หมู่บ้านเมืองฮัว จังหวัดหล่าวกาย ประเทศเวียดนาม

  • อ่าน (503)
  • By Webmaster
  • 09:57:49 | 7 พ.ย. 2566

หมู่บ้านเมืองฮัว จังหวัดหล่าวกาย ประเทศเวียดนาม

Muong Hoa Village, Lao Cai, Vietnam

Muong Hoa Village
ทุ่งนาขั้นบันไดภายในหมู่บ้านเมืองฮัว

             หมู่บ้านเมืองฮัว (Muong Hoa Village) เป็นหมู่บ้านชาวม้งที่ตั้งอยู่ในหุบเขาเมืองฮัวของเมืองซาปา ไฮไลท์ของที่นี่คือทิวทัศน์ทางธรรมชาติอันสวยงามของนาข้าวขั้นบันไดท่ามกลางภูเขาและป่าไม้ โดยจะมีความสวยงามที่สุดในช่วงเดือนกันยายนซึ่งเป็นช่วงที่รวงข้าวสุกงอมเป็นสีทองอร่ามไปทั้งไหล่เขาท่ามกลางภูเขาที่โอบล้อม และในบางช่วงเวลาจะมีสายหมอกปกคลุม เป็นจุดชมวิวธรรมชาติที่สวยงามและมีบรรยากาศที่เงียบสงบ นอกจากนี้ ที่นี่ยังมีร้านอาหารท้องถิ่นและที่พักแบบโฮมสเตย์ไว้รองรับนักท่องเที่ยวอีกด้วย

Muong Hoa Village
แผนที่ตั้ง หมู่บ้านเมืองฮัว (Muong Hoa Village) จังหวัดหล่าวกาย ประเทศเวียดนาม
 

ประวัติ

             หมู่บ้านเมืองฮัวตั้งอยู่ในหุบเขาเมืองฮัวในเมืองซาปาของจังหวัดหล่าวกาย ที่นี่เป็นที่อยู่อาศัยของชนเผ่าม้ง และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของเมืองซาปา โดยเฉพาะทิวทัศน์ของนาข้าวขั้นบันไดที่ทอดยาวไปตามไหล่เขาท่ามกลางป่าไม้และภูเขาอันเขียวขจี โดยในช่วงฤดูร้อนนาข้าวจะมีสีเขียวชอุ่ม ส่วนในฤดูใบไม้ร่วงราวเดือนกันยายนนาข้าวจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองสวยงามซึ่งเป็นเวลาที่นาข้าวสวยที่สุด

             ภายในหมู่บ้านยังมีลำธารความยาว 15 กิโลเมตรทอดยาวลัดเลาะอยู่ในหุบเขา และมีน้ำไหลตลอดทั้งปี ชาวบ้านได้สร้างสะพานแขวนข้ามลำธารเอาไว้เพื่อความสะดวกในการเดินทาง สะพานนี้เป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวของหมู่บ้านที่มองเห็นทิวทัศน์อันเขียวขจีของหุบเขาท่ามกลางเสียงของสายน้ำ เป็นอีกมุมหนึ่งที่เหมาะกับการพักผ่อนได้เป็นอย่างดี 

             นอกจากนี้ ภายในหมู่บ้านเมืองฮัวยังเป็นที่ตั้งของทุ่งหินโบราณอีกด้วย ทุ่งหินเหล่านี้ตั้งอยู่ไม่ไกลจากนาขั้นบันได มีพื้นที่ประมาณ 8 ตารางกิโลเมตร มีลักษณะเป็นกลุ่มหินขนาดต่างๆ ประมาณ 200 ก้อนที่ถูกแกะสลักเป็นรูปร่างแตกต่างกันไป และบางก้อนก็มีภาพวาดมนุษย์และบ้านใต้ถุนสูงของชนกลุ่มน้อย ซึ่งเป็นอารยธรรมโบราณของผู้คนในอดีตที่ยังหลงเหลืออยู่ให้ศึกษาเที่ยวชม  

Muong Hoa Village
ความสวยงามของนาขั้นบันได ลำธาร และสายหมอกภายในหุบเขาเมืองฮัว

Muong Hoa Village
เวลาที่นาข้าวสวยที่สุดจะอยู่ในช่วงเดือนกันยายนของทุกปี

Muong Hoa Village
ทิวทัศน์ของนาขั้นบันไดและบ้านเรือน

Muong Hoa Village
ที่นี่เป็นจุดชมวิวธรรมชาติที่สวยงามและมีบรรยากาศที่เงียบสงบอีกแห่งหนึ่งของซาปาที่ไม่ควรพลาด
 

การเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปยังจังหวัดหล่าวกาย ประเทศเวียดนาม

             - เครื่องบิน ขึ้นเครื่องบินจากสนามบินสุวรรณภูมิ/สนามบินดอนเมือง ไปลงที่ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย (Noi Bai International Airport) ที่กรุงฮานอย ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง

             จากนั้นเดินทางเข้าสู่จังหวัดหล่าวกายโดยใช้บริการรถยนต์หรือรถบัสจากผู้ให้บริการทัวร์หรือผู้ให้บริการรับส่งระหว่างสนามบินกับเมืองท่องเที่ยว โดยใช้เวลาเดินทางจากกรุงฮานอยไปยังจังหวัดหล่าวกายประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที  
 

การเดินทางไปหมู่บ้านเมืองฮัว

             - รถยนต์ จากใจกลางเมืองหล่าวกาย ไปยัง หมู่บ้านเมืองฮัว มีระยะทางประมาณ 33 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง
 

เวลาทำการเปิด-ปิด

             เปิดตลอดเวลา / ร้านค้าเปิดปิดตามเวลาทำการ
 

อัตราค่าเข้าชม

             ไม่เสียค่าเข้าชม
 

เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว

             ตลอดทั้งปี 
 

             นักท่องเที่ยวที่สนใจมาเที่ยว หมู่บ้านเมืองฮัว สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                            หมู่บ้านเมืองฮัว จังหวัดหล่าวกาย ประเทศเวียดนาม

                            (Muong Hoa Village, Lao Cai, Vietnam)

                            ระดับความนิยม :

                            อัตราค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม

                            เวลาเปิด-ปิด : เปิดตลอดเวลา / ร้านค้าเปิดปิดตามเวลาทำการ

                            ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

                            สถานที่ตั้ง : Muong Hoa Village, Lao Chai, Sa Pa, Lao Cai, Vietnam

                            โทรศัพท์ : (+84) 02143 846 586 (Lao Cai Tourism Hotline)

                            เว็บไซต์ : https://aseanvietnam.vn/en/post/ban-ho-commune-a-leisurely-stop-in-exploring-muong-hoa-valley

                            ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้ : พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com

                                                        เว็บไซต์องค์การการท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม https://www.vietnamtourism.org.vn

                                                        เว็บไซต์ส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม https://vietnam.travel   

                                                        เว็บไซต์การท่องเที่ยวจังหวัดหล่าวกาย https://laocaitourism.vn/en/home    

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

สะพานโจกากุระ โอฮาชิ จังหวัดอาโอโมริ ประเทศญี่ปุ่น

สะพานโจกากุระ โอฮาชิ (Jogakura Ohashi Bridge) ในเทือกเขาฮักโกดะทางตอนใต้ในเมืองอาโอโมริ เป็นสะพานแขวนคอนกรีตเสริมเหล็กแห่งแรกของญี่ปุ่น และยังถือเป็นสะพานแขวนที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น นอกจากสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นของตัวสะพานแล้ว สะพานโจกากุระ โอฮาชิยังขึ้นชื่อเรื่องวิวทิวทัศน์ที่งดงาม โดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี

อ่านต่อ

พระใหญ่ไดบุทสึวัดเซเรียวจิ จังหวัดอาโอโมริ ประเทศญี่ปุ่น

พระใหญ่ไดบุทสึวัดเซเรียวจิ (Showa Daibutsu Seiryu-Ji) หรือ พระพุทธรูปไดบุทสึแห่งยุคโชวะ เป็นพระพุทธรูปสำริดขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ความสูง 21.35 เมตร น้ำหนัก 77 ตันที่ประดิษฐานอยู่ภายในวัดเซเรียวจิ จังหวัดอาโอโมริ

อ่านต่อ

ตลาดปลาอาอูกะ จังหวัดอาโอโมริ ประเทศญี่ปุ่น

ตลาดปลาอาอูกะ (Auga Fresh Market) ศูนย์กลางจำหน่ายอาหารทะเลสดใหม่จากท่าเรืออาโอโมริ ที่เป็นเหมือนครัวของเมืองนี้และเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่นักท่องเที่ยวไม่อาจพลาด

อ่านต่อ

รูปปั้นโมอาย ซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น

รูปปั้นโมอาย (Moai) เป็นรูปปั้นหินซึ่งมีรูปร่างคล้ายมนุษย์และส่วนศีรษะมีขนาดใหญ่เด่นชัด เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว เป็นจุดถ่ายรูปที่สวยงาม และเป็นสัญลักษณ์ของเมืองซัปโปโร

อ่านต่อ

ตลาดปลานิโจ ซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น

ตลาดปลานิโจ (Nijo Fish Market) เป็นตลาดปลาขนาดใหญ่ในเมืองซัปโปโรที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 100 ปี ตลาดแห่งนี้โด่งดังจากอาหารทะเลสดใหม่หลากหลายชนิด ร้านอาหาร และบรรยากาศที่คึกคัก เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวสำคัญของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวซัปโปโรจะต้องไม่พลาด

อ่านต่อ

ชิโตเสะเอาท์เล็ตมอลล์ เรระ ซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น

ชิโตเสะเอาท์เล็ตมอลล์ เรระ (Chitose Outlet Mall Rera) หนึ่งในเอาท์เล็ตมอลล์ขนาดใหญ่และได้รับความนิยมมากที่สุดบนเกาะฮอกไกโด ซึ่งอยู่ห่างจากสนามบิน New Chitose Airport เพียง 10 นาที

อ่านต่อ

คลองโอตารุ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น

คลองโอตารุ (Otaru Canal) เคยเป็นศูนย์กลางการค้าทางทะเลที่สำคัญของฮอกไกโดในอดีต ปัจจุบันยังคงมีอาคารเก่าแก่เรียงรายริมคลอง สะท้อนภาพวิถีชีวิตในอดีตให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส

อ่านต่อ

เนินแห่งพระพุทธเจ้า ซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น

เนินแห่งพระพุทธเจ้า (Hill of the Buddha) สถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจของซัปโปโร โดดเด่นด้วยเศียรของพระรูปที่โผล่พ้นเนินเขาขึ้นมา ซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณเดียวกันกับรูปปั้นหินโมอาย (Moai Statue) ฉายา “สโตนเฮนจ์แห่งฮอกไกโด”

อ่านต่อ

อามาโนะฮาชิดาเตะ พาร์ค จังหวัดเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

อามาโนะฮาชิดาเตะ พาร์ค (Amanohashidate Park) ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของสันทรายอามาโนะฮาชิดาเตะ ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดติด 1 ใน 3 ของญี่ปุ่นมาเป็นเวลานาน และมีประวัติศาสตร์ยาวนานนับพันปี ภายในอามาโนะฮาชิดาเตะเรียงรายไปด้วยทิวของต้นสน ทางเดินทอดยาว มีสะพานอันเป็นแลนด์มาร์กสำคัญ ตลอดจนศาลเจ้าให้แวะสักการบูชา

อ่านต่อ

วัดซันจูซันเก็นโด จังหวัดเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

วัดซันจูซันเก็นโด (Sanjusanjen-do Temple) เป็นวัดพุทธนิกายเท็นได ที่ตั้งอยู่ในย่านฮิกาชิยามะ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ตัววัดมีชื่อเสียงโดดเด่นด้วยองค์เจ้าแม่กวนอิมปางค์ประทานพร (Senju Kannon) จำนวน 1,001 องค์ ประดิษฐานอยู่ภายในวิหารไม้ยาว 120 เมตร ซึ่งถือเป็นวิหารไม้ที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่น

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ