วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย

  • อ่าน (5,516)
  • ByWebmaster
  • 16:06:13 | 17 ต.ค. 2561

วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย

Wat Phraborom That Chaiya Ratchaworawihan, Surat Thani Province, Thailandประวัติ

           วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหารเป็นวัดที่มีสำคัญคู่บ้านคู่เมืองชาวไชยาและสุราษฎร์ธานีมานานนับแต่โบราณกาล เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกและเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นอกจากนี้ยังเป็นพุทธสถานเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ยังรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของช่างศิลปกรรมสมัยศรีวิชัยได้อย่างสมบูรณ์ (งานช่างในภาคใต้ของประเทศไทย เรียกว่า ศิลปะศรีวิชัย โดยนำมาจากชื่อเมืองสำคัญที่ปรากฏอยู่ในศิลาจารึก เจดีย์ของศรีวิชัย มีลักษณะเชื่อมโยงกับจันทิ (Chandi) ซึ่งเป็นศาสนสถานของของชวาในภาคกลางประเทศอินโดนีเซีย) ซึ่งนอกจากวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหารจะเป็นปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้ว วัดแห่งนี้ยังเป็นหนึ่งในสามของโบราณสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชาของภาคใต้ อันได้แก่ เจดีย์พระมหาธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช และพระพุทธไสยาสน์ถ้ำคูหาภิมุข จังหวัดยะลาอีกด้วย


ซุ้มประตูทางเข้าวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร 

           ตำนานเล่าว่า ครั้งหนึ่ง มีพี่น้องอินเดียสองคนชื่อปะหมอ กับ ปะหมัน ทั้งสองคนเดินทางโดยเรือใบมาถึงเมืองไชยา เมื่อมาถึงก็ได้พาบริวารขึ้นบกที่บ้านนาค่ายตรงวัดหน้าเมือง และต่อมาท่านเจ้าเมืองได้มอบหมายให้ปะหมอซึ่งเป็นนายช่างที่มีความเชี่ยวชาญลงมือก่อสร้างเจดีย์พระบรมธาตุไชยา และเมื่อสร้างแล้วเสร็จก็ตัดมือตัดเท้าของปะหมอ เพื่อไม่ให้ไปสร้างเจดีย์งดงามให้คนอื่นได้อีก และปะหมอทนพิษบาดแผลไม่ไหวจึงถึงแก่ความตาย ต่อมาเจ้าเมืองได้หล่อรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร เพื่อเป็นเครื่องหมายแทนตัวปะหมอ


วัดพระบรมธาตุไชยาฯ เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

           องค์พระเจดีย์เป็นโบราณสถานที่สร้างขึ้นตามแบบลัทธิมหายาน รอบองค์พระธาตุมีเจดีย์เล็กๆ 4 ทิศ ล้อมรอบด้วยวิหารคด ซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ขนาดต่างๆ โดยรอบทั้ง 4 ด้าน พระธาตุไชยานับเป็นปูชนียสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาของจังหวัดสุราษฎร์ธานี สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นประมาณพุทธศตวรรษที่ 13 - 14 ไม่ปรากฏประวัติการสร้างและผู้สร้าง แต่เข้าใจว่าสร้างในขณะที่เมืองไชยาสมัยศรีวิชัยกำลังเจริญรุ่งเรืองสูงสุด แม้จะผ่านกาลเวลามานานหลายยุคหลายสมัย แต่ร่องรอยทางโบราณสถานยังปรากฏให้เห็นอยู่เด่นชัด ไม่ว่าจะเป็น พระพุทธรูปศิลาขนาดใหญ่เท่าคน และย่อมกว่าที่เหลืออยู่ในบริเวณ บ่งบอกถึงพุทธศิลป์สมัยทวาราวดี องค์เจดีย์พระมหาธาตุแบบอินโดชวานีสและรูปสำริดของพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ขนาดใหญ่สวยงาม ซึ่งเป็นประติมากรรมอันโดดเด่นของสมัยศรีวิชัย แบบสกุลช่างนครศรีธรรมราชที่ได้รับอิทธิพลจากพุทธศาสนาลัทธิเถรวาทแบบลังกาวงศ์ โดยมีหลักฐานเป็นใบพัทธสีมาคู่แฝดปรากฏอยู่รอบๆ เขตพระอุโบสถเดิมของวัด ซึ่งบ่งบอกถึงศิลปกรรมสมัยสุโขทัย และพระพุทธรูปศิลาทรายแดงที่มีมากมายอย่างไม่น่าเชื่อ มีทั้งขนาดโตกว่าคนธรรมดา ลงมาถึงขนาดเท่าและย่อมกว่าคน แสดงให้เห็นถึงศรัทธาและความรุ่งเรืองของพุทธศาสนาอย่างสูงสุด ในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่มีหลักฐานปรากฏมากมายกว่าสมัยใด


พระพุทธรูปศิลาทรายแดง บ่งบอกถึงศรัทธาและความรุ่งเรืองของพุทธศาสนาในสมัยกรุงศรีอยุธยา


แสงแดดยามบ่ายขับให้พระอุโบสถสีขาวเรียบง่ายงดงามยิ่งขึ้นอีก


วิหารคด ซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ขนาดต่างๆ โดยรอบทั้งสี่ด้าน


พระพุทธรูปเก่าแก่สมัยต่างๆ


วิหารคดเป็นวิหารล้อมรอบลานด้านในของวิหารหลักและคดเป็นข้อศอกตรงมุม


พระพุทธรูปศิลาทรายแดงปางมารวิชัยองค์ใหญ่กว่าคน


องค์เจดีย์วัดพระบรมธาตุไชยาขณะกำลังได้รับการบูรณะ


องค์เจดีย์วัดพระบรมธาตุไชยาฯ คือตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัดสุราษฎร์การเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปยังสุราษฎร์ธานี

              - โดยรถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2 หรือถนนธนบุรี - ปากท่อ) ผ่านจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม อำเภอปากท่อ แล้วแยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ผ่านจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ จนถึงชุมพร แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข 41 ผ่านอำเภอหลังสวน อำเภอไชยา จนถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมระยะทางประมาณ 685 กิโลเมตร

              - โดยรถประจำทาง มีรถประจำทางปรับอากาศของบริษัท ขนส่ง จำกัด และของเอกชน สายกรุงเทพฯ – สุราษฎร์ธานี กรุงเทพฯ - เกาะสมุย และกรุงเทพฯ - เกาะพะงัน ออกจากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนีทุกวัน วันละหลายเที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 - 12 ชั่วโมง

              - โดยรถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทยมีบริการรถไฟออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) ไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานีทุกวัน (สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานีอยู่ในอำเภอพุนพิน) ทั้งรถธรรมดา รถเร็ว รถด่วนและรถด่วนพิเศษ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9 - 11 ชั่วโมง

              - โดยเครื่องบิน มีบริการสายการบินจากกรุงเทพฯ ไปสุราษฎร์ธานีหลายเที่ยวบินต่อวัน ทั้งจากสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิ บินไปลงยังสนามบินสุราษฎร์ธานีและสนามบินสมุย โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที


การเดินทางจากสนามบินสู่ตัวเมือง

              - รถยนต์ ใช้ถนนหมายเลข 417 และถนนหมายเลข 420 เข้าสู่ตัวเมือง

              - รถประจำทาง มีบริการรับ-ส่งระหว่างสนามบินกับตลาดเกษตร (สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางเข้า-ออกจากเมือง) ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.phantiptravel.com

              - บริการรถตู้รับ-ส่งของสายการบิน สำหรับผู้โดยสารสายการบิน สามารถติดต่อจองบริการเสริมรับ-ส่งระหว่างสนามบินกับตัวเมืองได้

              - รถเช่า มีบริการของหลากหลายบริษัทให้เช่ารถจากสนามบิน


การเดินทางไปวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร

           วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหารอยู่ห่างจากตัวเมืองสุราษฎร์ธานีประมาณ 54 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 41 และแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 4011 เลี้ยวซ้ายบริเวณกิโลเมตรที่ 137 ก่อนถึงทางรถไฟ วัดอยู่ด้านขวามือ


บรรยากาศรอบๆ บริเวณวัด


เวลาทำการเปิด
ปิด

           08.00 - 16.00 น.

อัตราค่าเข้าชม

          ไม่เสียค่าเข้าชม


พระพุทธรูปปางห้ามญาติที่ประดิษฐานอยู่ทางเข้าพระอุโบสถ 


สิ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อไปเที่ยววัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร

             พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา ตั้งอยู่ในพื้นที่ของวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร จัดเป็นพิพิธภัณฑสถานประเภทประวัติศาสตร์ ศิลปะ และโบราณคดี เพื่อรวบรวมศิลปวัตถุที่พบในพื้นที่อำเภอไชยา อาทิ รูปจำลองพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร พระพุทธรูปนาคปรก และหน้าบันไม้จำลักวิหารหลังเก่าของวัดพระบรมธาตุไชยาวรวิหาร รวมถึงจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนในโอกาสสำคัญ เช่น วันอนุรักษ์มรดกไทย วันพิพิธภัณฑ์ไทย


พิพิธสถานแห่งชาติ ไชยา ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัด


เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว

           ตลอดทั้งปี


ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้

           เนื่องจากวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหารไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยว เพื่อเป็นการให้เกียรติและแสดงความเคารพแก่สถานที่ ผู้ที่ต้องการไปเยี่ยมชมควรแต่งกายสุภาพ งดใช้เสียงดัง และหลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์มือถือภายในเขตวัด


           นักท่องเที่ยวที่สนใจไปเที่ยวชม วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                       วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย

                       (Wat Phraborom That Chaiya Ratchaworawihan, Surat Thani Province, Thailand)

                       ระดับความนิยม : 

                       อัตราค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม

                       เวลาเปิด – ปิด : 08.00 - 16.00 น.

                       ตั้งอยู่ที่ : อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

                       โทรศัพท์ : (+66) 077 431090, 077 431402

                       ข้อมูลอื่นๆที่ควรรู้ : พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com/

                                       การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) https://thai.tourismthailand.org/

                                       สำนักงานการท่องเที่ยว จ.สุราษฎร์ธานี https://suratts.mots.go.th/

                                       บริการขนส่ง (รถทัวร์ประจำทาง) http://www.busticket.in.thhttp://www.thairoute.com 

 

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา ประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน กลุ่มหมู่เกาะที่ขึ้นชื่อเรื่องน้ำใส ทรายสวยละเอียด และมีสัญลักษณ์ท้องทะเลอย่างหินเรือใบ มีชื่อเสียงโด่งดังกระทั่งได้รับการยกย่องจากนิตยสารสกินไดวิ่งของอเมริกาว่า เป็นหมู่เกาะที่มีความสวยงามทั้งบนบกและใต้น้ำ ติดอันดับความงามเป็น 1 ใน 10 ของโลก อีกหนึ่งจุดหมายปลายทางในฝันของผู้ที่ชื่นชอบความงามแห่งท้องทะเล

อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา ประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ (Mu Ko Surin National Park) หมู่เกาะที่ตั้งอยู่ในทะเลอันดามัน และอยู่ติดชายแดนประเทศพม่า ห่างจากฝั่งทะเลด้านตะวันตกของไทยประมาณ 70 กิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะ 5 เกาะ คือ เกาะสุรินทร์เหนือ เกาะสุรินทร์ใต้ เกาะรี เกาะไข่ และเกาะกลาง

อ่านต่อ

ปัตตานี สกายวอล์ค จังหวัดปัตตานี ประเทศไทย

ปัตตานี สกายวอล์ค (Pattani Sky Walk) เส้นทางเดินลอยฟ้าเหนือป่าชายเลนความสูงประมาณตึก 5 ชั้น ที่ให้ทั้งประสบการณ์สุดตื่นเต้นและวิวหลักล้าน แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดปัตตานี แหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัยแห่งแรกและแห่งใหม่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

อ่านต่อ

17 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในพังงา ประเทศไทย

พังงา จังหวัดเล็กๆ ทางภาคใต้ของประเทศไทยที่เปี่ยมไปด้วยความสวยงามและเสน่ห์แห่งทะเลอันดามันซึ่งมีชื่อเสียงไปทั่วโลกอย่างหมู่เกาะสิมิลัน ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกหลายแห่งมากที่ยังรอคอยให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปค้นหา ไม่ว่าจะเป็นความอุดมสมบูรณ์บนผืนแผ่นดินและโลกแห่งท้องทะเลสีครามที่น่าหลงใหล รวมถึงศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดแห่งนี้... ไปติดตาม 17 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในพังงาที่ Palanla อยากชวนให้ไปเยือนด้วยกัน

อ่านต่อ

หาดปะการัง จังหวัดพังงา ประเทศไทย

หาดปะการัง (Pakarang Beach) เป็นชายหาดในอำเภอตะกั่วป่าที่ถูกปกคลุมไปด้วยซากปะการังหลากหลายชนิด มีทิวทัศน์สวยงามน่าประทับใจ และเหมาะแก่การชมความงามของพระอาทิตย์ทอแสงสุดท้ายในช่วงเย็น

อ่านต่อ

หาดนางทอง จังหวัดพังงา ประเทศไทย

หาดนางทอง (Nang Thong Beach) เป็นหาดที่มีความสวยงามแปลกตาจนถูกยกให้เป็นอันซีนพังงา ชายหาดแห่งนี้มีลักษณะพิเศษแตกต่างไปจากชายหาดอื่นๆ เนื่องจากผืนทรายบนชายหาดนางทองเป็นสีดำละเอียดที่พบไม่กี่แห่งในโลก

อ่านต่อ

หาดท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ประเทศไทย

หาดท้ายเหมือง (Thai Mueang Beach) ชายหาดกว้างกับน้ำทะเลใสทอดตัวยาวเคียงคู่ไปกับทิวสนเรียงรายริมทะเลอันดามัน ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง

อ่านต่อ

สะพานไม้เขาปิหลาย จังหวัดพังงา ประเทศไทย

สะพานไม้เขาปิหลาย (Pilai Bridge) สะพานไม้เก่าแก่ที่ยืนเสากลางทะเล เป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวอันซีนของจังหวัดพังงาที่สวยงามและมีเสน่ห์ โดยเฉพาะในยามพระอาทิตย์ตก

อ่านต่อ

วัดคูหาสวรรค์ จังหวัดพังงา ประเทศไทย

วัดคูหาสวรรค์ (Wat Khuha Sawan) หรือ วัดสุวรรณคูหา เป็นวัดถ้ำโบราณที่มีความน่าสนใจและถือเป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากที่สุดของจังหวัดพังงา

อ่านต่อ

ประภาคารเขาหลัก จังหวัดพังงา ประเทศไทย

ประภาคารเขาหลัก (Khao Lak Lighthouse) อีกหนึ่งสถานที่เที่ยว Unseen ของจังหวัดพังงา เป็นประภาคารที่มีความสวยงาม และถือแลนด์มาร์กสำคัญของหาดนางทอง

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ