สวนโมกขพลาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย

  • อ่าน (7,714)
  • ByWebmaster
  • 16:25:06 | 17 ต.ค. 2561

สวนโมกขพลาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย

Wat Suan Mok Phalaram, Surat Thani Province, Thailand


ประวัติ

           สวนโมกขพลาราม หรือชื่อเรียกทางการว่า วัดธารน้ำไหล สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2502 ตั้งอยู่ที่อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีพระธรรมโกศาจารย์หรือที่คนส่วนใหญ่รู้จักกันในนามของท่านพุทธทาสภิกขุเป็นผู้ก่อตั้ง วัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นสถานที่แสวงหาความสงบและศึกษาธรรม โดยคำว่า “สวนโมกขพลาราม” หมายถึง อารามที่ทำให้เกิดกำลังแห่งความหลุดพ้น ซึ่งต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2549 องค์การยูเนสโก (UNESCO) ก็ได้ประกาศยกย่องให้ท่านพุทธทาสเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษาศาสนา วัฒนธรรม และสันติภาพ


ทางเดินบริเวณลานหินโค้ง


คติธรรมคำสอนต่างๆ รอบๆ บริเวณวัด


บรรยากาศความสงบร่มรื่นภายในสวนโมกข์

           ภายในวัดปราศจากโบสถ์และศาลาอย่างวัดทั่วไป แต่มีสิ่งที่น่าสนใจ เช่น โรงมหรสพทางวิญญาณ ซึ่งประกอบด้วยภาพศิลป์ บนกวี คติธรรมคำสอนในพุทธศาสนานิกายต่างๆ ภาพพุทธประวัติ ภาพจำลองจากภาพหินสลัก และเรื่องราวพุทธประวัติในอินเดีย โดยท่านพุทธทาสได้นำแนวคิดจากการที่ได้ไปดูภาพในถ้ำอชันตา ประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นความคิดที่แปลกและน่าสนใจ และเป็นกลยุทธ์ที่จะดึงดูดให้คนหันมาสนใจศาสนาโดยไม่รู้ตัว ลานหินโค้ง ใช้เป็นที่ประกอบศาสนกิจของพระสงฆ์ และผู้มาปฏิบัติธรรม เป็นที่ฝึกนั่งสมาธิ และฟังธรรม ประกอบขึ้นจากก้อนหินจัดเรียงเป็นแนวโค้งบนลานดินที่กว้างขวางภายใต้ร่มไม้ใหญ่ สระนาฬิเกร์ และธารน้ำไหล บนเกาะกลางสระน้ำมีต้นมะพร้าวเล็กๆ ปลูกอยู่หนึ่งต้น ท่านพุทธทาสตั้งใจให้สระนาฬิเกร์นี้เป็นสื่อในการสอนธรรมะอีกทางหนึ่งว่า "นิพพานนั้นอยู่ท่ามกลางวัฏฏะสงสาร" ธรรมนาวา เป็นอาคารอเนกประสงค์ สร้างขึ้นเป็นรูปเรืออิงกับพุทธปรัชญา นาวาแห่งธรรมนำสรรพสัตว์ข้ามห้วงแห่งทุกข์ โบสถ์บนเขาพุทธทอง ตั้งอยู่กลางแจ้งบนเขาพุทธทอง ธรรมชาติโดยรอบเปรียบเสมือนอาคารของโบสถ์ มีเสาปักไว้โดยรอบกำหนดเขตเพื่อเป็นที่ประกอบสังฆกรรม กุฏิท่านพุทธทาส หรือเรียกกุฏิท่านอาจารย์ ปัจจุบันเป็นหลังที่ 3 ด้านล่างประดิษฐานหุ่นไฟเบอร์กลาสรูปเหมือนท่านพุทธทาส ให้ผู้ศรัทธาได้เคารพระลึกถึงคุณความดีที่ท่านมีต่อพระพุทธศาสนา

           รอบๆ บริเวณวัดเป็นสวนป่าร่มรื่น เต็มไปด้วยปริศนาธรรม เหมาะสำหรับเป็นที่ฝึกอบรมจิตใจ และศึกษาพุทธศาสนา นอกจากนี้ยังมีการสอนฝึกสมาธิสำหรับทั้งคนไทยและต่างประเทศ


พระภิกษุสงฆ์มุ่งหน้าทำวัดเย็น


ประตูทางเข้าโรงมหรสพทางวิญญาณ


ภายในโรงมหรสพทางวิญญาณ เต็มไปด้วยคติธรรม คำสอนจากศาสนาพุทธนิกายต่างๆ


ข้างฝาผนังในโรงมหรสพทางวิญญาณ เต็มไปด้วยภาพวาดและคติธรรม


บรรยากาศความสงบร่มรื่นภายในวัด


การเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปยังสุราษฎร์ธานี

             - โดยรถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2 หรือถนนธนบุรี - ปากท่อ) ผ่านจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม อำเภอปากท่อ แล้วแยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ผ่านจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ จนถึงชุมพร แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข 41 ผ่านอำเภอหลังสวน อำเภอไชยา จนถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมระยะทางประมาณ 685 กิโลเมตร

             - โดยรถประจำทาง มีรถประจำทางปรับอากาศของบริษัท ขนส่ง จำกัด และของเอกชน สายกรุงเทพฯ – สุราษฎร์ธานี กรุงเทพฯ - เกาะสมุย และกรุงเทพฯ-เกาะพะงัน ออกจากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนีทุกวัน วันละหลายเที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 - 12 ชั่วโมง

             - โดยรถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทยมีบริการรถไฟออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) ไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานีทุกวัน (สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานีอยู่ในอำเภอพุนพิน) ทั้งรถธรรมดา รถเร็ว รถด่วนและรถด่วนพิเศษ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9 - 11 ชั่วโมง

             - โดยเครื่องบิน มีบริการสายการบินจากกรุงเทพฯ ไปสุราษฎร์ธานีหลายเที่ยวบินต่อวัน ทั้งจากสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิ บินไปลงยังสนามบินสุราษฎร์ธานีและสนามบินสมุย โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที


การเดินทางจากสนามบินสู่ตัวเมือง

             - รถยนต์ ใช้ถนนหมายเลข 417 และถนนหมายเลข 420 เข้าสู่ตัวเมือง

             - รถประจำทาง มีบริการรับ-ส่งระหว่างสนามบินกับตลาดเกษตร (สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางเข้า-ออกจากเมือง) ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.phantiptravel.com

             - บริการรถตู้รับ-ส่งของสายการบิน สำหรับผู้โดยสารสายการบิน สามารถติดต่อจองบริการเสริมรับ-ส่งระหว่างสนามบินกับตัวเมืองได้

             - รถเช่า มีบริการของหลากหลายบริษัทให้เช่ารถจากสนามบิน


การเดินทางไปสวนโมกขพลาราม

              - รถยนต์ สามารถเดินทางมาตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ประมาณ กม.ที่ 135-136 รถไฟ ลงที่สถานีไชยา จากนั้นนั่งรถสองแถวสีฟ้า ไชยา-สวนโมกข์-พุนพิน (สายบน) มายังสวนโมกข์ รถตู้สาธารณะ เดินทางโดยรถตู้สายเกษตร 2 – ไชยา


เวลาทำการเปิด
ปิด

           08.00 - 17.00 น.


ศาลาธรรมโฆษณ์ เป็นสถานที่รวบรวมผลงานและอัฐิของท่านพุทธทาส


อัตราค่าเข้าชม

           ไม่เสียค่าเข้าชม


ลานหินโค้ง


ลานหินโค้ง


ความเป็นธรรมชาติเห็นได้จากต้นมอสสีเขียวที่ขึ้นอยู่


ประชาชนที่มาปฏิบัติธรรม


สิ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อไปเที่ยว
           
เมื่อไปสวนโมกข์ นักท่องเที่ยวควรใช้เวลาศึกษาและพิจารณาคติธรรม คำสอนต่างๆ ที่มีอยู่ทั่วบริเวณวัด ไม่ว่าจะเป็นภายในโรงมหรสพทางวิญญาณ และบริเวณรอบๆ ซึ่งจะทำให้การไปเยือนสวนโมกข์เกิดประโยชน์สูงสุด


เวลาที่เหมาะสมสำหรับการไปสวนโมกขพลาราม

           ตลอดทั้งปี


ม้านั่งหิน


คติธรรมคำสอนของท่านพุทธทาส


สวนโมกข์ทุกที่ พุทธทาสทุกคนข้อความที่สะท้อนให้เห็นปรัชญา ความไม่ยึดติด


กุฏิไม้เรียบง่ายภายในวัดสวนโมกข์


ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้

           เนื่องจากสวนโมกขพลารามไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยว เพื่อเป็นการให้เกียรติและแสดงความเคารพแก่สถานที่ ผู้ที่ต้องการไปเยี่ยมชมควรแต่งกายสุภาพ งดใช้เสียงดัง และโทรศัพท์มือถือภายในเขตสวนโมกขพลาราม


           นักท่องเที่ยวที่สนใจไปเที่ยวชม สวนโมกขพลาราม สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                       สวนโมกขพลาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย

                       (Wat Suan Mok Phalaram, Surat Thani Province, Thailand)

                       ระดับความนิยม : 

                       อัตราค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม

                       เวลาเปิด – ปิด : 08.00 - 17.00 น.

                       ตั้งอยู่ที่ : อ.ไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

                       โทรศัพท์ : (+66) 077 431 661

                       ข้อมูลอื่นๆที่ควรรู้ : พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com/

                                       การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) https://thai.tourismthailand.org/

                                       สำนักงานการท่องเที่ยว จ.สุราษฎร์ธานี https://suratts.mots.go.th/

                                       บริการขนส่ง (รถทัวร์ประจำทาง) http://www.busticket.in.thhttp://www.thairoute.com 

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา ประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน กลุ่มหมู่เกาะที่ขึ้นชื่อเรื่องน้ำใส ทรายสวยละเอียด และมีสัญลักษณ์ท้องทะเลอย่างหินเรือใบ มีชื่อเสียงโด่งดังกระทั่งได้รับการยกย่องจากนิตยสารสกินไดวิ่งของอเมริกาว่า เป็นหมู่เกาะที่มีความสวยงามทั้งบนบกและใต้น้ำ ติดอันดับความงามเป็น 1 ใน 10 ของโลก อีกหนึ่งจุดหมายปลายทางในฝันของผู้ที่ชื่นชอบความงามแห่งท้องทะเล

อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา ประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ (Mu Ko Surin National Park) หมู่เกาะที่ตั้งอยู่ในทะเลอันดามัน และอยู่ติดชายแดนประเทศพม่า ห่างจากฝั่งทะเลด้านตะวันตกของไทยประมาณ 70 กิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะ 5 เกาะ คือ เกาะสุรินทร์เหนือ เกาะสุรินทร์ใต้ เกาะรี เกาะไข่ และเกาะกลาง

อ่านต่อ

ปัตตานี สกายวอล์ค จังหวัดปัตตานี ประเทศไทย

ปัตตานี สกายวอล์ค (Pattani Sky Walk) เส้นทางเดินลอยฟ้าเหนือป่าชายเลนความสูงประมาณตึก 5 ชั้น ที่ให้ทั้งประสบการณ์สุดตื่นเต้นและวิวหลักล้าน แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดปัตตานี แหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัยแห่งแรกและแห่งใหม่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

อ่านต่อ

17 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในพังงา ประเทศไทย

พังงา จังหวัดเล็กๆ ทางภาคใต้ของประเทศไทยที่เปี่ยมไปด้วยความสวยงามและเสน่ห์แห่งทะเลอันดามันซึ่งมีชื่อเสียงไปทั่วโลกอย่างหมู่เกาะสิมิลัน ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกหลายแห่งมากที่ยังรอคอยให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปค้นหา ไม่ว่าจะเป็นความอุดมสมบูรณ์บนผืนแผ่นดินและโลกแห่งท้องทะเลสีครามที่น่าหลงใหล รวมถึงศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดแห่งนี้... ไปติดตาม 17 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในพังงาที่ Palanla อยากชวนให้ไปเยือนด้วยกัน

อ่านต่อ

หาดปะการัง จังหวัดพังงา ประเทศไทย

หาดปะการัง (Pakarang Beach) เป็นชายหาดในอำเภอตะกั่วป่าที่ถูกปกคลุมไปด้วยซากปะการังหลากหลายชนิด มีทิวทัศน์สวยงามน่าประทับใจ และเหมาะแก่การชมความงามของพระอาทิตย์ทอแสงสุดท้ายในช่วงเย็น

อ่านต่อ

หาดนางทอง จังหวัดพังงา ประเทศไทย

หาดนางทอง (Nang Thong Beach) เป็นหาดที่มีความสวยงามแปลกตาจนถูกยกให้เป็นอันซีนพังงา ชายหาดแห่งนี้มีลักษณะพิเศษแตกต่างไปจากชายหาดอื่นๆ เนื่องจากผืนทรายบนชายหาดนางทองเป็นสีดำละเอียดที่พบไม่กี่แห่งในโลก

อ่านต่อ

หาดท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ประเทศไทย

หาดท้ายเหมือง (Thai Mueang Beach) ชายหาดกว้างกับน้ำทะเลใสทอดตัวยาวเคียงคู่ไปกับทิวสนเรียงรายริมทะเลอันดามัน ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง

อ่านต่อ

สะพานไม้เขาปิหลาย จังหวัดพังงา ประเทศไทย

สะพานไม้เขาปิหลาย (Pilai Bridge) สะพานไม้เก่าแก่ที่ยืนเสากลางทะเล เป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวอันซีนของจังหวัดพังงาที่สวยงามและมีเสน่ห์ โดยเฉพาะในยามพระอาทิตย์ตก

อ่านต่อ

วัดคูหาสวรรค์ จังหวัดพังงา ประเทศไทย

วัดคูหาสวรรค์ (Wat Khuha Sawan) หรือ วัดสุวรรณคูหา เป็นวัดถ้ำโบราณที่มีความน่าสนใจและถือเป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากที่สุดของจังหวัดพังงา

อ่านต่อ

ประภาคารเขาหลัก จังหวัดพังงา ประเทศไทย

ประภาคารเขาหลัก (Khao Lak Lighthouse) อีกหนึ่งสถานที่เที่ยว Unseen ของจังหวัดพังงา เป็นประภาคารที่มีความสวยงาม และถือแลนด์มาร์กสำคัญของหาดนางทอง

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ