อุทยานธรรมเขานาในหลวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย

  • อ่าน (12,502)
  • ByWebmaster
  • 13:29:11 | 27 ม.ค. 2564

อุทยานธรรมเขานาในหลวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย

Khao Na Nai Luang Dharma Park, Surat Thani, Thailand

             อุทยานธรรมเขานาในหลวง (Khao Na Nai Luang Dharma Park) อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางขุนเขาอันอุดมร่มรื่น เป็นที่ตั้งของเจดีย์ลอยฟ้า สถานที่ปฏิบัติธรรม รอยพระพุทธบาท และยังเป็นที่ที่สามารถชมทะเลหมอกอันแสนงดงาม


ประวัติ

             ตามประวัติของพื้นที่บริเวณเขานาในคือ มีกลุ่มชาวบ้านราว 40 คน อพยพจาก อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช เข้ามาตั้งรกรากครั้งแรกในปี พ.ศ. 2518 ซึ่งขณะนั้นพื้นที่บริเวณเขานาในอยู่ภายใต้การครอบครองของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย กลุ่มชาวบ้านจึงส่งตัวแทนเข้าเจรจาเพื่อขออยู่อาศัยและบุกเบิกพื้นที่ทำมาหากิน ต่อมาชาวบ้านจากพื้นที่อื่นๆ ทราบข่าวจึงทยอยตามเข้ามาสมทบ ก่อนที่พรรคคอมมิวนิสต์จะยุติบทบาทการสู้รบกับรัฐบาลไทยลงในปี พ.ศ. 2525 ชุมชนจึงได้ขยายตัว มีการก่อตั้งวัด โรงเรียน สถานีอนามัย พัฒนาระบบสาธารณูปโภคขึ้น รวมถึงอุทยานธรรมที่สวยงาม สงบ และร่มรื่นแห่งนี้

             อุทยานธรรมเขานาในหลวงถือเป็นสำนักสงฆ์ โดยสิ่งก่อสร้างและสถาปัตยกรรมต่างๆ ล้วนสร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาและเงินบริจาคของชาวบ้าน ภายใต้การนำของเจ้าอาวาส (พระสมพงศ์ วชิรปญโญ) เริ่มต้นจากการสร้างทางเข้าเป็นซุ้มประตูโบราณแบบ 9 ยอด หรือซุ้มประตูพุทธาวดีอันโดดเด่นและเป็นหนึ่งในภาพซึ่งเป็นที่จดจำของอุททยานธรรมแห่งนี้ จากนั้นจึงช่วยกันสมทบทุนก่อสร้างเจดีย์ร้อยยอดพันองค์ เจดีย์ลอยฟ้าพุทธศิลาวดี เจดีย์ลอยฟ้าพุทธราชาวดี ตามลำดับ โดยอุทยานธรรมเขานาในหลวงมีความตั้งใจที่จะสร้างเจดีย์ลอยฟ้าบรรจุพระบรมสารีริกธาตุให้ครบ 7 ยอด

             อุทยานธรรมเขานาในหลวงเป็นสำนักสงฆ์ที่มีความสงบร่มเย็นล้อมรอบด้วยบรรยากาศธรรมชาติแห่งขุนเขาอันแสนงดงามเหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรม โดยหนึ่งในจุดสำคัญของที่นี่คือเจดีย์ลอยฟ้าพระพุทธศิลาวดี ก่อสร้างด้วยศิลาแลงจากเมืองกำแพงเพชร ตั้งอยู่บนยอดเขาหินปูนสูงจากพื้นดินเกือบ 300 เมตรซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ เปรียบเสมือนเป็นศูนย์รวมความเชื่อและความศรัทธาพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ในช่วงเช้านักท่องเที่ยวสามารถเดินขึ้นไปบนเขาเพื่อชื่นชมความสวยงามของทะเลหมอกของภาคใต้ที่งดงามไม่แพ้ภาคเหนือ รวมทั้งสักการะรอยพระพุทธบาทที่อยู่บนยอดเขา

             ในช่วงวันหยุดยาวของทุกปี อุทยานธรรมเขานาในหลวงจะคลาคล่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวที่ต่างเดินทางมาขึ้นเขามากราบไหว้สักการะเจดีย์และบรมสารีริกธาตุ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตต่อทั้งตนเองและครอบครัว


บรรยากาศบางส่วนที่อุทยานธรรมเขานาในหลวง


เจดีย์ลอยฟ้าพระพุทธศิลาวดีที่ทำด้วยศิลาแลงจากเมืองกำแพงเพชร


เจดีย์ลอยฟ้าพระพุทธศิลาวดีตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขาเมื่อมองจากระยะไกล


เจดีย์ลอยฟ้าสีขาว


การเดินทางไปจังหวัดสุราษฎร์ธานี

             - รถยนต์ (Car/ Bus) การเดินทางโดยรถยนต์จากกรุงเทพฯ ไปจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีระยะทาง 685 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9 ชั่วโมง

             - โดยรถไฟ (Train) การเดินทางโดยรถไฟจากกรุงเทพฯ ไปจังหวัดสุราษฎร์ธานีใช้เวลาเดินทางประมาณ 9 - 11 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับประเภทของรถไฟ

             - เครื่องบิน (Flight) การเดินทางโดยเครื่องบินจากสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิ ไปสนามบินสุราษฎร์ธานี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที


การเดินทางไปอุทยานธรรมเขานาในหลวง

             อุทยานธรรมเขานาในหลวง ตั้งอยู่ที่หมู่ 8 ตำบลต้นยวน อำเภอพนม โดยอยู่ห่างจากตัวจังหวัดสุราษฎร์ธานีราวๆ 80 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที


เวลาทำการเปิด – ปิด

             เปิดทุกวัน เวลา 8.00 – 17.30 น.


เจดีย์สำคัญอีกองค์หนึ่งภายในอุทยานธรรมเขานาในหลวง


ทางขึ้นสู่เจดีย์ลอยฟ้าพุทธศิลาวดี


อัตราค่าเข้าชม

             ไม่เสียค่าเข้าชม


พระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ภายในอุทยานธรรมฯ


สิ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อไปเที่ยวอุทยานธรรมเขานาในหลวง

             ซุ้มประตูโบราณแบบ 9 ยอด และสถาปัตยกรรมต่างๆ ภายในอุทยานธรรม

             จุดชื่นชมทะเลหมอก

             พระบรมสารีริกธาตุบนยอดเขาของอุทยานธรรม ที่เปรียบเสมือนเป็นศูนย์รวมแห่งความเชื่อและความศรัทธาของเหล่าบรรดาพุทธศาสนิกชน


ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ


เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว

             สามารถเที่ยวได้ตลอดปี


             
นักท่องเที่ยวที่สนใจไปเที่ยวชม อุทยานธรรมเขานาในหลวง สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                         อุทยานธรรมเขานาในหลวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย

                         (Khao Na Nai Luang Dharma Park, Surat Thani Province, Thailand)

                         ระดับความนิยม :

                         อัตราค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม

                         เวลาทำการเปิด – ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 8.00 – 17.30 น.

                         ตั้งอยู่ที่ : หมู่ 8 ตำบลต้นยวน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

                         โทรศัพท์ : (+66) 098 057 3800

                         ข้อมูลอื่นๆที่ควรรู้ : พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com/

                                         สำนักงานการท่องเที่ยว จ.สุราษฎร์ธานี https://suratts.mots.go.th/

                                         บริการขนส่ง http://www.busticket.in.thhttp://www.thairoute.com 

                                         การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) https://thai.tourismthailand.org/

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

สะพานแขวนเขาพัง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย

สะพานแขวนเขาพัง (Khao Phang Suspension Bridge) สะพานแขวนข้ามคลองพระแสงที่มองเห็นภูเขาเทพพิทักษ์เป็นรูปหัวใจ อีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวใกล้ๆ ปากทางเข้าเขื่อนรัชชประภาที่สามารถแวะเที่ยวได้หากมีเวลา

อ่านต่อ

วัดดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย

วัดดอนสัก (Wat Donsak) วัดเก่าแก่อายุกว่า 500 ปีในอำเภอดอนสัก แลนด์มาร์กสำคัญสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางสู่เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า ได้แวะกราบขอพรเพื่อเป็นความเป็นสิริมงคล เพราะที่นี่คือวัดที่ประดิษฐานหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดปางสมาธิองค์ใหญ่ที่สุดในโลก

อ่านต่อ

น้ำตกพุแดง เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย

น้ำตกพุแดง (Phu Daeng Waterfall) เป็นน้ำตกที่โดดเด่นด้วยสายธารไหลลงมาจากหน้าผาหินด้านบนเป็นทางยาว ด้านล่างเป็นแอ่งใหญ่สามารถลงเล่นน้ำได้

อ่านต่อ

11 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย

เกาะสมุย เป็นเกาะเล็กๆ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่สวยงามและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ซึ่งนอกจากความสวยงามทางท้องทะเลแล้ว สมุยยังเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวอีกหลากหลายให้สำรวจ ไม่ว่าจะเป็นน้ำตก ตลาดสุดคึกคัก วัดวาแบบไทย ไปจนถึงศาลเจ้าแบบจีน... พร้อมแล้วไปชม 11 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยกันกับ Palanla!

อ่านต่อ

หินโอเวอร์แลป เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย

หินโอเวอร์แลป (Overlap) เป็นหินทับซ้อนซึ่งเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ตั้งอยู่บนภูเขาใกล้กับหาดละไมบนเกาะสมุย ขึ้นชื่อเรื่องทัศนียภาพที่สวยงามและผืนป่าโดยรอบที่อุดมสมบูรณ์

อ่านต่อ

หาดเชิงมน เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย

หาดเชิงมน (Choengmon Beach) ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะสมุย เป็นชายหาดที่ขึ้นชื่อในเรื่องหาดทรายขาวละเอียดและน้ำทะเลใส

อ่านต่อ

ท่าเรือดอนสัก ซีทรานเฟอร์รี่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย

ท่าเรือดอนสัก ซีทรานเฟอร์รี่ (Donsak Seatran Ferry) ท่าเรือข้ามฟากที่เป็นประตูสำหรับนักเดินทางสู๋เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่าในอ่าวไทย

อ่านต่อ

ถนนคนเดินฟิชเชอร์แมนวิลเลจ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย

ถนนคนเดินฟิชเชอร์แมนวิลเลจ (Night Market Fisherman’s Village) ถนนคนเดินที่จัดขึ้นทุกคืนวันศุกร์บริเวณหมู่บ้านชาวประมงที่บ่อผุดบนเกาะสมุย เป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การมาเดินเล่นและหาของอร่อยๆ รับประทาน

อ่านต่อ

โคโค่ แทมส์ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย

โคโค่ แทมส์ (Coco Tam’s) บาร์ริมชายหาดยอดนิยมบนเกาะสมุย ขึ้นชื่อในเรื่องของบรรยากาศริมชายหาดที่ดีเยี่ยมกับค็อกเทลแสนอร่อย

อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ (Than Sadet National Park) เป็นอุทยานแห่งชาติที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์ ครอบคลุมพื้นที่ 43 ตารางกิโลเมตรบนเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวหลักของอุทยานฯ คือน้ำตกธารเสด็จ

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ