ลอนดอนเดอร์รี่ ประเทศไอร์แลนด์เหนือ

  • อ่าน (3,274)
  • By Webmaster
  • 16:54:37 | 1 มี.ค. 2562

ลอนดอนเดอร์รี่ ประเทศไอร์แลนด์เหนือ

Londonderry, Northern Ireland


ทิวทัศน์เมืองลอนดอนเดอร์รี่

           ลอนดอนเดอร์รี่ (Londonderry) เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของไอร์แลนด์เหนือ เดิมชื่อว่าเดอร์รี่ (Derry) เป็นภาษาไอริช หมายถึง ป่าละเมาะ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำฟอยล์ (River Foyle) สิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียงของเมืองนี้คือ กำแพงเมืองเดอร์รี่ (Derry City Walls) อาสนวิหารเซ็นต์โคลม (St. Columb’s Cathedral) รวมทั้งหอคอยพิพิธภัณฑ์ (Heritage Tower Museum) สำหรับชมเมืองและจัดแสดงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์


แผนที่ลอนดอนเดอร์รี่ ประเทศไอร์แลนด์เหนือ สหราชอาณาจักร


ประวัติ

           ผู้ที่ก่อตั้งเมืองเดอร์รี่คือ นักบุญชื่อ โคลมซิลลี (Saint Colmcille) เมื่อปี ค.ศ. 1613 พระเจ้าเจมส์ที่ 1 (King James I) ได้พระราชทานชื่อใหม่ โดยเพิ่มคำว่า “London” ตามการระดมทุนก่อสร้างโดยสมาคมลอนดอน

           เมืองแห่งนี้เป็นเมืองที่มีกำแพงล้อมรอบในสภาพสมบูรณ์ที่สุดที่เหลืออยู่เพียงแห่งเดียวในเกาะไอร์แลนด์ นับเป็นอนุสรณ์สถานที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองดูแลของไอร์แลนด์เหนือ และเป็นหนึ่งในกำแพงล้อมเมืองที่ยังคงมีสภาพสมบูรณ์ที่สุดในยุโรป 


ถนนและบ้านเรือนภายในเมืองลอนดอนเดอร์รี่


การเดินทางจากสนามบินไปยังตัวเมือง
ลอนดอนเดอร์รี่ (Londonderry)

           จากสนามบิน City of Derry Airport นักท่องเที่ยวสามารถไปยังสถานีรถไฟ Londonderry Train Station เมืองลอนดอนเดอร์รี่ได้ ดังนี้

             - รถโดยสารประจำทาง จากสนามบิน City of Derry Airport นักท่องเที่ยวสามารถไปยังสถานีรถไฟ Londonderry Train Station เมืองลอนดอนเดอร์รี่ได้โดยการนั่งรถประจำทาง สาย 234 Derry Londonderry ไปลงที่ถนน Duke Street และเดินต่ออีกประมาณ 0.3 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 5 นาที รวมเวลาทั้งหมดประมาณ 33 นาที นักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบเส้นทางและตารางเวลาได้ที่ http://www.translink.co.uk/Services/Goldline/

             - รถแท็กซี่ มีบริการบริเวณทางออกด้านหน้าสนามบิน เรียกว่า City Cabs จากสนามบิน City of Derry Airport ไปยังเมืองลอนดอนเดอร์รี่ ค่าโดยสารจะอยู่ที่ประมาณ 11 ยูโร (อาจเปลี่ยนแปลงไปตามจุดหมายปลายทางและจำนวนผู้โดยสาร) ซึ่งราคาจะสูงกว่าการนั่งรถประจำทาง นักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบราคาและจองล่วงหน้า ได้ที่ http://www.citycabsderry.com/city-of-derry-airport

           นอกจากนี้ หากมาจากสนามบินนานาชาติเบลฟาสต์ (Belfast International Airport) นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางจากเมืองเบลฟาสต์ (Belfast) ไปยังลอนดอนเดอร์รี่ได้โดยนั่งรถประจำทาง หรือรถไฟ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.rome2rio.com/s/Belfast/Londonderry หรือดูรายละเอียดทัวร์ ได้ที่ http://www.belfastcitytours.com/derry_tour.html


การเดินทางไป
ลอนดอนเดอร์รี่ (Londonderry)

           การเดินทางมายังลอนดอนเดอร์รี่ บริเวณกำแพงเมืองเดอร์รี่ (Derry City walls) หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง สามารถเดินทางจากสถานีรถไฟลอนดอนเดอร์รี่ (Londonderry Train Station) ได้ด้วยการเดินข้ามสะพาน Bridge St และเดินต่อรวมเป็นระยะทางประมาณ 1.3 กิโลเมตร เวลาประมาณ 18 นาที นอกจากนี้ ยังสามารถเดินไปสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ เช่น หอคอยพิพิธภัณฑ์ (Heritage Tower Museum) หรืออาสนวิหารเซ็นต์โคลม (St. Columb’s Cathedral) ได้ไม่ไกลนัก 


นักท่องเที่ยวเดินไปยังสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองลอนดอนเดอร์รี่


เวลาทำการเปิด
– ปิด

           สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ ภายในลอนดอนเดอร์รี่จะมีเวลาเปิด – ปิด แตกต่างกันไป นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อเพื่อขอข้อมูลได้จากศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเมืองลอนดอนเดอร์รี่ ซึ่งตั้งอยู่ที่ 44 Foyle Street, BT48 6AT ดูรายละเอียดได้จาก : http://www.visitderry.com/Visitor-Info/Visitor-Information-Centre

           เวลาทำการศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเมืองลอนดอนเดอร์รี่

             เดือนมีนาคม และเดือนพฤศจิกายน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.30 – 17.00 น./ วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 10.00 – 16.00 น.

             เดือนเมษายน และเดือนตุลาคม : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.30 น./ วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 10.00 – 17.00 น.

             เดือนพฤษภาคม และเดือนกันยายน : วันจันทร์ – เสาร์ เวลา 09.00 – 18.00 น./ วันอาทิตย์ เวลา 10.00 – 17.00 น.

             เดือนมิถุนายน, เดือนกรกฎาคม และเดือนสิงหาคม : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น./ วันเสาร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. / วันอาทิตย์ เวลา 10.00 – 17.00 น.


การซื้อบัตรเข้าชม

           สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ ภายในลอนดอนเดอร์รี่ จะมีค่าเข้าชมแตกต่างกันไป เช่น

                  - กำแพงเมืองเดอร์รี่ (Derry City Walls) ไม่เสียค่าเข้าชม 

                  - อาสนวิหารเซ็นต์โคลม (St. Columb’s Cathedral) ไม่เสียค่าเข้าชม

                  - หอคอยพิพิธภัณฑ์ (Heritage Tower Museum) เสียค่าเข้าชม 1.50 – 9 ยูโร

           นักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้จากศูนย์บริการนักท่องเที่ยว http://www.visitderry.com/Visitor-Info/Visitor-Information-Centre  


จุดท่องเที่ยวที่สำคัญของ
ลอนดอนเดอร์รี่ (Londonderry)

           กำแพงเมืองเดอร์รี่ (Derry City Walls) มีทั้งหมด 7 ประตู โดยเดิมมี 4 ประตู สร้างในศตวรรษที่ 17 ชื่อว่า Ferryquay gate, Bishop’s Gate, Butcher Gate และ Shipquay Gate อีก 3 ประตูสร้างขึ้นภายหลัง คือ Magazine Gate, New Gate และ Castle Gate


กำแพงเมืองเดอร์รี่


           อาสนวิหารเซ็นต์โคลม (St. Columb’s Cathedral) สร้างในปี ค.ศ. 1628 ทำด้วยหินเก่าแก่ นับเป็นอาสนวิหารแห่งแรกในหมู่เกาะอังกฤษ (British 'Isles) ในช่วงปี ค.ศ. 1633 – 1776 สถาปัตยกรรมเป็นแบบดั้งเดิม จนกระทั่งบิชอปแห่งเดอร์รี่ (Bishop of Derry) ได้เพิ่มความสูงขึ้นอีก 21 ฟุต รวมความสูงทั้งสิ้น 221 ฟุต ทำให้เป็นสิ่งก่อสร้างที่มีความสูงโดดเด่นอีกแห่งหนึ่งในเมืองลอนดอนเดอร์รี่   


อาสนวิหารเซ็นต์โคลม (St. Columb’s Cathedral)


           หอคอยพิพิธภัณฑ์ (Heritage Tower Museum) สำหรับชมเมืองและจัดแสดงประวัติศาสตร์


หอคอยพิพิธภัณฑ์ (Heritage Tower Museum)


           The Guildhall หนึ่งในแลนด์มาร์คที่สำคัญของเมืองลอนดอนเดอร์รี่ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองตั้งแต่ปี ค.ศ. 1890 เดิมใช้เป็นที่ประชุมสภาและที่พักของนายกเทศมนตรี ลักษณะที่โดดเด่นคือหอนาฬิกา อาคารอิฐและหน้าต่างกระจกสี ปัจจุบันมีการจัดแสดงนิทรรศการและมีร้านกาแฟให้นักท่องเที่ยวแวะพัก 


The Guildhall


           Site of Coward's Bastion อยู่บริเวณมุมกำแพงเมืองใกล้กับประตู Magazine Gate เป็นโครงสร้างที่ยื่นออกมาจากกำแพงเมืองหรือกำแพงปราสาทเพื่อช่วยในการป้องกันการโจมตีจากข้าศึก


Site of Coward's Bastion


           Double Bastion เป็นป้อมปราการที่ใช้ป้องกันเมืองระหว่างการปิดล้อมในปี ค.ศ. 1689 ปัจจุบันเป็นจุดชมทิวทัศน์ที่สามารถมองเห็นเมืองลอนดอนเดอร์รี่ได้อย่างทั่วถึง 


มุมมองทิวทัศน์เมืองจากบริเวณ Double Bastion


           The Museum of free derry เป็นพิพิธภัณฑ์ที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของลอนดอนเดอร์รี่ ในช่วงปี ค.ศ. 1968 – 1972 เช่น civil rights era, Battle of the Bogside, Internment, Bloody Sunday และ Operation Motorman


ทางเข้าชม The Museum of free derry


เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว

           ตลอดทั้งปี


ข้อมูลทั่วไปที่ควรรู้

           นอกจากลอนดอนเดอร์รี่จะเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านกำแพงเมืองที่สวยงามและเก่าแก่แล้ว ยังเป็นเมืองศูนย์กลางทางวัฒนธรรมที่มีการจัดแสดงงานต่างๆ อยู่บ่อยครั้ง เช่น เทศกาลดนตรีแจ๊ส (City of Derry Jazz Festival) เทศกาลภาพยนตร์ (Foyle Film Festival) รวมทั้งเทศกาลฮัลโลวีน (Halloween Carnival) ซึ่งเป็นปาร์ตี้กลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเกาะไอร์แลนด์


The Millennium Forum โรงละครและศูนย์ประชุมของเมืองลอนดอนเดอร์รี่  


           นักท่องเที่ยวที่สนใจไปเที่ยวชม ลอนดอนเดอร์รี่ สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                       ลอนดอนเดอร์รี่ ประเทศไอร์แลนด์เหนือ สหราชอาณาจักร

                       (Londonderry, Northern Ireland)

                       ระดับความนิยม : 

                       อัตราค่าเข้าชม : สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ ภายในลอนดอนเดอร์รี่ จะมีค่าเข้าชมแตกต่างกันไป เช่น

                                          - กำแพงเมืองเดอร์รี่ (Derry City Walls) ไม่เสียค่าเข้าชม 

                                          - อาสนวิหารเซ็นต์โคลม (St. Columb’s Cathedral) ไม่เสียค่าเข้าชม

                                          - หอคอยพิพิธภัณฑ์ (Heritage Tower Museum) เสียค่าเข้าชม 1.50 – 9 ยูโร

                                    นักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้จาก ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว http://www.visitderry.com

                      เวลาเปิด – ปิด : เวลาทำการศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเมืองลอนดอนเดอร์รี่

                                          เดือนมีนาคม และเดือนพฤศจิกายน 

                                           (วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.30 – 17.00 น./ วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 10.00 – 16.00 น.)

                                          เดือนเมษายน และเดือนตุลาคม 

                                           (วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.30 น./ วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 10.00 – 17.00 น.)

                                          เดือนพฤษภาคม และเดือนกันยายน 

                                           (วันจันทร์ – เสาร์ เวลา 09.00 – 18.00 น./ วันอาทิตย์ เวลา 10.00 – 17.00 น.)

                                          เดือนมิถุนายน, เดือนกรกฎาคม และเดือนสิงหาคม 

                                           (วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น./ วันเสาร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. /

                                            วันอาทิตย์ เวลา 10.00 – 17.00 น.)

                     ตั้งอยู่ที่ : เมืองลอนดอนเดอร์รี่ ประเทศไอร์แลนด์เหนือ

                     โทรศัพท์ : (+44) 28 7126 7284

                     เว็บไซต์ : http://www.visitderry.com

                     ข้อมูลอื่นๆที่ควรรู้ : พยากรณ์อากาศ https://www.metoffice.gov.uk

                                     สนามบิน City of Derry Airport https://www.cityofderryairport.com/

                                     ศูนย์บริการรถไฟ/รถประจำทาง https://www.translink.co.uk

                                     อาสนวิหารเซ็นต์โคลม https://www.stcolumbscathedral.org/

                                     หอคอยพิพิธภัณฑ์ http://www.derrystrabane.com

                                     ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยวประเทศไอร์แลนด์เหนือ https://discovernorthernireland.com

 

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

ล่องบอลลูนชม 2 ดินแดนมรดกโลก…พุกาม & คัปปาโดเชีย

หากเอ่ยถึง “พุกาม” (Bagan) เชื่อว่าคงจะนึกถึงสิ่งอื่นใดไปไม่ได้ นอกจากทะเลเจดีย์นับพันที่สร้างมาตั้งแต่สมัยโบราณ ตั้งเรียงรายอยู่บริเวณพื้นที่ของเขตเขตมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมาร์ และหากเอ่ยถึง “คัปปาโดเชีย” (Cappadocia) ประเทศตุรกีหรือตุรเคีย แน่นอนว่าก็คงจะต้องมีภาพของบอลลูนหลากสีลอยล่องอยู่เหนือภูมิประเทศแปลกตา ที่เต็มไปด้วยกลุ่มภูเขาหินรูปกรวยโผล่ขึ้นมาจากพื้นดิน... ในครั้งนี้ Palanla จะพาออกเดินทางไปสัมผัสกับความน่าอัศจรรย์ของ 2 ดินแดนมรดกโลก “พุกาม” และ “คัปปาโดเชีย” ด้วยมุมมองจากบนท้องฟ้าผ่านการล่องบอลลูนลมร้อน พร้อมแล้วไปด้วยกัน!

อ่านต่อ

เกรย์ไฟรเออร์บ็อบบี้ (Greyfriars Bobby Statue) & ฮาจิโกะ (Hachiko)

สุนัข ได้ชื่อว่าเป็นเพื่อนที่แสนดีและซื่อสัตย์ของมนุษย์มายาวนานอยู่ทุกหนแห่งของโลกใบนี้ หลายๆ เรื่องราวถูกถ่ายทอดความประทับใจออกมาผ่านภาพยนตร์ หนังสือ ตลอดจนสร้างเป็นรูปปั้นอนุสรณ์สถานเพื่อเชิดชูและระลึกถึงความรักอันบริสุทธิ์ที่เจ้าตูบและมนุษย์มีต่อกัน เช่นเดียวกับรูปปั้นของสุนัขผู้ซื่อสัตย์ 2 แห่งที่ Palanla จะพาไปชมในวันนี้ ที่แรกคือ รูปปั้นสุนัขเกรย์ไฟรเออร์บ็อบบี้ (Greyfriars Bobby Statue) เมืองเอดินเบอระ ประเทศสกอตแลนด์ และอีกที่คือ รูปปั้นสุนัขฮาจิโกะ (Hachiko) ที่เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

อ่านต่อ

8 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี

อิสตันบูล (Istanbul) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นนคร 2 ทวีป ซึ่งมีช่องแคบบอสฟอรัสเป็นเส้นแบ่งระหว่างยุโรปและเอเชียแห่งนี้ คือเมืองที่รุ่มรวยไปด้วยประวัติศาสตร์ความเป็นมานับพันๆ ปี จึงไม่น่าแปลกใจหากอิสตันบลูจะเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวที่มีสถาปัตยกรรมเก่าแก่และงดงามทรงคุณค่ามากมายที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นยุโรปและเอเชียจากอดีตจนถึงปัจจุบัน Palanla จะพาไปชม 8 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเมืองอิสตันบูลที่หากมีโอกาสไปเยือนประเทศตุรกีไม่ควรพลาด

อ่านต่อ

ล่องเรือชมวิวช่องแคบบอสฟอรัส เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี

ช่องแคบบอสฟอรัส เป็นช่องแคบเล็กๆ ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของตุรกี เคยเป็นทั้งเส้นทางการค้าที่สำคัญ และยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญมาจนถึงปัจจุบัน การล่องเรือชมวิวช่องแคบบอสฟอรัส (Bosphorus Cruise) จึงเป็นวิธีที่ดีที่จะได้สัมผัสบรรยากาศ สถาปัตยกรรม และวัฒนธรรมที่หลากหลายของอิสตันบูล

อ่านต่อ

อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี

อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน (Yerebatan Sarnici) คือหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของตุรกี ดินแดนที่เต็มไปด้วยประวัติความเป็นมามากกว่าพันปี อุโมงค์เก่าแก่ขนาดใหญ่แห่งนี้คือสถานที่เก็บน้ำในสมัยโบราณที่ยังคงความยิ่งใหญ่และงดงาม กับเอกลักษณ์โดดเด่นอย่างเสากรีกที่ค้ำเรียงรายมากถึง 336 ต้น และเสาเมดูซ่าพร้อมตำนานที่เล่าขานกันมาหลายชั่วอายุคน รวมถึงซากโบราณของพระราชวังใต้ดินแห่งกรุงคอนสแตนติโนเปิลสมัยไบเซนไทน์อีกด้วย

อ่านต่อ

ตลาดเครื่องเทศ เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี

ตลาดเครื่องเทศ (Historical Spice Bazaar / Egyptıan Spıce Bazaar) ในอิสตันบูล เป็นหนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในโลก ตลาดแห่งนี้มีมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 ในสมัยจักรวรรดิออตโตมัน เดิมทีเป็นจุดแลกเปลี่ยนเครื่องเทศ ผ้าไหม และสินค้าอื่นๆ จากเอเชียมาสู่ยุโรป

อ่านต่อ

10 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในเมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี

บูดาเปสต์ (Budapest) เป็นเมืองหลวงของประเทศฮังการี ตัวเมืองถูกแบ่งออกเป็นสองฝั่งด้วยแม่น้ำดานูบที่ไหลผ่านกลางเมือง ทำให้ในเมืองเต็มไปด้วยบรรยากาศโรแมนติกจากสถาปัตยกรรมอันสวยงามเปี่ยมเสน่ห์ที่รอคอยให้นักท่องเที่ยวไปเยี่ยมเยือน Palanla ได้รวบรวมเอา 10 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในเมืองบูดาเปสต์มาให้แล้วในบทความนี้

อ่านต่อ

12 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเมืองปราก สาธารณรัฐเช็ก

ปราก (Prague) เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ก ประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลนี้ ตั้งอยู่ใจกลางของทวีปยุโรป ในอดีต เมืองปรากเคยเป็นศูนย์กลางการปกครองอันยิ่งใหญ่ของทวีปยุโรป ซึ่งอารยธรรมแห่งความยิ่งใหญ่ และเปี่ยมไปด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานนั้น ก็ยังคงสะท้อนอยู่ในวิถีชีวิตของชาวเมือง วัฒนธรรมประเพณี สถาปัตยกรรม ฯลฯ ราวกับมรดกที่สืบทอด และรักษากันมาอย่างดี จนถูกยกให้เป็นเมืองที่มีความน่าหลงใหล ควรค่าแก่การไปสัมผัสความเป็นยุโรปมากที่สุด โดยเมืองปรากยังได้รับการประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลก จากองค์การยูเนสโก (UNESCO) ด้วย ปัจจุบันเมืองนี้นับเป็นหนึ่งในหมุดหมายสำคัญ ของบรรดานักท่องเที่ยวที่มาเยือนทวีปยุโรป ไปชม 12 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเมืองปรากพร้อมๆ กันกับ Palanla!

อ่านต่อ

ถนนแฟชั่นบูดาเปสต์ เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี

ถนนแฟชั่นบูดาเปสต์ (Fashion Street Budapest) เป็นถนนช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงในใจกลางเมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี ถนนสายนี้เป็นที่รู้จักในด้านร้านค้าแฟชั่นชั้นนำจากแบรนด์ระดับโลก อาทิ Gucci, Louis Vuitton, Dior, Armani, Prada และ Chanel ถนนสายนี้ยังเต็มไปด้วยร้านอาหาร บาร์ และคาเฟ่มากมาย จึงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวและชาวเมืองบุดาเปสต์เองด้วย

อ่านต่อ

ล่องเรือดินเนอร์ในบูดาเปสต์ เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี

ล่องเรือดินเนอร์ในบูดาเปสต์ (Dinner Cruise Budapest) เป็นวิธียอดเยี่ยมในการชมความสวยงามของเมืองบูดาเปสต์ โดยขณะที่เรือล่องไปตามแม่น้ำดานูบ (Danube River) นักท่องเที่ยวจะได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่สวยงามของสะพาน พระราชวัง และสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ รวมทั้งอิ่มอร่อยกับอาหารรสเลิศและเครื่องดื่มแสนอร่อย

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ