วัดลาบรัง วัดทิเบตโบราณ มณฑลกานซู ประเทศจีน

  • อ่าน (425)
  • By Webmaster
  • 11:50:33 | 23 พ.ย. 2566

วัดลาบรัง วัดทิเบตโบราณ มณฑลกานซู ประเทศจีน

Labrang Monastery, Gansu, China

Labrang Monastery
หมู่อารามภายในวัดลาบรัง วัดทิเบตโบราณในมณฑลกานซู

             วัดลาบรัง (Labrang Monastery) เป็นวัดและมหาวิทยาลัยสงฆ์ในพุทธศาสนานิกายทิเบตที่มีความเก่าแก่เป็นอย่างมาก อีกทั้งยังมีอาณาบริเวณกว้างใหญ่เทียบเท่าได้กับเมืองขนาดย่อมใจกลางหุบเขา หมู่อารามต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอุโบสถ ศาลา หอสวดมนต์ หอพระสูตร อาคารเรียน เจดีย์ และที่พำนักสงฆ์ ล้วนถูกสร้างขึ้นด้วยสถาปัตกรรมวิหารทิเบตอย่างงดงาม นักท่องเที่ยวสามารถซื้อบริการทัวร์เที่ยวชมภายในวัด หรือจะซื้อตั๋วเข้าชมภายในวัดด้วยตนเองตามอัธยาศัยก็ได้ โดยการเที่ยวชมภายในวัดลาบรังจะยกเว้นบริเวณที่พำนักสงฆ์ และห้ามภ่ายภาพภายในสถานที่สำคัญบางแห่งที่มีป้ายถ่ายภาพ ไฮไลท์ของการเที่ยวชมวัดลาบรังได้แก่บริเวณหอสามชั้นซึ่งสร้างขึ้นแบบทิเบตดั้งเดิม บริเวณห้องโถงฮายากริวาที่มีจิตรกรรมฝาผนังอันวิจิตรงดงาม และบริเวณเจดีย์สีทอง รวมถึงบริเวณจุดชมวิวต่างๆ ที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์อันน่าทึ่งของหมู่อารามทั้งหมดที่โอบล้อมด้วยภูเขา วัดลาบรังได้รับการยกย่องให้เป็น "สถาบันทิเบตศาสตร์แห่งโลก" และถือเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือนมณฑลกานซูเป็นอย่างมาก

Labrang Monastery
แผนที่ตั้ง วัดลาบรัง วัดทิเบตโบราณ (Labrang Monastery) มณฑลกานซู ประเทศจีน
 

ประวัติ

             วัดลาบรังตั้งอยู่ทางตอนใต้ของมณฑลกานซู พื้นที่บริเวณนี้แต่เดิมเคยเป็นของทิเบตมาก่อนแต่ปัจจุบันตั้งอยู่ในเขตของประเทศจีน โดยทำเลของวัดลาบรังตั้งอยู่บริเวณจุดตัดทางยุทธศาสตร์ของสองวัฒนธรรมหลักของเอเชีย นั่นคือ ทิเบตและมองโกเลีย ทำให้พื้นที่บริเวณนี้มีวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทางรัฐจึงจัดสรรให้พื้นที่แถบนี้เป็นเขตปกครองพิเศษที่เรียกว่าเขตปกครองตนเองทิเบตกานหนาน

             วัดลาบรังก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ.1709 โดยสร้างขึ้นในลักษณะเมืองพุทธศาสนาแบบทิเบตขนาดใหญ่บนพื้นที่ประมาณ 2,140 เอเคอร์ หรือราว 8.6 ตารางกิโลเมตร มีชื่อทางการว่า “วัดเกนเดน เชดรุป ดาร์เก ธิกี เกียซู ไคอิลเว หลิง” (Genden Shédrup Dargyé Trashi Gyésu khyilwé Ling) วัดแห่งนี้เป็นหนึ่งในหกมหาวิทยาลัยสงฆ์ในพุทธศาสนานิกายทิเบต และเป็นวัดทิเบตเพียงแห่งเดียวที่ตั้งอยู่นอกเขตทิเบต

             หมู่อารามหลายร้อยหลังภายในวัดลาบรังสร้างขึ้นในรูปแบบสถาปัตยกรรมวิหารทิเบตดั้งเดิมอย่างงดงาม โดยมีอาคารสำคัญต่างๆ หลายหลัง เช่น อุโบสถ วิหาร ห้องโถง ศาลา หอสวดมนต์ หอพระสูตร อาคารเรียน และที่พำนักสงฆ์ รวมถึงสถูปเจดีย์ปิดทองมากมาย และมีพื้นที่อภิปรายพระสูตร โดยมีพระสูตรถูกเก็บรักษาไว้เกือบ 60,000 พระสูตร นอกจากนี้ยังมีส่วนของพิพิธภัณฑ์พุทธศาสนาซึ่งเป็นที่เก็บรักษาและจัดแสดงโบราณวัตถุทางพุทธศาสนา เช่น พระพุทธรูป พระสูตร หนังสือภาษาทิเบต ยา ปฏิทิน อุปกรณ์ต่างๆ ผลงานศิลปะ และผลจิตรกรรมฝาผนังจำนวนมาก

             ในช่วงที่วัดแห่งนี้รุ่งเรืองที่สุดนั้นมีพระภิกษุพำนักอยู่ถึง 4,000 กว่ารูป แต่หลังจากเหตุการณ์ไฟไหม้ในปีค.ศ.1985 และหลังจากผ่านช่วงการปฏิวัติวัฒนธรรม วัดลาบรังจึงมีการปรับเปลี่ยนระบบและมีจำนวนพระภิกษุพำนักอยู่ประมาณ 1,800 รูปในปัจจุบันนี้  

Labrang Monastery
วัดลาบรังได้รับการยกย่องให้เป็น "สถาบันทิเบตศาสตร์แห่งโลก"

Labrang Monastery
วัดลาบรังมีหมู่อารามมากมาย และมีพื้นที่เท่ากับเมืองขนาดย่อม

Labrang Monastery
ความสวยงามของสถาปัตยกรรมทิเบต

Labrang Monastery
ความสวยงามของจิตรกรรมฝาผนังภายในบริเวณวัด

Labrang Monastery
ปัจจุบันมีพระภิกษุพำนักอยู่ประมาณ 1,800 รูป
 

การเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปยังมณฑลกานซู ประเทศจีน

             - เครื่องบิน ขึ้นเครื่องบินจากสนามบินสุวรรณภูมิ/สนามบินดอนเมือง ไปลงที่ท่าอากาศยานนานาชาติหลันโจวจงฉวน ในมณฑลกานซู ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง
 

การเดินทางไปวัดลาบรัง วัดทิเบตโบราณ

             - รถยนต์ จากท่าอากาศยานนานาชาติหลันโจวจงฉวน ไปยัง ใจกลางเขตปกครองตนเองทิเบตกานหนาน มีระยะทางประมาณ 294 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 4 ชั่วโมง จากนั้น เดินทางต่อไปยังวัดลาบรังอีกประมาณ 66 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที
 

เวลาทำการเปิด-ปิด

             เปิดทุกวัน เวลา 8:00-16:00 น.
 

อัตราค่าเข้าชม

             ค่าเข้าชมด้านใน ราคา 40 หยวน
 

เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว

             ตลอดทั้งปี 

 

             นักท่องเที่ยวที่สนใจมาเที่ยว วัดลาบรัง วัดทิเบตโบราณ สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                           วัดลาบรัง วัดทิเบตโบราณ มณฑลกานซู ประเทศจีน

                           (Labrang Monastery, Gansu, China)

                           ระดับความนิยม :

                           อัตราค่าเข้าชม : ค่าเข้าชมหมู่อารามภายใน ราคา 40 หยวน

                           เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 8:00 - 16:00 น.

                           ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

                           สถานที่ตั้ง : Ren Min Dong Jie, Xiahe County, Gannan Tibetan Autonomous Prefecture, Gansu, China, 747100

                           โทรศัพท์ : (+86) 0941-8212567

                           เว็บไซต์ : https://www.chinadaily.com.cn/travel/2016-08/04/content_26344791.htm

                           ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้ : พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com       

                                                       เว็บไซต์สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศจีน https://www.travelchina.org.cn

                                                       เพจศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพ https://www.facebook.com/cntobangkok

                                                       เว็บไซต์การท่องเที่ยวมณฑลกานซู http://www.gogansu.com

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

โบราไกย์ เกาะสวรรค์แห่งฟิลิปปินส์ ประเทศฟิลิปปินส์

เกาะโบราไกย์ (Boracay Island) เกาะสวรรค์แห่งฟิลิปปินส์ ขึ้นชื่อเรื่องหาดทรายขาว และสะอาด อีกทั้งยังได้รับการการันตีว่าเป็น “เกาะที่ดีที่สุดในโลก ปี 2012” ในการโหวตจากนิตยสาร “ทราเวล แอนด์ เลเชอร์” (Travel + Leisure)

อ่านต่อ

พระใหญ่หลิงซาน เมืองอู๋ซี มณฑลเจียงซู ประเทศจีน

พระใหญ่หลิงซาน (หลิงซานต้าฝอ , 灵山大佛) หนึ่งในพระพุทธรูปที่สูงที่สุดในโลก และสวยงามที่สุดในประเทศจีน อีกทั้ง ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวประจำชาติระดับสูงสุดที่ 5A (National AAAAA Tourist Attraction) อีกด้วย

อ่านต่อ

9 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในมณฑลกานซู ประเทศจีน

มณฑลกานซู (Gansu) ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนกลางของประเทศจีน พื้นที่แถบนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่งซึ่งกระจายตัวอยู่ตามเมืองดังต่างๆ เช่น เมืองตุนหวง (Dunhuang) และ เมืองจางเย่ (Zhangye) อีกทั้ง การเดินทางมาเที่ยวที่พื้นที่บริเวณนี้ก็มีความสะดวกสบายเป็นอย่างมาก เพราะมณฑลกานซูมีสนามบินหลันโจวจงฉวน (Zhongchuan Airport : LHW) ซึ่งเป็นท่าอากาศยานนานาชาติที่สามารถนั่งเครื่องบินจากไทยมาลงได้โดยตรง และยังสามารถต่อเที่ยวบินท้องถิ่นเพื่อไปมาระหว่างเมืองอื่นในจีนได้ตามต้องการอีกด้วย

อ่านต่อ

15 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

โฮจิมินห์ (Ho Chi Minh) หรือที่รู้จักกันในชื่อไซ่ง่อน เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันยาวนานของเวียดนาม ทั้งยังคึกคักและเต็มไปด้วยชีวิตชีวา Palanla ขอนำเสนอ 15 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในโฮจิมินห์ที่มัดรวมเข้าด้วยกันแล้วรับรองว่าจะสามารถบอกเล่าเรื่องราวของความเป็น “ไซ่ง่อน” ได้อย่างดีเยี่ยม

อ่านต่อ

8 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในเมืองเว้ ประเทศเวียดนาม

เว้ (Thua Thien Hue) เป็นหนึ่งในเมืองอันดับต้นๆ ของเวียดนามที่รวบรวมเอาสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับความเป็นชาติเวียดนามเอาไว้มากมาย ผ่านสถาปัตยกรรมที่สวยงามและมีนัยยะสำคัญทางความหมาย ทั้งจากอดีตและในปัจจุบัน หากต้องการรู้จักเวียดนาม แน่นอนว่าเราจึงไม่อาจปฏิเสธการมาเยี่ยมชมเมืองเว้ไปได้ Palanla จะพาไปชม 8 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในเมืองเว้ ประเทศเวียดนามพร้อมๆ กัน

อ่านต่อ

10 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดหล่าวกาย ประเทศเวียดนาม

จังหวัดหล่าวกายเป็นจังหวัดในพื้นที่ภูเขาทางตะวันตกเฉียงเหนือของเวียดนาม พื้นที่บริเวณนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง โดยเฉพาะในเมืองซาปาอันโด่งดังที่โอบล้อมด้วยภูเขา และมีทิวทัศน์ของท้องนาขั้นบันไดอันงดงามท่ามกลางป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์ วันนี้ทาง Palanla จึงได้คัดสรรสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดหล่าวกายมาฝากทุกท่าน โดยมีทั้งจุดชมวิวที่น่าตื่นตาตื่นใจไปจนถึงแลนด์มาร์กสำคัญที่ต้องไปเช็คอินให้ได้ โดยรวบรวมสถานที่สำคัญทั้งหมดสิบแห่งไว้ในบทความนี้เพื่อเป็นแนวทางท่องเที่ยวหล่าวกายในช่วงวันหยุดที่กำลังจะมาถึงนี้

อ่านต่อ

หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต จังหวัดหล่าวกาย ประเทศเวียดนาม

หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต (Cat Cat Village) เป็นหมู่บ้านกลางหุบเขาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจากทิวทัศน์ของภูเขาและนาขั้นบันได นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจะได้สัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวม้ง เที่ยวชมบ้านเรือนที่สร้างด้วยไม้แบบดั้งเดิม และตื่นตาตื่นใจไปกับทัศนียภาพอันน่าทึ่งของหมู่บ้านที่จะสวยงามแตกต่างกันไปตามแต่ละฤดูกาล รวมทั้งได้เที่ยวชมตลาดท้องถิ่นที่มีสินค้าแฮนด์เมดสวยๆ และอาหารท้องถิ่นที่น่าลิ้มลอง นอกจากนี้ อีกหนึ่งโซนที่พลาดไม่ได้ภายในหมู่บ้านคือบริเวณน้ำตกกั๊ตกั๊ตที่มีความสวยงามและร่มเย็นเป็นอย่างมาก ซึ่งน้ำจะไหลตลอดทั้งปี และจะไหลแรงที่สุดในช่วงฤดูฝนประมาณเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน

อ่านต่อ

หมู่บ้านเมืองฮัว จังหวัดหล่าวกาย ประเทศเวียดนาม

หมู่บ้านเมืองฮัว (Muong Hoa Village) เป็นหมู่บ้านชาวม้งที่ตั้งอยู่ในหุบเขาเมืองฮัวของเมืองซาปา ไฮไลท์ของที่นี่คือทิวทัศน์ทางธรรมชาติอันสวยงามของนาข้าวขั้นบันไดท่ามกลางภูเขาและป่าไม้ โดยจะมีความสวยงามที่สุดในช่วงเดือนกันยายนซึ่งเป็นช่วงที่รวงข้าวสุกงอมเป็นสีทองอร่ามไปทั้งไหล่เขาท่ามกลางภูเขาที่โอบล้อม และในบางช่วงเวลาจะมีสายหมอกปกคลุม เป็นจุดชมวิวธรรมชาติที่สวยงามและมีบรรยากาศที่เงียบสงบ นอกจากนี้ ที่นี่ยังมีร้านอาหารท้องถิ่นและที่พักแบบโฮมสเตย์ไว้รองรับนักท่องเที่ยวอีกด้วย

อ่านต่อ

สะพานแก้วมังกรเมฆ จังหวัดหล่าวกาย ประเทศเวียดนาม

สะพานแก้วมังกรเมฆ (Glass Bridge Rong May) เป็นสะพานกระจกแก้วแห่งแรกของเวียดนามที่สร้างขึ้นบนเทือกเขาฮว่างเลียนเซิน ไฮไลท์ของสะพานกระจกแก้วนี้คือความสูงราวสองพันเมตรจากระดับน้ำทะเล เป็นจุดชมวิวที่น่าตื่นเต้นจากการได้เดินชมวิวบนสะพานพื้นกระจกใส ท่ามกลางสายหมอกและเมฆที่ลอยอยู่ ซึ่งมองไปจะเห็นวิวอันน่าทึ่งภูเขานับพันลูก ทุ่งนาขั้นบันได และถนนคดเคี้ยวด้านล่าง โดยการเดินทางขึ้นมายังสะพานแก้วมังกรเมฆนี้มีความสะดวกสบายเป็นอย่างมากจากบริการลิฟต์แก้วที่ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีในการขึ้นไปถึงสะพานแก้วบนยอดเขา

อ่านต่อ

วัดตรักลัมไดเกียกเซน จังหวัดหล่าวกาย ประเทศเวียดนาม

วัดตรักลัมไดเกียกเซน (Truc Lam Dai Giac Zen Monastery) เป็นวัดพุทธแห่งแรกที่สร้างขึ้นในเมืองซาปา ภายในวัดประกอบด้วยหมู่อารามหลายหลังที่สร้างขึ้นอย่างงดงาม สามารถเดินชมสถาปัตยกรรมของวัดและทิวทัศน์จากด้านบนเนินเขาได้อย่างเพลิดเพลิน รวมทั้งแวะสักการะพระพุทธรูปปางต่างๆ ภายในวัดเพื่อความเป็นสิริมงคลได้อีกด้วย ที่นี่จึงเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางในเส้นทางท่องเที่ยวเมืองซาปาและจังหวัดหล่าวกายที่ไม่ควรพลาด

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ