เว็บไซต์การรถไฟแห่งประเทศไทย https://www.dticket.railway.co.th/DTicketPublicWeb/home/Home

             - อื่นๆ (others) หากต้องการเดินทางโดยรถทัวร์ ให้ไปขึ้นรถที่สถานีขนส่งหมอชิต2 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9 – 10 ชั่วโมง ลงที่สถานีขนส่งอุบลราชธานี โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลเวลาเดินรถ และค่าโดยสารได้ที่เว็บไซต์บริษัทขนส่งจำกัด (บขส) https://ticket.transport.co.th/  


การเดินทางไปอุทยานแห่งชาติผาแต้ม

             - รถยนต์ (Car) จากตัวเมืองอุบลราชธานีไปยังอุทยานแห่งชาติผาแต้มมีระยะทางประมาณ 91.6 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 29 นาที 

             เนื่องจากไม่มีรถสาธารณะให้บริการในเส้นทางดังกล่าว นักท่องเที่ยวจึงอาจจะต้องเช่ารถขับหรือเหมารถโดยสารท้องถิ่นไปยังอุทยานแห่งชาติผาแต้ม


เวลาทำการเปิด-ปิด

             เปิดทุกวัน เวลา 06:00 น. – 16:30 น.


เสาเฉลียง แผลงมาจากคำว่า สะเลียง ที่แปลว่า เสาหิน


อัตราค่าเข้าชม

**ค่าเข้าชมอุทยาน

             ชาวไทย : ผู้ใหญ่ 40 บาท เด็ก 20 บาท

             ชาวต่างชาติ : ผู้ใหญ่ 400 บาท เด็ก 200 บาท

**ค่านำยานพาหนะเข้าอุทยาน

             รถจักรยาน : ไม่เสียค่าบริการ

             รถจักรยานยนต์ : 20 บาท

             รถยนต์ 4 ล้อ : 30 บาท


เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว

             ตลอดทั้งปี  


ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้

             ข้อห้ามในการใช้พื้นที่ภายในอุทยานแห่งชาติมีดังนี้

             1. ห้ามให้อาหารสัตว์ป่า

             2. ห้ามนำภาชนะที่ทำด้วยโฟมและพลาสติกเข้ามาในอุทยาน

             3. ห้ามเก็บพันธุ์ไม้และดอกไม้

             4. ห้ามขีดเขียน

             5. ห้ามล่าสัตว์ป่า

             6. ห้ามก่อกองไฟ

             7. ห้ามนำเครื่องดื่มแอลกฮอล์เข้ามา

             8. ห้ามส่งเสียงดัง

             9. ห้ามนำสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ต่างถิ่นเข้ามา

             10. ห้ามพกอาวุธเข้ามา

             11. ห้ามเดินออกนอกเส้นทาง

             12. ห้ามทิ้งขยะ


เสาเฉลียงเปรียบเสมือนผลงานประติมากรรมจากฝีมือของธรรมชาติ


             นักท่องเที่ยวที่สนใจมาเที่ยว อุทยานแห่งชาติผาแต้ม สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                         อุทยานแห่งชาติผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย

                         (Pha Taem National Park, Ubon Ratchathani, Thailand)

                         ระดับความนิยม : 

                         อัตราค่าเข้าชม : ชาวไทย : ผู้ใหญ่ 40 บาท เด็ก 20 บาท

                                                 ชาวต่างชาติ : ผู้ใหญ่ 400 บาท เด็ก 200 บาท

                         เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 06:00 น. – 16:30 น.

                         ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

                         สถานที่ตั้ง : จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย

                         โทรศัพท์ : (+66) 4525 2581

                         เว็บไซต์ : https://thai.tourismthailand.org/Attraction/อุทยานแห่งชาติผาแต้ม  

                         ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้ : พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com

                                         เว็บไซต์จังหวัดอุบลราชธานี http://ubonratchathani.go.th/home/

                                         การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ https://i-san.tourismthailand.org/

                                         เว็บไซต์สำนักงานอุทยานแห่งชาติ http://portal.dnp.go.th

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

5 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดยโสธร ประเทศไทย

จังหวัดยโสธรเป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของไทยที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำชี จังหวัดยโสธรมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมหลายแห่ง เพราะเป็นเมืองที่ผ่านประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยทวาราวดี วันนี้ทาง Palanla จึงได้รวบรวมสถานที่ที่เป็นไฮไลท์ของจังหวัดยโสธรมาฝากทุกท่านไว้ในบทความนี้

อ่านต่อ

วัดพระพุทธบาทยโสธร จังหวัดยโสธร ประเทศไทย

วัดพระพุทธบาทยโสธร (Wat Phra Buddhabat Yasothon) เป็นวัดที่มีความสวยงามจากหมู่อาคารสีขาวท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงบ นักท่องเที่ยวที่มาเยือนนิยมมาเที่ยวชมวัดและสักการะโบราณวัตถุทางพุทธศาสนาอันได้แก่ รอยพระพุทธบาท พระพุทธรูปปางนาคปรก และศิลาจารึกโบราณที่มีอายุราวห้าร้อยปี รวมทั้งพระพุทธรูปหยกขาวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถ และพระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐานอยู่ภายในเจดีย์ของวัดอีกด้วย วัดแห่งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งวัดดังของจังหวัดยโสธรที่ควรค่าต่อการมาเที่ยวชมเป็นอย่างยิ่ง

อ่านต่อ

8 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดศรีสะเกษ ประเทศไทย

จังหวัดศรีสะเกษเป็นจังหวัดในภาคอีสานตอนล่างที่มีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ที่เป็นจุดชมวิวอันน่าประทับใจ ไปจนถึงแหล่งโบราณสถานอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และวัดวาอารามที่สร้างขึ้นอย่างงดงามให้เที่ยวชม วันนี้ทาง Palanla ได้รวบรวม 8 สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลท์ของจังหวัดศรีเกษมาฝากทุกท่านกันในบทความนี้

อ่านต่อ

ผามออีแดง จังหวัดศรีสะเกษ ประเทศไทย

ผามออีแดง (Pha Mor E Daeng) เป็นหน้าผาที่ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร เป็นจุดชมวิวที่มองเห็นปราสาทเขาพระวิหาร ป่าไม้ และบ้านเมืองของกัมพูชาที่อยู่ไกลออกไปได้ ในยามเช้าของช่วงปลายฝนต้นหนาวจะเป็นจุดชมทะเลหมอกที่สวยงาม ส่วนในยามพระอาทิตย์ตกดินจะมองเห็นฝูงค้างคาวบินออกมาจากถ้ำเพื่อหากิน นอกจากนี้ อีกหนึ่งไฮไลท์ของผามออีแดงคือภาพจิตรกรรมโบราณที่ถูกสลักไว้ริมหน้าผาซึ่งมีความเก่าแก่กว่าหนึ่งพันห้าร้อยปีทีเดียว ถือเป็น Unseen Thailand ที่คุ้มค่าต่อการมาเที่ยวชมเป็นอย่างยิ่ง

อ่านต่อ

น้ำตกสำโรงเกียรติ จังหวัดศรีสะเกษ ประเทศไทย

น้ำตกสำโรงเกียรติ (Samrong Kiat Waterfall) เป็นน้ำตกที่มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาบรรทัด น้ำตกแห่งนี้มีเอกลักษณ์ตรงที่บริเวณด้านบนหน้าผาจะมีแอ่งลานหินขนาดใหญ่รองรับธารน้ำเอาไว้ก่อนที่จะไหลตกลงมาตามชั้นหน้าผา น้ำตกสำโรงเกียรติมีน้ำไหลตลอดปี และจะมีน้ำมากที่สุดในช่วงฤดูฝน บรรยากาศโดยรอบมีความร่มรื่นจากป่าไม้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะกับการมาเล่นน้ำ นั่งพักผ่อนหย่อนใจ และถ่ายภาพสวยๆ ได้อย่างเพลิดเพลิน

อ่านต่อ

เกาะกลางน้ำ จังหวัดศรีสะเกษ ประเทศไทย

เกาะกลางน้ำ (Koh Klang Nam) เป็นเกาะที่อยู่ใจกลางอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำคำในอำเภอเมืองศรีสะเกษ บนเกาะแห่งนี้เป็นสวนสาธาณะขนาดใหญ่และเป็นที่ตั้งของอาคารสำคัญหลายแห่ง เช่น หอศรีลำดวนเฉลิมพระเกียรติที่เป็นหอชมเมืองศรีสะเกษได้รอบทิศ และศรีสะเกษอควาเรียมซึ่งเป็นศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่นี่จึงเป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของจังหวัดศรีสะเกษอีกแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจมาเที่ยวชมเป็นอย่างมาก

อ่านต่อ

วัดบุไผ่ (วัดบ้านไร่ 2) จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

วัดบุไผ่ (วัดบ้านไร่ 2) Wat Bu Pai (Wat Ban Rai 2) เป็นวัดที่ตั้งตระหง่านบนเนินเขาในอำเภอวังน้ำเขียว ประดิษฐานรูปหล่อหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ หรือ พระเทพวิทยาคม พระเกจิดังวัดบ้านไร่องค์ใหญ่ที่สุดในโลก

อ่านต่อ

วัดแสงธรรมวังเขาเขียว จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

วัดแสงธรรมวังเขาเขียว (Wat Saeng Tham Wang Khao Khiao) เป็นที่ตั้งของพระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล พระมหาเจดีย์รูปทรงดอกบัวสีขาวตั้งตระหง่านสง่างามอยู่กลางคูน้ำ ท่ามกลางสวนหย่อมสีเขียวขนาดใหญ่และแวดล้อมด้วยหุบเขาสีเขียวขจีของอำเภอวังน้ำเขียว

อ่านต่อ

ผาเก็บตะวัน จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

ผาเก็บตะวัน (Pha Kep Tawan) หนึ่งในที่เที่ยววังน้ำเขียวที่เป็นจุดชมวิวที่มีทัศนียภาพสวยงาม แวดล้อมด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ เหมาะแก่การแวะมาชมวิวผ่อนคลาย หรือหากต้องการกางเต็นท์ค้างคืนก็ได้เช่นกัน

อ่านต่อ

วัดป่าโนนสวรรค์ จังหวัดร้อยเอ็ด ประเทศไทย

วัดป่าโนนสวรรค์ (Wat Pa Non Sawan) เป็นวัดที่มีชื่อเสียงของจังหวัดร้อยเอ็ด ภายในวัดมีความน่าตื่นตาตื่นใจของประติมากรรมปูนปั้นมากมายที่ถ่ายทอดเรื่องเกี่ยวกับพุทธประวัติ พระธรรมคำสอน รวมถึงวรรณคดีไทยชื่อดังต่างๆ ให้ได้เดินเที่ยวชม และภายในวัดยังโดดเด่นด้วยองค์เจดีย์ขนาดใหญ่ที่ตกแต่งอย่างงดงาม รวมถึงศิลปะการตกแต่งที่ใช้หม้อดินมาประดับในส่วนต่างๆ โดยรอบจนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว วัดแห่งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดร้อยเอ็ดที่ไม่ควรพลาดชม

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ