ปราสาทสเตอร์ลิง เมืองสเตอร์ลิง ประเทศสกอตแลนด์

  • อ่าน (1,223)
  • By Webmaster
  • 13:04:29 | 18 ส.ค. 2566

ปราสาทสเตอร์ลิง เมืองสเตอร์ลิง ประเทศสกอตแลนด์

Stirling Castle, Stirling, Scotland

Stirling Castle
ปราสาทสเตอร์ลิงเป็นปราสาทเก่าแก่ที่ผ่านประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน

             ปราสาทสเตอร์ลิง (Stirling Castle) เป็นหนึ่งในปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในสกอตแลนด์ และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และทางสถาปัตยกรรมมากที่สุดอีกด้วย ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวจากการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมยุคเรอเนซองส์กับสถาปัตยกรรมโกธิกตอนปลาย ทำให้ที่นี่เป็นหนึ่งในอาคารที่มีสถาปัตยกรรมน่าประทับใจที่สุดในสกอตแลนด์ และควรค่าแก่การเที่ยวชมเป็นอย่างมาก โดยไฮไลท์ของการเที่ยวชมปราสาทแห่งนี้คือการเดินชมบริเวณโดยรอบอาคารต่างๆ บริเวณห้องโถงใหญ่ ชมพรมทอมือเจ็ดผืนบนผนังห้องโถงชั้นใน สำรวจห้องใต้ดินของพระราชวัง และสวนควีนแอนน์ นอกจากนี้ยังมีส่วนของนิทรรศการปราสาท แกลเลอรี และพิพิธภัณฑ์การทหารให้เที่ยวชมอีกด้วย

Stirling Castle
แผนที่ตั้ง ปราสาทสเตอร์ลิง (Stirling Castle) เมืองสเตอร์ลิง ประเทศสกอตแลนด์
 

ประวัติ

             ปราสาทสเตอร์ลิงตั้งอยู่บนยอดหน้าผาหิน ซึ่งเป็นตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ที่คนโบราณใช้เป็นแนวป้องกันข้าศึกกันมาตั้งแต่ในอดีต ทำให้พื้นที่บริเวณนี้กลายเป็นป้อมปราการที่สำคัญในภูมิภาคตั้งแต่ยุคแรกๆ อาคารหลักส่วนใหญ่ของปราสาทมีอายุตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 และ 16 และยังมีโครงสร้างบางส่วนจากศตวรรษที่14 หลงเหลืออยู่บ้าง ส่วนแนวป้องกันด้านนอกปราสาทนั้นสร้างขึ้นตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 18

             ก่อนการรวมเป็นหนึ่งเดียวกันกับอังกฤษ ปราสาทสเตอร์ลิงเป็นหนึ่งในที่ประทับของราชวงศ์สกอตแลนด์ที่ใช้งานมากที่สุดแห่งหนึ่ง โดยมีฐานะเป็นทั้งพระราชวังและป้อมปราการ กษัตริย์และราชินีแห่งสกอตแลนด์หลายพระองค์มีพิธีสวมมงกุฎที่ปราสาทสเตอร์ลิง รวมถึงพระนางแมรี่ ราชินีแห่งสกอตแลนด์ในปีค.ศ.1542 นอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายพระองค์ที่ประสูติหรือสิ้นพระชนม์ที่ปราสาทแห่งนี้

             ปราสาทสเตอร์ลิงผ่านประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน โดยมีการปิดล้อมปราสาทสเตอร์ลิงอยู่หลายครั้ง รวมทั้งในช่วงสงครามประกาศอิสรภาพของสกอตแลนด์ด้วยเช่นกัน ปัจจุบันปราสาทสเตอร์ลิงเป็นโบราณสถาน และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมที่ได้รับความนิยมอันดับต้นๆ อีกแห่งหนึ่งของประเทศสกอตแลนด์

Stirling Castle
อาคารหลักส่วนใหญ่ของปราสาทมีอายุตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 และ 16

Stirling Castle
ปราสาทสเตอร์ลิงเป็นหนึ่งในที่ประทับของราชวงศ์สกอตแลนด์ที่ใช้งานมากที่สุดแห่งหนึ่ง

Stirling Castle
ปราสาทสเตอร์ลิงสร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมยุคเรอเนซองส์กับสถาปัตยกรรมโกธิกตอนปลาย

Stirling Castle
ความสวยงามของอาคารเก่าแก่

Stirling Castle
ปัจจุบันปราสาทสเตอร์ลิงเป็นโบราณสถานที่ควรค่าต่อการเที่ยวชม

Stirling Castle
บรรยากาศโดยรอบ

Stirling Castle
บริเวณป้อมปราการของปราสาท

Stirling Castle
ทิวทัศน์อันเขียวขจีของเมืองสเตอร์ลิงจากจุดชมวิวบนปราสาท
 

การเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปยังเมืองสเตอร์ลิง ประเทศสกอตแลนด์

             - เครื่องบิน ขึ้นเครื่องจากสนามบินสุวรรณภูมิไปลงยังท่าอากาศยานเอดินเบอระ (Edinburgh Airport) ใช้เวลาเดินทางโดยเครื่องบินประมาณ 14-18 ชั่วโมง (รวมต่อเครื่อง) จากนั้น เดินทางเข้าไปยังใจกลางเมืองสเตอร์ลิง โดยขึ้นรถบัสสาย megabus M909 Stirling จากสนามบิน ไปลงยังใจกลางเมืองสเตอร์ลิง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง
 

การเดินทางไปปราสาทสเตอร์ลิง

             - รถยนต์ จากสถานี Stirling Central Station ไปยัง ปราสาทสเตอร์ลิง มีระยะทาง 2.4 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที

             - รถประจำทาง จากสถานี Stirling Central Station ขึ้นรถประจำทางสาย P2Castleview Park & Ride ไปลงที่ป้าย Bow Street และเดินต่อไปยังปราสาทสเตอร์ลิง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 นาที

             - เดิน จากสถานี Stirling Central Station ไปยัง ปราสาทสเตอร์ลิง มีระยะทาง 900 เมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที
 

เวลาทำการเปิด-ปิด

             เปิดทุกวัน เวลา 9:30 - 18:00 น.
 

อัตราค่าเข้าชม

             ราคาตั๋วออนไลน์ : ผู้ใหญ่ (อายุุ16-64 ปี)            £17.50

                                        ผู้สูงวัย (อายุ 65 ปีขึ้นไป)       £14.00

                                        เด็ก (อายุ 7-15 ปี )                £10.50

             ราคาตั๋วหน้างาน : ผู้ใหญ่ (อายุุ16-64 ปี)             £19.50

                                        ผู้สูงวัย (อายุ 65 ปีขึ้นไป)       £15.60

                                        เด็ก (อายุ 7-15 ปี )                £11.70
 

เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว

             ตลอดทั้งปี 
 

             นักท่องเที่ยวที่สนใจมาเที่ยว ปราสาทสเตอร์ลิง สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                           ปราสาทสเตอร์ลิง เมืองสเตอร์ลิง ประเทศสกอตแลนด์

                           (Stirling Castle, Stirling, Scotland)

                           ระดับความนิยม :

                           อัตราค่าเข้าชม : ราคาตั๋วออนไลน์ : ผู้ใหญ่ (อายุุ16-64 ปี)      £17.50

                                                                             ผู้สูงวัย (อายุ 65 ปีขึ้นไป)  £14.00

                                                                             เด็ก (อายุ 7-15 ปี )           £10.50

                                                   ราคาตั๋วหน้างาน : ผู้ใหญ่ (อายุุ16-64 ปี)       £19.50

                                                                             ผู้สูงวัย (อายุ 65 ปีขึ้นไป)  £15.60

                                                                             เด็ก (อายุ 7-15 ปี )           £11.70

                           เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 9:30 - 18:00 น.

                           ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

                           สถานที่ตั้ง : Castle Wynd, Stirling FK8 1EJ, Scotland, UK

                           โทรศัพท์ : (+44) 1786 450000

                           เว็บไซต์ : https://www.stirlingcastle.scot

                           ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้ : พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com  

                                                       เว็บไซต์การท่องเที่ยวเมืองสเตอร์ลิง https://www.yourstirling.com    

                                                       เว็บไซต์การท่องเที่ยวแห่งประเทศสกอตแลนด์ https://www.visitscotland.com

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

ล่องบอลลูนชม 2 ดินแดนมรดกโลก…พุกาม & คัปปาโดเชีย

หากเอ่ยถึง “พุกาม” (Bagan) เชื่อว่าคงจะนึกถึงสิ่งอื่นใดไปไม่ได้ นอกจากทะเลเจดีย์นับพันที่สร้างมาตั้งแต่สมัยโบราณ ตั้งเรียงรายอยู่บริเวณพื้นที่ของเขตเขตมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมาร์ และหากเอ่ยถึง “คัปปาโดเชีย” (Cappadocia) ประเทศตุรกีหรือตุรเคีย แน่นอนว่าก็คงจะต้องมีภาพของบอลลูนหลากสีลอยล่องอยู่เหนือภูมิประเทศแปลกตา ที่เต็มไปด้วยกลุ่มภูเขาหินรูปกรวยโผล่ขึ้นมาจากพื้นดิน... ในครั้งนี้ Palanla จะพาออกเดินทางไปสัมผัสกับความน่าอัศจรรย์ของ 2 ดินแดนมรดกโลก “พุกาม” และ “คัปปาโดเชีย” ด้วยมุมมองจากบนท้องฟ้าผ่านการล่องบอลลูนลมร้อน พร้อมแล้วไปด้วยกัน!

อ่านต่อ

เกรย์ไฟรเออร์บ็อบบี้ (Greyfriars Bobby Statue) & ฮาจิโกะ (Hachiko)

สุนัข ได้ชื่อว่าเป็นเพื่อนที่แสนดีและซื่อสัตย์ของมนุษย์มายาวนานอยู่ทุกหนแห่งของโลกใบนี้ หลายๆ เรื่องราวถูกถ่ายทอดความประทับใจออกมาผ่านภาพยนตร์ หนังสือ ตลอดจนสร้างเป็นรูปปั้นอนุสรณ์สถานเพื่อเชิดชูและระลึกถึงความรักอันบริสุทธิ์ที่เจ้าตูบและมนุษย์มีต่อกัน เช่นเดียวกับรูปปั้นของสุนัขผู้ซื่อสัตย์ 2 แห่งที่ Palanla จะพาไปชมในวันนี้ ที่แรกคือ รูปปั้นสุนัขเกรย์ไฟรเออร์บ็อบบี้ (Greyfriars Bobby Statue) เมืองเอดินเบอระ ประเทศสกอตแลนด์ และอีกที่คือ รูปปั้นสุนัขฮาจิโกะ (Hachiko) ที่เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

อ่านต่อ

8 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี

อิสตันบูล (Istanbul) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นนคร 2 ทวีป ซึ่งมีช่องแคบบอสฟอรัสเป็นเส้นแบ่งระหว่างยุโรปและเอเชียแห่งนี้ คือเมืองที่รุ่มรวยไปด้วยประวัติศาสตร์ความเป็นมานับพันๆ ปี จึงไม่น่าแปลกใจหากอิสตันบลูจะเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวที่มีสถาปัตยกรรมเก่าแก่และงดงามทรงคุณค่ามากมายที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นยุโรปและเอเชียจากอดีตจนถึงปัจจุบัน Palanla จะพาไปชม 8 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเมืองอิสตันบูลที่หากมีโอกาสไปเยือนประเทศตุรกีไม่ควรพลาด

อ่านต่อ

ล่องเรือชมวิวช่องแคบบอสฟอรัส เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี

ช่องแคบบอสฟอรัส เป็นช่องแคบเล็กๆ ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของตุรกี เคยเป็นทั้งเส้นทางการค้าที่สำคัญ และยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญมาจนถึงปัจจุบัน การล่องเรือชมวิวช่องแคบบอสฟอรัส (Bosphorus Cruise) จึงเป็นวิธีที่ดีที่จะได้สัมผัสบรรยากาศ สถาปัตยกรรม และวัฒนธรรมที่หลากหลายของอิสตันบูล

อ่านต่อ

อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี

อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน (Yerebatan Sarnici) คือหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของตุรกี ดินแดนที่เต็มไปด้วยประวัติความเป็นมามากกว่าพันปี อุโมงค์เก่าแก่ขนาดใหญ่แห่งนี้คือสถานที่เก็บน้ำในสมัยโบราณที่ยังคงความยิ่งใหญ่และงดงาม กับเอกลักษณ์โดดเด่นอย่างเสากรีกที่ค้ำเรียงรายมากถึง 336 ต้น และเสาเมดูซ่าพร้อมตำนานที่เล่าขานกันมาหลายชั่วอายุคน รวมถึงซากโบราณของพระราชวังใต้ดินแห่งกรุงคอนสแตนติโนเปิลสมัยไบเซนไทน์อีกด้วย

อ่านต่อ

ตลาดเครื่องเทศ เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี

ตลาดเครื่องเทศ (Historical Spice Bazaar / Egyptıan Spıce Bazaar) ในอิสตันบูล เป็นหนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในโลก ตลาดแห่งนี้มีมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 ในสมัยจักรวรรดิออตโตมัน เดิมทีเป็นจุดแลกเปลี่ยนเครื่องเทศ ผ้าไหม และสินค้าอื่นๆ จากเอเชียมาสู่ยุโรป

อ่านต่อ

10 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในเมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี

บูดาเปสต์ (Budapest) เป็นเมืองหลวงของประเทศฮังการี ตัวเมืองถูกแบ่งออกเป็นสองฝั่งด้วยแม่น้ำดานูบที่ไหลผ่านกลางเมือง ทำให้ในเมืองเต็มไปด้วยบรรยากาศโรแมนติกจากสถาปัตยกรรมอันสวยงามเปี่ยมเสน่ห์ที่รอคอยให้นักท่องเที่ยวไปเยี่ยมเยือน Palanla ได้รวบรวมเอา 10 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในเมืองบูดาเปสต์มาให้แล้วในบทความนี้

อ่านต่อ

12 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเมืองปราก สาธารณรัฐเช็ก

ปราก (Prague) เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ก ประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลนี้ ตั้งอยู่ใจกลางของทวีปยุโรป ในอดีต เมืองปรากเคยเป็นศูนย์กลางการปกครองอันยิ่งใหญ่ของทวีปยุโรป ซึ่งอารยธรรมแห่งความยิ่งใหญ่ และเปี่ยมไปด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานนั้น ก็ยังคงสะท้อนอยู่ในวิถีชีวิตของชาวเมือง วัฒนธรรมประเพณี สถาปัตยกรรม ฯลฯ ราวกับมรดกที่สืบทอด และรักษากันมาอย่างดี จนถูกยกให้เป็นเมืองที่มีความน่าหลงใหล ควรค่าแก่การไปสัมผัสความเป็นยุโรปมากที่สุด โดยเมืองปรากยังได้รับการประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลก จากองค์การยูเนสโก (UNESCO) ด้วย ปัจจุบันเมืองนี้นับเป็นหนึ่งในหมุดหมายสำคัญ ของบรรดานักท่องเที่ยวที่มาเยือนทวีปยุโรป ไปชม 12 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเมืองปรากพร้อมๆ กันกับ Palanla!

อ่านต่อ

ถนนแฟชั่นบูดาเปสต์ เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี

ถนนแฟชั่นบูดาเปสต์ (Fashion Street Budapest) เป็นถนนช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงในใจกลางเมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี ถนนสายนี้เป็นที่รู้จักในด้านร้านค้าแฟชั่นชั้นนำจากแบรนด์ระดับโลก อาทิ Gucci, Louis Vuitton, Dior, Armani, Prada และ Chanel ถนนสายนี้ยังเต็มไปด้วยร้านอาหาร บาร์ และคาเฟ่มากมาย จึงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวและชาวเมืองบุดาเปสต์เองด้วย

อ่านต่อ

ล่องเรือดินเนอร์ในบูดาเปสต์ เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี

ล่องเรือดินเนอร์ในบูดาเปสต์ (Dinner Cruise Budapest) เป็นวิธียอดเยี่ยมในการชมความสวยงามของเมืองบูดาเปสต์ โดยขณะที่เรือล่องไปตามแม่น้ำดานูบ (Danube River) นักท่องเที่ยวจะได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่สวยงามของสะพาน พระราชวัง และสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ รวมทั้งอิ่มอร่อยกับอาหารรสเลิศและเครื่องดื่มแสนอร่อย

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ