บอลลูนชมทะเลเจดีย์พุกาม เมืองพุกาม ประเทศพม่า

  • อ่าน (5,874)
  • By Webmaster
  • 11:13:48 | 1 ก.พ. 2562

บอลลูนชมทะเลเจดีย์พุกาม เมืองพุกาม ประเทศพม่า

Balloons over Bagan, Bagan, Myanmar


กลุ่มบอลลูนที่ลอยอยู่เหนือทะเลเจดีย์ในยามเช้า

           บอลลูนชมทะเลเจดีย์พุกาม เป็นหนึ่งในกิจกรรมยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเยือนเมืองพุกาม ซึ่งมีชื่อเสียงจากประวัติศาสตร์และความเก่าแก่ของทะเลเจดีย์จำนวนหลายพันองค์ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยที่พุกามเคยมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากในอดีต โดยการขึ้นบอลลูนนั้นจะได้ชมความงดงามอลังการของเมืองพุกามจากมุมสูงในยามเช้า พร้อมๆ กับดวงอาทิตย์ที่ลอยขึ้นจากท้องฟ้าการเดินทางจากสนามบินยองอูไปยังตัวเมือง

             รถแท็กซี่ เป็นวิธีการเดินทางรูปแบบเดียวจากสนามบินยองอูเข้ามายังตัวเมืองพุกาม โดยมีระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 25 นาที ค่าโดยสารเที่ยวละ 6,000 จ๊าด

การเดินทางไปขึ้นบอลลูนชมทะเลเจดีย์พุกาม

           แพ็คเกจขึ้นบอลลูนชมทะเลเจดีย์พุกามนั้นรวมรถรับ-ส่งจากโรงแรมของผู้โดยสารแต่ละคนไปยังจุดขึ้นบอลลูนไว้แล้ว โดยจะต้องแจ้งชื่อโรงแรมกับทางบริษัทเมื่อทำการจองผ่านเว็บไซต์ หรือซื้อทัวร์กับเอเจนซี่ภายในเมืองพุกาม และนัดหมายเวลาให้ทางบริษัทเดินทางมารับที่โรงแรมในวันที่ขึ้นบอลลูน

เวลาในการให้บริการ

           การขึ้นบอลลูนชมทะเลเจดีย์พุกามจะเริ่มต้นตั้งแต่เวลาเช้าตรู่ ประมาณ 06.00 น. และใช้เวลาในการเดินทางด้วยบอลลูนประมาณ 45 นาที


พนักงานกำลังจัดเตรียมบอลลูนเพื่อให้พร้อมขึ้นบิน


พนักงานเริ่มจุดไฟเพื่อให้บอลลูนมีขนาดใหญ่ขึ้นและพร้อมบิน


บอลลูนเริ่มลอยขึ้นไปบนทองฟ้า

ค่าใช้จ่ายในการขึ้นบอลลูนชมทะเลเจดีย์พุกาม

           คนละ USD 350 หรือแพ็คเกจแบบรวมอาหารเช้าสไตล์ตะวันตก คนละ USD 450

           ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม – 5 มกราคม จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีกคนละ USD 20


ความสวยงามของทะเลเจดีย์พุกามเมื่อมองจากมุมสูง


กลุ่มบอลลูนเหนือเจดีย์สีทองในเมืองพุกาม

เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว

           นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปขึ้นบอลลูนชมทะเลเจดีย์พุกามได้ระหว่างเดือนตุลาคม จนถึงประมาณต้นเดือนเมษายนของทุกปี

           นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังสามารถตรวจสอบพยากรณ์อากาศล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวได้ที่ https://www.accuweather.com/


บอลลูนสีต่างๆ ที่ลอยอยู่เหนือทะเลเจดีย์พุกาม


บรรยากาศอันสวยงามของทะเลเจดีย์และบอลลูนในยามเช้า

ข้อมูลทั่วไปที่ควรรู้


เจดีย์ชเวสิกองที่ตั้งอยู่อย่างโดดเด่นเมื่อมองจากบนบอลลูน

           แม้ว่าสถานที่ต่างๆในประเทศพม่าทั้งสถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม และร้านอาหาร จะรับชำระเงินทั้งในสกุลจ๊าด และสกุลดอลล่าร์ แต่สำหรับการใช้จ่ายทั่วไป เช่นการขึ้นรถ หรือจ่ายค่าอาหาร การจ่ายเงินเป็นสกุลจ๊าดจะได้เรทที่ค่อนข้างดีกว่าการจ่ายเป็นสกุลดอลล่าร์

           นอกจากนี้ การจ่ายเงินเป็นสกุลดอลล่าร์ในประเทศพม่า ยังต้องใช้ ธนบัตรใหม่ที่ไม่มีรอยยับ หรือรอยพับเท่านั้น ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถแจ้งกับสถานที่แลกเงินในประเทศไทยได้ว่าต้องการธนบัตรฉบับใหม่เท่านั้น เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาและอุปสรรคเมื่อนำไปใช้ในประเทศพม่า และสำหรับการเดินทางขากลับ เนื่องจากสถานที่แลกเงินในประเทศไทยไม่นิยมรับแลกเงินพม่าเป็นเงินไทย นักท่องเที่ยวที่มีเงินจ๊าดเหลืออยู่ ควรแลกกลับเป็นสกุลดอลล่าร์หรือสกุลบาทที่สนามบินในพม่าก่อนเดินทางกลับ


           นักท่องเที่ยวที่สนใจไป ขึ้นบอลลูนชมทะเลเจดีย์พุกาม สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                       บอลลูนชมทะเลเจดีย์พุกาม เมืองพุกาม ประเทศพม่า

                       (Balloons over Bagan, Bagan, Myanmar)

                       ระดับความนิยม

                       อัตราค่าเข้าชม : USD 350

                       เวลาเปิด-ปิด : -

                       ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

                       สถานที่ตั้ง : เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า

                       โทรศัพท์ : (+95) 9 44804 5716

                       เว็บไซต์ : https://www.balloonsoverbagan.com/

                       ข้อมูลอื่นๆที่ควรรู้ : เว็บไซต์ตรวจสอบพยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com/

                                       เว็บไซต์จองตั๋วรถบัสออนไลน์ในประเทศพม่า https://myanmarbusticket.com/home/ticket/

                                       เว็บไซต์กระทรวงการท่องเที่ยวประเทศพม่า http://www.tourism.gov.mm/

                                       เว็บไซต์รวมข้อมูลการท่องเที่ยวในประเทศพม่า http://myanmar.travel/

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

สะพานโจกากุระ โอฮาชิ จังหวัดอาโอโมริ ประเทศญี่ปุ่น

สะพานโจกากุระ โอฮาชิ (Jogakura Ohashi Bridge) ในเทือกเขาฮักโกดะทางตอนใต้ในเมืองอาโอโมริ เป็นสะพานแขวนคอนกรีตเสริมเหล็กแห่งแรกของญี่ปุ่น และยังถือเป็นสะพานแขวนที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น นอกจากสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นของตัวสะพานแล้ว สะพานโจกากุระ โอฮาชิยังขึ้นชื่อเรื่องวิวทิวทัศน์ที่งดงาม โดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี

อ่านต่อ

พระใหญ่ไดบุทสึวัดเซเรียวจิ จังหวัดอาโอโมริ ประเทศญี่ปุ่น

พระใหญ่ไดบุทสึวัดเซเรียวจิ (Showa Daibutsu Seiryu-Ji) หรือ พระพุทธรูปไดบุทสึแห่งยุคโชวะ เป็นพระพุทธรูปสำริดขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ความสูง 21.35 เมตร น้ำหนัก 77 ตันที่ประดิษฐานอยู่ภายในวัดเซเรียวจิ จังหวัดอาโอโมริ

อ่านต่อ

ตลาดปลาอาอูกะ จังหวัดอาโอโมริ ประเทศญี่ปุ่น

ตลาดปลาอาอูกะ (Auga Fresh Market) ศูนย์กลางจำหน่ายอาหารทะเลสดใหม่จากท่าเรืออาโอโมริ ที่เป็นเหมือนครัวของเมืองนี้และเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่นักท่องเที่ยวไม่อาจพลาด

อ่านต่อ

รูปปั้นโมอาย ซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น

รูปปั้นโมอาย (Moai) เป็นรูปปั้นหินซึ่งมีรูปร่างคล้ายมนุษย์และส่วนศีรษะมีขนาดใหญ่เด่นชัด เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว เป็นจุดถ่ายรูปที่สวยงาม และเป็นสัญลักษณ์ของเมืองซัปโปโร

อ่านต่อ

ตลาดปลานิโจ ซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น

ตลาดปลานิโจ (Nijo Fish Market) เป็นตลาดปลาขนาดใหญ่ในเมืองซัปโปโรที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 100 ปี ตลาดแห่งนี้โด่งดังจากอาหารทะเลสดใหม่หลากหลายชนิด ร้านอาหาร และบรรยากาศที่คึกคัก เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวสำคัญของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวซัปโปโรจะต้องไม่พลาด

อ่านต่อ

ชิโตเสะเอาท์เล็ตมอลล์ เรระ ซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น

ชิโตเสะเอาท์เล็ตมอลล์ เรระ (Chitose Outlet Mall Rera) หนึ่งในเอาท์เล็ตมอลล์ขนาดใหญ่และได้รับความนิยมมากที่สุดบนเกาะฮอกไกโด ซึ่งอยู่ห่างจากสนามบิน New Chitose Airport เพียง 10 นาที

อ่านต่อ

คลองโอตารุ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น

คลองโอตารุ (Otaru Canal) เคยเป็นศูนย์กลางการค้าทางทะเลที่สำคัญของฮอกไกโดในอดีต ปัจจุบันยังคงมีอาคารเก่าแก่เรียงรายริมคลอง สะท้อนภาพวิถีชีวิตในอดีตให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส

อ่านต่อ

เนินแห่งพระพุทธเจ้า ซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น

เนินแห่งพระพุทธเจ้า (Hill of the Buddha) สถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจของซัปโปโร โดดเด่นด้วยเศียรของพระรูปที่โผล่พ้นเนินเขาขึ้นมา ซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณเดียวกันกับรูปปั้นหินโมอาย (Moai Statue) ฉายา “สโตนเฮนจ์แห่งฮอกไกโด”

อ่านต่อ

อามาโนะฮาชิดาเตะ พาร์ค จังหวัดเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

อามาโนะฮาชิดาเตะ พาร์ค (Amanohashidate Park) ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของสันทรายอามาโนะฮาชิดาเตะ ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดติด 1 ใน 3 ของญี่ปุ่นมาเป็นเวลานาน และมีประวัติศาสตร์ยาวนานนับพันปี ภายในอามาโนะฮาชิดาเตะเรียงรายไปด้วยทิวของต้นสน ทางเดินทอดยาว มีสะพานอันเป็นแลนด์มาร์กสำคัญ ตลอดจนศาลเจ้าให้แวะสักการบูชา

อ่านต่อ

วัดซันจูซันเก็นโด จังหวัดเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

วัดซันจูซันเก็นโด (Sanjusanjen-do Temple) เป็นวัดพุทธนิกายเท็นได ที่ตั้งอยู่ในย่านฮิกาชิยามะ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ตัววัดมีชื่อเสียงโดดเด่นด้วยองค์เจ้าแม่กวนอิมปางค์ประทานพร (Senju Kannon) จำนวน 1,001 องค์ ประดิษฐานอยู่ภายในวิหารไม้ยาว 120 เมตร ซึ่งถือเป็นวิหารไม้ที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่น

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ