หอไข่มุกตะวันออก เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

  • อ่าน (9,805)
  • By Webmaster
  • 14:43:02 | 18 ม.ค. 2562

หอไข่มุกตะวันออก เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

The Oriental Pearl Tower, Shanghai, China


บรรยากาศมุมสูงขอหอไข่มุกและแม่น้ำหวงผู่

           หอไข่มุกตะวันออก เป็นหอส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์สูง 468 เมตร เป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในจีนตั้งแต่ปี 1994 ถึงปี 2007 และถูกจัดให้เป็นพื้นที่ที่มีความสวยงามเกรด AAAAA โดยการท่องเที่ยวแห่งชาติของจีน และปัจจุบันถือเป็นหอคอยที่สูงที่สุดเป็นอันดับ 5 ของโลก และเป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองเซี่ยงไฮ้ ที่นอกจากจะใช้ในด้านการสื่อสารแล้ว ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองอีกด้วย ตั้งอยู่ในเมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน


ประวัติความเป็นมาของหอไข่มุกตะวันออก


วิวของหอไข่มุกเมื่อมองมาจากเดอะบันด์

           หอไข่มุกตะวันออกเป็นหอส่งสัญญาณที่มีลักษณะเป็นไข่มุก 11 ลูก และ เสา 3 เสา ด้านบนเป็นรูปไข่มุก 3 เม็ด 3 ขนาดเรียงกันในแนวตั้ง ที่นี่เป็นที่ทำการของสถานีโทรทัศน์ 9 แห่ง และสถานีวิทยุ 10 แห่ง ภายในหอกลมทำเป็นภัตตาคาร โรงแรมหรูขนาด 25 ห้อง และร้านค้า ด้านใต้ตรงฐานของหอจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เมืองเซี่ยงไฮ้เมืองจำลองโลกอนาคต และเมืองวิทยาศาสตร์แฟนตาซี ช่องกลางของหอไข่มุกตะวันออกเป็นเสากลวง ใช้แขวนลิฟท์ความเร็วสูง 6 ตัว ที่มีความเร็ว 7 เมตร/วินาที เพื่อขึ้นไปที่จุดชมวิว ในระดับความสูง 267 เมตร ส่วนในเวลากลางคืนนั้น หอกลมจะเปิดไฟที่สามารถเปลี่ยนสีไปได้เรื่อยๆ บนไข่มุกเม็ดที่สองจะสามารถมองลงมาข้างล่างได้เนื่องจากทำพื้นเป็นกระจก


โค้งแม่น้ำหวงผู่และย่านเมืองใหม่ของเซี่ยงไฮ้ซึ่งเต็มไปด้วยอาคารสูงมากมาย


การเดินทางจากสนามบินเซี่ยงไฮ้ไปยังตัวเมือง

             - รถไฟแม่เหล็ก เป็นรถไฟรางแม่เหล็กเส้นทางแรกของโลก ให้บริการรับ-ส่งระหว่างสนามบินกับตัวเมืองด้วยความเร็วสูงถึง 431 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จากตัวเมืองจะถึงสนามบินในเวลาเพียง 25 นาที ค่าโดยสารเที่ยวละ 50 หยวน

             - รถไฟใต้ดิน นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นรถไฟใต้ดินสาย 2 จากสนามบินเข้าสู่ตัวเมือง จากตัวเมืองจะถึงสนามบินใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ค่าโดยสารเที่ยวละประมาณ 7 หยวน

             - รถบัส มี Airport Bus สาย 1-8 ให้บริการรับ-ส่งจากสนามบินทั้งอาคารผู้โดยสาร 1 และ 2 เข้าสู่ตัวเมืองและพื้นที่โดยรอบ อัตราค่าโดยสารประมาณ 8-30 หยวน

             - รถแท็กซี่ ค่าเดินทางจากสนามบินเข้าสู่ตัวเมืองราคาประมาณ 180 หยวน โดยอัตราค่าบริการรถแท็กซี่ในเซี่ยงไฮ้มีราคาเริ่มที่ 14 หยวน สำหรับระยะทาง 3 กิโลเมตรแรก และเพิ่มขึ้นทุกๆ 2.4 หยวน/กิโลเมตร จนถึงระยะทาง 10 กิโลเมตร และคิดค่าบริการเป็น 3.5 หยวน/กิโลเมตร ถ้ามีระยะทางเกินกว่า 10 กิโลเมตร และหากใช้บริการรถแท็กซี่หลังเวลา 23:00 น. จะมีค่าโดยสารเริ่มต้นที่ 18 หยวน


การเดินทางไปยังหอไข่มุกตะวันออก

             รถไฟใต้ดิน ขึ้นรถไฟใต้ดินสาย 2 มาลงที่สถานี Lujiazui ออกที่ทางออกหมายเลข 1 ค่ารถไฟใต้ดินในเมืองเซี่ยงไฮ้เริ่มต้นที่ 3 หยวน และเพิ่มขึ้น 1 หยวนทุกๆ 10 กิโลเมตร

             รถแท็กซี่ อัตราค่าบริการรถแท็กซี่ในเซี่ยงไฮ้มีราคาเริ่มที่ 14 หยวน สำหรับระยะทาง 3 กิโลเมตรแรก และเพิ่มขึ้นทุกๆ 2.4 หยวน/กิโลเมตร จนถึงระยะทาง 10 กิโลเมตร และคิดค่าบริการเป็น 3.5 หยวน/กิโลเมตร ถ้ามีระยะทางเกินกว่า 10 กิโลเมตร และหากใช้บริการรถแท็กซี่หลังเวลา 23:00 น. จะมีค่าโดยสารเริ่มต้นที่ 18 หยวน


เวลาในการเปิด
-ปิดทำการ

           หอไข่มุกตะวันออกเปิดทำการตั้งแต่ 08.30 – 21.30 น.


โซนชมวิวและจำหน่ายของที่ระลึกบนหอไข่มุก


การซื้อบัตรเข้าชม

           บัตรเข้าชมสำหรับจุดชมวิวชั้น 1 และชั้น 2 ราคา 160 หยวน

           บัตรเข้าชมสำหรับจุดชมวิวชั้น 1 - 3 ราคา 220 หยวน


จุดจำหน่ายบัตรเข้าชมหอไข่มุก


เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว


บันไดขึ้นไปยังทางเข้าหอไข่มุก

           นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปเยือนหอไข่มุกตะวันออกได้ตลอดทั้งปี

           นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังสามารถตรวจสอบพยากรณ์อากาศล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวได้ที่ https://www.accuweather.com/


บรรยากาศที่แตกต่างกันของหอไข่มุกช่วงกลางวันและกลางคืน


ข้อมูลทั่วไปที่ควรรู้


แสงสีของหอไข่มุกและอาคารอื่นๆ ส่องสะท้อนในแม่น้ำหวงผู่

           สำหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่มีพื้นฐานหรือไม่สันทัดภาษาจีน ควรเตรียมหนังสือรวมคำศัพท์, รวมบทสนทนาพื้นฐานในภาษาจีน หรือใช้แอพลิเคชั่นเพื่อการแปลภาษาอาทิ Google Translate ไว้เผื่อในการเดินทาง การสื่อสารกับพนักงานและคนขายของ รวมถึงในกรณีฉุกเฉินต่างๆ

           และข้อควรระวังเพิ่มเติมคือ ประเทศจีนในปัจจุบันมีการ บล็อกการเข้าถึงเว็บไซค์ Google (รวมถึงแอพลิเคชั่นต่างๆ เช่น Google Translate หรือการแปลภาษา), Facebook และ Instagram หากนักท่องเที่ยวต้องการใช้งาน ควร ใช้ซิมโทรศัพท์จากประเทศอื่นพร้อมเปิดระบบบริการโรมมิ่งข้ามประเทศ เพื่อให้สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ดังกล่าวได้

           สำหรับนักท่องเที่ยวที่ใช้ บริการอินเตอร์เน็ตจากประเทศจีน หากต้องการสนทนาผ่านโปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่นผ่านอินเตอร์เน็ต สามารถ ใช้โปรแกรม WeChat หรือ Weibo และสามารถ ค้นหาข้อมูล จากเว็บไซต์ Baidu.com แทน Google


           นักท่องเที่ยวที่สนใจไปเที่ยว หอไข่มุกตะวันออก สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                       หอไข่มุกตะวันออก เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

                       (The Oriental Pearl Tower, Shanghai, China)

                       ระดับความนิยม

                       อัตราค่าเข้าชม : 160 - 220 หยวน

                       เวลาเปิด-ปิด : 08.30 – 21.30 น.

                       ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

                       สถานที่ตั้ง : เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

                       โทรศัพท์ : (+86) 21 5879 1888

                       เว็บไซต์ : https://orientalpearltower.com/

                       ข้อมูลอื่นๆที่ควรรู้ : เว็บไซต์การท่องเที่ยวเซี่ยงไฮ้ http://www.shanghai.gov.cn/

                                       เว็บไซต์สนามบินฝู่ตง เซี่ยงไฮ้ https://www.shanghai-airport.com/train.php

                                       เว็บไซต์การท่องเที่ยวประเทศจีน http://www.cnto.org/

                                       เว็บไซต์สำหรับตรวจสอบสภาพอากาศ https://www.accuweather.com/

 

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

14 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

โตเกียว (Tokyo) เป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่นและยังครองตำแหน่งเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก จึงไม่น่าแปลกใจที่เมืองเก่าแก่ รุ่มรวยด้วยประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมแห่งนี้จะมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายให้ผู้มาเยือนได้ชม ตลอดจนเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก และนี่คือ 14 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในโตเกียวที่ Palanla ได้รวบรวมมาฝากกัน

อ่านต่อ

ย่านอูเอโนะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ย่านอูเอโนะ (Ueno) ในโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เป็นย่านประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญทางด้านวัฒนธรรมและศิลปะในมหานครโตเกียวของญี่ปุ่นมายาวนาน โดยเริ่มมีการสร้างรากฐานมาตั้งแต่ยุคเมจิ ปัจจุบันอูเอโนะเป็นย่านที่มีชีวิตชีวา ผสมผสานเสน่ห์ดั้งเดิมและความทันสมัยเข้าไว้ด้วยกัน รายล้อมไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจหลายแห่ง

อ่านต่อ

ศูนย์กลางการเงินโลกเซี่ยงไฮ้ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

ศูนย์กลางการเงินโลกเซี่ยงไฮ้ (Shanghai World Financial Center) อาคารความสูง 492 เมตร ซึ่งเคยเป็นตึกสูงที่สุดในประเทศจีน ก่อนที่จะถูกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ (Shanghai Tower) ชิงตำแหน่งนี้ไปครองในปี ค.ศ.2015

อ่านต่อ

วัดเต๋าฉินชี่ หยางเตี้ยน เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

วัดเต๋าฉินชี่ หยางเตี้ยน (Shanghai Qinci Yangdian Taoist Temple) แห่งเมืองเซี่ยงไฮ้ เป็นวัดลัทธิเต๋าที่เก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุดในเซี่ยงไฮ้ สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 3

อ่านต่อ

เซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

เซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ (Shanghai Tower) เป็นตึกที่สูงที่สุดในประเทศจีน กับความสูง 632 เมตร (2,073 ฟุต) ในย่านธุรกิจ Lujiazui ของเมืองเซี่ยงไฮ้

อ่านต่อ

11 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดคานากาว่า ประเทศญี่ปุ่น

จังหวัดคานากาว่า (Kanagawa) เป็นเขตปกครองตนเองที่ตั้งอยู่ใน ภูมิภาคคันโต ของประเทศญี่ปุ่น จังหวัดนี้เป็นที่ตั้งของเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงหลายเมืองด้วยกัน อาทิ คามาคุระ (Kamakura) โยโกฮาม่า (Yokohama) และฮาโกเน่ (Hakone)…Palanla ได้รวบรวมเอา 11 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดคานากาว่า ตั้งแต่ชายหาด พระใหญ่ วัดเก่าแก่ ศาลเจ้า ไชน่าทาวน์ สวนสนุก อควาเรียม ทะเลสาบ ไปจนถึงกระเช้าลอยฟ้าและจุดชมภูเขาไฟฟูจิ มาไว้แล้วในบทความนี้

อ่านต่อ

สวนหลิวหยวน เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน

สวนหลิวหยวน หรือ สวนสิงโต (Lion Forest Garden) เป็นสวนจีนโบราณที่สวยงาม ตั้งอยู่ในเมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน สวนแห่งนี้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของและชื่อหลายครั้งตลอดหลายศตวรรษ สวนหลิวหยวน ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในสวนคลาสสิกที่สำคัญที่สุดของซูโจว และเป็นส่วนหนึ่งของ "สวนคลาสสิกของซูโจว" ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยองค์การยูเนสโก (UNESCO) ในปี ค.ศ.2000

อ่านต่อ

สวนจัวเจิ้ง เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน

สวนจัวเจิ้ง (Humble Administrator’s Garden) เป็นสวนที่ใหญ่ที่สุดในซูโจวและได้ชื่อว่าเป็นสวนที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศจีนตอนใต้ สวนแห่งนี้ถูกใช้เป็นฉากหลังของภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์จีนหลายเรื่องด้วยกัน และได้รับการบันทึกให้เป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก (UNESCO) ในปี ค.ศ. 1997

อ่านต่อ

เนินเขาเสือ เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน

เนินเขาเสือ หรือเนินหู่ชิว (Tiger Hill) ได้ชื่อว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในซูโจว นักท่องเที่ยวนิยมปีนขึ้นไปชมทิวทัศน์ธรรมชาติที่มีเสน่ห์และโบราณวัตถุอันทรงคุณค่าของซูโจว ไม่ว่าจะเป็นหลุมศพโบราณ บ่อน้ำ เจดีย์ และห้องสมบัติ เหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสความสวยงามของทิวทัศน์ในวรรณคดีจีนโบราณ โดยที่นี่ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก (UNESCO) ด้วย

อ่านต่อ

ทะเลสาบจินจี เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน

ทะเลสาบจินจี (Jinji Lake) ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในซูโจว ซึ่งแวดล้อมไปด้วยสวนสาธารณะริมทะเลสาบ ศูนย์จัดแสดงสินค้า พิพิธภัณฑ์ โรงแรม ฯลฯ ถือเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งของเมืองซูโจว

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ