คลองร้อยสาย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย

  • อ่าน (5,658)
  • ByWebmaster
  • 13:49:16 | 17 ต.ค. 2561

คลองร้อยสาย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย

Klong Roi Sai, Surat Thani Province, Thailand

 


ประวัติ

           “คลองร้อยสาย” เป็นชื่อเรียกของลำน้ำเล็กๆ ที่แตกแขนงมาจากแม่น้ำตาปีซึ่งมีคลองเล็กคลองน้อยนับร้อยคลอง คลองร้อยสายประกอบไปด้วยพื้นที่ 6 ตำบลของอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ได้แก่ บางใบไม้ บางชนะ คลองฉนาก บางไทร คลองน้อย และบางโพธิ์ ชุมชนเหล่านี้เป็นชุมชนชนบทที่แฝงอยู่ในอำเภอเมืองที่ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงและทำสวน


ชาวบ้านกับเรือแจวบรรทุกใบจาก

           “บางใบไม้” ตำบลนี้อยู่ในบริเวณที่คนท้องถิ่นเรียกกันว่า “ในบาง” คือพื้นที่ที่มีคลองเล็กคลองน้อยจำนวนกว่าร้อยสายเชื่อมโยงกัน ไหลไปออกแม่น้ำตาปี ชุมชนเก่าแก่ริมคลองแห่งนี้มีวิถีชีวิตที่พึ่งพิงแม่น้ำลำคลองมาตั้งแต่ในอดีต ชีวิตตลอดสองฟากฝั่งคลองยังมีเรือแจวและเรือพายและเรือหางยาวสัญจรอยู่เป็นประจำ ซึ่งเป็นสิ่งไม่น่าเชื่อว่าบริเวณใกล้กับตัวเมืองจะยังมีวิถีชีวิตที่มีเสน่ห์เรียบง่ายเช่นนี้อยู่


ใบจากที่ถูกตัดไปแล้วบางส่วน และบางส่วนที่ยังแทงต้นอวดใบสีเขียวขจี

           เมื่อมาบางใบไม้ สิ่งที่พลาดไม่ได้คือ การล่องเรือสัมผัสวิถีชีวิตชาวในบาง และชมความอุดมสมบูรณ์ของพืชนานาพันธุ์ตลอดแนวสองฝั่งคลอง ฟังเรื่องราวน่าสนใจจากมัคคุเทศก์ชุมชน แวะชมเคล็ดลับการทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นบริสุทธิ์ เลือกซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและสปาที่ผลิตจากมะพร้าว เรียนรู้การทำน้ำส้มจาก และน้ำผึ้งจาก เป็นของดีชุมชนที่สืบทอดภูมิปัญญามาจากรุ่นสู่รุ่น นอกจากจะได้ท่องเที่ยวอย่างเพลิดเพลินและดื่มด่ำกับบรรยากาศอย่างเต็มที่แล้วยังได้ความรู้อีกด้วย


ผลจาก


ผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งจาก และน้ำส้มจาก

           และสิ่งหนึ่งที่เป็นไฮไลต์ของการล่องเรือชมคลองร้อยสายคือ การลอดอุโมงค์ต้นจาก ซึ่งเป็นอุโมงค์จากธรรมชาติที่ต้นจากลู่ใบเข้าหากันเป็นซุ้มยาวหลายร้อยเมตร มีความสวยงาม ร่มรื่น ชวนให้น่าบันทึกภาพเก็บไว้เป็นความประทับใจ สำหรับผู้ที่รักการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ การได้มาเยือนคลองร้อยสายน่าจะเป็นที่เที่ยวสุราษฎร์ธานีที่ประทับใจมากที่สุดอีกที่หนึ่ง เสน่ห์ของที่นี่อยู่ที่การล่องเรือชมวิถีชีวิตสองฝั่งแม่น้ำของชาวบ้านที่ผูกพันอยู่กับสายน้ำอย่างไม่อาจแยกจากกัน


การเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปสุราษฎร์ธานี

             - โดยรถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2 หรือถนนธนบุรี - ปากท่อ) ผ่านจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม อำเภอปากท่อ แล้วแยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ผ่านจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ จนถึงชุมพร แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข 41 ผ่านอำเภอหลังสวน อำเภอไชยา จนถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมระยะทางประมาณ 685 กิโลเมตร

             - โดยรถประจำทาง มีรถประจำทางปรับอากาศของบริษัท ขนส่ง จำกัด และของเอกชน สายกรุงเทพฯ – สุราษฎร์ธานี กรุงเทพฯ - เกาะสมุย และกรุงเทพฯ-เกาะพะงัน ออกจากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนีทุกวัน วันละหลายเที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 - 12 ชั่วโมง

             - โดยรถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทยมีบริการรถไฟออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) ไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานีทุกวัน (สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานีอยู่ในอำเภอพุนพิน) ทั้งรถธรรมดา รถเร็ว รถด่วนและรถด่วนพิเศษ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9 - 11 ชั่วโมง

             - โดยเครื่องบิน มีบริการสายการบินจากกรุงเทพฯ ไปสุราษฎร์ธานีหลายเที่ยวบินต่อวัน ทั้งจากสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิ บินไปลงยังสนามบินสุราษฎร์ธานีและสนามบินสมุย โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที


การเดินทางจากสนามบินสู่ตัวเมือง

             - รถยนต์ ใช้ถนนหมายเลข 417 และถนนหมายเลข 420 เข้าสู่ตัวเมือง

             - รถประจำทาง มีบริการรับ-ส่งระหว่างสนามบินกับตลาดเกษตร (สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางเข้า-ออกจากเมือง) ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.phantiptravel.com

             - บริการรถตู้รับ-ส่งของสายการบิน สำหรับผู้โดยสารสายการบิน สามารถติดต่อจองบริการเสริมรับ-ส่งระหว่างสนามบินกับตัวเมืองได้

             - รถเช่า มีบริการของหลากหลายบริษัทให้เช่ารถจากสนามบิน


การเดินทางไปคลองร้อยสาย

           นักท่องเที่ยวที่ต้องการไปเที่ยวคลองร้อยสาย สามารถติดต่อเช่าเรือ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปีถนนหน้าเมือง เรือ 1 ลำนั่งได้ 6 คน ราคาคนละ 50 บาท เหมาลำ 300 บาท


เวลาทำการเปิด
ปิด

           นักท่องเที่ยวสามารถเรียกใช้บริการล่องเรือชมคลองร้อยสายได้ตลอด ระหว่างเวลา 08.00 – 21.00 น. ทั้งนี้ ช่วงที่ดีที่สุดคือช่วงเช้าก่อน 9 โมงเช้า เนื่องจากแดดจะไม่ร้อนมาก และช่วงเย็นคือประมาณ 16.00 น.


อัตราค่าเข้าชม

           ไม่เสียค่าเข้าชม แต่มีค่าใช้จ่ายคือค่าล่องเรือเหมาลำ ราคาลำละ 300 บาท


คุณลุงที่เป็นคนขับเรือนำชมคลองร้อยสายให้เรา


ชาวบ้านหว่านแหในคลอง


คลองร้อยสายเชื่อมกับแม่น้ำตาปี แม่น้ำสายหลักของภาคใต้


สิ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อไปเที่ยว
คลองร้อยสาย

           การชมวิถีชีวิตสองฝั่งแม่น้ำตาปี อาทิ

             ตลาดน้ำประชารัฐบางใบไม้ เป็นตลาดที่รวมรวมสินค้าจากชาวบางใบไม้และชุมชนใกล้เคียงมาวางขาย ทั้งอาหารพื้นบ้าน ขนมหวาน พืชผัก ผลไม้สดจากสวน รวมถึงของพื้นบ้านและของฝากนานาชนิดที่หาไม่ได้ในเมืองกรุง นอกจากนี้ ยังมีการแสดงพื้นบ้าน “หนังตะลุง” ซึ่งเป็นการแสดงพื้นบ้านจากเยาวชนบางใบไม้ ซึ่งเป็นการแสดงท้องถิ่นที่หาชมได้ยาก ตลาดน้ำเปิดทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 17.00 น.

             บ้านโบราณ 200 ปี ซึ่งเป็นจุดกำเนินของชุมชนบางใบไม้ มีลักษณะเป็นเรือนปั้นหยาแฝด สร้างโดยใช้วิธีการเข้าสลักไม้ยึดโครงสร้างของบ้านแทนการตอกตะปู

             หลวงพ่อข้าวสุข วัดบางใบไม้ เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวบางใบไม้และเป็นที่นับถือของคนทางภาคใต้ เทียบได้กับที่คนภาคกลางนับถือหลวงพ่อโสธร

             ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น การน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น และการทำน้ำส้มสายชูหมักน้ำตาลจาก น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น และผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว ผลิตภัณฑ์ OTOP ขึ้นชื่อของชุมชนบางใบไม้ โดยเจ้าของสวนได้นำมะพร้าวที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในชุมชนมาสร้างมูลค่าเพิ่ม แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ “น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นบริสุทธิ์” ไร้สารเจือปนด้วยกรรมวิธีผลิตที่มีมาตรฐาน สามารถใช้ดื่ม กิน บำรุงผิว และนวดเพื่อสุขภาพ เหมาะสำหรับการซื้อเป็นของฝาก น้ำส้มจาก น้ำผึ้งจาก สินค้าชุมชนที่ได้จากการนำน้ำหวานของยอดทะลายจากมาเคี่ยวให้มีรสหวานจนได้ “น้ำผึ้งจาก” หรือหากนำมาใส่ยีสต์และหัวเชื้อ หมักจนได้ที่ ก็จะกลายเป็น “น้ำส้มจาก” สินค้าชุมชนที่มาจากกรรมวิธีผลิตแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน สามารถดื่มกินเพื่อบำรุงสุขภาพ หรือนำมาใช้เป็นเครื่องปรุงประกอบอาหารได้

           นอกจากการล่องเรือชมวิถีชีวิตพื้นบ้านริมคลองในตอนกลางวันแล้ว ในยามค่ำคืนก็ยังมีบริการล่องเรือชมหิ่งห้อย ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากบริเวณคลองร้อยสายอีกด้วย


ดอกจาก ออกดอกเป็นช่อแบบกระจุกแน่นระหว่างกาบใบ


เส้นทางศึกษาเกี่ยวกับต้นจาก


ป้ายให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการทำน้ำส้มจาก


เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว

           ตลอดทั้งปี


ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้

           หากนักท่องเที่ยวไม่ได้ต้องการเหมาลำล่องเรือชมคลองร้อยสายนานร่วม 2 ชั่วโมง เพียงแค่ต้องการถ่ายภาพ ชมไฮไลต์อุโมงค์จาก ในระยะเวลาสั้นๆ และราคาเบาๆ เพียง 20 บาท นักท่องเที่ยวก็สามารถใช้บริการเรือแจวนำเที่ยวที่ตลาดน้ำประชารัฐบางใบไม้ที่จะมีทุกๆ วันอาทิตย์ได้เช่นกัน ทั้งนี้ จำกัดเพียงวันละ 6 เที่ยว


           นักท่องเที่ยวที่สนใจไปเที่ยวชม คลองร้อยสาย สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                       คลองร้อยสาย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย

                       (Klong Roi Sai, Surat Thani Province, Thailand)

                       ระดับความนิยม : 

                       อัตราค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม (มีค่าใช้จ่ายสำหรับการล่องเรือ)

                       เวลาเปิด – ปิด : 08.00 – 21.00 น.

                       ตั้งอยู่ที่ : อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

                       โทรศัพท์ : (+66) 7728 88179

                       ข้อมูลอื่นๆที่ควรรู้ : พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com/

                                       การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) https://thai.tourismthailand.org/

                                       สำนักงานการท่องเที่ยว จ.สุราษฎร์ธานี https://suratts.mots.go.th/

                                       บริการขนส่ง (รถทัวร์ประจำทาง) http://www.busticket.in.thhttp://www.thairoute.com 

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา ประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน กลุ่มหมู่เกาะที่ขึ้นชื่อเรื่องน้ำใส ทรายสวยละเอียด และมีสัญลักษณ์ท้องทะเลอย่างหินเรือใบ มีชื่อเสียงโด่งดังกระทั่งได้รับการยกย่องจากนิตยสารสกินไดวิ่งของอเมริกาว่า เป็นหมู่เกาะที่มีความสวยงามทั้งบนบกและใต้น้ำ ติดอันดับความงามเป็น 1 ใน 10 ของโลก อีกหนึ่งจุดหมายปลายทางในฝันของผู้ที่ชื่นชอบความงามแห่งท้องทะเล

อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา ประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ (Mu Ko Surin National Park) หมู่เกาะที่ตั้งอยู่ในทะเลอันดามัน และอยู่ติดชายแดนประเทศพม่า ห่างจากฝั่งทะเลด้านตะวันตกของไทยประมาณ 70 กิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะ 5 เกาะ คือ เกาะสุรินทร์เหนือ เกาะสุรินทร์ใต้ เกาะรี เกาะไข่ และเกาะกลาง

อ่านต่อ

ปัตตานี สกายวอล์ค จังหวัดปัตตานี ประเทศไทย

ปัตตานี สกายวอล์ค (Pattani Sky Walk) เส้นทางเดินลอยฟ้าเหนือป่าชายเลนความสูงประมาณตึก 5 ชั้น ที่ให้ทั้งประสบการณ์สุดตื่นเต้นและวิวหลักล้าน แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดปัตตานี แหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัยแห่งแรกและแห่งใหม่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

อ่านต่อ

17 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในพังงา ประเทศไทย

พังงา จังหวัดเล็กๆ ทางภาคใต้ของประเทศไทยที่เปี่ยมไปด้วยความสวยงามและเสน่ห์แห่งทะเลอันดามันซึ่งมีชื่อเสียงไปทั่วโลกอย่างหมู่เกาะสิมิลัน ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกหลายแห่งมากที่ยังรอคอยให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปค้นหา ไม่ว่าจะเป็นความอุดมสมบูรณ์บนผืนแผ่นดินและโลกแห่งท้องทะเลสีครามที่น่าหลงใหล รวมถึงศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดแห่งนี้... ไปติดตาม 17 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในพังงาที่ Palanla อยากชวนให้ไปเยือนด้วยกัน

อ่านต่อ

หาดปะการัง จังหวัดพังงา ประเทศไทย

หาดปะการัง (Pakarang Beach) เป็นชายหาดในอำเภอตะกั่วป่าที่ถูกปกคลุมไปด้วยซากปะการังหลากหลายชนิด มีทิวทัศน์สวยงามน่าประทับใจ และเหมาะแก่การชมความงามของพระอาทิตย์ทอแสงสุดท้ายในช่วงเย็น

อ่านต่อ

หาดนางทอง จังหวัดพังงา ประเทศไทย

หาดนางทอง (Nang Thong Beach) เป็นหาดที่มีความสวยงามแปลกตาจนถูกยกให้เป็นอันซีนพังงา ชายหาดแห่งนี้มีลักษณะพิเศษแตกต่างไปจากชายหาดอื่นๆ เนื่องจากผืนทรายบนชายหาดนางทองเป็นสีดำละเอียดที่พบไม่กี่แห่งในโลก

อ่านต่อ

หาดท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ประเทศไทย

หาดท้ายเหมือง (Thai Mueang Beach) ชายหาดกว้างกับน้ำทะเลใสทอดตัวยาวเคียงคู่ไปกับทิวสนเรียงรายริมทะเลอันดามัน ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง

อ่านต่อ

สะพานไม้เขาปิหลาย จังหวัดพังงา ประเทศไทย

สะพานไม้เขาปิหลาย (Pilai Bridge) สะพานไม้เก่าแก่ที่ยืนเสากลางทะเล เป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวอันซีนของจังหวัดพังงาที่สวยงามและมีเสน่ห์ โดยเฉพาะในยามพระอาทิตย์ตก

อ่านต่อ

วัดคูหาสวรรค์ จังหวัดพังงา ประเทศไทย

วัดคูหาสวรรค์ (Wat Khuha Sawan) หรือ วัดสุวรรณคูหา เป็นวัดถ้ำโบราณที่มีความน่าสนใจและถือเป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากที่สุดของจังหวัดพังงา

อ่านต่อ

ประภาคารเขาหลัก จังหวัดพังงา ประเทศไทย

ประภาคารเขาหลัก (Khao Lak Lighthouse) อีกหนึ่งสถานที่เที่ยว Unseen ของจังหวัดพังงา เป็นประภาคารที่มีความสวยงาม และถือแลนด์มาร์กสำคัญของหาดนางทอง

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ