พระธาตุพนม (พระธาตุประจำวันเกิด : วันอาทิตย์) จังหวัดนครพนม ประเทศไทย

  • อ่าน (10,996)
  • ByWebmaster
  • 15:53:29 | 11 ธ.ค. 2562

พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม ประเทศไทย

Phra That Phanom, Nakhon Phanom, Thailand


พระธาตุพนมถือเป็นระธาตุประจำวันอาทิตย์

             พระธาตุพนม (Phra That Phanom) ตั้งอยู่ภายในวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร พระธาตุแห่งนี้เป็นแลนด์มาร์กสำคัญของจังหวัดนครพนม ด้วยสถาปัตยกรรมขององค์พระธาตุแบบเดียวกันกับปราสาทขอม ภายในบรรจุพระธาตุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดนครพนมและภาคตะวันออกเฉียงเหนือไว้ นั่นคือพระอุรังคธาตุ (กระดูกส่วนหน้าอก) ของพระพุทธเจ้า นอกจากนี้ยังมีของมีค่ามากมายโดยเฉพาะฉัตรทองคำบนยอดพระธาตุที่มีน้ำหนักถึง 110 กิโลกรัม นอกจากนี้พระธาตุพนมยังเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ มีผู้กล่าวว่าแม้ใครมีโอกาสมานมัสการองค์พระธาตุแม้เพียงสักครั้งก็ถือเป็นมงคลสูงสุดของชีวิต และเชื่อกันว่าอานิสงส์จะส่งผลให้เป็นผู้มีบุญบารมีและเป็นที่เคารพนับถือ


แผนที่พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม ประเทศไทย 


ประวัติ

             พระธาตุพนม ตั้งอยู่ภายในวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารภายในอำเภอธาตุพนม เป็นพระธาตุรูปทรงสี่เหลี่ยมศิลปะแบบขอม ประดับลวดลายอันวิจิตรงดงาม เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่ที่สร้างขึ้นในระหว่าง พ.ศ. 1200 – 1400 โดยมีฐานกว้างด้านละ 12.33 เมตร สูง 53.60 เมตร มีชื่อเดิมว่า "ธาตุปะนม" ตามจารึกที่ปรากฏในแผ่นทองสมัยเจ้าราชครูหลวงโพนสะเม็กแห่งนครเวียงจันทน์ผู้บูรณะ ตามตำนานกล่าวว่าองค์พระธาตุสร้างขึ้นราว พ.ศ. 8 สมัยอาณาจักรศรีโคตรบูร นำโดยพญาศรีโคตรบูรกับท้าวพญาอีกห้าพระองค์ ร่วมกับพระอรหันต์ 500 รูป นำโดยพระมหากัสสปะเถระ ได้นำพระอุรังคธาตุของพระพุทธเจ้าบรรจุไว้ในพระธาตุด้วยดังนั้นพระธาตุนี้จึงเป็นที่เคารพบูชาของประชาชนชาวไทยและชาวลาว ทุกวันจะมีการเวียนเทียนรอบพระธาตุ กราบพระธาตุ และบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียน ปิดทองคำเปลวกล่าวคำนมัสการพระธาตุ โดยเครื่องสักการะที่ใช้ได้แก่ ธูป 5 ดอก เทียน 2 เล่ม ข้าวตอก น้ำอบ ข้าวเหนียวปิ้ง และดอกไม้สีแดง และเชื่อว่าหากใครได้มานมัสการพระธาตุจนครบ 7 ครั้งถือว่าเป็น “ลูกพระธาตุ” และหากใครต้องการมีบุตรก็มาอธิษฐานขอได้ นอกจากนี้ในพิธีราชาภิเษกทุกรัชกาลจะต้องมานำน้ำจากที่นี่ไปร่วมพิธีด้วย รวมถึงเทศกาลสงกรานต์ที่จะได้รับพระราชทานน้ำอบและผ้าคลุมพระธาตุจากองค์พระมหากษัตริย์ และในช่วงวันขึ้น 10 ค่ำ เดือน 3 ถึงวันแรม 1 ค่ำ เดือน 3 จะมีงานนมัสการพระธาตุเป็นประจำทุกปี

             ภายในองค์พระธาตุที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและสิ่งของมีค่านั้นจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่เพื่อเปิดให้เข้าชมเป็นกรณีพิเศษเท่านั้น


ซุ้มประตูวัดพระธาตุพนม สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2491


พระพุทธรูปปางต่างๆ ที่ประดิษฐานอยู่บริเวณลานด้านหน้าพระธาตุ


ลานนมัสการองค์พระธาตุและพระพุทธรูปปางต่างๆ


บริเวณทางเข้าไปยังลานด้านใน


องค์พระธาตุทรงสี่เหลี่ยมสีขาวประดับลวดลายสีทองอย่างงดงาม


เจดีย์รายรอบองค์พระธาตุ และกำแพงแก้ว และซุ้มประตูที่สลักลวดลายอย่างงดงาม


คำนมัสการพระธาตุพระพนม


ภายในพระธาตุบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปมากมาย


องค์พระพุทธรูปที่เก็บรักษาไว้ภายในองค์พระธาตุพนม


องค์พระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ภายในบริเวณวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร


ความสวยงามขององค์พระธาตุขณะพระอาทิตย์ตกดินเมื่อมองจากบริเวณซุ้มประตูด้านหน้าวัด 


การเดินทางไปจังหวัดนครพนม

             - รถยนต์ (Car) จากกรุงเทพไปยังจังหวัดนครพนมโดยรถยนต์ มีระยะทางประมาณ 740 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง

             - เครื่องบิน (Flight) จากกรุงเทพขึ้นเครื่องที่สนามบินดอนเมืองหรือสนามบินสุวรรณภูมิ และลงเครื่องที่สนามบินนครพนม ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

             - อื่นๆ (others) จากกรุงเทพ หากต้องการเดินทางโดยรถทัวร์ สามารถไปขึ้นรถได้ที่สถานีขนส่งหมอชิตใหม่ และลงที่สถานีขนส่งนครพนม โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลเวลาเดินรถ และค่าโดยสารได้ที่ https://ticket.transport.co.th/


การเดินทางไปพระธาตุพนม

             - รถยนต์ นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางโดยรถยนต์จากสถานีขนส่งจังหวัดนครพนมไปยังพระธาตุพนม ระยะทางประมาณ 54.8 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 45 นาที หากมาจากท่าอากาศยานนครพนม ระยะทางประมาณ 69 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 55 นาที

             - รถบริการสาธารณะ ภายในจังหวัดนครพนมยังไม่มีรถโดยสารหรือรถสองแถวประจำทางมีเพียงรถสามล้อเครื่องหรือรถสกายแล็ปเท่านั้น ราคาแล้วแต่จะตกลงกัน ส่วนใหญ่จะเริ่มที่ราคา 20 บาทแล้วแต่ระยะทาง 


เวลาทำการเปิด – ปิด

             เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05.00 น. - 20.00 น. 


อัตราค่าเข้าชม

             ไม่เสียค่าเข้าชม

เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว

             สามารถเที่ยวได้ตลอดปี แต่หากมาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์จะมีงานนมัสการพระธาตุพนม (Prathat Phanom Festival) ที่บริเวณองค์พระธาตุ  นอกจากนี้ยังมีพิธีแห่พระอุปคุตที่ริมแม่น้ำโขงพิธีคารวะองค์พระธาตุพนม ถวายข้าวพีชภาค (ผลผลิตทางการเกษตร) พิธีเชื่อมสายสิญจน์สองฝั่งโขงระหว่างพระธาตุพนมแห่งราชอาณาจักรไทยกับพระธาตุศรีโคตรบอง แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว การรำบูชาองค์พระธาตุพนม แห่กองบุญถวายองค์พระธาตุพนม และในระหว่างวันขึ้น 10 ค่ำ เดือน 3 ถึงวันแรม 1 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปีจะมีงานนมัสการองค์พระธาตุ


องค์พระธาตุพนมที่มีฉากหลักเป็นท้องฟ้ายามพระอาทิตย์ตกดิน


             
นักท่องเที่ยวที่สนใจไปเที่ยวชม พระธาตุพนม สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                       พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม ประเทศไทย

                       (Phra That Phanom, Nakhon Phanom, Thailand)

                       ระดับความนิยม : 

                       อัตราค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม

                       เวลาเปิด – ปิด : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05.00 น. – 20.00 น.

                       ตั้งอยู่ที่ : ถนนชยางกูร ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

                       โทรศัพท์ : (+66) 042-540-150

                       เว็บไซต์ : http://www.watthat.com/

                       ข้อมูลอื่นๆที่ควรรู้ : พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com

                                       ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวในนครพนม http://www.nakhonphanom.go.th/

                                       ศูนย์ข้อมูลการเดินทางในนครพนม http://www2.nakhonphanom.go.th/content/cate/3

                                       ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยวประเทศไทย https://thai.tourismthailand.org 

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

วัดบุไผ่ (วัดบ้านไร่ 2) จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

วัดบุไผ่ (วัดบ้านไร่ 2) Wat Bu Pai (Wat Ban Rai 2) เป็นวัดที่ตั้งตระหง่านบนเนินเขาในอำเภอวังน้ำเขียว ประดิษฐานรูปหล่อหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ หรือ พระเทพวิทยาคม พระเกจิดังวัดบ้านไร่องค์ใหญ่ที่สุดในโลก

อ่านต่อ

วัดแสงธรรมวังเขาเขียว จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

วัดแสงธรรมวังเขาเขียว (Wat Saeng Tham Wang Khao Khiao) เป็นที่ตั้งของพระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล พระมหาเจดีย์รูปทรงดอกบัวสีขาวตั้งตระหง่านสง่างามอยู่กลางคูน้ำ ท่ามกลางสวนหย่อมสีเขียวขนาดใหญ่และแวดล้อมด้วยหุบเขาสีเขียวขจีของอำเภอวังน้ำเขียว

อ่านต่อ

ผาเก็บตะวัน จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

ผาเก็บตะวัน (Pha Kep Tawan) หนึ่งในที่เที่ยววังน้ำเขียวที่เป็นจุดชมวิวที่มีทัศนียภาพสวยงาม แวดล้อมด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ เหมาะแก่การแวะมาชมวิวผ่อนคลาย หรือหากต้องการกางเต็นท์ค้างคืนก็ได้เช่นกัน

อ่านต่อ

วัดป่าโนนสวรรค์ จังหวัดร้อยเอ็ด ประเทศไทย

วัดป่าโนนสวรรค์ (Wat Pa Non Sawan) เป็นวัดที่มีชื่อเสียงของจังหวัดร้อยเอ็ด ภายในวัดมีความน่าตื่นตาตื่นใจของประติมากรรมปูนปั้นมากมายที่ถ่ายทอดเรื่องเกี่ยวกับพุทธประวัติ พระธรรมคำสอน รวมถึงวรรณคดีไทยชื่อดังต่างๆ ให้ได้เดินเที่ยวชม และภายในวัดยังโดดเด่นด้วยองค์เจดีย์ขนาดใหญ่ที่ตกแต่งอย่างงดงาม รวมถึงศิลปะการตกแต่งที่ใช้หม้อดินมาประดับในส่วนต่างๆ โดยรอบจนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว วัดแห่งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดร้อยเอ็ดที่ไม่ควรพลาดชม

อ่านต่อ

สวนหินผางาม จังหวัดเลย ประเทศไทย

สวนหินผางาม (Hin Pha Ngam Park) เป็นแนวภูเขาหินปูนอันสลับซับซ้อนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ มีทิวทัศน์อันสวยงามแปลกตาจนได้รับสมญานามว่าเป็นคุนหมิงเมืองเลย สามารถเดินชมสถานที่ไปตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ หรือจะนั่งรถอีแต๊กเข้าชมก็ได้ โดยจะมีเจ้าหน้าที่นำเที่ยวชมและบรรยายสถานที่เพื่อให้ความรู้ โดยนอกจากจะได้ชมหน้าผาหินปูนรูปร่างแปลกตากับโพรงถ้ำต่างๆ แล้ว นักท่องเที่ยวยังจะได้ชมต้นไม้หายาก และซากดึกดำบรรพ์ของปะการัง เปลือกหอย ซากพืขที่ฝังตัวอยู่ในหิน เนื่องจากในอดีตพื้นที่บริเวณนี้เคยเป็นท้องทะเลมาก่อน สวนหินผางามจึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สายธรรมชาติไม่ควรพลาดชมเป็นอย่างยิ่ง

อ่านต่อ

ลานคริสต์มาสภูเรือ จังหวัดเลย ประเทศไทย

ลานคริสต์มาสภูเรือ (Poinsettia Garden Phu Ruea) เป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินในช่วงเทศกาลฤดูหนาวปลายปีที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือนยังอำเภอภูเรือ ด้วยบรรยากาศของเทศกาลสวนดอกไม้เมืองหนาวที่จะจัดขึ้นในฤดูหนาวของทุกปี ทำให้ลานแห่งนี้เต็มไปด้วยพอยน์เซตเทียสีแดงซึ่งมีความสวยงามเป็นอย่างมากท่ามกลางสภาพอากาศที่เย็นสบาย สามารถเดินชมสวนและถ่ายภาพสวยๆ เก็บความประทับใจได้ตามอัธยาศัยโดยไม่เสียค่าเข้าชม

อ่านต่อ

น้ำตกเพียงดิน จังหวัดเลย ประเทศไทย

น้ำตกเพียงดิน (Peang Din Waterfall) เป็นน้ำตกขนาดกลางที่มีความร่มรื่นจากป่าไม้โดยรอบ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับความนิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวสายธรรมชาติและผู้ที่ชอบเล่นน้ำและสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด เพราะเป็นน้ำตกที่สามารถลงเล่นน้ำได้เพราะมีแอ่งน้ำขนาดใหญ่ อีกทั้งการเดินทางไปก็ค่อนข้างสะดวกเพราะไม่ต้องปีนป่ายหรือเดินเท้าในระยะไกลนัก อีกทั้งยังอยู่ใกล้กับสวนหินผางามหรือคุนหมิงเมืองเลยอีกด้วย

อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติภูลังกา จังหวัดนครพนม ประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติภูลังกา (Phu Langka National Park) เป็นพื้นที่ป่าและภูเขาที่ตั้งอยู่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ภายในอุทยานมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่งให้เที่ยวชม ไม่ว่าจะเป็นหน้าผา ถ้ำ และน้ำตก โดยสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลท์ในปัจจุบันคือ ถ้ำนาคา ที่เป็นถ้ำที่มีลักษณะของหินที่คล้ายกับงูใหญ่หรือพญานาค ซึ่งตรงตามความเชื่อเกี่ยวกับเจ้าปู่อือลือที่ถูกสาปให้เป็นพญานาคและถูกจองจำ นอกจากนี้ยังมีจุดชมทัศนียภาพของป่าเขาอีกหลายแห่งให้ได้เที่ยวชมอีกด้วย

อ่านต่อ

อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ จังหวัดนครพนม ประเทศไทย

อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh Museum) เป็นอนุสรณ์สถานที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของประเทศไทยและเวียดนาม เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์สมัยที่อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เคยเข้ามาพำนักในประเทศไทยในช่วงสงครามเวียดนามเพื่อกอบกู้เอกราชของเวียดนาม ภายในอนุสรณ์สถานมีซุ้มประตูและอาคารพิพิธภัณฑ์ที่สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานระหว่างไทยกับเวียดนามไว้อย่างงดงาม โดยภายในได้จัดแสดงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ครั้งนั้นและหุ่นท่านโฮจิมินห์เอาไว้ และยังมีอาคารจำลองบ้านพักของท่านโฮจิมินห์และข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ให้ผู้ที่สนใจได้เที่ยวชมอีกด้วย

อ่านต่อ

บ้านลุงโฮจิมินห์ จังหวัดนครพนม ประเทศไทย

บ้านลุงโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh’s House) หรือบ้านลุงโฮ เป็นบ้านที่เคยใช้เป็นที่พำนักของท่านประธานาธิบดีโฮจิมินห์ในช่วงกอบกู้เอกราชของเวียดนาม ปัจจุบันเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่จัดแสดงเรื่องราวที่สำคัญในครั้งนั้น รวมทั้งประวัติและข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ของท่านโฮจิมินห์ ตัวบ้านมีลักษณะเป็นบ้านโบราณที่สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมไทยผสมเวียดนามอย่างมีเอกลักษณ์ และโดยรอบยังมีความร่มรื่นจากต้นไม้นานาชนิดให้เที่ยวชมอีกด้วย

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ