สวนโมกขพลาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย

  • อ่าน (9,074)
  • ByWebmaster
  • 16:25:06 | 17 ต.ค. 2561

สวนโมกขพลาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย

Wat Suan Mok Phalaram, Surat Thani Province, Thailand


ประวัติ

           สวนโมกขพลาราม หรือชื่อเรียกทางการว่า วัดธารน้ำไหล สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2502 ตั้งอยู่ที่อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีพระธรรมโกศาจารย์หรือที่คนส่วนใหญ่รู้จักกันในนามของท่านพุทธทาสภิกขุเป็นผู้ก่อตั้ง วัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นสถานที่แสวงหาความสงบและศึกษาธรรม โดยคำว่า “สวนโมกขพลาราม” หมายถึง อารามที่ทำให้เกิดกำลังแห่งความหลุดพ้น ซึ่งต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2549 องค์การยูเนสโก (UNESCO) ก็ได้ประกาศยกย่องให้ท่านพุทธทาสเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษาศาสนา วัฒนธรรม และสันติภาพ


ทางเดินบริเวณลานหินโค้ง


คติธรรมคำสอนต่างๆ รอบๆ บริเวณวัด


บรรยากาศความสงบร่มรื่นภายในสวนโมกข์

           ภายในวัดปราศจากโบสถ์และศาลาอย่างวัดทั่วไป แต่มีสิ่งที่น่าสนใจ เช่น โรงมหรสพทางวิญญาณ ซึ่งประกอบด้วยภาพศิลป์ บนกวี คติธรรมคำสอนในพุทธศาสนานิกายต่างๆ ภาพพุทธประวัติ ภาพจำลองจากภาพหินสลัก และเรื่องราวพุทธประวัติในอินเดีย โดยท่านพุทธทาสได้นำแนวคิดจากการที่ได้ไปดูภาพในถ้ำอชันตา ประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นความคิดที่แปลกและน่าสนใจ และเป็นกลยุทธ์ที่จะดึงดูดให้คนหันมาสนใจศาสนาโดยไม่รู้ตัว ลานหินโค้ง ใช้เป็นที่ประกอบศาสนกิจของพระสงฆ์ และผู้มาปฏิบัติธรรม เป็นที่ฝึกนั่งสมาธิ และฟังธรรม ประกอบขึ้นจากก้อนหินจัดเรียงเป็นแนวโค้งบนลานดินที่กว้างขวางภายใต้ร่มไม้ใหญ่ สระนาฬิเกร์ และธารน้ำไหล บนเกาะกลางสระน้ำมีต้นมะพร้าวเล็กๆ ปลูกอยู่หนึ่งต้น ท่านพุทธทาสตั้งใจให้สระนาฬิเกร์นี้เป็นสื่อในการสอนธรรมะอีกทางหนึ่งว่า "นิพพานนั้นอยู่ท่ามกลางวัฏฏะสงสาร" ธรรมนาวา เป็นอาคารอเนกประสงค์ สร้างขึ้นเป็นรูปเรืออิงกับพุทธปรัชญา นาวาแห่งธรรมนำสรรพสัตว์ข้ามห้วงแห่งทุกข์ โบสถ์บนเขาพุทธทอง ตั้งอยู่กลางแจ้งบนเขาพุทธทอง ธรรมชาติโดยรอบเปรียบเสมือนอาคารของโบสถ์ มีเสาปักไว้โดยรอบกำหนดเขตเพื่อเป็นที่ประกอบสังฆกรรม กุฏิท่านพุทธทาส หรือเรียกกุฏิท่านอาจารย์ ปัจจุบันเป็นหลังที่ 3 ด้านล่างประดิษฐานหุ่นไฟเบอร์กลาสรูปเหมือนท่านพุทธทาส ให้ผู้ศรัทธาได้เคารพระลึกถึงคุณความดีที่ท่านมีต่อพระพุทธศาสนา

           รอบๆ บริเวณวัดเป็นสวนป่าร่มรื่น เต็มไปด้วยปริศนาธรรม เหมาะสำหรับเป็นที่ฝึกอบรมจิตใจ และศึกษาพุทธศาสนา นอกจากนี้ยังมีการสอนฝึกสมาธิสำหรับทั้งคนไทยและต่างประเทศ


พระภิกษุสงฆ์มุ่งหน้าทำวัดเย็น


ประตูทางเข้าโรงมหรสพทางวิญญาณ


ภายในโรงมหรสพทางวิญญาณ เต็มไปด้วยคติธรรม คำสอนจากศาสนาพุทธนิกายต่างๆ


ข้างฝาผนังในโรงมหรสพทางวิญญาณ เต็มไปด้วยภาพวาดและคติธรรม


บรรยากาศความสงบร่มรื่นภายในวัด


การเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปยังสุราษฎร์ธานี

             - โดยรถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2 หรือถนนธนบุรี - ปากท่อ) ผ่านจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม อำเภอปากท่อ แล้วแยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ผ่านจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ จนถึงชุมพร แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข 41 ผ่านอำเภอหลังสวน อำเภอไชยา จนถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมระยะทางประมาณ 685 กิโลเมตร

             - โดยรถประจำทาง มีรถประจำทางปรับอากาศของบริษัท ขนส่ง จำกัด และของเอกชน สายกรุงเทพฯ – สุราษฎร์ธานี กรุงเทพฯ - เกาะสมุย และกรุงเทพฯ-เกาะพะงัน ออกจากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนีทุกวัน วันละหลายเที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 - 12 ชั่วโมง

             - โดยรถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทยมีบริการรถไฟออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) ไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานีทุกวัน (สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานีอยู่ในอำเภอพุนพิน) ทั้งรถธรรมดา รถเร็ว รถด่วนและรถด่วนพิเศษ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9 - 11 ชั่วโมง

             - โดยเครื่องบิน มีบริการสายการบินจากกรุงเทพฯ ไปสุราษฎร์ธานีหลายเที่ยวบินต่อวัน ทั้งจากสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิ บินไปลงยังสนามบินสุราษฎร์ธานีและสนามบินสมุย โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที


การเดินทางจากสนามบินสู่ตัวเมือง

             - รถยนต์ ใช้ถนนหมายเลข 417 และถนนหมายเลข 420 เข้าสู่ตัวเมือง

             - รถประจำทาง มีบริการรับ-ส่งระหว่างสนามบินกับตลาดเกษตร (สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางเข้า-ออกจากเมือง) ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.phantiptravel.com

             - บริการรถตู้รับ-ส่งของสายการบิน สำหรับผู้โดยสารสายการบิน สามารถติดต่อจองบริการเสริมรับ-ส่งระหว่างสนามบินกับตัวเมืองได้

             - รถเช่า มีบริการของหลากหลายบริษัทให้เช่ารถจากสนามบิน


การเดินทางไปสวนโมกขพลาราม

              - รถยนต์ สามารถเดินทางมาตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ประมาณ กม.ที่ 135-136 รถไฟ ลงที่สถานีไชยา จากนั้นนั่งรถสองแถวสีฟ้า ไชยา-สวนโมกข์-พุนพิน (สายบน) มายังสวนโมกข์ รถตู้สาธารณะ เดินทางโดยรถตู้สายเกษตร 2 – ไชยา


เวลาทำการเปิด
ปิด

           08.00 - 17.00 น.


ศาลาธรรมโฆษณ์ เป็นสถานที่รวบรวมผลงานและอัฐิของท่านพุทธทาส


อัตราค่าเข้าชม

           ไม่เสียค่าเข้าชม


ลานหินโค้ง


ลานหินโค้ง


ความเป็นธรรมชาติเห็นได้จากต้นมอสสีเขียวที่ขึ้นอยู่


ประชาชนที่มาปฏิบัติธรรม


สิ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อไปเที่ยว
           
เมื่อไปสวนโมกข์ นักท่องเที่ยวควรใช้เวลาศึกษาและพิจารณาคติธรรม คำสอนต่างๆ ที่มีอยู่ทั่วบริเวณวัด ไม่ว่าจะเป็นภายในโรงมหรสพทางวิญญาณ และบริเวณรอบๆ ซึ่งจะทำให้การไปเยือนสวนโมกข์เกิดประโยชน์สูงสุด


เวลาที่เหมาะสมสำหรับการไปสวนโมกขพลาราม

           ตลอดทั้งปี


ม้านั่งหิน


คติธรรมคำสอนของท่านพุทธทาส


สวนโมกข์ทุกที่ พุทธทาสทุกคนข้อความที่สะท้อนให้เห็นปรัชญา ความไม่ยึดติด


กุฏิไม้เรียบง่ายภายในวัดสวนโมกข์


ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้

           เนื่องจากสวนโมกขพลารามไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยว เพื่อเป็นการให้เกียรติและแสดงความเคารพแก่สถานที่ ผู้ที่ต้องการไปเยี่ยมชมควรแต่งกายสุภาพ งดใช้เสียงดัง และโทรศัพท์มือถือภายในเขตสวนโมกขพลาราม


           นักท่องเที่ยวที่สนใจไปเที่ยวชม สวนโมกขพลาราม สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                       สวนโมกขพลาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย

                       (Wat Suan Mok Phalaram, Surat Thani Province, Thailand)

                       ระดับความนิยม : 

                       อัตราค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม

                       เวลาเปิด – ปิด : 08.00 - 17.00 น.

                       ตั้งอยู่ที่ : อ.ไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

                       โทรศัพท์ : (+66) 077 431 661

                       ข้อมูลอื่นๆที่ควรรู้ : พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com/

                                       การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) https://thai.tourismthailand.org/

                                       สำนักงานการท่องเที่ยว จ.สุราษฎร์ธานี https://suratts.mots.go.th/

                                       บริการขนส่ง (รถทัวร์ประจำทาง) http://www.busticket.in.thhttp://www.thairoute.com 

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

สะพานแขวนเขาพัง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย

สะพานแขวนเขาพัง (Khao Phang Suspension Bridge) สะพานแขวนข้ามคลองพระแสงที่มองเห็นภูเขาเทพพิทักษ์เป็นรูปหัวใจ อีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวใกล้ๆ ปากทางเข้าเขื่อนรัชชประภาที่สามารถแวะเที่ยวได้หากมีเวลา

อ่านต่อ

วัดดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย

วัดดอนสัก (Wat Donsak) วัดเก่าแก่อายุกว่า 500 ปีในอำเภอดอนสัก แลนด์มาร์กสำคัญสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางสู่เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า ได้แวะกราบขอพรเพื่อเป็นความเป็นสิริมงคล เพราะที่นี่คือวัดที่ประดิษฐานหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดปางสมาธิองค์ใหญ่ที่สุดในโลก

อ่านต่อ

น้ำตกพุแดง เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย

น้ำตกพุแดง (Phu Daeng Waterfall) เป็นน้ำตกที่โดดเด่นด้วยสายธารไหลลงมาจากหน้าผาหินด้านบนเป็นทางยาว ด้านล่างเป็นแอ่งใหญ่สามารถลงเล่นน้ำได้

อ่านต่อ

11 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย

เกาะสมุย เป็นเกาะเล็กๆ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่สวยงามและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ซึ่งนอกจากความสวยงามทางท้องทะเลแล้ว สมุยยังเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวอีกหลากหลายให้สำรวจ ไม่ว่าจะเป็นน้ำตก ตลาดสุดคึกคัก วัดวาแบบไทย ไปจนถึงศาลเจ้าแบบจีน... พร้อมแล้วไปชม 11 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยกันกับ Palanla!

อ่านต่อ

หินโอเวอร์แลป เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย

หินโอเวอร์แลป (Overlap) เป็นหินทับซ้อนซึ่งเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ตั้งอยู่บนภูเขาใกล้กับหาดละไมบนเกาะสมุย ขึ้นชื่อเรื่องทัศนียภาพที่สวยงามและผืนป่าโดยรอบที่อุดมสมบูรณ์

อ่านต่อ

หาดเชิงมน เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย

หาดเชิงมน (Choengmon Beach) ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะสมุย เป็นชายหาดที่ขึ้นชื่อในเรื่องหาดทรายขาวละเอียดและน้ำทะเลใส

อ่านต่อ

ท่าเรือดอนสัก ซีทรานเฟอร์รี่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย

ท่าเรือดอนสัก ซีทรานเฟอร์รี่ (Donsak Seatran Ferry) ท่าเรือข้ามฟากที่เป็นประตูสำหรับนักเดินทางสู๋เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่าในอ่าวไทย

อ่านต่อ

ถนนคนเดินฟิชเชอร์แมนวิลเลจ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย

ถนนคนเดินฟิชเชอร์แมนวิลเลจ (Night Market Fisherman’s Village) ถนนคนเดินที่จัดขึ้นทุกคืนวันศุกร์บริเวณหมู่บ้านชาวประมงที่บ่อผุดบนเกาะสมุย เป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การมาเดินเล่นและหาของอร่อยๆ รับประทาน

อ่านต่อ

โคโค่ แทมส์ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย

โคโค่ แทมส์ (Coco Tam’s) บาร์ริมชายหาดยอดนิยมบนเกาะสมุย ขึ้นชื่อในเรื่องของบรรยากาศริมชายหาดที่ดีเยี่ยมกับค็อกเทลแสนอร่อย

อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ (Than Sadet National Park) เป็นอุทยานแห่งชาติที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์ ครอบคลุมพื้นที่ 43 ตารางกิโลเมตรบนเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวหลักของอุทยานฯ คือน้ำตกธารเสด็จ

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ