พระอารามสตราร์โฮฟ เมืองปราก สาธารณรัฐเช็ก

  • อ่าน (3,377)
  • By Webmaster
  • 16:52:44 | 6 ก.ย. 2562

พระอารามสตราร์โฮฟ เมืองปราก สาธารณรัฐเช็ก

Strahov Monaster, Prague, Czech Republic


โบสถ์หลักของพระอารามสตราร์โฮฟ

             พระอารามสตราร์โฮฟ (Strahov Monaster) พระอารามซึ่งเป็นที่รู้จักจากการมาตั้งรกรากของกลุ่มโรมันคาทอลิกในปี ค.ศ. 1143 เพื่อใช้เป็นสถานที่เผยแพร่คำสอนทางศาสนาคริสต์ ก่อนที่ต่อมาการเข้าปกครองด้วยระบบคอมมิวนิสต์จะทำให้พระอารามได้ถูกปิดตัวลง แล้วกลับมาเปิดใช้งานอีกครั้งในปี ค.ศ. 1990 โดยไฮไลท์หลักของที่นี่คือห้องสมุดสตราร์โฮฟ ที่มีอายุมากกว่า 800 ปี ภายในได้รับการออกแบบอย่างสวยงาม และมีหนังสือหายาก วัตถุโบราณ ฯลฯ นับเป็นห้องสมุดที่ใหญ่ และสวยที่สุดประจำเมืองปราก


แผนที่ตั้ง พระอารามสตราร์โฮฟ เมืองปราก สาธารณรัฐเช็ก


ประวัติ


หนึ่งในโบสถ์ที่อยู่ในส่วนพื้นที่ของพระอารามสตราร์โฮฟ

             พระอารามสตราร์โฮฟ (Strahov Monaster) พระอารามอันเก่าแก่แห่งนี้ มีจุดเริ่มต้นมาจากความต้องการสร้างพระอารามเพื่อใช้เป็นสถานที่หลักในการเผยแพร่คำสอนทางศาสนาของท่านบิชอประดับสูง แต่ด้วยสถานที่ตั้งซึ่งอยู่ห่างออกมาจากตัวเมืองค่อนข้างไกล ทำให้ไม่ได้รับความใส่ใจจากประชาชนมากนัก จนมาในปี ค.ศ. 1143 กลุ่มโรมันคาทอลิกที่ใช้ชื่อกลุ่มว่า ปรีมอนส์สตราเทนเซียนส์ (Premonstratensians) ได้เข้ามาตั้งรกราก และใช้พระอารามแห่งนี้เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่คำสอนทางศาสนา แต่ไม่นานระบอบคอมมิวนิสต์ที่เข้ามามีอิทธิพลในสาธารณรัฐเช็ก ได้บีบให้ทางพระอารามต้องปิดตัวลง พระภายในพระอารามหลายรูปถูกกักขัง ต่อมาในปี ค.ศ. 1990 เมื่อระบอบคอมมิวนิสต์ล่มสลาย เหล่าพระก็ได้กลับมาที่พระอารามแห่งนี้อีกครั้ง และขยายพื้นที่ของพระอารามออกไปอีก


ห้องโถงส่วนศาสนศาสตร์ของห้องสมุดสตราร์โฮฟ


ห้องโถงปรัชญาที่เป็นส่วนหนึ่งของห้องสมุดสตราร์โฮฟ

           ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ ห้องสมุดสตราร์โฮฟ (Strahov Library) ห้องสมุดทางศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในเมืองปราก และก่อตั้งมานานกว่า 800 ปี โดยพื้นที่หลักของห้องสมุดนั้นแยกออกเป็นสองห้องโถง คือห้องโถงปรัชญาที่มีความสูงสองชั้น ตัวเพดานตกแต่งด้วยปูนปั้นที่ทำเป็นลวดลายวิจิตรบรรจง มีภาพเขียนที่เป็นเหมือนบันทึกเรื่องราวสำคัญ ที่ผ่านมาตลอดหลายร้อยปีของพระอาราม กับห้องโถงศาสนศาสตร์ที่ได้รับการออกแบบในสถาปัตยกรรมสไตล์บาโรก


พื้นที่ส่วนเก็บหนังสือมีค่าของห้องสมุดสตราร์โฮฟ


หนังสือหายากที่จัดแสดงอยู่ในห้องสมุดสตราร์โฮฟ

           โดยพื้นที่ทั้งสองส่วนมีหนังสือบรรจุอยู่ภายในกว่า 130,000 เล่ม แบ่งเป็นหนังสือหายาก หนังสือเกี่ยวกับคำสอนทางศาสนาในสมัยโบราณ ฯลฯ ทั้งยังเป็นที่ตั้งของโบราณวัตถุสำคัญทางประวัติศาสตร์หลายชิ้น ปัจจุบันตัวพระอาราม ยังถูกใช้เป็นหอศิลป์ ตลอดจนพื้นที่สำหรับจัดนิทรรศการ และเปิดโอกาสให้คนในพื้นที่ได้มาแสดงผลงานทางศิลปะได้อีกด้วย


การเดินทางจากสนามบินปรากไปยังตัวเมือง

             - รถบัส จากสนามบินปราก ให้ขึ้นรถบัสสาย AE หมายเลข 119 ด้านหน้าอาคารผู้โดยสารขาเข้า ระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 48 นาที ก็จะถึง Prague Main Station


การเดินทางจากสถานีขนส่งสาธารณะหลักของเมืองไปยังพระอารามสตราร์โฮฟ

             - รถราง จาก Prague Main Station ให้เดินไปที่ป้ายรถราง เพื่อขึ้นรถรางหมายเลข 15 แล้วเปลี่ยนไปขึ้น รถรางหมายเลข 22 ที่ป้าย Malostranska Station แล้วไปลงที่ป้าย Pohorelec Station ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 36 นาที และเดินต่อไปอีกเล็กน้อยก็จะถึง พระอารามสตราร์โฮฟ


เวลาเปิด-ปิดทำการ

           พระอารามสตราร์โฮฟ เปิดให้บริการทุกวัน (ยกเว้นวันที่ 24-25 ธ.ค.) พื้นที่ภายในพระอาราม เปิดให้เข้าชมเวลา 09:00 น. – 17:00 น.


ซุ้มประตูทางเข้าพระอารามสตราร์โฮฟ


อัตราค่าเข้าชม

           พระอารามสตราร์โฮฟ (Strahov Monaster) และห้องสมุดสตราร์โฮฟ มีค่าเข้าชมภายใน 120 โครูนาเช็ก สำหรับผู้ใหญ่, 60 โครูนาเช็ก สำหรับเด็ก (อายุ6-15ปี), เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี เข้าชมฟรี


นักท่องเที่ยวกำลังถ่ายรูปพื้นที่ภายในของห้องสมุดสตราร์โฮฟ


เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว

           ตลอดทั้งปี

 
ทางเข้าด้านหน้าห้องโถงทั้งสองของห้องสมุดสตราร์โฮฟ


โครงสร้างของโบสถ์ต่างๆ ภายในพระอารามสตราร์โฮฟที่มีความงดงาม


           นักท่องเที่ยวที่สนใจมาเที่ยว พระอารามสตราร์โฮฟ สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                       พระอารามสตราร์โฮฟ เมืองปราก สาธารณรัฐเช็ก

                       (Strahov Monaster, Prague, Czech Republic)

                       ระดับความนิยม

                       อัตราค่าเข้าชม : 120 โครูนาเช็ก สำหรับผู้ใหญ่, 60 โครูนาเช็ก สำหรับเด็ก (อายุ 6-15 ปี), เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี เข้าชมฟรี

                       เวลาเปิด-ปิด : พื้นที่ภายในพระอาราม สตราร์โฮฟ เปิดให้เข้าชมทุกวัน (ยกเว้นวันที่ 24-25 ธ.ค.) เวลา 09:00 น. – 17:00 น.

                       ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

                       สถานที่ตั้ง : เมืองปราก สาธารณรัฐเช็ก

                       โทรศัพท์ : (+420) 233-107-752

                       เว็บไซต์ : https://www.strahovskyklaster.cz/en/

                       ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้ : เว็บไซต์สำหรับตรวจสอบสภาพอากาศ https://www.accuweather.com/

                                        เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองปราก https://www.prague.eu/

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

ล่องบอลลูนชม 2 ดินแดนมรดกโลก…พุกาม & คัปปาโดเชีย

หากเอ่ยถึง “พุกาม” (Bagan) เชื่อว่าคงจะนึกถึงสิ่งอื่นใดไปไม่ได้ นอกจากทะเลเจดีย์นับพันที่สร้างมาตั้งแต่สมัยโบราณ ตั้งเรียงรายอยู่บริเวณพื้นที่ของเขตเขตมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมาร์ และหากเอ่ยถึง “คัปปาโดเชีย” (Cappadocia) ประเทศตุรกีหรือตุรเคีย แน่นอนว่าก็คงจะต้องมีภาพของบอลลูนหลากสีลอยล่องอยู่เหนือภูมิประเทศแปลกตา ที่เต็มไปด้วยกลุ่มภูเขาหินรูปกรวยโผล่ขึ้นมาจากพื้นดิน... ในครั้งนี้ Palanla จะพาออกเดินทางไปสัมผัสกับความน่าอัศจรรย์ของ 2 ดินแดนมรดกโลก “พุกาม” และ “คัปปาโดเชีย” ด้วยมุมมองจากบนท้องฟ้าผ่านการล่องบอลลูนลมร้อน พร้อมแล้วไปด้วยกัน!

อ่านต่อ

เกรย์ไฟรเออร์บ็อบบี้ (Greyfriars Bobby Statue) & ฮาจิโกะ (Hachiko)

สุนัข ได้ชื่อว่าเป็นเพื่อนที่แสนดีและซื่อสัตย์ของมนุษย์มายาวนานอยู่ทุกหนแห่งของโลกใบนี้ หลายๆ เรื่องราวถูกถ่ายทอดความประทับใจออกมาผ่านภาพยนตร์ หนังสือ ตลอดจนสร้างเป็นรูปปั้นอนุสรณ์สถานเพื่อเชิดชูและระลึกถึงความรักอันบริสุทธิ์ที่เจ้าตูบและมนุษย์มีต่อกัน เช่นเดียวกับรูปปั้นของสุนัขผู้ซื่อสัตย์ 2 แห่งที่ Palanla จะพาไปชมในวันนี้ ที่แรกคือ รูปปั้นสุนัขเกรย์ไฟรเออร์บ็อบบี้ (Greyfriars Bobby Statue) เมืองเอดินเบอระ ประเทศสกอตแลนด์ และอีกที่คือ รูปปั้นสุนัขฮาจิโกะ (Hachiko) ที่เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

อ่านต่อ

8 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี

อิสตันบูล (Istanbul) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นนคร 2 ทวีป ซึ่งมีช่องแคบบอสฟอรัสเป็นเส้นแบ่งระหว่างยุโรปและเอเชียแห่งนี้ คือเมืองที่รุ่มรวยไปด้วยประวัติศาสตร์ความเป็นมานับพันๆ ปี จึงไม่น่าแปลกใจหากอิสตันบลูจะเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวที่มีสถาปัตยกรรมเก่าแก่และงดงามทรงคุณค่ามากมายที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นยุโรปและเอเชียจากอดีตจนถึงปัจจุบัน Palanla จะพาไปชม 8 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเมืองอิสตันบูลที่หากมีโอกาสไปเยือนประเทศตุรกีไม่ควรพลาด

อ่านต่อ

ล่องเรือชมวิวช่องแคบบอสฟอรัส เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี

ช่องแคบบอสฟอรัส เป็นช่องแคบเล็กๆ ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของตุรกี เคยเป็นทั้งเส้นทางการค้าที่สำคัญ และยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญมาจนถึงปัจจุบัน การล่องเรือชมวิวช่องแคบบอสฟอรัส (Bosphorus Cruise) จึงเป็นวิธีที่ดีที่จะได้สัมผัสบรรยากาศ สถาปัตยกรรม และวัฒนธรรมที่หลากหลายของอิสตันบูล

อ่านต่อ

อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี

อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน (Yerebatan Sarnici) คือหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของตุรกี ดินแดนที่เต็มไปด้วยประวัติความเป็นมามากกว่าพันปี อุโมงค์เก่าแก่ขนาดใหญ่แห่งนี้คือสถานที่เก็บน้ำในสมัยโบราณที่ยังคงความยิ่งใหญ่และงดงาม กับเอกลักษณ์โดดเด่นอย่างเสากรีกที่ค้ำเรียงรายมากถึง 336 ต้น และเสาเมดูซ่าพร้อมตำนานที่เล่าขานกันมาหลายชั่วอายุคน รวมถึงซากโบราณของพระราชวังใต้ดินแห่งกรุงคอนสแตนติโนเปิลสมัยไบเซนไทน์อีกด้วย

อ่านต่อ

ตลาดเครื่องเทศ เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี

ตลาดเครื่องเทศ (Historical Spice Bazaar / Egyptıan Spıce Bazaar) ในอิสตันบูล เป็นหนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในโลก ตลาดแห่งนี้มีมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 ในสมัยจักรวรรดิออตโตมัน เดิมทีเป็นจุดแลกเปลี่ยนเครื่องเทศ ผ้าไหม และสินค้าอื่นๆ จากเอเชียมาสู่ยุโรป

อ่านต่อ

10 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในเมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี

บูดาเปสต์ (Budapest) เป็นเมืองหลวงของประเทศฮังการี ตัวเมืองถูกแบ่งออกเป็นสองฝั่งด้วยแม่น้ำดานูบที่ไหลผ่านกลางเมือง ทำให้ในเมืองเต็มไปด้วยบรรยากาศโรแมนติกจากสถาปัตยกรรมอันสวยงามเปี่ยมเสน่ห์ที่รอคอยให้นักท่องเที่ยวไปเยี่ยมเยือน Palanla ได้รวบรวมเอา 10 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในเมืองบูดาเปสต์มาให้แล้วในบทความนี้

อ่านต่อ

12 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเมืองปราก สาธารณรัฐเช็ก

ปราก (Prague) เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ก ประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลนี้ ตั้งอยู่ใจกลางของทวีปยุโรป ในอดีต เมืองปรากเคยเป็นศูนย์กลางการปกครองอันยิ่งใหญ่ของทวีปยุโรป ซึ่งอารยธรรมแห่งความยิ่งใหญ่ และเปี่ยมไปด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานนั้น ก็ยังคงสะท้อนอยู่ในวิถีชีวิตของชาวเมือง วัฒนธรรมประเพณี สถาปัตยกรรม ฯลฯ ราวกับมรดกที่สืบทอด และรักษากันมาอย่างดี จนถูกยกให้เป็นเมืองที่มีความน่าหลงใหล ควรค่าแก่การไปสัมผัสความเป็นยุโรปมากที่สุด โดยเมืองปรากยังได้รับการประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลก จากองค์การยูเนสโก (UNESCO) ด้วย ปัจจุบันเมืองนี้นับเป็นหนึ่งในหมุดหมายสำคัญ ของบรรดานักท่องเที่ยวที่มาเยือนทวีปยุโรป ไปชม 12 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเมืองปรากพร้อมๆ กันกับ Palanla!

อ่านต่อ

ถนนแฟชั่นบูดาเปสต์ เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี

ถนนแฟชั่นบูดาเปสต์ (Fashion Street Budapest) เป็นถนนช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงในใจกลางเมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี ถนนสายนี้เป็นที่รู้จักในด้านร้านค้าแฟชั่นชั้นนำจากแบรนด์ระดับโลก อาทิ Gucci, Louis Vuitton, Dior, Armani, Prada และ Chanel ถนนสายนี้ยังเต็มไปด้วยร้านอาหาร บาร์ และคาเฟ่มากมาย จึงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวและชาวเมืองบุดาเปสต์เองด้วย

อ่านต่อ

ล่องเรือดินเนอร์ในบูดาเปสต์ เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี

ล่องเรือดินเนอร์ในบูดาเปสต์ (Dinner Cruise Budapest) เป็นวิธียอดเยี่ยมในการชมความสวยงามของเมืองบูดาเปสต์ โดยขณะที่เรือล่องไปตามแม่น้ำดานูบ (Danube River) นักท่องเที่ยวจะได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่สวยงามของสะพาน พระราชวัง และสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ รวมทั้งอิ่มอร่อยกับอาหารรสเลิศและเครื่องดื่มแสนอร่อย

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ