มหาวิหารมะนิลา กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

  • อ่าน (2,402)
  • By Webmaster
  • 14:15:22 | 1 ต.ค. 2561

มหาวิหารมะนิลา กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

Manila Cathedral, Manila, Philippines


ภายในมหาวิหารมะนิลา กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

             มหาวิหารมะนิลา หรือที่รู้จักอย่างเป็นทางการในชื่อมหาวิหารแห่งเมืองหลวงมะนิลาคือมหาวิหารโรมันคาทอลิกที่ตั้งอยู่ในกรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ อุทิศให้กับพระนางมารีย์พรหมจารี ในฐานะแม่พระปฏิสนธินิรมล ซึ่งเป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์หลักของฟิลิปปินส์


แผนที่ตั้งเมืองมะนิลาในประเทศฟิลิปปินส์

ประวัติและความเป็นมา


ภายในมหาวิหารมะนิลาหรือที่รู้จักในชื่อมหาวิหารโรมันคาทอลิก

           มหาวิหารตั้งอยู่ที่ลานโรมในเขตเมืองเก่า “อินทรามูรอส” ของกรุงมะนิลา แต่เดิมมหาวิหารคือโบสถ์ในเขตศาสนาซึ่งถูกบริหารในเขตการปกครองแห่งเม็กซิโกใน ค.ศ.1571 จนกระทั่งถูกแยกในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1579 โดยการออกคำสั่งของพระสันตะปาปา


บริเวณด้านหน้ามหาวิหารมะนิลาจะมีรูปปั้นสำคัญตั้งตระหง่านอยู่อย่างโดดเด่น

           มหาวิหารได้รับความเสียหายและถูกทำลายหลายครั้งจึงมีการบูรณะใหม่อยู่เรื่อยๆ โดยโครงสร้างดั้งเดิมถูกสร้างใน ค.ศ.1581 และวิหารที่เห็นในปัจจุบันคือ อาคารรุ่นที่ 8 ซึ่งสร้างเสร็จสมบูรณ์ใน ค.ศ.1958


รายชื่ออาร์ชบิชอปแห่งกรุงมะนิลา

           มหาวิหารได้รับการสนับสนุนจากสมเด็จพระสันตะปาปาถึง 3 องค์ คือสมเด็จพระสันตะปาปาเกรโกรีที่ 13 สมเด็จพระสันตะปาปาปอลที่ 6 และสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอลที่ 2 และประกาศให้มหาวิหารมีฐานะเป็นมหาวิหารรอง เมื่อวันที่ 27 เมษายน ค.ศ.1981


บริเวณทางเข้ามหาวิหารมะนิลาและพิพิธภัณฑ์

           แต่ในปัจจุบันนี้มหาวิหารได้รับการสร้างใหม่ครั้งที่แปดบนที่ดินผืนนี้นับตั้งแต่การก่อตั้งโบสถ์ในปี ค.ศ.1581 โครงการสร้างใหม่ครั้งล่าสุดแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1958 หลังจากที่ถูกทำลายโดยระเบิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง และได้รับการรักษาจนสมบูรณ์ ทำหน้าที่สะท้อนภาพความทรงจำของชาวฟิลิปปินส์จากยุคอดีตจนถึงปัจจุบัน

การเดินทางสู่ย่านเมืองเก่าอินทรามูรอส

             - รถแท็กซี่ เป็นทางเลือกที่นักท่องเที่ยวนิยมมากที่สุด สามารถเลือกนั่งได้เลยจากสนามบิน NAIA (Ninoy Aquino International Airport) ไปยังตัวเมืองมะนิลาและมุ่งสู่ย่านเมืองเก่าอย่างอินทรามูรอสเพื่อเข้าชมมหาวิหารมะนิลา (ราคาค่ามิเตอร์เริ่มต้นที่ 40 PPH)

             - ชัตเตอร์บัส นักท่องเที่ยวสามารถเดินไปขึ้นรถชัตเตอร์บัสซึ่งอยู่บริเวณ อาคาร 3 ซึ่งเป็นบริการจากสนามบินเพื่อมาลงในตัวเมืองกรุงมะนิลา และนักท่องเที่ยวสามารถนั่งรถแท็กซี่ หรืออาจนั่งรถไฟในเมืองมาลงที่สถานี Carriedo แล้วนั่งรถสองแถวต่ออีกครั้ง มหาวิหารตั้งอยู่ในย่านเมืองเก่าอินทรามูรอส

การเดินทางภายในย่านอินทรามูรอสไปยังมหาวิหารมะนิลา (MANILA CATHEDRAL)

             - รถสามล้อ หากนักท่องเที่ยวต้องการเที่ยวโดยรอบย่านเก่าอินทรามูรอสพร้อมไกด์ จะอยู่ที่ราคา 900 PPH ต่อ 2 ชม. (ราคาปกติ 305 PPH ต่อ 30 นาที)

              รถแท็กซี่ นักท่องเที่ยวสามารถเรียกรถแท็กซี่เพื่อเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ภายในย่านเก่าอินทรามูรอสได้ และเนื่องจากสถานที่แต่ละแห่งอยู่ไม่ห่างกันมาก อัตราค่าโดยสาร อยู่ที่ประมาณ 100 PPH

อัตราค่าเข้าชม

           นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมมหาวิหารมะนิลาได้โดย ไม่มีค่าใช้จ่าย


ส่วนยอดของมหาวิหาร กรุงมะนิลาแสดงถึงสถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์

เวลาทำการเปิด – ปิด


มหาวิหารมะนิลา ที่ตั้งอยู่บนย่านประวัติศาสตร์อินทรามูรอส

             เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตลอดทั้งสัปดาห์ หากต้องการทราบเวลามิสซาและบริการพิเศษ โปรดเข้าชมเว็บไซต์ที่เป็นทางการของโบสถ์ได้ที่ http://manilacathedral.com.ph/home.aspx

จุดท่องเที่ยวสำคัญบริเวณมหาวิหาร


บริเวณตัวมหาวิหารมะนิลาที่แสดงถึงสถาปัตยกรรมและศิลปะกรรมที่ถูกสร้างขึ้นในยุคอาณานิคมของสเปน

           สถาปัตยกรรมด้านหน้าสไตล์นีโอโรมาเนสก์ ซึ่งเป็นหนึ่งในลักษณะเฉพาะที่น่าสนใจของอาคารนี้ แผ่นกรุทองสัมฤทธิ์ที่ประตูหลักของโบสถ์แสดงให้เห็นภาพของช่วงเวลาที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ รวมถึงการพังทลายของอาคารหลังแรกในปี ค.ศ.1600 ใกล้ๆ กันจะมีจานกลมสีขาวซึ่งอยู่ใต้ไม้กางเขน แสดงเครื่องยศที่เป็นกุญแจและมงกุฎของพระสันตะปาปาเพื่อรำลึกถึงการเสด็จเยือนของสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอลที่ 2 ในปี ค.ศ.1981


รูปปั้นสำคัญภายในมหาวิหารมะนิลา

           แท่นบูชาหลักที่มีรูปปั้นสัมฤทธิ์ชุบทองขนาดเท่าตัวจริงของแม่พระปฏิสนธินิรมล การออกแบบและสีสันของหน้าต่างกรุกระจกของตัวโบสถ์ มีมากกว่า 130 บาน รวมถึงหน้าต่างอีกแปดคู่ภายในโดมของวิหารนี้


รูปปั้นสำคัญที่แสดงถึงประวัติศาสตร์และความเป็นมาของคริสตจักร

           ประติมากรรม ภาพวาด และฉากประดับแท่นบูชาของหอสวดมนต์ด้านข้างทั้งแปด กระเบื้องโมเสกภายในหอสวดมนต์ และประติมากรรมนูนทำจากทองสัมฤทธิ์บนแท่นบูชาที่อยู่ภายในหอสวดมนต์

เวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว


ชาวคริสต์กำลังทำพิธีที่บริเวณห้องโถงของมหาวิหารมะนิลา

           เวลาที่ควรไปท่องเที่ยวมากที่สุดคือช่วงปลาย เดือนพฤศจิกายน ไปจนถึง เดือนกุมภาพันธ์ เนื่องจากในตอนกลางวันอุณหภูมิจะค่อนข้างอบอุ่น มีแดดเล็กน้อยและค่อนข้างหนาวในตอนกลางคืน แต่ในเดือนมีนาคมไปจนถึงเดือนเมษายนอาจจะร้อนมาก เนื่องจากเป็นฤดูร้อนที่มีอุณหภูมิสูงถึง 38 องศาเซลเซียส

ข้อมูลทั่วไปที่ควรรู้


การเดินทางโดยรถม้า เป็นวิธีการเดินทางยอดนิยมบนย่านอินทรามูรอสเขตประวัติศาสตร์

           นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปในย่านอินทรามูรอส ในบริเวณโดยรอบนักท่องเที่ยวจะสังเกตเห็นรถม้าจอดอยู่ในทุกพื้นที่ เนื่องจากว่าในบริเวณย่านเมืองเก่านี้นิยมใช้รถม้าในการโดยสารสำหรับนักท่องเที่ยว แต่นักท่องเที่ยวต้องระมัดระวังราคาค่าโดยสารที่มากกว่าปกติและควรศึกษาการเส้นทางให้แน่ใจก่อนแล้วจึงตกลงราคากับคนขับให้เรียบร้อย


           นักท่องเที่ยวที่สนใจไปเที่ยว มหาวิหารมะนิลา สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                       มหาวิหารมะนิลา กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

                       (Manila Cathedral, Manila, Philippines)

                       ระดับความนิยม 

                       อัตราค่าเข้าชม : ไม่มีค่าใช้จ่าย

                       เวลาทำการเปิด – ปิด : เปิดให้เข้าชมทุกวัน

                       ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว : ปลายเดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์

                       สถานที่ตั้ง : ตั้งอยู่ใน Intramuros (ย่านเมืองโบราณ) กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

                       เว็บไซต์ : http://manilacathedral.com.ph/home.aspx

                       ข้อมูลอื่นๆที่ควรรู้ : การพยากรณ์อากาศ www.accuweather.com

                                       การท่องเที่ยวฟิลิปปินส์ www.tourism.gov.ph

                                       ตรวจสอบเที่ยวรถไฟฟ้า https://dotcmrt3.gov.ph/

                                       ตรวจสอบเที่ยวบิน www.philippineairlines.com/en

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

อาสนวิหารเซนต์โจเซฟ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

อาสนวิหารเซนต์โจเซฟ (St. Joseph Cathedral) เป็นโบสถ์โรมันคาทอลิกที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงฮานอย และมีความสวยงามจากสถาปัตยกรรมสไตล์นีโอโกธิค ซึ่งมีต้นแบบมาจากวิหารนอทเทอร์ดามในกรุงปารีส ที่นี่เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาคริสต์ที่เป็นศูนย์รวมของคริสตศาสนิกชนในกรุงฮานอย และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากอีกด้วย

อ่านต่อ

วิหารวรรณกรรม กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

วิหารวรรณกรรม (Temple of Literature) เป็นวัดขงจื๊อโบราณที่มีอายุราวหนึ่งพันปี ถือเป็นโบราณสถานขนาดใหญ่กลางกรุงฮานอยที่มีความสำคัญทางด้านการศึกษาเพราะที่นี่เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงฮานอย นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจะได้ชมความงามของสถาปัตยกรรมเก่าแก่ตั้งแต่ซุ้มประตูทางเข้าไปจนถึงตัววิหาร นอกจากนี้ยังมีความเชื่อกันว่าหากมาสักการะองค์เทพขงจื๊อในวิหารที่นี่จะช่วยให้ประสบความสำเร็จทางด้านการเรียนอีกด้วย

อ่านต่อ

ย่านฮานอยโอลด์ควอเตอร์ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

ย่านฮานอยโอลด์ควอเตอร์ (Hanoi Old Quarter) เป็นย่านเมืองเก่าของฮานอยที่เต็มไปด้วยร้านค้าและอาคารเก่าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ภายในบริเวณมีร้านค้ามากมายไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารพื้นเมือง ร้านอาหารนานาชาติ ร้านขายของเก่า ร้านขายของฝาก แผงขายดอกไม้ ไปจนห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ถือเป็นแหล่งชอปปิงยอดนิยมในกรุงฮานอยเลยทีเดียว โดยเฉพาะในช่วงเย็นไปถึงค่ำของวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ จะมีตลาดกลางคืนขนาดใหญ่ให้เดินชอปปิงกันอย่างเพลิดเพลิน

อ่านต่อ

พระบรมราชานุสาวรีย์จักรพรรดิลี้ ท้าย โต๋ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

พระบรมราชานุสาวรีย์จักรพรรดิลี้ ท้าย โต๋ (King Ly Thai To Monument) เป็นแลนด์มาร์กขนาดใหญ่กลางกรุงฮานอยที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ ตั้งอยู่กลางสวนสาธารณะสวนอินทิรา คานธี ซึ่งเป็นพื้นที่เปิดให้ชาวเมืองได้เดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจ พระบรมราชานุสาวรีย์จักรพรรดิลี้ ท้าย โต๋ สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงการสร้างกรุงฮานอยและอิสรภาพของชาติเวียดนาม พระบรมรูปนี้เป็นที่เคารพบูชาของคนในท้องถิ่นโดยผู้คนมักจะนำดอกไม้และเครื่องหอมมาสักการะ อีกทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของกรุงฮานอยอีกด้วย

อ่านต่อ

ทะเลสาบฮหว่านเกี๊ยม กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

ทะเลสาบฮหว่านเกี๊ยม (Hoan Kiem Lake) เป็นทะเลสาบน้ำจืดสีเขียวขนาดใหญ่ใจกลางกรุงฮานอย มีบรรยากาศที่สวยงามและเงียบสงบ โอบล้อมด้วยสวนสาธารณะขนาดใหญ่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีตำนานเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์การสร้างชาติของเวียดนาม และยังเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ ชื่นชมธรรมชาติและสถาปัตยกรรมต่างๆ ที่อยู่ภายในบริเวณ เช่น หอคอยเต่า สะพานแสงอาทิตย์ และวัดเนินหยก ที่ล้วนเป็นจุดถ่ายภาพยอดนิยมของทะเลสาบแห่งนี้

อ่านต่อ

เจดีย์เฉินก๊วก กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

เจดีย์เฉินก๊วก (Tran Quoc Pagoda) เป็นเจดีย์สีแดงที่สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมจีนโบราณอันงดงาม ตั้งอยู่บนเกาะกลางทะเลสาบภายในวัดเฉินก๊วก องค์เจดีย์ตั้งตระหง่านด้วยความสูง 15 เมตรจนมองเห็นได้อย่างเด่นชัดจากในระยะไกล และเมื่อชมทัศนียภาพจากริมทะเลสาบก็จะยิ่งสวยงามเป็นอย่างมาก สิ่งปลูกสร้างส่วนใหญ่ภายในบริเวณวัดนี้มีอายุราวหนึ่งพันห้าร้อยปี นับเป็นพุทธสถานอันเก่าแก่ที่น่าเลื่อมใสเป็นอย่างมากอีกแห่งหนึ่งที่ควรค่าแก่การเข้ามาสักการะ รวมทั้งเดินชมสถาปัตยกรรมต่างๆ ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอันร่มรื่นของต้นไม้และทะเลสาบอันกว้างใหญ่

อ่านต่อ

14 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในจังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

ฟุกุโอกะเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว มากที่สุดแห่งหนึ่งของภูมิภาคคิวชู เพราะมีความพร้อมทุกอย่าง ตามแบบฉบับของเมืองชั้นนำทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นเมืองท่าสำคัญระดับประเทศ ย่านเศรษฐกิจขนาดใหญ่ แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ และมีความสวยงาม ซึ่งแม้จะเป็นเมืองที่มีผู้คนพลุกพล่านตลอดเวลา แต่ด้วยระบบขนส่งมวลชนที่มีคุณภาพ การวางผังเมืองอย่างรอบคอบ รวมถึงพื้นที่สีเขียวที่กระจายตัวอยู่รอบเมือง ทำให้สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกสบาย และถูกยกให้เป็นหนึ่งในจังหวัดที่น่าอยู่ที่สุดอีกแห่ง ของประเทศญี่ปุ่นเลยทีเดียว

อ่านต่อ

10 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในจังหวัดนางาซากิ ประเทศญี่ปุ่น

จังหวัดนางาซากิ (Nagasaki ) เป็นจังหวัดเล็กๆ ที่ได้ชื่อว่าเป็น “หน้าต่างสู่ประเทศญี่ปุ่น” เนื่องจากในช่วงศตวรรษที่ 17 – 19 ที่ญี่ปุ่นปิดประเทศและงดความสัมพันธ์กับประเทศอื่นๆ นางาซากิเป็นเพียงจังหวัดเดียวที่ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการค้าขายกับต่างชาติอย่างเนเธอร์แลนด์และจีน แม้ว่าจังหวัดนางาซากิมักถูกจดจำในฐานะโศกนาฏกรรมในสงครามโลกครั้งที่สอง ทว่าจังหวัดเล็กๆ แห่งนี้ยังเต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่ไม่ได้มีเฉพาะกลิ่นอายของสงครามและความเจ็บปวด ไม่ว่าจะเป็นสวนสนุกขนาดใหญ่ จุดชมวิวสวยๆสุดโรแมนติก ไปจนถึงย่านไชน่าทาวน์ชุมชนชาวจีนสุดคึกคัก

อ่านต่อ

9 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในจังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น

จังหวัดโออิตะ (Oita) นอกจากจะขึ้นชื่อเรื่องน้ำพุร้อนออนเซ็น โดยเมืองเด่นอย่าง เบปปุ (Beppu) และ ยูฟุอิน (Yufuin) เป็นจุดหมายหลักสำหรับนักท่องเที่ยวแล้ว จังหวัดในภูมิภาคคิวชูแห่งนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจอีกหลายแห่ง ทั้งสวนดอกไม้ น้ำตก ทะเลสาบ ไปจนถึงกระเช้าลอยฟ้า

อ่านต่อ

เซนได ไดแคนนอน จังหวัดมิยางิ ประเทศญี่ปุ่น

เซนได ไดแคนนอน (Sendai Daikannon) รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ ติดอันดับ 1 ใน 5 รูปปั้นที่สูงที่สุดในโลก อีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่สำคัญและไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนเมืองเซนได

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ