หมู่บ้านโบราณชิราคาวาโกะ จังหวัดกิฟุ ประเทศญี่ปุ่น

  • อ่าน (7,396)
  • By Webmaster
  • 14:34:22 | 27 เม.ย. 2566

หมู่บ้านโบราณชิราคาวาโกะ จังหวัดกิฟุ ประเทศญี่ปุ่น

Historic Villages of Shirakawa-go, Gifu, Japan


บ้านโบราณในหมู่บ้านชิราคาวาโกะท่ามกลางทุ่งนา

              หมู่บ้านโบราณชิราคาวาโกะ เป็นหมู่บ้านเก่าแก่อายุกว่า 250 ปี และกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมซึ่งเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ด้วยเอกลักษณ์ของอาคารบ้านเรือนในหมู่บ้านที่ได้รับการดูแลอนุรักษณ์อย่างดี และเสน่ห์จากความงดงามในฤดูกาลต่างๆ นอกจากนี้ยังได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมพร้อมกับหมู่บ้านโกคายาม่า (Gokayama) ในจังหวัดโทยาม่า จากองค์กรยูเนสโกในปี ค.ศ. 1995 ตั้งอยู่ในเมืองโอนะ จังหวัดกิฟุ ประเทศญี่ปุ่น


ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านโบราณชิราคาวาโกะ


ทางเดินชมบรรยากาศภายในบริเวณหมู่บ้านชิราคาวาโกะ

            นักโบราณคดีได้ค้นพบร่องรอยของการใช้ชีวิตในพื้นที่บริเวณหมู่บ้านโบราณชิราคาวาโกะมานับตั้งแต่สมัย 2,300 ปีก่อนคริสตกาล โดยมีการขุดพบเครื่องปั้นดินเผา และเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ที่บ่งบอกถึงการตั้งรกรากของผู้คนในอดีต โดยชื่อ ”ชิราคาวาโกะ” นั้นปรากฏอย่างเป็นทางการครั้งแรกในบันทึกของขุนนางในกรุงเกียวโต ตั้งแต่ ค.ศ. 1176 และจากนั้นก็มีการพูดถึงชื่อของหมู่บ้านแห่งนี้อย่างกว้างขวางเรื่อยมา


พื้นที่ร้านขายอาหารและของฝากภายในหมู่บ้าน

            จากสภาพภูมิประเทศที่ถูกห้อมล้อมด้วยหุบเขา เข้าถึงได้ยากจากภายนอก ทำให้พื้นที่บริเวณหมู่บ้านชิราคาวาโกะเป็นเสมือนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และถูกใช้เป็นที่แสวงบุญของเหล่าพระภิกษุ และอยู่ภายใต้การดูแลของกลุ่มนิกายเทนได ในศาสนาพุทธมาจนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 13 สอดคล้องกับรูปทรงของบ้านเรือนแบบหลังคาทรงสูงที่มีชื่อเรียกว่า “Gassho-zukuri” ที่แปลว่า “เหมือนการพนมมือ” โดยหมู่บ้านชิราคาวาโกะที่เห็นในปัจจุบันนั้นเริ่มสร้างขึ้นในราว ค.ศ.1700-1800 หรือในยุคเอโดะ โดยเป็นหมู่บ้านที่ผลิตสินค้าหลักคือไหมและดินปืน


การเดินทางไปยังหมู่บ้านโบราณชิราคาวาโกะ

            หมู่บ้านโบราณชิราคาวาโกะ สามารถเดินทางไปด้วยสองวิธีหลัก คือ รถบัสสาธารณะ และขับรถเช่าไปด้วยตัวเองเท่านั้น โดยนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้เช่ารถ สามารถใช้บริการรถบัสของบริษัท Nohi Bus ที่ให้บริการจาก 3 เมืองใกล้เคียงคือ Takayama, Kanazawa และ Toyama

            เส้นทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยว คือเดินทางด้วยรถบัสหรือรถไฟจากเมืองใหญ่ของประเทศญี่ปุ่นอย่างโตเกียว หรือโอซาก้า มายังเมืองทาคายาม่า (Takayama) จากนั้นต่อรถบัสไปยังหมู่บ้านโบราณชิราคาวาโกะ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที ค่าโดยสารเที่ยวละ 2,470 เยน

            นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางจากเมืองอื่นๆ และต้องการตรวจสอบตารางเดินรถ และจองตั๋วรถบัสออนไลน์ สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nouhibus.co.jp/english/highwaybus/


เวลาในการเปิด-ปิดทำการ

            หมู่บ้านโบราณชิราคาวาโกะเป็นหมู่บ้านที่มีผู้คนอาศัยอยู่จริง จึงเปิดทำการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง แต่นักท่องเที่ยวที่เดินทางด้วยรถสาธารณะ อาจต้องตรวจสอบระยะเวลาให้บริการของรถบัสอีกครั้ง


สะพานที่ทอดยาวข้ามแม่น้ำไปยังตัวหมู่บ้าน


การซื้อบัตรเข้าชม

           หมู่บ้านโบราณชิราคาวาโกะไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม


รูปทรงของบ้านเรือนแบบหลังคาทรงสูงในหมู่บ้านที่มีชื่อเรียกว่า “Gassho-zukuri” แปลว่า “เหมือนการพนมมือ”


จุดท่องเที่ยวสำคัญบริเวณหมู่บ้านโบราณชิราคาวาโกะ


บรรยากาศของหมู่บ้านโบราณชิราคาวาโกะท่ามกลางหุบเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะ


             จุดชมวิวชิโรยาม่า (Shiroyama Viewpoint) เป็นจุดท่องเที่ยวยอดนิยม ตั้งอยู่บนเนินเขาบริเวณทิศเหนือของหมู่บ้าน โดยนักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นภาพของหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านได้จากจุดชมวิวนี้ สามารถเดินเท้าขึ้นไป หรือใช้บริการรถบัสรับส่งหน้าศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว


ภาพทิวทัศน์ของหมู่บ้านโบราณจากจุดชมวิว


เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว


ทุ่งนาในหมู่บ้านที่เริ่มมีการปลูกข้าวในฤดูใบไม้ผลิ

            นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปเยือนหมู่บ้านโบราณชิราคาวาโกะได้ตลอดทั้งปี เนื่องจากหมู่บ้านแห่งนี้มีความสวยงามในทุกฤดูกาล ทั้งดอกซากุระในหมู่บ้านที่ผลิบานในฤดูใบไม้ผลิ ทุ่งนาเขียวขจีรอบหมู่บ้านในฤดูร้อน ใบไม้เปลี่ยนสีหลากสีสันในฤดูใบไม้ร่วง และหิมะสีขาวที่ปกคลุมทั้งหุบเขาในฤดูหนาว

            นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังสามารถตรวจสอบพยากรณ์อากาศล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวได้ที่ https://www.accuweather.com/


ข้อมูลทั่วไปที่ควรรู้


เสาโทริอิภายในหมู่บ้านโบราณชิราคาวาโกะ

            เนื่องจากพื้นที่ของหมู่บ้านโบราณชิราคาวาโกะมีขนาดค่อนข้างใหญ่ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาด้วยรถสาธารณะ ควรตรวจสอบตารางการให้บริการ รวมถึงเผื่อเวลาในการเที่ยวชมในหมู่บ้านให้ดี เพื่อไม่ให้พลาดเที่ยวรถในการเดินทางกลับ

            หมู่บ้านโบราณชิราคาวาโกะมีการจัดกิจกรรมและเทศกาลต่างๆที่น่าสนใจตลอดทั้งปี นักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบตารางเทศกาลของหมู่บ้านได้ที่ http://ml.shirakawa-go.org/en/saijiki/


บ้านเรือนที่มีผู้คนอาศัยอยู่จริงๆภายในหมู่บ้าน

            นอกจากนี้ ยังมีบ้านบางหลังในหมู่บ้านโบราณที่เปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถพักค้างคืนได้ นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถตรวจสอบรายชื่อและราคาได้ที่ http://ml.shirakawa-go.org/en/accommodation/

 

            นักท่องเที่ยวที่สนใจไปเที่ยว หมู่บ้านโบราณชิราคาวาโกะ สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                        ระดับความนิยม 

                        อัตราค่าเข้าชม : ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม

                        เวลาเปิด-ปิด : เปิดทำการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

                        ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

                        สถานที่ตั้ง : เมืองโอนะ จังหวัดกิฟุ ประเทศญี่ปุ่น

                        โทรศัพท์ : (+81)5769-6-1311

                        เว็บไซต์ : http://ml.shirakawa-go.org/en/

                        ข้อมูลอื่นๆที่ควรรู้ : เว็บไซต์องค์การการท่องเที่ยวญี่ปุ่น https://www.jnto.go.jp/eng/

                                        เว็บไซต์องค์การการท่องเที่ยวจังหวัดกิฟุ http://travel.kankou-gifu.jp/th/

                                        เว็บไซต์สำหรับตรวจสอบสภาพอากาศ https://www.accuweather.com/

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

7 พิกัด...ชมใบไม้เปลี่ยนสีรอบภูเขาไฟฟูจิ

เมื่อเข้าใกล้ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี อีกหนึ่งฤดูยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวหลายๆคนไม่ควรพลาดที่จะเดินทางไปยังแดนอาทิตย์อุทัย เพื่อสัมผัสกับความงดงามของใบไม้ที่ต่างพากันผลัดเปลี่ยนสีสันอย่างสดใสสวยงาม ท่ามกลางบรรยากาศอันสุดแสนจะอบอุ่น และโรแมนติก ซึ่งในปี 2023 นี้ก็ได้มีการคาดการณ์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสีตามพื้นที่ต่างๆของประเทศ ให้นักท่องเที่ยวได้แพลนการเดินทางไปชมได้อย่างถูกช่วงค่ะ

อ่านต่อ

10 อันดับตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในโลก

นอกเหนือจากองค์ความรู้ และความสามารถของบุคลากรภายในประเทศ ซึ่งจะเป็นสิ่งที่สามารถชี้วัดศักยภาพทางด้านเทคโนโลยี และความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจได้แล้ว ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่บ่งชี้สถานะทางการเงินของประเทศได้ นั่นก็คือ โครงสร้างของอาคารที่ยิ่งใหญ่ สูงเสียดฟ้า สวยงามตระการตา และทันสมัย ที่ทำหน้าที่เป็นทั้งสถานปฏิบัติการ สถาบันการเงิน ที่พักอาศัย ตลอดจนเป็นจุดชมวิวสำคัญของเมืองในประเทศนั้นๆ วันนี้ Palanla จะพาไปชมตึกระฟ้าที่ถูกจัดอันดับว่าเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกกันค่ะ

อ่านต่อ

10 ศาสนสถานแห่งศรัทธา...ที่ชื่อว่าสวยที่สุดในโลก

ศาสนสถานที่เราจะพาไปชมกันในวันนี้ ขึ้นชื่อว่าเป็นศาสนสถานที่มีความงดงามวิจิตรเป็นอันดับต้นๆของโลก มีทั้งที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ และทั้งที่เกิดจากการรังสรรค์ของธรรมชาติ ซึ่งล้วนเป็นผลงานที่แสดงออกมาได้อย่างน่าทึ่งเลยละค่ะ และไม่เพียงแต่ความงดงามที่ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัด แต่กลับสะท้อนถึงวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนพื้นเมือง และความศรัทธาของผู้คนออกมาได้เป็นอย่างดี จากองค์ประกอบทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมาข้างต้น ถูกผสมผสานกันออกมาอย่างมีเสน่ห์และลงตัว จนได้รับการขนานนามว่าเป็น ศาสนสถานที่สวยงามที่สุดโลก และควรค่าแก่การไปเยือนเป็นอย่างยิ่งค่ะ

อ่านต่อ

พิพิธภัณฑ์เมืองโฮจิมินห์ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

พิพิธภัณฑ์เมืองโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh City Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเมือง ภายในแสดงโบราณวัตถุในสมัยก่อนประวัติศาสตร์และเรื่องราวความเป็นมาเกี่ยวกับนครไซง่อนในอดีต

อ่านต่อ

ถนนหนังสือในนครโฮจิมินห์ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

ถนนหนังสือในนครโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh City Book Street) ไม่เพียงสร้างความประทับใจให้กับคนรักหนังสือเท่านั้น แต่ยังรวมถึงนักท่องเที่ยวที่มาเยือน และนอกจากดื่มด่ำไปกับโลกแห่งหนังสือแล้ว ยังสามารถจิบเครื่องดื่มในบรรยากาศสงบๆ ได้อีกด้วย

อ่านต่อ

ถนนคนเดินบุยเวียน เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

ถนนคนเดินบุยเวียน (Bui Vien Walking Street) หรือมีอีกชื่อว่า “ย่านแบ็คแพ็คไซ่ง่อน ฟามงูเหลา” (Pham Ngu Lao) เป็น "ถนนยุโรป" ที่เรียกได้ว่ามีชื่อเสียงที่สุดในเวียดนาม เป็นสถานที่ที่ต้องแวะเยี่ยมชมเมื่อมาเยือนเมืองไซ่ง่อนหรือโฮจิมินห์

อ่านต่อ

โรงละครโอเปร่า โฮจิมินห์ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

โรงละครโอเปร่า โฮจิมินห์ (Ho Chi Minh City Opera House) สถาปัตยกรรมยุคอาณานิคมฝรั่งเศสในเวียดนาม ที่มีอายุกว่า 300 ปี ในอดีตเคยมีบทบาทเป็นสำนักงานใหญ่ของสภาแห่งชาติเวียดนามใต้ ปัจจุบันยังคงทำหน้าที่เป็นโรงละครและสถานที่จัดแสดงงานต่างๆ

อ่านต่อ

โบสถ์ทันดินห์ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

โบสถ์ทันดินห์ (Tan Dinh Church) โบสถ์สีชมพูอ่อนหวาน ที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโรมันโดยมีส่วนผสมของศิลปะโกธิกและเรอเนซองส์เป็นหลัก และยังเป็นโบสถ์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของนครโฮจิมินห์

อ่านต่อ

เจดีย์บู้ล่อง เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

เจดีย์บู้ล่อง (Buu Long Pagoda) ในเมืองโฮจิมินห์เป็นเจดีย์ที่สวยที่สุดในเวียดนาม โดยมีองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมจากไทย พม่า อินเดีย และเวียดนามเอง เจดีย์ชนิดนี้มีเอกลักษณ์และไม่ค่อยพบในเวียดนาม คนท้องถิ่นตั้งชื่อเรียกให้ที่นี่ว่า “วัดไทย”

อ่านต่อ

อุโมงค์กู๋จี เมืองโฮจิมินห์ เวียดนาม

อุโมงค์กู๋จี (Cu Chi Tunnels) เป็นเครือข่ายอุโมงค์ใต้ดินขนาดใหญ่ที่ถูกใช้เป็นที่ตั้งของกองทัพและฐานปฏิบัติการของเวียดกง จนกระทั่งสหรัฐต้องถอนกำลังทหารออกจากเวียดนามใต้ในที่สุด

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ