ณ สัทธา อุทยานไทย จังหวัดราชบุรี ประเทศไทย

  • อ่าน (14,874)
  • ByWebmaster
  • 11:33:13 | 28 ธ.ค. 2561

ณ สัทธา อุทยานไทย จังหวัดราชบุรี ประเทศไทย

Na Satta, Ratchaburi Province, Thailand


ความสวยงามยามค่ำคืนบริเวณลานมหาราชกษัตรา

           ณ สัทธา อุทยานไทย สถานที่ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ตั้งอยู่ในอำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี บนพื้นที่กว่า 42 ไร่ ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งที่เดินทางสะดวกและใกล้กรุงเทพฯ เพียงไม่กี่ชั่วโมง เป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ปลูกฝังรากเหง้าแห่งความเป็นไทยเพื่อการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะไทยที่งดงาม ตลอดจนศึกษาประวัติของผู้มีชื่อเสียงและพระเกจิอาจารย์ชื่อดังทั่วเมืองไทยในรูปแบบหุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาสขนาดเสมือนจริงกว่า 60 รูป ผ่านเทคนิคจัดแสดงและวิธีการนาเสนอรูปแบบใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยมาประยุกต์เพื่อให้เกิดความน่าสนใจ และเกิดการจดจาที่สนุกสนานยิ่งกว่าเดิม


ประวัติความเป็นมาของ ณ สัทธา


พระพุทธรูปสมัยเชียงแสนในบริเวณ สัทธาปฏิมา

           ณ สัทธา อุทยานไทย เดิมใช้ชื่อว่า “อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม” เกิดขึ้นจากความตั้ง ใจและความคิดของท่านผู้ก่อตั้ง ซึ่งมีรากฐานการเริ่มต้นของงานมาจากงานหล่อพระพุทธรูป งานหล่อประติมากรรมรูปปั้นต่างๆ  นับจากอดีตจนสู่ปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า 60 ปี จากประสบการณ์ ทาให้ผู้ก่อตั้งมีความคิดที่จะสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมรูปเหมือนของพระสงฆ์รูปต่างๆ ซึ่งจำพรรษาในกุฏิ และรูปเหมือนบุคคลสำคัญต่างๆ ที่ท่านผู้ก่อตั้ง มีความศรัทธายกย่องในด้านแนวความคิดในการทางาน และการดำเนินชีวิตจนประสบความสำเร็จ รวมทั้งรูปเหมือนวิถีชีวิตวัฒนธรรมความเป็นไทยในภาคต่างๆ ของประเทศไทย จึงได้เริ่มก่อตั้ง โครงการอุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยามขึ้นมาในปีพุทธศักราช 2540 และเปิดทำการเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ก่อนจะปิดปรับปรุงและเปลี่ยนชื่อเป็น “ณ สัทธา อุทยานไทย” ในปัจจุบัน และเปิดให้บริการอีกครั้ง ในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561


ต้นไม้ใหญ่ถูกตกแต่งด้วยแสงไฟยามค่ำคืนระหว่างการจัดงาน ณ สัทธา เฟสติวัล 2018 มหัศจรรย์แห่งความเบิกบาน


การเดินทางไปยัง ณ สัทธา

             - รถยนต์ส่วนตัว จากกรุงเทพฯ สามารถขับรถยนต์ส่วนตัวไปยัง ณ สัทธา ได้ 2 เส้นทางหลัก คือมุ่งหน้าไปตามถนนพระราม 2 และมุ่งหน้าไปตามถนนเพชรเกษม โดยตัว ณ สัทธาตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ 80 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที


จุดจัดแสดงภายใน ณ สัทธา

           ภายใน ณ สัทธา แบ่งจุดจัดแสดงออกเป็น 8 โซนหลัก ได้แก่ ห้องไทยสัทธา เป็นห้องแสดงภาพรวม แนวคิด และประวัติความเป็นมาของ ณ สัทธา อุทยานไทย

- จุดที่ 1 มหาราชกษัตรา เป็นจุดจัดแสดงประติมากรรมพระรูปหล่อ 3 บูรพมหากษัตริย์ผู้กอบกู้เอกราชไทย


- จุดที่ 2 ณ สัทธานุสรณ์
เป็นอาคารจัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาสของบุคคลสำคัญผู้เป็นต้นแบบคนดีของแผ่นดิน กว่า 14 ท่าน


- จุดที่ 3 ณ สัทธาปฎิมา
จัดแสดงประติมากรรมพระพุทธรูป 3 สมัย


- จุดที่ 4 ถ้ำพุทธชาดก
เป็นถ้ำจำลองที่นำเสนอเรื่องราวขององคุลีมาล มหาโจรผู้กลับใจเข้าสู่ธรรมะ


- จุดที่ 5 อริยสัทธา
จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาสส์พระอริยสงฆ์ที่เป็นที่เลื่อมใสทั่วประเทศไทย


- จุดที่ 6 สัทธาถิ่นเรือนไทย
โซนบ้านไทย 4 ภาค จำลองวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยเสมือนจริง


- จุดที่ 7 ลานภิรมย์
เป็นลานกลางแจ้งที่จัดแสดงศิลปะและความงดงามของต้นบอนไซหลากหลายขนาด


- จุดที่ 8 ลานอวโลสัทธา
เป็นลานจัดแสดงพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรปางมหาราชลีลา จำลองจากศิลปะของราชวงศ์ซ้อง ประเทศจีน


เวลาในการเปิด
-ปิดทำการ

           วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00 – 16.30 น.

           วันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.30 – 17.00 น.


พระพุทธรูปสมัยอยุธยาในบริเวณ สัทธาปฏิมา

การซื้อบัตรเข้าชม

           - เด็ก (ส่วนสูงต่ำกว่า 90 เซนติเมตร) เข้าชมฟรี

           - เด็ก (ส่วนสูงระหว่าง 90-130 เซนติเมตร) ราคา 100 บาท

           - เด็ก นักเรียน นักศึกษา (อายุไม่เกิน 23 ปี โปรดแต่งเครื่องแบบหรือแสดงบัตร) ราคา 100 บาท

           - พระภิกษุสงฆ์ แม่ชี นักบวช (โปรดแต่งเครื่องแบบหรือแสดงบัตร) ราคา 100 บาท

           - ผู้ใหญ่ ราคา 200 บาท

           - ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป และผู้พิการ (โปรดแสดงบัตร) เข้าชมฟรี


การประดับแสงไฟยามค่ำคืนระหว่างการจัดงาน ณ สัทธา เฟสติวัล 2018 มหัศจรรย์แห่งความเบิกบาน


เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว

           นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปเยือน ณ สัทธา ได้ตลอดทั้งปี

           โดยในเดือนธันวาคมนี้ ณ สัทธา อุทยานไทย อ.บางแพ จ.ราชบุรี จะมีการจัดเทศกาลเฉลิมฉลองเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ในกิจกรรมพิเศษ ณ สัทธา เฟสติวัล 2018 “มหัศจรรย์แห่งความเบิกบาน” ในวันที่ 22-23, 29-30 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และวันที่ 1, 5-6 มกราคม พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 22.00 น. โดยร่วมสนุกกับเทศกาลแห่งความสุขและความเบิกบานทั้งกลางวันและกลางคืน พร้อมกับกิจกรรมพิเศษมากมายที่ไม่ควรพลาด ซึ่งการเข้าชมแบ่งเป็น 2 รอบ คือ รอบกลางวัน 08.30 – 17.00 น. และรอบกลางคืน18.00 – 22.00 น.

           นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังสามารถตรวจสอบพยากรณ์อากาศล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวได้ที่ https://www.accuweather.com/


อุโมงค์แสงไฟภายในงาน ณ สัทธา เฟสติวัล 2018 มหัศจรรย์แห่งความเบิกบาน

ข้อมูลทั่วไปที่ควรรู้


บรรยากาศบริเวณหน้าทางเข้าอุทยาน

           ภายใน ณ สัทธา อุทยานไทย ยังมีบริการอื่นๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่

                   - บริการเช่าชุดไทย สาหรับใส่เข้าเยี่ยมชม โดยมีราคาตั้ง แต่ 200-450 บาท แล้วแต่แบบที่เลือกใส่

                   - บริการแพ็กเกจถ่ายภาพ โดยให้เช่าสถานที่บางจุดเพื่อการถ่ายภาพ มีอัตราค่าบริการวันละ 4,500 บาท

           สามารถถ่ายภาพได้ตั้ง แต่เวลา 8.30 – 16.30 น. (สำหรับทีมงานไม่เกิน 7 ท่าน)


           นักท่องเที่ยวที่สนใจไปเที่ยว ณ สัทธา สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                       ณ สัทธา อุทยานไทย จังหวัดราชบุรี ประเทศไทย

                       (Na Satta, Ratchaburi Province, Thailand)

                       ระดับความนิยม

                       อัตราค่าเข้าชม : 200 บาท

                       เวลาเปิด-ปิด : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00 – 16.30 น.

                                   วันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.30 – 17.00 น.

                       ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

                       สถานที่ตั้ง : อำเภอบางแพ จ.ราชบุรี

                       โทรศัพท์ : (+66)032–383–333

                       เว็บไซต์ : http://www.nasatta.com/

                       ข้อมูลอื่นๆที่ควรรู้ : เว็บไซต์สำหรับตรวจสอบสภาพอากาศ https://www.accuweather.com/

                                       เว็บไซต์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย https://thai.tourismthailand.org/home

                                       เว็บไซต์ท่องเที่ยวจ.ราชบุรี https://www.เที่ยวราชบุรี.com

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

แจกพิกัด 14 อุทยานแห่งชาติทั่วไทย

อุทยานแห่งชาติ (National Park) สถานที่ท่องเที่ยวที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ มีพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่ใจดีคอยให้ข้อมูล มีที่พัก และอาหารไว้บริการในราคาย่อมเยา และยังมีจุดกางเต็นท์ให้นักท่องเที่ยวสายแคมปิ้งได้ดื่มด่ำธรรมชาติกันอย่างเพลิดเพลิน ในวันนี้ palanla เลยจะมาบอกพิกัด 14 อุทยานแห่งชาติที่กระจายอยู่ทั่วภูมิภาค และมีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทย ไว้ให้นักท่องเที่ยวสายธรรมชาติตามไปเช็คอินกัน

อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติเอราวัณ (Erawan National Park) สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญของจังหวัดกาญจนบุรี โดยพื้นที่ภายในประกอบไปด้วย น้ำตกเอราวัณ ถ้ำพระธาตุ และถ้ำวังบาดาล อุทยานแห่งชาติเอราวัณเคยได้รับรางวัลยอดเยี่ยมประเภทแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ภาคกลาง จากการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 6 ประจำปี 2549

อ่านต่อ

7 เส้นทางประวัติศาสตร์ภาคกลาง

หากเอ่ยถึงเรื่องราวในอดีตของชาติไทย คงมีหลากหลายเหตุการณ์ที่คงไว้ซึ่งประวัติศาสตร์สำคัญๆ แม้ในปัจจุบันนั้น จะเหลือเพียงซากปรักหักพังของโบราณสถาน และอนุสรณ์ของวีรชนบรรพบุรุษไทย แต่ก็ล้วนเป็นสิ่งเตือนใจให้ลูกหลานรำลึกถึงคุณงามความดีของบรรพบุรุษไทย และสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญครั้นอดีตอยู่เสมอ วันนี้ Palanla จะพาท่อง 7 เส้นทางประวัติศาสตร์ที่อยู่ในภูมิภาคกลาง อีกทั้งไม่ไกลจากกรุงเทพฯ อีกด้วยนะคะ แต่ละสถานที่นั้นมีสิ่งที่น่าสนใจ และมีความเป็นมาอย่างไร พร้อมแล้วตามไปเที่ยวได้เลยค่ะ

อ่านต่อ

วัดไชโยวรวิหาร จังหวัดอ่างทอง ประเทศไทย

วัดไชโยวรวิหาร (Wat Chaiyo Worawihan) วัดเก่าแก่ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา และต่อมาสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ได้มาสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 ทำให้“พระมหาพุทธพิมพ์” หรือ หลวงพ่อโต และวัดไชโยวรวิหารกลายเป็นที่รู้จักและเคารพศรัทธาสืบมาจนปัจจุบัน

อ่านต่อ

วัดหนองโพ (หลวงพ่อเดิม) จังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย

วัดหนองโพ (หลวงพ่อเดิม) Wat Nong Pho (Wat Luang Por Derm) วัดดังอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์ เป็นที่รู้จักในฐานะวัดของพระครูนิวาสธรรมขันธ์ (หลวงพ่อเดิม) พระเกจิชื่อดังกับมงคลของท่านคือมีดหมอ

อ่านต่อ

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย

บึงบอระเพ็ด (Bueng Borraped Swamp) บึงชื่อคุ้นหูในจังหวัดนครสวรรค์ เป็นบึงทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย บึงอันกว้างใหญ่แห่งนี้มีไฮไลต์คือทุ่งดอกบัวสีสันสวยงาม และบรรดานกน้ำหลากสายพันธุ์ที่มีให้ได้ชมกันอยู่โดยตลอด ส่วนในฤดูหนาวก็จะมีนอพยพจากทางตอนเหนือของโลกมาอาศัยอยู่รอบบึงแห่งนี้

อ่านต่อ

ตลาดร้อยปีชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย

ตลาดร้อยปีชุมแสง (Chum Saeng 100 Years Market) ชุมชนตลาดใกล้สถานีรถไฟชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ที่มีอายุเก่าแก่กว่าร้อยปี กับบรรยากาศที่ยังคงอบอวลไปด้วยความสวยงามคลาสสิก และของกินอร่อยๆ ให้ได้ลิ้มลอง

อ่านต่อ

พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย

เมื่อมาเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) (King Ramathibodi 1 Monument) ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาดมาสักการะปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ซึ่งถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวกรุงเก่า

อ่านต่อ

11 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในจังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย

จังหวัดพิษณุโลกตั้งอยู่บริเวณภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ภูเขาและป่าไม้ขนาดใหญ่จึงมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่ง โดยเฉพาะหน้าผา น้ำตก และทุ่งดอกไม้ภายในอุทยานแห่งชาติ นอกจากนี้จังหวัดพิษณุโลกยังเป็นเมืองประวัติศาสตร์อีกด้วย โดยมีการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีว่าพื้นที่บริเวณนี้มีการตั้งรกรากมาตั้งแต่ก่อนกรุงสุโขทัย ด้วยเหตุนี้จังหวัดพิษณุโลกจึงมีโบราณสถานและวัดวาอารามเก่าแก่ให้เที่ยวชมอีกด้วย ทาง Palanla จึงได้รวบรวม 11 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดพิษณุโลกมาฝากทุกท่านกันวันนี้เพื่อเป็นแนวทางในการท่องเที่ยวในวันหยุดครั้งหน้ากัน

อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง (Thung Salaeng Luang National Park) อุทยานฯ เก่าแก่อันดับ 3 ของประเทศ ฉายา “ทุ่งหญ้าสะวันนาเมืองไทย” กับพื้นที่กว้างขวางครอบคลุม 2 จังหวัด อุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์ไม้และสัตว์ป่านานาชนิด

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ