พระราชวังโทพคาปิ เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี

  • อ่าน (3,277)
  • By Webmaster
  • 16:29:44 | 8 ต.ค. 2562

พระราชวังโทพคาปิ เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี

Topkapi Palace, Istanbul, Turkey

             พระราชวังโทพคาปิ (Topkapi Palace) พระราชวังอายุหลายร้อยปีริมแม่น้ำใจกลางเมืองอิสตันบูล ที่ยังคงความงดงามอลังการไม่เสื่อมคลาย สถานที่ที่เคยเป็นที่ประทับของสุลต่านแห่งจักรวรรดิออตโตมันมานานหลายพระองค์ หลายศตวรรษ ซึ่งปัจจุบันยังคงทำหน้าที่เป็นที่เก็บโบราณวัตถุอันศักดิ์สิทธิ์และทรงคุณค่าของตุรกีและเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติของตุรกี


ประวัติ

           พระราชวัง Topkapi เป็นหนึ่งในพระราชวังออตโตมันที่คงสภาพเดิมที่สุด พระราชวังแห่งนี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำในเขตเมืองเก่าของอิสตันบูลซึ่งเป็นบริเวณที่เริ่มมีการตั้งรกรากในอดีต พระราชวังโทพคาปิสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1459 ในสมัยของสุลต่านเมห์เหมดที่ 2 (Sultan Mehmed II) แห่งจักรวรรดิตโตมัน ซึ่งสามารถเข้ายึดครองกรุงสแตนติโนเปิลได้ องค์สุลต่านเมห์เหมดที่ 2 ทรงมองเห็นว่าพระราชวังแห่งคอนสแตนติโนเปิล (Great Palace of Constantinople) ซึ่งเป็นพระราชวังหลักในเวลานั้นอยู่ในสภาพที่ทรุดโทรม จึงทรงโปรดให้สร้างพระราชวังแห่งใหม่ขึ้นที่บริเวณแหลม Seraglio (Sarayburnu) ซึ่งเป็นชัยภูมิที่ดีสามารถมองเห็นช่องแคบบอสฟอรัส (Bosphorus Strait) บรรจบกับทะเลมาร์มะรา (Marmara Sea) ได้ชัดเจน ภายหลังพระราชวังแต่เดิมแห่งนี้ก็ได้ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นพิพิธภัณฑ์ในสมัยประธานาธิบดีอตาเติร์ก (Anıtkabir) ผู้ซึ่งสถาปนาตุรกีเป็นสาธารณรัฐในปี ค.ศ. 1924

           แม้ว่าพระราชวังแห่งนี้จะมีชื่อเสียงในเรื่องของการเป็นจุดชมวิว เนื่องจากสามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามของอ่าวโกลเด้นฮอร์น (Golden Horn / Haliç) ซึ่งเป็นอ่าวธรรมชาติของอิสตันบูลได้อย่างชัดเจนรอบด้าน รวมถึงมองเห็นช่องแคบบอสฟอรัสและทะเลมาร์มะรา แต่มากไปกว่าการเป็นจุดวิวแล้ว พระราชวังโทฟคาปิยังเป็นสถานที่ที่ผู้ที่สนใจในประวัติศาสตร์ต้องชื่นชอบอีกแห่งหนึ่ง

           พระราชวังโทฟคาปิครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 438 ไร่ ล้อมรอบด้วยกำแพงรั้วสูง ความยาวกว่า 5 กิโลเมตร บริเวณรอบๆ พระรางวังเป็นสวนที่เรียงรายด้วยแนวต้นไม้ตัดแต่งสวยงาม และอาคารในรูปแบบสถาปัตยกรรมตุรกีดั้งเดิมซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นที่พำนักของสุลต่านออตโตมันและผู้ติดตาม พระราชวังแห่งนี้ได้มีการต่อเติมและเปลี่ยนแปลงหลายต่อหลายครั้งในแต่ละยุคสมัยการปกครอง โดยภายในพระราชวังจะมีอนุสรณ์ของสุลต่านแต่ละพระองค์ที่ได้ทรงโปรดให้สร้างเอาไว้

           ฮาเร็มบางส่วนซึ่งพื้นที่ส่วนตัวในพระราชวังที่องค์สุลต่านจะอาศัยอยู่ร่วมกับเหล่าภรรยาเปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้ นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังสามารถเข้าชมพื้นที่กว่า 40 ห้องที่เป็นห้องสำหรับมารดาของสุลต่าน รวมถึงห้องอาบน้ำ และห้องโถงทรงโดมขนาดใหญ่ซึ่งเป็นที่สำหรับใช้พักผ่อนของสุลต่านด้วย ความน่าสนใจในส่วนของห้องครัวคือมีเครื่องกระเบื้องของจีนกับญี่ปุ่นเป็นจำนวนร่วม 12,000 ชิ้น บริเวณสวนด้านนอกประดับตกแต่งด้วยศิลปะและสถาปัตยกรรมแบบตุรกีที่สวยงาม ซึ่งหากมองจากบริเวณรอบนอกของสวน จะสามารถมองเห็นฮาเกีย ไอรีน (Hagia Irene) โบสถ์ออร์โธดอกซ์ที่ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์และมักถูกใช้เป็นที่จัดแสดงงานดนตรีด้วย


ลวดลายอันสวยงามและประณีตของพระราชวัง Topkapi


บรรยากาศอันโอ่โถงภายในพระราชวัง


พระราชวัง Topkapi ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 438 ไร่ ล้อมรอบด้วยกำแพงรั้วสูง ความยาวกว่า 5 กิโลเมตร


ระเบียงหินอ่อนและสระน้ำ (Marble Terrace and Pool)


การเดินทางจากสนามบิน Istanbul Airport สู่ตัวเมืองบริเวณสถานี Taksim

           เนื่องจากปัจจุบันสถานีรถไฟเชื่อมต่อสถานีสนามบิน Istanbul Airport อยู่ในระหว่างกำลังก่อสร้าง จะแล้วเสร็จและเปิดใช้งานในปี 2020 ดังนั้น จากสนามบินนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าเมืองได้ด้วยวิธีต่างๆ ดังนี้

             - รถชัตเทิลบัส (Havaist Airport Shuttle) การเดินทางเข้าเมืองโดยรถชัตเทิลบัสเป็นวิธีที่สะดวกในราคาที่ประหยัด จากสนามบิน Istanbul Airport นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าเมืองไปยัง Taksim โดยใช้บริการ Havaist สาย IST 19 ที่ให้บริการระหว่างสนามบินอิสตันบูล (Istanbul Airport) – เบซิคทา (Besiktas) – ทักซิม (Taksim) ซึ่งจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.5 ชม.

           นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นรถได้ที่บริเวณหน้าทางออกผู้โดยสารขาเข้า ซึ่งรถจะจอดส่งผู้โดยสารที่ Zincirlikuyu และ 4. Levent Metro ให้นักท่องเที่ยวลงที่ป้ายสุดท้ายหน้าโรงแรม Point ใกล้กับจัตุรัสทักซิม ซึ่งจากบริเวณนั้นนักท่องเที่ยวสามารถเดินไปที่สถานีรถไฟใต้ดิน Taksim Station เพื่อเดินทางต่อไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ หรือที่พักได้อย่างสะดวก ค่าโดยสาร Havabus อยู่ที่ประมาณ 18 ลีราตุรกีหรือประมาณ 95 บาท ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://hava.ist/en/

             - รถโดยสารประจำทาง (IETT Public Bus) แม้จากสนามบิน Istanbul Airport จะมีบริการรถโดยสารสาธารณะประจำทางโดย IETT ระหว่างสนามบินกับตัวเมืองและราคาอาจถูกกว่าการเดินทางประเภทอื่นๆ แต่เป็นการเดินทางที่ไม่แนะนำโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มีสัมภาระใบใหญ่ ซึ่งนอกจากจะใช้เวลาเดินทางนานและต้องเปลี่ยนรถหลายสายแล้ว คนใช้บริการก็ค่อนข้างหนาแน่นโดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วน

             - แท็กซี่ (Taxi) แท็กซี่จากสนามบิน Istanbul Airport ไปยัง Taksim ค่าโดยสารจะอยู่ที่ประมาณ 140 ลีราตุรกี หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 745 บาท แม้ว่าการเดินทางเข้าเมืองโดยรถแท็กซี่จะเป็นวิธีที่ราคาค่อนข้างสูงกว่าวิธีอื่นๆ แต่ก็เป็นวิธีที่รวดเร็วและสะดวกที่สุดเช่นกันโดยเฉพาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีสัมภาระ ทั้งนี้ หากเทียบกับประเทศอื่นๆ แล้วถือว่าแท็กซี่ที่ประเทศตุรกีนั้นมียังราคาที่ถูกอยู่ นักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบค่าบริการแท็กซี่จากสนามบินอิสตันบูลไปยังจุดอื่นๆ ในตัวเมืองได้ที่ https://isturkeysafe.com/New-Istanbul-Airport-Taxi-Fare-Calculator

             - บริษัทรถเช่า (Rental Car) สำหรับนักท่องเที่ยวที่วางแผนเดินทางท่องเที่ยวโดยการเช่ารถขับเองอยู่แล้ว ก็มีให้บริการรถเช่าให้เลือกหลายบริษัท อาทิ Avis, Budget, Enterprise, Europcar, Hertz และ Sixt ซึ่งมีสำนักงานอยู่ที่ชั้นผู้โดยสารขาเข้าดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.rentalcars.com/en/airport/tr/IST/

           แผนที่ขนส่งสาธารณะในอิสตันบูล ซึ่งในขณะนี้ยังไม่มีเส้นทางเชื่อมต่อถึงสนามบิน Istanbul Airport จะแล้วเสร็จและเปิดใช้งานในปี 2020 ดังนั้น หากต้องการใช้บริการรถไฟไปยังสถานที่ต่างๆ นักท่องเที่ยวจึงต้องเดินทางออกจากสนามบินโดยวิธีต่างๆ ข้างต้นก่อนแล้วค่อยมาต่อรถไฟในตัวเมือง ขอบคุณภาพจาก https://www.tooistanbul.com/en/public-transportation-istanbul/


การเดินทางไป Topkapi Palace

           จากสถานี Taksim นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปยัง Topkapi Palace ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าของอิสตันบูลได้ด้วยวิธีต่างๆ ดังนี้

             - รถไฟใต้ดิน (Metro) ขึ้นรถไฟสายสีเขียว M2 (Yenikapı) ไปลงที่สถานี Vezneciler แล้วเปลี่ยนไปขึ้นรถราง (Tram) สายสีน้ำเงิน T1 จากสถานี Laleli – Üniversite ไปลงที่สถานี Sultanahmet แล้วเดินต่ออีก 650 เมตร ใช้เวลาเดินทาง 20 นาที

             - รถราง (Funicular) ขึ้นรถราง Funicular สายสีเทา F1 (Kabatas) ไปลงที่สถานี Kabatas Station แล้วเปลี่ยนไปขึ้นรถราง (Tram) สายสีน้ำเงิน T1 ที่สถานี Kabatas Tramvay istasyonu นั่งไปลงที่สถานี Sultanahmet แล้วเดินต่ออีก 650 เมตร ใช้เวลาเดินทางโดยรวมประมาณ 36 นาที

             - รถยนต์ (Car) การเดินทางโดยรถยนต์จากสถานี Taksim ไปยัง Topkapi Palace โดยใช้เส้น Meclis-i Mebusan Cd. มีระยะทาง 4.3 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 17 นาที


เวลาทำการเปิด – ปิด

           พระราชวัง Topkapi เปิดให้เข้าชมทุกวันจันทร์ – เสาร์ เวลา 09.00 น. – 18.00 น. ปิดทุกวันอังคาร


อัตราค่าเข้าชม

           ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ (Topkapı Palace Museum) 72 รีลาตุรกี

           ค่าเข้าชมฮาเร็ม (Harem) 42 รีลาตุรกี

           ค่าเข้าชมอนุสรณ์ฮาเกียไอรีน (Hagia Irene Monument) 36 รีลาตุรกี


สิ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อไปเที่ยว Topkapi Palace

           สิ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อไปเที่ยว Topkapi Palace นอกจากการชมทัศนียภาพที่สวยงามของอ่าวโกลเด้นฮอร์นซึ่งเป็นอ่าวธรรมชาติของอิสตันบูล ช่องแคบบอสฟอรัสและทะเลมาร์มะราแล้ว สมบัติอันล้ำค่าของสุลต่านองค์ต่างๆ ที่จัดแสดงไม่ว่าจะเป็น โบราณวัตถุอันศักดิ์สิทธิ์ อาวุธในสมัยออตโตมันน์ และเครื่องราชบรรณาการจากทั่วโลกก็เป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด รวมไปถึงการเข้าไปเยี่ยมชมฮาเร็ม สถานที่ลับส่วนตัวของสุลต่านและบรรดาสนมภายในพระราชวังแห่งนี้


สีสันและลวดลายอันสวยงามของกระเบื้องที่ตกแต่งภายในอาคาร


ข้าวของที่จัดแสดงอยู่ภายในส่วนที่เรียกว่า Sacred Relics House

 
สมบัติล้ำค่าของจักรพรรดิ (ภาพซ้าย) และ เตาผิง Gilded Fireplace Baghdad Kiosk ภายในฮาเร็ม (ภาพขวา)


ส่วนที่เป็นห้องสมุด The Library of Ahmet III 


เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว

           นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปเที่ยวที่พระราชวังโทฟคาปีได้ตลอดทั้งปี


สถาปัตยกรรมที่มีความสำคัญบางส่วนรอบๆ พระราชวัง


ระเบียงหินอ่อนและสระน้ำ (Marble Terrace and Pool)


นักท่องเที่ยวเก็บภาพบรรยากาศอันสวยงามด้านนอก


นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเดินทางมาเที่ยวชมพระราชวัง Topkapi อย่างต่อเนื่อง


บรรยากาศโดยรอบพระราชวัง


สวนดอกไม้สวยงามบริเวณรอบๆ ตัวพระราชวัง


จากที่ตั้งของพระราชวัง Topkapi สามารถมองเห็นช่องแคบบอสฟอรัส (Bosphorus Strait) บรรจบกับทะเลมาร์มะรา (Marmara Sea)


บริเวณที่เป็นคาเฟ่


ทางเดินร่มรื่นๆ รอบๆ พระราชวัง


ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้

           ที่พระราชวังโทฟคาปิไม่มีบริการไกด์นำเที่ยว แต่หากต้องการไกด์นักท่องเที่ยวก็สามารถหาไกด์เอกชนได้บริเวณหน้าช่องขายตั๋วซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก

 

           นักท่องเที่ยวที่สนใจไปเที่ยวชม Topkapi Palace สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                       พระราชวังโทพคาปิ เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี

                       (Topkapi Palace, Istanbul, Turkey)

                       ระดับความนิยม : 

                       อัตราค่าเข้าชม : ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ (Topkapı Palace Museum) 72 รีลาตุรกี

                                    ค่าเข้าชมฮาเร็ม (Harem) 42 รีลาตุรกี

                                    ค่าเข้าชมอนุสรณ์ฮาเกียไอรีน (Hagia Irene Monument) 36 รีลาตุรกี    

                       เวลาเปิด – ปิด : เปิดให้เข้าชมทุกวันจันทร์ – เสาร์ เวลา 09.00 น. – 18.00 น. ปิดทุกวันอังคาร

                       ตั้งอยู่ที่ : Cankurtaran, 34122 Fatih, Istanbul, Turkey

                       โทรศัพท์ : (+90) 12 512 04 80   

                       เว็บไซต์ : https://topkapisarayi.gov.tr/en

                       ข้อมูลอื่นๆที่ควรรู้ : พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com/

                                       เว็บไซต์การท่องเที่ยวเมืองอิสตันบูล https://visit.istanbul/

                                       เว็บไซต์การท่องเที่ยวประเทศตุรกี https://www.visitturkey.in/

                                       เว็บไซต์ขนส่งสาธารณะเมืองอิสตันบูล https://www.iett.istanbul/en

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

10 โบสถ์และมหาวิหารที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก

โบสถ์ และมหาวิหาร อีกหนึ่งสิ่งก่อสร้างที่ตั้งอยู่ทั่วทุกมุมโลก เปรียบเสมือนศูนย์รวมจิตใจของศาสนิกชน ล้วนสร้างขึ้นจากความเชื่อ และความศรัทธา บางสถานที่ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา บางสถานที่เปรียบเสมือนอนุสรณ์สร้างขึ้นเพื่อรำลึกเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งสถานที่แห่งนี้ไม่เพียงแต่ทำหน้าที่เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาเท่านั้น แต่ยังเป็นสถานที่ที่สามารถถ่ายทอดผลงานทางสถาปัตยกรรม และประติมากรรมออกมาได้อย่างงดงาม 10 โบสถ์และมหาวิหารที่ PALANLA จะพาไปชมในวันนี้ ถือว่าเป็นศาสนสถานที่ทั่วโลกให้การยอมรับว่ามีชื่อเสียงที่สุด

อ่านต่อ

15 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

กรุงลอนดอน (London) เป็นเมืองหลวงของประเทศอังกฤษ และสหราชอาณาจักร และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของสหภาพยุโรป นอกจากมหานครแห่งนี้จะเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้ว ลอนดอนยังเต็มไปด้วยสีสันแห่งแฟชั่น และศิลปะ ทำให้ที่นี่เป็นเมืองที่มีอิทธิพลไปทั่วโลก และเป็นที่เข้าใจกันว่าปัจจุบันลอนดอนกลายเป็นเมืองสากลหลักของโลก วันนี้ Palanla จะพาไปชม 15 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในลอนดอน ประเทศอังกฤษที่ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง

อ่านต่อ

หอนาฬิกาบิ๊กเบน กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร (อังกฤษ)

หอนาฬิกาบิ๊กเบน (Big Ben) เป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งในลอนดอนที่มีชื่อเสียงก้องโลก และเป็นสมบัติล้ำค่าของประเทศอังกฤษมานานกว่า 160 ปี โดยแต่เดิมนั้นคำว่าบิ๊กเบนเป็นชื่อของระฆังใบที่ใหญ่ที่สุดในหอนาฬิกา เรียกอีกอย่างว่า “มหาระฆัง” หรือ “เดอะเกรทเบลล์” มีน้ำหนักถึง 13 ตัน

อ่านต่อ

ทัวร์รถบัสฮอฟออน ฮอฟออฟ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร (อังกฤษ)

ทัวร์รถบัสฮอฟออน ฮอฟออฟ (Hop-On Hop-Off) ในลอนดอน เป็นวิธีท่องเที่ยวที่จะเปิดโอกาสให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม และชมแลนด์มาร์กสำคัญต่างๆ ของกรุงลอนดอนได้อย่างเรียกว่าน่าจะครบถ้วนมากที่สุดรูปแบบหนึ่งจากบนรถบัสเปิดประทุน พร้อมหูฟังที่สามารถเลือกเสียงบรรยายได้ถึง 5 ภาษา โดยสามารถขึ้นและลงรถบัสนี้ ณ จุดจอดใดก็ได้ที่กำหนดไว้ กี่ครั้งก็ได้ตามที่ต้องการ

อ่านต่อ

ถนนออกซ์ฟอร์ด กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร (อังกฤษ)

ถนนออกซ์ฟอร์ด (Oxford Street ) หนึ่งในถนนช้อปปิ้งที่คึกคักมากที่สุดของลอนดอน มีร้านขายสินค้าแบรนด์เนมขนาดใหญ่หลายแห่ง และยังมีร้านค้าขนาดใหญ่มากมายบนถนนสายนี้มากกว่า 300 ร้านค้า

อ่านต่อ

จัตุรัสรัฐสภา กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร (อังกฤษ)

จัตุรัสรัฐสภา (Parliament Square) เป็นจัตุรัสที่มีสนามหญ้าขนาดใหญ่ อาคารโดยรอบสวยงาม และมีรูปปั้นของบุคคลสำคัญของอังกฤษอยู่ทั่วจัตุรัส

อ่านต่อ

โซโห กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร (อังกฤษ)

มีคำกล่าวที่ว่า “หากมาลอนดอนเเล้วไม่ได้มาช้อปปิ้งที่ Soho ถือว่ายังเที่ยวไม่ครบ” เพราะย่านนี้รวมไว้ด้วยแหล่งช้อบปิ้งชั้นนำ และยังโดดเด่นด้วยร้านบูติกที่เรียกได้ว่าน่าสนใจที่สุดในลอนดอน

อ่านต่อ

เกล็นฟินแนน เวียดัคท์ เขตอินเวอร์เนส-ไชร์ ประเทศสกอตแลนด์

เกล็นฟินแนน เวียดัคท์ (Glenfinnan Viaduct) เป็นสะพานรถไฟคอนกรีตที่ยาวที่สุดของประเทศสกอตแลนด์ เส้นทางรถไฟนี้วิ่งระหว่างเมืองกลาสโกว์กับเมืองมัลเลก บรรยากาศสองข้างมีความสวยงามเป็นอย่างมากจากทิวทัศน์ของหุบเขา โดยเฉพาะบริเวณสะพานรถไฟที่ผ่านหมู่บ้านเกล็นฟินแนนที่จะมองเห็นทั้งหุบเขาและทะเลสาบน้ำจืดล็อกชิเอลอันกว้างใหญ่ สะพานรถไฟเกล็นฟินแนน เวียดัคท์ถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์หลายเรื่อง โดยโด่งดังมากที่สุดในภาพยนตร์เรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ที่ใช้เป็นฉากเส้นทางรถไฟไปฮอกวอตส์ ไฮไลท์การท่องเที่ยวที่นี่จะอยู่ในช่วงฤดูร้อนที่จะมีรถไฟจักรไอน้ำให้บริการตลอดเส้นทาง ซึ่งนอกจากจะได้ชมทิวทัศน์ที่สวยงามแล้วยังได้บรรยากาศคลาสสิกของรถไฟอีกด้วย

อ่านต่อ

ปราสาทสเตอร์ลิง เมืองสเตอร์ลิง ประเทศสกอตแลนด์

ปราสาทสเตอร์ลิง (Stirling Castle) เป็นหนึ่งในปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในสกอตแลนด์ และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และทางสถาปัตยกรรมมากที่สุดอีกด้วย ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวจากการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมยุคเรอเนซองส์กับสถาปัตยกรรมโกธิกตอนปลาย ทำให้ที่นี่เป็นหนึ่งในอาคารที่มีสถาปัตยกรรมน่าประทับใจที่สุดในสกอตแลนด์ และควรค่าแก่การเที่ยวชมเป็นอย่างมาก โดยไฮไลท์ของการเที่ยวชมปราสาทแห่งนี้คือการเดินชมบริเวณโดยรอบอาคารต่างๆ บริเวณห้องโถงใหญ่ ชมพรมทอมือเจ็ดผืนบนผนังห้องโถงชั้นใน สำรวจห้องใต้ดินของพระราชวัง และสวนควีนแอนน์ นอกจากนี้ยังมีส่วนของนิทรรศการปราสาท แกลเลอรี และพิพิธภัณฑ์การทหารให้เที่ยวชมอีกด้วย

อ่านต่อ

7 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในเมืองกลาสโกว์ ประเทศสกอตแลนด์

เมืองกลาสโกว์เป็นเมืองท่าริมแม่น้ำไคลด์ซึ่งอยู่ทางตะวันตกของสกอตแลนด์ เมืองกลาสโกว์มีชื่อเสียงทางด้านสถาปัตยกรรมแบบวิกตอเรียนและศิลปะสไตล์อาร์ตนูโว ซึ่งเป็นมรดกตกทอดจากความรุ่งเรืองในศตวรรษที่ 18-20 ของเมืองอันเนื่องมาจากการค้าและการต่อเรือ ปัจจุบันเมืองกลาสโกว์เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมแห่งชาติ และเป็นที่ตั้งของสถาบันสำคัญต่างๆ และสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งที่น่าเที่ยวชม วันนี้ทาง Palanla จึงได้รวบรวม 7 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเมืองกลาสโกว์มาฝากทุกท่านกันในบทความนี้

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ