การเช่าและใช้รถยนต์ในประเทศญี่ปุ่น

  • อ่าน (2,704)
  • By Webmaster
  • 15:01:17 | 6 ก.ย. 2562

การเช่าและใช้รถยนต์ในประเทศญี่ปุ่น

Japan Rent a Car


ขอบคุณภาพจาก Toyota Rent a Car

           ญี่ปุ่นถือเป็นหนึ่งในประเทศที่นักท่องเที่ยวชาวไทย นิยมมาที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เพราะเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจมากมาย ทำให้มักจะมีราคาตั๋วเครื่องบินสุดคุ้มค่าออกมาให้เลือกจองกันอยู่เสมอ ซึ่งในแต่ละปี ประเทศญี่ปุ่นมีการเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวไทยเข้ามาเยอะมาก แต่ด้วยความที่เป็นประเทศพัฒนาแล้ว จึงมีความพร้อมทั้งด้านระบบขนส่งสาธารณะ หน่วยงานที่คอยซับพอร์ตนักท่องเที่ยว ฯลฯ และแน่นอนว่าการเช่ารถยนต์ก็เป็นหนึ่งในบริการที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวสูง แม้จะต้องยอมรับว่าด้วยปัจจัยต่างๆ ทำให้การเลือกเช่ารถยนตร์ ยังเป็นทางเลือกรองจากการใช้ระบบขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพของญี่ปุ่น แต่ก็นับเป็นเรื่องน่าสนใจ และให้ประสบการณ์ในการเดินทางท่องเที่ยว ที่แตกต่างจากการท่องเที่ยวโดยใช้ระบบขนส่งสาธารณะแน่นอน


การเช่ารถยนตร์ขับในประเทศญี่ปุ่น


รถเช่าส่วนใหญ่จะมีบัตร ETC สำหรับการขึ้นทางด่วนให้อยู่แล้วเพื่อสะดวกต่อการใช้งานเวลาขึ้นทางด่วน

           การจองรถยนต์สามารถทำได้ง่ายๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทให้เช่ารถ แต่สิ่งที่จะต้องเตรียมให้พร้อมที่สุด วันไปรับรถยนต์นอกจากใบยืนยันการจอง ก็คือใบขับขี่สากลนั่นเอง รวมถึงใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลที่เตรียมไปเผื่อเจ้าหน้าที่เรียกตรวจคู่กับใบขับขี่สากลด้วยก็ดี

           - ใบขับขี่สากล กระบวนการขอใบขับขี่สากลในบ้านเรานั้นง่ายมาก แค่เตรียม สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล, รูปถ่าย 2 นิ้ว (เอกสารทุกใบต้องมีฉบับจริงแนบไปด้วย) แล้วนำเอกสารทั้งหมดไปยื่นขอได้ที่สำนักงานขนส่งใกล้บ้านได้เลย ซึ่งราคาล่าสุด ในการยื่นเรื่องขอใบขับขี่สากลของบ้านเราตอนนี้อยู่ที่ 505 บาท


เอกสารที่บอกรายละเอียดเกี่ยวกับกฎจราจรต่างๆ ที่ใช้กันในประเทศญี่ปุ่น

             - เว็บไซต์สำหรับจองรถยนต์ ปัจจุบันมีบริษัทเช่ารถยนต์ให้เลือกใช้บริการมากมาย ซึ่งแต่ละเจ้าก็มีจุดขายที่แตกต่างกันไป อย่าง TOYOTA Rent a Car มีการคิดค่าบริการเป็นรายชั่วโมง, มีสาขาครอบคลุมทั่วเมือง / JR Hokkaido Rent a Car มีจุดบริการรับ-ส่งคืนรถอยู่ใกล้สถานีรถไฟทั่วไป และยังมีบริษัทเช่ารถยนต์อื่นๆ อีกหลายแห่งที่ให้บริการอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ทำให้นักท่องเที่ยวมีทางเลือกหลากหลาย ในการเลือกเช่ารถยนต์ที่ตรงตามความต้องการใช้งานมากที่สุด


ขอบคุณภาพจาก Toyota Rent a Car

             - ขั้นตอนการจองรถยนต์ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทรถเช่า โดยพื้นฐานแล้ว ขั้นตอนการจองก็ใส่ข้อมูลมาตรฐานทั่วไป เช่นรายละเอียดของผู้จอง, จุดรับรถ-คืนรถ ฯลฯ จะมีก็แค่อุปกรณ์เสริมที่แตกต่างกันไป อย่างเช่นการเพิ่มวงเงินประกันเดินทาง เป็นต้น โดยขั้นตอนการจองก็จะแตกต่างกันไป ตามวิธีการ และเงื่อนไขผู้ให้บริการเช่ารถยนต์แต่ละแห่ง ซึ่งพื้นฐานแล้ว จะมีขั้นตอนการจองคล้ายกันดังนี้

                1. สถานที่รับรถ โดยผู้เช่าสามารถเลือกจุดรับรถได้ทั้งจากสนามบิน สถานีรถไฟสายหลักของเมืองนั้นๆ หรือสาขาที่กระจายตัวอยู่ตามหัวเมืองต่างๆ ของจังหวัดก็ยังได้ แล้วก็กรอกวันที่ และเวลาที่ต้องการรับรถ อย่างกรณีของ Toyota Rent a Car ก็จะมีรถรับส่งระหว่างสนามบินกับจุดรับรถไว้บริการผู้เช่าด้วย

                2. จุดรับรถ ซึ่งเราสามารถคืนจุดเดียวกับที่เรารับรถ หรือคนละสาขากับที่เรารับรถก็ได้ แน่นอนว่าจุดเช่ารถส่วนใหญ่ของผู้ให้บริการเช่ารถยนต์ ล้วนตั้งอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยว สถานีขนส่งสาธารณะ เพื่อเพิ่มความสะดวก สบายสำหรับผู้ใช้งานที่ทำการจองเอาไว้มากที่สุด แต่ด้วยความที่ประเทศญี่ปุ่นมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจหลายแห่ง สถานีขนส่งสาธารณะที่ครอบคลุมทั่วพื้นที่ ทำให้มีจุดรับและคืนรถยนต์หลายที่มากๆ จนบางทีอาจจะทำให้ผู้ใช้งานสับสนได้ เวลาจะรับหรือคืนรถยนต์ที่ทำการเช่ามา จึงควรเช็กสาขาที่นัดหมายกับทางผู้ให้บริการเอาไว้อย่างละเอียด รวมถึงวันที่ และเวลาที่คืนรถที่เรานัดหมายกับบริษัทผู้ให้เช่าไว้

                3. ประเภทรถยนต์ที่ต้องการเช่า ขึ้นอยู่กับความต้องการใช้งานของผู้เช่า โดยบริษัทให้เช่ารถส่วนใหญ่ก็จะมีประเภทรถยนตร์ให้เลือกใช้งานหลายประเภทอยู่แล้ว ทั้งรถขนาดเล็ก รถแวน รถหรู ฯลฯ แล้วก็ไปสู่ขั้นตอนการกรอกข้อมูลประกันความเสียหายของรถยนต์ และอุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น คาร์ซีท ที่กฎหมายญี่ปุ่นบังคับว่าต้องมีหากมีผู้โดยสารภายในรถเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี เป็นต้น

                4. ราคาและข้อมูลของลูกค้า เป็นส่วนที่จะแสดงรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่ผู้เช่าจะต้องทำการชำระ โดยส่วนนี้ เมื่อเราตรวจสอบว่าข้อมูลทุกอย่างถูกต้อง ก็ทำการชำระเงิน แล้วกดยืนยัน เท่านี้ก็จะได้เอกสารแสดงรายละเอียดต่างๆ ของผู้เช่า ทั้งใบนัดรับรถ ใบยืนยันการชำระเงิน ฯลฯ


รถตู้รับส่งจากสนามบินไปยังจุดรับรถของบริษัทเช่ารถ TOYOTA Rent a Car


คู่มือแนะนำการใช้รถยนต์ขั้นพื้นฐาน ที่บริษัทรถเช่าส่วนใหญ่จะมีเตรียมไว้ให้เสมอ


การใช้รถยนต์ในประเทศญี่ปุ่น


พื้นที่จอดรถส่วนใหญ่ในประเทศญี่ปุ่นจะแบ่งโซนจอดตามประเภทรถยนตร์ชัดเจน

           ประเทศญี่ปุ่นขับรถยนต์ฝั่งเดียวกับบ้านเรา ทำให้ง่ายต่อการปรับตัว ไม่ต้องกังวลเรื่องระบบภายในของรถยนต์ และด้วยระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่มีคุณภาพทำให้ ความเคารพกฎระเบียบของคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่ ทำให้มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยในการขับขี่รถยนต์บนท้องถนน แต่ด้วยความที่สภาพสังคม ที่เอื้อประโยชน์ให้กับระบบขนส่งมวลชน มากกว่ารถยนต์ส่วนบุคคล ทำให้ต้องยอมรับกันต้นทุนด้านการใช้งานที่สูง แต่แน่นอนว่าจะได้ความสะดวก สบายที่มากกว่าการใช้ระบบขนส่งสาธารณะปกติ

             - จุดพักรถ นอกจากจะมีถนน หนทาง ที่มีคุณภาพ ครอบคลุมเส้นทางสำคัญทั่วประเทศ แล้ว ประเทศญี่ปุ่นยังมีจุดพักรถที่รองรับผู้สัญจรไปมาบนท้องถนนหลายจุด ยิ่งเป็นสายโทรเวย์ หรือเส้นข้ามเมืองไกลๆ ญี่ปุ่นจะมีจุดแวะพักแบบครบวงจร คอยบริการอยู่ตลอดทาง


ป้ายบอกระยะทางที่เหลือก่อนจะถึงจุดแสะพักรถครั้งต่อไป


ร้านอาหารส่วนใหญ่ในพื้นที่ของจุดพักรถจะเป็นอาหารกินง่ายเพื่อความสะดวกสบายของนักเดินทาง

             - ที่จอดรถ ค่าใช้จ่ายที่สิ้นเปลืองที่สุด สำหรับการใช้รถยนต์ในประเทศญี่ปุ่น คงหนีไม้พ้นค่าที่จอดรถ โดยเป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศญี่ปุ่นมีขนาดเล็ก ยิ่งเมื่อเที่ยบกับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศที่ใหญ่โต และมีการแข่งขันสูง ทำให้ราคาที่ดินในประเทศ โดยเฉพาะตามหัวเมืองใหญ่ๆ มีราคาสูง จึงเป็นเหตุผลให้ราคาที่จอดรถในประเทศญี่ปุ่นมีราคาแพงมาก ยิ่งพื้นที่จอดตรงนั้นใกล้สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม หรือแหล่งทำเงินสำคัญมากเท่าไหร ราคาค่าจอดก็ยิ่งสูงขึ้นตามลำดับ

             ขั้นตอนการจ่ายค่าจอดรถยนต์กับเครื่องจ่ายเงินค่าที่จอดรถยนต์อัตโนมัติ

                   1. ดูหมายเลยแท่นล็อกรถของเรา แล้วไปกดหมายเลขที่ว่าบนเครื่องจ่ายค่าที่จอดรถอัตโนมัติ

                   2. จอแสดงผลของเครื่องจะคิดราคาค่าที่จอดรถที่เราต้องจ่าย และทำการจ่ายเงินให้ครบตามที่เครื่องบอก

                   3. หลังจากชำระเงินเรียบร้อย แท่นล็อกรถจะปลดล็อกอัตโนมัติ รอรับใบเสร็จ และเงินทอนแล้วเตรียมนำรถยนต์ของเราออกได้เลย


แท่นล็อกรถที่จะมีกลไกเปิดขึ้นมาล็อกช่วงล่างของรถที่เข้ามาจอดโดยอัตโนมัติ


หน้าจอแสดงผลของเครื่องจ่ายค่าที่จอดรถอัตโนมัติ


เครื่องจ่ายเงินเพื่อปลดล็อกแท่นล็อกรถเวลาจะนำรถออกจากที่จอดรถ


ขอบคุณข้อมูลจาก TOYOTA Rent a Car


ป้ายแสดงอัตราค่าบริการในการจอดรถบนพื้นที่ซึ่งมีการคิดค่าจอด

           - เครื่องมือนำทาง หนึ่งในอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้เวลาเดินทางท่องเที่ยวในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคย คงหนีไม่พ้นเครื่องมือนำทาง โดยระบบ GPS ที่ให้มาในรถเช่าส่วนใหญ่ของประเทศญี่ปุ่นนั้นจะถูกตั้งให้ระบุพิกัดสถานที่ซึ่งต้องการจะไปด้วยหมายเลขโทรศัพท์ของสถานที่นั้น ทำให้บางครั้งก็ยากสำหรับคนต่างชาติ ในการจะไปหาข้อมูลตรงนี้ การใช้โทรศัพท์ของเราในการระบุตำแหน่ง GPS น่าจะสะดวกต่อการใช้งานมากกว่า รวมไปถึงการเตรียมอุปกรณ์เสริมอย่างพวกแท่นยึดโทรศัพท์หน้ารถเพื่อความปลอดภัยปลอดภัยในการศึกษาเส้นทางระหว่างการขับมากที่สุด

           กฎจราจรในประเทศญี่ปุ่น การขับรถในประเทศญี่ปุ่นจะเน้นเลนส์ซ้ายเป็นหลัก มีความเร็วจำกัดตามกฎหมายคือ 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง บนถนนปกติ และ 100กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนทางด่วน หมายเลขฉุกเฉิน สำหรับใช้ติดต่อ หากเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ของประเทศญี่ปุ่นคือ 110 (ตำรวจจราจร) และหากมีผู้ได้รับบาดเจ็บ ควรโทร 119 (สถานพยาบาล) ด้วย

           ปั๊มน้ำมันในประเทศญี่ปุ่น  ในประเทศญี่ปุ่นจะมีปั๊มน้ำมันให้เลือกอยู่สองประเภท คือแบบมีพนักงานคอยบริการ กับบริการตัวเอง ซึ่งวิธีการเติมก็เหมือนปั๊มน้ำมันทั่วไป โดยชนิดของน้ำมัน ในปั๊มน้ำมันของประเทศญี่ปุ่นนั้น มีสามประเภทคือ พรีเมียม (95), ธรรมดา (91), ดีเซล

           - นักท่องเที่ยวแบบไหนที่เหมาะสำหรับการเช่ารถยนตร์ในประเทศญี่ปุ่น ด้วยความที่การใช้รถเช่าในประเทศญี่ปุ่นมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ทำให้เหมาะสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มากันเป็นครอบครัว หรืออาจจะมากับกลุ่มเพื่อนหลายคนมากกว่า นักท่องเที่ยวที่มาคนเดียว หรือเหมาะกับการเช่าในบางพื้นที่ซึ่งระบบขนส่งสาธารณะยังไม่ครอบคลุม อย่างภูมิภาคฮอกไกโด ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ยังมีความเป็นชนบท การเช่ารถยนตร์จึงตอบโจทย์มากกว่า


เว็บไซต์บริษัทรถเช่ายอดนิยมในประเทศญี่ปุ่น

             TOYOTA Rent a Car : https://rent.toyota.co.jp/th/      

             JR Hokkaido Rent a Car : https://www.jrh-rentacar.jp/phpapp/english_web/index.php

             JR Rent a Car : https://www.ekiren.co.jp/phpapp/en/

             ToCoo! : https://www2.tocoo.jp/en

             Nippon Rent–A-Car : https://www.nrgroup-global.com/en/

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

7 พิกัด...ชมใบไม้เปลี่ยนสีรอบภูเขาไฟฟูจิ

เมื่อเข้าใกล้ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี อีกหนึ่งฤดูยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวหลายๆคนไม่ควรพลาดที่จะเดินทางไปยังแดนอาทิตย์อุทัย เพื่อสัมผัสกับความงดงามของใบไม้ที่ต่างพากันผลัดเปลี่ยนสีสันอย่างสดใสสวยงาม ท่ามกลางบรรยากาศอันสุดแสนจะอบอุ่น และโรแมนติก ซึ่งในปี 2023 นี้ก็ได้มีการคาดการณ์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสีตามพื้นที่ต่างๆของประเทศ ให้นักท่องเที่ยวได้แพลนการเดินทางไปชมได้อย่างถูกช่วงค่ะ

อ่านต่อ

10 อันดับตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในโลก

นอกเหนือจากองค์ความรู้ และความสามารถของบุคลากรภายในประเทศ ซึ่งจะเป็นสิ่งที่สามารถชี้วัดศักยภาพทางด้านเทคโนโลยี และความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจได้แล้ว ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่บ่งชี้สถานะทางการเงินของประเทศได้ นั่นก็คือ โครงสร้างของอาคารที่ยิ่งใหญ่ สูงเสียดฟ้า สวยงามตระการตา และทันสมัย ที่ทำหน้าที่เป็นทั้งสถานปฏิบัติการ สถาบันการเงิน ที่พักอาศัย ตลอดจนเป็นจุดชมวิวสำคัญของเมืองในประเทศนั้นๆ วันนี้ Palanla จะพาไปชมตึกระฟ้าที่ถูกจัดอันดับว่าเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกกันค่ะ

อ่านต่อ

10 ศาสนสถานแห่งศรัทธา...ที่ชื่อว่าสวยที่สุดในโลก

ศาสนสถานที่เราจะพาไปชมกันในวันนี้ ขึ้นชื่อว่าเป็นศาสนสถานที่มีความงดงามวิจิตรเป็นอันดับต้นๆของโลก มีทั้งที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ และทั้งที่เกิดจากการรังสรรค์ของธรรมชาติ ซึ่งล้วนเป็นผลงานที่แสดงออกมาได้อย่างน่าทึ่งเลยละค่ะ และไม่เพียงแต่ความงดงามที่ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัด แต่กลับสะท้อนถึงวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนพื้นเมือง และความศรัทธาของผู้คนออกมาได้เป็นอย่างดี จากองค์ประกอบทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมาข้างต้น ถูกผสมผสานกันออกมาอย่างมีเสน่ห์และลงตัว จนได้รับการขนานนามว่าเป็น ศาสนสถานที่สวยงามที่สุดโลก และควรค่าแก่การไปเยือนเป็นอย่างยิ่งค่ะ

อ่านต่อ

พิพิธภัณฑ์เมืองโฮจิมินห์ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

พิพิธภัณฑ์เมืองโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh City Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเมือง ภายในแสดงโบราณวัตถุในสมัยก่อนประวัติศาสตร์และเรื่องราวความเป็นมาเกี่ยวกับนครไซง่อนในอดีต

อ่านต่อ

ถนนหนังสือในนครโฮจิมินห์ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

ถนนหนังสือในนครโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh City Book Street) ไม่เพียงสร้างความประทับใจให้กับคนรักหนังสือเท่านั้น แต่ยังรวมถึงนักท่องเที่ยวที่มาเยือน และนอกจากดื่มด่ำไปกับโลกแห่งหนังสือแล้ว ยังสามารถจิบเครื่องดื่มในบรรยากาศสงบๆ ได้อีกด้วย

อ่านต่อ

ถนนคนเดินบุยเวียน เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

ถนนคนเดินบุยเวียน (Bui Vien Walking Street) หรือมีอีกชื่อว่า “ย่านแบ็คแพ็คไซ่ง่อน ฟามงูเหลา” (Pham Ngu Lao) เป็น "ถนนยุโรป" ที่เรียกได้ว่ามีชื่อเสียงที่สุดในเวียดนาม เป็นสถานที่ที่ต้องแวะเยี่ยมชมเมื่อมาเยือนเมืองไซ่ง่อนหรือโฮจิมินห์

อ่านต่อ

โรงละครโอเปร่า โฮจิมินห์ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

โรงละครโอเปร่า โฮจิมินห์ (Ho Chi Minh City Opera House) สถาปัตยกรรมยุคอาณานิคมฝรั่งเศสในเวียดนาม ที่มีอายุกว่า 300 ปี ในอดีตเคยมีบทบาทเป็นสำนักงานใหญ่ของสภาแห่งชาติเวียดนามใต้ ปัจจุบันยังคงทำหน้าที่เป็นโรงละครและสถานที่จัดแสดงงานต่างๆ

อ่านต่อ

โบสถ์ทันดินห์ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

โบสถ์ทันดินห์ (Tan Dinh Church) โบสถ์สีชมพูอ่อนหวาน ที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโรมันโดยมีส่วนผสมของศิลปะโกธิกและเรอเนซองส์เป็นหลัก และยังเป็นโบสถ์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของนครโฮจิมินห์

อ่านต่อ

เจดีย์บู้ล่อง เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

เจดีย์บู้ล่อง (Buu Long Pagoda) ในเมืองโฮจิมินห์เป็นเจดีย์ที่สวยที่สุดในเวียดนาม โดยมีองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมจากไทย พม่า อินเดีย และเวียดนามเอง เจดีย์ชนิดนี้มีเอกลักษณ์และไม่ค่อยพบในเวียดนาม คนท้องถิ่นตั้งชื่อเรียกให้ที่นี่ว่า “วัดไทย”

อ่านต่อ

อุโมงค์กู๋จี เมืองโฮจิมินห์ เวียดนาม

อุโมงค์กู๋จี (Cu Chi Tunnels) เป็นเครือข่ายอุโมงค์ใต้ดินขนาดใหญ่ที่ถูกใช้เป็นที่ตั้งของกองทัพและฐานปฏิบัติการของเวียดกง จนกระทั่งสหรัฐต้องถอนกำลังทหารออกจากเวียดนามใต้ในที่สุด

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ