หมู่บ้านโบราณชิราคาวาโกะ จังหวัดกิฟุ ประเทศญี่ปุ่น

  • อ่าน (10,149)
  • By Webmaster
  • 14:34:22 | 27 เม.ย. 2566

หมู่บ้านโบราณชิราคาวาโกะ จังหวัดกิฟุ ประเทศญี่ปุ่น

Historic Villages of Shirakawa-go, Gifu, Japan


บ้านโบราณในหมู่บ้านชิราคาวาโกะท่ามกลางทุ่งนา

              หมู่บ้านโบราณชิราคาวาโกะ เป็นหมู่บ้านเก่าแก่อายุกว่า 250 ปี และกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมซึ่งเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ด้วยเอกลักษณ์ของอาคารบ้านเรือนในหมู่บ้านที่ได้รับการดูแลอนุรักษณ์อย่างดี และเสน่ห์จากความงดงามในฤดูกาลต่างๆ นอกจากนี้ยังได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมพร้อมกับหมู่บ้านโกคายาม่า (Gokayama) ในจังหวัดโทยาม่า จากองค์กรยูเนสโกในปี ค.ศ. 1995 ตั้งอยู่ในเมืองโอนะ จังหวัดกิฟุ ประเทศญี่ปุ่น


ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านโบราณชิราคาวาโกะ


ทางเดินชมบรรยากาศภายในบริเวณหมู่บ้านชิราคาวาโกะ

            นักโบราณคดีได้ค้นพบร่องรอยของการใช้ชีวิตในพื้นที่บริเวณหมู่บ้านโบราณชิราคาวาโกะมานับตั้งแต่สมัย 2,300 ปีก่อนคริสตกาล โดยมีการขุดพบเครื่องปั้นดินเผา และเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ที่บ่งบอกถึงการตั้งรกรากของผู้คนในอดีต โดยชื่อ ”ชิราคาวาโกะ” นั้นปรากฏอย่างเป็นทางการครั้งแรกในบันทึกของขุนนางในกรุงเกียวโต ตั้งแต่ ค.ศ. 1176 และจากนั้นก็มีการพูดถึงชื่อของหมู่บ้านแห่งนี้อย่างกว้างขวางเรื่อยมา


พื้นที่ร้านขายอาหารและของฝากภายในหมู่บ้าน

            จากสภาพภูมิประเทศที่ถูกห้อมล้อมด้วยหุบเขา เข้าถึงได้ยากจากภายนอก ทำให้พื้นที่บริเวณหมู่บ้านชิราคาวาโกะเป็นเสมือนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และถูกใช้เป็นที่แสวงบุญของเหล่าพระภิกษุ และอยู่ภายใต้การดูแลของกลุ่มนิกายเทนได ในศาสนาพุทธมาจนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 13 สอดคล้องกับรูปทรงของบ้านเรือนแบบหลังคาทรงสูงที่มีชื่อเรียกว่า “Gassho-zukuri” ที่แปลว่า “เหมือนการพนมมือ” โดยหมู่บ้านชิราคาวาโกะที่เห็นในปัจจุบันนั้นเริ่มสร้างขึ้นในราว ค.ศ.1700-1800 หรือในยุคเอโดะ โดยเป็นหมู่บ้านที่ผลิตสินค้าหลักคือไหมและดินปืน


การเดินทางไปยังหมู่บ้านโบราณชิราคาวาโกะ

            หมู่บ้านโบราณชิราคาวาโกะ สามารถเดินทางไปด้วยสองวิธีหลัก คือ รถบัสสาธารณะ และขับรถเช่าไปด้วยตัวเองเท่านั้น โดยนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้เช่ารถ สามารถใช้บริการรถบัสของบริษัท Nohi Bus ที่ให้บริการจาก 3 เมืองใกล้เคียงคือ Takayama, Kanazawa และ Toyama

            เส้นทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยว คือเดินทางด้วยรถบัสหรือรถไฟจากเมืองใหญ่ของประเทศญี่ปุ่นอย่างโตเกียว หรือโอซาก้า มายังเมืองทาคายาม่า (Takayama) จากนั้นต่อรถบัสไปยังหมู่บ้านโบราณชิราคาวาโกะ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที ค่าโดยสารเที่ยวละ 2,470 เยน

            นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางจากเมืองอื่นๆ และต้องการตรวจสอบตารางเดินรถ และจองตั๋วรถบัสออนไลน์ สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nouhibus.co.jp/english/highwaybus/


เวลาในการเปิด-ปิดทำการ

            หมู่บ้านโบราณชิราคาวาโกะเป็นหมู่บ้านที่มีผู้คนอาศัยอยู่จริง จึงเปิดทำการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง แต่นักท่องเที่ยวที่เดินทางด้วยรถสาธารณะ อาจต้องตรวจสอบระยะเวลาให้บริการของรถบัสอีกครั้ง


สะพานที่ทอดยาวข้ามแม่น้ำไปยังตัวหมู่บ้าน


การซื้อบัตรเข้าชม

           หมู่บ้านโบราณชิราคาวาโกะไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม


รูปทรงของบ้านเรือนแบบหลังคาทรงสูงในหมู่บ้านที่มีชื่อเรียกว่า “Gassho-zukuri” แปลว่า “เหมือนการพนมมือ”


จุดท่องเที่ยวสำคัญบริเวณหมู่บ้านโบราณชิราคาวาโกะ


บรรยากาศของหมู่บ้านโบราณชิราคาวาโกะท่ามกลางหุบเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะ


             จุดชมวิวชิโรยาม่า (Shiroyama Viewpoint) เป็นจุดท่องเที่ยวยอดนิยม ตั้งอยู่บนเนินเขาบริเวณทิศเหนือของหมู่บ้าน โดยนักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นภาพของหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านได้จากจุดชมวิวนี้ สามารถเดินเท้าขึ้นไป หรือใช้บริการรถบัสรับส่งหน้าศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว


ภาพทิวทัศน์ของหมู่บ้านโบราณจากจุดชมวิว


เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว


ทุ่งนาในหมู่บ้านที่เริ่มมีการปลูกข้าวในฤดูใบไม้ผลิ

            นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปเยือนหมู่บ้านโบราณชิราคาวาโกะได้ตลอดทั้งปี เนื่องจากหมู่บ้านแห่งนี้มีความสวยงามในทุกฤดูกาล ทั้งดอกซากุระในหมู่บ้านที่ผลิบานในฤดูใบไม้ผลิ ทุ่งนาเขียวขจีรอบหมู่บ้านในฤดูร้อน ใบไม้เปลี่ยนสีหลากสีสันในฤดูใบไม้ร่วง และหิมะสีขาวที่ปกคลุมทั้งหุบเขาในฤดูหนาว

            นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังสามารถตรวจสอบพยากรณ์อากาศล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวได้ที่ https://www.accuweather.com/


ข้อมูลทั่วไปที่ควรรู้


เสาโทริอิภายในหมู่บ้านโบราณชิราคาวาโกะ

            เนื่องจากพื้นที่ของหมู่บ้านโบราณชิราคาวาโกะมีขนาดค่อนข้างใหญ่ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาด้วยรถสาธารณะ ควรตรวจสอบตารางการให้บริการ รวมถึงเผื่อเวลาในการเที่ยวชมในหมู่บ้านให้ดี เพื่อไม่ให้พลาดเที่ยวรถในการเดินทางกลับ

            หมู่บ้านโบราณชิราคาวาโกะมีการจัดกิจกรรมและเทศกาลต่างๆที่น่าสนใจตลอดทั้งปี นักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบตารางเทศกาลของหมู่บ้านได้ที่ http://ml.shirakawa-go.org/en/saijiki/


บ้านเรือนที่มีผู้คนอาศัยอยู่จริงๆภายในหมู่บ้าน

            นอกจากนี้ ยังมีบ้านบางหลังในหมู่บ้านโบราณที่เปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถพักค้างคืนได้ นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถตรวจสอบรายชื่อและราคาได้ที่ http://ml.shirakawa-go.org/en/accommodation/

 

            นักท่องเที่ยวที่สนใจไปเที่ยว หมู่บ้านโบราณชิราคาวาโกะ สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                        ระดับความนิยม 

                        อัตราค่าเข้าชม : ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม

                        เวลาเปิด-ปิด : เปิดทำการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

                        ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

                        สถานที่ตั้ง : เมืองโอนะ จังหวัดกิฟุ ประเทศญี่ปุ่น

                        โทรศัพท์ : (+81)5769-6-1311

                        เว็บไซต์ : http://ml.shirakawa-go.org/en/

                        ข้อมูลอื่นๆที่ควรรู้ : เว็บไซต์องค์การการท่องเที่ยวญี่ปุ่น https://www.jnto.go.jp/eng/

                                        เว็บไซต์องค์การการท่องเที่ยวจังหวัดกิฟุ http://travel.kankou-gifu.jp/th/

                                        เว็บไซต์สำหรับตรวจสอบสภาพอากาศ https://www.accuweather.com/

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

14 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

โตเกียว (Tokyo) เป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่นและยังครองตำแหน่งเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก จึงไม่น่าแปลกใจที่เมืองเก่าแก่ รุ่มรวยด้วยประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมแห่งนี้จะมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายให้ผู้มาเยือนได้ชม ตลอดจนเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก และนี่คือ 14 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในโตเกียวที่ Palanla ได้รวบรวมมาฝากกัน

อ่านต่อ

ย่านอูเอโนะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ย่านอูเอโนะ (Ueno) ในโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เป็นย่านประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญทางด้านวัฒนธรรมและศิลปะในมหานครโตเกียวของญี่ปุ่นมายาวนาน โดยเริ่มมีการสร้างรากฐานมาตั้งแต่ยุคเมจิ ปัจจุบันอูเอโนะเป็นย่านที่มีชีวิตชีวา ผสมผสานเสน่ห์ดั้งเดิมและความทันสมัยเข้าไว้ด้วยกัน รายล้อมไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจหลายแห่ง

อ่านต่อ

ศูนย์กลางการเงินโลกเซี่ยงไฮ้ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

ศูนย์กลางการเงินโลกเซี่ยงไฮ้ (Shanghai World Financial Center) อาคารความสูง 492 เมตร ซึ่งเคยเป็นตึกสูงที่สุดในประเทศจีน ก่อนที่จะถูกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ (Shanghai Tower) ชิงตำแหน่งนี้ไปครองในปี ค.ศ.2015

อ่านต่อ

วัดเต๋าฉินชี่ หยางเตี้ยน เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

วัดเต๋าฉินชี่ หยางเตี้ยน (Shanghai Qinci Yangdian Taoist Temple) แห่งเมืองเซี่ยงไฮ้ เป็นวัดลัทธิเต๋าที่เก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุดในเซี่ยงไฮ้ สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 3

อ่านต่อ

เซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

เซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ (Shanghai Tower) เป็นตึกที่สูงที่สุดในประเทศจีน กับความสูง 632 เมตร (2,073 ฟุต) ในย่านธุรกิจ Lujiazui ของเมืองเซี่ยงไฮ้

อ่านต่อ

11 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดคานากาว่า ประเทศญี่ปุ่น

จังหวัดคานากาว่า (Kanagawa) เป็นเขตปกครองตนเองที่ตั้งอยู่ใน ภูมิภาคคันโต ของประเทศญี่ปุ่น จังหวัดนี้เป็นที่ตั้งของเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงหลายเมืองด้วยกัน อาทิ คามาคุระ (Kamakura) โยโกฮาม่า (Yokohama) และฮาโกเน่ (Hakone)…Palanla ได้รวบรวมเอา 11 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดคานากาว่า ตั้งแต่ชายหาด พระใหญ่ วัดเก่าแก่ ศาลเจ้า ไชน่าทาวน์ สวนสนุก อควาเรียม ทะเลสาบ ไปจนถึงกระเช้าลอยฟ้าและจุดชมภูเขาไฟฟูจิ มาไว้แล้วในบทความนี้

อ่านต่อ

สวนหลิวหยวน เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน

สวนหลิวหยวน หรือ สวนสิงโต (Lion Forest Garden) เป็นสวนจีนโบราณที่สวยงาม ตั้งอยู่ในเมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน สวนแห่งนี้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของและชื่อหลายครั้งตลอดหลายศตวรรษ สวนหลิวหยวน ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในสวนคลาสสิกที่สำคัญที่สุดของซูโจว และเป็นส่วนหนึ่งของ "สวนคลาสสิกของซูโจว" ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยองค์การยูเนสโก (UNESCO) ในปี ค.ศ.2000

อ่านต่อ

สวนจัวเจิ้ง เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน

สวนจัวเจิ้ง (Humble Administrator’s Garden) เป็นสวนที่ใหญ่ที่สุดในซูโจวและได้ชื่อว่าเป็นสวนที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศจีนตอนใต้ สวนแห่งนี้ถูกใช้เป็นฉากหลังของภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์จีนหลายเรื่องด้วยกัน และได้รับการบันทึกให้เป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก (UNESCO) ในปี ค.ศ. 1997

อ่านต่อ

เนินเขาเสือ เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน

เนินเขาเสือ หรือเนินหู่ชิว (Tiger Hill) ได้ชื่อว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในซูโจว นักท่องเที่ยวนิยมปีนขึ้นไปชมทิวทัศน์ธรรมชาติที่มีเสน่ห์และโบราณวัตถุอันทรงคุณค่าของซูโจว ไม่ว่าจะเป็นหลุมศพโบราณ บ่อน้ำ เจดีย์ และห้องสมบัติ เหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสความสวยงามของทิวทัศน์ในวรรณคดีจีนโบราณ โดยที่นี่ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก (UNESCO) ด้วย

อ่านต่อ

ทะเลสาบจินจี เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน

ทะเลสาบจินจี (Jinji Lake) ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในซูโจว ซึ่งแวดล้อมไปด้วยสวนสาธารณะริมทะเลสาบ ศูนย์จัดแสดงสินค้า พิพิธภัณฑ์ โรงแรม ฯลฯ ถือเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งของเมืองซูโจว

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ