หมู่บ้านโบราณชิราคาวาโกะ จังหวัดกิฟุ ประเทศญี่ปุ่น

  • อ่าน (4,244)
  • By Webmaster
  • 11:08:00 | 13 มิ.ย. 2561

หมู่บ้านโบราณชิราคาวาโกะ จังหวัดกิฟุ ประเทศญี่ปุ่น

Historic Villages of Shirakawa-go, Gifu, Japan


บ้านโบราณในหมู่บ้านชิราคาวาโกะท่ามกลางทุ่งนา

              หมู่บ้านโบราณชิราคาวาโกะ เป็นหมู่บ้านเก่าแก่อายุกว่า 250 ปี และกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมซึ่งเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ด้วยเอกลักษณ์ของอาคารบ้านเรือนในหมู่บ้านที่ได้รับการดูแลอนุรักษณ์อย่างดี และเสน่ห์จากความงดงามในฤดูกาลต่างๆ นอกจากนี้ยังได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมพร้อมกับหมู่บ้านโกคายาม่า (Gokayama) ในจังหวัดโทยาม่า จากองค์กรยูเนสโกในปี ค.ศ. 1995 ตั้งอยู่ในเมืองโอนะ จังหวัดกิฟุ ประเทศญี่ปุ่น


ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านโบราณชิราคาวาโกะ


ทางเดินชมบรรยากาศภายในบริเวณหมู่บ้านชิราคาวาโกะ

            นักโบราณคดีได้ค้นพบร่องรอยของการใช้ชีวิตในพื้นที่บริเวณหมู่บ้านโบราณชิราคาวาโกะมานับตั้งแต่สมัย 2,300 ปีก่อนคริสตกาล โดยมีการขุดพบเครื่องปั้นดินเผา และเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ที่บ่งบอกถึงการตั้งรกรากของผู้คนในอดีต โดยชื่อ ”ชิราคาวาโกะ” นั้นปรากฏอย่างเป็นทางการครั้งแรกในบันทึกของขุนนางในกรุงเกียวโต ตั้งแต่ ค.ศ. 1176 และจากนั้นก็มีการพูดถึงชื่อของหมู่บ้านแห่งนี้อย่างกว้างขวางเรื่อยมา


พื้นที่ร้านขายอาหารและของฝากภายในหมู่บ้าน

            จากสภาพภูมิประเทศที่ถูกห้อมล้อมด้วยหุบเขา เข้าถึงได้ยากจากภายนอก ทำให้พื้นที่บริเวณหมู่บ้านชิราคาวาโกะเป็นเสมือนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และถูกใช้เป็นที่แสวงบุญของเหล่าพระภิกษุ และอยู่ภายใต้การดูแลของกลุ่มนิกายเทนได ในศาสนาพุทธมาจนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 13 สอดคล้องกับรูปทรงของบ้านเรือนแบบหลังคาทรงสูงที่มีชื่อเรียกว่า “Gassho-zukuri” ที่แปลว่า “เหมือนการพนมมือ” โดยหมู่บ้านชิราคาวาโกะที่เห็นในปัจจุบันนั้นเริ่มสร้างขึ้นในราว ค.ศ.1700-1800 หรือในยุคเอโดะ โดยเป็นหมู่บ้านที่ผลิตสินค้าหลักคือไหมและดินปืน


การเดินทางไปยังหมู่บ้านโบราณชิราคาวาโกะ

            หมู่บ้านโบราณชิราคาวาโกะ สามารถเดินทางไปด้วยสองวิธีหลัก คือ รถบัสสาธารณะ และขับรถเช่าไปด้วยตัวเองเท่านั้น โดยนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้เช่ารถ สามารถใช้บริการรถบัสของบริษัท Nohi Bus ที่ให้บริการจาก 3 เมืองใกล้เคียงคือ Takayama, Kanazawa และ Toyama

            เส้นทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยว คือเดินทางด้วยรถบัสหรือรถไฟจากเมืองใหญ่ของประเทศญี่ปุ่นอย่างโตเกียว หรือโอซาก้า มายังเมืองทาคายาม่า (Takayama) จากนั้นต่อรถบัสไปยังหมู่บ้านโบราณชิราคาวาโกะ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที ค่าโดยสารเที่ยวละ 2,470 เยน

            นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางจากเมืองอื่นๆ และต้องการตรวจสอบตารางเดินรถ และจองตั๋วรถบัสออนไลน์ สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nouhibus.co.jp/english/highwaybus/


เวลาในการเปิด-ปิดทำการ

            หมู่บ้านโบราณชิราคาวาโกะเป็นหมู่บ้านที่มีผู้คนอาศัยอยู่จริง จึงเปิดทำการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง แต่นักท่องเที่ยวที่เดินทางด้วยรถสาธารณะ อาจต้องตรวจสอบระยะเวลาให้บริการของรถบัสอีกครั้ง


สะพานที่ทอดยาวข้ามแม่น้ำไปยังตัวหมู่บ้าน


การซื้อบัตรเข้าชม

           หมู่บ้านโบราณชิราคาวาโกะไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม


รูปทรงของบ้านเรือนแบบหลังคาทรงสูงในหมู่บ้านที่มีชื่อเรียกว่า “Gassho-zukuri” แปลว่า “เหมือนการพนมมือ”


จุดท่องเที่ยวสำคัญบริเวณหมู่บ้านโบราณชิราคาวาโกะ


บรรยากาศของหมู่บ้านโบราณชิราคาวาโกะท่ามกลางหุบเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะ


             จุดชมวิวชิโรยาม่า (Shiroyama Viewpoint) เป็นจุดท่องเที่ยวยอดนิยม ตั้งอยู่บนเนินเขาบริเวณทิศเหนือของหมู่บ้าน โดยนักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นภาพของหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านได้จากจุดชมวิวนี้ สามารถเดินเท้าขึ้นไป หรือใช้บริการรถบัสรับส่งหน้าศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว


ภาพทิวทัศน์ของหมู่บ้านโบราณจากจุดชมวิว


เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว


ทุ่งนาในหมู่บ้านที่เริ่มมีการปลูกข้าวในฤดูใบไม้ผลิ

            นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปเยือนหมู่บ้านโบราณชิราคาวาโกะได้ตลอดทั้งปี เนื่องจากหมู่บ้านแห่งนี้มีความสวยงามในทุกฤดูกาล ทั้งดอกซากุระในหมู่บ้านที่ผลิบานในฤดูใบไม้ผลิ ทุ่งนาเขียวขจีรอบหมู่บ้านในฤดูร้อน ใบไม้เปลี่ยนสีหลากสีสันในฤดูใบไม้ร่วง และหิมะสีขาวที่ปกคลุมทั้งหุบเขาในฤดูหนาว

            นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังสามารถตรวจสอบพยากรณ์อากาศล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวได้ที่ https://www.accuweather.com/


ข้อมูลทั่วไปที่ควรรู้


เสาโทริอิภายในหมู่บ้านโบราณชิราคาวาโกะ

            เนื่องจากพื้นที่ของหมู่บ้านโบราณชิราคาวาโกะมีขนาดค่อนข้างใหญ่ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาด้วยรถสาธารณะ ควรตรวจสอบตารางการให้บริการ รวมถึงเผื่อเวลาในการเที่ยวชมในหมู่บ้านให้ดี เพื่อไม่ให้พลาดเที่ยวรถในการเดินทางกลับ

            หมู่บ้านโบราณชิราคาวาโกะมีการจัดกิจกรรมและเทศกาลต่างๆที่น่าสนใจตลอดทั้งปี นักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบตารางเทศกาลของหมู่บ้านได้ที่ http://ml.shirakawa-go.org/en/saijiki/


บ้านเรือนที่มีผู้คนอาศัยอยู่จริงๆภายในหมู่บ้าน

            นอกจากนี้ ยังมีบ้านบางหลังในหมู่บ้านโบราณที่เปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถพักค้างคืนได้ นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถตรวจสอบรายชื่อและราคาได้ที่ http://ml.shirakawa-go.org/en/accommodation/

 

            นักท่องเที่ยวที่สนใจไปเที่ยว หมู่บ้านโบราณชิราคาวาโกะ สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                        ระดับความนิยม 

                        อัตราค่าเข้าชม : ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม

                        เวลาเปิด-ปิด : เปิดทำการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

                        ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

                        สถานที่ตั้ง : เมืองโอนะ จังหวัดกิฟุ ประเทศญี่ปุ่น

                        โทรศัพท์ : (+81)5769-6-1311

                        เว็บไซต์ : http://ml.shirakawa-go.org/en/

                        ข้อมูลอื่นๆที่ควรรู้ : เว็บไซต์องค์การการท่องเที่ยวญี่ปุ่น https://www.jnto.go.jp/eng/

                                        เว็บไซต์องค์การการท่องเที่ยวจังหวัดกิฟุ http://travel.kankou-gifu.jp/th/

                                        เว็บไซต์สำหรับตรวจสอบสภาพอากาศ https://www.accuweather.com/

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

หอคอยเกียวโต จังหวัดเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

เกียวโตทาวเวอร์ (Kyoto Tower) หอคอยความสูง 328 ฟุต โครงสร้างสีแดง – ขาว ที่เป็นเสมือนแลนด์มาร์กหนึ่งของเมืองเกียวโต ภายในมีจุดชมวิวเมืองที่สวยงามแบบ 360 องศา และยังสามารถมองเห็นได้ไกลถึงเมืองโอซาก้าในวันที่อากาศดี

อ่านต่อ

สะพานโทเง็ตสึเคียว จังหวัดเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

สะพานโทเง็ตสึเคียว (Togetsukyo Bridge) เป็นสะพานไม้เก่าแกจากยุคเฮอันที่พาดข้ามแม่น้ำคัตสึระ โดยมีภูเขาอาราชิยาม่าเป็นฉากหลัง อีกหนึ่งจุดเช็กอินของคนที่มาเที่ยวเกียวโต

อ่านต่อ

ศาลเจ้าเฮอัน จังหวัดเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

ศาลเจ้าเฮอัน (Heian Shrine) อีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเมืองเกียวโต สร้างขึ้นในโอกาสครบรอบ 1,100 ปีของการก่อตั้งเมืองหลวงในเกียวโต และอุทิศให้กับดวงวิญญาณของจักรพรรดิองค์แรกและองค์สุดท้ายที่ครองเมือง

อ่านต่อ

ศาลเจ้าเมจิ จังหวัดโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ศาลเจ้าเมจิ เป็นศาลเจ้าที่คนญี่ปุ่นนิยมมาขอพรมากที่สุดในช่วงวันปีใหม่ ศาลเจ้าแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่ดวงวิญญาณของสมเด็จพระจักพรรดิเมจิ และสมเด็จพระจักพรรดินีโชเก็ง ตั้งอยู่ในเขตชิบูย่า กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

อ่านต่อ

โตเกียวโดม จังหวัดโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

โตเกียวโดม (Tokyo Dome) คอมเพล็กซิตี้ที่มีชื่อเสียงซึ่งรวมทุกอย่างตั้งแต่สเตเดี้ยม ศูนย์การค้า โรงแรม พิพิธภัณฑ์ ตลอดจนสวนสนุกเอาไว้อย่างครบครัน และยังเป็นสถานที่จัดกีฬาและคอนเสิร์ตระดับโลกอยู่บ่อยครั้ง ถือเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กสำคัญของเมืองหลวงแห่งแดนอาทิตย์อุทัย

อ่านต่อ

เทศกาลแมวผี บาเกะเนโกะ จังหวัดโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

เทศกาลแมวผี บาเกะเนโกะ (Bake Neko (Supernatural Cat) Festival) คือเทศกาลที่ผู้คนจะแต่งตัวเป็นผีแมวออกมาเดินพาเหรดอย่างคึกคัก สนุกสนาน และเต็มไปด้วยสีสัน ที่คากุระซากะ (Kagurazaka) เขตชินจูกุ ใจกลางเมืองโตเกียว ในช่วงกลางเดือนตุลาคมของทุกปี

อ่านต่อ

สะพานชินเคียว จังหวัดโทจิงิ ประเทศญี่ปุ่น

สะพานชินเคียว (Shinkyo Bridge) เหนือแม่น้ำไดยากาวะ (Daiyagawa) เป็นสิ่งปลูกสร้างของ "ศาลเจ้านิกโก้ฟุตาระซาน" โดยสีแสดสวยงามของสะพานไม้แห่งนี้เป็นสีที่มาจากการเคลือบด้วยยางไม้ สะพานชินเคียวได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1999

อ่านต่อ

ปราสาทอาโอบะ จังหวัดมิยางิ ประเทศญี่ปุ่น

ปราสาทอาโอบะ (Aoba) หรือ ปราสาทเซนได ปราสาทเก่าแก่บนเนินเขาสูงที่สร้างโดยเจ้าผู้ครองเมืองเซนไดคนแรก

อ่านต่อ

ถนนคลิสโรด จังหวัดมิยางิ ประเทศญี่ปุ่น

ถนนคลิสโรด (Clis Road) ถนนสายช็อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดของเมืองเซ็นได กับพื้นที่กว้างขวางทอดยาวไปหลายช่วงตึก ถนนสายนี้มีสินค้าให้เลือกหลากหลายตั้งแต่อาหารร้านอร่อย คาเฟ่ ศูนย์เกมส์ ไปจนถึงแบรนด์เนมระดับไฮเอนด์

อ่านต่อ

ตลาดปลาชิโองามะ จังหวัดมิยางิ ประเทศญี่ปุ่น

ตลาดปลาชิโองามะ (Shiogama Fish Market) ถือเป็นตลาดปลาที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น และเรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางการค้าปลาที่คึกคักของภูมิภาคโทโฮคุ

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ