หอคอยแห่งลอนดอน ลอนดอน สหราชอาณาจักร(อังกฤษ)

  • อ่าน (3,738)
  • By Webmaster
  • 14:57:18 | 7 ส.ค. 2566

หอคอยแห่งลอนดอน ลอนดอน สหราชอาณาจักร(อังกฤษ)

Tower of London, London, England

Tower of London

             หอคอยแห่งลอนดอน (Tower of London) แต่เดิมถูกใช้เป็นพระราชวังหลวงแห่งราชวงศ์อังกฤษในยุคกลาง และป้อมปราการของประเทศอังกฤษ ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองลอนดอนริมแม่น้ำเทมส์จนเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญที่ไม่ว่าใครก็ห้ามพลาดเมื่อเดินทางมาถึงกรุงลอนดอน

Tower of London
แผนที่ตั้ง Tower of London กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
 

ประวัติและความเป็นมา

             หอคอยแห่งลอนดอน เป็นทั้งพระราชวังหลวงและป้อมปราการของประเทศอังกฤษ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเทมส์ในกรุงลอนดอน แต่เดิมในปี ค.ศ. 1078 พระราชวังแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในสไตล์โรมาเนสต์ (Romanesque style) โดยพระเจ้าวิลเลียมที่ 1 แห่งราชวงศ์อังกฤษ สถาปัตยกรรมนี้รู้จักกันในชื่อของ “หอคอยแห่งลอนดอน” หรือเรียกสั้นๆ ว่า “หอ”

             ตัวหอคอยคืออาคารแห่งแรกในบริเวณ ที่ถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้าวิลเลียมที่ 1 ปัจจุบันใช้เป็นที่จัดแสดงอาวุธโบราณ เสื้อเกราะ ของประจำตัวกษัตริย์ และของกำนัลที่ได้จากประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนอาวุธยุทโธปกรณ์ในสมัยกลางจนถึงปี ค.ศ. 1914 ที่นี่ตั้งอยู่แยกตัวออกไปจากนครหลวงลอนดอน (City of London) ทางด้านตะวันออก ภายในบริเวณโบโรแห่งทาวเวอร์แฮมเล็ท (London Borough of Tower Hamlets) ตรงกลางหลังกำแพงชั้นนอกและชั้นใน บริเวณ Tower of London มีลานโล่งที่เรียกว่า เนินหอคอยแห่งลอนดอน หรือ ทาวเวอร์ฮิลล์ (Tower Hill)

             นอกจากชื่อ Tower of London แล้ว หอคอยแห่งนี้ยังมีอีกชื่อคือ หอคอยสีขาว (White Tower)  ซึ่งแต่เดิม หอคอยแห่งนี้ถูกใช้ประโยชน์หลายอย่าง เป็นทั้งป้อมปราการ พระราชวังของกษัตริย์ เป็นคลังแสงเก็บอาวุธ เป็นท้องพระคลัง สวนสัตว์ หอเก็บเอกสาร โรงกษาปณ์หลวง หอดูดาว และเป็นที่จำคุกสำหรับนักโทษที่มียศสูงศักดิ์จนถึงเชื้อพระวงศ์ในอดีต หอคอยสีขาวนี้ ยังเป็นสถานที่สำหรับทรมานนักโทษและประหารชีวิต เช่นพระราชินีนาถอลิซาเบธที่ 1ก็เคยทรงถูกจำขังในหอคอย จนกระทั่งปี ค.ศ. 1303 จึงได้เปลี่ยนมาเป็นที่เก็บรักษาทรัพย์สินมีค่าแห่งราชวงศ์อังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นมงกุฎและเครื่องราชาภิเษกของสหราชอาณาจักรจนถึงปัจจุบัน

             ภายในของ Tower of London หรือ White Tower มีโบสถ์เซนต์จอห์น (Saint John’s Chapel) อยู่ โบสถ์แห่งนี้เป็นโบสถ์เก่าแก่ที่สุดในลอนดอน ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1080 โดย Norman เพื่อให้เครือญาติแห่งราชวงศ์ได้ใช้ประกอบพิธีทางศาสนา และทำพิธีชำระร่างกายก่อนเข้าร่วมพิธีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

             นอกจากนี้ในคริสต์ศตวรรษที่ 12 พระเจ้าริชาร์ด ทรงสร้างกำแพงรอบหอขาวและเริ่มการขุดคูรอบปราสาทโดยใช้น้ำจากแม่น้ำเทมส์แต่ไม่สำเร็จ จนกระทั่งในรัชสมัยของพระเจ้าเฮนรีที่ 3 ในคริสต์ศตวรรษที่ 13 โดยทรงจ้างสถาปนิกชาวดัตช์ผู้เชี่ยวชาญในการขุดคู นอกจากนั้นก็ยังทรงเสริมสร้างกำแพงให้แข็งแรงขึ้นและทรงทำให้หอคอยเป็นที่ประทับสำคัญโดยทรงสร้างพระราชวังแบบที่อยู่อาศัย (palatial buildings) ภายในกำแพงหอคอย การเสริมสร้างเสร็จสิ้นระหว่างปี ค.ศ. 1275 ถึงปี ค.ศ. 1285 โดยพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 1 ผู้ทรงสร้างกำแพงรอบนอกและสร้างกำแพงรอบในเสร็จ ทำให้เป็นกำแพงสองชั้น และทรงถมคูเดิมและขุดคูใหม่รอบกำแพงรอบนอก หอคอยแห่งลอนดอนจึงใช้เป็นพระราชฐานมาจนถึงพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 1 เมื่อโอลิเวอร์ ครอมเวลล์สั่งให้รื้อส่วนที่เป็นพระราชวังทิ้ง

Tower of London
หนึ่งในอาคารที่เชื่อว่าเป็นอาคารขังลืมคนในวัง

Tower of London
บรรยากาศอันโอ่อ่าและน่าเกรงขามภายในพื้นที่ของหอคอยแห่งลอนดอน

Tower of London
หอคอยแห่งลอนดอนเป็นพื้นที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก

Tower of London
จุดจำหน่ายตั๋วสำหรับเข้าชมหอคอยลอนดอน

Tower of London
ภาพเขียนสีสันสวยงามพร้อมข้อความ “ยินดีต้อนรับสู่หอคอยแห่งลอนดอน”

Tower of London
เขตของหอคอยลอนดอน

Tower of London
ที่ทรมานกักขังนักโทษ

Tower of London
ช็อปขายสินค้าที่ระลึกภายในบริเวณหอคอยลอนดอน

Tower of London
ด้านหน้าอาคารสำหรับเข้าชมเครื่องกกุธภัณฑ์
 

การเดินทางจากสนามบินฮีทโธรวไปยังตัวเมือง(บิ๊กเบน)

             - รถไฟฟ้าใต้ดิน จาก Hatton Cross Station ซึ่งเป็นสถานีที่เชื่อมต่อระหว่างสนามบินฮีทโธรว เลือกขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินสาย Piccadilly (สีน้ำเงิน) ลงเปลี่ยนสถานทีที่ Greenpark Station เพื่อเปลี่ยนเป็นสาย Jubilee (สีเทา) และนั่งต่อไปอีกนิด เลือกลง Westminster Station เนื่องจากเป็นสถานีที่อยู่ใกล้กับหอนาฬิกาบิ๊กเบนมากที่สุด ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 50 นาที

             - รถประจำทาง นักท่องเที่ยวต้องเริ่มต้นขึ้นรถประจำทางที่ Hatton Cross (Stop C) ซึ่งเป็นป้ายรถประจำทาง สำหรับการเดินทางไปยังตัวเมือง (หอนาฬิกาบิ๊กเบน) ด้วยระยะทาง 31 กิโลเมตร โดยต้องขึ้นรถสาย 490 ไปลงที่ Richmond เพื่อเปลี่ยนไปขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินสาย District (สีเขียว) ลงสถานี Westminster Station และเดินต่ออีกประมาณ 300 เมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

             - แท็กซี่ (Black Cap) เป็นการเดินทางที่สะดวกสบายที่สุดแต่มีราคาค่อนข้างแพง เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีสัมภาระค่อนข้างเยอะ ค่าแท็กซี่จากสนามบินฮีทโธรวไปยังตัวเมืองมีราคา 52 – 97 ปอนด์ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาและสภาพการจราจร
 

การเดินทางจากตัวเมืองไปยังหอคอยลอนดอน

             - รถไฟฟ้าใต้ดิน  นักท่องเที่ยวต้องเดินประมาณ 300 เมตร เพื่อไปขึ้นรถไฟฟ้า สาย Circle (สีเหลือง) ที่สถานี  Westminster Station นั่งไปลงยังสถานี Tower Hill ซึ่งเป็นสถานีที่ใกล้หอคอยลอนดอนมากที่สุด ทั้งนี้ต้องเดินต่ออีก 400 เมตร ใช้เวลาเดินทางจากบิ๊กเบนประมาณ 20 นาที

             - แท็กซี่ (Black Cap) /รถยนต์ ใช้เวลาประมาณ 30 นาที ในการเดินทางไปยังหอคอยลอนดอน  ทั้งนี้ระยะเวลาในการเดินทางขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร   
 

เวลาในการเปิด – ปิดทำการ

             หอคอยแห่งลอนดอนเปิดให้เข้าชมได้ทุกวันยกเว้นระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคมและวันที่ 1 มกราคมของทุกปี โดยการเปิดให้เข้าชมนั้นจะมีวันเวลาดังนี้

ฤดูร้อน (01 มีนาคม - 31 ตุลาคม)

             วันอังคาร – วันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 17.30 น.

             วันอาทิตย์ - วันจันทร์: 10.00-17.30 น

ฤดูหนาว (1 พฤศจิกายน - 28 กุมภาพันธ์)

             วันอังคาร – วันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 16.30 น.

             วันอาทิตย์ – วันจันทร์ เวลา 10. 00-16.30 น

             ทั้งนี้ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 หอคอยแห่งลอนดอนจะเปิดให้เข้าชมช้ากว่าปกติโดยเปิดเวลา  10.00 น. เนื่องจากมีการฝึกอบรมพนักงาน
 

การซื้อบัตรเข้าชม

             ผู้ใหญ่ราคา  33.60 ปอนด์, เด็กอายุ 5-15 ปี ราคา 16.80 ปอนด์

Tower of London
เครื่องเกราะกำบังในการออกรบ
 

จุดท่องเที่ยวสำคัญ

Tower of London
ประตูทางเข้าชมมงกุฎเพชร (The Crown Jewels)

             The Crown Jewels หรือมงกุฎเพชร เป็นเครื่องประดับในเครื่องราชกกุธภัณฑ์ของพระมหากษัตริย์ในอดีต ใช้สำหรับพิธีราชาภิเษกและพระราชพิธีอื่นๆ ของพระมหากษัตริย์ ซึ่งจะถูกเก็บรักษาไว้ที่หอคอยลอนดอนมานานกว่า 600 ปี  โดยมงกุฎเพชรเป็นวัตถุอัญมณีที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในสหราชอาณาจักรและในบรรดาเครื่องราชกกุธภัณฑ์หรืออัญมณีต่างๆ    ทั้งนี้มงกุฎเพชรสามารถระบุได้ถึงสถาปัตยกรรมและยังเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงวัฒนธรรมในยุคสมัยต่างๆ ในอดีต
 

เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว

             นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวยังลอนดอนประเทศอังกฤษได้ตลอดทั้งปี โดยประเทศอังกฤษจะมีทั้งหมด 4 ฤดู แบ่งเป็นฤดูใบไม้ผลิ (มีนาคม – พฤษภาคม), ฤดูร้อน (มิถุนายน – สิงหาคม), ฤดูใบไม้ร่วง (กันยายน –พฤศจิกายน) และ ฤดูหนาว (ธันวาคม – กุมภาพันธ์) ทั้งนี้นักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางได้ที่ https://www.accuweather.com
 

ข้อมูลทั่วไปที่ควรรู้

             นอกจากหอคอยสีขาวที่เคยใช้เป็นสถานที่สำหรับจำคุก ทรมาน และประหารชีวิตแล้ว Bloody Tower หรือหอคอยสีเลือดก็เป็นสถานที่สำหรับลงโทษ ทรมาน จนถึงประหารชีวิตเช่นกัน ผู้ที่เคยถูกคุมขัง คือ พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 5 ในวัย 12 พรรษา กับเจ้าชายริชาร์ด ดยุกออฟยอร์ก พระอนุชาในวัย 9 พรรษา

             นอกจากนี้ Tower of London ยังมีสัญลักษณ์เป็นกาดำตัวใหญ่ (Ravens) ซึ่งมีความเชื่อว่า หากกาดำทั้ง 6 ตัวที่ประจำอยู่หอคอยแห่งนี้หายไปแม้แต่ตัวเดียว ระบอบกษัตริย์ของอังกฤษจะล่มสลายไปด้วย พระเจ้าชาลส์ที่ 2 จึงทำการสั่งให้ตัดปีกกาข้างหนึ่งเพื่อไม่ให้กาบินหนีไป ปัจจุบันจึงมีกาทั้งสิ้น 7 ตัว เนื่องจากหากกาตัวใดหายหรือตายไปจะได้นำตัวสำรองอีกตัวมาใช้ได้ทัน

Tower of London


           นักท่องเที่ยวที่สนใจไปเที่ยว หอคอยแห่งลอนดอน สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                       หอคอยแห่งลอนดอน ลอนดอน สหราชอาณาจักร(อังกฤษ)

                       (Tower of London, London, England)

                       ระดับความนิยม

                       อัตราค่าเข้าชม : ผู้ใหญ่ราคา 21.50 ปอนด์, เด็กอายุ 5-15 ปี ราคา 9.70 ปอนด์

                       เวลาเปิด-ปิด : เปิดทำการทุกวัน

                       ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

                       สถานที่ตั้ง : กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

                       เว็บไซต์ : https://www.hrp.org.uk/#gs.rzlkle9N

                       ข้อมูลอื่นๆที่ควรรู้ : เว็บไซต์พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com/

                                       การท่องเที่ยวประเทศอังกฤษ https://www.visitbritain.com

                                       ระบบขนส่งสาธารณะของลอนดอนและอัตราค่าโดยสาร https://tfl.gov.uk/maps/track

                                       ตรวจสอบข้อมูลและเวลารถไฟฟ้าใต้ดิน www.tfl.gov.uk

                                       ตรวจสอบการเดินทางข้ามเมือง www.nationalrail.co.uk

                                       เว็บไซต์สำหรับบริษัทรับฝากกระเป๋า www.left-baggage.co.uk/

                                       เว็บไซต์ให้บริการเรียกรถแท็กซี่ www.comcablondon.com

 

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

15 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

กรุงลอนดอน (London) เป็นเมืองหลวงของประเทศอังกฤษ และสหราชอาณาจักร และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของสหภาพยุโรป นอกจากมหานครแห่งนี้จะเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้ว ลอนดอนยังเต็มไปด้วยสีสันแห่งแฟชั่น และศิลปะ ทำให้ที่นี่เป็นเมืองที่มีอิทธิพลไปทั่วโลก และเป็นที่เข้าใจกันว่าปัจจุบันลอนดอนกลายเป็นเมืองสากลหลักของโลก วันนี้ Palanla จะพาไปชม 15 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในลอนดอน ประเทศอังกฤษที่ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง

อ่านต่อ

หอนาฬิกาบิ๊กเบน กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร (อังกฤษ)

หอนาฬิกาบิ๊กเบน (Big Ben) เป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งในลอนดอนที่มีชื่อเสียงก้องโลก และเป็นสมบัติล้ำค่าของประเทศอังกฤษมานานกว่า 160 ปี โดยแต่เดิมนั้นคำว่าบิ๊กเบนเป็นชื่อของระฆังใบที่ใหญ่ที่สุดในหอนาฬิกา เรียกอีกอย่างว่า “มหาระฆัง” หรือ “เดอะเกรทเบลล์” มีน้ำหนักถึง 13 ตัน

อ่านต่อ

ทัวร์รถบัสฮอฟออน ฮอฟออฟ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร (อังกฤษ)

ทัวร์รถบัสฮอฟออน ฮอฟออฟ (Hop-On Hop-Off) ในลอนดอน เป็นวิธีท่องเที่ยวที่จะเปิดโอกาสให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม และชมแลนด์มาร์กสำคัญต่างๆ ของกรุงลอนดอนได้อย่างเรียกว่าน่าจะครบถ้วนมากที่สุดรูปแบบหนึ่งจากบนรถบัสเปิดประทุน พร้อมหูฟังที่สามารถเลือกเสียงบรรยายได้ถึง 5 ภาษา โดยสามารถขึ้นและลงรถบัสนี้ ณ จุดจอดใดก็ได้ที่กำหนดไว้ กี่ครั้งก็ได้ตามที่ต้องการ

อ่านต่อ

ถนนออกซ์ฟอร์ด กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร (อังกฤษ)

ถนนออกซ์ฟอร์ด (Oxford Street ) หนึ่งในถนนช้อปปิ้งที่คึกคักมากที่สุดของลอนดอน มีร้านขายสินค้าแบรนด์เนมขนาดใหญ่หลายแห่ง และยังมีร้านค้าขนาดใหญ่มากมายบนถนนสายนี้มากกว่า 300 ร้านค้า

อ่านต่อ

จัตุรัสรัฐสภา กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร (อังกฤษ)

จัตุรัสรัฐสภา (Parliament Square) เป็นจัตุรัสที่มีสนามหญ้าขนาดใหญ่ อาคารโดยรอบสวยงาม และมีรูปปั้นของบุคคลสำคัญของอังกฤษอยู่ทั่วจัตุรัส

อ่านต่อ

โซโห กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร (อังกฤษ)

มีคำกล่าวที่ว่า “หากมาลอนดอนเเล้วไม่ได้มาช้อปปิ้งที่ Soho ถือว่ายังเที่ยวไม่ครบ” เพราะย่านนี้รวมไว้ด้วยแหล่งช้อบปิ้งชั้นนำ และยังโดดเด่นด้วยร้านบูติกที่เรียกได้ว่าน่าสนใจที่สุดในลอนดอน

อ่านต่อ

เกล็นฟินแนน เวียดัคท์ เขตอินเวอร์เนส-ไชร์ ประเทศสกอตแลนด์

เกล็นฟินแนน เวียดัคท์ (Glenfinnan Viaduct) เป็นสะพานรถไฟคอนกรีตที่ยาวที่สุดของประเทศสกอตแลนด์ เส้นทางรถไฟนี้วิ่งระหว่างเมืองกลาสโกว์กับเมืองมัลเลก บรรยากาศสองข้างมีความสวยงามเป็นอย่างมากจากทิวทัศน์ของหุบเขา โดยเฉพาะบริเวณสะพานรถไฟที่ผ่านหมู่บ้านเกล็นฟินแนนที่จะมองเห็นทั้งหุบเขาและทะเลสาบน้ำจืดล็อกชิเอลอันกว้างใหญ่ สะพานรถไฟเกล็นฟินแนน เวียดัคท์ถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์หลายเรื่อง โดยโด่งดังมากที่สุดในภาพยนตร์เรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ที่ใช้เป็นฉากเส้นทางรถไฟไปฮอกวอตส์ ไฮไลท์การท่องเที่ยวที่นี่จะอยู่ในช่วงฤดูร้อนที่จะมีรถไฟจักรไอน้ำให้บริการตลอดเส้นทาง ซึ่งนอกจากจะได้ชมทิวทัศน์ที่สวยงามแล้วยังได้บรรยากาศคลาสสิกของรถไฟอีกด้วย

อ่านต่อ

ปราสาทสเตอร์ลิง เมืองสเตอร์ลิง ประเทศสกอตแลนด์

ปราสาทสเตอร์ลิง (Stirling Castle) เป็นหนึ่งในปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในสกอตแลนด์ และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และทางสถาปัตยกรรมมากที่สุดอีกด้วย ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวจากการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมยุคเรอเนซองส์กับสถาปัตยกรรมโกธิกตอนปลาย ทำให้ที่นี่เป็นหนึ่งในอาคารที่มีสถาปัตยกรรมน่าประทับใจที่สุดในสกอตแลนด์ และควรค่าแก่การเที่ยวชมเป็นอย่างมาก โดยไฮไลท์ของการเที่ยวชมปราสาทแห่งนี้คือการเดินชมบริเวณโดยรอบอาคารต่างๆ บริเวณห้องโถงใหญ่ ชมพรมทอมือเจ็ดผืนบนผนังห้องโถงชั้นใน สำรวจห้องใต้ดินของพระราชวัง และสวนควีนแอนน์ นอกจากนี้ยังมีส่วนของนิทรรศการปราสาท แกลเลอรี และพิพิธภัณฑ์การทหารให้เที่ยวชมอีกด้วย

อ่านต่อ

7 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในเมืองกลาสโกว์ ประเทศสกอตแลนด์

เมืองกลาสโกว์เป็นเมืองท่าริมแม่น้ำไคลด์ซึ่งอยู่ทางตะวันตกของสกอตแลนด์ เมืองกลาสโกว์มีชื่อเสียงทางด้านสถาปัตยกรรมแบบวิกตอเรียนและศิลปะสไตล์อาร์ตนูโว ซึ่งเป็นมรดกตกทอดจากความรุ่งเรืองในศตวรรษที่ 18-20 ของเมืองอันเนื่องมาจากการค้าและการต่อเรือ ปัจจุบันเมืองกลาสโกว์เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมแห่งชาติ และเป็นที่ตั้งของสถาบันสำคัญต่างๆ และสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งที่น่าเที่ยวชม วันนี้ทาง Palanla จึงได้รวบรวม 7 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเมืองกลาสโกว์มาฝากทุกท่านกันในบทความนี้

อ่านต่อ

สุสานกลาสโกว์ เมืองกลาสโกว์ ประเทศสกอตแลนด์

สุสานกลาสโกว์ (Glasgow Necropolis) เป็นสุสานสไตล์วิกตอเรียนที่ตั้งอยู่บนเนินเขาเตี้ยๆ ทางทิศตะวันออกของมหาวิหารกลาสโกว์ สุสานแห่งนี้เป็นที่ฝังศพของคนราวห้าหมื่นคน โดยมีทั้งสุสานธรรมดาไปจนถึงสุสานที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบอนุสรณ์ เช่น อนุสาวรีย์จอห์น เฮนรี อเล็กซานเดอร์ และอนุสาวรีย์ชาร์ลส์ เทนแนนต์ สุสานแห่งนี้เป็นหนึ่งในสุสานไม่กี่แห่งที่เก็บบันทึกข้อมูลผู้เสียชีวิต เช่น อาชีพ อายุ เพศ และสาเหตุการเสียชีวิต ปัจจุบันสุสานกลาสโกว์เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองกลาสโกว์ที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากไปเยือนในแต่ละปี เพราะเป็นสุสานเก่าที่มีสถาปัตยกรรมในรูปแบบอนุสรณ์สถานให้เที่ยวชมมากมายซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของสุสานแห่งนี้นั่นเอง

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ