ปราสาทสเตอร์ลิง เมืองสเตอร์ลิง ประเทศสกอตแลนด์

  • อ่าน (659)
  • By Webmaster
  • 13:04:29 | 18 ส.ค. 2566

ปราสาทสเตอร์ลิง เมืองสเตอร์ลิง ประเทศสกอตแลนด์

Stirling Castle, Stirling, Scotland

Stirling Castle
ปราสาทสเตอร์ลิงเป็นปราสาทเก่าแก่ที่ผ่านประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน

             ปราสาทสเตอร์ลิง (Stirling Castle) เป็นหนึ่งในปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในสกอตแลนด์ และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และทางสถาปัตยกรรมมากที่สุดอีกด้วย ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวจากการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมยุคเรอเนซองส์กับสถาปัตยกรรมโกธิกตอนปลาย ทำให้ที่นี่เป็นหนึ่งในอาคารที่มีสถาปัตยกรรมน่าประทับใจที่สุดในสกอตแลนด์ และควรค่าแก่การเที่ยวชมเป็นอย่างมาก โดยไฮไลท์ของการเที่ยวชมปราสาทแห่งนี้คือการเดินชมบริเวณโดยรอบอาคารต่างๆ บริเวณห้องโถงใหญ่ ชมพรมทอมือเจ็ดผืนบนผนังห้องโถงชั้นใน สำรวจห้องใต้ดินของพระราชวัง และสวนควีนแอนน์ นอกจากนี้ยังมีส่วนของนิทรรศการปราสาท แกลเลอรี และพิพิธภัณฑ์การทหารให้เที่ยวชมอีกด้วย

Stirling Castle
แผนที่ตั้ง ปราสาทสเตอร์ลิง (Stirling Castle) เมืองสเตอร์ลิง ประเทศสกอตแลนด์
 

ประวัติ

             ปราสาทสเตอร์ลิงตั้งอยู่บนยอดหน้าผาหิน ซึ่งเป็นตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ที่คนโบราณใช้เป็นแนวป้องกันข้าศึกกันมาตั้งแต่ในอดีต ทำให้พื้นที่บริเวณนี้กลายเป็นป้อมปราการที่สำคัญในภูมิภาคตั้งแต่ยุคแรกๆ อาคารหลักส่วนใหญ่ของปราสาทมีอายุตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 และ 16 และยังมีโครงสร้างบางส่วนจากศตวรรษที่14 หลงเหลืออยู่บ้าง ส่วนแนวป้องกันด้านนอกปราสาทนั้นสร้างขึ้นตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 18

             ก่อนการรวมเป็นหนึ่งเดียวกันกับอังกฤษ ปราสาทสเตอร์ลิงเป็นหนึ่งในที่ประทับของราชวงศ์สกอตแลนด์ที่ใช้งานมากที่สุดแห่งหนึ่ง โดยมีฐานะเป็นทั้งพระราชวังและป้อมปราการ กษัตริย์และราชินีแห่งสกอตแลนด์หลายพระองค์มีพิธีสวมมงกุฎที่ปราสาทสเตอร์ลิง รวมถึงพระนางแมรี่ ราชินีแห่งสกอตแลนด์ในปีค.ศ.1542 นอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายพระองค์ที่ประสูติหรือสิ้นพระชนม์ที่ปราสาทแห่งนี้

             ปราสาทสเตอร์ลิงผ่านประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน โดยมีการปิดล้อมปราสาทสเตอร์ลิงอยู่หลายครั้ง รวมทั้งในช่วงสงครามประกาศอิสรภาพของสกอตแลนด์ด้วยเช่นกัน ปัจจุบันปราสาทสเตอร์ลิงเป็นโบราณสถาน และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมที่ได้รับความนิยมอันดับต้นๆ อีกแห่งหนึ่งของประเทศสกอตแลนด์

Stirling Castle
อาคารหลักส่วนใหญ่ของปราสาทมีอายุตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 และ 16

Stirling Castle
ปราสาทสเตอร์ลิงเป็นหนึ่งในที่ประทับของราชวงศ์สกอตแลนด์ที่ใช้งานมากที่สุดแห่งหนึ่ง

Stirling Castle
ปราสาทสเตอร์ลิงสร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมยุคเรอเนซองส์กับสถาปัตยกรรมโกธิกตอนปลาย

Stirling Castle
ความสวยงามของอาคารเก่าแก่

Stirling Castle
ปัจจุบันปราสาทสเตอร์ลิงเป็นโบราณสถานที่ควรค่าต่อการเที่ยวชม

Stirling Castle
บรรยากาศโดยรอบ

Stirling Castle
บริเวณป้อมปราการของปราสาท

Stirling Castle
ทิวทัศน์อันเขียวขจีของเมืองสเตอร์ลิงจากจุดชมวิวบนปราสาท
 

การเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปยังเมืองสเตอร์ลิง ประเทศสกอตแลนด์

             - เครื่องบิน ขึ้นเครื่องจากสนามบินสุวรรณภูมิไปลงยังท่าอากาศยานเอดินเบอระ (Edinburgh Airport) ใช้เวลาเดินทางโดยเครื่องบินประมาณ 14-18 ชั่วโมง (รวมต่อเครื่อง) จากนั้น เดินทางเข้าไปยังใจกลางเมืองสเตอร์ลิง โดยขึ้นรถบัสสาย megabus M909 Stirling จากสนามบิน ไปลงยังใจกลางเมืองสเตอร์ลิง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง
 

การเดินทางไปปราสาทสเตอร์ลิง

             - รถยนต์ จากสถานี Stirling Central Station ไปยัง ปราสาทสเตอร์ลิง มีระยะทาง 2.4 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที

             - รถประจำทาง จากสถานี Stirling Central Station ขึ้นรถประจำทางสาย P2Castleview Park & Ride ไปลงที่ป้าย Bow Street และเดินต่อไปยังปราสาทสเตอร์ลิง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 นาที

             - เดิน จากสถานี Stirling Central Station ไปยัง ปราสาทสเตอร์ลิง มีระยะทาง 900 เมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที
 

เวลาทำการเปิด-ปิด

             เปิดทุกวัน เวลา 9:30 - 18:00 น.
 

อัตราค่าเข้าชม

             ราคาตั๋วออนไลน์ : ผู้ใหญ่ (อายุุ16-64 ปี)            £17.50

                                        ผู้สูงวัย (อายุ 65 ปีขึ้นไป)       £14.00

                                        เด็ก (อายุ 7-15 ปี )                £10.50

             ราคาตั๋วหน้างาน : ผู้ใหญ่ (อายุุ16-64 ปี)             £19.50

                                        ผู้สูงวัย (อายุ 65 ปีขึ้นไป)       £15.60

                                        เด็ก (อายุ 7-15 ปี )                £11.70
 

เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว

             ตลอดทั้งปี 
 

             นักท่องเที่ยวที่สนใจมาเที่ยว ปราสาทสเตอร์ลิง สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                           ปราสาทสเตอร์ลิง เมืองสเตอร์ลิง ประเทศสกอตแลนด์

                           (Stirling Castle, Stirling, Scotland)

                           ระดับความนิยม :

                           อัตราค่าเข้าชม : ราคาตั๋วออนไลน์ : ผู้ใหญ่ (อายุุ16-64 ปี)      £17.50

                                                                             ผู้สูงวัย (อายุ 65 ปีขึ้นไป)  £14.00

                                                                             เด็ก (อายุ 7-15 ปี )           £10.50

                                                   ราคาตั๋วหน้างาน : ผู้ใหญ่ (อายุุ16-64 ปี)       £19.50

                                                                             ผู้สูงวัย (อายุ 65 ปีขึ้นไป)  £15.60

                                                                             เด็ก (อายุ 7-15 ปี )           £11.70

                           เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 9:30 - 18:00 น.

                           ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

                           สถานที่ตั้ง : Castle Wynd, Stirling FK8 1EJ, Scotland, UK

                           โทรศัพท์ : (+44) 1786 450000

                           เว็บไซต์ : https://www.stirlingcastle.scot

                           ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้ : พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com  

                                                       เว็บไซต์การท่องเที่ยวเมืองสเตอร์ลิง https://www.yourstirling.com    

                                                       เว็บไซต์การท่องเที่ยวแห่งประเทศสกอตแลนด์ https://www.visitscotland.com

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

7 วันขับรถเที่ยวตะลุยแลปแลนด์

แลปแลนด์ (Lapland) ภูมิภาคซึ่งตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศฟินแลนด์ (Finland) นับเป็นจุดหมายหลักสำหรับนั่งท่องเที่ยวจากทั่วโลกรวมถึงพวกเราด้วยที่อยากจะเดินทางไปสัมผัสกับประสบการณ์ท่องเที่ยวฤดูหนาวแบบขั้วโลกเหนือ ไม่ว่าจะเป็นการพักอยู่ในที่พักแบบกระท่อมหลังคากระจกใสท่ามกลางบรรยากาศแวดล้อมของป่าสนและทุ่งหิมะขาวโพลนกว้างไกลสุดลูกหูลูกตา เฝ้ารอชมปรากฏการณ์แสงเหนือวาดลีลาอันสวยงามเหนือท้องฟ้าในยามค่ำคืน และทำกิจกรรมฤดูหนาวสนุกๆ อย่างการนั่งเลื่อนที่วิ่งลากโดยสุนัขฮัสกี้จอมพลัง ขับสโนวโมบิลออกไปตะลุยตกปลาน้ำแข็ง รวมถึงนั่งเลื่อนกวางเรนเดียร์ เที่ยวปราสาทหิมะ ไปเที่ยวหมู่บ้านซานต้าและชมเส้นวงกลมละติจูดอาร์กติก (Arctic Circle) ซึ่งเป็นหนึ่งในห้าเส้นสำคัญของโลกที่ลากผ่านเมืองโรวาเนียมี

อ่านต่อ

14 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดเนฟเชียร์ ประเทศตุรกี

หากเอ่ยถึงการท่องเที่ยวประเทศตุรกี เชื่อว่าหนึ่งในภาพที่หลายๆ คนมักจะนึกถึงเป็นอันดับต้นๆ คือภาพของบอลลูนลมร้อนหลากสีสันที่ลอยละล่องอยู่เต็มน่านฟ้า เหนือภูมิประเทศแปลกตาด้วยกลุ่มหินรูปทรงต่างๆ และสถานที่ที่ว่านี้ก็คือเนฟเชียร์ จังหวัดทางภาคกลางของตุรกีที่มีเมืองดังอย่างคัปปาโดเชียเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยว ในบทความนี้ Palanla ได้รวบรวมเอา 14 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดเนฟเชียร์มาให้ออกเดินทางสำรวจไปพร้อมๆ กัน

อ่านต่อ

8 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดอิซเมียร์ ประเทศตุรกี

อิซเมียร์ (Izmir) เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศตุรกี และเป็นท่าเรือที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากอิสตันบูล ซึ่งไม่เพียงแต่ความเป็นเมืองใหญ่ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจเท่านั้น ทว่าอิซเมียร์ยังรุ่มรวยไปด้วยภูมิหลังทางประวัติศาสตร์และสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่ง เชื่อว่า 8 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในอิซเมียร์ที่ Palanla ได้คัดสรรมาให้ได้ชมในบทความนี้จะทำให้คุณรู้จักอิซเมียร์มากขึ้นกว่าที่เคยอย่างแน่นอน

อ่านต่อ

7 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดเดนิซลี ประเทศตุรกี

เดนิซลี (Denizli) จังหวัดทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศตุรกีที่มีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจหลายแห่งให้สำรวจ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติมรดกโลกชื่อดังอย่างปามุคคาเล่ หรือเมืองโบราณเฮียราโพลิส และเมืองโบราณเลาดิเซียซึ่งเป็นศูนย์กลางที่สำคัญในสมัยโรมันและไบแซนไทน์มาก่อน Palanla ได้รวบรวม 7 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเดนิซลีมาให้ได้ชมกัน

อ่านต่อ

10 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในประเทศไอร์แลนด์เหนือ

ประเทศไอร์แลนด์เหนือตั้งอยู่ในทวีปยุโรปและเป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์เหนือมีชื่อเสียงทางด้านภูมิประเทศที่สวยงามและทิวทัศน์ทางธรรมชาติอันน่าหลงใหล อีกทั้งยังเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่มีพิพิธภัณฑ์และสถาปัตยกรรมต่างๆ ให้เที่ยวชมมากมายโดยมีสถานที่ท่องเที่ยวกระจายตัวอยู่ตามเมืองต่างๆ อย่างเช่นเมืองเบลฟาสต์ เมืองลอนดอนเดอร์รี่ และเมืองแถบชายฝั่งทะเล ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลท์ก็อย่างเช่น พิพิธภัณฑ์ไททานิกเบลฟาสต์ที่จัดแสดงเรื่องราวของเรือไททานิกอันโด่งดัง และไจแอนท์คอสเวย์ที่ได้รับเลือกให้เป็นแหล่งมรดกโลกแห่งองค์การยูเนสโก นอกจากนี้ยังมีสถานที่ที่น่าสนใจอีกมากมาย โดยทาง Palanla ได้รวบรวมมาฝากทุกท่านไว้ในบทความนี้

อ่านต่อ

สะพานเชือกคาร์ริก-อะ-รีด เขตอนุรักษ์แห่งชาติ ชายฝั่งคอสเวย์ ประเทศไอร์แลนด์เหนือ

สะพานเชือกคาร์ริก-อะ-รีด เขตอนุรักษ์แห่งชาติ (National Trust Carrick-a-Rede) เป็นสะพานเชือกความยาว 20 เมตรที่เชื่อมระหว่างพื้นที่ชายฝั่งกับเกาะหินคาร์ริก-อะ-รีดที่อยู่ตรงข้ามกัน ที่นี่เป็นจุดชมทิวทัศน์มหาสมุทรแอตแลนติกอันกว้างใหญ่พร้อมกับเส้นทางผจญภัยบนสะพานเชือกที่ทอดข้ามข้ามเหวลึก 30 เมตรไปสำรวจเกาะเบื้องหน้าซึ่งเป็นที่ตั้งของกระท่อมชาวประมงเก่าแก่ที่มีอายุราวสี่ร้อยกว่าปี ที่นี่จึงเป็นหนึ่งในจุดชมวิวและจุดถ่ายภาพที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก

อ่านต่อ

ปราสาทเบลฟาสต์ เมืองเบลฟาสต์ ประเทศไอร์แลนด์เหนือ

ปราสาทเบลฟาสต์ (Belfast Castle) เป็นคฤหาสน์เก่าแก่หลังใหญ่ที่สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมแบบสกอตต์บารอนอย่างงดงาม ถือเป็นแลนด์มาร์กขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่อย่างโดดเด่นบนเนินเขาเคฟฮิลล์ในเมืองเบลฟาสต์ นอกจากปราสาทเบลฟาสต์จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้ว ที่นี่ยังใช้เป็นสถานที่จัดงานสำคัญต่างๆ เช่น งานแต่งงานและการประชุมทางธุรกิจ นอกจากนี้ ด้วยพื้นที่เนินเขาที่อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 120 เมตร จึงทำให้ที่นี่เป็นจุดชมวิวเมืองเบลฟาสต์จากมุมสูงอีกด้วย

อ่านต่อ

ตลาดเซนต์จอร์จ เมืองเบลฟาสต์ ประเทศไอร์แลนด์เหนือ

ตลาดเซนต์จอร์จ (St George’s Market) เป็นตลาดในร่มสไตล์วิคตอเรียนแห่งสุดท้ายที่ยังเปิดทำการอยู่ในเมืองเบลฟาสต์ ตลาดแห่งนี้เปิดทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ช่วงสายถึงบ่ายสอง โดยมีแผงขายอาหาร สินค้าแฮนด์เมด และสินค้าหลากหลายประเภท ท่ามกลางดนตรีสดและบรรยากาศที่คึกคัก ตลาดแห่งนี้จึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของเมืองในทุกสุดสัปดาห์ นอกจากนี้ตลาดเซนต์จอร์จยังได้รับรางวัลทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศทางด้านผลผลิตสดใหม่ในท้องถิ่นและบรรยากาศที่ยอดเยี่ยม อีกทั้งยังได้รับการเสนอชื่อให้เป็นตลาดในร่มขนาดใหญ่ที่ดีที่สุดของสหราชอาณาจักรประจำปี 2023 จาก NABMA Great British Market Awards อีกด้วย

อ่านต่อ

กำแพงเมืองเดอร์รี เมืองลอนดอนเดอร์รี่ ประเทศไอร์แลนด์เหนือ

กำแพงเมืองเดอร์รี (The Derry Walls) เป็นอนุสรณ์สถานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไอร์แลนด์เหนือ และเป็นกำแพงเมืองที่ยาวที่สุดและมีความสมบูรณ์ที่สุดในบรรดาเมืองที่มีกำแพงล้อมรอบที่เหลืออีก 30 เมืองในไอร์แลนด์อีกด้วย กำแพงเมืองเดอร์รี่อยู่ใกล้กับแม่น้ำฟอยล์ มีประตูเมือง 7 ประตู ภายในกำแพงเมืองเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น ปราสาท ศาลากลาง และโบสถ์ ไฮไลท์ของกำแพงเมืองแห่งนี้คือปืนใหญ่จำนวน 22 กระบอกที่เรียงรายไปตามป้อมปราการของกำแพงเมือง ปืนเหล่านี้เป็นปืนโบราณจากศตวรรษที่ 16, 17 และ 18 โดยมีปืนโรริงเมกอันโด่งดังตั้งอยู่ที่ป้อมปราการที่อยู่ใกล้ประตูบิชอป กำแพงเมืองเดอร์รี่จึงถือเป็นแหล่งมรดกที่มีความสำคัญระดับชาติและเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่ควรแวะเที่ยวชม

อ่านต่อ

11 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ซูริค (Zurich) หนึ่งในเมืองที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลก และเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของยุโรปที่นักเดินทางทั่วโลกใฝ่ฝัน เพราะนอกจากมนต์เสน่ห์แห่งธรรมชาติอันงดงามบริสุทธิ์แล้ว ยังรุ่มรวยไปด้วยประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม Palanla ได้รวบรวมเอา 11 สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในซูริคมาฝากกัน

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ