วัดพัฒนาราม (วัดใหม่) พระอารามหลวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย

  • อ่าน (8,801)
  • ByWebmaster
  • 14:29:54 | 17 ต.ค. 2561

วัดพัฒนาราม (วัดใหม่) พระอารามหลวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย

Wat Pattanaram, Surat Thani Province, Thailand

 


ประวัติ

           วัดพัฒนาราม พระอารามหลวง หรือวัดใหม่ หรือที่ประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์เรียกกันว่า “วัดหลวงพ่อพัฒน์” ตั้งอยู่ถนนหน้าเมือง ตรงข้ามกับรพ. อบจ.จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีหลวงพ่อพัฒน์ นารโทเป็นผู้สร้างวัดและเป็นเจ้าอาวาสรูปแรก โดยท่านได้สร้างวัดแห่งนี้ขึ้นด้วยเงินเพียง 6 บาท เมื่อวันที่ 26 เมษายน ในปี พ.ศ. 2439 สร้างความเลื่อมใสศรัทธาให้แก่ประชาชนเป็นจำนวนมาก

           วัดพัฒนารามเป็นวัดสำคัญที่มีประวัติการสร้างในในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และยังเคยเป็นสถานที่ประกอบพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาของทางราชการมาจนถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองในพ.ศ. 2475 ภายในพระอุโบสถยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่มีความน่าสนใจเพราะเป็นจิตรกรรมแบบไทยประเพณีที่แสดงเรื่องราวทางพุทธประวัติพร้อมกับข้อความอธิบายใต้ภาพแต่ละห้อง โดยแทรกสภาพวิถีชีวิตของผู้คนในยุคสมัยนั้น โดยมีจุดเด่นอยู่ที่การปรากฏภาพของชาวต่างชาติและการแต่งกายที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตก ตรงกับประวัติของการสร้างพระอุโบสถแห่งนี้ อันเป็นสมัยที่ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม เพื่อให้ทัดเทียมอารยประเทศ

           หลวงพ่อพัฒน์ เจ้าอาวาสรูปแรก มรณภาพลงในท่านั่งสมาธิในปีพ.ศ. 2485  และได้มีการบรรจุศพของท่านเก็บไว้จนกระทั่งปี พ.ศ. 2491 เมื่อเปิดโลงที่บรรจุสังขารท่านอีกครั้งปรากฏว่าสังขารไม่เน่าเปื่อยแม้ว่าท่านได้มรณภาพลงไปหลายปีแล้วก็ตาม ยังความศรัทธาแก่ประชาชนไม่เสื่อมคลาย


มณฑปหลวงพ่อพัฒน์


รูปหล่อหลวงพ่อพัฒน์


รูปยักษ์และแขกยามยืนเฝ้าประตูโบสถ์

           ภายในวัด มีฌาปนสถาน หอระฆัง โรงครัว ห้องสมุดพัฒนานุสรณ์ มณฑปหลวงพ่อพัฒน์ นารโท ปูชนียะวัตถุ พระอุโบสถของวัดพัฒนารามเป็นหลังเดียวในจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่มีรูปยักษ์และแขกยามยืนเฝ้าประตูโบสถ์ดังที่เห็น องค์พระประธานของโบสถ์หลังนี้ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่ฉลองพระองค์ทรงเครื่องขัตติยราชแบบกษัตริย์ ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของคนสุราษฎร์ธานีและจังหวัดใกล้เคียง


การเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปยังสุราษฎร์ธานี

              - รถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2 หรือถนนธนบุรี - ปากท่อ) ผ่านจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม อำเภอปากท่อ แล้วแยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ผ่านจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ จนถึงชุมพร แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข 41 ผ่านอำเภอหลังสวน อำเภอไชยา จนถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมระยะทางประมาณ 685 กิโลเมตร

              - รถประจำทาง มีรถประจำทางปรับอากาศของบริษัท ขนส่ง จำกัด และของเอกชน สายกรุงเทพฯ – สุราษฎร์ธานี กรุงเทพฯ - เกาะสมุย และกรุงเทพฯ - เกาะพะงัน ออกจากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนีทุกวัน วันละหลายเที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 - 12 ชั่วโมง

              - รถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทยมีบริการรถไฟออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) ไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานีทุกวัน (สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานีอยู่ในอำเภอพุนพิน) ทั้งรถธรรมดา รถเร็ว รถด่วนและรถด่วนพิเศษ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9 - 11 ชั่วโมง

              - เครื่องบิน มีบริการสายการบินจากกรุงเทพฯ ไปสุราษฎร์ธานีหลายเที่ยวบินต่อวัน ทั้งจากสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิ บินไปลงยังสนามบินสุราษฎร์ธานีและสนามบินสมุย โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที


การเดินทางจากสนามบินสู่ตัวเมือง

              - รถยนต์ ใช้ถนนหมายเลข 417 และถนนหมายเลข 420 เข้าสู่ตัวเมือง

              - รถประจำทาง มีบริการรับ-ส่งระหว่างสนามบินกับตลาดเกษตร (สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางเข้า-ออกจากเมือง) ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.phantiptravel.com

              - บริการรถตู้รับ-ส่งของสายการบิน สำหรับผู้โดยสารสายการบิน สามารถติดต่อจองบริการเสริมรับ-ส่งระหว่างสนามบินกับตัวเมืองได้

              - รถเช่า มีบริการของหลากหลายบริษัทให้เช่ารถจากสนามบิน


การเดินทางไปวัดพัฒนาราม

           วัดพัฒนาราม ตั้งอยู่ที่ถนนหน้าเมือง ห่างจากตลาดศาลเจ้าประมาณ 650 เมตร นักท่องเที่ยวสามารถเดินไปถึง หรือเรียกให้รถสองแถวไปส่งได้จากทุกจุดในตัวเมือง ค่ารถ 20 บาท


เวลาทำการเปิด
– ปิด

           08.30 - 17.00 น.


ห้องสมุดพัฒนานุสรณ์


อัตราค่าเข้าชม

           ไม่เสียค่าเข้าชม


กุฏิไม้ยกใต้ถุนสูง


เอกลักษณ์ของวัดพัฒนาราม


สิ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อไปเที่ยววัดพัฒนาราม

           สิ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อไปวัดพัฒนารามคือไหว้หลวงพ่อพัฒน์ พระประธานในโบสถ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล และยกช้างเสี่ยงทาย


ประชาชนให้ความเคารพศรัทธา กราบไหว้ปิดทองที่องค์หลวงพ่อพัฒน์


เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว

           ตลอดทั้งปี ทั้งนี้ งานเทศกาลประจำปีปิดทองสรงน้ำรูปเหมือนหลวงพ่อพัฒน์ นารโท จะจัดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี


ประชาชนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวแวะเวียนไปกราบไหว้อยู่ไม่ขาด


ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้

           ใกล้ๆ กับวัดพัฒนารามจะมีขนมถังแตกเจ้าอร่อยขึ้นชื่อของเมืองสุราษฎร์ที่ต้องเข้าคิวซื้อขายกันมาตั้งแต่ดั้งเดิม เมื่อออกจากวัดแล้ว นักท่องเที่ยวอย่าลืมลิ้มลองรสชาติของขนมถังแตกเจ้าดัง


           นักท่องเที่ยวที่สนใจไปเที่ยวชม วัดพัฒนาราม สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                       วัดพัฒนาราม (วัดใหม่) พระอารามหลวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย

                       Wat Pattanaram, Surat Thani Province, Thailand

                       ระดับความนิยม : 

                       อัตราค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม

                       เวลาเปิด – ปิด : 08.30 – 17.00 น.

                       ตั้งอยู่ที่ : อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

                       โทรศัพท์ : (+66) 077 214 845

                       ข้อมูลอื่นๆที่ควรรู้ : พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com/

                                       การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) https://thai.tourismthailand.org/

                                       สำนักงานการท่องเที่ยว จ.สุราษฎร์ธานี https://suratts.mots.go.th/

                                       บริการขนส่ง (รถทัวร์ประจำทาง) http://www.busticket.in.thhttp://www.thairoute.com 

 

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา ประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน กลุ่มหมู่เกาะที่ขึ้นชื่อเรื่องน้ำใส ทรายสวยละเอียด และมีสัญลักษณ์ท้องทะเลอย่างหินเรือใบ มีชื่อเสียงโด่งดังกระทั่งได้รับการยกย่องจากนิตยสารสกินไดวิ่งของอเมริกาว่า เป็นหมู่เกาะที่มีความสวยงามทั้งบนบกและใต้น้ำ ติดอันดับความงามเป็น 1 ใน 10 ของโลก อีกหนึ่งจุดหมายปลายทางในฝันของผู้ที่ชื่นชอบความงามแห่งท้องทะเล

อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา ประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ (Mu Ko Surin National Park) หมู่เกาะที่ตั้งอยู่ในทะเลอันดามัน และอยู่ติดชายแดนประเทศพม่า ห่างจากฝั่งทะเลด้านตะวันตกของไทยประมาณ 70 กิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะ 5 เกาะ คือ เกาะสุรินทร์เหนือ เกาะสุรินทร์ใต้ เกาะรี เกาะไข่ และเกาะกลาง

อ่านต่อ

ปัตตานี สกายวอล์ค จังหวัดปัตตานี ประเทศไทย

ปัตตานี สกายวอล์ค (Pattani Sky Walk) เส้นทางเดินลอยฟ้าเหนือป่าชายเลนความสูงประมาณตึก 5 ชั้น ที่ให้ทั้งประสบการณ์สุดตื่นเต้นและวิวหลักล้าน แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดปัตตานี แหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัยแห่งแรกและแห่งใหม่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

อ่านต่อ

17 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในพังงา ประเทศไทย

พังงา จังหวัดเล็กๆ ทางภาคใต้ของประเทศไทยที่เปี่ยมไปด้วยความสวยงามและเสน่ห์แห่งทะเลอันดามันซึ่งมีชื่อเสียงไปทั่วโลกอย่างหมู่เกาะสิมิลัน ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกหลายแห่งมากที่ยังรอคอยให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปค้นหา ไม่ว่าจะเป็นความอุดมสมบูรณ์บนผืนแผ่นดินและโลกแห่งท้องทะเลสีครามที่น่าหลงใหล รวมถึงศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดแห่งนี้... ไปติดตาม 17 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในพังงาที่ Palanla อยากชวนให้ไปเยือนด้วยกัน

อ่านต่อ

หาดปะการัง จังหวัดพังงา ประเทศไทย

หาดปะการัง (Pakarang Beach) เป็นชายหาดในอำเภอตะกั่วป่าที่ถูกปกคลุมไปด้วยซากปะการังหลากหลายชนิด มีทิวทัศน์สวยงามน่าประทับใจ และเหมาะแก่การชมความงามของพระอาทิตย์ทอแสงสุดท้ายในช่วงเย็น

อ่านต่อ

หาดนางทอง จังหวัดพังงา ประเทศไทย

หาดนางทอง (Nang Thong Beach) เป็นหาดที่มีความสวยงามแปลกตาจนถูกยกให้เป็นอันซีนพังงา ชายหาดแห่งนี้มีลักษณะพิเศษแตกต่างไปจากชายหาดอื่นๆ เนื่องจากผืนทรายบนชายหาดนางทองเป็นสีดำละเอียดที่พบไม่กี่แห่งในโลก

อ่านต่อ

หาดท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ประเทศไทย

หาดท้ายเหมือง (Thai Mueang Beach) ชายหาดกว้างกับน้ำทะเลใสทอดตัวยาวเคียงคู่ไปกับทิวสนเรียงรายริมทะเลอันดามัน ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง

อ่านต่อ

สะพานไม้เขาปิหลาย จังหวัดพังงา ประเทศไทย

สะพานไม้เขาปิหลาย (Pilai Bridge) สะพานไม้เก่าแก่ที่ยืนเสากลางทะเล เป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวอันซีนของจังหวัดพังงาที่สวยงามและมีเสน่ห์ โดยเฉพาะในยามพระอาทิตย์ตก

อ่านต่อ

วัดคูหาสวรรค์ จังหวัดพังงา ประเทศไทย

วัดคูหาสวรรค์ (Wat Khuha Sawan) หรือ วัดสุวรรณคูหา เป็นวัดถ้ำโบราณที่มีความน่าสนใจและถือเป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากที่สุดของจังหวัดพังงา

อ่านต่อ

ประภาคารเขาหลัก จังหวัดพังงา ประเทศไทย

ประภาคารเขาหลัก (Khao Lak Lighthouse) อีกหนึ่งสถานที่เที่ยว Unseen ของจังหวัดพังงา เป็นประภาคารที่มีความสวยงาม และถือแลนด์มาร์กสำคัญของหาดนางทอง

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ