พุกาม ดินแดนแห่งทะเลเจดีย์ เมืองพุกาม ประเทศพม่า

  • อ่าน (8,801)
  • By Webmaster
  • 14:20:39 | 13 มิ.ย. 2561

พุกาม ดินแดนแห่งทะเลเจดีย์ เมืองพุกาม ประเทศพม่า

Sea of Pagodas and Temples, Bagan, Myanmar


กลุ่มเจดีย์จำนวนมากที่มองเห็นจากมุมสูง จนทำให้พุกามได้รับการขนานนามว่าเป็นดินแดนแห่งทะเลเจดีย์

             พุกาม ดินแดนแห่งทะเลเจดีย์ มีที่มาจากความรุ่งเรืองของอาณาจักรพุกามในสมัยพุทธศตวรรษที่ 16 ซึ่งกษัตริย์พระองค์ต่างๆในช่วงเวลานั้นมีความศรัทธาในพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก ทำให้มีการสร้างเจดีย์ขึ้นมาเป็นจำนวนมากกว่า 10,000 องค์ จนไม่ว่าจะมองไปทางใดก็เห็นแต่ยอดแหลมของเจดีย์ทุกพื้นที่ ภายหลังจากการล่มสลายของอาณาจักรพุกาม เจดีย์บางส่วนก็ได้ทรุดโทรมและพังทลายลงมาตามกาลเวลา จนในปัจจุบันมีจำนวนเจดีย์เหลืออยู่ประมาณ 4,000 องค์ แต่ก็ยังคงสัมผัสได้ถึงร่องรอยความรุ่งเรืองในอดีตได้อย่างชัดเจน รวมถึงเจดีย์องค์สำคัญต่างๆก็ได้รับการดูแลบูรณะอย่างดี ตั้งอยู่ที่เมืองพุกาม ประเทศพม่า


ประวัติความเป็นมาของเมืองพุกาม

            อาณาจักรพุกามถูกสถาปนาขึ้นในสมัยพุทธศตวรรษที่ 16 โดยพระเจ้าอโนรธา กษัตริย์พระองค์แรกแห่งราชวงศ์พุกาม ซึ่งสามารถรวบรวมดินแดนขนาดใหญ่ซึ่งกินพื้นที่ไปถึงบริเวณตอนกลางของประเทศพม่า และเมืองประเทศราชอื่นๆเข้ามาเป็นหนึ่งเดียวกันได้ทั้งหมด นอกจากความรุ่งเรืองของอาณาจักรพุกามแล้ว พุทธศาสนาในอาณาจักรแห่งนี้ก็มีความเจริญรุ่งเรืองควบคู่กัน เนื่องจากพระเจ้าอโนรธาต้องการให้ชาวเมืองเลิกนับถือผีซึ่งเป็นความเชื่อดั้งเดิม และหันมาศรัทธาในพระพุทธศาสนาแทน นำมาสู่ธรรมเนียมการสร้างเจดีย์จำนวนมากเพื่อความเป็นสิริมงคลและความศรัทธาของกษัตริย์พระองค์ต่างๆที่ขึ้นมาปกครองอาณาจักรพุกาม


การขึ้นบอลลูนเป็นหนึ่งในกิจกรรมยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนพุกาม

            อาณาจักรพุกามถึงคราวล่มสลายลงในปี พ.ศ. 1830 เมื่อกุบไลข่าน จอมทัพแห่งมองโกลยกทัพมายึดครองอาณาจักรแห่งนี้ ส่งผลให้เจดีย์กว่า 10,000 องค์ที่สร้างขึ้นมาถูกปล่อยให้ทิ้งร้าง เมื่อบวกกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในพื้นที่แถบนั้น ทำให้เจดีย์ส่วนใหญ่พังทลายลงมาตามกาลเวลา แต่จำนวนเจดีย์กว่า 4,000 องค์ที่หลงเหลืออยู่ในปัจจุบันก็ยังคงทำให้พุกามเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงาม และมีชื่อเสียงในระดับโลก โดยปัจจุบันทางการพม่าก็ได้อยู่ระหว่างการยื่นเรื่องให้เขตเมืองเก่าพุกาม เป็นหนึ่งในมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโก้อีกด้วย


หมู่เจดีย์แห่งพุกามถูกอาบด้วยแสงพระอาทิตย์ในยามเย็น


การเดินทางจากสนามบินมัณฑะเลย์ไปยังตัวเมือง

             - รถแท็กซี่ เป็นวิธีการเดินทางรูปแบบเดียวจากสนามบินมัณฑะเลย์เข้ามายังตัวเมือง โดยมีระยะทางประมาณ 37 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40-50 นาที อัตราค่าโดยสารมีสองรูปแบบคือ ราคา 4,000 จ๊าดต่อคน สำหรับการใช้บริการรถแท็กซี่แบบแชร์ร่วมกับผู้อื่น และราคา 12,000 จ๊าด สำหรับเหมาทั้งคันรถ โดยจะมีกลุ่มคนขับรถแท็กซี่ยืนรอให้บริการอยู่บริเวณประตูทางออกสนามบิน


การเดินทางไปยัง
เมืองพุกามจากมัณฑะเลย์

             - รถบัส เป็นวิธีการเดินทางที่ได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ เนื่องจากมีราคาถูก โดยค่าโดยสารอยู่ที่ประมาณเที่ยวละ 8,000 จ๊าด ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมง มีการแวะพักทานข้าวหนึ่งครั้งระหว่างการเดินทาง นักท่องเที่ยวสามารถจองตั๋วโดยสารผ่านเว็บไซต์ได้ที่ https://myanmarbusticket.com/home/ticket/ หรือจองกับโรงแรมที่พักในมัณฑะเลย์ก็ได้เช่นกัน

             - เครื่องบิน ระหว่างเมืองมัณฑะเลย์และพุกาม มีสายการบิน Myanmar Airways ให้บริการเที่ยวบินตรงระหว่างทั้งสองเมือง ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที ค่าโดยสารโดยประมาณอยู่ที่เที่ยวละประมาณ 2,000 บาท และอาจแตกต่างออกไปตามช่วงเวลาในการเดินทาง นักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมและจองบัตรโดยสารได้ที่ http://maiair.com/

             - เรือ เป็นทางเลือกการเดินทางอีกรูปแบบหนึ่งที่นักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศสองฟากฝั่งแม่น้ำอิรวดี แม่น้ำสายสำคัญของประเทศพม่า มีค่าบริการเที่ยวละประมาณ USD 35-50 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10-12 ชั่วโมง โดยมีรวมค่าอาหาร น้ำดื่ม ชาและกาแฟ นักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมและจองบัตรโดยสารได้ที่ http://www.mgrgexpress.com/


การเดินทางในเขตเมืองเก่า
พุกาม

             - รถแท็กซี่ เป็นทางเลือกหลักในการเดินทางภายในเมืองต่างๆของพม่า รวมถึงในเขตพุกาม เนื่องจากในพื้นที่ยังไม่มีบริการรถสาธารณะประเภทอื่นๆ นักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการรถแท็กซี่ทั้งจากรถของโรงแรมที่พักต่างๆ หรือตามท้องถนน ทั้งนี้อัตราค่าบริการจะเป็นราคาแบบเหมา ทั้งการเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่ง หรือการเหมาท่องเที่ยวแบบ 1 วัน โดยอัตราเหมาต่อ 1 วันอยู่ที่ประมาณ USD 70-120 ขึ้นอยู่กับสภาพรถ จุดหมาย และระยะทางในการเดินทาง

             - รถเช่า การเช่ารถยนต์ในพม่า ส่วนใหญ่จะเป็นการเช่ารถพร้อมคนขับ และรวมค่าน้ำมันเอาไว้แล้ว อัตราค่าเช่าต่อวันจึงใกล้เคียงกับการเหมารถแท็กซี่ อยู่ที่ประมาณ USD 70-120 และอาจได้ราคาถูกกว่านั้นในกรณีที่เช่ารถติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน หรือตลอดทั้งทริป

           นอกจากนี้ ในพุกามยังมีพาหนะอีกชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก นั่นคือรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า หรือ E Bike ซึ่งมีลักษณะคล้ายรถมอเตอร์ไซค์ แต่ทำความเร็วได้น้อยกว่า ซึ่งนักท่องเที่ยวทุกคนสามารถเช่าขับได้โดยไม่ต้องมีใบขับขี่ โดยมีราคาเช่าต่อหนึ่งวันอยู่ที่ประมาณ 7,000 – 10,000 จ๊าด ทั้งนี้ การขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในพุกาม ต้องใช้ความระมัดระวังเรื่องพื้นผิวถนนเป็นพิเศษ เนื่องจากบางส่วนเป็นพื้นทรายที่ค่อนข้างลื่นจนเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย

             - รถม้า เป็นอีกวิธีการเดินทางในเมืองพุกามที่ได้รับความนิยม สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสบรรยากาศแบบย้อนยุคอย่างเต็มที่ โดยรูปแบบการส่วนใหญ่จะเป็นแบบเหมา 1 วัน ราคาอยู่ที่ประมาณ 20,000 จ๊าด หรือสูงกว่านั้น โดยขึ้นอยู่กับระยะเวลา จุดหมายปลายทาง และเส้นทางที่ตกลงกัน โดยนักท่องเที่ยวสามารถพบรถม้าได้โดยทั่วไปตามจุดสำคัญต่างๆในเมือง และตามสถานที่สำคัญหลายแห่งในพุกาม


เวลาในการเปิด
-ปิดทำการ

            วัดและโบราณสถานต่างๆในเขตเมืองเก่าพุกามเปิดทำการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง


บรรยากาศมุมต่างๆในเขตเมืองเก่าพุกามเมื่อมองจากมุมสูง


การซื้อบัตรเข้าชม

            เขตเมืองเก่าพุกามมีการจำหน่ายบัตรเข้าชม ราคา 25,000 จ๊าด ใช้ได้ต่อเนื่อง 5 วัน โดยมีจำหน่ายในจุดต่างๆก่อนเข้าสู่เขตเมืองเก่า และอาจมีจำหน่ายตามโรงแรมหรือที่พักขนาดใหญ่ในเมือง ทั้งนี้ เมื่อนักท่องเที่ยวซื้อบัตรเข้าชมมาแล้ว ควรพกบัตรติดตัวเอาไว้เสมอ เนื่องจากจะมีเจ้าหน้าที่คอยสุ่มตรวจบัตรเข้าชมตามสถานที่ต่างๆในพุกาม


ร้านค้าของที่ระลึกต่างๆของผู้คนท้องถิ่นใกล้กับตัวเจดีย์


เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว

            เนื่องจากประเทศพม่ามีสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนตลอดทั้งปี นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จึงนิยมเดินทางไปในช่วงฤดูหนาว ระหว่างเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ ซึ่งถือเป็นช่วงไฮซีซั่นสำหรับการท่องเที่ยวประเทศพม่า ส่วนในฤดูอื่นๆนั้นก็ยังคงสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้ตามปกติ โดยในฤดูร้อนนั้นอาจต้องเตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่ร้อนจัด แห้งแล้ง และฝุ่นควันจากพื้นที่โดยรอบเป็นพิเศษ ส่วนในฤดูฝนนั้นอาจต้องเตรียมรับมือกับสภาพฝนตกชุกและการเดินทางที่อาจมีอุปสรรคมากกว่าในช่วงเวลาปกติ

            นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังสามารถตรวจสอบพยากรณ์อากาศล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวได้ที่ https://www.accuweather.com/


ทุ่งหญ้าสีเขียวขจีกับหมู่เจดีย์หลากหลายขนาดในดินแดนพุกาม 


ข้อมูลทั่วไปที่ควรรู้


ภาพความยิ่งใหญ่ของเมืองพุกามเมื่อมองมาจากบอลลูน

            สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แทบทุกแห่งในประเทศพม่านั้นบังคับให้ทุกคนที่เข้าไปเยี่ยมชมหรือสักการบูชา ต้องถอดรองเท้าออกก่อนทุกครั้ง นักท่องเที่ยวจึงควรสวมใส่รองเท้าที่สามารถถอดเข้าออกได้ง่าย และควรพกถุงใส่รองเท้าติดตัวไว้ทุกเมื่อ เพื่อป้องกันไม่ให้รองเท้าสูญหาย สถานที่บางแห่งอาจมีจุดรับฝากรองเท้า หรือมีถุงใส่รองเท้าให้บริการ แต่ก็มีการคิดค่าบริการเพิ่มเติมเช่นกัน

            เนื่องจากเจดีย์ต่างๆในเขตเมืองเก่าพุกามนั้นมีจำนวนมาก หลายแห่งไม่มีการควบคุมดูแลจากหน่วยงาน นักท่องเที่ยวไม่ควรปีนป่ายเจดีย์หรือกระทำการใดๆที่ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อตัวโบราณสถานต่างๆโดยไม่ได้รับอนุญาต

            เจดีย์และสถานที่บางแห่งในเขตเมืองเก่าพุกามอาจอยู่ในระหว่างการบูรณะ เนื่องจากได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในปีพ.ศ. 2559 นักท่องเที่ยวควรติดตามข่าวสารจากช่องทางต่างๆ อีกครั้งก่อนเดินทางไปเยือน

 

            นักท่องเที่ยวที่สนใจไปเที่ยว พุกาม สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                         ระดับความนิยม

                         อัตราค่าเข้าชม : USD 20

                         เวลาเปิด-ปิด : เปิดทำการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

                         ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว : ฤดูหนาว ระหว่างเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ของทุกปี

                         สถานที่ตั้ง : เมืองพุกาม ภูมิภาคมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า

                         โทรศัพท์ : -

                         เว็บไซต์ : https://www.visit-bagan.com/

                         ข้อมูลอื่นๆที่ควรรู้ : เว็บไซต์ตรวจสอบพยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com/

                                         เว็บไซต์จองตั๋วรถบัสออนไลน์ในประเทศพม่า https://myanmarbusticket.com/home/ticket/

                                         เว็บไซต์กระทรวงการท่องเที่ยวประเทศพม่า http://www.tourism.gov.mm/

                                         เว็บไซต์รวมข้อมูลการท่องเที่ยวในประเทศพม่า http://myanmar.travel/

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

7 พิกัด...ชมใบไม้เปลี่ยนสีรอบภูเขาไฟฟูจิ

เมื่อเข้าใกล้ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี อีกหนึ่งฤดูยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวหลายๆคนไม่ควรพลาดที่จะเดินทางไปยังแดนอาทิตย์อุทัย เพื่อสัมผัสกับความงดงามของใบไม้ที่ต่างพากันผลัดเปลี่ยนสีสันอย่างสดใสสวยงาม ท่ามกลางบรรยากาศอันสุดแสนจะอบอุ่น และโรแมนติก ซึ่งในปี 2023 นี้ก็ได้มีการคาดการณ์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสีตามพื้นที่ต่างๆของประเทศ ให้นักท่องเที่ยวได้แพลนการเดินทางไปชมได้อย่างถูกช่วงค่ะ

อ่านต่อ

10 อันดับตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในโลก

นอกเหนือจากองค์ความรู้ และความสามารถของบุคลากรภายในประเทศ ซึ่งจะเป็นสิ่งที่สามารถชี้วัดศักยภาพทางด้านเทคโนโลยี และความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจได้แล้ว ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่บ่งชี้สถานะทางการเงินของประเทศได้ นั่นก็คือ โครงสร้างของอาคารที่ยิ่งใหญ่ สูงเสียดฟ้า สวยงามตระการตา และทันสมัย ที่ทำหน้าที่เป็นทั้งสถานปฏิบัติการ สถาบันการเงิน ที่พักอาศัย ตลอดจนเป็นจุดชมวิวสำคัญของเมืองในประเทศนั้นๆ วันนี้ Palanla จะพาไปชมตึกระฟ้าที่ถูกจัดอันดับว่าเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกกันค่ะ

อ่านต่อ

10 ศาสนสถานแห่งศรัทธา...ที่ชื่อว่าสวยที่สุดในโลก

ศาสนสถานที่เราจะพาไปชมกันในวันนี้ ขึ้นชื่อว่าเป็นศาสนสถานที่มีความงดงามวิจิตรเป็นอันดับต้นๆของโลก มีทั้งที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ และทั้งที่เกิดจากการรังสรรค์ของธรรมชาติ ซึ่งล้วนเป็นผลงานที่แสดงออกมาได้อย่างน่าทึ่งเลยละค่ะ และไม่เพียงแต่ความงดงามที่ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัด แต่กลับสะท้อนถึงวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนพื้นเมือง และความศรัทธาของผู้คนออกมาได้เป็นอย่างดี จากองค์ประกอบทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมาข้างต้น ถูกผสมผสานกันออกมาอย่างมีเสน่ห์และลงตัว จนได้รับการขนานนามว่าเป็น ศาสนสถานที่สวยงามที่สุดโลก และควรค่าแก่การไปเยือนเป็นอย่างยิ่งค่ะ

อ่านต่อ

พิพิธภัณฑ์เมืองโฮจิมินห์ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

พิพิธภัณฑ์เมืองโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh City Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเมือง ภายในแสดงโบราณวัตถุในสมัยก่อนประวัติศาสตร์และเรื่องราวความเป็นมาเกี่ยวกับนครไซง่อนในอดีต

อ่านต่อ

ถนนหนังสือในนครโฮจิมินห์ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

ถนนหนังสือในนครโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh City Book Street) ไม่เพียงสร้างความประทับใจให้กับคนรักหนังสือเท่านั้น แต่ยังรวมถึงนักท่องเที่ยวที่มาเยือน และนอกจากดื่มด่ำไปกับโลกแห่งหนังสือแล้ว ยังสามารถจิบเครื่องดื่มในบรรยากาศสงบๆ ได้อีกด้วย

อ่านต่อ

ถนนคนเดินบุยเวียน เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

ถนนคนเดินบุยเวียน (Bui Vien Walking Street) หรือมีอีกชื่อว่า “ย่านแบ็คแพ็คไซ่ง่อน ฟามงูเหลา” (Pham Ngu Lao) เป็น "ถนนยุโรป" ที่เรียกได้ว่ามีชื่อเสียงที่สุดในเวียดนาม เป็นสถานที่ที่ต้องแวะเยี่ยมชมเมื่อมาเยือนเมืองไซ่ง่อนหรือโฮจิมินห์

อ่านต่อ

โรงละครโอเปร่า โฮจิมินห์ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

โรงละครโอเปร่า โฮจิมินห์ (Ho Chi Minh City Opera House) สถาปัตยกรรมยุคอาณานิคมฝรั่งเศสในเวียดนาม ที่มีอายุกว่า 300 ปี ในอดีตเคยมีบทบาทเป็นสำนักงานใหญ่ของสภาแห่งชาติเวียดนามใต้ ปัจจุบันยังคงทำหน้าที่เป็นโรงละครและสถานที่จัดแสดงงานต่างๆ

อ่านต่อ

โบสถ์ทันดินห์ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

โบสถ์ทันดินห์ (Tan Dinh Church) โบสถ์สีชมพูอ่อนหวาน ที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโรมันโดยมีส่วนผสมของศิลปะโกธิกและเรอเนซองส์เป็นหลัก และยังเป็นโบสถ์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของนครโฮจิมินห์

อ่านต่อ

เจดีย์บู้ล่อง เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

เจดีย์บู้ล่อง (Buu Long Pagoda) ในเมืองโฮจิมินห์เป็นเจดีย์ที่สวยที่สุดในเวียดนาม โดยมีองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมจากไทย พม่า อินเดีย และเวียดนามเอง เจดีย์ชนิดนี้มีเอกลักษณ์และไม่ค่อยพบในเวียดนาม คนท้องถิ่นตั้งชื่อเรียกให้ที่นี่ว่า “วัดไทย”

อ่านต่อ

อุโมงค์กู๋จี เมืองโฮจิมินห์ เวียดนาม

อุโมงค์กู๋จี (Cu Chi Tunnels) เป็นเครือข่ายอุโมงค์ใต้ดินขนาดใหญ่ที่ถูกใช้เป็นที่ตั้งของกองทัพและฐานปฏิบัติการของเวียดกง จนกระทั่งสหรัฐต้องถอนกำลังทหารออกจากเวียดนามใต้ในที่สุด

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ