พระราชวังโทพคาปิ เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี

  • อ่าน (4,108)
  • By Webmaster
  • 16:29:44 | 8 ต.ค. 2562

พระราชวังโทพคาปิ เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี

Topkapi Palace, Istanbul, Turkey

             พระราชวังโทพคาปิ (Topkapi Palace) พระราชวังอายุหลายร้อยปีริมแม่น้ำใจกลางเมืองอิสตันบูล ที่ยังคงความงดงามอลังการไม่เสื่อมคลาย สถานที่ที่เคยเป็นที่ประทับของสุลต่านแห่งจักรวรรดิออตโตมันมานานหลายพระองค์ หลายศตวรรษ ซึ่งปัจจุบันยังคงทำหน้าที่เป็นที่เก็บโบราณวัตถุอันศักดิ์สิทธิ์และทรงคุณค่าของตุรกีและเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติของตุรกี


ประวัติ

           พระราชวัง Topkapi เป็นหนึ่งในพระราชวังออตโตมันที่คงสภาพเดิมที่สุด พระราชวังแห่งนี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำในเขตเมืองเก่าของอิสตันบูลซึ่งเป็นบริเวณที่เริ่มมีการตั้งรกรากในอดีต พระราชวังโทพคาปิสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1459 ในสมัยของสุลต่านเมห์เหมดที่ 2 (Sultan Mehmed II) แห่งจักรวรรดิตโตมัน ซึ่งสามารถเข้ายึดครองกรุงสแตนติโนเปิลได้ องค์สุลต่านเมห์เหมดที่ 2 ทรงมองเห็นว่าพระราชวังแห่งคอนสแตนติโนเปิล (Great Palace of Constantinople) ซึ่งเป็นพระราชวังหลักในเวลานั้นอยู่ในสภาพที่ทรุดโทรม จึงทรงโปรดให้สร้างพระราชวังแห่งใหม่ขึ้นที่บริเวณแหลม Seraglio (Sarayburnu) ซึ่งเป็นชัยภูมิที่ดีสามารถมองเห็นช่องแคบบอสฟอรัส (Bosphorus Strait) บรรจบกับทะเลมาร์มะรา (Marmara Sea) ได้ชัดเจน ภายหลังพระราชวังแต่เดิมแห่งนี้ก็ได้ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นพิพิธภัณฑ์ในสมัยประธานาธิบดีอตาเติร์ก (Anıtkabir) ผู้ซึ่งสถาปนาตุรกีเป็นสาธารณรัฐในปี ค.ศ. 1924

           แม้ว่าพระราชวังแห่งนี้จะมีชื่อเสียงในเรื่องของการเป็นจุดชมวิว เนื่องจากสามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามของอ่าวโกลเด้นฮอร์น (Golden Horn / Haliç) ซึ่งเป็นอ่าวธรรมชาติของอิสตันบูลได้อย่างชัดเจนรอบด้าน รวมถึงมองเห็นช่องแคบบอสฟอรัสและทะเลมาร์มะรา แต่มากไปกว่าการเป็นจุดวิวแล้ว พระราชวังโทฟคาปิยังเป็นสถานที่ที่ผู้ที่สนใจในประวัติศาสตร์ต้องชื่นชอบอีกแห่งหนึ่ง

           พระราชวังโทฟคาปิครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 438 ไร่ ล้อมรอบด้วยกำแพงรั้วสูง ความยาวกว่า 5 กิโลเมตร บริเวณรอบๆ พระรางวังเป็นสวนที่เรียงรายด้วยแนวต้นไม้ตัดแต่งสวยงาม และอาคารในรูปแบบสถาปัตยกรรมตุรกีดั้งเดิมซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นที่พำนักของสุลต่านออตโตมันและผู้ติดตาม พระราชวังแห่งนี้ได้มีการต่อเติมและเปลี่ยนแปลงหลายต่อหลายครั้งในแต่ละยุคสมัยการปกครอง โดยภายในพระราชวังจะมีอนุสรณ์ของสุลต่านแต่ละพระองค์ที่ได้ทรงโปรดให้สร้างเอาไว้

           ฮาเร็มบางส่วนซึ่งพื้นที่ส่วนตัวในพระราชวังที่องค์สุลต่านจะอาศัยอยู่ร่วมกับเหล่าภรรยาเปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้ นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังสามารถเข้าชมพื้นที่กว่า 40 ห้องที่เป็นห้องสำหรับมารดาของสุลต่าน รวมถึงห้องอาบน้ำ และห้องโถงทรงโดมขนาดใหญ่ซึ่งเป็นที่สำหรับใช้พักผ่อนของสุลต่านด้วย ความน่าสนใจในส่วนของห้องครัวคือมีเครื่องกระเบื้องของจีนกับญี่ปุ่นเป็นจำนวนร่วม 12,000 ชิ้น บริเวณสวนด้านนอกประดับตกแต่งด้วยศิลปะและสถาปัตยกรรมแบบตุรกีที่สวยงาม ซึ่งหากมองจากบริเวณรอบนอกของสวน จะสามารถมองเห็นฮาเกีย ไอรีน (Hagia Irene) โบสถ์ออร์โธดอกซ์ที่ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์และมักถูกใช้เป็นที่จัดแสดงงานดนตรีด้วย


ลวดลายอันสวยงามและประณีตของพระราชวัง Topkapi


บรรยากาศอันโอ่โถงภายในพระราชวัง


พระราชวัง Topkapi ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 438 ไร่ ล้อมรอบด้วยกำแพงรั้วสูง ความยาวกว่า 5 กิโลเมตร


ระเบียงหินอ่อนและสระน้ำ (Marble Terrace and Pool)


การเดินทางจากสนามบิน Istanbul Airport สู่ตัวเมืองบริเวณสถานี Taksim

           เนื่องจากปัจจุบันสถานีรถไฟเชื่อมต่อสถานีสนามบิน Istanbul Airport อยู่ในระหว่างกำลังก่อสร้าง จะแล้วเสร็จและเปิดใช้งานในปี 2020 ดังนั้น จากสนามบินนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าเมืองได้ด้วยวิธีต่างๆ ดังนี้

             - รถชัตเทิลบัส (Havaist Airport Shuttle) การเดินทางเข้าเมืองโดยรถชัตเทิลบัสเป็นวิธีที่สะดวกในราคาที่ประหยัด จากสนามบิน Istanbul Airport นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าเมืองไปยัง Taksim โดยใช้บริการ Havaist สาย IST 19 ที่ให้บริการระหว่างสนามบินอิสตันบูล (Istanbul Airport) – เบซิคทา (Besiktas) – ทักซิม (Taksim) ซึ่งจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.5 ชม.

           นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นรถได้ที่บริเวณหน้าทางออกผู้โดยสารขาเข้า ซึ่งรถจะจอดส่งผู้โดยสารที่ Zincirlikuyu และ 4. Levent Metro ให้นักท่องเที่ยวลงที่ป้ายสุดท้ายหน้าโรงแรม Point ใกล้กับจัตุรัสทักซิม ซึ่งจากบริเวณนั้นนักท่องเที่ยวสามารถเดินไปที่สถานีรถไฟใต้ดิน Taksim Station เพื่อเดินทางต่อไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ หรือที่พักได้อย่างสะดวก ค่าโดยสาร Havabus อยู่ที่ประมาณ 18 ลีราตุรกีหรือประมาณ 95 บาท ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://hava.ist/en/

             - รถโดยสารประจำทาง (IETT Public Bus) แม้จากสนามบิน Istanbul Airport จะมีบริการรถโดยสารสาธารณะประจำทางโดย IETT ระหว่างสนามบินกับตัวเมืองและราคาอาจถูกกว่าการเดินทางประเภทอื่นๆ แต่เป็นการเดินทางที่ไม่แนะนำโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มีสัมภาระใบใหญ่ ซึ่งนอกจากจะใช้เวลาเดินทางนานและต้องเปลี่ยนรถหลายสายแล้ว คนใช้บริการก็ค่อนข้างหนาแน่นโดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วน

             - แท็กซี่ (Taxi) แท็กซี่จากสนามบิน Istanbul Airport ไปยัง Taksim ค่าโดยสารจะอยู่ที่ประมาณ 140 ลีราตุรกี หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 745 บาท แม้ว่าการเดินทางเข้าเมืองโดยรถแท็กซี่จะเป็นวิธีที่ราคาค่อนข้างสูงกว่าวิธีอื่นๆ แต่ก็เป็นวิธีที่รวดเร็วและสะดวกที่สุดเช่นกันโดยเฉพาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีสัมภาระ ทั้งนี้ หากเทียบกับประเทศอื่นๆ แล้วถือว่าแท็กซี่ที่ประเทศตุรกีนั้นมียังราคาที่ถูกอยู่ นักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบค่าบริการแท็กซี่จากสนามบินอิสตันบูลไปยังจุดอื่นๆ ในตัวเมืองได้ที่ https://isturkeysafe.com/New-Istanbul-Airport-Taxi-Fare-Calculator

             - บริษัทรถเช่า (Rental Car) สำหรับนักท่องเที่ยวที่วางแผนเดินทางท่องเที่ยวโดยการเช่ารถขับเองอยู่แล้ว ก็มีให้บริการรถเช่าให้เลือกหลายบริษัท อาทิ Avis, Budget, Enterprise, Europcar, Hertz และ Sixt ซึ่งมีสำนักงานอยู่ที่ชั้นผู้โดยสารขาเข้าดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.rentalcars.com/en/airport/tr/IST/

           แผนที่ขนส่งสาธารณะในอิสตันบูล ซึ่งในขณะนี้ยังไม่มีเส้นทางเชื่อมต่อถึงสนามบิน Istanbul Airport จะแล้วเสร็จและเปิดใช้งานในปี 2020 ดังนั้น หากต้องการใช้บริการรถไฟไปยังสถานที่ต่างๆ นักท่องเที่ยวจึงต้องเดินทางออกจากสนามบินโดยวิธีต่างๆ ข้างต้นก่อนแล้วค่อยมาต่อรถไฟในตัวเมือง ขอบคุณภาพจาก https://www.tooistanbul.com/en/public-transportation-istanbul/


การเดินทางไป Topkapi Palace

           จากสถานี Taksim นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปยัง Topkapi Palace ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าของอิสตันบูลได้ด้วยวิธีต่างๆ ดังนี้

             - รถไฟใต้ดิน (Metro) ขึ้นรถไฟสายสีเขียว M2 (Yenikapı) ไปลงที่สถานี Vezneciler แล้วเปลี่ยนไปขึ้นรถราง (Tram) สายสีน้ำเงิน T1 จากสถานี Laleli – Üniversite ไปลงที่สถานี Sultanahmet แล้วเดินต่ออีก 650 เมตร ใช้เวลาเดินทาง 20 นาที

             - รถราง (Funicular) ขึ้นรถราง Funicular สายสีเทา F1 (Kabatas) ไปลงที่สถานี Kabatas Station แล้วเปลี่ยนไปขึ้นรถราง (Tram) สายสีน้ำเงิน T1 ที่สถานี Kabatas Tramvay istasyonu นั่งไปลงที่สถานี Sultanahmet แล้วเดินต่ออีก 650 เมตร ใช้เวลาเดินทางโดยรวมประมาณ 36 นาที

             - รถยนต์ (Car) การเดินทางโดยรถยนต์จากสถานี Taksim ไปยัง Topkapi Palace โดยใช้เส้น Meclis-i Mebusan Cd. มีระยะทาง 4.3 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 17 นาที


เวลาทำการเปิด – ปิด

           พระราชวัง Topkapi เปิดให้เข้าชมทุกวันจันทร์ – เสาร์ เวลา 09.00 น. – 18.00 น. ปิดทุกวันอังคาร


อัตราค่าเข้าชม

           ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ (Topkapı Palace Museum) 72 รีลาตุรกี

           ค่าเข้าชมฮาเร็ม (Harem) 42 รีลาตุรกี

           ค่าเข้าชมอนุสรณ์ฮาเกียไอรีน (Hagia Irene Monument) 36 รีลาตุรกี


สิ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อไปเที่ยว Topkapi Palace

           สิ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อไปเที่ยว Topkapi Palace นอกจากการชมทัศนียภาพที่สวยงามของอ่าวโกลเด้นฮอร์นซึ่งเป็นอ่าวธรรมชาติของอิสตันบูล ช่องแคบบอสฟอรัสและทะเลมาร์มะราแล้ว สมบัติอันล้ำค่าของสุลต่านองค์ต่างๆ ที่จัดแสดงไม่ว่าจะเป็น โบราณวัตถุอันศักดิ์สิทธิ์ อาวุธในสมัยออตโตมันน์ และเครื่องราชบรรณาการจากทั่วโลกก็เป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด รวมไปถึงการเข้าไปเยี่ยมชมฮาเร็ม สถานที่ลับส่วนตัวของสุลต่านและบรรดาสนมภายในพระราชวังแห่งนี้


สีสันและลวดลายอันสวยงามของกระเบื้องที่ตกแต่งภายในอาคาร


ข้าวของที่จัดแสดงอยู่ภายในส่วนที่เรียกว่า Sacred Relics House

 
สมบัติล้ำค่าของจักรพรรดิ (ภาพซ้าย) และ เตาผิง Gilded Fireplace Baghdad Kiosk ภายในฮาเร็ม (ภาพขวา)


ส่วนที่เป็นห้องสมุด The Library of Ahmet III 


เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว

           นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปเที่ยวที่พระราชวังโทฟคาปีได้ตลอดทั้งปี


สถาปัตยกรรมที่มีความสำคัญบางส่วนรอบๆ พระราชวัง


ระเบียงหินอ่อนและสระน้ำ (Marble Terrace and Pool)


นักท่องเที่ยวเก็บภาพบรรยากาศอันสวยงามด้านนอก


นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเดินทางมาเที่ยวชมพระราชวัง Topkapi อย่างต่อเนื่อง


บรรยากาศโดยรอบพระราชวัง


สวนดอกไม้สวยงามบริเวณรอบๆ ตัวพระราชวัง


จากที่ตั้งของพระราชวัง Topkapi สามารถมองเห็นช่องแคบบอสฟอรัส (Bosphorus Strait) บรรจบกับทะเลมาร์มะรา (Marmara Sea)


บริเวณที่เป็นคาเฟ่


ทางเดินร่มรื่นๆ รอบๆ พระราชวัง


ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้

           ที่พระราชวังโทฟคาปิไม่มีบริการไกด์นำเที่ยว แต่หากต้องการไกด์นักท่องเที่ยวก็สามารถหาไกด์เอกชนได้บริเวณหน้าช่องขายตั๋วซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก

 

           นักท่องเที่ยวที่สนใจไปเที่ยวชม Topkapi Palace สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                       พระราชวังโทพคาปิ เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี

                       (Topkapi Palace, Istanbul, Turkey)

                       ระดับความนิยม : 

                       อัตราค่าเข้าชม : ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ (Topkapı Palace Museum) 72 รีลาตุรกี

                                    ค่าเข้าชมฮาเร็ม (Harem) 42 รีลาตุรกี

                                    ค่าเข้าชมอนุสรณ์ฮาเกียไอรีน (Hagia Irene Monument) 36 รีลาตุรกี    

                       เวลาเปิด – ปิด : เปิดให้เข้าชมทุกวันจันทร์ – เสาร์ เวลา 09.00 น. – 18.00 น. ปิดทุกวันอังคาร

                       ตั้งอยู่ที่ : Cankurtaran, 34122 Fatih, Istanbul, Turkey

                       โทรศัพท์ : (+90) 12 512 04 80   

                       เว็บไซต์ : https://topkapisarayi.gov.tr/en

                       ข้อมูลอื่นๆที่ควรรู้ : พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com/

                                       เว็บไซต์การท่องเที่ยวเมืองอิสตันบูล https://visit.istanbul/

                                       เว็บไซต์การท่องเที่ยวประเทศตุรกี https://www.visitturkey.in/

                                       เว็บไซต์ขนส่งสาธารณะเมืองอิสตันบูล https://www.iett.istanbul/en

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

ล่องบอลลูนชม 2 ดินแดนมรดกโลก…พุกาม & คัปปาโดเชีย

หากเอ่ยถึง “พุกาม” (Bagan) เชื่อว่าคงจะนึกถึงสิ่งอื่นใดไปไม่ได้ นอกจากทะเลเจดีย์นับพันที่สร้างมาตั้งแต่สมัยโบราณ ตั้งเรียงรายอยู่บริเวณพื้นที่ของเขตเขตมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมาร์ และหากเอ่ยถึง “คัปปาโดเชีย” (Cappadocia) ประเทศตุรกีหรือตุรเคีย แน่นอนว่าก็คงจะต้องมีภาพของบอลลูนหลากสีลอยล่องอยู่เหนือภูมิประเทศแปลกตา ที่เต็มไปด้วยกลุ่มภูเขาหินรูปกรวยโผล่ขึ้นมาจากพื้นดิน... ในครั้งนี้ Palanla จะพาออกเดินทางไปสัมผัสกับความน่าอัศจรรย์ของ 2 ดินแดนมรดกโลก “พุกาม” และ “คัปปาโดเชีย” ด้วยมุมมองจากบนท้องฟ้าผ่านการล่องบอลลูนลมร้อน พร้อมแล้วไปด้วยกัน!

อ่านต่อ

เกรย์ไฟรเออร์บ็อบบี้ (Greyfriars Bobby Statue) & ฮาจิโกะ (Hachiko)

สุนัข ได้ชื่อว่าเป็นเพื่อนที่แสนดีและซื่อสัตย์ของมนุษย์มายาวนานอยู่ทุกหนแห่งของโลกใบนี้ หลายๆ เรื่องราวถูกถ่ายทอดความประทับใจออกมาผ่านภาพยนตร์ หนังสือ ตลอดจนสร้างเป็นรูปปั้นอนุสรณ์สถานเพื่อเชิดชูและระลึกถึงความรักอันบริสุทธิ์ที่เจ้าตูบและมนุษย์มีต่อกัน เช่นเดียวกับรูปปั้นของสุนัขผู้ซื่อสัตย์ 2 แห่งที่ Palanla จะพาไปชมในวันนี้ ที่แรกคือ รูปปั้นสุนัขเกรย์ไฟรเออร์บ็อบบี้ (Greyfriars Bobby Statue) เมืองเอดินเบอระ ประเทศสกอตแลนด์ และอีกที่คือ รูปปั้นสุนัขฮาจิโกะ (Hachiko) ที่เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

อ่านต่อ

8 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี

อิสตันบูล (Istanbul) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นนคร 2 ทวีป ซึ่งมีช่องแคบบอสฟอรัสเป็นเส้นแบ่งระหว่างยุโรปและเอเชียแห่งนี้ คือเมืองที่รุ่มรวยไปด้วยประวัติศาสตร์ความเป็นมานับพันๆ ปี จึงไม่น่าแปลกใจหากอิสตันบลูจะเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวที่มีสถาปัตยกรรมเก่าแก่และงดงามทรงคุณค่ามากมายที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นยุโรปและเอเชียจากอดีตจนถึงปัจจุบัน Palanla จะพาไปชม 8 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเมืองอิสตันบูลที่หากมีโอกาสไปเยือนประเทศตุรกีไม่ควรพลาด

อ่านต่อ

ล่องเรือชมวิวช่องแคบบอสฟอรัส เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี

ช่องแคบบอสฟอรัส เป็นช่องแคบเล็กๆ ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของตุรกี เคยเป็นทั้งเส้นทางการค้าที่สำคัญ และยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญมาจนถึงปัจจุบัน การล่องเรือชมวิวช่องแคบบอสฟอรัส (Bosphorus Cruise) จึงเป็นวิธีที่ดีที่จะได้สัมผัสบรรยากาศ สถาปัตยกรรม และวัฒนธรรมที่หลากหลายของอิสตันบูล

อ่านต่อ

อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี

อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน (Yerebatan Sarnici) คือหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของตุรกี ดินแดนที่เต็มไปด้วยประวัติความเป็นมามากกว่าพันปี อุโมงค์เก่าแก่ขนาดใหญ่แห่งนี้คือสถานที่เก็บน้ำในสมัยโบราณที่ยังคงความยิ่งใหญ่และงดงาม กับเอกลักษณ์โดดเด่นอย่างเสากรีกที่ค้ำเรียงรายมากถึง 336 ต้น และเสาเมดูซ่าพร้อมตำนานที่เล่าขานกันมาหลายชั่วอายุคน รวมถึงซากโบราณของพระราชวังใต้ดินแห่งกรุงคอนสแตนติโนเปิลสมัยไบเซนไทน์อีกด้วย

อ่านต่อ

ตลาดเครื่องเทศ เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี

ตลาดเครื่องเทศ (Historical Spice Bazaar / Egyptıan Spıce Bazaar) ในอิสตันบูล เป็นหนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในโลก ตลาดแห่งนี้มีมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 ในสมัยจักรวรรดิออตโตมัน เดิมทีเป็นจุดแลกเปลี่ยนเครื่องเทศ ผ้าไหม และสินค้าอื่นๆ จากเอเชียมาสู่ยุโรป

อ่านต่อ

10 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในเมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี

บูดาเปสต์ (Budapest) เป็นเมืองหลวงของประเทศฮังการี ตัวเมืองถูกแบ่งออกเป็นสองฝั่งด้วยแม่น้ำดานูบที่ไหลผ่านกลางเมือง ทำให้ในเมืองเต็มไปด้วยบรรยากาศโรแมนติกจากสถาปัตยกรรมอันสวยงามเปี่ยมเสน่ห์ที่รอคอยให้นักท่องเที่ยวไปเยี่ยมเยือน Palanla ได้รวบรวมเอา 10 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในเมืองบูดาเปสต์มาให้แล้วในบทความนี้

อ่านต่อ

12 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเมืองปราก สาธารณรัฐเช็ก

ปราก (Prague) เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ก ประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลนี้ ตั้งอยู่ใจกลางของทวีปยุโรป ในอดีต เมืองปรากเคยเป็นศูนย์กลางการปกครองอันยิ่งใหญ่ของทวีปยุโรป ซึ่งอารยธรรมแห่งความยิ่งใหญ่ และเปี่ยมไปด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานนั้น ก็ยังคงสะท้อนอยู่ในวิถีชีวิตของชาวเมือง วัฒนธรรมประเพณี สถาปัตยกรรม ฯลฯ ราวกับมรดกที่สืบทอด และรักษากันมาอย่างดี จนถูกยกให้เป็นเมืองที่มีความน่าหลงใหล ควรค่าแก่การไปสัมผัสความเป็นยุโรปมากที่สุด โดยเมืองปรากยังได้รับการประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลก จากองค์การยูเนสโก (UNESCO) ด้วย ปัจจุบันเมืองนี้นับเป็นหนึ่งในหมุดหมายสำคัญ ของบรรดานักท่องเที่ยวที่มาเยือนทวีปยุโรป ไปชม 12 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเมืองปรากพร้อมๆ กันกับ Palanla!

อ่านต่อ

ถนนแฟชั่นบูดาเปสต์ เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี

ถนนแฟชั่นบูดาเปสต์ (Fashion Street Budapest) เป็นถนนช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงในใจกลางเมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี ถนนสายนี้เป็นที่รู้จักในด้านร้านค้าแฟชั่นชั้นนำจากแบรนด์ระดับโลก อาทิ Gucci, Louis Vuitton, Dior, Armani, Prada และ Chanel ถนนสายนี้ยังเต็มไปด้วยร้านอาหาร บาร์ และคาเฟ่มากมาย จึงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวและชาวเมืองบุดาเปสต์เองด้วย

อ่านต่อ

ล่องเรือดินเนอร์ในบูดาเปสต์ เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี

ล่องเรือดินเนอร์ในบูดาเปสต์ (Dinner Cruise Budapest) เป็นวิธียอดเยี่ยมในการชมความสวยงามของเมืองบูดาเปสต์ โดยขณะที่เรือล่องไปตามแม่น้ำดานูบ (Danube River) นักท่องเที่ยวจะได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่สวยงามของสะพาน พระราชวัง และสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ รวมทั้งอิ่มอร่อยกับอาหารรสเลิศและเครื่องดื่มแสนอร่อย

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ