ย่านเมืองเก่าภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย

  • อ่าน (11,356)
  • ByWebmaster
  • 15:58:38 | 31 พ.ค. 2561

ย่านเมืองเก่าภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย

Phuket Old Town, Phuket Province, Thailand

           เมื่อมาเที่ยวภูเก็ต กิจกรรมท่องเที่ยวอย่างหนึ่งที่จะพลาดไปไม่ได้คือ การตระเวนชมอาคารบ้านเรือน ตึกสวยๆ แบบชิโนโปรตุกีสที่ ย่านเมืองเก่า ซึ่ง ณ พ.ศ.นี้ ไม่ว่าใครไปเที่ยวภูเก็ตก็จะต้องไปเดินเล่นถ่ายรูปอาคารบ้านเรือนสวยๆ ที่นี่ การเดินชมย่านเมืองเก่าอันเป็นเสน่ห์ทางประวัติศาสตร์ของเมืองภูเก็ต นอกจากนักท่องเที่ยวจะได้ชื่นชมสถาปัตยกรรมดั้งเดิมอันงดงามตระการตาแล้ว ในขณะเดียวกันยังได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตของผู้คน และได้เรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของภูเก็ต อีกทั้งยังมีโอกาสได้ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่มีเฉพาะถิ่นอีกด้วย


ประวัติ

           ในอดีตเมื่อประมาณ 100 กว่าปีที่แล้ว เมืองภูเก็ตไม่ได้เป็นเมืองท่องเที่ยวชายทะเลเช่นในปัจจุบัน แต่เป็นเมืองที่มีทรัพยากรแร่ธาตุโดยเฉพาะแร่ดีบุกซึ่งมีเป็นจำนวนมาก กอปรกับหลายประเทศในขณะนั้นมีความต้องการใช้แร่ดีบุกในการพัฒนาประเทศเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม ทำให้มีชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวตะวันตกเข้ามาร่วมลงทุนเหมืองแร่ที่ภูเก็ต โดยมีแรงงานคือชาวจีน ซึ่งภายหลังแรงงานชาวจีนบ้างก็กลายมาเป็นพ่อค้าและนายเหมือง

           การหลอมรวมกันของวัฒนธรรมต่างชาติในขณะนั้นทำให้ภูเก็ตมีวัฒนธรรมแบบตะวันตกและจีนผสมอยู่ รวมถึงการสร้างอาคารบ้านเรือนที่ได้รับอิทธิพลมาจากสถาปัตยกรรมทั้งสองฝั่ง ผสมผสานกลายเป็นสถาปัตยกรรมแบบ ชิโนโปรตุกีส (“ชิโน” แปลว่าจีน) ชิโนโปรตุกีส ก็คือการผสมผสานระหว่างศิลปะตะวันออกและตะวันตก


อาคารธนาคารกสิกรไทย หนึ่งในแลนด์มาร์คสวยๆ ของสถาปัตยกรรมสไตล์ชิโนโปรตุกีส


หอนาฬิกาพรหมเทพเป็นหอนาฬิกาเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี ตั้งโดดเด่นเป็นสง่าอยู่บริเวณหัวมุมถนนพังงา

           เอกลักษณ์ของภูเก็ตที่นักท่องเที่ยวจะสังเกตเห็นได้เมื่อเข้าสู่เทศบาลเมืองภูเก็ตคือ อาคารเก่าแก่สวยงามตามสไตล์สถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีสย่านเมืองเก่า สถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีสในเมืองภูเก็ตมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปตามรูปแบบโครงสร้าง และฐานะทางเศรษฐกิจของเจ้าของ โดยแบ่งได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่

             อาคารสาธารณะ ซึ่งเป็นอาคารราชการ สมาคมโรงเรียน และบริษัทเอกชน โดยอาคารเหล่านี้มีลักษณะเป็นตึกก่ออิฐถือปูนผนังหนา และมีลวดลายสวยงาม เช่น ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว เป็นต้น

             คฤหาสน์ หรือ อังมอเหลา แปลว่า ตึกฝรั่ง เป็นตึก 2 ชั้นขนาดใหญ่ ผนังก่ออิฐฉาบปูนหนา มีเสาอิงตกแต่งลวดลายปูนปั้นตามแบบศิลปะยุโรป  และมีประตูหน้าต่างไม้ตกแต่งลวดลายฉลุแบบศิลปะจีน โดยรวมแล้วอาคารส่วนใหญ่มีลวดลายปูนปั้นและการตกแต่งคล้ายกับอาคารตึกแถว รวมทั้งมีการจัดช่องหน้าต่างทำให้มีความกลมกลืนกับกลุ่มอาคารตึกแถวได้เป็นอย่างดี  เช่น คฤหาสน์พระพิทักษ์ชินประชา  บ้านหลวงอำนาจนรารักษ์ เป็นต้น

             อาคารตึกแถว (เตี้ยมฉู่) เป็นตึกแถวที่มีจุดเด่น คือ มีลักษณะเป็นซุ้มโค้งที่มีช่องทางเดินต่อเนื่องกันโดยตลอดทั้งตึก เพื่อเป็นที่กันแดดกันฝนให้แก่ผู้คนที่สัญจรไปมา เรียกว่า หง่อคาขี่ หรือ อาเขต  ตึกแถวนี้ส่วนใหญ่มีหลังคาทรงสูงมุงด้วยกระเบื้องดินเผามีร่องมุมแหลมรอบตัววี ประตูหน้าต่างชั้นล่างทำด้วยไม้ตกแต่งด้วยลวดลายแบบจีน ส่วนชั้นบนมักเป็นบานหน้าต่างขนาดใหญ่ 2-3 ช่องยาวถึงพื้นห้อง เช่น ตึกแถวบริเวณถนนถลาง ถนนดีบุก และซอยรมณีย์ เป็นต้น

           สำหรับนักท่องเที่ยวที่เมื่อเดินทางไปถึงใจกลางเมืองเก่าแล้วยังไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นเดินชมเมืองจากตรงไหนก่อนก็สามารถไปที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว บ้านเลขที่ 63 ซึ่งตั้งอยู่ภายใต้บ้านทรงชิโนโปรตุกีสสีเหลืองๆ บนถนนถลางก่อนถึงแยกซอยรมณีย์ได้ โดยข้างในมีการจัดแสดงนิทรรศการน่าสนใจมากมาย อาทิ เรื่องราวความเป็นมาของชาวภูเก็ต วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ประเพณีท้องถิ่น อาหารการกิน การแต่งกาย และภาษา ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจะมีแผนที่พร้อมข้อมูลบอกว่าจุดไหนบ้างที่มีสถาปัตยกรรมโดดเด่น ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถหยิบติดมือไปได้

           ทั้งนี้ แนะนำว่าให้เริ่มต้นเส้นทางเดินเที่ยวกันที่ถนนกระบี่ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ไทยหัวเพื่อจะได้ทราบประวัติความเป็นมาของเมืองภูเก็ต แล้วค่อยย้อนกลับมาที่ถนนดีบุก ถนนถลาง และเข้าสู่ซอยรมณีย์ ถนนถลางและซอยรมณีย์เป็นถนนสายประวัติศาสตร์เก่าแก่ ซึ่งจะมีอาคารตึกแถวที่ยังคงรูปแบบเดิมเกาะกลุ่มกันอยู่จำนวนมากและเป็นจุดที่มีสตรีทอาร์ท (Street Art) ชิ้นใหญ่ที่ถูกวาดลงบนผนังอาคารขนาด 2 ชั้น จากนั้นไล่ลงมาที่ถนนเทพกระษัตรี ต่อด้วยถนนพังงาซึ่งเป็นถนนที่เต็มไปด้วยสตรีทอาร์ทบนผนังอาคารเกือบทั้งเส้นที่ทำหน้าที่บอกเล่าวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวภูเก็ตได้อย่างมีสีสัน แล้วค่อยตามด้วยถนนเส้นอื่นๆ ด้านล่างตามความสนใจ


สตรีทอาร์ตสวยๆ ย่านเมืองเก่าภูเก็ต


ภาพน้องมาร์ดีในเต่าสีแดง ผลงานของ Alex Face หรือ พัชรพล แตงรื่น แสดงถึงสัญลักษณ์แห่งการมีอายุยืน


ตึกรามสีหวานๆ สีสันอันเป็นเอกลักษณ์ของย่านนี้


สถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุกีส


การเดินทางไปจังหวัดภูเก็ตจากกรุงเทพฯ

            - รถยนต์ (Car) การเดินทางโดยรถยนต์จากกรุงเทพฯ ไปยังภูเก็ตมีระยะทาง 841 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11 ชั่วโมง 31 นาที

            - เครื่องบิน (Flight) การเดินทางโดยเครื่องบินจากสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิไปยังสนามบินภูเก็ตใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 15 นาที


การเดินทางไปย่านเมืองเก่า

            จากจุดต่างๆ ในตัวเมืองภูเก็ตวิธีที่สะดวกที่สุดสำหรับการเดินทางไปย่านเมืองเก่า คือ นักท่องเที่ยวสามารถนั่งแท็กซี่ ตุ๊กตุ๊ก หรือมอเตอร์ไซค์รับจ้าง (ราคาประมาณ 40-50 บาท) เพื่อให้มาส่งที่ย่านเมืองเก่าได้ หากขับรถมาเองอาจจะหาที่จอดรถค่อนข้างยากแต่ก็มีสถานที่บริเวณใกล้เคียงที่นักท่องเที่ยวสามารถนำรถไปจอดได้คือ ที่วัดมงคลนิมิตร หรือวัดกลาง

เวลาทำการเปิด – ปิด

           นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาเที่ยวที่ย่านเมืองเก่าภูเก็ตได้ทุกวัน ตลอดเวลา


อัตราค่าเข้าชม

           ไม่เสียค่าเข้าชม ยกเว้นหากนักท่องเที่ยวต้องการเข้าชมในส่วนของพิพิธภัณฑ์


เอกลักษณ์ของภูเก็ตที่นักท่องเที่ยวจะสังเกตเห็นได้เมื่อเข้าสู่เทศบาลเมืองภูเก็ตคืออาคารเก่าแก่สวยงามตามสไตล์สถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีสของย่านเมืองเก่า


สิ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อไปเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ต

           ถนนกระบี่ ย่านเมืองเก่าภูเก็ตนอกจากจะมีร้านน่ารักๆ มีบ้านเรือนโบราณเก่าแก่ให้ชมแล้ว ใกล้ๆ กันยังมี พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทหัว พิพิธภัณฑ์สีขาวอมส้มขนาดสองชั้นที่สวยงามตามสไตล์ชิโนโปรตุกีสตั้งอยู่ พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว เป็นโรงเรียนสอนภาษาจีนแห่งแรกในจังหวัดภูเก็ตที่ชาวจีนฮกเกี้ยนบรรพบุรุษชาวจีนรุ่นแรกที่อพยพมาอยู่ที่ภูเก็ตได้ร่วมกันก่อตั้งขึ้น ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการให้การศึกษาแก่ลูกหลานชาวภูเก็ต รวมถึงการปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  และปรัชญาในการดำเนินชีวิตด้วย ปัจจุบันอาคารแห่งนี้ได้รับการบูรณะให้มีสภาพสมบูรณ์ สวยงามจนเป็นพิพิธภัณฑ์อย่างที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน และพื้นที่ชั้นบนยังคงใช้เป็นที่สอนภาษาจีนอยู่เช่นเดิม ส่วนชั้นล่างจัดแสดงประวัติความเป็นมาและนิทรรศการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยสื่อที่ทันสมัยและเข้าใจง่าย ทำให้ผู้เข้าชมได้รับความรู้และเพลิดเพลินไปพร้อมๆ กัน


พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทหัว โรงเรียนสอนภาษาจีนแห่งแรกของภูเก็ต


           ถนนดีบุก
ในอดีตถนนถลางนับเป็นย่านร้านค้า ส่วนถนนดีบุกจะเป็นย่านที่อยู่อาศัยของคหบดีชาวจีน ชื่อถนนดีบุกนั้นมีที่มาจากการสร้างขึ้นในยุคเหมืองแร่ดีบุกรุ่งเรืองบนเกาะภูเก็ต บรรยากาศของถนนสายนี้อาจจะไม่คึกคักหวือวา แต่ก็มีร้านน่ารักๆ ให้ต้องแวะกดชัตเตอร์กันตลอดสองข้างทาง นอกจากนี้บนถนนดีบุกยังเป็นที่ตั้งของบ้านหลวงอำนาจนรารักษ์ ผู้ริเริ่มการกินเจใน จ.ภูเก็ต จนกลายเป็นประเพณีกินเจที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย


           ถนนถลาง
เป็นถนนที่เก่าแก่ที่สุดสายหนึ่งในเมืองภูเก็ต เป็นย่านการค้าซึ่งบอกเล่าเรื่องราว วิถีชีวิตที่เคยมีในอดีต ตั้งแต่สมัยที่ยุคเหมืองแร่รุ่งเรือง และมรดกทางวัฒนธรรมมากกว่า 3 วัฒนธรรม ได้แก่ ไทย จีน มุสลิม อินเดีย ยุโรป รวมถึงสถาปัตยกรรมที่ตกทอดมาสู่ปัจจุบัน ทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 16.00 - 22.00 น. จะเป็นวันที่ถนนสายประวัติศาสตร์สายนี้มีการจัด “หลาดใหญ่”  Phuket Walking Street หรือถนนคนเดินภูเก็ต เป็นบรรยากาศที่คึกคักและนักท่องเที่ยวจะได้เดินชม เดินช้อป เดินกินอย่างเพลิดเพลิน โดยภายในบริเวณตลาดก็จะมีการออกร้านทั้งของกิน คาวหวาน ขนมโบราณ รวมถึงอาหารหาทานยากเฉพาะถิ่น ไปจนถึงเสื้อผ้า เครื่องประดับ สินค้าแฮนด์เมด ของฝากของที่ระลึก รวมถึงการแสดงดนตรีของศิลปินในภูเก็ตที่ช่วยขับกล่อมและสร้างบรรยากาศอันรื่นรมย์ในเย็นวันอาทิตย์บนถนนย่านเมืองเก่าสายนี้ได้เป็นอย่างดี


ร้านรวงต่างๆ บนถนนถลาง มีทั้งร้านอาหาร ร้านกาแฟดั้งเดิม โรงแรม และอื่นๆ อีกมากมาย


           ซอยรมณีย์
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่ออีกแห่งหนึ่งของย่านเมืองเก่าภูเก็ตที่อยู่ระหว่างถนนถลางและถนนดีบุกซอยนี้จะมีตึกเก่าแก่สวยๆ มากมาย ในอดีตซอยรมณีย์เคยเป็นซอยบันเทิงของภูเก็ต มีหญิงสาวมาค้าบริการ ว่ากันว่าส่วนใหญ่มาจากมาเก๊า ญี่ปุ่น มลายู และจากทางภาคเหนือของไทยในภายหลัง แต่ปัจจุบันไม่มีแล้ว มีแต่ความสวยงามของอาคารบ้านเรือนสไตล์ชิโนโปรตุกีสให้นักท่องเที่ยวได้มาเดินชมและถ่ายรูปเล่นกันอย่างรื่นรมย์ ภายในซอยรมณีย์มีทั้งร้านขายเสื้อผ้า ร้านกาแฟ ร้านอาหาร และอื่นๆ อีกมากมายภายใต้อาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่คงความงดงามให้นักท่องเที่ยวได้แวะกันอย่างจุใจตลอดเส้นทาง ซอยรมณีย์มีระยะทางทั้งซอยประมาณ 150 เมตร


           ถนนเทพกระษัตรี
บนถนนเทพกระษัตรีนอกจากจะมีร้านอาหารอร่อยขึ้นชื่อของเมืองภูเก็ตแล้ว ยังเป็นที่ตั้งของคฤหาสน์ตระกูลหงส์หยก หรือบ้านหลวง อนุภาษภูเก็ตการ เป็นบ้านที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 7 ด้านหน้าอาคารเป็นรูปโค้งครึ่งวงกลมกลมขนาดใหญ่ ชั้นล่างเป็นซุ้มโค้งเตี้ย 3 โค้ง ชั้นบนเป็นระเบียงมีลูกกรงปูนปั้นประดับ หลังคาทรงปั้นหยา และประดับตกแต่งด้วยกระจกสีสีสันสวยงาม นับเป็นคฤหาสน์หลังใหญ่ที่มีสถาปัตยกรรมงดงามเป็นอย่างยิ่ง


           ถนนพังงา
เป็นถนนที่เต็มไปด้วยสตรีทอาร์ทบนผนังอาคารเกือบทั้งเส้น ที่ทำหน้าที่บอกเล่าวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวภูเก็ตได้อย่างมีสีสัน ไม่ว่าจะเป็นภาพ ประเพณีถือศีลกินผัก, เสือ, สิงโตเหนียนตรุษจีน, ประเพณีเดินเต่า, หุ่นกาเล่, สิงโตเหนียน, อาม่ากับอาแปะขาวโอวต๊าว นอกจากนี้ บริเวณหัวมุม ถ.พังงาตัดกับ ถ.ภูเก็ต ยังเป็นที่ตั้งของศูนย์รวมข่าวพรหมเทพ ที่ปัจจุบันทาสีใหม่เป็นสีเหลืองและมีหอนาฬิกาสูง 4 ชั้น หลังคาคล้ายรูปหมวกตำรวจสมัยก่อน และมีลักษณะเด่นคือช่องประตูหน้าต่างแบ่งเป็นช่องโค้ง มีเสาอิงแบ่งเป็นช่วงๆ ประดับลายปูนปั้นบนยอดซุ้มโค้งสวยงาม


ร้านตู้กับข้าว ถนนพังงา

เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว

           นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาเที่ยวที่ย่านเมืองเก่าภูเก็ตได้ตลอดทั้งปี


ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้

           ผลงานศิลปะริมถนน หรือ Street Art เป็นผลงานที่สร้างสรรค์โดยศิลปินชั้นนำของประเทศไทย ภายใต้โครงการ F.A.T Phuket (Food Art Old Town) 12 ผนัง 12 ภาพ 12 วิถีชาวภูเก็ต ในเขตเมืองเก่า โดยโครงการนี้ เกิดจากความร่วมมือของกลุ่ม So Phuket ซึ่งเป็นการรวมตัวของลูกหลานชาวภูเก็ต และศิลปินสตรีทอาร์ทชั้นนำของเมืองไทย เพื่อสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ที่ภูเก็ตได้รับรางวัลอันทรงเกียรติจาก UNESCO ในการได้รับคัดเลือกเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหาร ภาพทั้ง12 ภาพ จึงสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อสะท้อนวิถีคนภูเก็ตที่ผูกพันกับอาหารในเทศกาลต่างๆ

           หากนักท่องเที่ยวต้องการเดินชม สัมผัสวิถีชีวิตของคนภูเก็ตย่านเมืองเก่า แนะนำว่าให้เดินเที่ยวชมในช่วงเช้าตั้งแต่ 07.00 - 10.00 น. เพราะอากาศกำลังเย็นสบาย ไม่ร้อนมาก และจะได้เห็นวิถีชีวิตของผู้คนชาวภูเก็ตที่นักท่องเที่ยวยังไม่จอแจนัก นอกจากจะใช้เวลาเดินเที่ยว ถ่ายรูปกับอาคารสวยๆ หรืออาจแวะเข้าชมพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ในบริเวณย่านเมืองเก่าแล้ว พอถึงช่วงกลางวันก็จะได้ฝากท้องลองชิมอาหารคาวหวานเมืองภูเก็ตที่รออยู่พอดี

 

           นักท่องเที่ยวที่สนใจไปเที่ยวชม ย่านเมืองเก่าภูเก็ต สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                       ย่านเมืองเก่าภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย

                       (Phuket Old Town, Phuket Province, Thailand)

                       ระดับความนิยม

                       อัตราค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม

                       เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน ตลอดเวลา

                       ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

                       สถานที่ตั้ง : อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

                       โทรศัพท์ : ททท. ภูเก็ต โทร (+66)076211036

                       เว็บไซต์ : เว็บไซต์จังหวัดภูเก็ต http://www.phuket.go.th

                       ข้อมูลอื่นๆที่ควรรู้ : เว็บไซต์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย https://thai.tourismthailand.org

                                       เฟซบุ๊กสำนักงานการกีฬาและท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต https://www.facebook.com/mostphuket

                                       เว็บไซต์ตรวจสอบพยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา ประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน กลุ่มหมู่เกาะที่ขึ้นชื่อเรื่องน้ำใส ทรายสวยละเอียด และมีสัญลักษณ์ท้องทะเลอย่างหินเรือใบ มีชื่อเสียงโด่งดังกระทั่งได้รับการยกย่องจากนิตยสารสกินไดวิ่งของอเมริกาว่า เป็นหมู่เกาะที่มีความสวยงามทั้งบนบกและใต้น้ำ ติดอันดับความงามเป็น 1 ใน 10 ของโลก อีกหนึ่งจุดหมายปลายทางในฝันของผู้ที่ชื่นชอบความงามแห่งท้องทะเล

อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา ประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ (Mu Ko Surin National Park) หมู่เกาะที่ตั้งอยู่ในทะเลอันดามัน และอยู่ติดชายแดนประเทศพม่า ห่างจากฝั่งทะเลด้านตะวันตกของไทยประมาณ 70 กิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะ 5 เกาะ คือ เกาะสุรินทร์เหนือ เกาะสุรินทร์ใต้ เกาะรี เกาะไข่ และเกาะกลาง

อ่านต่อ

ปัตตานี สกายวอล์ค จังหวัดปัตตานี ประเทศไทย

ปัตตานี สกายวอล์ค (Pattani Sky Walk) เส้นทางเดินลอยฟ้าเหนือป่าชายเลนความสูงประมาณตึก 5 ชั้น ที่ให้ทั้งประสบการณ์สุดตื่นเต้นและวิวหลักล้าน แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดปัตตานี แหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัยแห่งแรกและแห่งใหม่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

อ่านต่อ

17 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในพังงา ประเทศไทย

พังงา จังหวัดเล็กๆ ทางภาคใต้ของประเทศไทยที่เปี่ยมไปด้วยความสวยงามและเสน่ห์แห่งทะเลอันดามันซึ่งมีชื่อเสียงไปทั่วโลกอย่างหมู่เกาะสิมิลัน ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกหลายแห่งมากที่ยังรอคอยให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปค้นหา ไม่ว่าจะเป็นความอุดมสมบูรณ์บนผืนแผ่นดินและโลกแห่งท้องทะเลสีครามที่น่าหลงใหล รวมถึงศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดแห่งนี้... ไปติดตาม 17 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในพังงาที่ Palanla อยากชวนให้ไปเยือนด้วยกัน

อ่านต่อ

หาดปะการัง จังหวัดพังงา ประเทศไทย

หาดปะการัง (Pakarang Beach) เป็นชายหาดในอำเภอตะกั่วป่าที่ถูกปกคลุมไปด้วยซากปะการังหลากหลายชนิด มีทิวทัศน์สวยงามน่าประทับใจ และเหมาะแก่การชมความงามของพระอาทิตย์ทอแสงสุดท้ายในช่วงเย็น

อ่านต่อ

หาดนางทอง จังหวัดพังงา ประเทศไทย

หาดนางทอง (Nang Thong Beach) เป็นหาดที่มีความสวยงามแปลกตาจนถูกยกให้เป็นอันซีนพังงา ชายหาดแห่งนี้มีลักษณะพิเศษแตกต่างไปจากชายหาดอื่นๆ เนื่องจากผืนทรายบนชายหาดนางทองเป็นสีดำละเอียดที่พบไม่กี่แห่งในโลก

อ่านต่อ

หาดท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ประเทศไทย

หาดท้ายเหมือง (Thai Mueang Beach) ชายหาดกว้างกับน้ำทะเลใสทอดตัวยาวเคียงคู่ไปกับทิวสนเรียงรายริมทะเลอันดามัน ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง

อ่านต่อ

สะพานไม้เขาปิหลาย จังหวัดพังงา ประเทศไทย

สะพานไม้เขาปิหลาย (Pilai Bridge) สะพานไม้เก่าแก่ที่ยืนเสากลางทะเล เป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวอันซีนของจังหวัดพังงาที่สวยงามและมีเสน่ห์ โดยเฉพาะในยามพระอาทิตย์ตก

อ่านต่อ

วัดคูหาสวรรค์ จังหวัดพังงา ประเทศไทย

วัดคูหาสวรรค์ (Wat Khuha Sawan) หรือ วัดสุวรรณคูหา เป็นวัดถ้ำโบราณที่มีความน่าสนใจและถือเป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากที่สุดของจังหวัดพังงา

อ่านต่อ

ประภาคารเขาหลัก จังหวัดพังงา ประเทศไทย

ประภาคารเขาหลัก (Khao Lak Lighthouse) อีกหนึ่งสถานที่เที่ยว Unseen ของจังหวัดพังงา เป็นประภาคารที่มีความสวยงาม และถือแลนด์มาร์กสำคัญของหาดนางทอง

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ