ศาลาว่าการเมืองเก่าและนาฬิกาดาราศาสตร์ เมืองปราก สาธารณรัฐเช็ก

  • อ่าน (446)
  • By Webmaster
  • 16:02:11 | 19 ม.ค. 2567

ศาลาว่าการเมืองเก่าและนาฬิกาดาราศาสตร์ เมืองปราก สาธารณรัฐเช็ก

Old Town Hall & Astronomical Clock, Prague, Czech Republic

Old Town Hall & Astronomical Clock

             ศาลาว่าการเมืองเก่า (Old Town Hall) แลนด์มาร์กสำคัญแห่งหนึ่งของย่านเมืองเก่า ที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1338 ประกอบไปด้วยกลุ่มอาคารสไตล์โกธิค (Gothic) กับเรอเนสซองส์ (Renaissance) ปัจจุบันศาลาว่าการแห่งนี้เหลืออยู่เพียง 5 หลัง และมีหอคอยประจำศาลาว่าการที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ และสิ่งประดิษฐ์ทรงคุณค่าระดับโลกอย่างนาฬิกาดาราศาสตร์ (Astronomical Clock) อันน่าทึ่งมากที่สุดชิ้นหนึ่ง

Old Town Hall & Astronomical Clock
 

ประวัติ

             ศาลาว่าการเมืองเก่า ตั้งอยู่ที่มุมด้านตะวันตกเฉียงใต้ของจัตุรัสเมืองเก่า ณ กรุงปราก เป็นศาลาว่าการเก่าแก่ที่สร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1338 ปัจจุบันศาลาว่าการแห่งนี้ประกอบไปด้วยอาคาร 5 หลัง ที่มีความโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิค (Gothic) กับเรอเนสซองส์ (Renaissance) ซึ่งเป็นสองสไตล์การออกแบบที่เราจะพบเห็นได้ทั่วไปในย่านเมืองเก่าของปราก ด้วยความที่ศาลาว่าการแห่งนี้เคยเป็นจุดศูนย์กลางการปกครองของยุโรป ทำให้ทุกส่วนของโครงสร้างอาคาร เต็มไปด้วยความสวยงาม ตระการตา ทั้งประตู หน้าต่าง พื้นที่ภายในตัวอาคาร ฯลฯ นอกจากนี้ศาลาว่าการเมืองเก่ายังเป็นที่ตั้งของหอคอยศาลาว่าการเมืองเก่า (Old Town Hall Tower) ที่ถูกผนวกรวมเข้ากับศาลาว่าการเมืองเก่าในช่วงศตวรรษเดียวกัน โดยมีจุดชมวิวภายในหอคอยที่มีความสูงถึง 69.5 เมตร ซึ่งจะสามารถเห็นทิวทัศน์ของย่านเมืองเก่าได้ชัดเจน และหนึ่งในจุดที่โดดเด่นมากที่สุดของศาลาว่าการเมืองเก่าก็คือ นาฬิกาดาราศาสตร์ สิ่งประดิษฐ์ทรงคุณค่าที่อยู่คู่เมืองปรากมายาวนานกว่า 600 ปี เรียกว่าเป็นจุดขายที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมมากมาย

             นาฬิกาดาราศาสตร์ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1410  ติดตั้งอยู่บนตึกศาลาว่าการเมืองเก่า ริมถนนฝั่งทิศใต้  นับเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ ทั้งยังเต็มไปด้วยรายละเอียดยิบย่อยที่ประณีตและละเอียดอ่อนที่สุดเท่าที่ศักยภาพของผู้สร้างในสมัยนั้นจะรังสรรค์ขึ้นมาได้ หน้าปัดนาฬิกาแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักคือ วงบนที่ใช้บอกเวลาปกติ กับ วงล่างที่มีปฏิทินพร้อมจักรราศี โดยในทุกๆ ชั่วโมง จะมีนักท่องเที่ยวมารอชมการแสดงบอกเวลาที่ดำเนินมาตลอดหลายร้อยปี ซึ่งจะเป็นการเคลื่อนไหวของรูปปั้นต่างๆ ที่ประดับอยู่รอบนาฬิกา รวมถึงกลไกที่สร้างให้อัครสาวกทั้ง 12 คนของพระเยซูในอิริยาบถที่แตกต่างกันไป เผยออกมาบริเวณหน้าต่างเล็กๆ บนนาฬิกา

             เริ่มจากหน้าปัดด้านบน วงด้านนอกสุดของหน้าปัดนั้น เป็นการบอกเวลาที่อิงตามการขึ้นลงของพระอาทิตย์ ซึ่งพอเข็มวนครบชั่วโมงที่ 24 ของวัน จะตรงกับช่วงที่พระอาทิตย์ในเมืองปรากตกดินพอดี และใช้เลขอารบิกในสมัยยุคกลางเป็นตัวแสดงผล แบ่งเป็นช่วงละ 12 ชั่วโมง ให้เวลาเที่ยงวันอยู่ข้างบน กลางคืนอยู่ข้างล่าง ส่วนวงในที่เป็นเลขโรมัน และมีหน้าปัดเป็นสีฟ้ากับสีแดงนั้น จะแบ่งการวัดเวลา ตามสมัยบาบิโลนที่มีความสั้นยาวต่างกันตามฤดูกาล ส่วนสุดท้ายคือหน้าปัดที่เล็กที่สุด ที่มีปลายเข็มบอกเวลา จะมีพระอาทิตย์ และพระจันทร์ พร้อมอักขระที่หมายถึงกลุ่มดาวต่างๆ ที่โคจรอยู่รอบโลกซึ่งเป็นพื้นที่ว่างรอบวงกลม หน้าปัดนี้แสดงถึงตำแหน่งที่สัมพันธ์กัน ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดวงดาวที่โคจรอยู่โดยรอบ

             มาที่หน้าปัดด้านล่าง จะประกอบด้วยวงกลมใหญ่หนึ่งวง พร้อมรูปหอคอยที่ประดับด้วยวงกลมเล็กๆ 12 วง แทนราศี ทั้ง 12 ส่วนวงกลมด้านนอกนั้น เป็นภาพที่แสดงถึงเทศกาลสำคัญต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในแต่ละเดือนของเมืองนั่นเอง และยังมีการแสดงบอกเวลา ในทุกชั่วโมงของช่วงเวลา 09.00 น. – 23.00 น. โดยการแสดงบอกเวลาของนาฬิกาแห่งนี้นั่น เริ่มจากการแสดงท่าทางของรูปปั้นสาวกพระเยซู พร้อมเสียงระฆัง และการเผยตัวตัวของอัครสาวกทั้ง 12 คนของพระเยซู ในอิริยาบถหลากหลาย ผ่านหน้าต่างกระจกเล็กที่เปิดออก โดยอัครสาวกแต่ละรูปล้วนเป็นภาพแทนถึงหมุดหมายสำคัญทางเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ ของศาสนาคริสต์ที่ผู้นับถือคุ้นเคยกันดี โดยการแสดงบอกเวลานี้จะมีขึ้นในทุกๆ ต้นชั่วโมงของวัน และมีนักท่องเที่ยวมารอชมกันหนาแน่นทุกรอบ ปัจจุบันนาฬิกาดาราศาสตร์แห่งนี้ถูกยกให้เป็นหนึ่งในนาฬิกาที่ทรงคุณค่าที่สุดชิ้นหนึ่งของโลก

Old Town Hall & Astronomical Clock
บรรยากาศในช่วงเทศกาลคริสต์มาสรอบๆ บริเวณจัตุรัสเมืองเก่าอันเป็นที่ตั้งของศาลาว่าการเมืองเก่าและนาฬิกาดาราศาสตร์

Old Town Hall & Astronomical Clock
หอคอยศาลาว่าการเมืองเก่าตั้งโดดเด่นท่ามกลางสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ของเมืองปราก

Old Town Hall & Astronomical Clock
ศาลาว่าการเก่าแห่งเมืองปรากสร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1338 ปัจจุบันประกอบด้วยอาคาร 5 หลัง โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิค กับเรอเนสซองส์

Old Town Hall & Astronomical Clock
นาฬิกาดาราศาสตร์สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1410  ติดตั้งอยู่บนตึกศาลาว่าการเมืองเก่า ริมถนนฝั่งทิศใต้

Old Town Hall & Astronomical Clock
หน้าปัดด้านบนของนาฬิกาดาราศาสตร์วงบนที่ใช้บอกเวลาปกติ

Old Town Hall & Astronomical Clock
หน้าปัดด้านล่างมีปฏิทินพร้อมจักรราศี

Old Town Hall & Astronomical Clock
นาฬิกาดาราศาสตร์ที่ถูกยกให้เป็นนาฬิกาที่ทรงคุณค่าที่สุดชิ้นหนึ่งของโลก

Old Town Hall & Astronomical Clock
บรรยากาศจากจุดชมวิวภายในหอคอยที่มีความสูงถึง 69.5 เมตร

Old Town Hall & Astronomical Clock
ตึกรามบ้านช่องเรียงรายกับรูปทรง สีสัน และหลังคาอันเป็นเอกลักษณ์

Old Town Hall & Astronomical Clock
จากด้านบนจุดชมวิวของหอคอยศาลาว่าการเมืองเก่าปรากสามารถเห็นทิวทัศน์ของย่านเมืองเก่าได้ชัดเจน

Old Town Hall & Astronomical Clock
บรรยากาศรอบๆ ศาลาว่าการเมืองเก่ามองจากจุดชมวิว
 

การเดินทางจากสนามบินปรากไปยังตัวเมือง

             - รถบัส จากสนามบินปราก ให้ขึ้นรถบัสสาย AE หรือสาย 119 ด้านหน้าอาคารผู้โดยสารขาเข้า  ระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 48 นาที ก็จะถึง Prague Main Station


การเดินทางจากสถานีขนส่งสาธารณะหลักของเมืองไปศาลาว่าการเมืองเก่า

             - รถยนต์ จาก Prague Main Station ไป ศาลาว่าการเมืองเก่า มีระยะทาง 4 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 นาที

             - รถราง จาก Prague Main Station เดินออกมาเล็กน้อยเพื่อขึ้นรถรางที่สถานี  Hlavní nádraží ไปลงที่ Národní třída ซึ่งเป็นสถานีใกล้กับศาลาว่าการเมืองเก่า ใช้เวลาประมาณ 8 นาที แล้วเดินต่ออีก 700 เมตร


เวลาเปิด-ปิดทำการ

              ศาลาว่าการเมืองเก่า เปิดให้เข้าไปเยี่ยมชมด้านในทุกวัน เวลา 10.00 น. – 19.00 น. (วันจันทร์เปิดเวลา 11.00 น.) ส่วนนาฬิกาดาราศาสตร์สามารถชมได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 

อัตราค่าเข้าชม

             ตั๋วเข้าชมศาลาว่าการเก่าราคา 300 โครูนาเช็ก (CZK) ต่อคน (รวมจุดชมวิวหอคอย ทัวร์ชมการตกแต่งภายในศาลาว่าการแบบมีไกด์ และชั้นใต้ดิน) ส่วนการชมนาฬิกาดาราศาสตร์ไม่เสียค่าใช้จ่าย


เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว

             ตลอดทั้งปี

Old Town Hall & Astronomical Clock
 

             นักท่องเที่ยวที่สนใจมาเที่ยว ศาลาว่าการเมืองเก่าและนาฬิกาดาราศาสตร์ สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                        ศาลาว่าการเมืองเก่าและนาฬิกาดาราศาสตร์ เมืองปราก สาธารณรัฐเช็ก

                        (Old Town Hall & Astronomical Clock, Prague, Czech Republic)

                        ระดับความนิยม :

                        อัตราค่าเข้าชม : ตั๋วเข้าชมศาลาว่าการเก่าราคา 300 โครูนาเช็ก (CZK) ต่อคน

                                              (รวมจุดชมวิวหอคอย ทัวร์ชมการตกแต่งภายในศาลาว่าการแบบมีไกด์ และชั้นใต้ดิน)

                                              ส่วนการชมนาฬิกาดาราศาสตร์ไม่เสียค่าใช้จ่าย

                        เวลาเปิด-ปิด : ศาลาว่าการเมืองเก่า เปิดให้เข้าไปเยี่ยมชมด้านในทุกวัน เวลา 10.00 น. – 19.00 น. (วันจันทร์เปิดเวลา 11.00 น.)

                                            ส่วนนาฬิกาดาราศาสตร์สามารถชมได้ตลอด 24 ชั่วโมง

                        ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

                        สถานที่ตั้ง : เมืองปราก สาธารณรัฐเช็ก

                        โทรศัพท์ : (+420) 775 400 052

                        เว็บไซต์ : -

                        ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้ : เว็บไซต์สำหรับตรวจสอบสภาพอากาศ https://www.accuweather.com/

                                                  เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองปราก https://www.prague.eu/

                                                  เว็บไซต์ขนส่งสาธารณะเมืองปราก https://www.dpp.cz/en

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

ล่องบอลลูนชม 2 ดินแดนมรดกโลก…พุกาม & คัปปาโดเชีย

หากเอ่ยถึง “พุกาม” (Bagan) เชื่อว่าคงจะนึกถึงสิ่งอื่นใดไปไม่ได้ นอกจากทะเลเจดีย์นับพันที่สร้างมาตั้งแต่สมัยโบราณ ตั้งเรียงรายอยู่บริเวณพื้นที่ของเขตเขตมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมาร์ และหากเอ่ยถึง “คัปปาโดเชีย” (Cappadocia) ประเทศตุรกีหรือตุรเคีย แน่นอนว่าก็คงจะต้องมีภาพของบอลลูนหลากสีลอยล่องอยู่เหนือภูมิประเทศแปลกตา ที่เต็มไปด้วยกลุ่มภูเขาหินรูปกรวยโผล่ขึ้นมาจากพื้นดิน... ในครั้งนี้ Palanla จะพาออกเดินทางไปสัมผัสกับความน่าอัศจรรย์ของ 2 ดินแดนมรดกโลก “พุกาม” และ “คัปปาโดเชีย” ด้วยมุมมองจากบนท้องฟ้าผ่านการล่องบอลลูนลมร้อน พร้อมแล้วไปด้วยกัน!

อ่านต่อ

เกรย์ไฟรเออร์บ็อบบี้ (Greyfriars Bobby Statue) & ฮาจิโกะ (Hachiko)

สุนัข ได้ชื่อว่าเป็นเพื่อนที่แสนดีและซื่อสัตย์ของมนุษย์มายาวนานอยู่ทุกหนแห่งของโลกใบนี้ หลายๆ เรื่องราวถูกถ่ายทอดความประทับใจออกมาผ่านภาพยนตร์ หนังสือ ตลอดจนสร้างเป็นรูปปั้นอนุสรณ์สถานเพื่อเชิดชูและระลึกถึงความรักอันบริสุทธิ์ที่เจ้าตูบและมนุษย์มีต่อกัน เช่นเดียวกับรูปปั้นของสุนัขผู้ซื่อสัตย์ 2 แห่งที่ Palanla จะพาไปชมในวันนี้ ที่แรกคือ รูปปั้นสุนัขเกรย์ไฟรเออร์บ็อบบี้ (Greyfriars Bobby Statue) เมืองเอดินเบอระ ประเทศสกอตแลนด์ และอีกที่คือ รูปปั้นสุนัขฮาจิโกะ (Hachiko) ที่เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

อ่านต่อ

8 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี

อิสตันบูล (Istanbul) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นนคร 2 ทวีป ซึ่งมีช่องแคบบอสฟอรัสเป็นเส้นแบ่งระหว่างยุโรปและเอเชียแห่งนี้ คือเมืองที่รุ่มรวยไปด้วยประวัติศาสตร์ความเป็นมานับพันๆ ปี จึงไม่น่าแปลกใจหากอิสตันบลูจะเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวที่มีสถาปัตยกรรมเก่าแก่และงดงามทรงคุณค่ามากมายที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นยุโรปและเอเชียจากอดีตจนถึงปัจจุบัน Palanla จะพาไปชม 8 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเมืองอิสตันบูลที่หากมีโอกาสไปเยือนประเทศตุรกีไม่ควรพลาด

อ่านต่อ

ล่องเรือชมวิวช่องแคบบอสฟอรัส เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี

ช่องแคบบอสฟอรัส เป็นช่องแคบเล็กๆ ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของตุรกี เคยเป็นทั้งเส้นทางการค้าที่สำคัญ และยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญมาจนถึงปัจจุบัน การล่องเรือชมวิวช่องแคบบอสฟอรัส (Bosphorus Cruise) จึงเป็นวิธีที่ดีที่จะได้สัมผัสบรรยากาศ สถาปัตยกรรม และวัฒนธรรมที่หลากหลายของอิสตันบูล

อ่านต่อ

อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี

อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน (Yerebatan Sarnici) คือหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของตุรกี ดินแดนที่เต็มไปด้วยประวัติความเป็นมามากกว่าพันปี อุโมงค์เก่าแก่ขนาดใหญ่แห่งนี้คือสถานที่เก็บน้ำในสมัยโบราณที่ยังคงความยิ่งใหญ่และงดงาม กับเอกลักษณ์โดดเด่นอย่างเสากรีกที่ค้ำเรียงรายมากถึง 336 ต้น และเสาเมดูซ่าพร้อมตำนานที่เล่าขานกันมาหลายชั่วอายุคน รวมถึงซากโบราณของพระราชวังใต้ดินแห่งกรุงคอนสแตนติโนเปิลสมัยไบเซนไทน์อีกด้วย

อ่านต่อ

ตลาดเครื่องเทศ เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี

ตลาดเครื่องเทศ (Historical Spice Bazaar / Egyptıan Spıce Bazaar) ในอิสตันบูล เป็นหนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในโลก ตลาดแห่งนี้มีมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 ในสมัยจักรวรรดิออตโตมัน เดิมทีเป็นจุดแลกเปลี่ยนเครื่องเทศ ผ้าไหม และสินค้าอื่นๆ จากเอเชียมาสู่ยุโรป

อ่านต่อ

10 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในเมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี

บูดาเปสต์ (Budapest) เป็นเมืองหลวงของประเทศฮังการี ตัวเมืองถูกแบ่งออกเป็นสองฝั่งด้วยแม่น้ำดานูบที่ไหลผ่านกลางเมือง ทำให้ในเมืองเต็มไปด้วยบรรยากาศโรแมนติกจากสถาปัตยกรรมอันสวยงามเปี่ยมเสน่ห์ที่รอคอยให้นักท่องเที่ยวไปเยี่ยมเยือน Palanla ได้รวบรวมเอา 10 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในเมืองบูดาเปสต์มาให้แล้วในบทความนี้

อ่านต่อ

12 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเมืองปราก สาธารณรัฐเช็ก

ปราก (Prague) เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ก ประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลนี้ ตั้งอยู่ใจกลางของทวีปยุโรป ในอดีต เมืองปรากเคยเป็นศูนย์กลางการปกครองอันยิ่งใหญ่ของทวีปยุโรป ซึ่งอารยธรรมแห่งความยิ่งใหญ่ และเปี่ยมไปด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานนั้น ก็ยังคงสะท้อนอยู่ในวิถีชีวิตของชาวเมือง วัฒนธรรมประเพณี สถาปัตยกรรม ฯลฯ ราวกับมรดกที่สืบทอด และรักษากันมาอย่างดี จนถูกยกให้เป็นเมืองที่มีความน่าหลงใหล ควรค่าแก่การไปสัมผัสความเป็นยุโรปมากที่สุด โดยเมืองปรากยังได้รับการประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลก จากองค์การยูเนสโก (UNESCO) ด้วย ปัจจุบันเมืองนี้นับเป็นหนึ่งในหมุดหมายสำคัญ ของบรรดานักท่องเที่ยวที่มาเยือนทวีปยุโรป ไปชม 12 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเมืองปรากพร้อมๆ กันกับ Palanla!

อ่านต่อ

ถนนแฟชั่นบูดาเปสต์ เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี

ถนนแฟชั่นบูดาเปสต์ (Fashion Street Budapest) เป็นถนนช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงในใจกลางเมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี ถนนสายนี้เป็นที่รู้จักในด้านร้านค้าแฟชั่นชั้นนำจากแบรนด์ระดับโลก อาทิ Gucci, Louis Vuitton, Dior, Armani, Prada และ Chanel ถนนสายนี้ยังเต็มไปด้วยร้านอาหาร บาร์ และคาเฟ่มากมาย จึงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวและชาวเมืองบุดาเปสต์เองด้วย

อ่านต่อ

ล่องเรือดินเนอร์ในบูดาเปสต์ เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี

ล่องเรือดินเนอร์ในบูดาเปสต์ (Dinner Cruise Budapest) เป็นวิธียอดเยี่ยมในการชมความสวยงามของเมืองบูดาเปสต์ โดยขณะที่เรือล่องไปตามแม่น้ำดานูบ (Danube River) นักท่องเที่ยวจะได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่สวยงามของสะพาน พระราชวัง และสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ รวมทั้งอิ่มอร่อยกับอาหารรสเลิศและเครื่องดื่มแสนอร่อย

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ