8 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในเมืองเว้ ประเทศเวียดนาม

  • อ่าน (1,399)
  • By Webmaster
  • 14:05:43 | 30 ม.ค. 2567

8 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในเมืองเว้ ประเทศเวียดนาม

Top 8 Travel Destinations in Hue, Vietnam

Top 8 Travel Destinations in Hue

             เว้ (Thua Thien Hue) เป็นหนึ่งในเมืองอันดับต้นๆ ของเวียดนามที่รวบรวมเอาสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับความเป็นชาติเวียดนามเอาไว้มากมาย ผ่านสถาปัตยกรรมที่สวยงามและมีนัยยะสำคัญทางความหมาย ทั้งจากอดีตและในปัจจุบัน หากต้องการรู้จักเวียดนาม แน่นอนว่าเราจึงไม่อาจปฏิเสธการมาเยี่ยมชมเมืองเว้ไปได้ Palanla จะพาไปชม 8 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในเมืองเว้ ประเทศเวียดนามพร้อมๆ กัน

Top 8 Travel Destinations in Hue
แผนที่แสดงตำแหน่ง 8 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในเมืองเว้ ประเทศเวียดนาม
 

1. วัดเจดีย์เทียนมู่ (Thien Mu Pagoda)

Top 8 Travel Destinations in Hue

             เจดีย์วัดเทียนมู่ (Thien Mu Pagoda) วัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์การเมืองของเวียดนามในยุคหลัง และเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจของเว้ วัดแห่งนี้ถือเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนานิกายเซน จุดเด่นของวัดแห่งนี้คือเจดีย์เทียนมู่ ซึ่งมีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงเก๋ง 8 เหลี่ยม สูงทั้งหมด 7 ชั้น แต่ละชั้นเชื่อว่าเป็นตัวแทนชาติภพต่างๆ ของพระพุทธเจ้า ที่วัดเจดีย์เทียนมู่ยังมีองค์พระพุทธรูปสำริดขนาดใหญ่ในอิริยาบทกำลังหัวเราะ ซึ่งเชื่อกันว่าหากอธิษฐานขอพรจะนำพาโชคลาภมาสู่ผู้ที่แวะเยี่ยมเยียน

ข้อมูลการเดินทาง : เจดีย์วัดเทียนมู่ ตั้งอยู่ในจังหวัดเถื่อเทียน เว้ (Thua Thien Hue) ทางภาคกลางของเวียดนาม ซึ่งนักท่องเที่ยวจากไทยส่วนใหญ่นิยมนั่งเครื่องบินไปลงที่สนามบิน Da Nang International Airport ในจังหวัดดานัง จากดานัง ไป เจดีย์วัดเทียนมู่ มีระยะทาง 110 กิโลเมตร วิธีที่สะดวกที่สุดในการเดินทาง คือการนั่งรถยนต์ส่วนตัว รถแท็กซี่ หรือซื้อทัวร์

เวลาปิด - เปิด : 08.00 – 18.00 น.

พิกัด GPS : 16°27'11.3"N 107°32'41.4"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัดเจดีย์เทียนมู่ได้ที่ : http://www.palanla.com/index.php?op=abroadLocation-detail&id=297
 

2. สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ (Tomb of Khai Dinh)

Top 8 Travel Destinations in Hue

             สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ (Tomb of Khai Dinh) สร้างอยู่บนเนินเขา เป็นสุสานเดียวที่มีการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออกกับสถาปัตยกรรมตะวันตก ด้วยพระองค์ทรงเป็นจักรพรรดิในราชวงศ์เหวียนพระองค์เดียวที่ได้เดินทางไปประเทศฝรั่งเศส สุสานแห่งนี้สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างดี โดยใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 11 ปี จุดเด่นของสุสานแห่งนี้อยู่ที่ความหรูหราโอ่อ่า ด้วยกระเบื้องสีปูพื้น จิตรกรรมภาพมังกรในม่านเมฆขนาดใหญ่วาดโดยใช้ศิลปินที่เขียนภาพด้วยเท้าที่ประดับอยู่บนเพดานกลางห้องโถง ภาพเฟรสโกสีสันสวยงามตกแต่งด้วยการฝังกระจกสีและกระเบื้องนับพันชิ้น รวมถึงรูปปั้นสำริดขนาดเท่าองค์จริงของพระเจ้าไคดิงห์ ซึ่งสร้างที่ฝรั่งเศสในปี พ.ศ. 2465

ข้อมูลการเดินทาง : สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ ตั้งอยู่ในจังหวัดเถื่อเทียน เว้ (Thua Thien Hue) ทางภาคกลางของเวียดนาม ซึ่งนักท่องเที่ยวจากไทยส่วนใหญ่นิยมนั่งเครื่องบินไปลงที่สนามบิน Da Nang International Airport ในจังหวัดดานัง จากดานัง ไป สุสานจักรพรรดิไคดิงห์  มีระยะทาง 98.8 กิโลเมตร วิธีที่สะดวกที่สุดในการเดินทาง คือการนั่งรถยนต์ส่วนตัว รถแท็กซี่ หรือซื้อทัวร์

เวลาปิด - เปิด : 07.00 – 17.30 น.

พิกัด GPS : 16°23'56.6"N 107°35'25.3"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสุสานจักรพรรดิไคดิงห์ได้ที่ : http://www.palanla.com/index.php?op=abroadLocation-detail&id=298
 

3. พระราชวังเว้ (Imperial Citadel Hue)

Top 8 Travel Destinations in Hue

             พระราชวังเว้ (Imperial Citadel Hue) ได้รับอิทธิพลมาจากจีนทั้งรูปแบบสถาปัตยกรรม สี สัญลักษณ์ และตัวอักษร เพราะเคยถูกจีนปกครองมาก่อนนานนับพันปี มีพื้นที่กว่า 5.2 ตารางกิโลเมตร และมีกำแพงสร้างล้อมรอบถึง 3 ชั้น โดยป้อมปราการชั้นที่ 2 หรือ ป้อมปราการหลวง (Hoang Thanh) คือ บริเวณที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจไปเที่ยวชม สิ่งก่อสร้างที่สร้างในบริเวณกำแพงชั้นนี้สร้างเลียนแบบพระราชวังต้องห้ามที่ปักกิ่ง ประตูทางเข้าทั้งสี่ทิศตกแต่งอย่างงดงาม และมีหอคอยห้าปักษาวายุภักษ์ หลังคาตกแต่งด้วยกระเบื้องสีสันสดใส เคยถูกใช้เป็นที่ประทับของจักรพรรดิเมื่อเสด็จมาประกอบพิธีกรรมต่างๆ ของราชวงศ์เหงียนในอดีต

ข้อมูลการเดินทาง : พระราชวังเว้ ตั้งอยู่ในจังหวัดเถื่อเทียน เว้ (Thua Thien Hue) ทางภาคกลางของเวียดนาม ซึ่งนักท่องเที่ยวจากไทยส่วนใหญ่นิยมนั่งเครื่องบินไปลงที่สนามบิน Da Nang International Airport ในจังหวัดดานัง จากดานัง ไป ยังพระราชวังเว้ มีระยะทาง 98 กิโลเมตร วิธีที่สะดวกที่สุดในการเดินทาง คือการนั่งรถยนต์ส่วนตัว รถแท็กซี่ หรือซื้อทัวร์

เวลาปิด - เปิด : 08.00 – 17.00 น.

พิกัด GPS : 16°28'09.3"N 107°34'40.5"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับพระราชวังเว้ได้ที่ : http://www.palanla.com/index.php?op=abroadLocation-detail&id=296
 

4. สุสานจักรพรรดิตือดึ๊ก (Tu Duc Tomb)

Top 8 Travel Destinations in Hue

             สุสานจักรพรรดิตือดึ๊ก (Tu Duc Tomb) สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1864 ได้ชื่อว่าเป็นสุสานที่สวยที่สุดในบรรดาสุสานราชวงศ์เหงียนทั้งหมด แม้จะเป็นสุสานที่ไม่ยิ่งใหญ่แต่ก็มีความสวยงามลงตัว และยังเป็นสุสานที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชมมากที่สุด พระเจ้าตือดึ๊กทรงเป็นที่รู้จักในฐานะจักรพรรดินักปราชญ์ และเป็นจักรพรรดิที่ทรงครองราชย์เป็นเวลานานที่สุดในราชวงศ์ ได้ทรงออกแบบสถานที่แห่งนี้เองเกือบทั้งหมด จุดเด่นของสุสานแห่งนี้ คือ ตำหนัก 2 แห่ง ได้แก่ ตำหนักลูเคียม อาคารไม้เก่าแก่ที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบรายล้อมด้วยดอกบัวบานสะพรั่ง และตำหนักซุงเคียม ซึ่งเป็นสถานที่เก็บรักษาเครื่องเรือน แจกัน และหีบเครื่องประดับ

ข้อมูลการเดินทาง :สุสานจักรพรรดิตือดึ๊ก ตั้งอยู่ในจังหวัดเถื่อเทียน เว้ (Thua Thien Hue) ทางภาคกลางของเวียดนาม ซึ่งนักท่องเที่ยวจากไทยส่วนใหญ่นิยมนั่งเครื่องบินไปลงที่สนามบิน Da Nang International Airport ในจังหวัดดานัง จากดานัง ไปยัง สุสานจักรพรรดิตือดึ๊ก มีระยะทาง 103 กิโลเมตร วิธีที่สะดวกที่สุดในการเดินทาง คือการนั่งรถยนต์ส่วนตัว รถแท็กซี่ หรือซื้อทัวร์

เวลาปิด - เปิด : 07.00 – 17.30 น.

พิกัด GPS : 16°25'59.4"N 107°33'55.3"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสุสานจักรพรรดิตือดึ๊กได้ที่ : http://www.palanla.com/index.php?op=abroadLocation-detail&id=299
 

5. สุสานจักรพรรดิมินห์หม่าง (Tomb of Minh Mang)

Top 8 Travel Destinations in Hue

             สุสานจักรพรรดิ์มินห์หม่าง (Tomb of Minh Mang) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1840 เป็นสุสานที่ผสมผสานความงามของธรรมชาติเข้ากับสถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่อย่างลงตัว พระเจ้ามินห์หม่างจักรพรรดิองค์ที่ 2 ในราชวงศ์เหงียนทรงเป็นผู้คุมการสร้างนครจักรพรรดิด้วยตนเอง พระองค์เป็นจักรพรรดิของเวียดนามที่ได้รับการยกย่องอย่างสูงเพราะทรงมีทัศนคติแบบลัทธิขงจื๊อและต่อต้านการเข้าครอบครองของฝรั่งเศส จุดเด่นของสุสานแห่งนี้ คือบริเวณลานกว้างที่มีรูปสลักหินของเหล่าบรรดา ทหาร ขุนนาง ม้าศึก ช้างศึกที่ตั้งเรียงรายอยู่ ซึ่งเป็นผลงานชิ้นยอดของช่างฝีมือนิรนาม นอกจากนั้นยังมีศิลาจารึกและพระตำหนักด้านในที่แวดล้อมไปด้วยบึงน้ำและสวนอันร่มรื่น

ข้อมูลการเดินทาง : สุสานจักรพรรดิมินห์หม่าง ตั้งอยู่ในจังหวัดเถื่อเทียน เว้ (Thua Thien Hue) ทางภาคกลางของเวียดนาม ซึ่งนักท่องเที่ยวจากไทยส่วนใหญ่นิยมนั่งเครื่องบินไปลงที่สนามบิน Da Nang International Airport ในจังหวัดดานัง จากดานัง ไปยัง สุสานจักรพรรดิมินห์หม่าง มีระยะทาง 98.6 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากเมืองเว้ประมาณ 12 กิโลเมตร วิธีที่สะดวกที่สุดในการเดินทาง คือการนั่งรถยนต์ส่วนตัว รถแท็กซี่ หรือซื้อทัวร์

เวลาปิด - เปิด : 07.00 – 17.30 น.

พิกัด GPS : 16°23'16.4"N 107°34'20.4"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสุสานจักรพรรดิมินห์หม่างได้ที่ : http://www.palanla.com/index.php?op=abroadLocation-detail&id=295
 

6. พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และการปฏิวัติของเว้ (Hue Museum of Royal Antiquities)

Top 8 Travel Destinations in Hue

             พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และการปฏิวัติของเว้ (Hue Museum of Royal Antiquities) ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 6,000 ตารางเมตร ที่จัดแสดงหลักของพิพิธภัณฑ์ คือ พระราชวัง Long An โดยในปีค.ศ. 1909 พระราชวังแห่งนี้ได้ถูกปรับปรุงให้เป็นหอสมุด Library of Quoc Tu Giam (National Academy) พระราชวัง Long An มีสถาปัตยกรรมแบบ “trung thiem diep oc”  ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบวังที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองเว้ ด้านในและด้านนอกของพระราชวังได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามและประณีต ที่นี่ถูกใช้เป็นที่จัดแสดงของโบราณวัตถุกว่า 10,000 ชิ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน ที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมความเชื่อ และการปกป้องราชวงศ์เหงียน (ค.ศ. 1802-1945) นอกจากนี้ยังมีของขวัญ เครื่องราชบรรณาการจากต่างประเทศที่ราชวงศ์เหงียน มีสัมพันธไมตรีและทำการค้าด้วย รวมถึงเป็นสถานที่ที่เก็บรักษาโบราณวัตถุในสมัยอาณาจักรจาม (Cham) มากกว่า 80 ชิ้น ซึ่งเป็นโบราณวัตถุที่ค้นพบบริเวณจังหวัด Quang Tri, Thua Thien - Hue และ Quang Nam ในปัจจุบัน

ข้อมูลการเดินทาง : พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และการปฏิวัติของเว้ ตั้งอยู่ในจังหวัดเถื่อเทียน เว้ (Thua Thien Hue) ทางภาคกลางของเวียดนาม ซึ่งนักท่องเที่ยวจากไทยส่วนใหญ่นิยมนั่งเครื่องบินไปลงที่สนามบิน Da Nang International Airport ในจังหวัดดานัง จากดานัง ไปยัง พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และการปฏิวัติของเว้ มีระยะทาง 95.3 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 2 ชั่วโมง

เวลาปิด - เปิด : ฤดูร้อน 06.30 – 17.30 น. ฤดูหนาว 07.00 – 17.00 น. (ปิดทุกวันจันทร์)

พิกัด GPS : 16°28'16.5"N 107°34'55.5"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และการปฏิวัติของเว้ ได้ที่ : https://palanla.com/th/abroadLocation/detail/454
 

7. ตลาดดงบา (Dong Ba Market)

Top 8 Travel Destinations in Hue

             ตลาดดงบา (Dong Ba Market) ตั้งอยู่ในเว้ เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองเว้ เป็นตลาดที่มีชีวิตชีวาและคึกคัก ตลาดดงบามีชื่อเสียงในด้านแผงขายอาหารข้างทางแสนอร่อยและผลิตภัณฑ์สดใหม่ ที่ตลาดแห่งนี้นักท่องเที่ยวจะได้พบกับอาหารเวียดนามแท้ๆ เช่น บั๋นเคย (แพนเค้กสไตล์เว้) บุนโบเว้ (ซุปก๋วยเตี๋ยวเนื้อรสเผ็ด) และบั๊นล็อค (เกี๊ยวเวียดนาม) นอกจากของกินอร่อยๆ แล้วตลาดดงบายังเป็นศูนย์กลางของผัก สมุนไพร เครื่องเทศสด ผลไม้เมืองร้อนหลากหลายชนิด รวมถึงงานหัตถกรรมท้องถิ่น เสื้อผ้า และของฝาก นับเป็นสถานที่ที่ดีเยี่ยมในการดื่มด่ำกับวัฒนธรรมท้องถิ่นและสัมผัสบรรยากาศตลาดอันคึกคักของเมืองเว้

ข้อมูลการเดินทาง : ตลาดดงบา ตั้งอยู่ในจังหวัดเถื่อเทียน เว้ (Thua Thien Hue) ทางภาคกลางของเวียดนาม ซึ่งนักท่องเที่ยวจากไทยส่วนใหญ่นิยมนั่งเครื่องบินไปลงที่สนามบิน Da Nang International Airport ในจังหวัดดานัง จากดานัง ไปยัง ตลาดดงบา มีระยะทาง 94.7 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 2 ชั่วโมง

เวลาปิด - เปิด : เปิดทุกวัน เวลา 05.00 - 22.00 น.

พิกัด GPS : 16°28'21.7"N 107°35'18.2"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ตลาดดงบา ได้ที่ : https://palanla.com/th/abroadLocation/detail/2572
 

8. แม่น้ำหอม (Perfume River)

Top 8 Travel Destinations in Hue

             แม่น้ำหอม (Perfume River)  เป็นแม่น้ำชื่อดังที่ไหลผ่านเมืองเว้ในเวียดนาม ขึ้นชื่อเรื่องความงดงามและความสำคัญทางวัฒนธรรม ที่มาของชื่อ “แม่น้ำหอม”  ได้ชื่อมาจากดอกไม้หอมจากสวนผลไม้ต้นน้ำที่ตกลงไปในน้ำ ทำให้มีกลิ่นหอม  แม่น้ำหอมมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างมาก เนื่องจากทำหน้าที่เป็นเขตแดนตามธรรมชาติในสมัยศักดินา โดยแบ่งเมืองออกเป็นสองส่วนคือ พื้นที่ป้อมปราการ และพระราชวังหลวงของราชวงศ์เหงียน ปัจจุบันที่นี่ยังคงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม โดยมีกิจกรรมล่องเรือและล่องเรือให้นักท่องเที่ยวได้เพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพอันงดงามของภูมิทัศน์โดยรอบ 

ข้อมูลการเดินทาง : แม่น้ำหอม ตั้งอยู่ในจังหวัดเถื่อเทียน เว้ (Thua Thien Hue) ทางภาคกลางของเวียดนาม ซึ่งนักท่องเที่ยวจากไทยส่วนใหญ่นิยมนั่งเครื่องบินไปลงที่สนามบิน Da Nang International Airport ในจังหวัดดานัง จากดานัง ไปยัง แม่น้ำหอม มีระยะทาง 94.7 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 2 ชั่วโมง  

เวลาปิด - เปิด : เปิดทุกวัน 24 ชั่วโมง

พิกัด GPS : 16°28'08.1"N 107°35'19.7"E

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ แม่น้ำหอม ได้ที่ : https://palanla.com/th/abroadLocation/detail/2570
 

ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้ : 

- เว็บไซต์พยากรณ์อากาศ
   
https://www.accuweather.com

- ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดเถื่อเทียนเว้
   https://www.visithue.vn

- สกุลเงินที่ใช้ : ดงเวียดนาม (VND)
 

แอปพลิเคชัน "บริการรถแท็กซี่" ในประเทศเวียดนาม 

- Grab สามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store (iOS) และ Play Store (Android)

Uber สามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store (iOS) และ Play Store (Android)


แอปพลิเคชัน "แผนที่ในการนำทาง" ในประเทศเวียดนาม 

- Google Map สามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store (iOS) และ Play Store (Android)
 

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

ย่านอูเอโนะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ย่านอูเอโนะ (Ueno) ในโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เป็นย่านประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญทางด้านวัฒนธรรมและศิลปะในมหานครโตเกียวของญี่ปุ่นมายาวนาน โดยเริ่มมีการสร้างรากฐานมาตั้งแต่ยุคเมจิ ปัจจุบันอูเอโนะเป็นย่านที่มีชีวิตชีวา ผสมผสานเสน่ห์ดั้งเดิมและความทันสมัยเข้าไว้ด้วยกัน รายล้อมไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจหลายแห่ง

อ่านต่อ

ศูนย์กลางการเงินโลกเซี่ยงไฮ้ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

ศูนย์กลางการเงินโลกเซี่ยงไฮ้ (Shanghai World Financial Center) อาคารความสูง 492 เมตร ซึ่งเคยเป็นตึกสูงที่สุดในประเทศจีน ก่อนที่จะถูกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ (Shanghai Tower) ชิงตำแหน่งนี้ไปครองในปี ค.ศ.2015

อ่านต่อ

วัดเต๋าฉินชี่ หยางเตี้ยน เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

วัดเต๋าฉินชี่ หยางเตี้ยน (Shanghai Qinci Yangdian Taoist Temple) แห่งเมืองเซี่ยงไฮ้ เป็นวัดลัทธิเต๋าที่เก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุดในเซี่ยงไฮ้ สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 3

อ่านต่อ

เซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

เซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ (Shanghai Tower) เป็นตึกที่สูงที่สุดในประเทศจีน กับความสูง 632 เมตร (2,073 ฟุต) ในย่านธุรกิจ Lujiazui ของเมืองเซี่ยงไฮ้

อ่านต่อ

11 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดคานากาว่า ประเทศญี่ปุ่น

จังหวัดคานากาว่า (Kanagawa) เป็นเขตปกครองตนเองที่ตั้งอยู่ใน ภูมิภาคคันโต ของประเทศญี่ปุ่น จังหวัดนี้เป็นที่ตั้งของเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงหลายเมืองด้วยกัน อาทิ คามาคุระ (Kamakura) โยโกฮาม่า (Yokohama) และฮาโกเน่ (Hakone)…Palanla ได้รวบรวมเอา 11 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดคานากาว่า ตั้งแต่ชายหาด พระใหญ่ วัดเก่าแก่ ศาลเจ้า ไชน่าทาวน์ สวนสนุก อควาเรียม ทะเลสาบ ไปจนถึงกระเช้าลอยฟ้าและจุดชมภูเขาไฟฟูจิ มาไว้แล้วในบทความนี้

อ่านต่อ

สวนหลิวหยวน เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน

สวนหลิวหยวน หรือ สวนสิงโต (Lion Forest Garden) เป็นสวนจีนโบราณที่สวยงาม ตั้งอยู่ในเมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน สวนแห่งนี้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของและชื่อหลายครั้งตลอดหลายศตวรรษ สวนหลิวหยวน ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในสวนคลาสสิกที่สำคัญที่สุดของซูโจว และเป็นส่วนหนึ่งของ "สวนคลาสสิกของซูโจว" ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยองค์การยูเนสโก (UNESCO) ในปี ค.ศ.2000

อ่านต่อ

สวนจัวเจิ้ง เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน

สวนจัวเจิ้ง (Humble Administrator’s Garden) เป็นสวนที่ใหญ่ที่สุดในซูโจวและได้ชื่อว่าเป็นสวนที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศจีนตอนใต้ สวนแห่งนี้ถูกใช้เป็นฉากหลังของภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์จีนหลายเรื่องด้วยกัน และได้รับการบันทึกให้เป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก (UNESCO) ในปี ค.ศ. 1997

อ่านต่อ

เนินเขาเสือ เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน

เนินเขาเสือ หรือเนินหู่ชิว (Tiger Hill) ได้ชื่อว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในซูโจว นักท่องเที่ยวนิยมปีนขึ้นไปชมทิวทัศน์ธรรมชาติที่มีเสน่ห์และโบราณวัตถุอันทรงคุณค่าของซูโจว ไม่ว่าจะเป็นหลุมศพโบราณ บ่อน้ำ เจดีย์ และห้องสมบัติ เหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสความสวยงามของทิวทัศน์ในวรรณคดีจีนโบราณ โดยที่นี่ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก (UNESCO) ด้วย

อ่านต่อ

ทะเลสาบจินจี เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน

ทะเลสาบจินจี (Jinji Lake) ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในซูโจว ซึ่งแวดล้อมไปด้วยสวนสาธารณะริมทะเลสาบ ศูนย์จัดแสดงสินค้า พิพิธภัณฑ์ โรงแรม ฯลฯ ถือเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งของเมืองซูโจว

อ่านต่อ

ถนนซานถัง เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน

ถนนซานถัง (Shantang Street) ถนนโบราณที่มีความเก่าแก่เกือบ 1,200 ปี ครั้งหนึ่งถนนสายนี้เคยเป็นศูนย์กลางการค้าและวัฒนธรรมที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดในสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง ปัจจุบันซานถังยังคงเป็นถนนที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โดยได้รับการยกย่องว่าเป็น “ภาพย่อของซูโจวเก่า” และยังถูกจัดอันดับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับ AAAA ของประเทศ

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ