ศาลหลักเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย

  • อ่าน (5,563)
  • ByWebmaster
  • 14:44:32 | 17 ต.ค. 2561

ศาลหลักเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย

City Pillar Shrine, Surat Thani Province, Thailand


ประวัติ

           ศาลหลักเมือง เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเมืองสุราษฎร์ เพราะถือเป็นหลักชัยคู่บ้านคู่เมืองทำให้ประชาชนอยู่ร่มเย็นเป็นสุข ศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานีตั้งอยู่บนถนนดอนใกล้กับตลาดบ้านดอนบริเวณริมแม่น้ำตาปี ต.ตลาด อ.เมือง ศาลหลักเมืองแห่งนี้สร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงครองราชย์สมบัติครบ 50 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2539 และเพื่อเป็นสิริมงคล เป็นหลักชัย และมิ่งขวัญ รวมทั้งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวสุราษฎร์ธานี โดยมีคณะช่างจากกรมศิลปากรเป็นผู้ออกแบบก่อสร้างตามศิลปกรรมศรีวิชัยด้วยการเน้นรูปลักษณ์ศิลปกรรมท้องถิ่นเดิม ได้รับอิทธิพลมาจากชวา ลังกา และเขมร ผสมกลมกลืนกัน เพื่อแสดงถึงความมั่นคงและเป็นปึกแผ่นของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมืองเก่าที่มีร่องรอยทางประวัติศาสตร์สมัยศรีวิชัย และมีความความรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยโบราณกาลจวบจนกระทั่งปัจจุบัน


กระดิ่งใบโพธิ์ส่งเสียงกรุ๊งกริ๊งยามต้องลม


พานดอกดาวเรือง


ประชาชนที่เดินทางมาสักการะศาลหลักเมือง


ศรัทธา


ศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานี สถาปัตยกรรมที่ก่อสร้างตามศิลปกรรมศรีวิชัย

           บริเวณที่สร้างศาลถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เดิมเป็นที่ตั้งของศาลากลางจังหวัดหลังเก่า อีกทั้งยังเคยเป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 สถานที่แห่งนี้จึงนับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวสุราษฎร์ธานีพากันมาสักการะอยู่เป็นประจำ โดยเฉพาะในช่วงเย็นถึงค่ำจะมีประชาชนมานมัสการศาลหลักเมืองกันหนาตาทุกวัน ชาวสุราษฎร์เคารพบูชาศาลหลักเมืองเป็นอย่างมาก แม้แต่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนเมืองสุราษฎร์ ก็ไม่พลาดที่จะแวะมาสักการะ หากนักท่องเที่ยวมีโอกาสแวะมาเยือนเมืองสุราษฎร์ควรหาโอกาสเข้าไปกราบสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล เมื่อก้าวเข้าไปยังวิหารศาลหลักเมืองจะสัมผัสได้ความประณีตงดงาม และความศักดิ์สิทธิ์ที่ควรค่าแก่การมาเยือน


การเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปยังสุราษฎร์ธานี

             - โดยรถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2 หรือถนนธนบุรี - ปากท่อ) ผ่านจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม อำเภอปากท่อ แล้วแยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ผ่านจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ จนถึงชุมพร แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข 41 ผ่านอำเภอหลังสวน อำเภอไชยา จนถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมระยะทางประมาณ 685 กิโลเมตร

            - โดยรถประจำทาง มีรถประจำทางปรับอากาศของบริษัท ขนส่ง จำกัด และของเอกชน สายกรุงเทพฯ – สุราษฎร์ธานี กรุงเทพฯ - เกาะสมุย และกรุงเทพฯ - เกาะพะงัน ออกจากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนีทุกวัน วันละหลายเที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 - 12 ชั่วโมง

            - โดยรถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทยมีบริการรถไฟออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) ไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานีทุกวัน (สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานีอยู่ในอำเภอพุนพิน) ทั้งรถธรรมดา รถเร็ว รถด่วนและรถด่วนพิเศษ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9 - 11 ชั่วโมง

            - โดยเครื่องบิน มีบริการสายการบินจากกรุงเทพฯ ไปสุราษฎร์ธานีหลายเที่ยวบินต่อวัน ทั้งจากสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิ บินไปลงยังสนามบินสุราษฎร์ธานีและสนามบินสมุย โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที


การเดินทางจากสนามบินสู่ตัวเมือง

            - รถยนต์ ใช้ถนนหมายเลข 417 และถนนหมายเลข 420 เข้าสู่ตัวเมือง

            - รถประจำทาง มีบริการรับ-ส่งระหว่างสนามบินกับตลาดเกษตร (สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางเข้า-ออกจากเมือง) ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.phantiptravel.com

            - บริการรถตู้รับ-ส่งของสายการบิน สำหรับผู้โดยสารสายการบิน สามารถติดต่อจองบริการเสริมรับ-ส่งระหว่างสนามบินกับตัวเมืองได้

            - รถเช่า มีบริการของหลากหลายบริษัทให้เช่ารถจากสนามบิน


การเดินทางไปศาลหลักเมือง

           ศาลหลักเมืองอยู่ห่างจากตลาดศาลเจ้าประมาณ 1 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวสามารถเรียกใช้บริการรถสองแถวได้จากทุกที่ในตัวเมืองสุราษฎร์ในราคา 20 บาท หรือหากใช้รถยนต์ส่วนตัว ให้ขับไปตามถนนหน้าเมืองที่มุ่งไปทางสะพานข้ามแม่น้ำตาปี (ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร) จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีสุราษฎร์เล็กน้อย ศาลหลักเมืองจะอยู่ด้านซ้ายมือ


เวลาทำการเปิด
– ปิด

           เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 06.00 - 18.00 น. (มีพิธีสวดมนต์ของชมรมสายธารบารมีทุกวันอาทิตย์ เวลา 17.30 น.)


บริเวณรอบๆ


อัตราค่าเข้าชม

           ไม่เสียค่าเข้าชม


สัญลักษณ์แห่งศรัทธา


สิ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อไปเที่ยวศาลหลักเมือง

           บริเวณด้านหน้าศาลมีซุ้มดอกไม้ธูปเทียนไว้บริการ โดยมีดอกบัวหลวง ดาวเรือง และบานไม่รู้โรย จัดไว้ในถาดเล็กๆ ดอกบัวหมายถึงการบูชาพระอริยะเจ้าเพื่อความเป็นสิริมงคล ส่วนดอกดาวเรืองและบานไม่รู้โรย หมายถึงความเจริญรุ่งเรืองตลอดกาล นอกจากการเข้าไปสักการะแล้วสิ่งน่าสนใจที่นักท่องเที่ยวควรสังเกต คือ

             มณฑปศาลหลักเมือง สร้างด้วยคอนกรีตตามแบบศิลปะศรีวิชัยคล้ายกับพระบรมธาตุไชยา แต่มีขนาดใหญ่กว่าสองเท่า โดยฐานเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรมุข มีบันไดทางขึ้นสี่ด้าน มีซุ้มประดับลายปูนปั้น ด้านหน้าเป็นตราสัญลักษณ์ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี ล้อมรอบด้วยสนามหญ้าสีเขียว ในตอนค่ำจะเปิดไฟประดับสวยงาม

             หลักเมือง ประดิษฐานอยู่ภายในมณฑป แกะสลักจากต้นราชพฤกษ์ขนาดใหญ่ที่พบในป่าสุราษฎร์ธานี มีอายุถึง 139 ปี สูงประมาณ 5 เมตร ลงรักปิดทอง โดยแกะสลักแบบศิลปะศรีวิชัย บนยอดมีพระพักตร์พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรสี่ทิศ ยอดบนสุดบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่ฐานเสาะเป็นลวดลายประยุกต์จากพระอุระของพระโพธิสัตว์ ใช้เวลาแกะสลักนานถึง 6 เดือนโดยช่างพื้นบ้านฝีมือเอก


เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว

           นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปเที่ยวชม และสักการะศาลหลักเมืองได้ตลอดทั้งปี


ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้

           ศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานีมีคติธรรมต่างๆ ที่น่าสนใจแฝงไว้ดังนี้

             องค์เจดีย์ประธาน และองค์เจดีย์บริวารน้อยใหญ่ หมายถึง การแสดงความเครารพบูชาต่อองค์พระพุทธเจ้าหลายพระองค์ รวมทั้งองค์พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรที่กำลังรอการปรินิพพานเป็นองค์สุดท้าย

             ยอดเจดีย์ แต่ละองค์จะออกแบบก่อสร้างให้โปร่ง สูง เรียงจากฐานจนถึงยอดสุดที่จะต่อเชื่อเป็นฉัตร 5 ชั้น อันหมายถึงความเพียรพยายามที่จะปฎิบัติธรรม เพื่อบรรลุถึงซึ่งนิพพานธรรม

             เจดีย์บริวาร 4 องค์ ที่ก่อสร้างจากฐานสุดจะหมายถึงพรหมวิหาร 4 อันได้แก่ เมตตา กรุณา มุทิตา และ อุเบกขา ในความหมายทางลัทธิศาสนาพราหมณ์ จะหมายถึงพระพรหมที่นำมาออกแบบเป็นประติมากรรมสลักไว้บริเวณยอดเสาหลักเมืองทั้ง 4 ทิศ


           นักท่องเที่ยวที่สนใจไปเที่ยวชม ศาลหลักเมือง สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                       ศาลหลักเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย

                       (City Pillar Shrine, Surat Thani Province, Thailand)

                       ระดับความนิยม : 

                       อัตราค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม

                       เวลาเปิด – ปิด : 06.00 - 18.00 น.

                       ตั้งอยู่ที่ : อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

                       โทรศัพท์ : -

                       ข้อมูลอื่นๆที่ควรรู้ : พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com/

                                       การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) https://thai.tourismthailand.org/

                                       สำนักงานการท่องเที่ยว จ.สุราษฎร์ธานี https://suratts.mots.go.th/

                                       บริการขนส่ง (รถทัวร์ประจำทาง) http://www.busticket.in.thhttp://www.thairoute.com 

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา ประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน กลุ่มหมู่เกาะที่ขึ้นชื่อเรื่องน้ำใส ทรายสวยละเอียด และมีสัญลักษณ์ท้องทะเลอย่างหินเรือใบ มีชื่อเสียงโด่งดังกระทั่งได้รับการยกย่องจากนิตยสารสกินไดวิ่งของอเมริกาว่า เป็นหมู่เกาะที่มีความสวยงามทั้งบนบกและใต้น้ำ ติดอันดับความงามเป็น 1 ใน 10 ของโลก อีกหนึ่งจุดหมายปลายทางในฝันของผู้ที่ชื่นชอบความงามแห่งท้องทะเล

อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา ประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ (Mu Ko Surin National Park) หมู่เกาะที่ตั้งอยู่ในทะเลอันดามัน และอยู่ติดชายแดนประเทศพม่า ห่างจากฝั่งทะเลด้านตะวันตกของไทยประมาณ 70 กิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะ 5 เกาะ คือ เกาะสุรินทร์เหนือ เกาะสุรินทร์ใต้ เกาะรี เกาะไข่ และเกาะกลาง

อ่านต่อ

ปัตตานี สกายวอล์ค จังหวัดปัตตานี ประเทศไทย

ปัตตานี สกายวอล์ค (Pattani Sky Walk) เส้นทางเดินลอยฟ้าเหนือป่าชายเลนความสูงประมาณตึก 5 ชั้น ที่ให้ทั้งประสบการณ์สุดตื่นเต้นและวิวหลักล้าน แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดปัตตานี แหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัยแห่งแรกและแห่งใหม่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

อ่านต่อ

17 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในพังงา ประเทศไทย

พังงา จังหวัดเล็กๆ ทางภาคใต้ของประเทศไทยที่เปี่ยมไปด้วยความสวยงามและเสน่ห์แห่งทะเลอันดามันซึ่งมีชื่อเสียงไปทั่วโลกอย่างหมู่เกาะสิมิลัน ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกหลายแห่งมากที่ยังรอคอยให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปค้นหา ไม่ว่าจะเป็นความอุดมสมบูรณ์บนผืนแผ่นดินและโลกแห่งท้องทะเลสีครามที่น่าหลงใหล รวมถึงศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดแห่งนี้... ไปติดตาม 17 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในพังงาที่ Palanla อยากชวนให้ไปเยือนด้วยกัน

อ่านต่อ

หาดปะการัง จังหวัดพังงา ประเทศไทย

หาดปะการัง (Pakarang Beach) เป็นชายหาดในอำเภอตะกั่วป่าที่ถูกปกคลุมไปด้วยซากปะการังหลากหลายชนิด มีทิวทัศน์สวยงามน่าประทับใจ และเหมาะแก่การชมความงามของพระอาทิตย์ทอแสงสุดท้ายในช่วงเย็น

อ่านต่อ

หาดนางทอง จังหวัดพังงา ประเทศไทย

หาดนางทอง (Nang Thong Beach) เป็นหาดที่มีความสวยงามแปลกตาจนถูกยกให้เป็นอันซีนพังงา ชายหาดแห่งนี้มีลักษณะพิเศษแตกต่างไปจากชายหาดอื่นๆ เนื่องจากผืนทรายบนชายหาดนางทองเป็นสีดำละเอียดที่พบไม่กี่แห่งในโลก

อ่านต่อ

หาดท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ประเทศไทย

หาดท้ายเหมือง (Thai Mueang Beach) ชายหาดกว้างกับน้ำทะเลใสทอดตัวยาวเคียงคู่ไปกับทิวสนเรียงรายริมทะเลอันดามัน ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง

อ่านต่อ

สะพานไม้เขาปิหลาย จังหวัดพังงา ประเทศไทย

สะพานไม้เขาปิหลาย (Pilai Bridge) สะพานไม้เก่าแก่ที่ยืนเสากลางทะเล เป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวอันซีนของจังหวัดพังงาที่สวยงามและมีเสน่ห์ โดยเฉพาะในยามพระอาทิตย์ตก

อ่านต่อ

วัดคูหาสวรรค์ จังหวัดพังงา ประเทศไทย

วัดคูหาสวรรค์ (Wat Khuha Sawan) หรือ วัดสุวรรณคูหา เป็นวัดถ้ำโบราณที่มีความน่าสนใจและถือเป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากที่สุดของจังหวัดพังงา

อ่านต่อ

ประภาคารเขาหลัก จังหวัดพังงา ประเทศไทย

ประภาคารเขาหลัก (Khao Lak Lighthouse) อีกหนึ่งสถานที่เที่ยว Unseen ของจังหวัดพังงา เป็นประภาคารที่มีความสวยงาม และถือแลนด์มาร์กสำคัญของหาดนางทอง

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ