ศาลเจ้าคูชิดะ จังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

  • อ่าน (2,821)
  • By Webmaster
  • 15:11:23 | 6 ส.ค. 2562

ศาลเจ้าคูชิดะ จังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

Kushida Shrine, Fukuoka, Japan


วิหารหลักของศาลเจ้าคูชิดะที่มีอายุกว่า 1,200 ปี

             ศาลเจ้าคูชิดะ (Kushida Shrine) เป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองฟุกุโอกะ โดยหนึ่งในวิหารด้านในศาลเจ้านั้น มีอายุมากกว่า 1,200 ปี ทำให้เป็นศาลเจ้าที่เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ ซึ่งตัวศาลเจ้า และบริเวณรอบๆ ถูกออกแบบให้มีความสวยงามตามสถาปัตยกรรมแบบชินโตแท้ๆ ทำให้แม้จะเป็นศาลเจ้าที่มีขนาดเล็ก แต่ก็มีความน่าสนใจ และเป็นศูนย์กลางในการจัดงานเทศกาลสำคัญๆ ของเมืองอีกด้วย


แผนที่ตั้ง ศาลเจ้าคูชิดะ จังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น


ประวัติ


บริเวณทางเข้าด้านหน้าของศาลเจ้าคูชิดะ

             ศาลเจ้าคูชิดะ (Kushida Shrine) ศาลเจ้าหลักประจำเมืองฟุกุโอกะ ที่สร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 757 โดยองค์จักรพรรดิโคเคน (Koken) ซึ่งศาลเจ้าแห่งนี้เรียกอีกชื่อได้ว่า โอ คูชิดะ ซัง (O-Kushida-San) ตามชื่อของเทพเจ้าในศาสนาชินโต ที่คนในพื้นที่ให้ความเคารพ นับถือ และเชื่อว่าเป็นเทพเจ้าที่ปกป้องคุ้มครองชาวเมืองมาอย่างยาวนาน โดยสถาปัตยกรรมต่างๆ ในศาลเจ้าแห่งนี้ ได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาชินโตในยุคดั้งเดิม ดังจะเห็นได้จากวิหารหลักที่อยู่ในศาลเจ้า ที่ถูกคาดการณ์ว่ามีอายุกว่า 1,200 ปีเลยทีเดียว ทำให้แม้ศาลเจ้าแห่งนี้จะมีขนาดเล็ก เมื่อเทียบกับศาลเจ้าชื่อดังทั่วไปในประเทศญี่ปุ่น แต่ด้วยความเก่าแก่ ที่เปี่ยมไปด้วยประวัติศาสตร์อันน่าสนใจ สถาปัตยกรรมทรงคุณค่า ทำให้ถูกยกให้เป็นหนึ่งในศาลเจ้าที่ควรค่าแก่การมาเยี่ยมชมที่สุดแห่งหนึ่ง


พื้นที่สำหรับสักการะขอพรเทพเจ้าชินโตในศาลเจ้าคูชิดะ

           อีกทั้งศาลเจ้าแห่งนี้ยังเป็นจุดศูนย์รวมทางวัฒนธรรม ประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนาน ของชาวเมืองฟุกุโอกะ ที่ในแต่ละปี จะมีชาวเมืองนิยมมาจัดงานเทศกาลสำคัญๆ ต่างที่ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นประจำ รวมถึงงานเทศกาลสุดยิ่งใหญ่อย่าง เทศกาลยามากาซะ ฮากาตะ กิออน (Hakata Gion Yamakasa Festival) ที่จะจัดขึ้นทุกปีในช่วงเดือนกรกฎาคม เป็นเทศกาลที่จะมีการแข่งขันแห่เสลี่ยงยักษ์ (Oiyama) จากตัวแทนในแต่ละเขตของเมือง โดยกลุ่มไหนที่สามารถเคลื่อนขบวนแห่ได้ถึงเส้นชัยก่อนก็จะเป็นฝ่ายชนะ โดยมีศาลเจ้าคูชิดะ (Kushida Shrine) เป็นจุดศูนย์กลางในการแข่งขันนั่นเอง โดยแต่ละปี จะมีผู้คนมาหลั่งไหลเข้ามาเยี่ยมชมเทศกาลนี้นับหมื่นคน ทำให้ศาลเจ้าแห่งนี้ไม่เพียงเป็นหมุดหมายสำคัญที่สะท้อนวิถีชีวิต และวัฒนธรรมที่มีความน่าสนใจของผู้คนในเมืองฟุกุโอกะได้เป็นอย่างดี


การเดินทางจากสนามบินฟุกุโอกะไปยังตัวเมือง

             - รถบัส จากสนามบินให้เดินไปขึ้นรถบัสสาย นิชิเท็ตสึ (Nishitetsu Bus) ที่ป้ายรอรถบัสหมายเลข 2 ซึ่งจะอยู่ด้านหน้าอาคาร International Terminal ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 16 นาที ก็จะถึง Hakata Station

             - รถไฟ จากสนามบิน ให้เดินไปขึ้นรถรับส่ง (Shuttle Bus) ด้านหน้าอาคาร International Terminal เพื่อไปลงอาคาร Domestic Terminal และเดินไปขึ้นรถไฟที่สถานี Fukuokakuko (Airport) (K13) ซึ่งตั้งอยู่ชั้นล่างของอาคาร ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 26 นาที ก็จะถึงสถานี Hakata Station (K11)


การเดินทางจากตัวเมืองไปยังศาลเจ้าคูชิดะ

             - เดิน จาก Hakata Station (K11) สามารถเดินไปยังศาลเจ้าคูชิดะ ได้เลย ระยะทางประมาณ 900 เมตร ใช้เวลาเดินประมาณ 13 นาที


เวลาเปิด-ปิดทำการ


ทางเข้าศาลเจ้าคูชิดะที่มีโคมญี่ปุ่นประดับอยู่ทั้งสองข้าง

           ศาลเจ้าคูชิดะ (Kushida Shrine) เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 04:00 น. – 22:00 น.


อัตราค่าเข้าชม


ถังสาเกที่คนในพื้นที่นำเซ่นไหว้บูชาเทพเจ้าในศาลเจ้าคูชิดะ

           ศาลเจ้าคูชิดะ (Kushida Shrine) เปิดให้เข้าไปสักการะขอพร และเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมต่างๆ ในศาลเจ้าได้ฟรี


เวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว


หนึ่งในเสลี่ยงที่ใช้ในการแข่งขันแห่เสลี่ยงประจำปีของศาลเจ้า

           หนึ่งในไฮไลท์สำคัญของศาลเจ้าคูชิดะ (Kushida Shrine) คือสถานที่จัดงานเทศกาลยามากาซะ ฮากาตะ กิออน (Hakata Gion Yamakasa Festival) ที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปี โดยเป็นเทศกาลระดับจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมนับหมื่นคนในแต่ละปี


           นักท่องเที่ยวที่สนใจมาเที่ยว ศาลเจ้าคูชิดะ สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                       ศาลเจ้าคูชิดะ จังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

                       (Kushida Shrine, Fukuoka, Japan)

                       ระดับความนิยม

                       อัตราค่าเข้าชม : เข้าชมฟรี 

                       เวลาเปิด-ปิด : เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 04:00 น. – 22:00 น.

                       ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว : ช่วงเดือนกรกฎาคม

                       สถานที่ตั้ง : จังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

                       โทรศัพท์ : (+81) 92-291-2951

                       เว็บไซต์ : -

                       ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้ : เว็บไซต์องค์การการท่องเที่ยวญี่ปุ่น https://www.jnto.go.jp/eng/

                                        เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองฟุกุโอกะ https://bit.ly/2OjnCly

                                        เว็บไซต์สำหรับตรวจสอบสภาพอากาศ https://www.accuweather.com/

                                        เว็บไซต์การเดินทางขนส่งมวลชนญี่ปุ่น http://www.hyperdia.com/

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

หอคอยเกียวโต จังหวัดเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

เกียวโตทาวเวอร์ (Kyoto Tower) หอคอยความสูง 328 ฟุต โครงสร้างสีแดง – ขาว ที่เป็นเสมือนแลนด์มาร์กหนึ่งของเมืองเกียวโต ภายในมีจุดชมวิวเมืองที่สวยงามแบบ 360 องศา และยังสามารถมองเห็นได้ไกลถึงเมืองโอซาก้าในวันที่อากาศดี

อ่านต่อ

สะพานโทเง็ตสึเคียว จังหวัดเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

สะพานโทเง็ตสึเคียว (Togetsukyo Bridge) เป็นสะพานไม้เก่าแกจากยุคเฮอันที่พาดข้ามแม่น้ำคัตสึระ โดยมีภูเขาอาราชิยาม่าเป็นฉากหลัง อีกหนึ่งจุดเช็กอินของคนที่มาเที่ยวเกียวโต

อ่านต่อ

ศาลเจ้าเฮอัน จังหวัดเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

ศาลเจ้าเฮอัน (Heian Shrine) อีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเมืองเกียวโต สร้างขึ้นในโอกาสครบรอบ 1,100 ปีของการก่อตั้งเมืองหลวงในเกียวโต และอุทิศให้กับดวงวิญญาณของจักรพรรดิองค์แรกและองค์สุดท้ายที่ครองเมือง

อ่านต่อ

ศาลเจ้าเมจิ จังหวัดโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ศาลเจ้าเมจิ เป็นศาลเจ้าที่คนญี่ปุ่นนิยมมาขอพรมากที่สุดในช่วงวันปีใหม่ ศาลเจ้าแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่ดวงวิญญาณของสมเด็จพระจักพรรดิเมจิ และสมเด็จพระจักพรรดินีโชเก็ง ตั้งอยู่ในเขตชิบูย่า กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

อ่านต่อ

โตเกียวโดม จังหวัดโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

โตเกียวโดม (Tokyo Dome) คอมเพล็กซิตี้ที่มีชื่อเสียงซึ่งรวมทุกอย่างตั้งแต่สเตเดี้ยม ศูนย์การค้า โรงแรม พิพิธภัณฑ์ ตลอดจนสวนสนุกเอาไว้อย่างครบครัน และยังเป็นสถานที่จัดกีฬาและคอนเสิร์ตระดับโลกอยู่บ่อยครั้ง ถือเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กสำคัญของเมืองหลวงแห่งแดนอาทิตย์อุทัย

อ่านต่อ

เทศกาลแมวผี บาเกะเนโกะ จังหวัดโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

เทศกาลแมวผี บาเกะเนโกะ (Bake Neko (Supernatural Cat) Festival) คือเทศกาลที่ผู้คนจะแต่งตัวเป็นผีแมวออกมาเดินพาเหรดอย่างคึกคัก สนุกสนาน และเต็มไปด้วยสีสัน ที่คากุระซากะ (Kagurazaka) เขตชินจูกุ ใจกลางเมืองโตเกียว ในช่วงกลางเดือนตุลาคมของทุกปี

อ่านต่อ

สะพานชินเคียว จังหวัดโทจิงิ ประเทศญี่ปุ่น

สะพานชินเคียว (Shinkyo Bridge) เหนือแม่น้ำไดยากาวะ (Daiyagawa) เป็นสิ่งปลูกสร้างของ "ศาลเจ้านิกโก้ฟุตาระซาน" โดยสีแสดสวยงามของสะพานไม้แห่งนี้เป็นสีที่มาจากการเคลือบด้วยยางไม้ สะพานชินเคียวได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1999

อ่านต่อ

ปราสาทอาโอบะ จังหวัดมิยางิ ประเทศญี่ปุ่น

ปราสาทอาโอบะ (Aoba) หรือ ปราสาทเซนได ปราสาทเก่าแก่บนเนินเขาสูงที่สร้างโดยเจ้าผู้ครองเมืองเซนไดคนแรก

อ่านต่อ

ถนนคลิสโรด จังหวัดมิยางิ ประเทศญี่ปุ่น

ถนนคลิสโรด (Clis Road) ถนนสายช็อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดของเมืองเซ็นได กับพื้นที่กว้างขวางทอดยาวไปหลายช่วงตึก ถนนสายนี้มีสินค้าให้เลือกหลากหลายตั้งแต่อาหารร้านอร่อย คาเฟ่ ศูนย์เกมส์ ไปจนถึงแบรนด์เนมระดับไฮเอนด์

อ่านต่อ

ตลาดปลาชิโองามะ จังหวัดมิยางิ ประเทศญี่ปุ่น

ตลาดปลาชิโองามะ (Shiogama Fish Market) ถือเป็นตลาดปลาที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น และเรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางการค้าปลาที่คึกคักของภูมิภาคโทโฮคุ

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ