พระราชวังคัสตอม เมืองดับลิน ประเทศไอร์แลนด์

  • อ่าน (2,299)
  • By Webmaster
  • 15:38:21 | 1 มี.ค. 2562

พระราชวังคัสตอม เมืองดับลิน ประเทศไอร์แลนด์

Custom Palace, Dublin, Ireland


พระราชวังคัสตอม (Custom Palace)

           พระราชวังคัสตอม (Custom Palace) หรือ เดอะ คัสตอม เฮาส์ (The Custom House) เป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิค (neoclassical) แห่งศตวรรษที่ 18 ปัจจุบันใช้เป็นที่ทำการของรัฐด้านสิ่งแวดล้อม พระราชวังแห่งนี้ตั้งอยู่ที่เมืองดับลิน ประเทศไอร์แลนด์   


แผนที่พระราชวังคัสตอม เมืองดับลิน ประเทศไอร์แลนด์


ประวัติ

           พระราชวังคัสตอม (Custom Palace) เดิมก่อสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1707 โดยวิศวกรชื่อ โธมัส เบิร์ก(Thomas Burgh) และสร้างขึ้นใหม่ ในปี ค.ศ. 1780 ตามแนวคิดของจอห์น เบอเรสฟอร์ด (John Beresford) กรรมาธิการผู้บริหารรายได้ (commissioner of revenue) คนแรกแห่งไอร์แลนด์ โดยมีสถาปนิกชื่อโธมัส คูลีย์ (Thomas Cooley) เป็นผู้ออกแบบ

           ระหว่างสงครามของไอริช (Irish War of Independence) ในปี ค.ศ. 1921 สถานที่แห่งนี้ได้ถูกเผาทำลายไปหลายส่วน และได้มีการบูรณะซ่อมแซมในปี ค.ศ. 1928 จนกระทั่งเสร็จสิ้นในช่วงทศวรรษที่ 1980


ป้ายแสดงข้อมูลและประวัติความเป็นมา

ที่ตั้งบริเวณท่าเรือริมแม่น้ำลิฟฟีย์ (River Liffey) ที่ไหลผ่านกลางเมืองดับลิน


แสงไฟเริ่มส่องสว่างบริเวณใกล้ค่ำ


การเดินทางจากสนามบินไปยังตัวเมืองดับลิน

           ท่าอากาศยานดับลิน หรือสนามบินดับลิน เป็นสนามบินนานาชาติหลักที่ให้บริการในเขตเมืองดับลิน และเป็นสนามบินที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุดของประเทศไอร์แลนด์ มีเที่ยวบินทั้งระยะสั้นและระยะกลางให้บริการ รวมไปถึงเที่ยวบินระยะไกลถึงตะวันออกกลางและอเมริกาเหนือ ตั้งอยู่ในเมืองดับลิน ประเทศไอร์แลนด์ ห่างจากตัวเมืองดับลินไปทางทิศเหนือประมาณ 11 กิโลเมตร จากสนามบินไปยังเมืองดับลิน บริเวณสถานี Busáras Central Station ซึ่งเป็นสถานีศูนย์กลางของเมืองดับลินที่ใช้โดยสารรถประจำทาง รถราง และใกล้กับสถานีรถไฟ Connoly Rail Station ทำให้สะดวกต่อการเดินทางไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ใช้เวลาประมาณ 20-40 นาที แต่ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร และรูปแบบการเดินทางที่เลือก โดยการเดินทางเข้า-ออกจากสนามบินดับลินหลายรูปแบบ เช่น

             - รถโดยสารประจำทาง มีบริการด้านหน้าอาคารผู้โดยสารทั้ง 2 หลัง เชื่อมต่อไปยังเมืองดับลินและภูมิภาคโดยรอบ โดยมีรถโดยสารเรียกว่า Airlink Express ที่เชื่อมต่อถึงสถานีรถประจำทาง สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ รวมทั้งสถานีรถไฟของเมือง ซึ่งราคาไม่สูงมากนัก ผู้ใหญ่คนละ 7 ยูโร เด็กคนละ 3 ยูโร หากเป็นแบบครอบครัว ผู้ใหญ่ 2 คน เด็ก 2 คน 17 ยูโร

           ตัวอย่างแผนผังเส้นทางรถประจำทาง Airlink 747 Express จากสนามบินเข้าสู่สถานที่สำคัญต่างๆ ในเมืองดับลิน ดูรายละเอียดได้จาก https://dodublin.ie/airport-transfers/airlink-express


ขอขอบคุณภาพจาก https://dodublin.ie/airport-transfers/airlink-express

             - รถแท็กซี่ มีบริการด้านหน้าอาคารผู้โดยสารทั้ง 2 หลัง ตลอด 24 ชั่วโมง รับ-ส่งเข้าสู่ตัวเมืองและพื้นที่โดยรอบในระยะไกลสุด 30 กิโลเมตรจากสนามบิน และคิดค่าโดยสารตามมิเตอร์ แต่ราคาจะค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับการเดินทางโดยวิธีอื่น


การเดินทางไป
พระราชวังคัสตอม (Custom Palace)

           พระราชวังคัสตอม ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำลิฟฟีย์ (River Liffey) บริเวณท่าเรือคัสตอมเฮาส์ (Custom House Quay) หากเดินทางจาก Busáras Central Station วิธีที่สะดวกที่สุดคือ การเดินเป็นระยะทาง 290 เมตร ใช้เวลาประมาณ 4 นาที 


เวลาทำการเปิด
– ปิด

             กลางเดือนมีนาคม – เดือนตุลาคม

                 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 12.30 น.

                 วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดธนาคาร เวลา 02.00 – 17.00 น. 

             เดือนพฤศจิกายน – กลางเดือนมีนาคม

                 วันพุธ – วันศุกร์ เวลา 10.00 – 12.30 น.

                 วันอาทิตย์ 14.00 – 17.00 น. 


การซื้อบัตรเข้าชม

           ค่าเข้าชม สำหรับผู้ใหญ่ 1 ยูโร, ครอบครัว 3 ยูโร, นักเรียนเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย, เข้าชมเป็นหมู่คณะ 0.50 ยูโรต่อคน 


จุดท่องเที่ยวที่สำคัญของ
พระราชวังคัสตอม

           จุดเด่นของพระราชวังคัสตอม อยู่ที่งานประติมากรรมบริเวณด้านหน้าอาคาร ซึ่งเป็นผลงานของเอ็ดเวิร์ด สมิธ (Edward Smyth) ศิลปินชาวไอริช รวมทั้งมีการจัดแสดงนิทรรศการประวัติความเป็นมาในช่วงเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ของไอร์แลนด์


การตกแต่งด้วยประติมากรรมของเอ็ดเวิร์ด สมิธ (Edward Smyth) ศิลปินชาวไอริช


เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว

           ตลอดทั้งปี


ข้อมูลทั่วไปที่ควรรู้

           สถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิค (neoclassical) เป็นสถาปัตยกรรมที่เป็นผลมาจากความเคลื่อนไหวเพื่อต่อต้านการการแบ่งชนชั้นในฝรั่งเศส เมื่อกลางคริสต์ศตวรรษที่ 18 หลังจากประชาชนชาวยุโรปได้รับความเจ็บปวดทางการเมือง พวกเขาจีงเริ่มสนใจที่จะฟื้นฟูศิลปะแบบคลาสสิคสมัยกรีก – โรมันขึ้นอีกครั้ง จุดเด่นที่สังเกตได้ของสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิค เช่น รูปร่างที่สมมาตร (Symmetrical shape) เสาที่สูงขึ้นไปจนเต็มความสูงของอาคาร (Tall column that rise the full height of building) หลังคาสามเหลี่ยมหน้าจั่ว (Triangular pediment) และหลังคายอดโดม (Domed roof) เป็นต้น


           นักท่องเที่ยวที่สนใจไปเที่ยวชม พระราชวังคัสตอม สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                       พระราชวังคัสตอม เมืองดับลิน ประเทศไอร์แลนด์

                       (Custom Palace, Dublin, Ireland)

                       ระดับความนิยม : 

                       อัตราค่าเข้าชม : 0.50 – 3 ยูโร

                                    ค่าเข้าชม สำหรับผู้ใหญ่ 1 ยูโร, ครอบครัว 3 ยูโร, นักเรียนเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย, เข้าชมเป็นหมู่คณะ 0.50 ยูโรต่อคน 

                       เวลาเปิด – ปิด : กลางเดือนมีนาคม – เดือนตุลาคม

                                           วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 12.30 น.

                                           วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดธนาคาร เวลา 02.00 – 17.00 น.

                                           เดือนพฤศจิกายน – กลางเดือนมีนาคม

                                           วันพุธ – วันศุกร์ เวลา 10.00 – 12.30 น.

                                           วันอาทิตย์ 14.00 – 17.00 น. 

                       ตั้งอยู่ที่ : เมืองดับลิน ประเทศไอร์แลนด์

                       โทรศัพท์ : (+35) 3 1 888 2000

                       เว็บไซต์ : https://www.housing.gov.ie/

                       ข้อมูลอื่นๆที่ควรรู้ : พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com

                                       ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยวเมืองดับลิน https://www.visitdublin.com  

                                       ศูนย์ข้อมูล Airlink Express https://dodublin.ie/

                                       ศูนย์รถประจำทางดับลิน https://www.dublinbus.ie/

                                       ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยวประเทศไอร์แลนด์ https://www.discoverireland.ie

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

เที่ยว 3 เกาะสเปน + เมืองบาร์เซโลนา ด้วยเรือเฟอร์รี

สเปน เป็นประเทศที่ตั้งอยู่บนคาบสมุทรไอบีเรีย ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของทวีปยุโรป แดนกระทิงดุแห่งนี้เต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวสถาปัตยกรรมสุดอลังการซึ่งทำหน้าที่บอกเล่าภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ได้เป็นอย่างดี สีสันทางวัฒนธรรมของสเปนก็เรียกว่าจัดจ้านมีเสน่ห์เย้ายวนใจไม่หยอก และด้วยที่ตั้งอันมีลักษณะเฉพาะนี้ประเทศสเปนจึงภูมิทัศน์หลากหลาย ตั้งแต่เทือกเขาพิเรนีส พื้นที่คล้ายทะเลทราย ไปจนถึงชายหาดขาวกับน้ำทะเลสีฟ้าใสราวกับคริสตัล และหากเอ่ยถึงสถานที่ท่องเที่ยวบรรยากาศชายหาดสุดผ่อนคลายหรือเมืองตากอากาศยอดนิยม ชื่อของเกาะไอบิซา (Ibiza) หนึ่งในหมู่เกาะแบลีแอริก (Balearic Islands) ก็น่าจะถูกจัดไว้ให้เป็นลำดับต้นๆ ซึ่งหากไปเที่ยวไอบิซาแล้วแนะนำว่าอีกสองเกาะที่อยู่ไม่ไกลกันนักอย่างเกาะฟอร์เมนเตรา (Formentera) และปาลมา เกาะมารยอร์ก้า (Palma, Mallorca) ก็ควรค่าอย่างยิ่งแก่การนั่งเรือข้ามไปเที่ยว และไม่เพียงเท่านั้น เพราะจากปาลมายังสามารถนั่งเรือเฟอร์รีไปยังเมืองชายฝั่งชื่อดังที่สวยงามและมีชีวิตชีวาอย่างบาร์เซโลนา (Barcelona) ได้ด้วย… ทริปนี้

อ่านต่อ

หาดเอส คาวาล ดอง บอร์ราส เกาะฟอร์เมนเตรา ประเทศสเปน

หาด เอส คาวาล ดอง บอร์ราส (Es Cavall d’en Borras) คือชายหาดขนาดกะทัดรัด โดดเด่นด้วยทะเลใส สีฟ้าครามอีกแห่งหนึ่งของ Formentera

อ่านต่อ

หาดปลายา เดอ อิลลีเดต เกาะฟอร์เมนเตรา ประเทศสเปน

ปลายา เดอ อิลลีเดต (Playa de Illetes) เป็นหาดที่มีชื่อเสียงสำหรับนักท่องเที่ยว ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะ Formentera โดดเด่นด้วยน้ำทะเลสีฟ้าคราม หาดทรายขาวละเอียด ในท้องทะเลเต็มไปด้วยเรือเร็ว เรือคาตามารัน และมีความบันเทิงทางน้ำมากมายให้ได้ทำบนชายหาดแห่งนี้

อ่านต่อ

หาด ปลายา เดอ เซส คานเยส เกาะฟอร์เมนเตรา ประเทศสเปน

หาด ปลายา เดอ เซส คานเยส (Playa de Ses Canyes) ชายหาดเงียบสงบและสวยงาม น้ำทะเลใสราวกับคริสตัล กับหาดทรายสีขาวละเอียด คืออีกหนึ่งเพชรเม็ดงามแห่งเกาะฟอร์เมนเตรา

อ่านต่อ

ไอบิซา – ฟอร์เมนเตรา โดยเรือเฟอร์รี ประเทศสเปน

เกาะฟอร์เมนเตรา (Formentera) ที่สวยงามอยู่ห่างจากเกาะไอบิซา (Ibiza) ลงไปทางใต้เล็กน้อยราว 20 กิโลเมตร เป็นเกาะสวรรค์ที่เงียบสงบและยังคงบริสุทธิ์ มีชายหาดที่สวยงาม น้ำทะเลใสเป็นประกาย เกาะเล็กๆ แห่งนี้เป็นจุดหมายปลายทางที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในหมู่เกาะแบลีแอริก (Balearics) หลายคนถึงกับกล่าวว่าชายหาดบนเกาะฟอร์เมนเตราเป็นหนึ่งในชายหาดที่ดีที่สุดในโลก

อ่านต่อ

เมืองเก่าปาลมา ประเทศสเปน

เมืองเก่าปาลมา (Palma Old Town) ที่ซึ่งเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่ สวยงาม และสะท้อนถึงความยิ่งใหญ่ในอดีตของเมืองหลวงแห่งเกาะมายอร์ก้า (Mallorca) ได้เป็นอย่างดี

อ่านต่อ

มหาวิหารซานตามาเรียแห่งปาลมา ประเทศสเปน

มหาวิหารซานตามาเรียแห่งปาลมา (Cathedral Basilica de Santa Maria de Mallorca) หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า “มหาวิหารปาลมา” (Palma Cathedral) โบสถ์เก่าแก่จากศตวรรษที่ 14 ซึ่งถูกขนานนามว่าเป็นโบสถ์ที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในสเปน และยังเป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมแบบโกธิกที่สูงที่สุดในยุโรปอีกด้วย

อ่านต่อ

พระราชวังลาอัลมูไดนา เมืองปาลมา ประเทศสเปน

พระราชวังลาอัลมูไดนา (Royal Palace of La Almudaina) พระราชวังอันงามสง่า เป็นหนึ่งในที่ประทับอย่างเป็นทางการของราชวงศ์สเปน ในเมืองปาลมา เมืองหลวงของเกาะมายอร์ก้า

อ่านต่อ

ปาลมา – บาร์เซโลนา โดยเรือเฟอร์รี ประเทศสเปน

บาร์เซโลนา (Barcelona) เป็นเมืองชายฝั่งที่สวยงามและมีชีวิตชีวาที่สุดแห่งหนึ่งของสเปนหรือแม้แต่ในยุโรป อยู่ทางตอนเหนือของเกาะปาลมา (Palma) ขึ้นไปราว 215 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวจำนวนมากที่ไม่ติดเงื่อนไขในเรื่องของเวลาจึงนิยมนั่งเรือเฟอร์รีระหว่างปาลมา – บาร์เซโลนา เพื่อดื่มด่ำกับวิวทิวทัศน์ของท้องทะเล ใช้เวลาพักผ่อนและหาความเพลิดเพลินจากการเดินทางโดยเรือ

อ่านต่อ

ไอบิซา – ปาลมา โดยเรือเฟอร์รี ประเทศสเปน

ปาลมา (Palma) เป็นเมืองหลวงของเกาะมายอร์ก้า (Mallorca) อีกหนึ่งดาราดังแห่งเมดิเตอเรเนียน ด้วยชายหาดที่บริสุทธิ์ น้ำทะเลสีฟ้า และภูมิประเทศที่สวยงาม คือเหตุผลให้นักท่องเที่ยวที่มาสเปน โดยเฉพาะเมื่อมาถึงไอบิซาแล้วล้วนอยากดั้นด้นไปเยือน เพื่อสัมผัสกับมนต์เสน่ห์บนเกาะอีกแห่งนี้ด้วยตนเองสักครั้ง

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ